مامان در شب

1398/03/26

سلام . علی هستم ، ۱۹ سالمه . خانواده ام ۴ نفره است . پدر و مادرم و برادرم که ۲۶ ساله هست .
مادرم ( مریم ) ۴۶ سالشه ‌ . یک زن سفید پوست با موهای قهوه ای . سینه های سایز ۷۵ و یک کون پهن و برجسته . و چهره بسیار زیبایی داره .
مادرم همیشه در خونه راحت می گرده . بیشتر اوقات در تابستون با شورت و تاپ یا یک ماکسی تا زیر کونش هست . گاهی اوقات زیر ماکسی شورت نمی پوشه.
من از اونجایی که مادرم همیشه پیش من راحت بود اصلا بهش حس جنسی نداشتم ولی یکبار طبقه ی بالا بودم و وقتی اومدم پایین دیدم مادرم جلوی جا کفشی خم شده تا کفش ها رو جابجا کنه و از اونجایی که ماکسی کوتاه بود و زیرش شورت نداشت کوسش معلوم شده بود و داششم دیوانه می شدم . اون موقع ۱۶ سالم بود .
کوسش بدون مو بود…
خلاصه گذشت … از اونجایی که پدرم به مادرم خیانت می کرد و مادرم اینو فهمیده بود رابطه ی اونها خیلی خراب شده بود . و مادرم اگر مدرک داشت حتما طلاق می گرفت . وضع مالی خیلی خوبی داریم و بیشتر ملک ها به نام مادرم هست .
هر روز رابطه ی مادر و پدرم بدتر می شد .

یکروز صبح از خواب بلند شدم که دیدم مادرم کنارم دراز کشیده و با یک ماکسی قهوه ای تا روی کونش هست با یک شورت سبز . ( پشت شورتش باز بود با نوار هایی هم رنگ شورت تیکه تیکه اونجا رو بسته بودن )
منم که دیدم مادرم به پخلو خوابیده و پشتش به منه . گفتم یکم شیطونی کنم و بعد آروم از پشت چسبیده ام بهش . اونم یک تکونی خورد . کیرم شق شده بود و به کونش فشار می آورد . یهو پاهاش رو باز کرد و دستش رو آورد پشت و کیرم رو از توی شلوارکم در آورد و گذاشت لای پاهاش بعد پاهاش رو بست . انگار منتظر بود من تلمبه بزنم ولی خبری نبود . خودش آروم پاهاش رو فشار داد بعد دوباره پاهاش رو باز کرد و دستش رو با آب دهن خیس کرد و به کرم مالوند بعد دوباره پاهاش رو بهم جفت کرد کیرم اون بین گیر افتاد بعد دستش رو گذاشت روی کونم و شروع کرد به عقب و جلو کردن کونم .‌ آروم بهم گفت : بدو دیگه … تلمبه بزن ، اگر خوب بود جاهای بهتر بهت می دم .
منم شروع کردم به تلمبه زدن کیرم لای پاهاش داشت خفه میشد . یه ۲ یا ۳ دقیقه گذشت که صدای پا اومد و اونم با دستش بهم فهموند وایستا . بابام اومد داخل و گفت : مریم تو چرا اینجا خوابیدی ؟
راستش اینکه بابام جلوم بود و کیرم زیر پتو و لای پای مادرم هست بهم لذت می داد.
مریم گفت : اومدم پیش پسرم بخوابم مشکلی هست .
بعد پاهاش رو به هم فشار داد و با دستش سر کیرم رو گرفت که آبم توی دستش خالی شد .
وقتی پدرم رفت ، مریم پاهاش رو از هم باز کرد و کیرم آزاد شد بعد دستش رو که توش پر آب بود برد سمت دهنش و کل آب رو خورد .
گفت : عزیزم ، چی درست کردی ؟
(کیرم ۱۵ سانت هست )
آروم رفتم سمتش و گفتم : هرچی هست برای شماست
اونم خندید و لبش رو گذاشت روی لبم منم خودم رو انداختم روش و حسابی لب گرفتیم .
همینجور گذشت تا شب که موقع خواب مریم اومد پیشم و گفت : صبر کن تا فردا شب پدرت بره کوه ، حسابی بهت کوس میدم
ولی برای من تا فردا شب سخت بود .
هر کاری کردم تا بخوابم نشد . ساعت حدودا ۲ بود که بلند شدم و آروم رفتم پ
توی اتاق مریم . سریع لخت شدم و رفتم بالای سر مریم و با دستام کوسش رو گرفتم . یکم تکون خورد و یهو از خواب پرید آروم گفت : علی نه .
ولی دیر شده بود من شروع کردم به لب گرفتن .
همزمان شورتش رو درآوردم و یک پاش رو آویزون کردم به سمت پایین و شروع کردم به خوردن کوسش . سعی می کردم خیلی سریع اینکار رو انجام بدم . بعد از یک دقیقه موهام رو کشیدو گفت : بریم که باهات کار دارم . شورتش رو گرفت و بعد کیرم رو توی دستش جا داد و راه افتاد به سمت اتاق من ‌ ‌ .
در رو بست و خودش رو انداخت روی تخت . منم سریع رفتم سراغ خوردن کوسش . همزمان انگشت هم می کردم . اونم دراز کشیده بود و فقط از ته گلوش که انگار اون صدا از ته چاه میاد ، ناله می کرد .
آروم شده بود . و ریز می خندید . منم پاهاش رو گرفتم و شروع کردم به خوردن انگشتاش و پاهاش . مچ پاش رو می بوسیدم و می لیسیدم . همینجور ساق و مخصوصا رون هاش . تاپش رو درآوردم و افتادم به جون سینه هاش نوکش رو می لیسیدم و می خوردم گاهی اوقات یک کوچولو هم گاز می گرفتم . یعو پرید روی زمین و کیرم رو تا جایی که می تونست کرد توی دهنش … عالی ساک می زد . دهنش وحشتناک داغ بود .
منم که ‌کوسش رو می خواستم بلندش کردم و انداختمش روی تخت بعد کیرم رو گذاشتم جلوی کوسش و شروع کردم به تلمبه زدن . آروم ناله می کرد و پشتم رو چنگ می زد ولی من همه ی تمرکزم روی تلمبه هام و فضای گرم توی کوسش بود . شلپ شلوپ صدا می داد . منم گردن مریم رو می خوردم و سینه هاش رو چنگ میزدم .
بعد از ده دقیقه آروم مریم تکون خورد و شل شد فهمی دم ارضه شده . بعد نشستم زیرش و اون روی من ولو شده بود و منم تلمبه می زدم تا اینکه آبم رو همون تو خالی کردم‌ و تا صبح توی بقل هم خوابیدیم .
فرداش مادرم رو از کون کردم … اگه دوست داشتین بگید تا تعرف کنم .

نوشته: علی


👍 19
👎 71
234379 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

774098
2019-06-16 20:30:26 +0430 +0430

کسشرررررر

1 ❤️

774100
2019-06-16 20:30:28 +0430 +0430

محارم نمیخونم ، نظر هم نمیدم
اما ننویس با این موضوعات

2 ❤️

774101
2019-06-16 20:31:35 +0430 +0430

پسری که مادرش کونش می‌گذاشت!!!

6 ❤️

774103
2019-06-16 20:33:10 +0430 +0430

من تا حالا کوس نکردم. شورت هم نمیپوشم. به پخلو هم نمیخوابم. ارضه هم نشدم تا حالا.


774104
2019-06-16 20:33:31 +0430 +0430

ماکسی ندیده کله پوک
بسی خندیدم با داستانت

در ضمن واسه شومبولانت یه کپسول اکسیژن بخر که تو سکس کم نیاره

خخخخخ

پشم نزاشتی واسم

3 ❤️

774105
2019-06-16 20:33:31 +0430 +0430

سامان لعنتی ،میدونم میایی اینجا
این پول دستی که بهت دادن را بیار بده
اون فلش ،بنده خدا را هم بیار
عینک آفتابی منم که گرفتی واسه خودت ،سگ تو ضرر ،ولی پولو مردمو بیار ،ما را شرمنده مردم نکن.


774107
2019-06-16 20:34:39 +0430 +0430

تف تو ذات کثیفت نجس

1 ❤️

774110
2019-06-16 20:37:44 +0430 +0430

اشغال کثافت روانی حرومزاده بی پدر مادر

1 ❤️

774124
2019-06-16 20:53:31 +0430 +0430

شاشیدم تو این مملکت

1 ❤️

774126
2019-06-16 20:58:11 +0430 +0430

پسر مگه مجبوری بنویسی
کم کس بگو بردار

1 ❤️

774133
2019-06-16 21:05:33 +0430 +0430

همین اول ???
آخرش تابلو بود حال خودت از کسشعرات بد شده بدبخت گلنار ندیده.
با همین فرمون به گا بری موفق تری

4 ❤️

774137
2019-06-16 21:12:14 +0430 +0430

وااااای
حالم بده
احساس بدی دارم
خیلی به شعورم توهین شده با این داستان

5 ❤️

774153
2019-06-16 21:33:29 +0430 +0430

ای کیر مریم در کونت با این داستان کسشریت جقی
تا نصفه خوندم فهمیدم مجلوقی دیگه نخوندم بچه جون

3 ❤️

774160
2019-06-16 21:35:50 +0430 +0430

یه حسی بهم میگه تو باید همون بوسه ی کوتاه تشکر از قورمه سبزی میموندی!

6 ❤️

774169
2019-06-16 21:46:51 +0430 +0430

فک کنم وسطایه داستان کسشرت ابت اومده مالیدی به تهش

2 ❤️

774176
2019-06-16 22:01:03 +0430 +0430

نه دیگه خیلی با داستانت حال کردم بقیه شو تعریف نکن لطفا .!

2 ❤️

774183
2019-06-16 22:13:00 +0430 +0430

سامان دیگه وضعت خیلی خراب شده
اول پونصد تومن پول
بعد فلش
بعد گاز پیک نیک
الان هم عینک آفتابی؟؟
همین جوری پیش بره چند روز دیگه خبر دزدیدن چیپس و پفک میاد ازت
داستان محارم نمیخونم ولی برای خالی نبودن عریضه سگ تو روحت مردک پلشت و روانی
#نه_به_محارم


774184
2019-06-16 22:23:42 +0430 +0430

کیرم تو جق زدنای زیادت به معنای واقعی کلمه

2 ❤️

774187
2019-06-16 22:30:42 +0430 +0430

قانتزی .!

1 ❤️

774189
2019-06-16 22:33:13 +0430 +0430

مطمئنی بابات به مادرت خیانت میکرد؟؟

2 ❤️

774197
2019-06-16 23:03:16 +0430 +0430

نام مادر زیباست…

مقدس هست…

واقعا متاسفم…

3 ❤️

774199
2019-06-16 23:43:20 +0430 +0430
NA

آخه عوضی این چیه نوشتی؟مادر؟با تو چکار میشه کرد؟زالو عوضی

1 ❤️

774200
2019-06-16 23:52:47 +0430 +0430

جان جدّت ننویس (dash)

1 ❤️

774206
2019-06-17 00:14:57 +0430 +0430

ریدی ی ی ی و آب قطعه.

1 ❤️

774207
2019-06-17 00:15:14 +0430 +0430
NA

کس نگو زن

1 ❤️

774208
2019-06-17 00:16:24 +0430 +0430

چرا فلش این بنده خدارو نمیدی خب

2 ❤️

774210
2019-06-17 00:21:24 +0430 +0430

مادرتو نکن ، زشته ، بده ما بکنیمش

4 ❤️

774212
2019-06-17 00:26:02 +0430 +0430

جنفگ کوس مغز

2 ❤️

774223
2019-06-17 02:00:38 +0430 +0430

ای پیش پیش تو داستانت

2 ❤️

774225
2019-06-17 02:34:12 +0430 +0430
NA

نه دیگه کردن کون مامانت رو تعربف نکن جقی دیسلایک

1 ❤️

774231
2019-06-17 04:09:37 +0430 +0430

تعریف کن دیگه تو که چرندیات نوشتی بازم بنویس خخخخخخخ

1 ❤️

774233
2019-06-17 04:47:34 +0430 +0430

عوارض دیدن فیلم سوپر قبل سن بلوغ همینه
عموجون بگو ببینم شاشت هنوز کف میکنه یا نه

0 ❤️

774238
2019-06-17 05:25:49 +0430 +0430
NA

به نظر خالی بندی میاد

0 ❤️

774242
2019-06-17 05:53:51 +0430 +0430

پسری که بفهمه تو نوزده سالگی ماکسی چیه تا کجاست و باید به روش های ممکن و غیرممکن نمود
جقی کثافت روان پریش

0 ❤️

774243
2019-06-17 05:54:46 +0430 +0430

فوق العاده جذاب و واقعی بود ! قلمت طلا ! بازهم بنویس ! واقعا لذت بردم ! نگارش قوی ! ایده پردازی ناب ! بدون اضافه کاری ! دیسکلایک بیست و پنج با افتخار !!!

2 ❤️

774248
2019-06-17 06:26:32 +0430 +0430

این که سناریوی یه مرحله از بازی فمیلی گیم بود شیطون ?

1 ❤️

774249
2019-06-17 06:34:08 +0430 +0430

یا ابررررررفرررررررزززززز "دیسکلایک " چیهههههههه؟!!!
میخواین بنویسین دی وی دی لایک یا فلاپی لایک (rolling) (dash)

1 ❤️

774275
2019-06-17 09:37:31 +0430 +0430

عاااااااااااااااااااااالی بود فقط کاش ادامه میدادی

1 ❤️

774276
2019-06-17 09:40:47 +0430 +0430
NA

ولی دیر شده بود ! من شروع کردم به لب گرفتن !!!

1 ❤️

774277
2019-06-17 09:47:21 +0430 +0430

قشنگ معلومه داری جق میزنی اخرش تمرکزت بهم ریخت کسشعر میبافتی (dash) (dash)

1 ❤️

774279
2019-06-17 09:56:44 +0430 +0430

امثال شما که چنین کارایی میکنید، همون حاصله کاندوم پاره شده‌‌اید…

3 ❤️

774291
2019-06-17 10:41:51 +0430 +0430
NA

علی پدرسگ چقد هرزه شدی

0 ❤️

774296
2019-06-17 11:17:40 +0430 +0430

کسخول تخیل هم حدی داره

0 ❤️

774297
2019-06-17 11:47:42 +0430 +0430

کیرم تو بچگیات چقدر جقی زیاد شده تو سایت

0 ❤️

774298
2019-06-17 11:48:08 +0430 +0430

قضیه چیه اینجا هر کی داستانی می نویسه بدون استثنا هم میگه آبم را خورد
به همین راحتی
یک دروغ بی ادبانه وبدور از هرگونه نزاکت

0 ❤️

774301
2019-06-17 12:04:25 +0430 +0430

کس مغز از تو مغز مجلوقت این کس شهر هارو تحویل ما نده (dash)

0 ❤️

774313
2019-06-17 12:59:41 +0430 +0430

نکته 1 : ماکسی نام لباس زنانۀ یکسرۀ بلندی است که پیراهن آن متصل به دامنی بلند و گاهاً چاک‌دار می‌باشد!.. (dash)
نکته 2 : با توجه به رفتار و اوضاع و احوالِ مشمئزکننده «مامانت»، نمیشه نام رفتار «بابات» رو خیانت گذاشت و باید کاملاً بهش حق بدیم بنده خدا رو!.. ?
نکته 3 : (wanking) (erection) (wanking)

0 ❤️

774315
2019-06-17 13:05:38 +0430 +0430
NA

کس مامانی رو که بدون شرت جلوی پسر ۱۶ ساله تو خونه می گرده رو. باید به روش سامورایی کرد
عالی بود داستان گاییدن کونشم بذار

0 ❤️

774319
2019-06-17 13:55:32 +0430 +0430

ماکسی تا زیر کون مرزهای فشن و مُد رو کیلومترها جابجا کرد.
ماکسی تا مچ پا بلنده.
بعد ماکسی رو دیگه نخوندم.

0 ❤️

774325
2019-06-17 14:45:50 +0430 +0430

من الان 19 سالمه بعد تو تو 16 سالگی اینقد خوب کردی جقی کس ندیده

1 ❤️

774327
2019-06-17 15:07:56 +0430 +0430

نظر شما چیه؟اول کیر تموم بچه‌های شهوانی تو کونت سامان کلاس کلاهبردار هارو نیار پایین با این آفتابه دزدیت دوما چقدر خواننده کسشعرهای شهوانی زیاد شده بابا بذارید منتشر بشه ماشالا به شما

0 ❤️

774328
2019-06-17 15:32:21 +0430 +0430

? واقعا کس خل

0 ❤️

774332
2019-06-17 16:18:46 +0430 +0430

کیری ترین داستانه موجود!

0 ❤️

774334
2019-06-17 16:29:04 +0430 +0430

کس جالبی بود :|

0 ❤️

774335
2019-06-17 16:29:30 +0430 +0430
NA

فقط میتونم بگم کیرم توی تخیلاتت

0 ❤️

774338
2019-06-17 16:52:23 +0430 +0430

فکر میکردم مادرت سرخپوسته خوب شد گفتی

0 ❤️

774344
2019-06-17 17:43:17 +0430 +0430

کیری که برا مادرت شق شه نباشه بهتره.

0 ❤️

774347
2019-06-17 18:14:30 +0430 +0430

کسشعر نکو گوزو ماکسی کل پارو میپوشونه حیف از اون مادر که تورو بزرگ کرده

0 ❤️

774350
2019-06-17 18:36:18 +0430 +0430

خاک تو سرت

0 ❤️

774359
2019-06-17 19:21:37 +0430 +0430

ماکسی مگه بلند نبود تا مچ‌پا چرا یهو‌رفته تا زیر کون

0 ❤️

774443
2019-06-17 22:06:38 +0430 +0430

اخه کونی تابستون و پتو رو انداختی بودین رو خودتون سرت تو کونت

0 ❤️

774471
2019-06-17 22:53:22 +0430 +0430

من میخوام بدونم کدوم احمقی مامانشو به اسم صدا میزنه؟

0 ❤️

774489
2019-06-17 23:26:23 +0430 +0430

تعریف نکن
تعارف کن

0 ❤️

774584
2019-06-18 08:29:03 +0430 +0430

به زبون کوردی
کیرمه کوس دات

0 ❤️

774610
2019-06-18 10:22:40 +0430 +0430

:/

0 ❤️

774720
2020-10-29 02:35:32 +0330 +0330

خوبه حداقل به همسایه نداد😆😆😆

0 ❤️

774828
2020-10-29 21:35:55 +0330 +0330

جلل الخالق مامانت بروسلي بود يهو پريد پايين كم جق بزن ملجوق و كوني

0 ❤️

774874
2020-10-30 05:37:45 +0330 +0330

و کیرم درون آبا و اجدادت و همینطور مرده و زنده ات.

0 ❤️

774887
2020-10-30 10:58:47 +0330 +0330

من طراح لباس زنونه نیستم اطلاعاتم در این مورد هم اونقدرها نیست ولی تا جایی که یادم میاد منظور از ماکسی یعنی بلند دامنهایی که مدل بلند داشتن را تا اونجایی که والله یادم میاد میکفتن ماکسی حالا چطوری ایشون ماکسی که مامانش پوشیده کوتاه بوده فقط یه حالت میتونه داشته باشه اونم دامن مال دخترهمسایه بوده و قد مامان جونش خیلی بلند یا اینکه جنسش خوب نبوده و آب رفته کوتاه شده

0 ❤️

775357
2020-11-03 17:28:21 +0330 +0330

KQYKZbHs

0 ❤️

776516
2020-11-12 05:56:39 +0330 +0330

عالی بود ولی کامل بگو

0 ❤️

780113
2020-12-04 15:02:18 +0330 +0330

دولا شده بود کفش جفت کنه از پشت دیدی موهای کسش رو زده؟
چه می‌کنه این جق…

0 ❤️

780945
2020-12-10 00:24:22 +0330 +0330

بی غیریتی و بی ناموسی در تو جقی و کونی موج میزنه

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom