مامان جنده دوستم

  اول اینکه خاطره من از این خاطرات تخمی تخیلی و توهات ذهن نیست و برای جذابیت بیشتر با اب و تاب و پر و بال دادن به موضوع تعریف کردم بنابرین یکم طولانیه اگه حوصلشو نداشتید نخونید:
  قضیه برمیرگرده به ساله هشتاد و هشت تازه وارد دانشگاه شده بودم از اول با دخترای جوون و هم سن و سال خودم زیاد میونه ای نداشتم و برعکس از هم صحبتی و رابطه با خانومای سی تا چهل سال به شدت لذت میبردم با مانی از همون اول رفیق شدم یه بچه پولداره خوشگل که فقط واسه دختر بازی اومده بود دانشگاه خیلی با هم میگشتیم همیشه من و مانی و یه دوسته دیگم با هم بودیم تا ترمه سه که قرار شد بعد از امتحانا اکیپی دختر و پسر بریم شمال مانی بهم گفته بود که یه مامانه خیلی گیر داره و باید بدونه با چجور ادمایی میره خلاصه قرار گذاشت روز قبل از رفتنمون ناهار بریم خونشون که مامانه این بچه ننه ببینتمون قرار گذاشتیم با بچه ها جمع شدیم روز موعود رفتیم خونشون خونه که نه قصرشون! یه خونه بزرگ دربست تو قیطریه از طرز لباس پوشیدن و عطرا و ماشینی که مانی داشت میدونستم که مایه داره ولی نه تا این حد بخاطره اینکه بابای مانی تو اون هواپیمایی که چند سال پیش تو خرم اباد سقوط کرده بود مرده بود مامانش و داییش کارخونه مواد لبنیاتیشونو میگردوندن خیلی دستش باز بود چون همه چی به این رسیده بود خلاصه رفتیم تو خونشون خواهرش و دوستاش بودن اومدن نشستن پیشمون و حرف زدیم که من بیشتر داشتم خونه و وسایلشونو نگا میکردم که یهو مامانش از طبقه بالا اومد پایین با اولین نگاهی که مامانش تو چشمام کرد تمام بدنم یخ زد یه خانوم بلوند با لنزای سبز و سینه ها و بدنه تو پر و موهای به شدت بلوند و مشای مشکی خیلی شیک که اصلا به یه زنه چهل و دو سه ساله نمیخورد یه کت دامن کراپ سفید تا روی رونای سفیدش پوشیده بود وقتی باهام دست داد و دستمو تو دستش گرفت و گفت مانی جان ایشون همون اقا سهیل هستن که تعریف میکردی؟ ینی من چنان حالی به حالی شده بودم که داشت دستم میلرزید و اونم همینطور دستمو تو دستای ناز و لطیفش نگه داشته بود که مانی گفت اره این میخواد ببرتمون خیالت راحت بهش میگیم بابابزرگ به همه گیر میده که مامانش گفت از چهرش معلومه از سنش بزرگ تر و فهمیده تره خلاصه نشست به حرف و اینا و من واقعا از همون نگاه اول عاشقش شده بودم نمیدونم عشق بود هوس بود شهوت بود یا چی حالم خیلی عجیب بود هر بار که با اون چشمای درشت و خمارش تو چشام نگا میکرد نفسم در نمیومد اصلا ادم خجالتی و بی دست و پایی نیستم و همیشه جمع تو دستمه و با همه میگم میخندم چون با دخترا هم مثه پسرا رفتار میکنم و هیز بازی و خز بازی در نمیارم همیشه ادم راحت و باحالی تو جمع به حساب میومدم ولی اونجا نه اونجا زبونم بند اومده بود دست و پام سست شده بود احساس میکردم مامانش فهمیده هی تو چشمام نگا میکرد و پاشو مینداخت رو پاش و روناشو بیشتر معلوم میکرد خلاصه اون روز ناهارو خوردیم و من حتی یه کلمه هم تا وقتی که ازم چیزی نمیپرسیدن نمیتونستم حرف بزنم وقتی پاشدیم بریم مامانش با دخترا روبوسی کرد و با پسرا هم دست داد تا نوبت من رسید که اومد طرفم تا من دستمو دراز کردم دستمو گرفت و صورتشو اورد جلو و بوسم کرد واسم عجیب بود که چرا با همه پسرا فقط دست داد و فقط با من روبوسی کرد خلاصه اون روز تموم شد و مامانش نصیحتا و حرفاشو زد و رفتیم صبش باید زود بیدار میشدم که برم بنزین بزنم و بچه ها رو بردارم که بریم ویلای دایی مانی تو نوشهر تمام شبو فقط داشتم به هانیه مامانه مانی فکر میکردم حتی یک دقیقه هم چشمام رو هم نرفت حسه خیلی عجیبی داشتم قبلا عاشق شده بودم ولی این اصلا عشق نبود حتی خواستم واسش جق بزنم ولی نمیشد ینی راضیم نمیکرد خلاصه صب شد و رفتم بنزین زدم و بچه ها رو سوار کردم و با دو تا ماشین رفیتم ادم خوش سفر و خوش مشربیم زیاد میگم میخندم و مسخره بازی در میارم ولی اون روز نمیشد هیچی به ذهنم نمیومد همه هم فهمیده بودن و هی میگفتن سسل چت شده؟ رسیدیم ویلا وسایلا رو خالی کردیم و قرار شد بچه ها ویلا رو مرتب کنن منم برم سیگار و ابمیوه و مزه واسه مشروب بخرم سوار شدم رفتم تو فلکه اصلی که بودم دیدم گوشیم زنگ خورد شماره هایی که اسمشون رو سیو نکردمو هیچوقت جواب نمیدم دیدم دوباره زنگ زد گوشی رو گذاشتم رو سایلنت رفتم خرید کردم اومدم دیدم بازم چند تا میس کال با یه مسیج اومده مسیجو وا کردم دیدم نوشته سلام سهیل خان هانیه هستم مامانه سهیل تا مسیجو خوندم بهش زنگ زدم گفتم سلام هاینه خانوم ببخشید گوشی تو ماشین بود منم با بچه ها نیستم اومدم خرید اگه با مانی کار دارید نیم ساعت دیگه من میرم ویلا میگم زنگ بزنه بهتون یهو دیدم برگشت گفت نه عسلم اگه با مانی کار داشتم که به موبایلش زنگ میردم دیروز شمارتو از مانی گرفتم واسه احتیاط ولی با خوده خودت کار دارم! از شنیدن صداش دلم میلرزید و هی تپق میزدم تو حرف زدنم گفتم بفرمایید هانیه خانوم امر کنید گفت الان که با بچه ها رفتی حال کنی به من نمیرسه که بفرمام برگشتنی باهام در تماس باش باهات یه کاری دارم! لحن حرف زدنش خیلی شل و خمار بود حرفاشو مثه جنده ها میکشید خیلی تحریک شده بودم گفتم چشم شما هر وقت امر کنید من در خدمتم گفت برو خوش باش ولی زیاده روی نکن که واسه کاره منم رمق داشته باشی!! بعدش گفت به مانی نگو من بهت زنگ زدم بچم غیریتی میشه یه موقع! حرفاشو تو اون لحظه به حسابه امار دادن نزاشتم چون هم حال خودم خراب بود هم اینکه گفتم حتما این اشراف زداه ها مدلشون اینجوریه دیگه خلاصه برگشتم و اون چند روز مثه افسرده ها لام تا کام نمیتونستم چیزی بگم و همش فکرم مشغول بود و یجور دلتنگی داشتم چند روز گذشته بود از برگشتنمون که تو اتاق داشتم گیم بازی میکردم دیدم شماره هانیست زود گوشی رو برداشتم مثه دفه قبل بازم عجیب حرف میزد گفت هم زنگ زدم حالتو بپرسم هم اینکه باید باهات حرف بزنم قرار شد فرداش بریم سفره خونه ابان دلم نمیخواست بهش دل بدم میترسیدم چون اصلا نمیدونستم چه جبهه ای داره هم اینکه بلاخره یه زنه بالغ اونم مامانه دوستم بود خلاصه بازم شبش خوابم نمیبرد و به زور زاناکس چند ساعتی خوابیدم و صب پاشدم به خودم رسیدم و چون اونروز ماشین دست خوده بابا بود پیاده رفتم رسیده بودم و هنوز نیومده بود قلبم تو دهنم میزد هر چقدر به ساعته چهار نزدیک تر میشد اضطرابم بیشتر میشد یهو دیدم از در اومد تو دستمو بلند کردم و بهش اشاره کردم یعنی یه تیپی زده بود که تا مردایی که با زن و دوست دختراشونم اومده بودن داشتن نگاش میکردن یه مانتو تا زیره کونش با یه شلواره استرجه کوتاه موهای بلوندشم ریخته بود بیرون و با یه ارایشه خلیجی خیلی خیلی غلیط بلند شدم باهاش دست دادم نشستیم شروع کرد به حرف زدن اصلا نمیفهمیدن چی میگه تاثیر قرصا فکر و خیال خودم و حسی که نسبت بهش داشتم واسم ذره ای تمرکز نزاشته بود و فقط به چشما و لبای پروتزش نگا میکردم. میگفت مانی و دخترا منو درک نمیکنن از وقتی شوهرم مرده با کسی نبودم و اینکه نیاز که فقط نیازه عاطفی نیست به هر حال منم یه زنم و اینکه چون فکر کرده من درکم بالاست و دوسته مانیم میخواست یه طوری بهش انتقال بدم و رو مخش کار کنم خیلی حرف زد از اینکه چقدر اذیت شده تو این سالا و الان میخواد با کسی باشه منم به شوخی گفتم اتفاقا بابای منم تنهاست اصن بیا با بابام برو بیرون خیلی هم باحاله خندید گفت تا پسر به این نازی داره چرا با خودش نرم با باباش برم! خیلی جا خوردم ولی کم نیاوردم گفتم بزار هر چی هست بفهمم این منطورش واقعا چراغ دادنه یا شوخیه و شخصیتش اینجوریه گفتم من که از خدامه شما هر وقت دوست داشتید هر جوری بخواین من در خدمتتونم یهو دیدم از زیر میز صندلشو در اورده و پاشو مالید به پای من و با شهوت نگام میکرد دیگه مطمئن شدم که میخاره و واسه کیر اومده غذامونو خوردیم و نزاشتم حساب کنه و سوار ماشینش شدیم گفت کی هست خونتون امشب؟ گفتم من جدا زندگی میکنم کسی هم قرار نیست بیاد گفت پس امشب منو مهمون میکنی؟ گفتم شما افتخار بدین چرا که نه زد کنار گفت من حالم خوب نیست تو بشین پشت رول برو خونتون گفت مشروب داری خونه؟ گفتم یه شیشه ودکا بلک اند وایت دارم اگه خوشتون بیاد گفت اره بابا خوبه بگاز بریم رسیدیم خونه گفتم اینجاست گوشیشو دراورد صدای پخشو هم خفه کرد دستشو گذاشت رو لبش گفت هیس زنگ زد خونه به دخترش گفت نیوشا من با خاله لیدا اینام شبو میمونم نگران نشید بعدشم قطع کرد به لیدا اس ام اس داد که یموقع سوتی نده بعد گفت دیگه امشب همه جی حله فقط میمونه ببینم چطوری میتونی خستگی چند ساله منو از تنم در بیاری! تا خواستم حرف بزنم زود گفت منظور اینکه یه ماساژه مشتی به من میدی زیاد خوشحال نشو! بعدشم مثه جنده ها بلند بلند خندید پیاده شدیم دست منو گرفت رفتیم بالا تو راهرو کونشو میداد عقب و لوندی بازی در میاورد رسیدیم تو خونه سریع مانتو و شالشو در اورد با یه تاپ مشکی و یه شلوار تنگ نشست رو مبل رفتم واسش ابمیوه اوردم و وسایله مشروبو اماده کردم اومدم نشتستم کنارش دیدم دکمه شلوارشو باز کرده و زیپشم یکم داده پایین تا نگا کردم گفت هم گرمه هم اینکه این تنگه دلمو اذیت میکنه خندیدم گفت شلوارک نداری این اصلا نمیزاه راحت بشینم رفتم واسش شلوارک اوردم گفت چشماتو ببند شیطونی هم نکن من اینو در بیارم گفتم باشه رومو اونور کردم گف سهیل این که نمیشه برگشتم دیدم شلوارک مثه شلوار کردی شده واسش خیلی گشاده گفتم دیگه از این کوچیکتر ندارم گف پسره خوبی باش هیزی نکن بزار من شلوارمو در بیارم راحت بشینم! گفتم شما هر کاری دوست داری بکن دیدم دستشو از شلوارک کشید شلوارک خودش افتاد وای نمیدونید یه شرت سفید با رونای از شرتش سفید تر شیو شده خیلی راحت و بی تفاوت نشون دادم و نشستم کنارش مثه مردا مشروب میخورد و یه کله پیکو میرفت بالا پیک سومو که خورده بود چشماش اب انداخته بود گفت الوعده وفا دیگه سهیل جون گفتم کودوم وعده؟ گفت همون وعده مشت و مال گفتم باشه دراز بکشید ماساژتون بدم گفت نه اینجا نه هم تو اذیت میشی هم من بریم رو تختت گفتم باشه اومد بلند شه سرش گیج رفت گرفتشم تو بغلم خودشو انداخت تو دستام و گردنمو گرفت کشید سمت خودش و لباشو یهو قفل کرد تو لبام لباش به قدری گوشتی و خوش مزه بود که نمیتونم توصیفش کنم زبونمو کردم تو دهنشو همینطوری ازش لب میگرفتم بلندش کردم رو دستام همینطوری که لبامون به هم قفل شده بود بردمش تو اتاق گذاشتمش رو تخت فقط یه تاپ و شرت تنش بود زود شلوارکمو کندم و تی شرتمو در اوردم و خوابیدم روش به قدری داغ و نرم بود بدنش که احساس میکردم دارم خواب میبینم مثه یه فرشته بود پاهاشو گرفت بالا و شرتشو از پاش کشیدم بیرون وای یه کس گوشتی با یه سوراخ کونه ناز و جمع شده که یه عطره خیلی حشری کننده ازش میزد بیرون مثه وحشیا سرمو کردم لای پاش و کونشو دادم بالا و با زبونم کردم تو سوراخ کونش که یهو گفت ایـــــــــــــــــــــــــی میدونستم زود ابم میاد سریع رفتم اسپری زدم به کیرم و تو دستشویی با اب سرد شستم و برگشتم دیدم با انگشت داره چوجولشو میماله ذوباره پاهای گوشتیشو دادم بالا و شروع کردم با زبون کردن تو کس و کونش گفتم امشب تا صبح کس و کونتو یکی میکنم هانی گفت کسمو جر بده ولی تو رو خدا دست به کونم نزن نمیتونم راه برم گفتم خودم بغلت میکنم عزیزم نزاشتم دیگه حرف بزنه سریع لبامو رو لباش قفل کردمو و با انگشت کردم تو کسش که همونجوری که لبای غنچش تو دهنم بود ناله میکرد و اخ اخ میگفت 69 شدیم طوری که اون زیر بود و من بالا کیرمو تا دسته میکردم تو دهنش تا میخورد به حلقش و یه اوق میزد در میاوردم و تو دهنش تلمبه میزدم و کسشو میخوردم و انگشتش میکردم بعدش بلند شدم از روش دیدم داره نفس نفس میزنه گفت دهنمو گاییدی یواش لنگاشو دادم بالا کیرمو تا اخر چپوندم تو کسش که یهو یه جیغه بلند زد و نفسش رفت و شروع کرد به اخ اخ کردن چنان با شدت و محکم تلمبه میزدم که احساس میکردم کسش داره پاره میشه کسش مثه سوراخ کون تنگ بود انگار نه انگار که یه زنه جا افتادست داشت زیرم جون میداد هم از شهوت هم از درد انقدر تو کسش تلمبه زدم که دیگه واسش عادی شد و پاهاشو دور کمرم قفل کرد و میگفت جوون بکنتم من جندتم از این به بعد ماله خودتم انقدر بکنتم که پاره شم نتونم دیگه راه برم بکن بکنتم بییشتر تحریکم میکرد با حرفاش برش گردوندم و بالشتو از زیر سرش گذاشتم زیر شکمش گفت نه ترو خدا سهیل از کون نه گفتم من کونتو تا پاره نکنم ولت نمیکنم گفت ترو خدا هر کاری میخوای بکن باهام فقط با کونم کاری نداشته باش به حرفاش گوش نکردم و یه تف انداختم رو سوراخ کونش و سر کیرمو کردم تو سوراخش که یهو جیغ زد و شروع کرد به التماس و هی میگفت تو رو خدا درش بیار پاره شدم یکم وایسادم که اروم تر شه و واسش عادی شه بعد بازم فرستادم تو کونش و هی در میاوردم و میکردم توش و هی صدا میداد کونش و بلند بلند داد میزد اخخخ اخخخخ تو رو خدا درش بیار کونم پاره شد محکم گرفته بودمش و افتاده بودم روش و شروع کردم به تلمبه زدن کم کم جیغاش تموم شد و اه اه میکرد یهو کیرمو در اوردمو کپلای کونشو از هم وا کردم سوراخش اندازه سوراخ کسش شده بود و یه خط گوشته نازک فقط ما بینه کس و کونش مونده بود شروع کردم از کونش در اوردن و کردن تو کسش و برعکس و دیگه حال میکرد خیلی حرفاش حشری کننده بود انگار چند سال بود جنده بود میگفت اخ بکن توش کس و کونمو یکی کردی واسم بکن همشو توش بکن تا ته بکن کونه مامانه دوستتو جر دادی اخخ بکن جندتو جندت کیر میخواد انقدر کردمش که دلم میخواست تخمامم بفرستم تو تو کونش یهو دیدم داره ابم میاد سریع کشیدم بیرون و برعکسش کردم خواستم بپاشم رو صورتش که سریع کیرمو گرفت کرد تو دهنش و ابم تو دهنش خالی شد و تخمامو مالید و ابمو قورت داد و گفت جوووون چه شیرین بود خلاصه اون شب تا صب دو سه بار دیگه از کس و کون گاییدمش و رابطمون ادامه داشت تا اینکه یبار قرار شد با یکی از بچه ها سه تایی بریم شمال و باهم سکس داشته باشیم که بعد از اون یه اتفاقاتی افتاد که اگه نظرات دوستان خوب باشه و خوششون بیاد اونم تعریف میمکنم واستون
  همیشه شاد و موفق باشید.


  نوشته: س ه ی ل

 • 20

 • 2
 • نظرات:
  •   haj farbod
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • hes mikonam ye meghdar kosher boood nmidooonam chera kosmotorr :Sp :Sp


  •   haj farbod
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • hes mikonam ye meghdar kosher boood nmidooonam chera kosmotorr :Sp :Sp


  •   abc nader
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • خالی بندی محض بود


  •   abc nader
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • خالی بندی محض بود


  •   ساناز 3200
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • باشه فردا میخونم
   گفتی اگه حوصله شو نداشتین نخونین
   منم حوصله نداشتم نخوندم


  •   karim hamidi
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • [جالب بود یعنی واقعی به نظر میرسید.


  •   wasp
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • man ziad inkare nistam ama mage vodka ham belck & withe dare?


  •   mehdisaeghi
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • داداش مرسی.
   کاری ندارم راسته یا دروغ ولی اینجور زنی رو کردم و طمعش رو میدونم


  •   chochol khor
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • Sanaz jon mobarake aval shodi


  •   chochol khor
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • Sanaz jon mobarake aval shodi


  •   یاورهمیشه مؤمن
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • بروهروقت فهمیدی بلک اندوایت ویسکیه نه ودکابیااینجا.
   شایدم طرف شمابلک اندوایت ودکاباشه.
   درکل خیلی زر زده بودی حوصله نکردم کامل بخونم


  •   ZimZex
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • طرز نگارش خوب بود ولی
   با موظوع داستان حال نکردم
   تخمی و از مد افتاده بود
   انقدر هم از خودت تو داستان تعریف نده خیله خیطه
   در کل بهت پنجاه میدم
   راستی دیگه ادامه نده.بهتره
   زیاد با سکس زن سن بالا حال نمی کنم
   همین


  •   ghatele.eshgh
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • دادگاه پسری رابه جرم تجاوزبه دختر۵0میلیون جریمه میکنه پسره میگه آقای قاضی مگه پرده متری چنده؟تازه چوب پرده ومنگوله هاش مال خودم بود.
   :D:D:D:D


  •   more--bahal
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • تکراری و دمده بود


  •   sex and love
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • نویسنده خوبی هستی اما تخیلات خوبی نداری اگه خواستی ادامه بدی بهتره دنبال یه موضوع بهتر باشی
   موفق باشی


  •   خاله میترا
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • خیلی عالی بود قشنگ نوشتی
   منتظر داستان جدیدتم


  •   Silver_fuck
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • جالب بود و خوشم اومد. با اینکه به صورت خاطره وار تعریف کرده بودی ولی خیلی روان و منطقی به نظر میومد. البته تا اونجایی که با هانیه قرار گذاشتی همه چیز خوب پیش میرفت و نوشتنت هم خوب بود ولی وقتی وارد قسمت سکس شدی ریتمت خیلی تند شد. هیچ توصیفی از هیکل و اندام هانیه نداشتی همینطور صحنه های سکسی رو اصلا خوب تعریف نکردی و هیچ صحنه پردازی پیش خواننده بوجود نمیومد. موضوع داستانت خیلی جذاب بود هرچند شاید عده ای بیان و بگن خیانت بود و این حرفها ولی همه اتفاقات سکسی از یک خیانت بوجود میاد وگرنه کسی نمیاد جریان کردن زنش رو واسه کسی تعریف کنه.
   اگه میخوای ادامه ای بر این داستان بنویسی حتما به نکاتی که من و دوستان گفتیم دقت کن. خوردن مشروب توی این داستانها خیلی کلیشه شده. مخصوصا اون وودکای بلک اند وایت سوتی بزرگی بود. یه همچین سوژه ای حیفه که اینطوری از دست بره...


  •   آريزونا
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • هيچ نويسنده ى حرفه اى نميگه داستان منو نخونيد چون حس عدم اطمینان نويسنده به داستانش رو به خواننده ميرسونه اونم به اين شكل و اول داستان


  •   takavarjoon
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • خالی بندی بود ننویس. . . . . . . . . . . . . . .
   راستش من از نگارشت اصلا خوشم نیومد. پر از غلط غلوط کیری بود و خیلی هم تخیلات تخمی واردش کرده بودی. مامانش تا مدت ها تنها بوده ولی تا تو رو دید فورا زنگ زد گفت بیا منو بکن؟ چند تا از جملات تخمیت رو اینجا کپی میکنم که بقیه دوستان نگن من ایراد بیخودی میگیرم. بابا اگه تخیلی مینویسید درست بنویسید. کیر تو تخیلات کیریت که از مادر دوستت هم نمیگذری. اگه تو ذهنت با مادر دوستت فانتزی داری چرا میایی اینجا مینویسی کوس مغز؟


   رفتیم خونشون خونه که نه قصرشون! یه خونه بزرگ دربست تو قیطریه
   تاکسی در بست دیده بودیم ولی خونه دربست ندیده بودیم.


   پشت میز نهار خوری پاهاشو مینداخت رو پاهاش و تو رونشو میدیدی؟


   اون بچه مایه دار بود ولی ماشین نداشت که تو بردیشون شمال؟


   لحن حرف زدنش خیلی شل و خمار بود
   لحن حرف زدنش خمار بود؟


   حرفاشو مثه جنده ها میکشید
   واقعا جنده ها حرفاشون رو میکشن؟


   چه جوریاست که همه تو سکس اول به راحتی کون میکنن؟
   چه جوریاست که همه تو سکس اول اسم کوس و کون و کیر رو به راحتی به زبون میارن؟
   چه جوریاست که همه تو سکس اول میگن جرم بده، کونمو پاره کن، من جنده هستم و این جور حرفا؟
   کوس مغز ریدم تو ادبیاتت و ریدم تو داستانت. دیگه ننویس. اگه میخوای باز هم بنویسی منطقی بنویس.
   ودکای بلک اند وایت! و شراب جانی واکر! تو کونت. دیگه ننویس.


  •   sepideh58
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • از اسمش معلومه داستان چیه تو هم که گفتی اگر حوصله ندارین نخونین منم به توصیت عمل کردم نخوندم فکر نمیکنم انچنان جذابیت و ارزشی داشته باشه که بخونمش


  •   Dada saeed
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • خوب بود يعني بد نبود يعني بدك نبود اي همچين نه خوب خوب بود و نه بد بد قول ميدم الان ملت ميان به ودكا بلاك اند وايت گير حسابي بهت ميدن ميگي نه حالا از ما گفتن بود اينجور به من نيگا نكن آتيش به٠٠٠ خدايا كوس خلمون كردند اينا!


  •   polite boy
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • توهمات و دری وری های یک پسر خردسال...!


  •   Hadi sex to sex
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • ریدم رید ریدیم ریدند تو دهنت.


  •   Kosdoos
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • بنويس. خوب بود


  •   a_twilight24
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • کیرم تو این داستانت طومار اژدها نوشتی به جا داستان.کمتر ترامادون بخور چون زیاد توهم داری


  •   rezataloo
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • جالبه ، تو از دیدن خونه(قصر )اونا مبهوت شدی...اونقدر تو کف مامانه رفتی که کلاً چند وقتی تو لک بودی.... مامان دوستت تو رو تور کرده ... تو اونو به خونه مجردی دعوت کردی و به نوعی میشه اینطور فهمید که اون داشته تو رو میکرده ، حالا چطور شده یک دفعه وسط یه سکس غیر منتظره با کسی که تو رویاهات هم نمی گنجه ، هوس کون خانومو کردی و هرچی التماس کرد تو گوش نکردی و اونو از کون کردی......اینجای داستان باعث شد کل قصه داغون بشه
   با اون توضیحات اولت که البته تو تصویر کردن فضای اطرافت بد نبود و اون حالت سکس ، معلومه خیلی تو کف این هستی که یه دوستی داشته باشی که سرمایه دار باشه و تو بتونی مامانشو بکنی
   ولی متاسفانه باید بگم که تو تو ی کف همون قسمت اولش که دوست سرمایه داره موندی ، چون اصلاً پردازش جالبی از یک ماحرای سکسی نداشتی


  •   afsoon.27
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • بابا با حال, بابا كوووول.روابط عمومي,اصلا تو خووبببببي
   خب چه اصراري برند ودكاتو بگي?? وقتي قراره چرت بگي?? همون ودكا بس بود ديگه.
   راستي اون بكنتم ,بكنتما يعني چي?? به چه زبونيه??
   يه چيز ديگه موي بلوند مطميني با هايلايت مشكي خيلي قشنگه??
   كلا ننويس. يا اگه مينوسي زياد جو گير نشو. مي تونه از اثرات اون زاناكسا باشه كه مي خوريا...


  •   parhamxxx
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • :beer: داستان سکسی تخیلی خوبی بود


  •   saghar.24
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • داستانت خوب بودولی فقط توصیف سکس
   و بقیه دور از واقعیت بود
   ایراد نگارشی هم زیاد نداشتی
   فقط اون بکنتم نفهمیدم یعنی چی؟
   در کل منصفانه بگم نسبت به خیلی از داستان های این سایت خوب بود


  •   nimach4
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • داستانت خوب بود حال کردم بازم بنویس اگه تونستی عکسشو بزار :) :)


  •   sina_xxx91
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • بشین جقتو بزن بچه کونییییییییییییییییییییییییی


  •   ahartun
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • black & white = vodka =))))))))))))))))))))))))))))))))))) =)))))))))))))))))))))))


   yani y goh khordi .. be andaze 1000 ta jok khandidam :))))))))))))))))


   taraf maye dar ... 100 ta marde maye dar donbaleshan .. baad az chan sal cheshesh u ro grefte are?!?!? goh khordiiiiiiiiii ba ame junet!


  •   ahartun
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • black & white = vodka =))))))))))))))))))))))))))))))))))) =)))))))))))))))))))))))


   yani y goh khordi .. be andaze 1000 ta jok khandidam :))))))))))))))))


   taraf maye dar ... 100 ta marde maye dar donbaleshan .. baad az chan sal cheshesh u ro grefte are?!?!? goh khordiiiiiiiiii ba ame junet!


  •   dashreza_1001
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • kash mamane mano yeki jer midad


  •   mamali888
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • به نظر من میتونی با مطالعه بیشتر ویه مقدار خلاقیت داستانهای خوبی بنویسی اینو از نوع نگارش داستان میشه حدس زد چون با اینکه موضوع خوبی رو انتخاب نکرده بودی وهمچنین در نوشتن قسمت سکس هم خیلی عجولانه و کم دقت عمل کردی ولی باز هم درکل داستان بدی نشده بود در ضمن زیادی هم روی واقعی بودن داستان تاکیید نکن چون مخاطبین این سایت براحتی فرق تخیل و واقعیت رو میفهمن و هیچ وقت هم برای انتخاب داستان خوب یا بد واقعی بودنش رو ملاک قرار نمیدن وفقط سبک نوشتن وتنوع موضوع باعث میشه که خواننده داستان رو بپسنده و باهاش ارتباط برقرار کنه پس درنتیجه یه داستان تخیلی که خوب نوشته شده به مراتب از یه خاطره واقعی که نگارش بدی داره برای خواننده خوشایندتره


  •   سمانه20
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • من با بچه ها میخواستم برم شمال دوستم مانی ننه یکی از دوستاش هی زنگ میزد بهش اخرشم مانی مادر جنده دوستشو گایید شاید ننه تو باشه گفتم خبرت کنم بری جلوی ننه جندتو بگیری


  •   hashnabasi
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • بی خیال سمانه نون تو دادنه


  •   BeranaBoS
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • راست یا دروغ
   هنر نوشتنت خوب و
   قابل تحسین بود
   ادامش رو هم بنویس
   ممنون


  •   SAEED_SCANIA
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • خول کس توهمی


  •   dokhtar.jendeh_55
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • جوووون شماره هانی جونو.ب منم بده خب مام یه حالی.کنیم ثواب داره


  •   dokhtar.jendeh_55
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • جوووون شماره هانی جون ب مام بده یه حالی کنیم ثواب داره ب خدا


  •   21 sant mofid kir daram
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • http://shahvani.com/content/axe-kiram-bebinid-va-nazar-bedid#comment-418477
   be nane dostet neshon bede bebin mikhadesh


  •   Ali baby
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • خوب بود خشم.اومد


  •   Mr. KHas
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • اون روز ماشین دست بابا بود...
   ولی بعدش نوشته من جدا زندگی میکنم!
   اولا جدا مال زن و شوهرهاست! تو باید بگی تنها!
   پسر خوب مگه مجبوری بنویسی؟ دیگه جلق بهت فاز نمیده؟
   راستی مامانت بهت سلام میرسونه :D


  •   maryy
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • خوب عزیزدلم باریکلا حالا که داستانتو نوشتی دیگه وقت خوابه عیب نداره میدونم مانی پسرخیلی بدی بدبدولی چون صبح باید بری مهدکودک باید شب زود بخوابی باشه ...موش بخوره اون دودولتو بعدشم عزیزم تو که گه زیادی نمی خوردی اخه عزیزدلم اون که قاقا لی لی نیست مریض می شی اون وقت مامی باید بره خود فروشی کنه تا خرج دواودکترتو بده افرین بدو بخواب الا ن لیوان شیرتو بخور بعدشم مسواکتو بزن فقط گه نخور بده مریض میشی باشه .....اهای فهمیدی شیویل خان شلغم


  •   hoot_boy64@yahoo.com
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • اهووووووووووووووو کس نگو کونی بلک اند وایت ویسکیه دهاتی جقی


  •   MAHAN BF
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • واقعا چه اصراریه آخه.مجبوری؟بالاخره تو خونه کردی یا زنه رو؟یعنی اولین بار که دیدت اینقدر بیکار بود که اون همه کیرو ول کنه،تویه دودول رو بگیره.راستی،دوستت رو بپا.میگی چرا؟خوب نپا ولی اون نمی پایی،مامانت رو بپا!


  •   hot.man7834
  • 7 سال،8 ماه
   • None

  • سهیل جان یه حالی هم بخه برو بچ بده
   تو که با مرامی
   تنها خوری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   ای بابا


  •   آريش¤اهورايي
  • 7 سال،4 ماه
   • None

  • خوندم


  •   Asheghe_shorte_khanooma
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • داستانت قشنگ بود و باعث شد کیرم سیخ بشه


  •   javid1977
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • برو هر وقت اسم مشروبات را یاد گرفتی بعدش بیا اینهمه کس شعر بنویس جلقی کس مغز


  •   jacob72
  • 4 سال،2 ماه
   • 0

  • ن عزیزم معلومه حسابی بیاد ننه هه حق میزنی خوب و حشری کننده اما تخیلی


  •   mamadi70
  • 3 سال،9 ماه
   • 0

  • دوستان عزیزی که به این دوستمون توهین کردن بدونن که بلک اند وایت ودکا هم داره خیلی هم عالیه


  •   Pooiazx
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • كس و شر كاذب (dash) (dash)


  •   awmirgh
  • 1 سال،11 ماه
   • 0

  • عالیییییییی براوووووووو


  •   wantedooooo
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • اونجاش که گفت آدم باحالی بودم دیگه نخوندم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو