مستخدمه خانه ارباب

1391/03/22

بعد از اینکه تو رشته مهندسی توی تهران قبول شدم مجبور شدم شهر و دیار رو رها کنم بیام توی تهران.
یکی از اشنا هام که نوکر یه ادم ثروتمند بود بهم پیشنهاد داد که بیام و به عنوان پادو توی خونه اون مرد کار کنم .تا هم هزینه خونه ندم و هم یه مقرری ناچیز گیرم بیاد.
راستش من که تازه دانشگاه قبول شده بودم و مثلا خودم رو مهندس میدونستم زورم میومد که پادو باشم. ولی به قول معروف.: انچه شیران را کند روبه مزاج … احتیاج است احتیاج است احتیاج.
اوایل کاراهایی که به من میدادند خرید و تمیز کردن و باقچه رو بیل زدن بود . اقای سرمدی(تمام اسامی مستعارند)صاحب اون خونه و کلی مال و اموال ریز و درشت بود و کمکم دید که من از حساب و کتاب سر در میارم حساباش رو به من محول میکرد . البته اصل کاری و فوت کوزه گریش با خودش بود . و من فقط جمع و تفریقها رو انجام میدادم.
اگه نگید چاپلوسی خوب خودم رو شیرین کردم جوری که دیگه هیچ کس به چشم یه پادو به من نگاه نمیکرد.
به غیر از اقای سرمدی و خانومش که یه زن تقریبا پنجاه ساله سختگیربود دوتا مستخدمه جوون و همین اشنای ما به عنوان نوکر کار میکردند.
نگم از روز اول بلکه از لحظه اول توی کف یکی از مستخدمه ها به اسم نرگس بودم.
خوب برای یه جوون نوزده ساله شهرستانی حتی حرف زدن با دختر ها هم سخته چه برسه به …

روزها میگذشت و من تو کف نرگس بودم.نرگس هم هیچ رقمه پا بده نبود. ادم وقتی با مشکلی رو به رو میشه دنبال راه حل هست و معمولا هم پیدا میشه.
راه حل اون یکی مستخدمه بود به اسم مینا.
مینا از نظر هیکل و قیافه بد نبود ولی به گرد پای نرگس هم نمیرسید.
مینا شل بود و بگی نگی خیلی سخت نبود. اولش شروع کردم از بد گویی نرگس و خوشکلی مینا گفتن.جوری حرف میزدم که مینا خیال میکرد من اون رو میپرستم.
رابطه ام با مینا اخراش خوب بود ولی اولاش حتی ماچش هم نکردم .یه روز بهش گفتم که از نرگس خیلی بدم میاد و میخام حالش رو بگیرم.خاک بر سر مینا بکنم که چه زود رفیقش رو فروخت .(نمیدونم ولی فکر کنم همه دخترا همین باشن).
گفت یه سوتی از نرگس داره که اگه پای اون وسط نباشه لو میده.
خوب چه سوتی.؟
گفت که نرگس همیشه مقدار کمی از پولهای خانوم سرمدی رو کش میره.چون مقدارش کمه معلوم نمیشه ولی بعد از مدتی نرگس با اون پول برای خودش یه لباس گرون خریده. گرون ؟ مثلا چقدر؟
سیصد هزار تومن.
نرگس تو یکی از اتاقا مشغول تمیز کردن بودکه رفتم توی اتاق و در رو بستم.با صدای بلند گفتم نرگسسسس
چیه شده اقای امیری.
گفتم میدونی که من حساب های اقای سرمدی رو انجام میدم.
بله.
گفتم اگه خانوم بفهمه یه نفر یه ریال ازش دزدی کرده چیکارش میکنه.
گفت خوب یا بیرونش میکنه و یا اونقدر کتک میزنه که تا یه هفته نتونه راه بره.
ازش پرسیدم اگه تو رو بیرون کنند جایی رو داری بری.
گفت نه اقای امیری ولی این حرفها رو چرا میزنی ؟
گفتم یعنی تو نمیدونی؟
نه.
خوب شاید لازم باشه اون لباست رو به خانووم سرمدی نشون بدم.
طفلکی دیگه نه پرسید که از کجا میدونی و نه تونست که کتمان بکنه.
دیدم که رنگش عوض شد.
اومد جلوم و با بغض معصومانه دخترونش گفت اقای امیری تو رو خدا به خانوم نگید من جایی رو ندارم برم.
تو رو خدا من تحمل کتک خانوم رو ندارم. تو رو به جون بابات تو رو جون مادرت اخرین دفعه که کتک خوردن هنوز میسوزم.
خانوم سرمدی خیلی سختگیر بود و معمولا دخترا رو اگر لازم بود حالت خم میکرد و با ترکه ای که مخصوص همین کار بود میزد پشت پاهاشون.
خوب یادم میاد که وقتی میخاست مینا رو تنبیه کنه همین که گفت برو ترکه رو بیار .اشک توی چشمای مینا حلقه زد.
بگذریم که صدای ضجه هاش دل من رو هم کباب میکرد چه برسه به اون بدبختی که از روی نداری مجبور بود اون درد وحشتناک رو تحمل کنه.
من شوخی نداشتم و خانوم سرمدی هم البته به هیچ وجه با کسی شوخی نداشت . ولی نرگس همون دختری لاغر اندام زیبا که شش ماه تموم چشمم دنبالش بود حالا دمش گیر من بود.
التماس میکرد و گوله گوله اشک میریخت.
دستش رو گرفتم و گفتم هوووی.
من که هنوز به کسی چیزی نگفتم.
یه کم تو چشماش امید واری دیدم. گفت راست میگی . تو رو به خدا راست میگی.
اره ولی یه شرط داره.
چی . هرچی باشه قبوله.
گفتم وقتی که شب قرص خواب خانوم رو دادی بیا تو اتاقی که من میخابم.
قیافش عوض شد . از طرفی جایی رو نداشت بره . و از طرف دیگه حتی فکر ترکه هم درد اور بود.
دخترا معمولا بعد از شام ظرفها رو میشستند و توی اتاق کوچیکی که بهشون داده شده بود میخابیدند.
بعضی شبها هم مینا اجازه میگرفت و میرفت خونه خواهرش ولی نرگس هیچ جایی نداشت.
نزدیک ساعت یازده شب بود نرگس اومد توی اتاق من.
اقا و خانوم بعد از خوردن قرص بیدار بشو نبودند.
نوکر مام که سنی ازش گذشته بود زود میخابید.گفتم مینا پایینه؟
گفت نه رفت.
اگه دختر با هوشی باشی میدونی که اگه میخاستم بگم تا الان کتکت رو خورده بودی.
داشت به من نگاه میکرد.
و اگه دختر با هوشی باشی میدونی که ازت چی میخام؟
دیدم اشک توی چشماش حلقه زد. اومد جلوی پای من زانو زد و شروع کرد به التماس.
اقای امیری تو رو خدا نه.
من دخترم . دارم پولام رو جمع میکنم
میخام عروس بشم.
میخام مادر بشم.
بد جوری داشت التماس میکرد . جوری که داشت دلم میسوخت که بگذرم ازش ولی من شش ماه تمام منتظر این لحظه بودم. لعنت بر شیطان. و لعنت به من که نتونستم جلوی خودم رو بگیرم.
یقش رو گرفتم توی دستم و صورتش رو نزدیک صورتم کردم و گفتم. دختره ی دزد مگه میخام بکشمت.
یا دوست داری ابروت به خاطر دزدی بره .کدوم الاقی میاد یه دزد رو بگیره.
تازه من کاری به دختر بودنت ندارم. فقط یه چند تا ماچ بده و بعد خلاص.
چند تا ماچ ؟ دختره ساده معصوم صورتش رو نزدیکم کرد تا به خیالش من دو تا ماچ بکنم و ولش کنم.
اولش شروع کردم به مکیدن لبش . هولش دادم روی تخت . از ترس بیدار شدن خانوم و اقا سعی میکرد صداش در نیاد.
با ولع تمتم داشتم لباش رو میخوردم . تمام مدت داشت اشک می ریخت. شروع کردم به باز کردن دکمه های پیرهنش .سعی میکرد مقاومت کنه ولی من دیگه شده بودم خود ابلیس. تازه وقتی به سینه های نازش رسیدم دنیا جلوم بود. شروع کردم به مکیدن. وای اصلا اختیارم دست شیطان بود.
شکم صاف و پوست سفیدش بیشتر وسوسه ام میکرد.
نمیدونم چه طور ولی شلوارم رو دراوردم. با دیدن کیرم داشت ضجه و التماس میکرد.
کیرم رو گذاشتم روی شکم صافش و شروع کردم عقب و جلو کردن روی سینه های مثل لیموش.
چرا دروغ بگم دو دقیقه اول ابم اومد. ریخت روی سینش.
ولی کیرم همچنان راست بود . البته کمی از فشارش کم شده بود.من خیلی ضد حال خورده بودم رفتم سمت شلوارش.
جیق و داد نمیزد ولی داشت با چشماش بهم میفهموند که نه .
ولی من رحم سرم نمیشد. شلوارش رو دراوردم.شروع کردم به ور رفتن با کسش .داش مرتب دستم رو میکشید که یه گشیده ابدار خابوندم توی گوشش. دمر کردمش و شروع کردم به ور رفتن.
با اینکه ناشی بودم.غریضی میدونستم باید چیکار بکنم.میخاستم از کون بکنمش . داشت مقاومت میکرد ولی دستاش رو کشیدم زیرش و تمام وزنم رو انداختم روش. باید تسلیم میشد.وقتی که سر کیرم رو فرو کردم توی سوراخش چنان جیقی کشید که ترسیدم کل ساختمون بیان اونجا.ولی همه خواب بودند.
به اشکها و گریه و التماسش توجهی نداشتم و داشتم به معنی کلمه کونش رو جر میدادم.
شاید پنج دقیقه توی کون تنگ نرگس جلو و عقب میکردم که دوباره ابم اومد. البته خیلی کمتر از دفعه قبل.دیگه خالی
خالی بودم.
هم از توان هم از شهوت و هم از عزت و غیرت و مردی.
نرگش حسابی گریه کرد. تو همون حال بهش کفتم میدونی از کجا لباس خریدنت رو فهمیدم.
حتی بهم نگاه هم نکرد. گفتم دوست عزیزت مینا . مینا؟
با حالتی که سراسر از کینه پر بود گفت خود کثافتش هم گردنبند دزدی داره . نرگس نمیدونست ولی برای گاییدن مینا همین بس بود.
توی چهار سالی که اونجا بودم دو سالش دختر ها هم بودند.
که البته ترجیح میدادند بجای ترکه و خانوم من تنبیه کنمشوم. شاید بیشتر از بیست بار من اونجا سکس داشتم ولی اولین تجربه چیز دیگه ای بود.

نوشته: مهندس


👍 0
👎 1
125451 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

322196
2012-06-11 17:37:46 +0430 +0430
NA

کیرم به پس کله ننت جاکش،حروم زاده کس ننه! کیرم تو ذات خبیثت

0 ❤️

322197
2012-06-11 18:05:14 +0430 +0430
NA

حداقل 20 نفر باید بیان بهت فوش بدن تا دلم خنک شه لاشی

0 ❤️

322198
2012-06-11 18:14:12 +0430 +0430
NA

دلم خنک نمیشه تا اینو بت نگم فیکی :
ای اسب آبی بیاد تو کس همه خاندانت خمیازه بکشه و همون موقع سکته کنه وخشک شه! کس شعرنگو پدرسگ

شادی جان باید عرض کنم خدمتت که به تخم چپم،جایزه نفر اول یه کیر کلفته میخوری یا میبری؟

0 ❤️

322199
2012-06-11 18:42:20 +0430 +0430
NA

من نمیدونم این اول شدن چیه که همه حاضرن بکارتشون یا تخماشونم بدن ولی اول شن؟
اما داستان…
حالم بهم میخوره از کسایی که باج گیریه جنسی میکنن.تخم حروم عرضه نداری بری کس بکنی عقده هاتو سر یه دختر خالی میکنی؟
کیر خر آبی تو دهنت
زحمت بقیه فحشا رو سیلور میکشه

0 ❤️

322200
2012-06-11 19:49:05 +0430 +0430

فهمیدم قراره چی بشه نخوندم. کاری ندارم داستانت واقعی باشه یا نه، عین بچه آدم فوشتو بخور اولا کیرم تو کسایی که انقدر لاشی اند که مستخدم میارن کارشونو انجام بده.
کیرم تو شیار سیلویوسه مغز اون کس مغزی که واسه جمع و تفریق هم کمک میخواد
خاک تو سرت که واسه دو زار میری پادویی دیگران
در ضمن تو که به زور یا با آتو رو کسی سوار میشی. دماغ پینوکیو رو تو کونت میکنم بعد سخنرانی احمدی نژادو میدم دستش بخونه. دیگه تو دو دوتا را حساب کن ماشین حساب ارباب.
6 ماه تو کف بودی که بودی بچه دهاتی دلیل نمیشه که

0 ❤️

322201
2012-06-11 20:14:56 +0430 +0430
NA

مهندس مون هم كوني از آب دراومد كه!
در كوني بودنت شك ندارم چون معمولا اوناييكه اينجوري به ديگران تجاوز ميكنن در بچگي بارها و بارها پاره پوره شدن و حالا مثلا اومند عقده هاشونو اينجوري خالي كنند آي مهندس كوني نيا ديگه اينجا كه حالم از بهم خورد كير خفاش شب تو كوس اول تا آخرت اگه ديگه چرت و پرت بنويسي،باور كن به همون شغل بچه گيات ادامه ميدادي بهتر بود تا بري تخماي آقاي سرمدي را بليسي و به خدمتكاراش وحشيانه تجاوز كني،
پس با اجازه دوستان و بزرگان شهواني چند تا از اون آبدارشو تقديم حضورت ميكنم باشد كه مقبول افتد
كير همه خره نر هاي امام زاده داود تو كونت
كير اسپارتاكوس +كير راكي + كير اسفنديار ٦ لا پهنا تو ٦ تا سوراخ اصليت!
و خطاب به نفر اول :
به تخم عبيداله بن زياد و شمربن ذي الجوشن كه اول شدي فقط بقول دوستمون اعلام كن كه جايزه ات را ميخوري يا ميبري؟ تا ترتيب ارسالشو برات بديم يادت باشه حتما خبر بده

0 ❤️

322202
2012-06-11 21:56:43 +0430 +0430
NA

miduni ensan chanta koromozom dare ???balaye 40 ta vali nokhod faghat 4 ta koromozom dare!!!
Ay kiram tu kune un tolidkonandat ke ghade nokhadam nemifahmi
be to va kasani mese to ke az kambude koromozom ranj mibaran migam:
agar nemidanid chegune benevisid hadaghal bedanid che minevisid.hich dastani ba mozue tajavoz khiyanat sexe ba maharem gay bajhiriye sexi va az in ghabil dar shahvani morede tamjide karbaran gharar nemigirad…va be kireshan havale mishavid

0 ❤️

322203
2012-06-11 21:57:17 +0430 +0430
NA

kiram too esmatet bi namoose haroom zade.khoda yeja hamchin javabeto bede ke haz koni.mage az to dozdi karde bood madar jende?aslan beto che rabti dashte?hamine dg az shahrestan ba ye koole oghde miyayd hamine.albate shahrestani darim ke adam eshgh mikone az raftaro kerdaresh.ama toro bayad dad 20 ta sage ghahveeiye armani gayid koskeshe valade zena.yeki ba madaro abjitam in karo mikone.hala nega kon

0 ❤️

322204
2012-06-11 23:58:40 +0430 +0430
NA

کیرم تو کس زنت و ننت مهندس. کیر هرچی زرافه قرمز آسیایه تا ته گردنش تو کس و کون فک و فامیلات آقا مهندس. ریدم به اون مدرک مهندسیت. کیر هرچی سگ استرالیاییه تو حلقت مهندس. آشغال عوضی

0 ❤️

322205
2012-06-12 00:18:34 +0430 +0430

جناب مهندس پادو که نوکر و کلفت دارن و در رشته مهندسی حسابداری هم میکنند .

این چیزایی که تو خط بالا برات نوشتم فاز اول کس شعرات بود .

خانوم با ترکه کلفتها رو کتک میزد ؟؟ خیلی وقت بود فحش نداده بودم .

آخه کون کش لاشی فکر کردی دوره ارباب رعیتیه یارو کنیز خریده ؟ یا کلفت استخدام کرده ؟ اگه به کون دختره یه خط بیافته و بره شکایت کنه ، چند برابر حقوق سالانش دیه عایدش میشه .

عقب مانده روحی

کس ندیده

رفتارهای غیر ارادی تورو کیرت کنترل میکنه

اینقدر جلق زدی قلبت به جای تالاپ تولوپ ، شالاپ شولوپ میکنه

خاک بر سرت امروز انرژی مثبت منو به هدر دادی .

0 ❤️

322206
2012-06-12 00:54:27 +0430 +0430

اتفاقا من این اقای سرمدی رو میشناسم. چند وقت پیش تو بازار دیدمش به من گفت یه پسر دانشجویی اومده بود خودنمون پادویی منم واسه اینکه خرش کنم حساب کتابای الکیمو میدادم بهش اونم کلی خرکیف شده بود و فکر میکرد خبریه. یه شب که اومد تو اتاقم تا جمع و تفریقهامو انجام بده همونجا خفتش کردم و تا میخورد از کون کردمش. بعدهم تهدیدش کردم اگه به کسی چیزی بگه دیگه بهش حساب کتاب نمیدم. الانم نزدیک بیست باره که از کون کردمش. تازه قرار شده چند وقت دیگه مادر و خواهرش هم بیاره تا من از کس و کون بکنمشون و در عوضش ضرب و تقسیمهامم بهش بدم انجام بده…
حال کردی اره؟ پس برو حالش رو ببر…

0 ❤️

322208
2012-06-12 02:01:05 +0430 +0430
NA

با این که از این سبک سکس خوشم میاد ولی تو گه خوردی میای این مدل داستان را مینویسی که 4 تا بچه که تو این سایت میان به سرشون بزنه دروغ های تو را عملی کنن
پس دیگه ننویس

0 ❤️

322209
2012-06-12 02:35:00 +0430 +0430
NA

khak to saret kale kiriye jaqi

0 ❤️

322210
2012-06-12 02:37:12 +0430 +0430
NA

کیر م تو کس ننت و خواهرت آشغال و زور کن
عوضی زورت به یه دختر بی پناه و غریب رسیده
مادر جند ه گیرت بیارم مادرت و جلو چشات به زور میگام
خودتم از کون میکنم شانس بیاری دستم بهت نرسه کثافت
ماد ر جند ه تخم سگ . . .

0 ❤️

322211
2012-06-12 02:50:59 +0430 +0430
NA

كيرم تو داستانت. ديگه ننويس.
نوکر مام که سنی ازش گذشته بود زود میخابید.!!!
وقتی که سر کیرم رو فرو کردم توی سوراخش چنان جیقی کشید که ترسیدم کل ساختمون بیان اونجا.ولی همه خواب بودند.
چه جوري نوكر از خواب بيدار نشد كيري.
ديگه ننويس .

0 ❤️

322212
2012-06-12 04:12:21 +0430 +0430
NA

هرچی ناو آمریکایی که تو خلیج فارس هست.هرچی موشک آمریکایی که به سمت روسیه حدف گیری شده.تمام بمب های اتم آمریکایی.هرچی موشک به سمت اسرائیل هدف گیری شده.هرچی کیر کلفت کس ندیده تو جنوب تهران هست.هرچی ناو ایران داره. راستی آر.کی.و۱۷۰.شاخ آفریقا.برج میلاد.کیر میلاد.کیر حسن آقا سیبیلو.درخت های آمازون.و غول مرحله ی آخر کیر خودم. همشون تو…ت.
امیدوارم زنده بمونی .داستانت بد نبود ولی از نظر انسانی مشکل داشت.

0 ❤️

322213
2012-06-12 05:54:47 +0430 +0430
NA

اخه یابو مگه مرض داری میایی این کس شعر رو مینوسی که فحش بخوری
داستانت با کیبورد ی که نوشتی تو اون سوراخات تا دیگه نتونی نفس بکشی فهمیدی اقای مهندس جون؟

0 ❤️

322214
2012-06-12 15:57:56 +0430 +0430
NA

شادی دماغ پینوکیو به کست :D

0 ❤️

322215
2012-06-12 16:57:31 +0430 +0430
NA

kiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

0 ❤️

322216
2012-06-12 18:51:09 +0430 +0430

مرتیکه باکتری حالمو بهم زدی , بخدا بعضی وقتا با خوندن همچین داستانایی از انسان بودن شرمنده میشم نمیدونم کدوم کسکشی به انسان لقب اشرف مخلوقات رو داده اخه حیوون هم از انجام چنین کارایی شرمش میاد .
کیر نهنگ خالدار توکس ننت که توله ای مثل تو پس انداخت

0 ❤️

322217
2012-06-13 01:41:27 +0430 +0430
NA

فحش که دوستان زحمت کشیدن حسابی ازت پذیرایی کردن .اگه یه سوژه قشنگ داشتی داستانت بد نمیشد ولی این افتضاح بود ازاین داستان ها دیگه اینجا ننویس بد آموزی داره

0 ❤️

322218
2012-06-13 05:45:31 +0430 +0430
NA

man avalin bare nazar midam…dastano ke nakhondam vali koli khandidam ba fohsha…cheghdr ebtekar too fohsh darid :)))))

0 ❤️

322219
2012-06-13 07:20:13 +0430 +0430
NA

کس کش خر مگه قهوه تلخ زیاد میبینیaletta-gets-fleshy-tomahawk-splitting-her-pink (14).jpg به خاطر تو مجبور شدم مامانت را از کون تنبیه کنم تا عبرت بگیری همراه با تصویر

0 ❤️

322220
2012-06-13 11:30:40 +0430 +0430
NA

حیفه کیرمو به ننه جندت حواله کنم،پس کیر خر و هرچی حیوون تو کس ننت حرومزاده. دقیقاً با ننتم یکی اینکارو کرده تو پس افتادی

0 ❤️

322221
2012-06-14 04:32:30 +0430 +0430
NA

دادا سعید قربون دهنت چند تا فحشم جا من بده
انقد ازش متنفرم که حتی فحشم نمیتونم بدم

0 ❤️

322222
2012-06-14 05:13:04 +0430 +0430
NA

مافیای مخفی جان آخه یه دختر عقده ای ارزش داره که جوابشو دادی؟
ولش کن با اول شدنش حال کنه، حتما با اول شدنش انقدر بهش هیجان وارد میشه که به ارگاسم میرسه که خوشش میاد و دوس داره!
شایدم با “یک” اول شدنش خود ارضایی میکنه؟
چیچالش دالی دختل مردمو؟(با ناز بخون)

0 ❤️

322223
2012-06-14 07:26:28 +0430 +0430
NA

دمت گرم silver‎_fuck اونی که تو نوشتی به واقعیت نزدیکتر بود.
بزارید منم یه چیز حوالش کنم آممم! آهان! کوه اورست با ادامه رشته کوه هیمالیا تو کون نویسنده! بگیر که اومد لول

0 ❤️

322224
2012-06-15 00:24:26 +0430 +0430

مهندس کونی دیگه ننویس. . . . . . . . . . . .
آخه کله کیری ناسلامتی مهندس شدی ولی روز به روز بیشتر جلق میزنی؟ چولمنگ، بچه کونی این همه اراجیف چطوری از مغز کیریت تراوش کرده؟ تو که میگی بچه شهرستانی و برات سخته با دختر حرف بزنی و جرات نداشتی با نرگس روبرو بشی پس چطوری با مینا دوست شده بودی؟ کیر همه بچه های شهوانی تو نفست. کیر تو ذهنیات بیمارت، کوس کش دیگه ننویس. حالمو به هم زدی دیگه ننویس، جلقوی آشغال کله دیگه ننویس. اسهال سگ تو مدرک مهندسیت دیگه ننویس. آبمنی کفتار تو گوش و حلق و بینیت دیگه ننویس.
یک کیر خر همراه با تخماش جایزه کسانی که میگن اول شدم.

0 ❤️

322225
2012-06-15 04:50:33 +0430 +0430
NA

آخه کس کش خر چگوری تو 19 سالگی مهندس بودی؟؟؟؟اصلا نخوندم بی صاحابتو وقتی گفتی 19 سالته…مگه دندون اسب آبی تو کونت میکنن ک مجبوری بگی مهنرسی؟؟؟؟شغال جلقی…

0 ❤️

322226
2012-06-15 09:20:48 +0430 +0430
NA

ادامه کالنت تکاور جووون:دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس.دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس دیگه ننویس دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویسدیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس.دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویسدیگه ننویس. دیگه ننویس دیگه ننویس دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس. دیگه ننویس.

0 ❤️

322227
2012-06-15 09:51:43 +0430 +0430
NA

محسن دمت گرم
اون عکسی که گذاشتی از کل داستان باحال تر بود
ایوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

0 ❤️

322228
2012-07-26 11:28:23 +0430 +0430
NA

in ke sex nist in esmesh tajavoze koniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

0 ❤️

322229
2012-07-30 18:32:35 +0430 +0430
NA

رییییییییییییییییییییییییییدم تو داستان تخمیـــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــ ! گاااااااااااااااااو :l منحرفـــــــــــــ ِ باج گیر

0 ❤️

322230
2012-08-24 09:07:19 +0430 +0430
NA

کوس ننت تو دهنت بچه کونی ی ی ی ی

0 ❤️

322231
2012-09-08 03:50:46 +0430 +0430
NA

تو فکرت مسمومه.الاغ چی بهت بگم اخه

0 ❤️