مسافرت پرماجرا

1400/10/24

سلام من این داستان رو جایی خوندم خوشم اومد گفتم اینجا هم بزارم بقیه هم بخونن

من مهدی هستم ۴۳ سالمه ۱۸۵ قد وزن ۹۰ کیلو همسرم مهتاب سنش ۳۹قدش ۱۷۶ وزنش ۸۰ سینه ۸۵ گوشتی سفید سینه های خوش فرم سکس خوبی داره توی سکس احساسات هیچی براش کم نگذاشتم و اونهم که بخواهم بگم مشکل که نه ولی من همیشه دوست داشتم از عقب بکنم اونهم مخالف سفت سخت بجز یکی دوبار اول های عروسیمون

داستانی که میخواهم باز گو کنم برای قبل از کرونا هستش همسرم با یه خانمی دوست شده بود زمانهای دور که مجرد بودند بنام یاسمین که بهش میگفتن یاسی اسم شوهر هم مهدی بود ایشون که هم اسم من بود قد ۱۸۰ تایی وزن ۸۰ کیلویی بد نیست قیافه اش خوبه باید بگم از استایل مردانه خوبی برخوردار هستش یاسمین ۱۶۸ سانتی با حدودا ۷۴ کیلو وزن سینه های ۷۵ سفید شکل صورتش شبیه به همسرم هستش هرکسی ببینه میگه این دوتا با هم خواهر هستند ، با هم کم کم رفت امد پیدا کردیم توی دیدارهامون می فهمیدم که این مهدی یه جوری به زن من نگاه میکنه غالبا میشه طرف مخاطب خیلی لاس میزنه موضوع را به زنم فهماندم اما چون جو میشد خانوادگی سکوت میکردم چندین چند مرتبه توی دیدارهای خانوادگی یاسمین با من درد دل میکرد میگفت اخلاق شما را کاش مهدی داشت گاهی بقدری عصبی میشه که تا مدت ها حتی نزدیک من نمیشه از اینکارش عصبی میشم یا تلفنی تماس می گرفت درد دل میکرد منهم خیلی از این صحبتها را با همسرم در میان می گذاشتم که بدونه اینطوری من خودم راحت بودم ،،، گذشت برنامه سفر ریختیم راه افتادیم چون راه کمی دور بود و در وسط راه توقف می کردیم یه جا که ایستادیم بعداز خوردن قهوه ای که درست کردم اونها خواستن بروند بنزین بزنند و بروند دستشویی یاسی گفت مهتاب تا اقامهدی جمع جور میکنه بیاد ما میرویم بنزین دستشویی اگر میخواهی کاری داری بیا برویم اقا مهدی بیاد اونجا بهش گفتم برو اونها گفت باشه صبر کنید می آیم رفت تو ماشین اونها رفت حدوداً یه بیست دقیقه طول کشید تا من قهوه خودم را خوردم جمع جور کردم راه افتادم رسیدم پمپ بنزین دیدم گویا تازه رسیده بودند

تعجب کردم چون مهتاب یاسی با خنده بلند از ماشین تازه پیاده شده بودند میرفتند طرف دستشویی مهدی هم که چهارتا ماشین جلوش بودند آمدم دم خروجی ایستادم بعداز یه ربعی که گذشت اونها آمدند یاسی امد جلو گفت اقا مهدی اشکالی داره مهتاب بیاد توی ماشین ما تا شهر بعدی ما کلی حرف داریم بخصوص که میخواهم مهدی شوهر خودش هم باشه یه سری مسائل هست که میخواهیم صحبت کنیم گفتم خب اشکالی نداره اون رفت توی ماشین اونها سه تا بچه جمع شدن توی ماشین ما منهم راه افتادم با کمی دلخوری من جلو افتادم امدم اونها هم توی ایینه داشتمشون یه جا به کله ام زد از پشت سر ببینمشون کمی با سرعت رفتم فاصله زیاد گرفتم یه جا که می شد رفتم پنهان شدم اونها رد شدن منهم پشت سرشون امدم چند دقیقه ای گذشت همسرم تماس گرفت کجایی گفتم من رفتم جلو اسم یه روستایی که بلد بودم توی را و فاصله نسبتا زیادی داشت را گفتم و پرسیدم شما کجایید از مهدی پرسید اونهم گفت تا اونجا فکر کنم خیلی راه داریم ، شنیدم گفت زیاد تند نرو تا بهت برسیم اما نه ایست گفتم باشه اروم اروم پشت سرشون با فاصله آمدم که فاصله ام به واسطه که ماشین سنگین ویژه که جلویم بود زیاد شد یه بیست دقیقه ای که گذشت دیدم راهنما زد چون فاصله ام زیاد بود باهاشون آرومترش کردم دیدم یاسی رفت پشت رول مهدی آمد عقب راه افتادن جوری شد که فاصله ام باهاشون خیلی خیلی کم شد اما شک‌ کرده بودم کمی که گذشت دیدم فقط یه سر پیداست اونهم یاسی بود که پشت رول بود خیلی خیلی به هم ریختم هی میخواستم سرعتم را زیاد کنم بهشون برسم یه حسی اجازه نمی داد

خلاصه تا نزدیک اون روستا شدیم دیدم دوتا سر آمد بالا که با سبقت ماشین پشت سری من و‌نور بالایی که انداخت دیدم همسرم بدون روسری داره موهاشو درست میکنه اونها کمی که وارد منطقه روستا شدند همسرم زنگ زد گفت کجایی بهش گفتم ایستاده بودم چراغ هم زدم متوجه نشدید الان راه افتادم گفت ما می ایستم بیا رسیدم بهشون ایستادم آمدن پایین بچه ها خواب بودند نگاه توی صورت مهدی و یأسی مهتاب که کردم متوجه اظطراب ترس شدن هیچی نگفتم خندیدم گفتم خانوم مشاور تمام شد گفت بله بله گفتم پس خوش هم گذشته اینطور که پیداست یاسی مهدی سریع گفتند بله خیلی هم خوش گذشت یاسی مهتاب به هم چشمک زدند خندیدن ناخوداگاه من رفتم توی لب نگاه مهتاب کردم خودشو جمع کرد ، گفتم منکه شدم کاروان ، استراحت گاه بچه ها خندیدم گفتم بچه ها خواب هستند بهشون کاری نداشته باشید تا شهر بعدی ۲۰۰ کیلومتر راه است من میروم جایی خوابم گرفت خبر میدم می خوابم و گرنه به راهم ادامه میدم مهدی وسط حرفم گرفت گفت خوب شما برو ما هم می اییم پست سرتون گفت باشه پریدم توی ماشین راه افتادم اونها هم پشت سر من می آمدند کمی جلوتر یاسی بهم زنگ زد گفت ببخشید که بچه ها را فرستادیم پیش شما و…. تعارف خیلی خیلی عذرخواهی منهم گفتم اشکالی نداره بلاخره به اقا مهدی هم زحمت میدیم خندیدم خودش فهمید خندید گفت گوشی را قطع نکن گفتم باشه منهم با هندزفری بودم کمی جلوتر متوجه شدم که یاسمین گوشی را جایی گذاشت تا صدا بهتر بیاد
صدای مهدی را شنیدم که گفت شرتت را در بیار دیگه دارم میمیرم برات مهتاب هم میگفت خیلی پیداست مهدی گفت هیچی پیدا نیست مگر بایستیم که شیشه ها کاملا سیاه شیشه عقب هم لباس گذاشته بودن با کیف

اونموقع که من از پشت سرشون می آمدم پیدا بود اما گویا بعد پوشانده بودند خلاصه صدای مهتاب می آمد که میگفت حالت میشه نکنیم بگذاریم برای اونجا مهدی میگفت نه اونجا که جای خود داره تازه دستم بهت نمی رسه اگر پریود بشی که هیچی ، خلاصه گویا شروع کرده بودند مهدی بهش گفت مهتاب خوشگله کونت اینطرفی کن می خواهم از عقب بکنم توش مهتاب هم میگفت نه یاسی می گفت عجب تنوعی شد مهتاب هم اب کیر خوری هم کس دادی هم کون باید بدی مهتاب می گفت نمیدم مهدی گفت ندی بهش میگم توی ماشین من هستی باید اطاعت کنی می گقت درد می اد گفت درد بیاد نیاد باید کونت را باز کنم توی ماشین توی بیابون اول خیلی خیلی حال میده دوم هرچی خواستی جیغ بزن اشکالی ندارد اما طوری میکنمت گه توی حداقل درد باشی مطمئن باش قول بهت میدم هرچی مهتاب حرف زد نه مهدی نه یاسی هیچ کدام قبول نمیکردند تازه یاسی بیشتر اسرار میکرد خلاصه گویا همه برنامه هاشون از قبل تنظیم شده بود چون ژل لیدوکائین هم با کاندم توی ماشین بوده مهدی گفت با دستها کمی کمک کن کونت از هم باز بشه مهتاب هم گویا همکاری میکرد مهدی هم که یکسره قربون کس کون سینه مهتاب میرفت خوب که لیدوکائین زد بهش گفت الان ژل هم میزنم با انگشت میکنم بازی اش را شروع کرد وشروع به مالیدن کس مهتاب و همزمان سوراخ کون مهتاب شد اینو از حرفهای دو طرف می فهمیدم که گفت یک انگشتی ام خوشگلم ، بعد دوباره ژل زد گفت دو انگشت صداهای ناله مهتاب بلند بلندتر شده بود بهش گفت سه انگشته کیف میکنی درد داری گفت نه هیچ دردی چهار انگشت را اشاره کرد بعدش گفت تکون زیاد نخور گفت از اینطرف بشو کیرم بخور زود باش مهتاب شروع کرد به خوردن صدای ملچ مولوچ خوردنش می آمد بهش گفت افرین از اینطرف بخواب دوباره یه انگشت دو انگشت تا چهار رفت بازی داد کیرشو کرد توش که صدای ناله جیغ مهتاب بلند شد اون هم گویا مهتاب را سفت گرفته بود و نمی گذاشت تکون بخوره می گفت لعنتی اینقدر سفت منو نگیر از ماشین در نمیرم بیرون کمی اروم شده بود صدای خیلی خیلی کمی می آمد که ناگهان صدای بلند مهدی امد گفت میبینی کردم توی کونت تا نصف بیشترش توشه یاسی گفت یعنی الان ۱۵ سانتش کردی مهدی گفت نه عزیزم ۱۷ سانت از بیست دو سانت ۵ سانت دیگه مونده باید دوستت خوشگل من صبور باشه
کمی گذشت صدای مهدی عوض شده بود مشخص بود داره عقب جلو میکنه صدای ضربه ها روی کون مهتاب می آمد ناگهان فریاد بلندی آمد که می گفت پاره شدم درش بیار بسه دوباره اروم گرفت بعد از چند لحظه صدای مهتاب با لذت بود ناله ها إه ن هن هن مهتاب خیلی بلند شده بود اینقدر که انگار پهلوی گوش خودم بود صدای از اوج لذت هر دوتایی شون فریاد می زدند مهتاب میگفت بکن پاره پاره اش کن دارم دیونه میشم صدای ضربه دست مهدی روی کون مهتاب بقدری بلند بود که فقط می‌ترسیدم از گوشی هندز فری بیرون بره مهتاب میگفت فکر نمیکردم اینقدر درد لذت را یک شبه تجربه کنم با کون کس دادن به تو نامرد یاسی میگفت حالا کجاش دیدی لذت می‌بری در حدی که هیچ وقت تجربه نکرده باشی ، مهدی سر مهتاب را تا دم شیشه ماشین برد جلو چون بهش میگفت باید سرتو از شیشه بیرون کنی تا باد هم بره توی موهات هم صدات پخش بشه توی بیابون میخواهم جدی کونت را پاره کنم اونهم رفت دم شیشه شیشه اورد پایین سرش از شیشه بیرون کرد صدای باد بدی پیچید من توی آیینه میدیدم سرش امده بیرون نور ماشین پشت سرش دور بود گرنه بیشتر دیده میشد فریاد مهدی بلند شده جوری که مهتاب داد میزد تمامش کن پاره شدم جر خوردم اهای دارم کون میدم پاره پاره شدم این کیر چیزی برام‌ نگذاشته واقعا نمیدونم چرا اینگونه صدا می آمد مهدی بجای فریاد نعره میزد گویا کشیدش توی صدای سرعت کردندش بقدری زیاد بود که نمیشد بفهمی صدای ضربات را یاسی بهش گفت گازش بگیر اونهم مهتاب را سفت فشرد و با نعره های بسیار بسیار بلندتر ابشو خالی کرده بود توی کون مهتاب منهم هم از خودم بدم امده بود هم لذتی خاص داشتم که نمی توانم بازگو کنم البته این موضوع بی غیرتی نیست موضوع یه لذت جدید تنوع در سکس بود که هر دو دوست داشتیم

مقداری جلوتر که خوب قربون هم رفتند به شوخی افتادن یاسی گوشی را برداشت قطع کرد بیست دقیقه بعد به من زنگ زد مهتاب گفت خسته نبستی گفتم نه تا مقصد یه سره میریم شما خسته نباشی
حدودا نیم ساعت بعدش یه مرتبه دیگه از جلو کردش چون یاسی بهم پیام داد که بهت تصویری تماس میگیرم بتونی ببینی .گذشت تا نزدیکی های مقصد منهم ایستادم بنزین زدم مهتاب امد توی ماشین خسته بود گرفت خوابید ……

نوشته: Mm68


👍 7
👎 30
53901 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

853314
2022-01-14 01:30:45 +0330 +0330

تکراری بود

1 ❤️

853322
2022-01-14 01:40:47 +0330 +0330

جوون کاش زن منم اینحوری بکنن من ببینم ناله کردنشو


853333
2022-01-14 02:07:20 +0330 +0330

واقعا خیلی قشنگ بود… نمیدونم با چه زبونی ازت تشکر کنم.
یعنی به نظرت اونقدر قشنگ بود، که با خودت گفتی برای بقیه هم تعریف کنم، بی نصیب نمونن؟ بعد دقیقا از کجاش خوشت اومد؟؟؟
چرا اول داستان یارو نرمال بود و میگفت اون یکی بکنه آدم خوبی نبود و بازنم لاس میزد و به زنم تذکر دادم و … ولی بعدش که زنش رو کرد، هیچ مشکلی نبود؟بلاخره این آقاهه فازش چی بود؟
ضمنا بدجوری هم تکراری بود.

0 ❤️

853338
2022-01-14 02:23:27 +0330 +0330

یعنی ریدم به خودتو این سلیقت، اگه از نظر تو این داستان قشنگه، پس داستان زشتت دیگه چیه، بیناموسه ننه کیر قاپ

1 ❤️

853339
2022-01-14 02:23:51 +0330 +0330

اینجوری که من تو این داستان دیدم خیلی بهت برخورده بود ولی هیج غلطی هم نکردی گذاشتی زنت رو بکنه البته زنت هم اینکاره بوده، اگه بیغیرت بودی داستانش یه چیز دیگه بود، اگه فقط داستان باشه خوبه، اگه واقعیت باشه که خیلی کسشعره

0 ❤️

853348
2022-01-14 03:05:50 +0330 +0330

ماهم با همسایمون میخواهیم بریم مسافرت شاید این اتفاق برای زن منم بیافته

2 ❤️

853359
2022-01-14 03:35:10 +0330 +0330

تو از ان دسته آدمها هستی که از کس دادن زنت لذت میبری

0 ❤️

853361
2022-01-14 03:54:40 +0330 +0330

هر چی میگی خارکسده ها بی غیرتی نگذارید جامعه را نبرید به این سمت

2 ❤️

853362
2022-01-14 03:56:13 +0330 +0330

کیرم تو بی ناموسی

1 ❤️

853371
2022-01-14 05:04:45 +0330 +0330

قشنگ بود

0 ❤️

853377
2022-01-14 06:18:08 +0330 +0330

کیرم تو کص مادر بچه های بابات ک داستانو از جای دیگ کپی میکنی

1 ❤️

853380
2022-01-14 06:32:26 +0330 +0330

ادامه نداره؟
خوب بود

0 ❤️

853401
2022-01-14 10:41:25 +0330 +0330

البته میدونم داستان شما نیست ،ولی مخاطبم نویسنده داستانه.
خب همه میدانیم داستان فانتزیه ولی میتونستم باور پذیر تر باشه.
۱.در ابتدا باید مقدمه ای برای خیانت زن متاهل مینوشتی ،چی شد که خیانت کرد ،از روابط یواشکی،از نارضایتی جنسی ،خلاصه باید یه مقدمه مینوشتی ،
۲.باید به نوع ماشینشون اشاره می کردی ،واقعن با این ابعاد توصیفی شما نمیشه تو ماشین سکس کرد ،مگه این که خودرو ۵نفره یا ۷نفره باشه و صندلی ها بخوابه.
۳.سوم این که یاسی رو چه حسابی گوشی رو باز میذاره که شوهر مهتاب گوش بده ،اصلا قابل درک نیست مگه اینکه از حالات بیغیرتی مهدی آگاه باشه ،اونم که تو داستان اصلا تشریح نشده.
نکته بعدیش اینه که تو داستان سعی کنید یه اسم واسه دوتا مخاطب نذارین،مهدی مهدی
بهتر بود اولی آقا مهدی ،و دومی مهدی خان گذاشته میشود ،یا اصلا دوتا اسم مجزا
سپاس از همه ،دیسلایک

2 ❤️

853405
2022-01-14 10:58:08 +0330 +0330

من رو این لاشیا غیرتی میشم وقتی میتونم از عصبانیت دست و پام میلرزه ولی شوهر های خودشان خیلی بی خیال هسن

2 ❤️

853407
2022-01-14 11:11:41 +0330 +0330

شل ناموسه حیوون

0 ❤️

853409
2022-01-14 11:22:38 +0330 +0330

کیر تو غیرتت

0 ❤️

853423
2022-01-14 12:52:59 +0330 +0330

یعنی یه جمله درست نداشت

0 ❤️

853428
2022-01-14 14:29:51 +0330 +0330

کیر تو این مملکت، یه میسترس پیدا نمیشه سوراخشو بزاره دهنمون

0 ❤️

853434
2022-01-14 15:34:14 +0330 +0330

سلام دوستان من تا حالا دوست دختر و… نداشتم… حدود ی ماه با ی خانم 40 ساله مطلقه آشنا شدم… دوبار باهم کافی شاپ رفتیم و صحبت کردیم ولی چند بار تاکید کرده دوستی ما هیچوقت صمیمی و نزدیک نمیشه در حد چت و چند وقت ی بار بیرون رفتن هست و ی دوست پسر داره… به نظرتون چطور بحث به سکس بکشونم و باهاش سکس کنم… دوستم قبلا بردنش خونه و سکس کردن
خواهشا راهنمایی کنید

0 ❤️

853470
2022-01-15 00:20:06 +0330 +0330

بد ترین داستانا مال امشب بود
همش گی و بی غیرتی
اون خانوم محترم هم که روی تپه ونوس میخواستن تتو مارمولک بزنن

0 ❤️

853612
2022-01-16 01:25:03 +0330 +0330

فش ها تو نظرات از خود داستان و نگارشش قشنگ تر بود

0 ❤️

854444
2022-01-20 17:15:22 +0330 +0330

ادامش رو مینوشتی بهتر بود

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها