مخ زدن تو بازار

  سلام این اتفاق برای من چند ماهپیش افتاد و دوست داشتم باهاتون درمیون بزارم . روزهای بعد از عید بود من هوس یه سکس جدید با ادم جدید کرده بودم . یه فکری که چند وقت تو ذهنم بود و خواستم عملی کنم . برنامم این بود برم تو بازار و مخ یکی از فروشنده ها رو بزنم تا سکس کنیم . خودم برده هستم و از سکس خشن خوشم میاد ولی خیلی وقت بود کسی پیدا نکرده بودم گفتم حداقل یه فاعل شاید باشه . سینه من یکم بزرگ هست کلا تپل هستم. بدنم مو داره ولی برای سکس شیو میکنم . اون روز شیو کردم کونمو تمیز کردم یه کاندوم برداشتم شورت و سوتین صورتی خودمو تنم کردم لباس تنگ پوشیدم رفتم یکی از پاسازای کرج . از پشت مغازه فروشنده ها رو دیدم تا یکیشون پسند کردم وارد مغازه شدم یکم ناز کردم موقع عوض کردن در اتاق پرو باز گذاشتم لباس سوتین منو دید یه دفعه رفتارش عوض شد گفت گمشو برو بیرون و از این حرف ها . اینقدر بلند داد زد بقیه هم یه چیزهایی فهمیدن خجالت کشیدم رفتم طبقه بالاییش این اتفاق یکم مودبانه تر با یکی دیگه پیش اومد کلا از پاساز زدم بیرون یه پاساز جدید رفتم اولین مغازه که رفتم گفتم اروم اروم شروع کنم اول شلوار تنگ گرفتم رفتم اتاق پرو با شلوار تنگ اومدم بیرون به فروشنده گفتم شلوار چطوره گفت خیلی تنگه گفتم میخام بدنم یکم بیرون باشه بعد گفتم دست بزن ببین سمت باسنش پاره نمیشه ؟ اول به کنار کونم دست زد دید چیزی نمیگم با خجالت یکم دست کشید گفت نه خوبه بعد گفتم یه پیرهن سفید تنگ میخام رفتم پوشیدم خط سوتین پشتش دیده میشد از زیر پیرهن یکم رنگ سوتین هم دیده میشد اومدم بیرون چشمای طرف چهارتا شده بود گفتم ببین خوب تنم رفته ؟ گفت بزار یکم درستش کنم به این بهونه از پشت دست زد به بند سوتین نفسش تندتر شده بود منم به رو خودم نیاوردم گفت بیا این پیرهن بپوش رفتم اتاق پرو درو نبستم موقع در اوردن بهش گفتم این لباس تنگه میای کمکم کنی ؟ اونم مشتاق اومد پیرهنو دراورد سوتین صورتی دید دیگه مطمین شد ولی کاری نمیکرد احمق بهش گفتم کمکم کنه شلوارمو دربیارم وقتی دراوردم شورتمو دید حرف نمیزد نفسش بالا نمیومد حالا من با شورت و سوتین کنارش بودم بهش گفتم خب ؟ گفت خب چی ؟ گفتم نمیخای کاری کنی ؟ با تعجب گفت یعنی چی ؟ دستمو بردم رو کیرش گفتم اینو میخام تازه احمق فهمید باید چه کار کنه گفت اهان وایسا بعد سریع رفت بیرون مغازه گفتم اینم احمق بود اومدم لباس خودمو بپوشم برگشت گفت یکی مراقب هست کسی نیاد مغازه بیرون هست خودش اومد اتاق پرو درم بست . اتاق کوچیک بود ولی میشد یه کارهایی کرد . سوتینمو دراوردم ممه هامو فشار داد یکم بعد کیرشو خودم دراوردم نیمه خاب بود ساک زدم اروم اروم بیدار شد بزرگ هم شد فکر میکنم 14 سانت بود با خجالت گفت ببخشید کوچیکه بهش گفتم خیلی هم بزرگه دوسش دارم . یه دقیقه ساک زدم گفت بسه . کاندوم از جیب شلوارم که اویزون بود دراوردم کشیدم سرش گفتم خب حالا نوبت تو هست توی اتاق نمیشد کامل داگی بشینم یکم خم شدم بعد کیرشو گزاشت سر کونم یدفه فشار داد نرفت تو گفتم زیاد پورن میبینی یکم بازی کن بعد . بهم گفت کاندوم پاره شده من حشری شده بودم گفتم باشه درش بیار. درش اورد بعد اومد اول با انگشت یکم با سوراخم ور رفت بعد کیرشو گزاشت فشار داد اروم اروم رفت تو گفتم وایسا جا باز کنه یکم موند بعد گفتم حالا اروم اروم تلبمه بزن اونم زد بعد از چند ثانیه دیدم تندتر شد با دو دستش دو طرف کونمو گرفته بود فشار میداد یدفه گفت آهههه و ارضا شد ابش کامل ریخت تو کونم . من اعصابم خورد شد گفتم به همین زودی ؟؟؟ گفت ببخشید کیرشو گزاشت شلوارش سریع رفت بیرون من با دستمال یکم کونمو تمیز کردم شورت سوتینمو پوشیدم داشتم لباس تنم میکردم که دیدم در اتاق باز شد یکی دیگه اومد منو دید گفت با اجازه ما هم یه تقی بزنیم دیدم این یکی یه پسر خیلی بزرگتر بود اومدم حرفی بزنم دستشو گزاشت رو سوتینم گفت عجب گلپسری سوتینو کشید پاره شد بدنمم درد گرفت گفتم وایسا خودم درستش میکنم .سوتین دراوردم محکم سینه چپمو فشار داد داد زدم گفتم درد دارم گفت به تخمم و دوباره فشار داد منو برگردوند دست انداخت روی شورتم کشیدش پاره شد یکم کیرشو دراورد تف زد به کیرش گزاشت سر کونم . کیر این کلفتتر بود یکم رفت تو کونم ولی کامل نمیرفت گفت اینجا نمیشه در اتاق پرو باز کرد به اون یکی پسر گفت در مغازه رو ببنده چراغم خاموش کنه . منو انداخت رو زمین داگی نشستم زانوهام رو زمین بود اومد پشتم دوباره یه ضرب کرد تو درد زیادی داشتم هم کلفت بود هم دراز . یه دقیقه تلبمه زد خسته شد گفت برگرد به پشت خابیدم زیر کونم چندتا لباس گزاشت که بیاد بالا کرد تو کونم دوباره گفت حال نمیده برگرد داگی دوباره داگی شدم یکم تلبمه زد دراورد کیرشو اومد سمتم گفت بخورش من اول با دستم یه دستی رو کیرش کشیدم که از کونم اومده بیرون گفت چیکار میکنی بخورش سریع منم خوردم یکم که خوردم دو طرف سرمو گرفت و تو دهنم تلبمه زد و یه لحظه وایساد ابش با فشار پاشید تو دهن و حلقم و از دهنم ریخت بیرون گفت بخورش منم مجبور شدم بخورمش بعدش اومد بلندم کرد بقلم کرد و سینمو بوسید گفت ببخشید اذیت شدی خیلی حال دادی .بهش گفتم لباسمو پاره کردی گفت ببخشید لباساتو بپوش کارت دارم دیگه شورت سوتین دراوردم همونجا انداختم رفتیم بیرون گفت بیا برات لباس بخرم منو برد مغازه لباس زیر فروشی به دختر فروشنده گفت برای این گلپسر لباس چی داری دختره یکم با تعجب نگاه کرد مرده گفت مفعول هست دختره تعجب کرد بهم نگاه کرد من یکم خجالت کشیدم . دو دست شورت سوتین سکسی یکی مشکی یکی قرمز برام خرید پسره بوسم کرد گفت دوباره بیا منم رفتم خونه فرداش رفتم تست ایدز دادم که خوشبختانه مشکلی نبود و تا حالا دیگه اونجا نرفتم
  نوشته: کامران msbkamarn

 • 4

 • 12
 • نظرات:
  •   amiiir_h
  • 6 ماه،3 هفته
   • 1

  • یعنی کیرم از پهنا تو کون تو و اون یارو..ماهپیش؟!؟ بقلم؟؟؟؟معلم ادبیاتت کی بوده ک بت یاد نداده اول نوشتن یادبگیر بعد برو کون بده و داستانشو بنویس..کون میدی تست ایدز هم میدی؟چ خوبی تو..دیگ گوه نخور برو کونتو بده اوبی


  •   shrm
  • 6 ماه،3 هفته
   • 3

  • اخه کسخول ایدز مگه ۱روزه نشون میده؟
   بعدشم تو هول یدست لباسی اسگول جان پول میدی برای ازمایش؟اونم ایدز
   کیر نفر قبلی از پهنا تو چشم راستت


  •   mrsx1100
  • 6 ماه،3 هفته
   • 1

  • منم سر میدون کرج وایساده بودم، یکی اومد گفت داداش ساقی خوب سراغ داری شماره ساقی تورو بهش دادم ولی فکر کنم ساقیت جنس قاطی میده بهت یارو بگا رفت
   از همین تیریبون اعلام میکنم ، تیریبون توو کیونت کیونی کیونی زاده


  •   ARYA52
  • 6 ماه،3 هفته
   • 2

  • ببین چقدر کونی پلشتی هستی که دو نفر اول ریدن بهت و پرتت کردن بیرون، کونی آزمایش ایدز همون فرداش نشون نمیده که.دوباره برو آزمایش بده خاک بر سر.
   این همه میگن کاندوم واسه تو میگن کونی.


  •   Littlelucifer
  • 6 ماه،3 هفته
   • 2

  • مخ زدی که بهش کونی بدی ؟
   اخر داستانت انتهای حقارت و ذلالت یک آدم بود . برو همون ست ها رو تنت کن و کونت رو از پنجره اتاقت بده بیرون نیازی به مخ زدن نیست مردم برای کردنت صف میکشن کونی خان


  •   ماینر
  • 6 ماه،3 هفته
   • 1

  • ببین من دست خودم نیست ازادمهایی مثل تو اصلا خوشم نمیاد.تامیام ترنس وگی و بقیه کرایشهای دیگه تو مایه های کونی هارو درک کنم یهو یه چیز جدیدتر میخونم پشمام میریزه!بنظرم برخورد همون فروشنده اول باهات درست بوده.شورت وسوتین میپوشی میری اینور اونور بکن جورکنی براخودت؟خب چه مرضیه میخای بدی اینجا اینقدر کیر به دست هست ک یه فراخوان بدی برات صف میکشن!البته رومن حساب نکن کون دختر هم دلم نمیکشه بکنم توکه دیگه پسری!چون اعتقاد دارم کار کون دفع عن وگوهه وهرچقدرم شسته بشه کثیف وبوگندوعه.خب داشتم میگفتم چنیازی هس بری پاساژا اینجا دوسه نفر پیداکن ک داعم بکنت باشن.بدبخت پیربشی میخای چکارکنی.حداقل بچه دارنشو وازدواج نکن چون با این وضع توپیری هم میخای دنبال بکن بگردی وابروی بچه هات روببری.اونایی هم ک میگن کسی ک نمیتونه کونی هارو درک کنه فلانه وبیساره لطفا بمن بگن کونی وترنس وگی ها چرا اینقدر خودشونو تو مرض دید میزارن.همین ترنسا ک این رقصارو لا یه مشت بچه بازانجام میدن قصدشون فقط جلب توجه و بالابردن فالوعراشون تواینستاگرامه.کون هم میخاین بدین دیگه جارزدن نداره


  •   samsepg
  • 6 ماه،3 هفته
   • 1

  • سکس، هر نوعش، با هرکس، هر جنسیتی، در هر سن و با هر گرایش جنسی، باید ایمن باشه، توش رفتارهای پرخطر نباشه.


   سکس بدون کاندوم و ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


   تن به سکس بدون کاندوم ندید و محکم بگید «نه». اگر کاندوم ندارید، با روشهای کم خطر تر، مثل مالوندن، خودتونو ارضا کنید.


  •   امیرخان۱۳۴۱
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • در تعجبم چقدر کوونی و اوبنه ای زیاد شده
   کوص خواهر مادرت


  •   30parham30
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • کوسمغز


  •   Yaseshoon
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • فرداش رفتی تست ایدز دادی مشکلی نبود؟ خب معلومه که مشکلی نبود. چرا اینقدر سواد ما کمه ویروس اچ آی وی 3 تا 6 ماه در دوران پنجره به سر میبره و نمیشه به این راحتی ها تشخیصش داد وای خدایا دارم می میرم از سردرد


  •   Yaseshoon
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • هوس باز بی شخصیت به خاطر امثال شماست که خانواده ال جی بی تی این همه دردسر میکشه
   تو میری کثافت کاری میکنی و ما رنگین کمانی ها باید بدنامی و صفت های زشت و ناحق رو متحمل شیم


  •   samsepg
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • البته حرف دوست مون «یاس شون» در مورد دوران پنجره یا «کومون» ویروس اچ آی وی، که بین شش ماه تا گاهی ده سال هست، درسته. توی این مدت فرد ناقل ویروس هست و چنانکه سکس پرخطر بکنه، می تونه ویروس رو به هر فرد دیگه ای منتقل کنه. برای همین، روش های معمول تشخیصی نیاز به این دارن که حداقل شش ماه از رابطه پرخطر گذشته باشه.


   با این وجود، با پیشرفت روشهای تشخیصی، راههایی برای تشخیص آلوده شدن به ویروس توی دوره زیر شش ماه هم وجود داره که البته هزینه بیشتری هم دارند و هر مرکز تشخیصی امکانش رو نداره. اما بهرحال، غیرممکن نیست.


   بعلاوه، اگر به هر دلیلی، از روی ناآگاهی یا غلبه شهوت و یا به اجبار (متأسفانه مورد تجاوز قرار گرفتن یا سکس از روی اجبار)، تن به سکس پرخطر دادید، بلافاصله در همون سه روز اول (هفتاد و دو ساعت اول بعد از رفتار پرخطر جنسی) به یکی از مراکز تخصصی مشاوره ایدز یا آزمایشگاه های تشخیصی مجهز و معتبر ویروس شناسی، مراجعه کنید و بگید که زیر هفتاد و دو ساعته که رابطه پرخطر داشتید. این دوره سه روزه، دوره طلایی هست و اگر ویروس به بدن شما راه پیدا کرده باشه، میشه با داروهای مخصوص، جلوی گسترشش رو‌ پیش از مخفی شدنش در بدن گرفت، و تقریباً با درصد بالایی، آلودگی رو مهار کرد.


   پس اول از همه پرهیز از رفتار پرخطر، و اگر اتفاق افتاد، مراجعه فوری به مراکز مشاوره ایدز یا آزمایشگاه معتبر ویروس شناسی.


  •   کاندوم.مفروش.جهنم
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • حال نکردم ننویس دیگه دیس 10


  •   Emperatoorxxx
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • خرچنگ دروغگو


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو