منشي ميخواستي يا جنده؟

  من سروين ام نزديك 19سالمه دانشجوام و براي خرج دانشگاهم مجبورم كار كنم
  خيلي جاها واسه كار رفتم ولي چون تخصص خاصي ندارم و درسم هم هنوز تموم نشده كار مناسبي برام نبود و فقط ميتونستم منشي نيمه وقت بشم كه به دانشگاهم هم برسم هرجا ميرفتم يا با شرايطم كنار نميومدن يا شمارمو ميگرفتن و ميگفتن زنگ ميزنيم و ديگه ازشون خبري نميشد يا اصلا منشي واسه يه چيز ديگه ميخواستن..!
  خلاصه بعد از كلي گشتن يه روز رفتم يه شركتي كه خصوصي بود مديرش يه آقاي حدودا50ساله بود و بنظر با خدا و مؤمن بود شوخ و بأمره هم بود وقتي باهاش صحبت كردم و شرايطم رو بهش گفتم و گفتم كه به بهونه ي منشي شدن چه پيشنهادهايي بهم ميدم ناراحت شد و قبول كرد كه بشم دستيار منشي راستش كار خاصي نميكردم و فكر كنم فقط واسه اينكه من جاي ديگه نَرم و اذيتم نكنن پيش خودش نگه داشته بود و حقوقم رو هم شايد به نيت صدقه ميداد بهم
  خلاصه من مثل يه پدر دوسش داشتم و صبح ها وظيفم بود كه براش صبحونه ببرم بعضي روزا تو خونه واسش كيك ميپختم و براش صبحا ميبردم كه خيلي دوست داشت من واقعا اينكارهارو از روي محبت براش انجام ميدادم و بدون هيچ قصد و نيت بدي در ضمن ايشون هم زن داشتن و هم ٣تا بچه و من همسن بچه هاش بودم
  يه روز منشي مون كار داشت و مرخصي گرفته بود و قرار شد من دانشگاه نرم و تمام وقت اونجا باشم اونروز هم يكم كار داشتيم و آقاي نيكخواه ازم خواست تا كارهارو تموم نكردم نرم همه رفته بودن و كارمنم ديگه اخرش بود و
  يه چاي با كيك براش بردم تو اتاقش من هميشه مانتوهاي جلوبسته ميپوشيدم با مقنعه و تا بقيه حد و حدود خودشون رو حفظ كنن ولي اونروز چون بعدش با دوستام ميخواستيم بريم بيرون يه مانتوي جلوباز با شلوارلي پوشيده بودم كه قشنگ كسم زده بود بيرون موهاهم بلند و مشكي بود و از زيرشال بيرون بود زير مانتوهم يه تاب قرمز پوشيده بودم و يقم خيلي باز بود من يه دختر توپر و سفيدم قد متوسط و واقعا خوشگلم تا رفتم با شوخي بهم گفت راستي خانمه كياني امروز خوب خوشتيپ كردياا
  منم خنديدم و رفتم بيرون يكم خجالت كشيدم
  فكر كنم بعد از اينكه منو ديده بود حسابي بهش فشار اومده بود و دوباره من رو صدا زد ميتونستم بخونم چي تو فكرشه ولي نميتونست بگه بعد يهويي گفت توچرا ازدواج نميكني دختر؟
  منم گفتم هنوز زوده
  _اگه ازدواج كني اونوقت شوهرت نميذاره اين لباسارو بپوشي و دل يه پيرمرد مثل من رو ببري
  اينو كه گفت از خجالت اب شدم و تعجب كردم
  _خلاصه اگه يوقت كسي پيداشد كه بگيرتت((باشوخي)) جهيزيت با من ..توهم مثل دختر خودم فرقي نداريد...
  فقط يه شرطي داره قبلش بايد يه ازدواج موقت داشته باشي با من و يه صيغه ي محرميت هم خودم ميخونم كه حلال باشه و گناه نكنيم
  داشتم از تعجب شاخ درميووردم عصباني شدم و گفتم
  _يني چي داريد چي ميگيد شما خودتون زن داريد اصلا اگه دختر خودتون هم بود راضي ميشديد صيغه يه مردي همسن باباش بشه ؟؟واقعا نميفهمم!!اين حرفا از شما بعيده من رو بگو كه فكر ميكردم شما با أوناس ديگه فرق ميكنيد و بهتون اعتماد ميكردم
  _دختر جون چرا انقدر تند ميري مگه من چي گفتم؟تازه هم شرع و هم قانون اجازه همچين كاري رو داده توهم ميتوني قبول نكني و از فردا يه جا ديگه بري سركار يه جا كه هر روز مثل يه دسمال عوضت كنن
  ولي اگه با من باشي همه جوره مواظبتم و حقوقت رو هم چند برابر ميكنم
  هروقت هم خواستي ازدواج كني هواتو دارم
  يكم دلم لرزيد و بالاخره با كلي حرف و اصرار قبول كردم و صيغه رو خوند
  بهش گفتم فقط من هيچي بلد نيستما مسخرم نكني
  گفت اشكال نداره دختر كوچولو من خودم بلدم
  -به من نگو كوچولوووو
  _باشِ
  داشتم ميومد سمتم و خيلييي بهم نزديك شده بود
  بدنم داغ كرده بود
  خوشو چسبوند بهم و باهام وَر ميرفت
  بعد مانتوم رو دراورد و با دستاش بازوهام رو دست ميكشيد خيلي حس خوبي داشتم البته با عذاب وجدان همراه بود
  بعد از رو شلوارلي كسم رو نوازش كرد و نشست رو صندلي و كيرشو دراورد و بهم گفت بخورش
  چي بخورمش؟؟عمرا!بميرم هم همچين كاري نميكنم!
  گفت دختر خوبي باش و بيا بخورش
  تا منم هواتو داشته باشم
  كيرشو اروم گرفتم تو دستم دودِل بودم تا اينكه به زور سرمو فشار داد تا كيرش رفت تو دهنم اولش حالم به هم خورد ولي بعد كه ديدم چه لذتي داره ميبره خوشم أومد و تا ته ميكردم تو دهنم و درميووردم با دستام هم با تخم هاش بازي ميكردم خيلي داشت حال ميكرد و قربون صدقم ميرفت
  كير جا افتاده و خوبي هم داشته
  بعد يهو دستامو گرفت و خوابوندم رو ميز داشت شلوارمو درميورد كه گفتم نه من دخترم
  گفت ميدونم هروقت خواستي ازدواج كني پول ميدم بدوز( ناكس چه بلدم بود)
  گفتم اخه اينجا تو شركت ك نميشه خون ميريزه
  گفت چرا ميشه من قبلا هم اينجا پرده زدم
  _عوضی
  خنديد و بدون هيچ مقدمه اي كيرشو گذاشت دم كُسم و دستامم گرفته بود و يهويي فرو كرد تو
  يه جيغ خيييلي بلند كشيدم و پرده ام پاره شد خيلي خون نيومد و با دسمال تميزش كرد و شروع كرد به تلمبه زدن
  حس عجيبي داشتم لذت زياد همراه با درد
  تا اينكه ابش اومد و ارضا شد برا بار دوم منم أرضا شده بودم
  بعدم يه بوس از لپام كرد و افتاد رو صندلي
  خيلي دوسش داشتم واقعا ادم مرد بودنش رو احساس ميكنه
  و سوسول بازي هم نداره مثل جووناي امروز
  بعدش هم وقتي زن و بچش مسافرت نبودن ميريم خونشون يا باهم به بهونه سفر كاري ميريم ويلاي شمالش و خوش ميگذرونيم
  اميدوارم خوشتون اومده باشه
  نظرات نُون رو بنويسيد تا بازم براتون دادستان بنويسم
  ببخشيد طولاني شد تازه كلي خلاصه كردم


  نوشته: Servin jon

 • 12

 • 28
 • نظرات:
  •   reza.034
  • 2 سال،4 ماه
   • 1

  • کسشعر بود: /


  •   Sky_shiraz
  • 2 سال،4 ماه
   • 5

  • یعنی ب ای راحتی صیغه شدی کس بدی ؟؟؟؟
   کاشکی همه دخترا مث تو بودن


  •   jordanbaros
  • 2 سال،4 ماه
   • 1

  • میسپارمت به خوش غیرت


  •   shadow69
  • 2 سال،4 ماه
   • 1

  • اقا سیغه نکرده گذاشت توش یکم دقت کن خو^-^


  •   shadow69
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • صیغه*


  •   عاشقجورابنازک
  • 2 سال،4 ماه
   • 4

  • چهارتا نانجیب مثل تو شعر و ور مینویسن دخترهای بدبخت بدکاره میشن،،،کثیف بازیاتوحبس کن توسینه کثیفت،،،کسیکه به همسن باباش میده به خاطرپول معلومه درآینده چه زن نجیب وپاکیه،،،بدبخت اون مثل دستمال پرتت میکنه،،،منتظرباش،به قول خودت قبلآ زیادپرده زده،،بی حیای بی ناموس


  •   _salt_less
  • 2 سال،4 ماه
   • 4

  • الان اون" جنده "یِ عنوان رو با خودت بودی؟ :-|
   اگه آره،..حرفی نمیمونه دیگه..


  •   Sexiro...
  • 2 سال،4 ماه
   • 1

  • ناموسن دیگه برامون دادستان ننویس کسخول مغز کیریتو تخیلاتتم جنده ای؟


  •   جغدتنها
  • 2 سال،4 ماه
   • 1

  • salt less دمت گرم به چه نکته ای اشاره کردیا. همفکر بودیم


  •   Don_nimo
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • ناموسا نمیشه حالا دفعه بعد ب جای دادستان، قاضی بنویسی؟
   اخه دادستان ترسناکه (dash) (rolling)
   فقط حواست باشه قاضی کشیک نباشه
   مرسی جنده اه (rolling)


  •   Kabirik
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • خ‌خ‌خ‌خ‌ .... فقط تا اونجایی خوندم که می‌خواست صیغه‌ت کنه! آخه خانوم دانشجو! خانوم مهندس! یعنی شما نمی‌دونی که نمیشه دختر رو بدون اجازه‌ی پدر یا جد پدری صیغه کرد؟!!! ... خب اگه نمی‌دونی حالا بدون! هرکسی هم بگه میشه داره کو..س تلاوت میکنه نه صیغه‌ی محرمیت!!
   اون حاج آقا هم اینقدر مشنگ نبوده دیگه!


  •   asidsystem2005
  • 2 سال،4 ماه
   • 1

  • این که دادستان خوبی نبود.
   اون یکی دادستانهات چطورن ؟
   رییس قوه قضاییه ای یا وزیر دادگستری؟ (biggrin) (inlove) (clap)


  •   Elenajoon
  • 2 سال،4 ماه
   • 2

  • حالم بهم خورد اه با یه پیرمرد اونم بخاطر پول تف به روت


  •   milad1ma
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • خوب طبیعیه، منشی باید بده دیگه،،،، منشی من چند وقته داره ادا در میاره، باید دگمه سیکترشو بزنم،،،، اگه فقط ازش کار میخواستم که منشی مرد میگرفتم....


  •   anahitacupid
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • تو جنده نیستی خیلی زود خر میشی


  •   پیرفرزانه
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • . . . . . . . . . پسر کوچولو دیگه ننویس
   کله کیری کمتر جق بزن داری کور میشی . . . دیگه ننویس
   این تراوشات یکی از زمانهای جقیته. . . دیگه ننویس
   آخر این ماه دوباره برو مدرسه کمتر جلق بزن بیشتر درس بخون..برا خودت میگم آخه منم دوست دارم..


  •   jon65
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • ما خر نیستیم دختری که باکره باشه نمیتونه صیغه بشه
   بعدش دفعه اخرت باشه کس
   شعر میگی


  •   Zeroboy
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • بچه ها من بلد نیستم بدمفوش آیا یاری کننده ای است.
   بابا آخه چرا آرزو هاتون رو مینویسد اصلا به ... ام برید خودتون رو به ... بدید والا با این نوناشون


  •   shoomboolak1378
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • آخه کصکش کص پیازی
   چرا کص میگی آخه
   دختر بخواد صیغه کنه اجازه باباش لازمه :/


  •   شاه ایکس
  • 2 سال،4 ماه
   • 5

  • روزی دختر بچه ای به بقالی رفت و به گردو ها خیره شد بقال پرسید چرا نمیخری دخترک گفت پول ندارم بقال گفت اگر جواب معمای مرا بدهی یک مشت گردو به تو میدهم دختر جواب صحیح داد اما دست به گردو ها نزد بقال گفت چرا یک مشت بر نمیداری دخترک گفت شما بدهید بقال پرسید چرا؟ کودک گفت چون مشت شما بزرگتر است!! پیر مرد بقال که از هوش و ذکاوت دختر بچه خوشش امده بود به او تجاوز کرد!!

   پایان


   هر جا که میرفتی چون منشی رو برای چیز دیگه ای میخواستن حاضر نشدی اونجا کار کنی بعد یه مرد با خدا و مومن وقتی شنید دیگران بهت پیشهاد بی شرمانه میدن بقدری ناراحت شد که پردتو زد!!! بگو حتما شرکتو ول کنه بره تو سازمان ملل!! یه همچین درجه از انسان دوستی حیفه ناشناس بمونه!!! (biggrin) (biggrin)


  •   Lucif3r2019
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • دختر رو که نمیشه صیغه موقت کرد :(


   میخوای دروغ بنویسی اشکال نداره ولی قبلش باید حواست باشه که سوتی ندی اینطوری یکم تحقیق کن


  •   Arman_R
  • 2 سال،4 ماه
   • 1

  • ی حسی دارم،
   پرده داره، اما گشاده
   جریان چیه
   خخخخخ


  •   ali-joker
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • برو جقی


  •   sanaz jn
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • چرا شهوانی قابلیت voice فرستادن نداره
   الآن نمیتونم ۱۰ ۱۲ خط فحش بارت کنم ، یعنی حسش نیس
   ولی یه سوالی که ذهنه منو درگیر کرده
   چرا یه عده پسر که هنوز به سن قانونی نرسیدن و روزی حداقل ۵ بار جق میزنند ، میان اینجا ایکس شر مینویسن که بعدش چی بشه؟؟
   جقی
   سروین کیت میشه که اینقدر به یادش زدی ، الآن اومدی تو داستانت جندش کردی.
   بجا این کارا برو کتاب دفتراتو جلد کن
   حداقل چند سال دیگه ، از این عنی که هستی ، بهتر شی.


  •   msdshrek
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • فکر کنم به خودش فحش داد


  •   amir hossein16
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • این دوره دخترا بیشتر طرف مردای میانسال میرن به چند
   جهت اول جوان نیست زیاد که طرفو خوارسو بگاد البته دود
   از کنده بلند میشه دوم جونه پولش کجا بود ولی میانساله
   پولو پله داره و دختره خوب میتیغه و حالشم میکنه و کسیم
   کاریش ندارن جاییم بره با طرف میگن دخترشه
   والبته زنهای میانسال بالعکس با جوانها حال میکنه میگه
   جوانه و خوب میکنه و جونه راند سوم آهک شده رفته
   حالشو زنه کرده عجب زمونه کیری شده فقط پول همه کاری میکنه


  •   A.R.K59
  • 2 سال،4 ماه
   • 1

  • گفتی کیرش جاافتاده بودمگه جانیوفتادش رودیده بودی؟یهو کردتوش مرد بودنش رواحساس کردی؟؟؟؟حتما تو حالت ارضایی که داری توهماتت مینویسی از نظردوستان فیض ببرتا بعد ببینیم چی میشه.....


  •   behzad_xx
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • همیشه مانتو پوشیده، یهو لباس جنـ.ـدگی؟


  •   Kooonetopoli
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • خیلی چرت بود خدایی. ..


  •   dodareh
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • کار خوبی کردی مگه مسن ها(جوانان قدیمی) دل ندارن شاید اینگونه افراد دارای مشکلی هستند.
   روراست حرف میزنن به حرفشان عمل میکنن.
   مثل جوانای امروزی نیستند که مدتی باطرف باشن وقتی دلشونوزدویکی جدیدپیداکردن بانامردی تمام ولش کنن.
   خوش باش هوای طرف داشته باش لذتشوببر


  •   duduultala_76
  • 2 سال،3 ماه
   • 0

  • مال خودت بوده , می تونستی ندی . اگه تو راضی بوده باشی , ما هم راضی هستیم . اصرار کرده بود و اگه نمی خاریدی که قبول نمی کردی که . بهت به زور تجاوز که نکرده . خوش باشی باهاش . خواستید بدوزینش , من تخفیف می دم ها . نخ و سوزن هم گردن خودم , توی خونه دارم . طوری بدوزمش که شب عروسی کیر شوهرت پاره بشه ولی پرده تو نه ! دوخت ایتالیایی برات می زنم در حد هاکوپیان اصل اصل . نخش نخ کفاشی ها باشه .


  •   Elenajoon
  • 2 سال
   • 0

  • جنده


  •   sinahb
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • نه به اون با حیایی اولش نه به جندگی اخر داستانت
   خدا شفات بده (dash)


  •   Gangester0311
  • 1 سال
   • 0

  • هه صیغه! که گناه نشع! مرتیکه دیوث، فاحشه گری اسلامی به این میگن، فاحشه اونی نیستش که تن خودش رو میفروشه ، فاحشه هم اون مرد متاهله و هم اون زن که میدونه طرف متاهله! خاک برسر یه همچین آدماییآ (dash)


  •   griffin_1374
  • 12 ماه
   • 0

  • جق مستو کس دست!
   کیر هفتا خر ارمنی تو شاش دونه ننت با این داستانه تخمیت!
   خوندم جقم بگیره انم گرف


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو