مرگ همسرم و مادرزن کون طاقچه ای خجالتی

  1395/10/15

  با سلام.اسم من کامران و ۳۲ سالمه.دوتا دختر دوقلو دارم که پنج سالشونه.متاسفانه زنم سه سال پیش بر اثر تصادف بعد یکماه که توی کما بود از دنیا رفت.تازه از داغ پدرزنم پراکنده بودیم که این اتفاق افتاد.پدرزنم یه آپارتمان سه طبقه داشت که یه واحدش رو خریدم و بعد اینکه سکته کرد،بخاطر اینکه پیمانکار زود مجبور شدن بخاطر بدهی دو واحد دیگه رو بفروشن و مادرزنم که ۴۵ سالشه با خواهرزنم که سوم راهنمایی هست،با من زندگی میکنن.خونه من دو خواب داره که بچه هام و کیانا(خواهرزنم)توی یه اتاق هستن و کنم تخت دونفره رو فروختم و دوتا تخت یه نفره گرفتم و به اصرار لوازم مادرزنم رو چیدم توی اتاق خودم.از مادرزنم بگم که قد نسبتا بلندی داره و کون و رون بزرگ و سینه هاش ۷۵ هستن.یه مدت گیر داده بود که زن بگیر و ما یه خونه کرایه میکنیم و منم همیشه از زیر بار این موضوع در میرفتم.موضوع از یه شب زمستونی شروع شد که حالش بد شده بود و بردمش دکتر.چون اختلاف سنیمون زیاد نیست و منم هیکلی هستم وقتی بیرون میریم کسی نمونه فکر میکنه زن و شوهریم.بردمش دکتر و دکتر به نوار قلب باید میگرفت ازش و پرستار مرد بود.یه سری سیم با یه ژل داد بهم و گفت اینا رو روی قفسه سینه اش بچسبون.مادرزنم اسمش کبری است و کبری حالش بد بود،توی همون حال بهش گفتم دکمه مانتو رو باز کن تا اینا رو بچسبونم و باز کرد و دیدم سوتین اش مزاحمه،از تو مانتو دستام رو بردم پشتش و گفتم بهش بازوهات رو بالا بگیر و سوتین اش رو باز کردم و خوابوندمش،سینه هاش رو داده بودم بیرون و ژل زدم و اون سیمها رو وصل کردم که کبری گفت نیاد مرده،گفتمش نه.نوار قلب رو گرفتم و سوتین اش رو مچاله کردم گذاشتم جیبم.خب نشون دکتر دادیم و یکم قرص و دارو نوشت و گفت گرفتگی عضلات و حمام آب داغ و ماساژ سر و گردن و سینه.خب رفتیم خونه،همه خواب بودن و بردمش توی اتاق که صدام زد و با خجالت پرسید سوتین رو آوردی،گفتم آره و درش آوردم از جیبم و توی تاریکی دکمه مانتوش رو باز کردم و درآوردم مانتوش رو و براش بستم.اونم موهای بلندی داشت و از خجالت انداخته بود توی صورتش.از وقتی سینه هاش رو دیده بودم همش توی ذهنم بود.لباس عوض کردم و شرت ورزشی و روابط پوشیدم و اومدم بهش گفتم هنوز درد داره؟گفت آره....پتو رو زدم کنار و وقتی نشست قرصش رو بخوره،بهش گفتم دستات رو بالا بگیر،گفت چرا،گفتم تاپت رو دربیارم یکم شونه هات رو ماساژ بدم،اول گفت خسته ای و منم گفتم ندیدی دکتر چی گفت.خلاصه تاپش رو درآوردم و یه شکم خوابید و گردنش رو با شونه هاش ماساژ میدادم و دل رو زدم به دریا و سوتین رو باز کردم و قبل اینکه چیزی بگه گفتم مزاحم ماساژ دادنه.کیرم شق شده بود و کم کم نشستم روی کونش و یکم سمت چپ بدنش رو با متکا دادم بالا و بهش گفتم باید روی قلبت رو ماساژ بدم و بهش گفتم تا ماساژت میدم تو سعی کن بخوابی و با دست چپ سینه اش رو میمالونم و اونم تکون نمیخورد و دیگه تحملم طاق شد و کیرمو درآوردم و اول گذاشتم روی کونش از روی دامن و بعد که دیدم خوابه دامن رو دادم بالا و گذاشتم لاپاش و اینقدر لاپایی کردم از روی شرت که آبم اومد و چند قطره ریخت لاپاش.بلندشدم رفتم دستشویی و خوابیدم.صبح دیدم تغییری نکرده رفتارش و منم از خودم دلگیر بودم.یه ده روزی هیچ حرکتی نکردم و شب جمعه ای بود که یکم فیلمای قدیم زنم رو میدیدم و یاد خاطرات افتادم و باز شهوتی شدم و خیلی سعی کردم نرم سراغ کبری ولی باز موقع خواب بهش گفتم تاپ و سوتین نپوش قبل خواب ماساژت بدم.با خجالت گفت خوبم،دیگه خیلی کم تیر میکشه،ولی روی حرفم حرف نزد و لباس اش رو درآورد و خوابید و منم یه راست رفتم سراغ سینه اش و اینبار بدون استرس کیرمو کشیدم بیرون و باز اول گذاشتم روی دامن و بعد حالت نیم خیز گرفتم و گذاشتم لاپاش و باز از روی شرت لاپایی کردم تا آبم اومد و اینبار ریختم روی کونش.دوماهی بود که تقریبا هر پنجشنبه لاپایی میکردم تا یه شب دیگه واقعا آمپر چسبوندم.بچه ها خوابیدن و کبری رفت توی اتاق و منم دنبالش رفتم و گفتم امشب ماساژ قلبی داری و سوتین نپوش.اومدم دستشویی و پیش خودم گفتم دیگه امشب باید بکنم.اسپری تاخیری رو روی تخمام خالی کردم و رفتم و رکابیم رو درآوردم و با یه شرت پا دار رفتم روی تخت و اول کمرش رو ماساژ دادم و بعد گفتم کبری برگرد سرش رو برگردوند و گفت چی؟گفتم به کمر بخواب،گفت نه بابا،زشته لختم.گفتم توی دکتر دیدمت و کل قفسه سینه ات رو باید ماساژ بدم.با اکراه برگشت و بهم گفت پس چراغ راهرو رو خاموش کن.رفتم خاموش کردم و اومدم دیدم به کمر خوابیده و ساعدهاش رو روی چشماش گذاشته و رفتم بشینم دیدم پاهاش درد میگیره،با علامت دست اشاره کردم پاهاش رو از زانو جمع کنه و نشستم و پاهاش رو دادم پایین که افتادن روی رون هام.وای دوتا سینه ناز جلوم بودن و یه ده دقیقه ای مالوندن و اونم دستاش از خجالت روی چشماش بود.یهو نفهمیدم کی شروع کردم به مک زدن یکی از سینه هاش.اونم تاپش رو کشید از پشت سرش افتاده بود روی صورتش.اون سینه که می خوردم بزرگ تر شده بود و شروع کردم به خوردن اون یکی و پاهاش که خم شده بود دامنش کامل بالا رفته بود.کیرمو کشیدم بیرون و به سمت سینه هاش خم شدم که پاهاش بره بالا،تا پاهاش رفت بالا،با یه حرکت شرتش رو کشیدم و تا سر زانوهاش دادم بالا.یهو همونطور که صورتش زیر تاپ بود گفت نه.نه دیگه.سر کیرمو با دستم لای پاش بازی دادم که تاپ رو زد کنار و بهم گفت تو پسر خوبی هستی و حقته یه زن خوب و خوشگل و جوون بگیری،اینکار رو نکن.من یه لحظه سرش رو هل دادم داخل و گفتم صدبار گفتم زن نمیخوام و وقتی کیرم رفت داخل نفسش بند اومده بود و یکم خودش رو داد بالاتر و منم شروع کردم تلمبه زدن.چنددقیقه نگذشته بود که مثل دیوونه ها شروع کرد به گاز گرفتن و چنگ زدن و منم تلمبه میزدم.مجبور بودم تا ته داخل نکنم که اذیت میشد.شاید هفت هشت بار ارضا شد و ازش خواستم کون بده که گفت اروم اگه بکنی باشه.خلاصه اون شب شاید نیم لیتر آب ازم توی کونش خالی شد و فرداش وقتی کیانا نبود بهم گفت پس اینجور که از دیشب مشخصه،قراره پدرم رو دربیاری،خندیدم و گفتم چرا!اذیت شدی؟گفت نه فقط یه کاری باید امروز بکنی و بریم صیغه کنیم.روی حرفش حرف نزدم و صیغه کردمش و باز تخت دو نفره گرفتیم و الان یکساله که زنم شده و کیانا بزرگ شده و اول دبیرستانه.بعضی شبا که کبری سروصداش بلند میشه،کیانا به نشونه اینکه میدونه،چراغ راهرو رو روشن خاموش میکنه و منم محل نمیدم.مادرزنم روز به روز جوونتر و سکسی تر میشه و منم با دختر هیجده ساله عوضش نمیکنم.


  نوشته: کامران

 • 24

 • 21
 • نظرات:
  •   basr2009
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • قربون مادرن.
   منم امیدوارم یکروزمادرزن کون گوندمو یک دل سیرررررررربکنم


  •   شرارت
  • 3 سال،5 ماه
   • 1

  • خعلی کیری بود کیرم دهنت (sick)


  •   sexyjon
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • ازکی تاحالا مادرزن رومیشه صیغه کرد؟
   خیرسرت ریدیا


  •   reza7404k
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • کلی کلمه مادر حرمت داره ولی یکمی حق داری پاش موندی هر چندم داستانت واقعی نی ها ب هزاران دلیل ولی هم نیاز خودتو هم اونو برطرف کردی ک یکم اسما اشکال داره طبق دین ک ب نظرم عقل هرکی باید دینش باشه ن چی های ک میشنوه


  •   مهرسانام
  • 3 سال،5 ماه
   • 1

  • بازم یه کصشر دیگه .
   دیگه حس میکنم الان مریض شدن مساوی با کون دادنه
   فقط بلدین مغز ادما رو شست و شو بدین اه لعنتیا


  •   mari_somi
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • راست ودروغش گردن خودت جقول


  •   abnormal
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • ديگه ننويس بچه مضحكه خنده داره فاني
   اجلاق زاده مجلوق خوره جلوق به دست
   ناموصن با خودت چي فكر كردي ؟ من نميدونم چرا جديداً توي اين داستانا كه چند شبه آپ ميشه همش بحث صيغه وسطه (dash)


  •   جورواجور
  • 3 سال،5 ماه
   • 1

  • باشه، نوش جان ولی میشه توضیح بدی چطوری میشه وقتی یه سینه رو میخوری، سینه بزرگتر میشه؟؟؟!! نه اینکه بخام ایراد بگیرم!! نه، ولی متوجه نشدم که چطور سینه بزرگ میشه؟؟؟؟ یعنی اینقدر که تو میگی و به چشم بیاد؟؟؟ نکنه تو تاریکی چیزی دیگه بوده و اشتباه گرفتی؟؟؟؟


  •   Mehrab123
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • آخه قرمساق مادر زن رو میشه صیغه کرد؟ بزن ولی کمتربزن همیشه بزن


  •   Sh1376r
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • اصلا آدم نمیدونه چی بگه (hypnotized)


  •   fff1346
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • توهم مواد مصرفیت خیلی بالاست خودتم از شرع هیچ اطلاعی نداری آخه مغزپریود احمق مادرزن محرم داماد هست اونم تا قیامت حتی دخترش طلاق بگیره و یا بمیره بازم به داماد قبلیش محرم و ازدواجشون حرام است .


  •   f.silent
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • من فکر میکنم اگه با دختر خانواده ازدواج کنی تا آخر عمرت مادر زن محرمت میشه حتی اگه زنت بمیره.ی تحقیق کن اگه اهل دلی..شاد باشید


  •   hesam.moss
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • آخه کس کش مادر زنو میشه صیغه کرد به نظرت ؟؟ برو یکم کتاب احکام بخون (dash)


  •   Mani_blackrose
  • 3 سال،5 ماه
   • 2

  • عزيزم تو يك نوجوان صورت جوش جوشي و دماغ گنده با سيبيلاي نرمي كه دخترا حاضر نيستن برينن روي سرت چه برسه بهت بدن و از اونجايي كه زياد توي سايتاي پورن ول ميچرخي به اين حال در اومدي بهتره سعي نكني بقيه هم مث خودت كني جاكش:/


  •   mahmood2590
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • یعنی اخرش بود خیلی خوشم اومد کاملا هم درست بود و نوش جونت کس جا افتاده صد تا دختر میارزه


  •   mahmood2590
  • 3 سال،5 ماه
   • 1

  • مادر زن تا وقتی زن زنده باشه محرمه بعدش میشه باهاش ازدواج کرد


  •   1366razor
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • مادر زنت از خودتم هالو تره.
   لایق همین (biggrin)


  •   Comicon
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • میگم حالا اگه مادر زنت بچه دار بشه چی میشه نوه مادرزنت میشه خواهر خالش وتومیشی پدر خاله بچت چی میشه


  •   koohyar.meshki posh
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • ديگه از عصر نصب ويندوز تعمير كا مپيوتر منجر به سكس وارد دوران جديد مريضيه منجر به سكس شديم


  •   mehranirani1353
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • کسخل خالی بند سیم و ژلو خود دکتر داد بهت گفت تو وصل کن؟ کووووونی


  •   AssKiller
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • کامران کیرم تو مغزت


  •   mahanahmadi
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • اخه بیشرف مگه مادر زنو میشه صیغه کرد؟اون تا ابد واسه ازدواج بهت حرام میشه


  •   mahanahmadi
  • 3 سال،5 ماه
   • 1


  • مادر زن تا وقتی زنده هست نمیشه باهاش ازدواج کرد و وقتی زن بمیره میشه باهاش ازدواج کرد؟

   آخه چرا الکی نظر میدین؟بابا برو یکم کتاب بخون ببین میشه یا نمیشه؟پدر شوهر و مادر زن کسانی هستن که بعد از عقد دیگه تحت هیچ شرایطی نمیشه باهاشون ازدواج کرد


  •   گنجینه
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • با آغاز رابطه زوجیت مادر زوجه و مادر مادر زوجه برای شخص محرم میشن ، به این معنا که حرمت ابدی به وجود میاد و نمیشه باهاشون ازدواج کرد درست مثل مادر خود شخص همین محرمیت و حرمت ابدی بین عروس و پدر شوهر ایجاد میشه ، حتما شنیدین که در مواردی که پسر خانواده فوت میکنه عروس رو به عقد پسر دیگه خانواده در میارن تا محرم بشه دوباره و با همون خانواده زندگی کنه ،
   دوست عزیزم راجع به موارد پزشکی هم .......بعله


  •   Armagdon
  • 3 سال،2 ماه
   • 0

  • تو که راست میگی.
   ولی بالاغیرتا صابونتو عوض کن


  •   ممم64
  • 3 سال،1 ماه
   • 0

  • این از اون حرامزاده هاستا


  •   Hasana67
  • 1 سال،11 ماه
   • 0

  • من مادر زنمو چند بار کردم و داستانت داشت باورم میشد. ولی به یه دروغ برخوردم.
   نوشتی مادر زنمو صیغه کردم. مادر زن، برای همیشه محرمِ آدمه. حتی اگه زنت بمیره یا ازش طلاق هم بگیری، بازم با مادرش محرمی ودر اسلام، ازدواج با محارم، حرام است برادر، حرااااااااام...


  •   amirazad2000
  • 1 سال،11 ماه
   • 0

  • ریدی صیغه اسپری به تخم عمرارنگ کوسو تاحالاندیدی


  •   Kamran@Esfahan
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • داستانتو دوس داشتم
   ممنون که نوشتی
   کاش تکه آخرشو درمورد کیانا نمیگفتی
   قطعا در چنین شرایطی
   خیلی زود
   نوبت اونه که براش تلمبه بزنی
   و این فاجعس
   چون من میگم دختر رو واس کرد
   زن شوهردار رو واس کرد
   خواهرزن رو واس کرد
   هر زنی رو واس کرد
   مگر دختر رو جلوی مادرش
   وقتی بامادرش سکس داری
   چون این حس مادری رو میکشههههههه
   دیدم که میگم
   یه مادر واس دیدن این صحنه
   خودکشی کرد


  •   Kamran@Esfahan
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • داستانتو دوس داشتم
   ممنون که نوشتی
   کاش تکه آخرشو درمورد کیانا نمیگفتی
   قطعا در چنین شرایطی
   خیلی زود
   نوبت اونه که براش تلمبه بزنی
   و این فاجعس
   چون من میگم دختر رو واس کرد
   زن شوهردار رو واس کرد
   خواهرزن رو واس کرد
   هر زنی رو واس کرد
   مگر دختر رو جلوی مادرش
   وقتی بامادرش سکس داری
   چون این حس مادری رو میکشههههههه
   دیدم که میگم
   یه مادر واس دیدن این صحنه
   خودکشی کرد


  •   ostaaaaaad
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • هیشکی مادر زن نمیشه...


  •   Mittycommon
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • بعضی ها خیلی اسکلن، وقتی میگه صیغه متطورش اینه که دوتاشون باهم صیغه خوندن نه اینکه ساز و دهل بزنن همه بفهمن، صیغه یعنی دوتا راضی ان و کص ننه ناراضی


  •   badman.pir
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • وقتی زنت فوت کرده .دیگه رابطه داماد و مادر زن خود بخود از بین میره و و به هم محرم نیستید .پس هر کاری میخوای باهاش بکن .نوش جونت .ثواب هم کردی .مواظب بچت هم هست .با یه تیر چندتا نشون را زدی


  •   Mn13482000
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • بابا شماها آخر بیناموسی هستین،کاری ندارم ننه ات زیر کی خوابیده تو رو ساخته،با اینکه مادرزنتو گاییدی هم کاری ندارم ،اون صیغه آخرش برام جالب بود ،مثلا خواستی حلالت باشه طرف؟آخه ولدزنا مادر زن مثل مادر آدمه ،مگر ننتو میتونی صیغه کنی؟یه گهی بخور که شدنی باشه.در کل ،از تو و کسانی که مثل تو الاغند خواهش میکنم مردم رو مثل خودتون فرض نکنین.


  •   Mahyar2350
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • همینطوری الکی الکی!؟


  •   salar54
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • خوب بود. حتی اگه فانتزیت باشه. دوست داشتی بیا خصوصی


  •   DALIM66
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • محارم دو دسته هستن
   1 نسبی
   2 سببی
   مادر زن به سبب ازدواج با دخترش محرم میشه و اگر دختر نباشه دوباره نا محرم میشه و...


  •   Eshgho_halle_sexi
  • 6 ماه
   • 0

  • اخه خر مگس وقتی سواد نداری چرا بلغور میکنی بتمرگ بشین سر جات که حاظرم قسم بخورم تو کوس خرم حتی ندیدیه چه برسه به کوس انسان


  •   Eshgho_halle_sexi
  • 6 ماه
   • 0

  • اخه خر مگس وقتی سواد نداری چرا بلغور میکنی بتمرگ بشین سر جات که حاظرم قسم بخورم تو کوس خرم حتی ندیدیه چه برسه به کوس انسان


  •   Bugha.khan
  • 3 ماه،3 هفته
   • 0

  • پسر گلم اول یکم قوانین حقوقی بخون بعد تخیلاتت رو اینجا بنویس..مادر زن مثل مادر محرم ابدی میشه و ازدواج باهاش تا ابد ممنوعه حتی اگر همسر طلاق بگیره یا فوت کنه


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو