مالیدن و ارضا تو ماشین

1400/01/22

دیروز داشتم از دکترپوست برمیگشتم منتظر تاکسی بودم،کنار خیابون ایستاده بودم که یه ماشین شخصی نگه داشت رفتم سوارشدم،رو صندلی عقب نشسته بودم و تنها مسافرش بودم، بعداز مدتی بهم گفت خانم شما مجردین یا متاهل؟ میتونم باهاتون آشنا شم؟گفتم نه و متاهلم و دیگه پیشنهاد ندین لطفا،چون اکثر این مسافرکشا برای مخ زنی اینکارو میکنن ،بعد از یکمی که گذشت گفت میشه بیای جلو بشینی؟گفتم چرا باید بیام؟گفت با کسی قرار داره و میخواد چیزی بهش بده،اون شخص فکر بدی میکنه دربارش و میگه خانم بلند کرده،منکه میدونستم این بخاطر چیز دیگه ای میگه برم جلو،گفتم نه نمیام،خیلی اصرار کرد گفت عقب باشی مردم بد فکر میکنن و ازاین حرفا، توراه هم چندباری نگه داشت که برم جلو بشینم،با کلی اصرار گفتم عیبی نداره فقط میام رو صندلی جلو میشینم و کارتو انجام دادی منو میرسونی و پیاده میشم میرم،قرارش تو مسیرم بود، چندتاچهارراه پایینتر،من رفتم رو صندلی جلو نشستم اونم چنددقیقه بعد نگه داشت یه ماشین کنار خیابون منتظر بود،پیاده شد رفت پیشش یه چیزی تو پلاستیک داد بهش و سریع برگشت، منم نپرسیدم داخل پلاستیک چی بود،اومد نشست راه افتادیم،توراه همش بحث باز میکرد که چه کار میکنم و شغلم چیه و اینا منم اولش گرم نمیگرفتم باهاش،خیلی خوب صحبت میکرد مثل روانشناسا،ازش پرسیدم گفت مهندسی کامپیوتر خونده و مسافرکش نیست منو دیده ازم خوشش اومده سوارم کرده،خیلی صحبت های به دور از سکس و مخ زنی داشت، در هر زمینه ای اطلاعات داشت،منم چندان بهش جواب نمیدادم که بلکه ساکت شه ولی اون همینجوری واسه خودش میگفت،تا به بحث ازدواج رسید،گفت واقعا متاهلی یانه؟ گفتم نه شوهر ندارم،گفت خانمی به زیبایی شما چرا ازدواج نمیکنه؟ تو بهترین سن ازدواج هستی،تحصیلات داری،من ۲۵ سالمه،به خودش گفتم شما چی؟ مجرد هستی یا متاهل؟ گفت من مجردم و ۳۹ سالمه،گفتم خودتون چرا تاحالا مجرد موندین؟گفت خب پسرا فرق دارن و دختر باید زودتر ازدواج کنه،راست ودروغشو نمیدونم ولی نمیخورد بهش که مجرد باشه، شایدم بود یا جداشده بود،همش داشت از ازدواج و راه های ازدواج موفق و دوست پسر داشتن و میگفت دقیقا مثل یک مشاور که دیگه باهام راحت شده بودو دستشو روپام میذاشت یا گاهی دستمو میگرفت،منم مخالفتی نمیکردم،میگفت به عنوان کسی که خیلی تجربه داره به حرفام اعتماد کن،حرفاش اکثرا منطقی بود و من بدون اظهار نظرداشتم گوش میدادم،دیگه ازتحصیلات و چهره و کار و اینا گذشت،گفت بنظرم بدنتون هم بایدخوب باشه،همه چیزی که بتونه یه مرد رو عاشق کنه شما دارین،دستشو روی رونم فشار داد،گفت ورزش میکنی؟گفتم قبلا خیلی میکردم،گفت بدن خوبی داری،میشه ببینم؟گفتم اینجا تو ماشین؟ گفت آره چندتا از دکمه های مانتوت رو باز کن، دوتااز دکمه هامو باز کردم دستشوکرد تو مانتوم،اوردبالا به سینم دست زد گفت ازاونی که نشون میدی هم بهتری،درحال رانندگی همه این کارارو میکرد،اومد روشکمم دست کشید، گفت این یه تیکه شکمت بره خیلی خوب میشه،حالا زیاد شکم ندارم چون نشسته بودم اونطور معلوم بود،انگارداشت معاینم میکرد، دستشو گذاشت رو دکمه شلوارم گفت میشه بازش کنی؟گفتم اینو دیگه چرا؟ گفت میخوام ببینم،منم از اول میدونستم قصدش چیه،دکممو باز کردم،دستشو آروم گذاشت بالای کسم وزیر شکمم و نوازش کرد،بادست چپ رانندگی میکرد ،دست راستش تو شورت من بود،مانتوم بلند بود،گفت بیا جلوتر شلوارتم یکم بکش پایینتر،اومدم جلو دستش راحت تر باشه،انگشتش دقیقا افتاد لای شیار کسم،خودشم کیرشو دراورد ،من همش استرس داشتم نکنه ماشینای بغل ببینن،ولی میگفت نمیبینن اگه دیدن بامن،منم از بس گفتم بیخیال شدم،میگفت جاهای شلوغ ریسکش کمتره،به من گفت کیرشوبمالم، همزمان هم من کیراونومیمالیدم هم اون کس منو،بعضی وقتا تو جاده که ماشینا نزدیک میشدن من دستمو برمیداشتم ولی اون همچنان به کارش ادامه میداد بدون هیچ استرسی،گاهی هم صدای نالش بلند میشد،کیرشو براش میمالیدم میگفت دوست داره حرفای سکسی بزنه،گفتم راحت باشه،میگفت دوست دارم بهم کس بدی،سرمو بزارم لای پات کستو بلیسم،کست رو دهنم باشه،منم گفتم کیرت کلفته حال میده،کیر کلفت دوست دارم، میگفت دوست داری برات بخورم؟گفتم خیلی،گفت فکر کن جای انگشتم زبونم تو کسته،منم باحرفاش حشری میکرد،میگفت پاهاتو بیشتر باز کن،پامو باز کردم دستشوخیلی ماهرانه حرکت میداد،میبرد نزدیک سوراخ کونم،بعد کم کم میاورد سمت بالای کسم، چوچولمو ماساژ میداد،هربار اینکارو میکرد خیلی خوب بود،واقعا داشتم حال میکردم،خیلی برام کسمو مالید،دستمو گذاشتم رو دستش گفت هرجارو میخوای بگو بمالم،گفتم بالاشو،اونجارو تکون داد با دستم به دستش فشار اوردم و ارضاشدم بعد کیر اونم انقد مالیدم تا آبش اومد بادستمال کاغذی پاک کرد،ماشینو یجا نگه داشت لباساشو مرتب کرد برگشتیم منو رسوند جایی که میخواستم ،شمارشم بهم داد تا بعد باز رابطه داشته باشیم ولی من هنوز بهش زنگ نزدم
امیدوارم خوشتون بیاد

نوشته: مینا


👍 23
👎 12
29301 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

803091
2021-04-11 00:39:42 +0430 +0430

حتی اگ پسر کونی هم باشی نباید ب این سرعت بدی لنتی درضمن این احمق ک تو رو حشری کرد خب میبردت تو حونخ مجردیش یا بیرون شهر درت میزاشت دیگ این کصخل بازیا چیه دیگ


803092
2021-04-11 00:42:31 +0430 +0430

قله های مقاومت رو در نوردیدی واقعا
سوار ماشین شخصی شدی یراس هم رفتی جلو با چهارتا کلمه هم لخت شدی بار اولی بعد میگی مقاومت کردی

6 ❤️

803093
2021-04-11 00:44:10 +0430 +0430

اول بهش رو نمیدادی بعد فهمیدی قصدش کررنه دلدی بهش ؟

2 ❤️

803126
2021-04-11 01:17:24 +0430 +0430

احتما خیای زیاد شما جنده تشریف دارید‌…

1 ❤️

803131
2021-04-11 01:22:33 +0430 +0430

😐😐😐 یه جوری داستان میگین به خودم شک میکنم

1 ❤️

803139
2021-04-11 01:48:04 +0430 +0430

عه عه این چه حال کردنی بود آخه،یه جا پارک میکردین تا دسته میزد توت خوب😉

2 ❤️

803147
2021-04-11 02:17:34 +0430 +0430

کوس ماشینی

1 ❤️

803160
2021-04-11 03:34:33 +0430 +0430

این نوع تخیل تو دلِ وگاس هم قفله،
دیگه بهش زنگ نزن 😂

2 ❤️

803170
2021-04-11 04:38:04 +0430 +0430

عالی بود واقعا کاملا حقیقی جلوه میکرد افرین براوور مینا خانم

0 ❤️

803178
2021-04-11 05:37:47 +0430 +0430

بابا کس نگو اصلا صندلی جلو بشینی همه شک میکنن نه صندلی عقب والا همه زنا اگه جا توی ماشین باشه عقب سوار میشن بگو میخواستم کس بدم اینقدر ادا تنگارو در نیار کیرمون خوابید

1 ❤️

803243
2021-04-11 12:32:56 +0430 +0430

تبریک
شما یک جنده هستید

1 ❤️

803258
2021-04-11 13:18:08 +0430 +0430

خوب بود ادامه بده مممنون

0 ❤️

803266
2021-04-11 13:55:37 +0430 +0430

فک کنم تاکسی گرفتی از تهران ببردت بندر عباس، کسکش مگ چقدر تو راه بودی ک اینقد باهات حرف زد ک راضبت کرد بکنه تو کصت، 😐

1 ❤️

803285
2021-04-11 15:27:28 +0430 +0430

خیلی مقاومت کردم کامنت ندم ولی حقیقتا ک*شر بود

0 ❤️

803287
2021-04-11 15:38:50 +0430 +0430

اگه وقعی بود جنده ای ولی به محض اینکه گفت باز کن تو هم به این راحتی باز کردی قشنگ معلوم بود ساخته ی یه جقیه

0 ❤️

803291
2021-04-11 15:54:08 +0430 +0430

احیانا تو یارو رو مخ نکردی بگی یه پولی بده تو ماشین بمالم؟
پلنگ مازندران

0 ❤️

803303
2021-04-11 17:54:25 +0430 +0430

به نظرم واقعی بود این مورد برای اکثرمون پیش اومده خیلی هم لذت بخشه آرزو میکنم لذتت پایدار باشه

0 ❤️

803304
2021-04-11 18:11:06 +0430 +0430

یا تابحال سوار ماشین نشدی یا نمیدونی یکی بخواد دستشو از لای پا به سوراخ کون یکی برسونه نمیتونه صاف بشینه و رانندگی کنه. خب مثل ادم داستان بنویس بگو با یکی اشنا شدم برد منو کرد. خیلی سخته ؟

0 ❤️

803312
2021-04-11 20:37:56 +0430 +0430

مقاومت و پاکدامنیتو موقعی میتونی نشون بدی که وقتی طرف سر صحبتو باهات باز کرد بگی میخوام پیاده شم

0 ❤️

803314
2021-04-11 20:42:56 +0430 +0430

چندبار مغزت گوزید تا اینو نوشتی؟

0 ❤️

803324
2021-04-11 22:20:53 +0430 +0430

جندها هم انقدر زود وا نمیرن ک تو رفتی

0 ❤️

803334
2021-04-11 22:58:24 +0430 +0430

ادم یاد فیلمای fake taxi میوفته 😕

1 ❤️

803358
2021-04-12 00:10:45 +0430 +0430

دفاع مقدس که میگن تویی

1 ❤️

803364
2021-04-12 00:16:23 +0430 +0430

واقعا چی فک میکنین ک این کسشعرا رو مینویسین

0 ❤️

803484
2021-04-12 15:23:06 +0430 +0430

برو جقتو بزم ملجوق، حیف اون حجمی که صرف این کوس شعرکردی

0 ❤️

803493
2021-04-12 17:01:25 +0430 +0430

چند روز پیش یکی تو ماشین برام خورد
قرارمون این بود که هر موقع داشت میومد بهش بگم که دیگه نخوره

منم داشت میومد فشار دادم تو دهنش
حالش بهم خورد

0 ❤️

803511
2021-04-12 21:07:37 +0430 +0430

کص ننویس جوان جقی

0 ❤️

803524
2021-04-12 22:58:04 +0430 +0430

اینجور حال کردن های اتفاقی چقدر خوبه هرچند باورش سخته

0 ❤️

803539
2021-04-13 00:15:37 +0430 +0430

این روزا چقدر سکس راحت شده پس چرا هنوز ما تو کفیم

0 ❤️

803579
2021-04-13 00:39:58 +0430 +0430

بچه منتظر نزار زنگ بزن دیگه😅😅😅

0 ❤️

805013
2021-04-20 18:34:00 +0430 +0430

مینای عزیز در جنده بودن شما شکی نیست اما اتفاق مشابهی برای منم اتفاق افتاده جالب بود

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom