منشی حشری خانوم دکتر

  1397/12/24

  سلام امید هستم این قضیه دیروز(30 بهمن 97) برام اتفاق افتاده و چون به شهوانی ربط داره گفتم براتون بفرستمش.
  یک سالی میشه دوباره رفتم سراغ بدنسازی دیروز بعد از باشگاه به دلیل خرخر کردن سینه ام نوبت پیش یک متخصص ریه داشتم حدود ساعت ٧ رسیدم به مطب و دفترچه رو دادم که کارهامو خانوم منشی انجام بده. منشی خیلی خفن بود از اونایی که فکرشم نمیکنی بتونی بهش نگاه چپ بکنی اخمو و بداخلاق ولی سینه و باسن محشر از پشت مانتو گشادش میشد بزرگیش رو حس کرد. وقتی راه می‌رفت یه دارم نمیدم خاصی داشت. بهم گفت یکی دو ساعتی معطلی داره باید بشینی تا نوبتت بشه. گفتم باشه و رفتم نشستم از بیکاری گفتم یه سری به شهوانی بزنم ببینم چه خبر. داشتم با داستان "شاخ کس های فامیل" حال میکردم. نمیتونستم عکس و فیلم باز کنم دوطرفم خانوم نشسته بود. یهو دیدم چند تا صندلی یه گوشه خالیه جامو عوض کردم و شروع کردم به باز کردن عکسا و بعدش هندزفری رو وصل کردم و سایت xvideos رو باز کردم. داشتم با فیلم های آنال حال میکردم. هی اینور و اونور هم نگاه می کردم که کسی نبینه. بعد از چند دقیقه نگاهم به نگاه منشی افتاد دیدم با یه لبخندی بهم نگاه می کنه اول فکر کردم با یه خانوم است که جلوی من نشسته سرمو آوردم پایین و دوباره به گوشی نگاه کردم. گفتم برم یه سوال بکنم ببینم چند نفر مونده نوبت من. رفتم از منشیه بپرسم دیدم اصلا با من یه جور دیگه حرف می زنه با دلبری بهم گفت آقای مهندس تا ده دقیقه دیگه میتونین برید داخل. رفتم نشستم سرجام تصمیم گرفتم با نگاه دوباره امتحان کنم ببینم چه جوریه داستان. با لبخند بهش زل زدم و اونم جوابمو با لبخند و سرتکون دادن داد. هیچی یک ربعی گذشت و من رفتم داخل خانم دکتر برام اسپیرمتری نوشت و گفت بدید بیرون براتون انجام بده بعد جواب رو بیارید برام. رفتم به منشی گفتم باید اسپیرمتری انجام بدم گفت تو اتاق آخر منتظر باشید. رفتم داخل اتاق دو تا صندلی و یه تخت و یه دستگاه اسپیرمتری، کاپشن رو در آوردم و منتظر موندم. منشی بعداز چند دقیقه اومد داخل و خیلی خندان گفت چی شده آقای ج منم یه براش توضیح داد. در حالی که دستشو گذاشت رو بازوم گفت شما که ورزش کاری نباید مشکلی داشته باشی. من داشتم شاخ در می آوردم. اهل عشق و حالم که هستی اومنم از نوع شدیدش. گفتم چطور؟ گفت وقتی داری فیلم سکسی نگاه می کنی حواست به دوربین‌های مدار بسته هم باشه. گفتم اووووووه تازه دو زاریم افتاد. گفت بشین تست ات رو انجام بده باهات کار دارم. تست که تموم شد بلند شدم و روبروش وایسادم.
  گفتم از لحظه اول که از جات بلند شدی راه رفتی تو فکرت بودم.
  - از اندام م خوشت اومده
  - محشره اجازه میدی دست به سینه های خوش فرمت بزنم
  - بیا عزیزم مال خودت
  داستان سکسی شهوانی و فیلما راست کردن و برام آسون کرده بود سینه هاش رو گرفتم و باهاش بازی کردم مانتوش باز کردم و سینه اش رو در آوردم و شروع کردم به خوردن. گفت دوس داری عزیزم گفتم آره میخوامش. بعد از چند ثانیه گفت فعلا بس باید برم تا خانم دکتر صدا نکرده. اما جایی نرو گوش به زنگ باش تا یکی دو ساعت دیگه مطب که تعطیل شد بیا با هم باشیم. کارم تو مطب تموم شد و رفتم بیرون تو ماشين نشستم. زنگ زدم خونه که مطب شلوغ دیر میام. رفتم داروخونه هم دارو هامو گرفتم هم چند یه بلیستر چهارتایی ویاگرای آمریکایی. قرص تو ماشین انداختم بالا. حدود یازده شب بود که گوشیم زنگ خورد خانوم منشی گفت بیا بالا عزیزم. رفتم تو مطب دیدم منشی حشری با تی شرت و شلوار لی منتظر من. اول ازش پرسیدم دوربین چی؟ پس. گفت خودم دیلیت اش میکنم. دستمو و گرفت و برد تو اتاق اسپیرمتری تی شرت شو زد بالا و گفت حالا میخوای بخوری بخور. وای دیوانم کرد آروم تی شرت اش رو در آوردم و دست دور کمرش سینه هاش رو میخوردم. دستمو می‌مالید به کس و کونش و اونم جون جون می‌گفت. در حین خوردن سینه های ناز و سفیدش زیپ شلوار اش رو باز کردم و شروع کردم به مالیدن کسش از رو شورت بعد از چند دقیقه خیسی کسش از رو شورت اش بیرون زد. شلوار و شورتش رو در آوردم و خوابوندمش رو تخت گفت میخوای بکنی گفتم نه عزیزم میخوام بخورم. طعمش بی نظیر بود. اینقدر خوردم تا آبش از تو کسش اومد تو دهنم خیلی غلیظ بود و خوشمزه. آوردمش پایین تخت و خودم نشستم رو تخت شلوارمو در آورد و شروع کرد به ساک زدن ویاگرا کار خودشو خوب انجام داده بود احساس می کردم کیرم ورم کرده. ساک زدنش که تموم شد گفت میتونی هم از جلو بکنی هم از عقب گفتم فکر کنم میتونم تا صبح ده بار بکنمت هر جوری که دلت خواست. برگشت سمت تخت و خم شد و آرنج رو تخت گذاشت. گفت ببینم چه میکنی ورزشکار. آروم گذاشتم لب کسش و با کیرم روش مالیدم. یه خورده که فشار دادم تو و راه بازکردم هرچی زور داشتم گذاشتم پشت کمرم و به شیوه هاردکور کردمش یه فریاد زد و گفت وحشی جر خوردم. گفتم مگه ویرجین بودی گفت نه احمق شش ماه سکس نداشتم. دلم براش سوخت و آروم تر اش کردم. بعد چند دقیقه یه پاشو داد بالا و گفت حالا میخوای وحشی بشی بشو. آخ کردمش چند بار محکم زدم در کونش، خوش اش اومد گفت بازم بزن، کون خوشگل اش قرمز شد. انگشت شست ام رو خیس کردم با آب کسش و گذاشتم رو سوراخ کونش آروم فشار دادم تو. گفت وحشی کونم رو اونجوری بکنی میمیرما گفتم باشه شستم و فشار دادم داخل خیلی تنگ بود. چند بار جلو عقب کردم تا باز بشه. رفت بالای تخت دراز کشید به شکم و یه بالش کوچک گذاشت زیر شکمش کون قمبل کرد و گفت من میدونم عاشق کونی بیا فقط آروم بکن گفتم چشم عزیزم. رفتم رو تخت و کیرمو خیس کردم و آروم گذاشتم رو سوراخ کونش ولی خیلی تنگ بود کیرم هم باد کرده بود داخل نمی‌رفت فشار بیشتر کردم با یه آخ کیرم وارد کون نازنینش شد. کیرم داشت آتیش می‌گرفت راه که باز شد تلمبه زدن شروع کردم. کم کم باز شده بود منم بی‌رحم شده بودم و آبم داشت می اومد که ضربه ها رو شدید تر کردم. داگی نگهش داشتم و از کون کردمش دیگه سوراخش باز شده بود منم برای طولانی تر شدن میکردم تو و می‌آوردم بیرون. گفتم بریزم توش یا میخوری گفت بریز توش ورزشکار. کارم که تموم شد بهم گفت شش ماه جداشده این سکس بهش حال داده منم بهش قول دادم حالا حالا باهاشم.


  نوشته: امید ج

 • 13

 • 58
 • نظرات:
  •   myous
  • 3 روز،22 ساعت
   • 8

  • دهنتو ...... چه تخیلاته باحالی داری... من تو تخیلاتم با فاطی رختشور سکس میکنم ولی تو با ..... خوش باشی گوز اقا پلنگ


  •   M.mis.m
  • 3 روز،22 ساعت
   • 0

  • جقی ورزشکار نکشی مارو خرم خودتی


  •   Fuck.a.girl
  • 3 روز،22 ساعت
   • 2

  • خیلی تخمی بود ورزشکار
   بیا کیر منو بخور ورزشکار


  •   shahx-1
  • 3 روز،22 ساعت
   • 18

  • ابن که یه دختر بفهمه اینقدر عادت به پورن دیدن داری که تو مطب دکترم ول نمیکنی برای کسی امتیاز نیست فقط جقی بودن رو ثابت میکنه حضرت اقا. اگر امتیاز بود اینقدر جقی تنها تو ایران نداشتیم همشون شیش تا شیش تا دوست دختر داشتن. میگم خوبه که نسخه رو گرفتی اما حالت بهتر شد درمانو نصفه ول نکن شیاف ها رو تا دونه اخر مصرف کن. دستاتم بزار چندماهی تو گچ بمونه که از کور شدن حتمی نجات پیدا کنی!!! (biggrin)


  •   mamadkaraji
  • 3 روز،21 ساعت
   • 2

  • خدایا همه رو شفا بده
   حالا خودشون هیچی
   خانواده هاشون گناه دارند


  •   mamadkaraji
  • 3 روز،21 ساعت
   • 0

  • اضافه کنم که خیلی تخیلی بود
   به نظرم میتونست داستان بهتری باشه


  •   shahvani_1988
  • 3 روز،21 ساعت
   • 4

  • اینجا همه ورزشکار و بدنسازند ، موندم این همه چفت و چول از کجا اومدن که خیابونا رو پر کردن
   کرگدنِ جقی ، یه کم به دروغات فکر کن و یه دستی تایپ نکن
   درضمن صابونتم عوض کن ، چون آخراش بعد سوزش رو ریدی


  •   shahvani_1988
  • 3 روز،21 ساعت
   • 4

  • دوستان یاری کنند دیسلایکها به اوج برسه
   به خودت قول بده کمتر جق بزنی ، پسر شجاع جقی
   درضمن بهترین دوربینها هم نمیتونه تشخیص بده تو توی گوشیت چی میبینی ، مگه گوشیتو بالای سرت میگیری که دوربینها ببینن ?????


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 3 روز،21 ساعت
   • 3

  • اینهایی که تو شهوانی میخونی کس و شعره الاغ، بعد تو باور کردیشون؟؟
   ظاهرا یکی باید انگشت بکنه تو کونت تا کیرت بلند بشه داستان میخونی تا کیرت بلند بشه!!! انتر


  •   35741
  • 3 روز،21 ساعت
   • 1

  • نمیگم دروغه ولی چرا من هر بار به هر دختری یه جشمک هم زدم شر شده تو راحت اومد کسی که میترسیدی نگاشم کنی و یه دارمو نمیدم خاصی داشت راحت داد بهت؟ بعد یه درول خیلی بزرگ گفتی اخه کدوم منشیه که متب هم خونشه هم جای خوابش هم جنده خونش؟ کیرم تو کونت اسمیگلز کمتر بگو ورزشکار جوری میگی انگار منی اینقد بدم از ابن ادما میاد ااااه


  •   35741
  • 3 روز،21 ساعت
   • 0

  • نمیگم دروغه ولی چرا من هر بار به هر دختری یه جشمک هم زدم شر شده تو راحت اومد کسی که میترسیدی نگاشم کنی و یه دارمو نمیدم خاصی داشت راحت داد بهت؟ بعد یه دروغ خیلی بزرگ گفتی اخه کدوم منشیه که متب هم خونشه هم جای خوابش هم جنده خونش؟ کیرم تو کونت اسمیگلز کمتر بگو ورزشکار جوری میگی انگار منی اینقد بدم از ابن ادما میاد ااااه


  •   Komboll
  • 3 روز،21 ساعت
   • 0

  • خسته نباشی ورزشکار


  •   Ali.zer00
  • 3 روز،21 ساعت
   • 3

  • میخواستم بهت بگم جقی دیدم خودت اخر داستانت نوشتی امید ج.. که فهمیدم واقعا برازندت هست. هالتر تو کونت. کمتر بزن ورزشکار


  •   30parham30
  • 3 روز،21 ساعت
   • 0

  • ادرس برام بفرست منم برم بکنمش


  •   عشقبازمست
  • 3 روز،21 ساعت
   • 0

  • دختره انقد بیکاره بشینه دوربین چک کنه بانک مرکزیه

   دلم میخواد هرچی منشیه سکسی و دکتر سکسی رو تا صب بکنم


  •   Roxana_rt
  • 3 روز،21 ساعت
   • 4

  • مزخرف


  •   ناصر39
  • 3 روز،20 ساعت
   • 6

  • یک داستان کاملا واقعی و بدون ذره ای خیالبافی ! باز هم بنویس ! تمام مواردی که یک باید یک داستان داشته باشد رو داشت ! یک منشی سکس ندیده و فابریک ! قرص های آمریکایی آماده! یک ورزشکار ! دکتری که مطب رو به امون خدا ول می کنه ! دیسکلایک دهم با افتخار تقدیم شما ! ضمنا سکس بدون کاندوم برای شما کاملا مجازه ! زودتر مریض بشی بهتره !


  •   aria_kirtala
  • 3 روز،20 ساعت
   • 1

  • ورزشکار کیرم دهنت


  •   سونیآا
  • 3 روز،20 ساعت
   • 2

  • تخمی بود


  •   tolove
  • 3 روز،18 ساعت
   • 1

  • یعنی سیا و موساد به آن سرعت منشی نمی توانست دوربین ها را کنترل و متوجه جقی بودن تو بشه !
   امیدوارم دکل گمشده گوارای وجودت باشد ؛ از همه تحتت بکشند بیرون


  •   shervint76
  • 3 روز،17 ساعت
   • 3

  • کیر یاسر ناصر تو کونت ملجوقه کس پخ
   یکسال بدنسازی رفتی شدی ورزشکار؟:|
   در قفست باز مونده بوده اومدی تو شهر کافه رو بهم زدی


  •   سالیسالزبورگ
  • 3 روز،16 ساعت
   • 0

  • راز موفقیت شما چیه؟ چون ما معمولیا هرکار میکنیم حتی گربه ماده هم پا نمیده


  •   Topanchi.ir
  • 3 روز،14 ساعت
   • 0

  • عجب داستانی بود مفعول یا کس بیا خصوصی


  •   losetareol
  • 3 روز،14 ساعت
   • 0

  • جوـــن واقعا عالی بودش


  •   nima_rahnama
  • 3 روز،13 ساعت
   • 0

  • ریدی ورزشکار خخخخخ


  •   Saba_sayna
  • 3 روز،12 ساعت
   • 2

  • ???? خنده دار بود


  •   soonia_eps
  • 3 روز،11 ساعت
   • 0

  • مادربسیجی بهتر بود اسمت میزاشتی امید م ج ک ( م ا د ر ج ن د ه ک س ک ش)


  •   Tom_Harddy
  • 3 روز،11 ساعت
   • 0

  • چند خط بیشتر نخوندم
   به جانی بگم یه بیاد پیشت یه کم یاد میگیره
   معقولانه جق بزنید لطفا


  •   moadbbiad
  • 3 روز،10 ساعت
   • 0

  • عجبب


  •   1264poria
  • 3 روز،10 ساعت
   • 0

  • متاهل ها خانومها بی غیرتها بیان دایرکت


  •   6794
  • 3 روز،10 ساعت
   • 0

  • مرزهای تخیل رو در نوردیدی
   تو که خیالبافی میکنی
   چرا با آلکسیس و و اولتا واوشن
   و جنیفر لوپز سکس نمیکنی


  •   6794
  • 3 روز،10 ساعت
   • 1

  • مرزهای تخیل رو در نوردیدی
   تو که خیالبافی میکنی
   چرا با آلکسیس و و اولتا واوشن
   و جنیفر لوپز سکس نمیکنی


  •   Top18Movies
  • 3 روز،9 ساعت
   • 0

  • چشمات میبینه که داستان نوشتی؟


  •   Mr_jim
  • 3 روز،9 ساعت
   • 1

  • حاجی اگه این داستان تو تگ طنز بود بالای 80 تا لایک می. خورد
   ???


  •   Frkh00
  • 3 روز،9 ساعت
   • 1

  • اینجا همه جقی اند چه اونی که خاطره مینوسه چه اونی نظر میده .ارشمیدوس


  •   nazanin_24
  • 3 روز،9 ساعت
   • 2

  • چه مسخره


  •   ChitiBoy
  • 3 روز،8 ساعت
   • 0

  • من مادر اون آدم رو گاییدم که به تو خوندن و نوشتن یاد داد


  •   شیخ_حشری
  • 3 روز،8 ساعت
   • 1

  • داستان جالبیه اما فقط در حد داستان و تخیلات ، موفق باشی ورزشکااااااار


  •   ehsankami
  • 3 روز،8 ساعت
   • 1

  • همش کس شعر بود طرف منشی رو دیده بعدش رفته حموم صابون گلنار رو ورداشته زده تو فاز تخیلات


  •   توت.فرنگی
  • 3 روز،7 ساعت
   • 1

  • همه دوستان کامل حق مطب رو ادا فرمودند منتها نکته اینجاست توی مطب پزشک بالش کجا بود!
   تخت معاینه خودش سریش یکم بالاتره


  •   Comicon
  • 3 روز،7 ساعت
   • 1

  • من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران را .........
   امام ....???


  •   والدمورت
  • 3 روز،7 ساعت
   • 1

  • چرا فکر میکنید توهماتت به شهوانی مربوط باز رفتی تو ایکس ویدو تو بازرس دیدی پسر منشی کرده جو گیر شدی؟؟؟؟؟؟ سادیسم داری؟ دلت میخاد فوشت بدن؟


  •   Taghato
  • 3 روز،7 ساعت
   • 0

  • باحال بود فقط کاشکی سکسش و طولانی تر میکردی


  •   parynazgol
  • 3 روز،7 ساعت
   • 1

  • فحش هارو بقیه بهت دادن ولی نگفتی توی باشگاه جند بار ترتیب کونتو دادن که ایجوری خیالاتی شدی


  •   amirhossein7878
  • 3 روز،6 ساعت
   • 0

  • همون اسپیرمتری تو کونت کسخل جقی


  •   Garnish
  • 3 روز،4 ساعت
   • 0

  • اصل قضیه این بوده :یه جقیه از خدا بیخبر سرما میخوره میره دکتر و بعدش که خوب میشه با خیال کونه منشی دوبار جق میزنه.


  •   Frank992
  • 3 روز،4 ساعت
   • 0

  • جلقی :)))))))


  •   alami0098
  • 3 روز،2 ساعت
   • 0

  • کس مامانت با اون لفض جغیت


  •   آرشا.م
  • 3 روز،2 ساعت
   • 0

  • من منتظر بودم این یکی دو خط آخر از خواب پاشی یا بگی دارم داستان نویسارو مسخره میکنم یا بگی دروغ سیزده بود ولی نگفتی.. چرا؟!؟


  •   Saeed4052
  • 3 روز
   • 0

  • بازم خدارو شکر اب میوه نیاورد یا بهت نگفت بیا کمدی چیزی جابجا کنی.و اما گوزو تو احتمالا کس کفتار داری ک رفتی طرف گفته بیا بکن ورزشکار.کاکتوس تو ما تحتت انگل اجتماع


  •   alidanesh515
  • 2 روز،22 ساعت
   • 0

  • مزخرف،توصیه میکنم اصلا نخونید،
   ورزشکار هستی تو ؟!
   دوربین مدار بسته تخمی توی گوشیتو نشون میده؟
   واقعا ک آقای مهندسم صدات میزنه...توی دفترچه بیمه ات نوشته مهندسی...مجلوق بیچاره


  •   siamak750
  • 2 روز،22 ساعت
   • 1

  • قوه تخیلت خیلی خوبه. آرزو برجوانان عیب نیست خخخخخخ


   اون اسمت که نوشتی امید ج ینی امید جقی؟؟؟؟ خخخخخخ


  •   gilase_ghermez
  • 2 روز،22 ساعت
   • 0

  • بابا لامصب اینا رو از کجاست در میاری؟واقعا اگه تو راه مثبت بودی و این قد خلاقیت ب خرج می دادی و یکی بالا سرت بود باور کن ی خری میشدی.وجدانن کمتر بزن بچه خدا میدونه موقع نوشتن این کسشر چند بار جلق زید.بس کن.باز هم تخیلات ی فکر منجوق حادثه آفرید.


  •   Kurd4545
  • 2 روز،21 ساعت
   • 0

  • داداش مرسی بهم امید به زندگی دادی، قبل ازین داستانت نمیدونستم جقی تر از منم وجود داره...
   .
   .
   در ضمن کیر کس ندیدم تو اون تخیلت، الکسیس تگزاس هم اولین کسی ک داد خجالتی بود، موندم این منشی چطوری 2ساعته بهت پاداد


  •   Hooman.esf.60
  • 2 روز،21 ساعت
   • 0

  • جق نامه ای بیش نبود و بس بی ارزش
   فلذا نظر بی نظر


  •   hhhhm@
  • 2 روز،18 ساعت
   • 0

  • عجب


  •   Juan4
  • 2 روز،16 ساعت
   • 0

  • باحال بود


  •   Weed-m@n
  • 2 روز،13 ساعت
   • 1

  • جقی پاشو برو سراغ درس و مشقت تا نیومدم میل هالترای همون باشگاهی ک میری رو یکی یکی بکنم تو کونت


  •   همسفرشب
  • 2 روز،11 ساعت
   • 1

  • داستان این جوری بوده منشی دکتر یه سبیل کلفت بوده این جقی رو به شصت روش،سامورایی از کون کرده .بعد داده مریض های دیگه هم به روش های جدید از کون و دهن کردن اومده برا ما بکن شده.


  •   OneLover
  • 2 روز،11 ساعت
   • 1

  • دیس لایک


  •   iman.shahvanii
  • 2 روز،8 ساعت
   • 0

  • ريدي ورزشكار منتها گرمي حاليت نيست


  •   a.l.i.r.e.e.z.a
  • 2 روز،5 ساعت
   • 0

  • افرین جقتم زدی حالا بدو لالا مدرست دیرنشه فردا


  •   hesabdar22
  • 2 روز،4 ساعت
   • 0

  • این کیری تخیلی که میگن همینه چیز دیگه ای هم نیست
   گندت بزنن با این نگارش کیریت
   خوب رفتی مطب دکتر منشی هم محل سگ بهت نزاشت نباید بیایی داستان گایدنش رو بنویسی


  •   Alfred-allan
  • 2 روز،1 ساعت
   • 0

  • باز دوباره عید شده و مدارس تعطیل و بچه مدرسه ای ها اومدن (dash)


  •   Arsene lupin
  • 1 روز،8 ساعت
   • 0

  • تشخیص راست و دروغ داستان سخته من با کیرم میسنجم راست شد یعنی داستان تخیلی نیست
   شرمنده دوست گلنار به دست من کیرم تکون نخورد. با احترام مخ پوکتو گاییدم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو