محله جدید، بکن جدید

  سلام به همه شهوانی ها. اسمم عرفانه.هیکلم معمولی اماکون قلمبه ای دارم.۱۲سالم بودکه پسرعمه ناتنی ام منو سوراخی گایید.خیلی درد داشتم واذیت شدم.بعدازاون برادرهمکلاسیم کونم گذاشت ویکسالی بااون بودم.تومحلم به یکی ازبچه هاکون دادم.۱۵سالم بودکه خونمون روعوض کردیم.تومحل جدیدیه پسری بودبه اسم احمدکه ازاراذل های محل بود.تیشرت نیمه استین که میپوشیدخالکوبی های رودستاش نمایون میشد.بااینکه خیلی ازبچه های محل ازش دوری میکردن امامن ازش خوشم میومد.یه موتورکاوازاکی ۱۲۵شرابی رنگ داشت.چندباری متوجه نگاهاش شده بودم ومیدونستم طالب کردنم شده!!!!یه روزسرظهربهم گیردادکه باهاش برم موتورسواری منم ازخداخواسته رفتم توراه بهم گفت بشینم جلو منم نشستم کیرشو روکونم حس میکردم خودمم کونمو میدادم عقب تابیشترحال کنه.دم گوشم گفت بریم یه جای خلوت باهم تنهاباشیم گفتم بریم.منوبرد یه جایی که یه سوله بودیه دربزرگ اهنی سبزرنگ داشت ازموتورپیاده شدوقفل درروبازکرد.رفتیم داخل یه اطاقک سیمانی سمت چپ بودیه سگ نگهبانم بودکه وقتی واردشدیم اومدسمتمون من ترسیدم احمدگفت نترس کاریت نداره!!!!دروبست موتور روجک زدوباهم رفتیم تواطاقک سیمانی.یه تخت چوبی قدیمی بودکه روش یه پتوی پلنگی انداخته بودودوتابالشت.یه سماوروقوری وچندتااستکان نعلبکی.کفشم موکت قهوه ای رنگی پهن بود.نشستم روتخت ازتوجیب شلوارشیش جیب پلنگیش یه بسته سیگاردراورد.یکیشو روشن کردوشروع کردکشیدن.بهم گفت لخت بشم منم کامل لباس هامو دراوردم سیگارشوکه کشیدخودشم لباس هاشو دراورد.وقتی شورتشو دراوردکیرسیاه وبزرگش افتادبیرون.اب دهنمو قورت دادم گفت چیه ترسیدی گفتم نه ولی خیلی بزرگه.گفت پس کون دادی گفتم اره گفت بهتر!!!!گفت چهاردست پابشم منم شدم اومدپشتم بادست کپلامو نوازش میکردلای کونمو بازکردوگفت خیلی ازش کارکشیدی!!!!!!بلندشد اززیرمیزپایه کوتاهی که سماور روش بودیه قوطی درب قرمزاورد.توش وازلین بودکیرشو تابیخ خایه چرب کرد.بهم گفت هرچه قدردوست داری موقع دادن سروصداکن هیچکی این اطراف نیست.بالشت روگذاشت زیرشکمم.توسوراخم تف انداخت وسرشو گذاشت بایه فشارجاکرد.پشتم دردگرفت گفتم اخخخخخ احمدیواش!!!!!اعتنانکردبیشترفروکردتانصفه رفت توش نفسم بنداومد میخواستم اززیرش بلند بشم امانمیشد.خودموچرخوندم وکیرش اومدبیرون یه سیلی محکم زدبه کونم گفت بخواب کونییی.گفتم احمدجان یواش دردم میاد گفت هرجوربکنم دردت میگیره بایدتحمل کنی.دیدم چاره ای ندارم.دمرشدم تف انداخت وفروکردتوش.داشت گریم میگرفت بااینکه قبلاکون داده بودم ولی کیراحمدبرام درداوربود.تازه فهمیدم چرابچه هاازش دوری میکردن!!!!وقتی تااخرجاکرددیگه نای ناله کردنم نداشتم.نمیدونم چقدرطول کشیدکه ابش اومدوریخت توکونم.وقتی کیرش ازکونم اومدبیرون بی اختیارگوززززززیدم وابش ریخت بیرون احساس میکردم سوراخم شده غار!!!!احمدبلندشدیه سیگاردیگه روشن کرد.بهم گفت کون ردیفی داری اگه بامن باشی همجوره هواتو دارم.گفتم تومحل تابلونشم گفت کوس ننشون کی میخوادحرف بزنه.یه یکسال ونیمی باهاش بودم تااینکه به خاطریه دعوارفت زندان ومنم موندم بی درکجا!!!!!!


  نوشته: عرفان

 • 17

 • 35
 • نظرات:
  •   laleh1380
  • 2 هفته،2 روز
   • 18

  • ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﻮﺍﻧﯽ ﻫﺎ . ﺍﺳﻤﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﻪ . ﻫﯿﮑﻠﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﻣﺎﮐﻮﻥ ﻗﻠﻤﺒﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ


   علیکم سلام اخوی مبارکتون باشه


  •   Konikonghjji224
  • 2 هفته،2 روز
   • 5

  • (dash)


  •   Allreezaa20089261
  • 2 هفته،2 روز
   • 3

  • خب بیا خودم بکنمت کون طلا


  •   شاه ایکس
  • 2 هفته،2 روز
   • 27

  • بقیه اهالی محل ازش فراری بودن!! یعنی کل محله رو قبلا یه بار کرده بود!! مطمعنی طرف اخوند محلتون نبوده؟؟ (biggrin)


  •   عشقبازمست...
  • 2 هفته،2 روز
   • 6

  • گوه نخور کثافت


  •   Ado_Den_Haag
  • 2 هفته،2 روز
   • 10

  • عنوان داستان اشتباهه باید مینوشتی سکس عرفان کونی با رفقا.


  •   .سامان.
  • 2 هفته،2 روز
   • 21

  • جریان چیه همه کونیا اولین بار به فامیل دادن؟ کیر فامیلاتون برکت داره که راه کون دادنتون فراهم میشه؟


  •   hichnami
  • 2 هفته،2 روز
   • 11

  • تازه فهمیدی چرا بچه های محل باهاش خوب نیستن؟! یعنی بچه های محلتون همه کونی بودن و بهش داده بودن
   حتما اسم محلتون کونی آباد بود


  •   Irish..GuNNer
  • 2 هفته،2 روز
   • 16

  • یه لحظه لطفا نده من حرفمو بزنم بعد لش کن .
   از من میشنوی تو‌ام تو مسابقه بهترین کونی شرکت کن . با این کونیایی که تو سایت ریخته تضمین نمیکنم اول شی ولی احتمالا مدال سوم رو که کیر برنزیه از ادمین دریافت میکنی .
   از من میشنوی بعد برنده شدن جایزه ، به معلم انشای دبستانت تقدیمش کن لایقشه ...


  •   احسان با کون گنده
  • 2 هفته،2 روز
   • 0

  • منم کیر میخام


  •   Boy0513
  • 2 هفته،2 روز
   • 10

  • تیشرت نیمه آستین ؟ (biggrin)

   تیشرت یعنی یه shirt که به شکل T هست ..
   مثلا میخواستی داستانت خیلی حرفه ای باشه و همه چیز رو با جزئیات نوشتی :
   در بزرگ آهنی سبز رنگ
   موکت قهوه ای
   پتوی پلنگی
   میز پایه کوتاه
   قوطی درب قرمز


  •   Mah_mb7
  • 2 هفته،2 روز
   • 13

  • تیشرت نیمه آستین؟ (rolling)


  •   Hamed9470
  • 2 هفته،2 روز
   • 5

  • چه خبرتونه چههه خبرتونهههه
   چرا اقد گی زیاد شده:///


  •   Owji_mowji
  • 2 هفته،2 روز
   • 7

  • کل داستان یه طرف، تیشرت نیمه آستین چیه؟؟ (hypnotized)


  •   hojjat.kirkolof
  • 2 هفته،2 روز
   • 5

  • ای خداااا خودت دست دودول باز هارو از این سایت کوتاه کن (clap) طرف رفته کمی دودو لشو بازی دادن گذاشتن لا کونش ابشون اومده نوشته گی برو بینیم بابا کونی (dash)


  •   حسسسسن۱۲۳
  • 2 هفته،2 روز
   • 0

  • خوش به حالت یه بکن حسابی و جدی داشی


   اینا ک مارو میکنن مرد نیسن


  •   Mustang.gt
  • 2 هفته،2 روز
   • 10

  • عرفان جان تبریک میگم رزومه خوبی داری نماینده مجلس بشی ختما با درصد بالا انتخاب میشی (biggrin)


  •   saeedno15
  • 2 هفته،2 روز
   • 6

  • اون که رفت زندان و الان که نیست محلتونو عوض کن یه بکن جدید پیدا کن (biggrin)


  •   Chem30
  • 2 هفته،2 روز
   • 5

  • عمتو ک داشتم سلام میدادم گفت کیرت پاسخگو نیست ی دیلدوهم خریدم دوتا رو توش فرو میکردم
   الان ک بی کیر موندی ی سر برو خونه عمه ازش قرض بگیر بکن درا


  •   love.yavar500
  • 2 هفته،2 روز
   • 3

  • سامعلیک
   دیس لایک نوش جونت کونی کون دادی خود خندی به به چه هنرمندی .


  •   scaniavolvo
  • 2 هفته،2 روز
   • 0

  • کون از خرم آباد بیاد تا سیر بکنمش


  •   Gozaran
  • 2 هفته،1 روز
   • 4

  • بمیر


  •   farhadkhaaan
  • 2 هفته،1 روز
   • 4

  • اول کون بودی بعد دست ک پا در آوردی (rose)


  •   Pesar.bad.13.79
  • 2 هفته،1 روز
   • 3

  • (dash) (dash) (dash)


  •   f.f.life
  • 2 هفته،1 روز
   • 13

  • من نمیدونم چرا تازگیا هرچی اسم طرف بکن تر باشه طرف کونی تره.
   ۱:اسم داستانت رو دیدم فکر کردم حالا می خوای بگی رفتیم یه محله جدید همه رو از دم کردی.
   ۲:خدا وکیلی چه تداخل هورمونی دارین که حاضرید اینجوری جرتون بدن تا لذت ببرین.
   ۳:به اینم فکر کن که آدمی بلاخره باید برینی اینجوری که تو کون میدی باید موقع ریدن در کونت قیف بزاری


  •   Abol30
  • 2 هفته،1 روز
   • 5

  • از ۱۲ سالگی راگوزیدنتو گشاد کردن ...احتمالا تا ۲۴ سالگی کنترل ریدنتو از دست میدی...


  •   ronin555
  • 2 هفته،1 روز
   • 5

  • گفتی :احمد جان....زاااارت گوزیدی...!!خیلی بچه مودبی هستی مشخصه کاملأ.....


  •   ninanina
  • 2 هفته،1 روز
   • 2

  • به این اراجیفی که دوستان میگن گوش نده ... کونتو بده والا


  •   Saeeduv
  • 2 هفته،1 روز
   • 4

  • این همه وازلین دم دست هست بعد من هرچی میگردم پیدا نمیکنم


  •   samsepg
  • 2 هفته،1 روز
   • 6

  • سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
   ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  •   Alouche
  • 2 هفته،1 روز
   • 3

  • یعنیا از اسم داستان پی بردم گی هس از بس ک..نی زیاد شده


  •   ehsan9705
  • 2 هفته،1 روز
   • 5

  • احمد رو خیلی دوست داشته کونی خان.
   به کجا داریم میریم شتابان؟


  •   nasrin1980nn
  • 2 هفته،1 روز
   • 2

  • همه داستان ها شده گی.


  •   ایکاروس
  • 2 هفته،1 روز
   • 8

  • سن گی حالا رسید به ۱۲ سال !!!
   من برم یه نامه برای احسان علیخانی بنویسم تا توی برنامه ی ماه عسل از این نویسنده دعوت کنه !!


  •   geology1382
  • 2 هفته،1 روز
   • 5

  • لطفا قبل از تغییر مکان با فاعل قبلی خود هماهنگ نمایید.


  •   Aryabiker
  • 2 هفته،1 روز
   • 1

  • منم با موتور خیلی کردم


  •   parto_banoo
  • 2 هفته،1 روز
   • 11

  • من دیگه نمیتونم تحمل کنم این حجم از کسشرو هر شب
   تو این سایت اصلا داستان سکس عادی دخترو پسر پیدا میشه؟؟
   یا یکی داره کون میده یا یکی کل فامیلو آباد کرده یا یکی داره میشاشه تو دهن اونیکی یا یکی داره برا اونیکی هاپ هاپ میکنه
   خودتون خسته نشدین خدایی از اینهمه چرت نوشتن؟؟


  •   mehrab69gay
  • 2 هفته،1 روز
   • 5

  • کیرش رو با وازلین چرب کرد بعد تف زد ؟ وازلین رو برای کردن چیز ننه اش مالیده بود؟


  •   mehdisaadi
  • 2 هفته،1 روز
   • 1

  • نازه سولاخت قناری بده ما هم فیض ببریم از اون سولاخ کونت (rolling) (wanking)


  •   Amin.76.2020
  • 2 هفته،1 روز
   • 3

  • اه چقدر کسشر بود حالم بد شد واقعن چه لذتی داره اینجوری با عجله و کثیف ارطبات بر قرار کردن
   ؟


  •   kokarostam
  • 2 هفته،1 روز
   • 15

  • کون‌گشاد


   خیلی رمانتیک و احساسی نوشتی، یعنی شاشیدم توی احساسات و جزییات زندگیت از کودکی تا زمان حال و همینطور آینده‌ی درخشانی که داری. تنها نکته مبهم داستانت اونجا بود که نوشتی پسر عمه‌ات سوراخی گاییدت. کاشکی با رسم شکل توضیح میدادی یعنی چطوری. شاشیدم به سوراخ‌های اول و آخر خودت و هفت نسلی که خدای ناکرده از نطفه‌ی تو بوجود بیاید


   کودکی را، کون میدادم زیاد
   اینچنین آن غیرتم دادم به باد
   هر مکان و هر سرا، کون داده‌ام
   بچه‌های هر محل دارند به یاد


   ها کـُ‌کا


  •   amirbin
  • 2 هفته،1 روز
   • 6

  • سگه هم كردت فك كنم


  •   پروفسور بالتازار
  • 2 هفته،1 روز
   • 8

  • اولاً بازگشت ککا رستم رو تبریک میگم، ککا دلمون واسه شعرای ناب شما تنگ شده بود ضمن اینکه بشاشی پس کله این کستان نویسها، ثانیاً این کستان نویس محترم چرا تصور داره که هر کی کونش قلنبه بوده باید بده؟ یکی قربانی تجاوز باشه قابل درکه ولی اینکه یه نفر خودش بگرده برای خودش بکن پیدا کنه نوبره


  •   aganima
  • 2 هفته،1 روز
   • 0

  • بده هستم ?


  •   hamid30gari
  • 2 هفته،1 روز
   • 13

  • غصه نخور عرفان جون بالاخره دیر یا زود از زندان میاد بیرون و تورو از این بلاتکلیفی درمیاره.
   برو در زندان صحبت کن بگو زنشم ملاقات حضوری میخوام، شاید این وسطا یکی دونفر کونت بذارن ولی درآخر میتونی بری پیش احمد.


  •   milman
  • 2 هفته،1 روز
   • 7

  • کونی تو سایت زیاددددد شده
   کصو نیس دیگه (dash)


  •   hamid30gari
  • 2 هفته،1 روز
   • 9

  • عرفان جون به مناسبت بازگشت کاکا رستم و شعره زیبایی که بعد از مدتها گفته یه لایک بهت دادم تا حالش رو ببری.
   هرچی تو کونی بودی داستانت خوش قدم بود.


  •   miss_thetis
  • 2 هفته،1 روز
   • 10

  • یعنی الان در حدی ام که از بس خندیدم اشکم دراومده
   به عشق کامنتایی که حالمونو برای چند لحظه هم شده خوب میکنن با قدرت ادامه بدید:))
   فقط چون از شدت خنده از کامنتا اشکم دراومد لایک میدم وگرنه با دیدن تگ گی اصلا نخوندم
   قلمتون میرا :))


  •   Lucky.man
  • 2 هفته،1 روز
   • 6

  • دوستان برین کنار، کونی ها پشت سرهم دارن میان.


   چه خبر شهوانی!!!


  •   Annahita
  • 2 هفته،1 روز
   • 3

  • یه روزی از همین روزا میایم محله ی شما کون میدیم ما یکی یکی کون دادنای با صفا


  •   sasanalavi
  • 2 هفته،1 روز
   • 4

  • کیرش و با وازلین تا ته چرب کرد اون وقت با تف کونت و خیس کرد؟ عجیبه


  •   سرو_تنها
  • 2 هفته،1 روز
   • 1

  • پسر عمه ناتنی دیگه چیه؟؟؟؟


  •   Daniani
  • 2 هفته،1 روز
   • 2

  • از 12 سالگی ینی کلاس پنجم ؟
   ازون موقع تا الان داری میدی به خودت رحمت نمیاد به کونت رحمت بیاد برسی چل سالگی کپسول اتشنشانیم کفافتو نمیده


  •   امیرخان۱۳۴۱
  • 2 هفته،1 روز
   • 1

  • رریدم به خودتو داستانت


  •   Ginglz
  • 2 هفته،1 روز
   • 1

  • عجبب


  •   Banooye_shisheii
  • 2 هفته،1 روز
   • 2

  • کونیا مث زامبیا کشورو گرفتن


  •   Avvaaa
  • 2 هفته،1 روز
   • 1

  • کستان جدید،جقی جدید (biggrin)


  •   خوشگلخانم
  • 2 هفته،1 روز
   • 2

  • خداداده برکت چقده کونی زیادشده


  •   Tomas39
  • 2 هفته
   • 3

  • خیلی دوس دارم قیافتو ببینم.
   معلومه از اون عشق لاتیای کونی هستی.
   از اونایی که شب کون میدن،صبحش میگن ندادم،کردم.
   واستون باس فاکتور صادر کنن


  •   Paria_1991
  • 1 هفته،6 روز
   • 2

  • قصه های خوب، برای بچه های خوب


  •   AM1111AM
  • 1 هفته،6 روز
   • 0

  • داستانت رو دوست داشتم لایک هم کردم همین که دروغ نگفتی ارزش داره


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو