داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

مامان بابای مهربون و حشری من

1399/07/15

نگار هستم دانشجوی معماری پدرم مهندس نقشه کشیه و مامانم نقاشه، زندگی خوبی داریم و به همدیگه خیلی وابسته ایم.
کوچیک بودم همیشه صدا آه و ناله مامانمو از اتاق میشنیدم، برای اولین بار که شنیدم یادمه پنج شیش سالم بود یعنی قبلشو یادم نمیاد😂 نصف شب بود ترسیده بودم فک کرده بودم بابام داره یه بلایی سرم مامانم میاره، رفتم با گریه محکم کوبیدم به در، بابام اومد بیرون و با همون کیر شقش بغلم کرد گفتم بابا این چیه گفت خوشگلم بیا ببین… جلو روی من کیرشو کرد تو کص مامانم و گفت عزیزم مامانت نیاز داره این کارو باهاش بکنم باید انقد انجامش بدم تا راضی بشه اگه نکنم مریض میشه، تو ام بزرگ بشی نیاز داری باید یه نفر برات اینکارو انجام بده تا حالت خوب شه ولی الان نباید انجامش بدی
بزرگتر که شدم فهمیدم مامانم خیلی خشریه و بابام تمام هم و غمش اینه که مامانمو راضی کنه جلوی تلویزیون همیشه کصشو میمالید چن باری هم تو آشپز خونه سرشو بین دوتا پای مامانم دیدم که داشت براش میخورد. یادمه وسط مسافرت هم مامانم طاقت نمیورد و جلو من بابام تو ماشین میکردش، مامانم وقتی شهوتی میشد بدنش میلزرید و التماس بابامو میکرد که سعید دورت بگرد طاقت ندارم عزیزم میخوام میخوام شروع میکرد کصشو مالیدن که بابام دستشو میگرفت و خودش ابتکار عملو دستش میگرفت.
با این اوضاع خونمون پنجم ابتدایی بودم که جق زدنو شروع کردم، هربار که صدا ناله مامانم شروع میشد بی اختیار دستم تو شورتم میرفت، شهوتم به مامانم رفته بود دیوونم میکرد، انقد میزدم که کصم میسوخت.
دوم سوم راهنمایی بودم که توحال نشسته بودمو مامان بابام تو ایوون بساطشونو راه انداخته بودن منم تو هال کشیدم پایین و شروع کردم مالیدن بعضی وقتا انقد شهوتم زیاد میشد که گریه میکردم اون روزم از ازین روزا بود یه بار ارضا کردم خودمو دوباره داشتم باگریه خودمو ارضا میکردم که بابام از ایوون اومد تو حال منو با همون وضع دید. هیچ وقت سابقه نداست کارشون انقد زود تموم شه انگار اومده بود یه چیزی ورداره ببره… منم که یهو خودمو جلو بابام اینجوری دیدم گریم بلند تر شد و با هق هق رفتم تو اتاق. بابام در میزد میگفت دخترم دروباز کن کار بدی که نکردی… میگفتم چرا بابا آبروم رفت همشم تقصیر شماست. من دگ نمیتونم تو این خونه دووم بیارم. شهوت کلافم کرده حتی جقم آرومم نمیکنه…
بابام هی از پشت در دلداریم میداد تا این که منم آروم شدم… ماجرا تموم شد تا چن روز بعد که اومده بودم تو حال تلویزیون میدیدم… مامانم اومد کنارم نشست سرمو گذاشت تو بغلش شروع کرد به نوازش کردن و بوسیدن من بابامم اون سمتم نششت و هی کمرو دست میکشید و رون هامو ماساژ میداد. بابام اومد شلوارمو بکشه پایین یهو خودمو کشیدم کنار… که مادرم شروع کرد بام صحبت کردن… ببین عزیزم منم هم سن تو بودن یه زمانی… میدونم چه زجری رو داری تحمل میکنی… این احتیاج طبیعیه توعه که سکس کنی و اگه به مامانت رفته باشی که احتمالا رفتی ، نیازت خیلی بالاس من خودم همه دردای تورو تحمل کردم تا این که باباتو پیداکردم. با یه لبخند به بابام نگا کرد.
بعد گفت من و بابات تصمیم گرفتیم به تو کمک کنیم تا ازین فشار یکم خلاص شی، متاسفانه جامعه ما این شرایطو فراهم نکرده که تو بدون خطر راحت بتونی سکستو دلشته باشی ولی عوضش منو بابات برات جبران میکنیم… تو فقط آروم باشو چشماتو ببند عزیزم… منم به حرفش گوش دادمو چشمامو بستم همینطوری که سرم تو بغلش بود یهو دیدم یه لب نرم اومد روب لبام و شروع کرد به خوردن بعدم کم کم بابام لباسامو از تنم کشید بیرونو و از نوک پا شروع کرد لیس زدن… همزمان میگفت قربون دختر خوشگلم برم که بدنش عین مامانش بلوریه… مامانم سوتینمو درورد و سرشو خم کرد رو سینه هامو برام میمکید آروم میگفا دوس داذی دخترم؟ خوشت میاد؟ هر جور دوس داری بگو مامان قربونت بره، من حالتو میفهمم دورت بگردم… من که آه و نالم بلند شده بود… بابام رسید به کصم گفت خانوم بیا ببین چقد خیسه دخترمونم مث خودت کصش خیلی آب داره… وای که چقد دلم میخواد بخورم ابتو بابایی… شروع کرد دور کصمو لیس زدن… نمیرفت سر اصل مطلب… گفتم بابایی توروخدا برام بخورش نمیتونم دگ… مامانم خندید و گفت نگفتم خودمی جونم بشی مامان… بابام کل کصمو کرد تو دهنشو یه میک بزرگ زد منم بدنم یهو منقبض شد و آبم ریخت بیرون… تا چن لحظه بعد بدنم همینجوری میلرزید… مامانم بدنمو سینه هامو میمالید بابامم پاهامو محکم گرفته بود محکم کصمو مک میزد مامانم سعی میکرد بدنمو آروم کنه هی ماساژ میداد و قربون صدقم میرفت تا این که آروم شدم. تو همون شب دوبار دگ ارضام کردن… الان بیست و یک سالمه و مامان بابام هر شب یا یه شب در میون ارضام میکنن… حتی وقتای پریودیم مامانم میاد و کصمو برام میماله چون میدونه عین خودشم میدونه که چقد نیازم بالاس… راستش خیلی خوبه که همچین پدر و مادری داری… اما خوب دانشگاه راه دور قبول شدم و به خاطر وابستگی جنسی به مامان و بابام و وابستگی اونا به من نرفتم و همین تهران آزاد رفتم… و این که دلم دخول میخواد و بابام اینا قبول نمیکنن…

نوشته: نگار


👍 31
👎 53
80300 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

922275
2020-10-07 01:06:13 +0330 +0330

خشری؟
دخترا جق می زنن؟آیا یعنی چوچولشون میاد بیرون،سیخ میشه،آبشون‌می پاشه و چوچول بر می گرده سر جاش؟؟
عجبا…حیرتا…!
نخوندم و رفتم هر چی دائره المعارف و کتاب مرجع هست رو نگاه کنم و به سوالم جواب بدم.


922277
2020-10-07 01:07:18 +0330 +0330

خوبه نگار

0 ❤️

922280
2020-10-07 01:09:28 +0330 +0330

خدا بده از این بابا مامان ها 🤬🤬🤬🤬🤬🤬

خاک تو سر خودتو باباتو مامانت باهم کنن آخه به اینا هم میگن مامان و بابا

کصتان گفتی نه داستان

5 ❤️

922281
2020-10-07 01:09:43 +0330 +0330

تو همون دختری نیستی که رولپلاک کرده بود توی کوسش؟! جنده دوزاری به توهم معنی تازه ای دادی.

4 ❤️

922294
2020-10-07 01:19:15 +0330 +0330

فکر کنم این داستان فانتزی یک دختر حقی باشه

3 ❤️

922300
2020-10-07 01:25:12 +0330 +0330

صد در صد این جقی پورن دیده برامون کستانش کرده! وگرنه بچه های این دورو زمونه همینجوریش سر پدر مادرشون سوارن وای به اینکه قاطی سکسشونم بشن!! 😁


922304
2020-10-07 01:33:45 +0330 +0330

بابا مهندس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مامان نقاش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مگه نقاش زن هم داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 😁
دختر بودی جق زدی؟؟؟؟؟؟؟؟
بابات مهندس کون دادن نبود احیانا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ریدم به دهن هر سه تاتون!! پسر جووون!!


922306
2020-10-07 01:39:36 +0330 +0330

چند جمله از اول واز وسط عمق فاجعه رو بهم نشون داد 💩 💩

2 ❤️

922314
2020-10-07 01:50:33 +0330 +0330

میرید پورن میبینید بعد میاید کصشر مینویسید همین میشه دیگه.

3 ❤️

922325
2020-10-07 02:05:42 +0330 +0330

بابا مامان واقعیت نیستن که هرشب کونت میزارن نگار
حالا بیا برو تو کونم رنگی دربیاری

1 ❤️

922330
2020-10-07 02:15:00 +0330 +0330

کصشرخااالص

1 ❤️

922331
2020-10-07 02:15:36 +0330 +0330

شرافتا از وقتی چشمم به این گوه خوریت افتاده چند ساعته به مغزم فشار میارم که یه فحشی بهت بدم که در خورت باشه مغزم جواب نداد

4 ❤️

922355
2020-10-07 03:01:26 +0330 +0330

نمیری الهی ، چند جمله بیشتر نخوندم ولی از خنده روده بر شدم ، مهندس نقشه کش همون مهندس عمرانه عزیزم مگه اینکه تو تخیلاتت نقشه برا خودت کشیده باشه ، ضمنا تقریبا همه خانما وقتی سالارو میبینن اولش از ترس شوکه میشن ، تو بچه ی ۵ ساله که باید از مامانت محکمتر جیغ میزدی
خوشم اومد دختر شجاع ، بیا پیش خودم

6 ❤️

922362
2020-10-07 03:28:48 +0330 +0330

من عاشق کتگوری خود ارضایی دختر هستم، لعنتی دختر هایی که خود ارضایی میکنن رو از بیست کیلومتری تشخیص میدم، کلا دختری که خیلی سکسی باشه جق میزنه، معولا هم از خوردن و خورده شدن خوششون میاد،

1 ❤️

922379
2020-10-07 04:06:07 +0330 +0330

ما با ننه ات کاری نداریم …اما یک عدد مینی کاتیوشا تو کون پدرت … ( یه چیزی گفتیم که اقلا بگنجه )یه شاخه صنوبر هم به خودت و ایل و تبار بابای قرمساقت.
تازه اینهارو گفتم رو حساب اینکه داستانت چاخانه …اگه راست بود که فقط ننه ات میدونست که چه چیزهایی حواله دخترو باباش میکردم . سیکیم باباون آغوزون.

4 ❤️

922380
2020-10-07 04:06:22 +0330 +0330

بچها اگه نمیدونستین دخترا هم جق میزنن خیلی اوسکول پشت کوهی هستین

1 ❤️

922401
2020-10-07 06:27:44 +0330 +0330

آقا پسر
دخترا جق نمیزنن، جق برای پسرهاست. خودارضایی دخترها استشها میگن.
آقا پسر، شما معماری می خوانی و پدرت مهندس نقشه کشه؟ جهت اطلاعت ما مهندسی نقشه کشی نداریم. نقشه کش معماری در سطح دیپلم و فوق دیپلم هست
فیلم پورن زیاد نگاه کردی مغزت گوزیده. این کثافت کاری ها فقط در فیلم های پورن هست.

احمق خودتی. باشه!

2 ❤️

922402
2020-10-07 06:29:11 +0330 +0330

نگار فیک ، تو باید هرچه زودتر بستری بشی

1 ❤️

922422
2020-10-07 09:30:20 +0330 +0330

چقدر خوب
خوش به حالت

0 ❤️

922424
2020-10-07 09:33:27 +0330 +0330

😕

1 ❤️

922429
2020-10-07 09:58:14 +0330 +0330

داستان فیلم های سکسی قسمت daddy fuck your doghter

0 ❤️

922430
2020-10-07 10:07:39 +0330 +0330

باسلام خدمت مدیران سایت . برای چی بر خلاف سیاست و مرام سایت میذارین یک مشت بیمار روانی این چرندیات را در جامعه رواج بدن ؟ چرا پدوفیلی تو سایت ترویج میشه ؟ خواهشا " با این موارد جدی برخورد کنید و فرد بیمار را از سایت حذف کنید .

0 ❤️

922431
2020-10-07 10:14:37 +0330 +0330

من بابام بفهمه جق بزنم منو میزنه بابات چه راحته

0 ❤️

922435
2020-10-07 10:36:01 +0330 +0330

آخییییییشششش این همیشه فانتزی منه من قطعاً دختر خودمو خودم ارضاش میکنم حتی خودم میکنمش نمیذارم حشریتش باعث بشه تو دام گرگای کوچه خیابون بیفته

0 ❤️

922455
2020-10-07 15:48:12 +0330 +0330

واااای
چه خانواده باکلاس و پشتیبانی که تا این حد هوای گل دخترشون را دارند. یعنی رسما دیگه مدال حمایت خانواده میرسه به خانواده شما.
بعد احیانا شما خواستی ازدواج بکنی اون داماد در به در فکر کنم باید از ایکس ری مامان و بابات رد بشه که تایید بشه یا رد.
الان یه لحظه نگران وابستگی جنسیت به خانواده ت شدم
انشاالله بعدا چهار نفره کار می‌کنید؟

خداوکیلی ساقیت کیه که جنس بد بهت میندازه برادرم، آخ آخ ببخشید منظورم خواهر بود

1 ❤️

922462
2020-10-07 16:15:35 +0330 +0330

بابا شما چقدر ساده اید این یه کوسی تفت داده شما چرا باور میکنید تو فیلمای پورن این مدلیم اولش که شروع میشه میگه که این فیلم فقط یه فانتزیه و زاییده ی ذهن کارگردانه یعنی تو همون کشورام با همه ازادی عملشون پدر و مادر به خودشون اجازه ی همچین خبطی رو نمیدن چه برسه به مملکت امام زمان ، والا نمیدونم بچه جون تو ملتو چی فرض کردی که همچین خزعبلاتی سرهم میکنی و انتظار لایک دادن و باور کردن از مخاطب داری وجدانن یه نگاه تو ایینه کن ببین اون چیزی که ملتو فرض کردی یه لحظه تو ایینه جلوت ظاهر نمیشه؟ در ضمن یه سری ادما هستن فانتزی پردازی میکنن و تو ذهن خودشون نگهش میدارن و بعضا با پارتنرشون فانتزیشونو عملی میکنن ولی تو اوضاعت بدجوری بی ریخته مغزت که شل تر ازین حرفاست که رویا و فانتزی پردازی کنه ای کی یو جنابعالی در حد تکرار مشاهدات عمل میکنه ولی به شدت داره روانتو به فاک میده در حدی که فکر میکنی اگه این فیلمای پورنویی که دیدی رو به شکل چرندیات در بیاری و بیاریشون رو کاغذ هستن ادمایی که باهات همزاد پنداری و همراهی کنن و باور کنن ترشحات مغز پریودتو ،ولی باید به عرضت برسونم که عزیز دل برادر تک و تنها مرزهای توهم رو جابجا کردی و به شدت پهناورش کردی حتما برو پیش روانپزشک اگرم نمیری چهار پنج بسته قرض خواب اور بگیر و یهو بزنش به بدن شاید زمین از وجود کرمایی مثل تو پاک بشه ، اخه یکی نیست بگه بیشعور نفهم پدر و مادر حرمت دارن ولی تو اینقدر حقیر و خواری که پدر و مادرتم میخوای هم درجه ی خودت کنی ، واقعا حیف اون اکسیژنی که تو حروم میکنی ، شرف که نداری ولی توف به همون نداشتت

0 ❤️

922474
2020-10-07 16:58:05 +0330 +0330

داستان و نخوندم ولی میدونم کسشر نوشته 😂😂😂😂

0 ❤️

922475
2020-10-07 17:01:45 +0330 +0330

من خو کاری ندارم ولی چجوری تو دوران پریود مامانت واست کستو میماله؟

0 ❤️

922478
2020-10-07 17:21:15 +0330 +0330

جان مادرت کسشر ننویس

0 ❤️

922489
2020-10-07 18:43:53 +0330 +0330

این کسشری که تو گفتی هتوز فیلم پورنشم نساختن

1 ❤️

922491
2020-10-07 18:50:17 +0330 +0330

متاسفانه جامعه ما این شرایطو فراهم نکرده که تو بدون خطر راحت بتونی سکستو دلشته باشی؟؟؟؟

یعنی واقعاًً به هرکی و هرجور میخوان میدین اونوقت بازم میگین امکانات نیست؟؟؟

0 ❤️

922504
2020-10-07 21:00:45 +0330 +0330

کص گفتی ای کص گفتی
مثل یه کص خل گفتی
کونتو عالی دادی
قهبه بودی شکستی قهبه بودی شکفتی

0 ❤️

922522
2020-10-08 01:06:36 +0330 +0330

به بابات بکو یه داماد مثل خودش برای دختر گلش نمیخواد. باورکن جلوی من کم میاری

0 ❤️

922655
2020-10-08 10:06:22 +0330 +0330

خدا دیگه شفا نمی ده .خوب مرگ بده

0 ❤️

922671
2020-10-08 11:51:41 +0330 +0330

مشخصه یه پسر نوشته هااا

0 ❤️

922672
2020-10-08 11:58:27 +0330 +0330

جل الخالق …یا امامزاده سید بیژن خودت به دادمون برس

0 ❤️

922694
2020-10-08 14:52:13 +0330 +0330

پسرک جقی کیرم تو کس و کون مامان جندت

0 ❤️

922699
2020-10-08 15:24:12 +0330 +0330

واااااای به کجا داریم میریم ما
اخه فانتری هم حدی داره
بسه دیگه گه ماجرا رو در اوردین
یه نفر پیدا نمیشه عین ادم سکس کنه

0 ❤️

922704
2020-10-08 15:49:45 +0330 +0330

شما تو اونیکی ایرانین احتمالا چون ما اینجا نقطه مقابلیم دقیقا:/

1 ❤️

922727
2020-10-08 18:55:06 +0330 +0330

لاکغلتگیر یه کوس شری تف دادی چن کوسمغزم لایکت کردن دخترام جق میزنن دقیقا هم‌ازهمین کلمه استفاده میکنن یه چی پروندی دیگه میگن جق یا مالوندم توهم چن تا دختر خارج مجازی گیربیار 😁

1 ❤️

922729
2020-10-08 19:03:08 +0330 +0330

این قضیه حتی تو فیلم سوپراهم قفلع 😂😂😂⁦🤦‍♂️⁩

1 ❤️

922732
2020-10-08 19:29:46 +0330 +0330

arash_xxxx گرامی!
من چیزی نمیگم.ارجاعت میدم به کامنت دوستمون Lucky.man.

  • فقط یه توصیه کوچولو:اگه عصبانی هستی،یه کم صبر و بعد تایپ کن.نصف جمله هات نامفهوم بود و متوجه ی منظورت نشدم.موفق باشی 👍
2 ❤️

922739
2020-10-08 20:29:23 +0330 +0330

arash_xxxx محترم
خودارضایی در پسرها استمناء و دخترها استشهاء است.
جلق زدن برای پسرها بکار میره. این را در لغت نامه های دهخدا و معین میتوان یافت. اگر چه در بعضی واژگان سکسی جدید، برای خودارضایی چه آقایان و چه خانم ها از واژه جلق زدن استفاده میشه، که با تعریف اصلی آن سازگار نیست.

به دهخدا رجوع کنیم (واژه ذکر به معنی کیر هست):
جلق . [ ج َ ] (ع مص ) ستردن موی سر. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || گشادن دندان را وقت خندیدن . (منتهی الارب ). || انداختن بمنجنیق . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || جلق زدن . اخراج منی از ذکر با دست و غیر آن که نام دیگرش استمناء است و با لفظ زدن استعمال میشوداین لفظ در عربی بمعنی سر تراشیدن و سنگ پراندن با منجنیق است و در فارسی بطور مجاز و تشبیه به سر تراشیدن و استمناء استعمال شده چه در سر تراشیدن هم سر را باید تر کرد و مالید تا مو بخیسد. (فرهنگ نظام ).

جناب لاکغلطگیر کاملا درست و با توجه به معنی صحیح جلق زدن را تعبیر کردند.

1 ❤️

922757
2020-10-09 00:00:57 +0330 +0330

مگه میشه؟؟ مگه داریم؟؟

0 ❤️

922758
2020-10-09 00:15:19 +0330 +0330

اگه دوست داری بیا بدون خطر این نیازت رو برطرف کنم

0 ❤️

922928
2020-10-09 15:40:38 +0330 +0330

حاجی ابعاد کصشعرا چ بزرگتر شده😐😐😐

1 ❤️

922938
2020-10-09 16:26:38 +0330 +0330

دیگه خیلی روشن فکر شدنا

0 ❤️

925296
2020-10-19 16:35:16 +0330 +0330

از اول کسشر بودنش پیدا بود

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom