مامان شاغل

1400/02/09

سلام امیدوارم حالتون خوب باشه
برای من یه اتفاقی پیش اومده که اوایل خیلی اذیتم میکرد اما تصمیم گرفتم تو سال جدید باهاش کنار بیام و قبولش کنم ، برای همین خواستم تو شهوانی منتشرش کنم و این ترس رو از بین ببرم
من مهدی هستم و تو یه خانواده پنج نفره زندگی میکنم ، دوتا خواهر کوچک تر از خودم دارم و ۱۷سالمه ، مامانم ۳۹سالشه و همسن پدرمه . مامانم قدش متوسطه وزنشم همینطور . موهاش مشکیه اما اکثرا طلایی یا بلوند یا زرد می‌کنه . خانواده ما یه خانواده از هر نظر عادی تو پایین شهره . ماجرا از اینجا شروع شد که مادرم تنهایی رفته بود بازار برای خرید که اتفاقی یکی از دوستای دوران دبیرستانش رو بعد از خیلی سال دید . دوستشم متاهل بود ، اوایل بابام با برگشتن مامانم پیش دوستش مخالف بود اما طی چند سال کم کم دیگه این ماجرا براش از اهمیت افتاد . مامان منم با دوستش و جمع دوستای اون قاطی شد و باهم خیلی جور شدن . دوست مامانم بعد از ازدواج با شوهرش یه دفتر حمل و نقل زده بودن و باهم کار میکردن . بعد چند وقت کارشون گسترده تر شد و نیاز به یه منشی تلفنی داشتند . دوست مامانم با کلی اصرار و سخت گیری های بابام مامانمو منشی دفترشون کرد . یه چند وقتی گذشت و اونا دنبال خونه میگشتن . مامانم کلی اصرار کرد که بیاید طبقه پایین مارو بخرید چون صاحبش به فروش گذاشته . با سمج بازی مامانم اونا اومدن از ساختمونمون بازدید کردن و شبم یه دورهمی خونه ما بود . بالاخره خونه رو خریدن و همسایه پایینی ما شدن . هر روز سه تایی با ماشین شوهر دوست مامانم میرفتن سرکار و برمیگشتن . فامیلی شوهر دوست مامانم افشینه و مامانم همون افشین صداش می‌کنه . مامانم خیلی باهاشون صمیمی شده بود جوری که یبار رفتم واحد پایین که کارت بانکی رو از مامانم بگیرم ، درو که زدم و افشین در رو باز کرد و دیدم مامانم با یه تاپ و شلوارک تو هال کنار دوستش نشسته و تراکت های تبلیغاتی دفترشون رو بسته بندی میکنن. مامانم خیلی باهاشون راحت شده بود و کم کم بابام دعوا راه مینداخت . یبار افشین اومده بود در خونمون و زنگمون رو زده بود و مامانم با همون تاپ شلوارکش جلوی بابام در رو باز کرد و جواب افشین رو داد . افشین یه برگه که دست مامانم جا مونده بود رو میخواست و مامانم همون‌جوری رفت تو اتاق و با همون تاپ شلوارک برگشت و برگه رو به افشین داد. بابام اونشب خیلی قاطی کرد و دعوا داشتیم و چند وقت همینطور بود . یه روز که رفتم مدرسه و دیدم چهارپنج نفر بیشتر نیومدن ، سریع پیچوندم و برگشتم . رفتم چندتا پارک و یه دوری زدم و چند ساعتی گذشت ، برگشتم سمت خونه و زنگ طبقه سومی رو زدم که خانومش در ساختمون رو برام باز کنه . در بازشد و یکم تو حیاط نشستم و کیفمم گذاشتم دم خونمون چون کسی خونمون نبود که در رو برام باز کنه . کنار پارک یه هات چاکلت خورده بودم و کم کم دست شوییم گرفت . تو پارکینگمون یه دستشویی داریم و رفتم اونجا تا کارمو انجام بدم . وقتی تو دستشویی بودم شنیدم که در پارکینگ بازشد و یه ماشین اومد داخل . ماشین رفت ته پارکینگ و پارک کرد . شنیدم صدای دوتا در همزمان باز شد . صدای افشین رو بعدش شنیدم که گفت سریع باش . مامانم گفت واقعا میخوای همینجا بکنی؟ افشین گفت آره می‌خوام ایندفعه تو پارکینگ خونم ترتیبتو بدم . روی تخت خودم روی تخت شوهرت و روی مبل شوهرت و تو راهرو قبلا ترتیبتو دادم . می‌خوام ایندفعه تو پارکینگ بکنمت . مامانم گفت کسی نیاد . افشین گفت فقط زن براتی هست که اونم طبقه سومه . نترس هیچکس نیست . مامانم گفت باشه پس . صدای افشین رو شنیدم که رفت سمت مامانم . دیگه صدایی ازشون نشنیدم بجز ملچ مولوچ لب بازیشون . من تو دستشویی گیر کرده بودم و نمیدونستم چیکار کنم . اولش حس بدی داشتم اما بعد خودمم خوشم اومد راست کردم . صدای آروم صحبت کردنشون رو بزور می‌شنیدم . افشین می‌گفت تو مال منی نه مال شوهرت فهمیدی ، یه اسپنک هم به مامانم میزد مامانم آروم می‌گفت اره افشینم من مال توام ، افشین گفت بکنت کیه ؟ مامانم گفت تو بکنمی ، اصلا تو شوهرمی افشین گفت آره ، مال منی تو . صدای تف کردن افشین رو شنیدم و فهمیدم که میخواد مامانمو بکنه . مامانمم می‌گفت دستتو بذار رو سینه هام و وزنتو بنداز روم بکن . افشین گفت مثل همیشه میکنمت . افشین اولش آروم میکرد و صدا نداشت و فقط نفس نفس زدنای مامانمو می‌شنیدم . بعد از چند دقیقه افشین تند تر کرد تلمبه هاشو و صدای خوردن شکمش به کون مامانم تو پارکینگ میومد . مامانم میگفت به سینه هام چنگ بزن توله سگ . افشین می‌گفت جون دوباره وحشی شدی . مثل سگ میکنمت باز و مامانم میگفت آره آره .افشین می‌گفت تو از سارا خیلی بهتری محبوبه ای‌کاش میشد هر روز بگائمت . مامانم گفت هر روز بکن ، کون لق سارا ، افشین گفت حیف که شوهر داری وگرنه بدنتو کبود میکردم و مامانم جواب داد آخ دلم میخواد پارم کنی ، اصلا پارم کن شوهر من تویی ، به اون ربطی نداره ، انقد کبودم کن که سارا بفهمه شوهر من شدی . نگا کردم دیدم در دستشویی پارکینگ خود به خود یکم باز شده و اگه یکم دیگه بازش کنم میتونم از اونجا بزنم بیرون . چون کیفمو در خونه گذاشته بودم و هر لحظه امکان داشت اونا کارشون تموم بشه و به خونه برگردن و بفهمن من تو ساختمونم . خیلی آروم در رو باز کردم که صدای قیژ لولا در نیاد و از کنار بیرون اومدم . مامانم گفت آخ بکن ، شوهرم بکن منو ، پار کن منو شوهرم . افشین میگفت الان جرت میدم لامصب . یکم وایسادم و به نفس نفس زدن و ناله های مامانم گوش دادم . مامانم خیلی کم ناله میکرد و بیشتر نفس نفس میزد . از پارکینگ اومدم بالا که کیفمو بردارم که یهو دیدم خانم آقای براتی که مسنه وایساده بالای پارکینگ . من عرق کرده بودم و ترسیدم که چیزی فهمیده باشه . نمیتونستم سلام کنم چون صدامو مامانمینا می‌شنیدن . خانوم براتی خودش بدون صدا و با دست بهم اشاره کرد که بیام بالا . وقتی رفتم پیشش دستشو به علامت سکوت گذاشت رو بینیش و آروم بهم گفت فهمیدی دارن چیکار میکنن . من سرمو پایین انداختم و عرق کردنم بیشتر شد و انگار تو دلم خالی شده . دوباره آروم گفت فهمیدی داره با مامانت چیکار می‌کنه . منم آروم بهش گفتم آره گفت دیدی کجای مامانت گذاشته ؟ گفتم نه من چیزی ندیدم . آروم گفت من چند وقتی بود که می‌دیدم دوتایی برمیگشتن و باهم تو خونه شما میرفتن ، صداشونو از پشت درتون می‌شنیدم . مامانت خیلی وقته بهش میده . من چیزی نگفتم و رفتم کیفمو برداشتم و خواستم از در برم بیرون که خانوم براتی گفت کجا میری ، مگه نمی‌بینی چه خبره بهش گفتم خانوم براتی تورو خدا به کسی چیزی نگو و منم دیگه نمیتونم بمونم گفت باشه تو میخوای برو ولی درو آروم ببند که صداتو نشنون . بهش گفتم شما نمیری ؟ گفت نه من نمیرم . از روز اولی که دیدم مامانت با اینا می‌ره سرکار فهمیدم که مامانت جنده میشه و به براتی گفتم که زن آقای(…)تا چند وقت دیگه جنده میشه اما براتی قبول نمی‌کرد . الان که صدای مامانتو زیر اقا افشین می‌شنوم به خودم مطمئنم میشم . به خانوم براتی چیزی نگفتم و آروم در رو باز کردم تا بیرون برم . به طرف راست کوچه رفتم و گفتم آنقدر میرم تا خسته بشم . اونروز خیلی سخت گذشت و صحنه های هر روز تو ذهنم تکرار میشه

نوشته: مهدی


👍 36
👎 26
143901 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

806783
2021-04-29 00:37:47 +0430 +0430

اه اه اه

3 ❤️

806784
2021-04-29 00:38:01 +0430 +0430

کوس شعر وارداتی از زیمباوه این بار دست دوم


806790
2021-04-29 00:49:12 +0430 +0430

میگ دیگ نشنیدم چی گفتن بهم بعد ریز ب ریز مکالماتشونو تف داده برامون خیلی جقی ای تورو باس ببرم لب مرز با ی فرقون گوه عوضت کنم

5 ❤️

806793
2021-04-29 00:50:11 +0430 +0430

کونی اخه کسخلن وقتی خونه خالیه تو پارکینگ سکس کنن

3 ❤️

806796
2021-04-29 00:51:35 +0430 +0430

مامانت به ماهم میده

1 ❤️

806799
2021-04-29 00:54:01 +0430 +0430

میذاشتی زن براتی انگشتت کنه مثل مامانت خراب بشی بعدش ممه زن براتی رو میک بزن

1 ❤️

806800
2021-04-29 00:54:49 +0430 +0430

ساقی هستم اینم نمونه کارم

3 ❤️

806813
2021-04-29 01:09:27 +0430 +0430

جالب اینجاس که تو سکس انقدر حرف میزنن .
بابا حداقل خفشو کستو بکن
من مال توام
تو مال اونی
نمیدونم جرم بده
یکی نیست بگه خارکصه خفشو کستو بده برو

3 ❤️

806833
2021-04-29 01:56:26 +0430 +0430

حال آدم رو بهم میزنی

وقتی تو دستشویی بودم شنیدم که در پارکینگ بازشد و یه ماشین اومد داخل . ماشین رفت ته پارکینگ و پارک کرد . شنیدم صدای دوتا در همزمان باز شد . صدای افشین رو بعدش شنیدم که گفت سریع باش.

چقدر از متمم جمله یا همون فعل استفاده میکنی

" افشین گفت فقط زن براتی هست که اونم طبقه سومه . نترس هیچکس نیست"
همیشه زن های همسایه میان و متوجه سکس های توی ساختمون میشن؟ یعنی دقیقا اینجوره که طرف میگه نترس بابا کسی تو ساختمون نیست ولی درعوض هست

چقدر از متمم جمله یا همون فعل استفاده میکنی
کلا گوه زدی به داستانت و خودت بوش هم داره از پشت سیستم تا زیر ماسکمون میاد

جمع کن کصشعراتو

2 ❤️

806834
2021-04-29 01:57:58 +0430 +0430

من برم سرچ کنم شرکت حمل و نقل افشینه 🤣🤣🤣🤣

0 ❤️

806836
2021-04-29 02:10:40 +0430 +0430

دوستان چند تا شرکت به نام افشین بود حمل و نقل.
ولی هیچ کدامشان
مدیر یا هییت مدیره و یا مدیرعامل و یا رئیس هییت مدیره فامیلیش افشین نبوده

یا رفیقمون ادرس اشتباهی از بکن مامانش داده.

یا که میخواد افشین نامی پیدا بشه مامانشو ساپورت کنه🤣😂🤣

0 ❤️

806861
2021-04-29 03:10:29 +0430 +0430

مزخرف بسته
شوهر براتی رو داری تو داستان 😂😂

0 ❤️

806862
2021-04-29 03:13:53 +0430 +0430

🤣🤣شوهر خانوم براتی رو، داشته باش تو داستان !! آمارشو افشین نداشت که گفت فقط خانوم براتی خونست ؟ از کجا اومد😂😂😂😂
خانوم براتی میگه دیدی کجای مادرت گذاشته،من به براتی گفته بودم 😂😂😂😂😂😂😂😂

0 ❤️

806895
2021-04-29 10:05:10 +0430 +0430

اخ اخ پس مامانتوگاییدن اشکال نداره نیاز داره بنده خدا چکار کنه

0 ❤️

806899
2021-04-29 10:47:11 +0430 +0430

۰داستانت خوب بود نگارشت هم خوب کاش یجوری به بابات برسونی حداقل زن افشین رو بگاد زیادی کلاه سرش نره لعنت به بی پولی خار آخوک جماعت رو گاییدم که چه بلایی سر مملکت و ملت آوردن .

0 ❤️

806924
2021-04-29 13:35:29 +0430 +0430

دروغه مثل همیشه

0 ❤️

806937
2021-04-29 14:50:45 +0430 +0430

باز هم یک جقی حماسه افرید🐒

0 ❤️

806942
2021-04-29 15:03:06 +0430 +0430

17سالته اومدی از جندگی مامانت مینویسی؟
من اولین باری که توی دعوای ناموسی دندون یه نفر و شکستم 16 سالم بود.

0 ❤️

806946
2021-04-29 15:36:13 +0430 +0430

جلد اون هات چاکلت تو کون تو و خانم براتی ملجوق

0 ❤️

806960
2021-04-29 18:45:15 +0430 +0430

دادا از کدوم پارک جنس میگیری بگو از این به بعد بریم از اونجا بگیریم

0 ❤️

806967
2021-04-29 20:51:01 +0430 +0430

اااخ یعنی میشه منم یه روز ناموسمو زیر کیر بقیه ببینم

0 ❤️

806988
2021-04-29 23:41:55 +0430 +0430

هات چاکلت چیه؟
از اسمش مشخصه باس یه چیز خوشمزه باشه

0 ❤️

807053
2021-04-30 03:47:59 +0430 +0430

قربون مامانت جق میزدی خوب

0 ❤️

807070
2021-04-30 05:49:50 +0430 +0430

من که لذت کس دادن مامان رو هم دیدم و هم شنیدم ، اوووففف

1 ❤️

807088
2021-04-30 09:49:28 +0430 +0430

ننت حشریه دیگه

0 ❤️

807109
2021-04-30 13:23:46 +0430 +0430

من جای تو بودم همونجا میزدم مرده رو میگاییدم
از کجا معلوم تو حرومزاده نباشی خیلی بیغیرتی

0 ❤️

807139
2021-04-30 17:54:35 +0430 +0430

ادامشو بنوس

0 ❤️

807321
2021-05-01 23:13:44 +0430 +0430

ادامه بده
ادامه ماجرا رو بگو

0 ❤️

807384
2021-05-02 08:12:22 +0430 +0430

بازم یه داستان احساسی خوندن جماعت جو گیر شدن شروع کردن زرت و پرت که جقی چاخانی دروغه از کی جنس میگیری چند سالته و… برای رضای خدا یکی که دست به قلمه بیاد واسه این مشنگا توضیح بده این داستانه داستان میدونین یعنی چی یعنی هم میتونه حقیقت باشه هم میتونه ساخته ذهن ادم باشه هم میتونه قسمتی حقیقت و قسمتیش ساختگی باشه و اگه هر کدوم اینا باشه اسمش داستانه مهم نیست فقط نمیدونم چجوری باید این جماعتو خرفهمشون کرد که دیگه پرت و پلا نگن اصلن ببینم مگه داستانهای خود شما کاملن واقعیه و اتفاق افتاده یعنی میخواین بگین داستان گائیده شدن زن و مامان و خواهر و عمه و خاله و حتا گائیده شدن خودتون تو بچگی واقعی هست بواقع اتفاق افتاده یعنی راستی راستی گائیده شدین که اونقدر تخصص دارین که فوری میفهمین داستان کی واقعیه و کی الکی حالا متوجه شدم که چرا توقع دارین همه داستان واقعی تعریف کنند چون داستانهای خودتون داستان مستند هست ولیکن همه مثل شما نیستند بعضی ها از خلاقیتشون استفاده میکنند و داستان مینویسن اینو بفهمین

0 ❤️

807431
2021-05-02 16:33:29 +0430 +0430

جغی یکی نی بگه شتر خا این چه وضع تف دادنه زن براتی قشنگ معلومه لو بده بوده پس چرا خف کرده تا الان

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom