معشوق 13 ساله

1395/01/08

به خاطر قد و وزن کم و زور نسبتا مناسب معمولا مربی منو یه حریف خوب برای بچه های کم سن و سال میدونست ، بچه هایی که سن کمی داشتن و توی حدود 50 کیلو بودن! معمولا از 8 تا 12 یا 13 سال از من کوچیکتر بودن و من هم بدم نمیومد! بچه های کم سن و سالی که یکم تپل بودن رو دوست داشتم… به خاطر چهره بچه گونه و مهربون بودنم همه بچه کوچیکا باهام دوست بودن ولی یکیشون با بقیه فرق میکرد ، یاشار! کسی که 12 سال از من کوچیکتر بود و قدش یکم ازم کوچیکتر بود و وزنش هم حدود 50 کیلو بود ، یه پسر با قیافه معمولی که یکم تپل بود که من خیلی بدنش رو دوست داشتم…
بیشتر فن هایی که یاد گرفته بود از من بود چون معمولا حریف خودم بود و بیشتر موقع ها قبل از شروع 2 به 2 شدن از مربی میخواست که با من تمرین کنه ، کم کم متوجه شدم که بیشتر از یه هم باشگاهی به من توجه میکنه ، همیشه دوست داره کنارم باشه ، باهام صحبت کنه ، حتی موقع نرمش هم میومد کناره من و موقع برگشت به خونه هم با این که مسیرم فرق میکرد ازم میخواست تا یه جاهایی باهاش پیاده برم…
وقتی روی تشک با هم کار میکردیم تمام اعضای بدنش با بدنم تماس داشت و تنها فاصله بین ما یه دوبنده نازک بود که از روی اون میشد تمام بافت های بدنشو لمس کرد. خیلی وقتها وقتی فنی میزدم و میرفتم پشتش ، نرمیه کونشو کاملا روی کیرم حس میکردم ، دوبنده انقدر نرم بود که انگار مستقیما کیرم به سوراخش وصل شده! متوجه میشد وقتی میرم پشتش زیاد معطل میکنم تا ولش کنم ولی چیزی نمیگفت…
فشار تمرین روی بدنم مانعی میشد برای راست شدن کیرم ، توی حالت کشتی فرنگی که کاملا ایستاده انجام میشه ، کوچیکترین واکنش کیر باعث میشه تا کاملا مشخص بشه خراب کردی! وقتی توی خاک کار میکردین اوج لذت بود ولی بیشتر وقتها میزاشتم فقط اون روی من فن بزنه چون وقتی من میخوابیدم روش دیگه نمیتونستم کیرمو کنترل کنم…
حتی موقع لباس عوض کردن میومد پیش من و اونجا بود که کاملا میتونستم بالای ران و شرتش که میرفت لای کونش رو ببینم… عجب کون خوش فرمی! سفید ، پاهاش تا دم شرتش یه دونه مو هم نداشت ، راحت میشد تصور کرد چه کون تمیز و بدون مویی داره. براش یه تبلت گرفتن و بعد از اون شماره مو گرفت و بیشتر شبا اس میدادیم ، گاهی هم اس و جوکهای سکسی براش میفرستادم و بعدش میگفتم پاکش کن کسی نبینه! خودشم خیلی شیطون بود از خداش بود براش این جوک هارو میفرستادم…
قرار شد یه روز بریم استخر به باباش گفت با چند تا از دوستای هم سن و سالش میاد و منم هستم ، باباش منو میشناخت و بعضی وقت ها میومد باشگاه و از اینکه با پسرش تمرین میکنم و پیشرفت کرده خیلی خوشحال بود ، 1% هم به من شک نداشت از طرفیم فهمید من هستم همراهشون خیالش راحت بود. ولی خبری از کسی دیگه نبود فقط منو یاشار قرار بود بریم بقیه دوستا دروغ بودن. توی استخر با مایو میدیدمش و خیس هم بود میرفت لای کون تپلش نمیتونستم خودمو نگه دارم کیرم راسته راست بود… یه سره میرفتم پشتش و محکم میچسبیدمش! قشنگ سر کیرمو لای مایو حس میکرد و میفهمید بهش میمالم ولی چیزی نمیگفت… شایدم می ترسید به روم بیاره ازش ناراحت بشم یا شاید چیز دیگه ای بود که باعث میشد چیزی نگه…
استخر تموم شد من با ماشین بودم ، همه چیزو بررسی کرده بودم ، استخر رو روزی انداختم که میدونستم کسی خونه نیست… بهش گفتم بریم با ماشین یه دوری بزنیم؟ بعدش خودم میرسونمت خونه ، گفت به بابا چی بگم واسه دیر خونه رفتن! با گوشی خودم به باباش زنگ زدم و گفتم بچه ها ازم خواستن توی شهر دورشون بدم… ازش اجازه گرفتم یکم دیرتر برگرده خونه و گفتم خودم میارمش ، باباش با کلی تشکر قبول کرد… بردمش بالاهای شهر نزدیک خونه مون ، بعد از یه خورده چرخ زدن گفتم بریم تا خونه ما من باید برم توالت قبول کرد ، رسیدیم دمه خونه گفتم بیا بریم بالا یکم کارم دارم طول میکشه تا بیام ، فهمید کسی خونه نیست یکم ترسید ، یکم من من کرد گفتم بیا بابا مگه به من شک داری داداشی؟! دیگه چیزی نگفت اومد…
توی راه پله کیرم از شدت راست بودن داشت میترکید! این فکر که الان میتونم بکنمش نمیزاشت کیرم بخوابه… اومدیم داخل رفتم توالت و زود برگشتم ، بردمش توی اتاق و لپ تاپو روشن کردم. گفتم تا حالا فیلم سوپر دیدی؟ گفت نه! گفتم دوس داری ببینی؟ خندید گفت یه وقت کسی نیاد! گفتم خیالت راحت! براش یه فیلم آنال ( سکس از پشت ) گذاشتم گفتم ببین خانمه چه حالی میکنه از عقب میده! غرق فیلم شده بود و کیر کوچولوش بلند شده بود… یه دست به کیرش زدم با خنده گفتم ماشالا با این سنت عجب کیری داری! کلی کیف کرد گفت مال تو معلومه کلفته! گفتم نه بابا نازکه از روی شلوار اینطوری دیده میشه… دستم روی کیرش بود و آروم میمالوندم و با ولع فیلمو میدید ، دکمه شلوارشو باز کردم دستمو بردم توی شرتش کیر نخودیش رو آروم میمالیدم…
چشماشو بسته بود و هیچی نمیگفت فکنم بار اولش بود همچین کاری میکرد! مخصوصا که کسی دیگه براش این کارو میکرد… بلوزش رو به آرامی در آوردم و بلندش کردم شلوارشو در آوردم ، تا اینجا هیچی جدید نبود! به این شکل زیاد دیده بودمش… ایستاده بود پشت به من و نشسته بودم دستم روی لبه های شرتش بود… آروم شرتش و کشیدم پایین… واوووو قشنگتر از اونی بود که فکر میکردم ، 2 تا لپ کون سفید برف! تپل! دوست داشتنی! مالیدم و مالیدم و مالیدم… انگشتمو میمالیدم به سوراخ و لای کونش بالا پایین میکردم ، با دست دیگه کیرشو میمالیدم… لباسامو درآوردم ، نشستم روی مبل و کشیدمش توی بغلم کیرم بین بدن منو کمر اون قرار داشت و در حالی که صورت و گردنش و میلیسیدم و میخوردم ، بدنشو محکم فشار میدادم به خودم و به کیرم فشار می آورد… دوست داشتم از این حالت در نیام ولی وقت زیادی نداشتم…
از روی پام بلندش کردم و ازش خواستم خم بشه ، به کیرم حسابی تف زدم و سوراخشو خیس کردم. ولی هر چی تلاش کردم سرش هم تو نمیرفت! کیرم لای پاش بود بلندش کردم و بردم توی حموم… شیر آب رو باز کردم درازش دادم و ماساژش میدادم بیشتر کون و سوراخشو. بلندش کردم و گفتم خم شه ، انگشتمو صابونی کردم ، لیز لیز شده بود بند اول انگشتم کردم تو ، یه صدای آرومی ازش در اومد! بدنش میلرزید انگشتمو بیشتر تو کردم هیچی نمیگفت تونستم تا ته تو کنم ، ته کونش یکم گهی بود که بازم میشد گایید! توی کونش میچرخوندم تا جا باز کنه. مشخص بود درد میکشه ولی چیزی نمیگه یه انگشت دیگه هم توش کردم… واقعا خیلی تنگ بود ، میدونستم کیرم برای این سوراخ خیلی کلفته! 2 انگشت توش بود و آروم میچرخوندم بعد چند دقیقه در آوردم و کیرمو گذاشتم دم سوراخش! با کلی فشار و زور و زحمت به زوررر سر کیرم رفت تو… انقدر تنگ بود که حس میکردم کیرم گیر کرده! خودشو میکشید جلو که کیرم در بیاد ولی بهش اجازه نمیدادم! با صدایی خیلی آروم اشکش میومد… بعد چند دقیقه فقط تونستم یک سوم کیرمو توش کنم و با همون یه ذره ، عقب جلو میکردم… توی کمتر از چند دقیقه آبم اومد! درش نیاوردم و توش خالی کردم ، کیرمو در آوردم و دیدم آبم همراه خون بیرون اومد… اون کون سفید تپل خونی شده بود… کون تنگش پاره شده… دلم براش میسوخت… گریه میکرد ، شستمش آوردمش بیرون نشستم روی مبل گرفتمش توی بغلم ، خیلی بوس و نوازشش کردم تا آروم شد و بالاخره خندید… بعد از اون روز علاقه اش به من بیشتر شد و دفعه بعدی خودش ازم خواست رابطه داشته باشیم…

نوشته: MmmmM69


👍 6
👎 11
29131 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

534682
2016-03-27 20:32:20 +0430 +0430

بچه بازی هرگز…

2 ❤️

534697
2016-03-27 20:58:33 +0430 +0430

چقدر پدر و مادر اون بیخیال بودن که به تو اعتماد داشتن چقد تو پست فطرتی که سوء استفاده کردی…
اون الان سنی نداره و نمیتونه درست ترین تصمیم و بگیره…تو آینده و زندگی اونو به خاطر دودوله کوچیکت تحت تاثیر قرار دادی…بدبخته پدوفیلی.

4 ❤️

534716
2016-03-27 21:55:52 +0430 +0430
NA

بچه مردمو کونی کردی رفت 🤮
می دونی چجوری زندگی شو نابود کردی یا نه

2 ❤️

534718
2016-03-27 22:01:35 +0430 +0430

با همچین بچه هایی نباید سکس کرد فقط باید بغلشون کرد و هی بوسشون کرد گناه دارن…اینا جون میدن واسه نوازش و soft بازی

0 ❤️

534728
2016-03-27 22:24:12 +0430 +0430

پست فطرت پیدو

1 ❤️

534736
2016-03-27 23:01:54 +0430 +0430

اول جق بزن بعد بنویس (wanking)

بچه مردم کونی کردی عوضی

0 ❤️

534737
2016-03-27 23:15:13 +0430 +0430

خب آخه مرتیکه کوتوله کون گلابی بدنقش سرخربزه ای باباغور، تقصیر اون طفل معصوم چیه که بابای قاطر تو شبی که خواسته تورو بسازه تخمابش پاچیده روزمین و واسه اینکه تورو از کف نده مجبور شده تورو (آبشو) از رو فرش جمع با قاشق جمع بکنه و بریزه توکوس مادرت تا تو خارکسده انگل درست بشی؟! ‎:-|‎
کسکیش عقده ای کوتوله . . .

1 ❤️

534740
2016-03-28 00:27:39 +0430 +0430

داستانت تکراری بود.با بچه های سن پائین فقط سافت

1 ❤️

534775
2016-03-28 08:39:09 +0430 +0430

واقعا نامردی کردی.
زیر 15 ساله باید سافت کرد باهاش تا خودش تصمیم بگیره میخاد بده یا بکنه یا اصلا گی دوس نداره
من خودم بار اول با یه همسن سافت کردیم و اونجا فهمیدم دلم کیر میخاد و بار بعدی خودم به اون گفتم منو بکنه و اونم حرفه ای بود خیلی اروم کرد و باعث شد خیلی حال کنم از کون دادنم

1 ❤️

534780
2016-03-28 09:15:14 +0430 +0430

برات متاسفم تو وجدان نداری

1 ❤️

534821
2016-03-28 13:57:51 +0430 +0430

مگه میشه مگه داریم ؟؟!!!
با هر داستان من همه ذهنیتم راجع به اطرافیانم عوض میشه … واقعا همچین چیزایی هست ؟؟

1 ❤️

534835
2016-03-28 15:54:23 +0430 +0430

باید گفت جای مادرت روش خالیه

0 ❤️

534842
2016-03-28 16:27:51 +0430 +0430

بچه بازه کثافت فردا خودت پدر میشی دوس داری کسی اینکارو با بچت انجام بده؟ این با تجاوز چ فرقی داشت ؟ بعد اومدی داستانشم تعریف میکنی؟ دس بزنیم واست؟ جدا تو خودتو آدم میدونی؟
حالم از متجاوزا به هم میخوره

1 ❤️

534844
2016-03-28 16:34:30 +0430 +0430

در جوابه اون دوستانی که میگن زیر 15 فقط سافت اخه شعورم خوب چیزیه پسر تازه 15 سالگی به بلوغ جسمی میرسه حالا عقلیش که خیلی بیشتر طول میکشه زیر 18 سال میشه بچه بازی میشه کثافت کاری چه دختر چه پسر چون هر کاریم انجام بدن کاره هورمونه و عقل در اون لحظه اصلا دخیل نیس با این حرفام سعی نکنین جا بندازین این موضوعو

1 ❤️

534853
2016-03-28 18:44:16 +0430 +0430

yani kiramam dahanet nemizaram (hypnotized)

1 ❤️

534857
2016-03-28 19:00:28 +0430 +0430
NA

ک.یرم تو ناموست

1 ❤️

534924
2016-03-28 22:10:33 +0430 +0430

دروغ محض:/ کجای ایران کشتی کسیو جلوت میندازن ک 12 سال از خودت کوچیک تر باشه؟
حالا اون به کنار 12 سال فاصله سنی و قد و هیکل و قیافه شبیه بچه ها؟ گواهینامه چجور گرفتی؟ بالشت میذاری زیر کونت تا بتونی جلوی ماشینو ببینی؟؟؟
خجالت بکش از خودت
منم خجالت میکشم از خودم ک همچین ادمایی توی جامعه هستن

1 ❤️

534930
2016-03-28 22:18:59 +0430 +0430

بچه ی ۱۳ ساله کردن داره؟؟؟! داستانو نخوندم اصلا توروخدا نخونید بزارید این داستانا نخونده بمونه

1 ❤️

534945
2016-03-29 00:32:02 +0430 +0430

این دیگه پدوفیله دیگه… مگه سایت اولش ننوشته این جور چیزا ممنوعه؟ اینا رو چرا منتشر می کنه؟

2 ❤️

535017
2016-03-29 09:44:12 +0430 +0430

ی جای داستانت رو خیلی دوست داشتم بچه سیزده ساله رو نوشتی فک کنم تجربه اولش بود
باید به عرضت برسونم قبلش کوس خواهرت و مادرت رو به فنا داده بود چطور دلت میاد با یچه ۱۳ساله سکس کنی کصافط گناه داره نفهم بفهم

1 ❤️

536367
2016-04-06 22:48:59 +0430 +0430
NA

راستش بگو فکرکنم تومفعول بودی برعکس نوشتی به هرحال کودن دادنت مبارک جای مارا نگیر

0 ❤️