مامان نازی و شوهر خاله

1397/03/28

سلام
من پویا هستم
میخوام از دوران راهنمایی براتون خاطره بگم
این خاطره مربوط میشه به مامانم و شوهر خانم
یه روز که بچه های کلاسمون قرار بود برن اردو و من نمیخواستم باهاشون برم،موندم خونه و مدرسه نرفتم
اون روز قرار بود مامانم بره پیش خالم برای سر زدن
منم با مامانم رفتیم خونه ی خاله
صبح رفتیم که تا ظهر برگردیم،وقتی رسیدیم خالم،شوهر خالم و پسر خاله بزرگم خونه بودن
پسر خاله کوچیکم که همسن بودیم مدرسه بود
منو پسر خالم رفتیم تو اتاقش طبق معمول پلی استیشن بازی کردن
مامانمم با خالم تو آشپزخونه مشغول حرف کار
ساعت شد یازده دیگه پسر خالم گفت باید بره با دوستاش جایی قرار دارن،خداحافظی کرد از همه و رفت
منم اومدم تو پذیرایی نشستم
شوهرخالم یکم سر ب سرم گذاشت و حرف زدیم
بعد گفت برو بازی کن،حوصله ت سر میره
منم از مامانم اجازه گرفتم و باز رفتم پلی استیشن بازی کردن
ساعت شد ۱۲ که خالم گفت من باید برم دنبال عرفان (پسرخاله کوچیکم) به مامانمم گفت اگه میای تو هم بیا که مامانم گفت نه برو زود بیا
شوهر خالمم که بعدا فهمیدم با عرفان قهر بوده موند خونه و با خالم نرفت
مامانم یکم با شوهر خالم حرف زد و خندید و رفت تو آشپزخونه برام میوه آورد و دوباره برگشت به غذا سر بزنه
بعد شوهر خالم بلند گفت نازی من میرم بیرون زود میام بعد صدای بسته شدن در اومد (بعدا فهمیدم جایی نرفته و خواسته من فکر کنم که رفته بیرون) که بعدش مامانم اومد یکم پیشم نشست و گفت من میرم اتاق خالت یکم بخوابم،سرو صدا نکن به چیزی هم دست نزن
بعد ده دقیقه بازیم یه مرحله تموم شد صدای تلویزیون کم شد،همون لحظه یه صدای ناله شنیدم
گوشام تیز شد
بازی پلی شده بود و من حواسم نبود و صدای بازی بلند شده بود
من رفتم ببینم صدای چی بود
خونه ی خالم بزرگ بود
چهارتا اتاق داشتن،اتاقارو نگاه کردم دیدم کسی نیست
باز صدای آه یکم بلند تر و سریع تر اومد
دیدم از اتاق خاله س
رفتم پشت در دیدم انگار مامانم داره گریه میکنه
آروم درو کشیدم سمت خودم و دستگیره رو چرخوندم تا بی صدا در باز بشه
از لای در نگاه کردم دیدم شلوار مامانم تا زانو اومده پایین و شوهر خاله ی چاقم پاهای مامانمو داده بالا و از لای پای مامانم داره لیس مالی میکنه
مامانم اون موقع ۴۰ سالش بود با قد متوسط و هیکل معمولی
شوهر خالم لخت شده بود و داشت میخورد مامانمم با یه دستش دهنشو گرفته بود که زیاد صداش درنیاد با یه دستم پتو رو میکشید
من فقط خیره شده بودم و ماتم برده بود
شوهر خالم سرشو بلند کرد به مامانم گفت نازی کاش تورو میگرفتم
بعد پاهای مامانمو انداخت اونور و پرید روش و لباس مامانمو داد بالا و سوتینشو کندو ممه هاشو گرفت تو دستش و گفت جوووون چه جواهری این زیر قایم کردی!!!
فشارشون میداد و مامانم بیشتر ناله میکرد
من دقیقا از نیمرخ داشتم میدیمشون
ممه های مامانم سفید و خوش فرم بود و شوهر خالم داشت میخوردشون
نشست رو سینه مامانم و کیرشو گذاشت تو دهن مامانم،دو دستی هم سر مامانمو گرفته بود داشت تند تند عقب جلو میکرد
مامانم هی اُق میزد
بعد پنج دقیقه شوهر خالم شلوار مامانمو دراورد
فقط مامانم جوراب شیشه ای های مشکیش پاش بود بود
دیگه هیچی تنش نبود
یه حالت دیوانگی بهم دست داده بود
کیرشو کرد تو کس مامانم و مامانم خیلی بلند آه کشید

شوهر خالم گفت نازی انگار کیر نرفته توت ها!!!
مامانم با صدای لرزون گفت خیلی کلفتههههه
شوهر خالم کیرشو دراورد دوباره زد توش
باز مامانم همونجوری آه کشید
دو سه بار همینکارو کرد تا دفعه آخر محکم تا ته کرد توش

مامانم سرخ شده بود از درد عین پل خودشو میداد بالا
شوهر خالم تند تند میزد کمر مامانمم گرفته بود و بعضی وقتا دستشو تف میزد و چوچول مامانمو می مالید
مامانم هی میگفت بسه بسه
ولی شوهر خالم میگفت نازی تحمل کن
بعد چند دقیقه مامانمو چرخوند به پشت و کمر مامانمو داد بالا
مامانم رو زانوهاش بود،شوهر خالم یکم باز از پشت کس مامانمو لیس زدو دوباره کیر کلفتشو فرو کرد تو کس مامانم
موهای مامانمو از پشت گرفته بود و میکشید و تند تند تلمبه میزد
دور کیر شوهر خالم کف سفید جمع شده بود
یهو شوهر خالم وایساد و مامانم جیغ زد و خودشو کشید بالا
شوهر خالم رو تخت وایساده بود مامانمم خودشو بلند کرد به زور،دست و پاش رو تخت بود ولی کامل خم شده بود
انقد محکم داشت میکرد گفتم الان تخت میشکنه
بعد یه پای مامانمو که سمت من بود گرفت تو دستش و بزد بالا
قشنگ داشتم مامانمو میدیدم که سینه هاش بالا پایین میشد و آه و ناله میکرد
مامانم گفت سعید داره میاد
شوهر خالم لباسشو سریع ورداشت و چسبوند به کس مامانم و کیرشو دراورد
آب مامانم اومده بود
بعد شوهر خالم سریع مامانمو انداخت رو تخت و کیرشو کرد تو دهن مامانم
تو دهنش یکم تلمبه زد و بعد یکم داد زد و همه ی آبشو ریخت تو دهن مامانم و گفت نازی همشو قورت بده قورت بده
مامان بیچارمم همه ی آبشو خورد
بعد گفت من میرم حموم تو هم سریع لباساتو بشو کس طلای من
بعدم من سریع رفتم تو اتاق پسرخاله م وانمود کردم چیزی هم ندیدم
پنج دقیقه بعد شوهر خالم اومد از حموم و سریع رفت بیرون
نیم ساعت بعدشم خالم اومد با عرفان…

نوشته: پویا


👍 14
👎 25
108101 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

695552
2018-06-18 20:47:41 +0430 +0430

مادر جنابعالی احیانا پورن استار تشریف ندارن؟؟؟

0 ❤️

695576
2018-06-18 21:31:19 +0430 +0430

سکس محارم و با محارم و خاطره محارم دیس لایک

1 ❤️

695586
2018-06-18 21:56:52 +0430 +0430

واقعا ای کاش کصشر نوشتن مالیات داشت…
خوب کصمغز این چی بود الان؟ننویسی مریض میشی‌؟برو بی دردسر جقتو بزن دیگه اه…ی کاره ام میان محارم مینویسن‌…والا با این حساب ک اینجا همه فک فامیلشونو میکنن و سه چهارتام زید دارنو همه هم از دم بده و پایه ان واسشوت لابد این همه تو کف کص ندیده جقی منم…همش من…ی عالمه من

3 ❤️

695598
2018-06-18 22:34:09 +0430 +0430

چرا میگی خاطر.بگو ی داستان خیالی.مجبوری دورغ بگی.تو توی اون حالت چطوری دیدی که وقتی مادرت میگایید ی چیز سفید رنگ رو کیر شوهر خالت بود؟
میخوای مثلا بگی داستان واقعی و اون ترشاعات مادرت بود؟
شوهر خالت بلافاصله رفت حموم.نترسید که ی وقت زنش بیاد و بیش خودش بگه اون چرا من نیومد رفت حموم.
اوردن پسر خالت از مدرسه همیشه اینقدر طول می کشه.
بهت جنسش نمیساز .چیز دیگه بکش.

0 ❤️

695614
2018-06-18 23:10:21 +0430 +0430

اگه داستانت راست باشه تو یک مادرجنده ای!اگرم دروغ باشه خیلی مادرجنده ای که داستانی مینویسی که توش مادرت جنده و خودت مادرجنده باشی!

متاسفانه من بابت این داستان در یک بحران فلسفی گیر کردم!واقعا برام جالب شد که محاسبه کنم که تو چقد مادرجنده ای!اخه کسکش بیناموس!وقت میذاری یه مشت کسشعر (واقعی یا دروغ) بنویسی و بذاری اینجا تا یه عده کسمغز بیان و باهاش جق بزنن؟فعلا دیس نهم و برج کج پیزا رو به ترتیب حروف الفبا بکن تو کونت تا ببینم بعدا چه خاکی باس تو سرت بریزیم!

1 ❤️

695631
2018-06-19 01:10:42 +0430 +0430

فازت نوله ها (dash)

1 ❤️

695664
2018-06-19 07:38:48 +0430 +0430

جوننن قربون مامان جنده كس طلات

0 ❤️

695670
2018-06-19 08:22:27 +0430 +0430

اولا کیرم دهن هر کس لایک کرده
دومن حیف اسم پویا که روی توی عوضی اشغال گذاشته شده

0 ❤️

695704
2018-06-19 12:58:33 +0430 +0430

خودت اگه بخونی باورت میشه؟؟؟؟ خاک تو سرت با این موضوع

0 ❤️

695735
2018-06-19 18:48:33 +0430 +0430

نخونده دیسلایک

0 ❤️

695830
2018-06-19 22:10:19 +0430 +0430

کلاتو بزار بالاتر

0 ❤️

695877
2018-06-20 05:44:26 +0430 +0430

یه آزمایش دی ان ای بدی بد نیست شاید شوهر خالت همون بابات از آب در بیاد ، جالب میشه برات

0 ❤️

695896
2018-06-20 08:26:13 +0430 +0430

عزیز جان ننوین.
جون همون ننت ننویس

0 ❤️

695914
2018-06-20 10:53:19 +0430 +0430

دوازده سالم بود یه پسر بیست و یکی دو ساله که اونموقع به چشم من یه مرد کامل بود توی خیابون به دخترای داییم متلک گفت با سنگ زدم سرشو شکستم
بعد تو دیدی لنگ مامانت رو هواس وایسادی نگاه کردی؟
تف به غیرتت ، از جلو چشام خفه شو
احیانا فرداش به شوهرخاله ت نگفتی بیا کون منم بزار
اه برو گمشو بابا حالمون و بهم زدی.

0 ❤️

696030
2018-06-20 21:39:33 +0430 +0430

کسخلی چیزی هستی؟

0 ❤️

698122
2018-06-29 12:30:08 +0430 +0430

کیر تو کس مامان جندت از پهنا

0 ❤️

713283
2018-08-26 12:16:16 +0430 +0430

داستانهای شوهر خاله و مامان رو خیلی دوست دارم.
منو یاد مامانم میندازه

0 ❤️

765299
2019-05-03 16:20:03 +0430 +0430

فیلمشو میگرفتی خودتم میکردیش

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom