منشی متاهل دفترم

  ۳۸ سالمه و مشاور خانواده ام. دو سال پیش بدنبال منشی برای دفتر بودم یکی از دوستان خانمی رو معرفی و سفارش کرد که خیلی هواشو داشته باشم قرار گذاشتیم که بیاد برای مصاحبه وقتی دیدمش جا خوردم خیلی حوشگل و خوش هیکل بود. اصلا زیباییش کافی بود تا بلافاصله استخدام بشه. از همون روز بفکر برقراری ارتباط بودم . متاسفانه متاهل بود و ۵ سال بود که ازدواج کرده بود.
  یک ماهی بود که مشغول به کار بود منم مدتی بود که سعی در ارتباط برقرار کردن داشتم ولی هیچ جوری راه نمیداد. یه روز عصر آخرین مراجع من نیومده بود و تنها بودیم به بهانه ای صداش کردم تو اتاقم بو برده بود که چه خبره از اینور اونور حرف زدیم و بعد موضوع رو کشوندم به اینکه چقدر زیباست. حرف خاصی نمیزد. بهش نزدیک شدم و بازوش رو گرفتم و آروم کشوندمش تو بغلم. خودشو پس کشید و با صدای بلند گفت چکار میکنی ؟؟ بعد بسرعت از اتاقم خارج شد و بدون خداحافظی رفت.
  کلی حالم گرفته شد فکر میکردم دیگه نمیاد و لابد گله ی منو به دوستم میکنه. شب بدی رو گذروندم.
  فردا خوشبختانه اومد سر کار صداش کردم و بابت شب قبل عذرخواهی کردم و بهش قول دادم که دیگه تکرار نمیشه و نشد.
  ۸ ماه گذشت. رابطه ی دوستانه ای داشتیم و من در پنهان خودم مجذوب زیباییش بودم.
  از امیر شوهرش برام میگفت که رابطه ی خوبی ندارن و حتی ممکنه از هم جدا شن. پیشنهاد دادم که بیاد من ببینمش . یه روز اومد و منم مثل بقیه مراجعین یه جلسه مشاوره براش گذاشتم . خیلی زود معلوم شد که با هم مشکل سکس دارن معتقد بود که مرجان انتظارات بیخود داره و سرده و نمیتونه نیازهاش رو برطرف کنه. گفتم که لازمه باهاش صحبت کنم. از اتاق رفت بیرون و مرجان اومد تو. براش توضیح دادم که نظر امیر چیه. روی یه کاناپه تقریبا به حالت دراز کش خوابیده بود و من کنارش روی صندلی نشسته بودم.
  میگف که امیر اصلا رابطه با یک زن رو بلد نیست و اتفاقا خودش خیلی سرده و وقتی که قراره سکس کنن اون زود میره سراغ اصل مطلب در حالی اینم مثل هرزنی دوست داره که قبل از ارگاسم حسابی تحریک بشه. داشت راحت حرف میزد و برای اولین بار تو این ۸ ماه وسریش رو دراورده بود. یقه ی مانتوش کمی باز بود و بزحمت کمی از چاک سینه هاش رو میتونستم ببینم.بشدت تحریک شده بودم. این همه مدت آرزوی تصاحبش رو داشتم و حالا برای اولین بار اینقدر بهش نزدیک شده بودم.
  براش از رفتارهای سکس گفتم. گفتم که اگه زنی دوست داشته باشه که یه مرد قبل از سکس آروم نوازشش کنه به نقاط حساسش دست بزنه اتفاقا نشونه گرمی و حرارتشه و ازش پرسیدم مثلا تو دوست داری که قبل از سکس با لاله ی گوشت بازی کنه و با زبونش گوشت رو لیس بزنه با خجالت گفت آره. ادامه دام و اینکه مثلا گردنت رو محکم‌و طولانی ببوسه؟ آروم گفت بله پرسیدم تو هیچوقت مثلا سینه تو از سوتینت در میاری و بذاری تو دهنش؟ گفت نه پرسیدم چرا؟ گفت آخه هیچوقت اونقدر سر ذوقش نمیاره که براش از این کارا بکنه. صداش عوض شده بود. نفس نفس میزد.سبنه های خوشگلش بالا پایین میشد.
  منم بیطاقت شده بودم. انگشتامو گذاشتم رو گردنش و کمی نوازشش کردم واکنش نشون نداد.
  سرش رو چرخوندم طرف خودم و گفتم تو زیباترین زنی هستی که من تا حالا دیدم. بعد بلافاصله لبم رو گذاشتم روی لبش .
  من بوسیدم ولی اون نبوسید. آروم در گوشش گفتم که میتونی نبوسی میتونی داد بزنی الان شوهرت بیرونه دادبزنی میاد تو و آبروی منو میبرین ولی من بیش از این تحمل ندارم. حرفی نزد. نگاش کردم و گفتم: منو ببوس این بزرگترین آرزوی منه و آخرین باره که تکرارش میکنم. مطمئن باش قصد آزارت رو ندارم و بدون لذت بردن تو منم لذت نمیبرم و دیگه هیچوقت مزاحمت نمیشم. وقتی باهاش حرف میزدم با گوشش بازی میکردم یه کمی بغض کرد. دوباره آروم لبم رو روی لبش گذاشتم و بوسیدم چند لحظه بعد اونم شروع کرد به مکیدن لب های من .
  اول آروم و بعد تندتر و تندر .. بشدت نفس نفس میزدیم. بلند شد نشست شروع کردم به باز کردن دکمه های مانتوش سینه های درشت و خوش فرمش از زیر تاپش پیدا بود. تاپش رو بالا زدم و سرمو بردم تو سینه هاش. دستمو بردم روی کمرش و سگگ سوتینش رو باز کردم. باورم نمیشد دارم بدستش میارم . یه لحظه خودشو ازم دور کرد با چشمای خمارش گفت: بیرونه نیاد تو
  گفتم: نمیاد تو که قانون اینجا رو میدونی خودتو رها کن من مواظبتم. خودشو انداخت تو بغلم .
  میترسیدم ولی اروم دستم رو بردم پایین و زیپ شلوارشو باز کردم. هیچ مقاومتی نداشت. رفتم پایین و شلوارشو درآوردم . خیلی زیبا تر از تمام تصورات این چند ماهه ی من بود. میبوسیدم و لیس میزدم. و بعد شرتش رو در آوردم . به اندازه ی حسرتم تو این چند ماه براش ساک زدم. موهام رو چنگ میزد و صورتم رو به کسش فشار میداد.
  شلوارم رو در آوردم. نگاهم کرد دوست داشتم ساک بزنه ولی جلو نیومد فقط پاهاشو باز کرد. رفتم روش و بهترین سکس زندگیم رو کردم.
  این آغاز رابطه ی من با یک زن متاهل بود.
  رابطه ای که تا هنوز هم ادامه داره.
  رابطه ای که اتفاقا باعث شادی و بهبود رابطه ی خانوادگی امیر و مرجان هم شده. باعث بهبود شده چون حال مرجان با من خوبه و من خیلی از نیازهای روحی و جسمیشو بر طرف میکنم.
  نمیدونم شاید باز هم بنویسم از ادامه ی این رابطه


  نوشته: فرهاد

 • 19

 • 69
 • نظرات:
  •   .سامان.
  • 3 هفته
   • 16

  • نوشتنت بدک نبود. از خیلی ها بهتر بود ولی زن شوهردار، دیسلایکه برای من.


  •   تنها-شب
  • 3 هفته
   • 19

  • پدر سگ تو باید زندگی ملتو نجات بدی و کمک کنی زندگیشونو حفظ کنن اونوقت میگیره زن مردمو میکنی


  •   toolejen
  • 3 هفته
   • 16

  • یه وقت زشت نباشه ما بدون مدرک دانشگاهی جق میزنیم؟


  •   شاه ایکس
  • 3 هفته
   • 28

  • مطمئنی اونی که براش ساک زدی مرجان بود؟؟ (biggrin)


  •   Shahab__sang
  • 3 هفته
   • 9

  • تواتاقت اینکاروکردی اون شوهرش مگه بیرون نبودکمترجق بزن دیوث تاخروسی آبت نیاد.


  •   عشقبازمست...
  • 3 هفته
   • 21

  • مشاورهای خانواده اینایی که دفتر های مشاوره روانشناسی و ..... دارن بیسواد ترین و مادر قح به ترین آدمهای روزگارن سرشون به کونشون پلانتی میزنه
   وقتتون و پولتونو با رفتن به اینجور جاها تلف نکنین
   فقط با کار شدید و عرق ریختن و بلند شدن از بدبختیهاتون میتونین موفق بشین وگرنه اونا یه مشت کس کش بیشتر نیستن


  •   عشقبازمست...
  • 3 هفته
   • 11

  • یه پیرمرد هشتاد ساله رو چن سال پیش پلیس گرفته بود و دفترشو تو بالای شهر پلمپ کرده بود
   مردم رو بیست سی سال اسکل کرده بود معلوم شده بود این یارو سیکل هم نداره از کوتش در می اورده دکترای روانشناسی از آمریکا داره

   مادر جن ده حق ویزیت های نجومی میگرفت چند تا منشی کس و دفتر شیک درستکرده بود و یه مشت کس شر تحویل مریض میداد
   گرفتنش و کونش گذاشتن


  •   L(G)BT_LIFE
  • 3 هفته
   • 14

  • نمیدونم چرا با این که هیچ ربطی به این موضوعات ندارم و چشم دنبال ناموس مردم نیست ولی اسم زن شوهردار و مردزن‌دار میاد تنم میلرزه خداییش ته ته گِلهای بشریتم باشی نباید حتی بهش فکرم بکنی وای به عمل
   اگه کسی به کارما اعتقاد داشته باشه عمراً از اینکارا کنه چون سر ناموسش میاد با هردست بدی با همون دست تحویل میگیری (ok)


  •   saeedno15
  • 3 هفته
   • 10

  • تگ به تنهایی برای دیسلایک کافیه.


  •   Sodalibash
  • 3 هفته
   • 9

  • گرید و سوزد و افروزد و نابود شود
   هر که چون شمع بخندد به شب تار کسی
   بی گمان دست در آغوش نگارش ببرند
   هر که یک بوسه ستاند ز لب یار کسی ...


  •   Siakav
  • 3 هفته
   • 0

  • من عاشق سکس با منشی هستم.یع منشی سن بالا.وای بینظیره برای کیر ۱۹ سانتی من یه منشیو بهش لذتی بدی که تجربه نکرده


  •   shervin9990
  • 3 هفته
   • 8

  • بی زحمت زود تمومش کن امیر پشت در منتظره


  •   Ali2478
  • 3 هفته
   • 5

  • کیرم تو مغزت با این داستان نوشتنت


  •   amiiir_h
  • 3 هفته
   • 6

  • کسشراتتو نخوندم..فقط این ک گوه خوردی زن شوهردار کردی کیرم دهنت حروم زاده
   تکمیلیشو دوستان برات در قالب فحش و شعر بت میگن


  •   hari.chobin
  • 3 هفته
   • 1

  • نوشششش جونتتت


  •   Meisam65
  • 3 هفته
   • 5

  • مشاورم بودن مشاورای قدیم.حداقل کونی و ساکی نبودن


  •   FuCkinGLaugh
  • 3 هفته
   • 13

  • مفس نفس میزد سینه هاش بالا پایین میشد؟مگه دنبالش میکرد کصکش؟


   در ضمن فکر میکنم درست میگی یکی دوبار رفتی سراغش محل سگ بهت نداده بعد که خواستی به زور بکنیش فرار کرده سینه هاش بالا پایین شده بعد شوهرش اومده تو از ترس کونت براش ساک زدی و جلو زنش گاییدت و زنشم خوشحال شد و ژندگیشون اوکی شد


  •   MaMaL_AmRiKaEi
  • 3 هفته
   • 5

  • حالم از خیانت و از این موضوعات بهم میخوره.
   دیس


  •   داریوشم
  • 3 هفته
   • 13

  • بعد میگیم مملکت چرا اینجوری شده¿!به دو تا جرم،نه ببخشید سه تا جرم،باید این بچه ها حسابی از خجالتت در بیان...یک،مثلا پزشکی نا سلامتی،مریضتو گول زدی و از نیازش سوء استفاده کردی؟خیر سرتون پزشکا امین و محرم بیماراشونن...آه ببخشید،بودن!...دوم،خائن!حقته هر چی بچه ها بگن حقته (هنوز نرفتم کامنتا رو بخونم،اما صبر کن،یه دقیقه دیگه میرم میخونم،مطمئنا از قسمنامهء پزشکی تو نا دکتر نامرد جذابتر خواهد بود)...سه، بیجا میکنی میای خیانتتو تبلیغم میکنی!هر کی خیانت میکنه میاد لااقل ابراز پشیمونیم میکنه ولی جنابعالو!تازه خوشحالم تشریف دارین!!!شما ها رو باید از نظام پزشکی با اردنگی و پس گردنی انداخت بیرون تا دیگه زن و بچهء مردمو گول نزنین،اون مدرک پزشکیتم باید سوراخ کنن بندازن گردنت!...اما این مثلا داستان،غلط املایی ای ندیدم اما چه فرق میکنه،حوری بهشتیم باشی زشت به نظرم میای،آخه ذاتت خرابه،ضمنا فقط ده درصد احتمال میدم همچین اتفاقی افتاده باشه،مگر در ذهن بیمارت،شد الآن؟حالا بازم بیا داستان خیانت بنویس!
   آقا جون خیانت و محارم ننویسین،نخونین،این دو ورژن مزخرف از سکسو تحریم کنین،الگو نشین برای بچه های کم سن و سال که داغن،میخونن و میرن دنبالش...به اندازهء کافی بیمار روانی و جنسی داریم تو مملکت،بیشترش نکنین!
   حالا تازه میرم کامنتا رو بخونم ببینم بچه ها چجوری بهت حال دادن آقای دکتر بعد از این! (dash)


  •   moraba
  • 3 هفته
   • 10

  • سلام
   لدفن ادامه ش رو بنویسید.وقتی همسرش اومد سراغتون...


  •   پسر_پررو
  • 3 هفته
   • 4

  • تا سینه هاش بالا پایین میشد خوندم


   اخه حمال مگه داشتی تلمبه میزدی ک سینه هاش بالا پایین شه
   کسخل جقی


  •   پسر_پررو
  • 3 هفته
   • 7

  • طرف تو قطب شمال نمیتونه به این اسونی و خیال راحت سکس کنه
   طرف شوهرش اونجا بود فقط بینتون یه در بود بدون قفل و اینا درو باز میکرد چی؟؟؟


   یه جنده به تمام عیار هم این خریت رو نمیکنه


  •   Nasr7070
  • 3 هفته
   • 4

  • تف تو روحت و داستانت . اون که از سکس بی مقدمه بیزار بود تو هم همون چند دیقه کارو تموم کردی؟ ضمنا تف سوم تو توهمات و تراوشات مغزیت


  •   Hooman.esf.59
  • 3 هفته
   • 10

  • دیس لایک 14 برای نویسنده ای که نه تنها خودش آدم کثیفیه بلکه با نوشتن این کستان، به همه ی مشاورها توهین کرد
   البته ناگفته نماند من و همسر سابقم یکبار رفتیم پیش مشاور که اونم حیوون کثیفی مث تو بود ولی من خیلی زود فهمیدم هدفش چیه و همونجا توی مرکز مشاوره چنان سیلی خوابوندم تو گوشش که صداش و همه ی همکاراش شنیدن
   فقط بخاطر اینکه یه سوال چرت از همسرم پرسید.


  •   XxAmir
  • 3 هفته
   • 7

  • چرا با هجویات ورویا پردازی های ذهن بیمارتان عناوین شغلی را زیر سوال میبرید ؟ این خانم منشی شما بودن وهمسرش رو از اطاق بیرون رفته ودر اطاق انتظار نشسته بعد خانم منشی را به اطاق خودتون فرا خواندید وضمن صحبت سپس معاشقه وسکس کامل انجام دادید خب اگر درهمین حین مراجعه کننده ای سر می‌رسید حتما شوهر خانم منشی وظیفه منشی‌گری را انجام می‌داده ، دوست عزیز ایکاش حداقل فقط بیان میکردی با خانم منشی در حد همان بوسه وکمی نوازش پیش رفته بودی چرا که منشی شما بوده وروز بعد باخیال آسوده میتونستی سکس کامل داشته باشی ، چطور همسر خانم پشت در بوده وشما و خانم منشی با استرس فراوان تحریک هم شدید؟؟؟ اگر کمی دقت داشتی میتونستی داستانت را به واقعیت نزدیک کنی، اما لطفا سعی نکن عنوان شغلی را زیر سوال ببرید ، ولطفا برای چشمهای خواننده داستان و وقتی که میگذارند تا داستان شمارا مطالعه کنند ارزش قایل بشوید ، موید باشید


  •   سدمرتضی
  • 3 هفته
   • 7

  • بد بخت اسم خودتو گذاشتی روان شناس الدنگ حتما زنت می‌ره پیش یه روان شناس دیگه تا اون راه و رسم سکسو یادش بده آخه تو اگه روان شناسی بلد بودی می‌دونستی سکس با زن شوهر دار بزرگترین ضربه روحی رو بهش میزنه چرت مینویسند بنویسید ولی ملتمسانه خواهش میکنم اظهار فضل نکنید،،،روان شناس منگل متوهم خود بزرگ بین


  •   Hamidarakii
  • 3 هفته
   • 5

  • خخخخ. بابا جقی های قبل تو همه سوتفاهم بودن. تو خودت اصل جقی....


  •   Love.sex.552
  • 3 هفته
   • 5

  • شما آدم بی ناموسی هستی.قطعا ی نفر بجز کسی که فکر میکنی باباته باعث بهبود زندگی مامانت شده و تو حاصل این بهبودی هستی


  •   Lucky.man
  • 3 هفته
   • 7

  • روانشناسای مشاور، فقط گوش میکنند و پول میگیرند. کمترین تاثیری هم تو اصلاح مشکل مردم ندارند.
   البته این داستان خیلی غیرواقعی میخورد


  •   kami4407
  • 3 هفته
   • 4

  • اصلا نگران نباش و مطمئن باش همین کارا یکی با زنت یا دخترت میکنه، شک نکن، تازه اینم یجور حق الناسه وای به روزگارت جقی (clap)


  •   sexybala
  • 3 هفته
   • 5

  • کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی.


  •   PayamSE
  • 3 هفته
   • 6

  • خخخ تصاحبش کنم،اینو اگه یه آدم بیسواد بگه باز هم ایراد داره اما یه مشاور خانواده اینو بگه آدم اُقش میگیره.چرا همه به شکل یک کالا به زن نگاه میکنید و فکر میکنید صاحب و مالکش هستید؟ بدبخت تو خودت نیاز جدی به یه روانشناس داری


  •   323Mazda
  • 3 هفته
   • 2

  • دیگه کم کم باید بگیم این نسل بجای خایه دوتا هشتادو پنج سرپا زیر کیرشونه. شوهره طرف بیرون بود کیرت راست شده خیلیه


  •   Avvaaa
  • 3 هفته
   • 10

  • داستان نخ نما شده یک زن جوان و زیبا و پایه،شوهر معتاد،راننده بیابان وسرد مزاج،یه مرد جوان،سکسی و بکن (biggrin) .ریدم به پرونده هایی که مشاورش تویی...دیگه ننویس


  •   maahtiti
  • 3 هفته
   • 3

  • زن شوهر دار؟؟؟ براش ساک زدی؟؟؟


  •   ft6633
  • 3 هفته
   • 3

  • کوس نگو دکتور


  •   پروفسور بالتازار
  • 3 هفته
   • 7

  • غلط نکنم ادمین یه دوره مسابقه کس‌شر نویسی گذاشته که ما بی‌خبریم، چون داستانهای امشب همه فضایی هستن


  •   Sami.ahvz
  • 3 هفته
   • 2

  • بهترین فرصت سکس برا زن متاهلداشتم بیخیالش شدم ،اشتباه حالا به هر بهونه ای


  •   احسان با کون گنده
  • 3 هفته
   • 3

  • کص مادر و خواهر و زن هرچی مشاور و وکیل خواهر جنده مثل خودته که چشمم دنبال ناموس بقیه هست


  •   mahara
  • 3 هفته
   • 1

  • کیرم تو سردر دفتر مشاورت کونی


  •   saeed7989
  • 3 هفته
   • 7

  • تا همونجا که بازوشو گرفتی درست بود ولییییی فرداش شوهرش اود و تو دقیقا یه ساک زدیو الباقی ماجرا


  •   مهرپویا
  • 3 هفته
   • 6

  • زاده ی هفت پشت اصالت/ در مکتب عشاق اگر این بود جوابت/ لعنت به تو و ذات خرابت/ اینک تو و این مرداب/
   اینک تو و این مهتاب /بیداری اگر این است /رفتیم دگر در خواب /ای کرم بدن شب تاب /به به چه قشنگی تو در این نقش بر آبت /لعنت به تو و ذات خرابت/اصل و نسب بالی
   /ای اصل و نسب عالی /ای کاش نبینی تو/آن روز که پامالی
   /ای عاشق پوشالی /اینک تو و جولانگه مستان شرابت
   /لعنت به تو و ذات خرابت /ای عاشق پوشالی /گفتم که گلی افسوس /پا تا به سرت خاره /ای بی خبر و مدهوش /این مستی پیروزی /چند است و نه بسیاره /سقای هزار تشنه ی آواره /سیراب شدند جملگی از آب سرابت /لعنت به تو و ذات خرابت /در آیینه ات بنگرحیوان صفتی بینی /حاشا مکن این باور این دست تو نیست اینی /این است ترازوی عدالت / تو پادشه مکر و رضالت /ارزانی آن تازه رس خوش قد و قامت /تو پیش کش و قصه ی ما هم به سلامت / ای زاده هفت پشت اصالت /تفسیر تو این بود اگر از اصل نجابت
   /لعنت به تو و ذات خرابت/بیداری اگر این است رفتیم دگر در خواب /ای کرم بدن شب تاب/لعنت به تو و ذات خرابت
   /لعنت به تو و ذات خرابت


  •   Caboos1
  • 3 هفته
   • 5

  • این دیگه مرزای توهم رو جابجا کرد
   معمولا تو کسشرایی که بقیه مینویسن یه زن خوشگل و شوهر معتاد و سرد طرفم خودشو به عنوان میونجی و کسی که زنه برا درددل میاد پیشش معرفی میکنه این دیوث همون اولش میگه مشاور خانواده ام


  •   arsh2452
  • 3 هفته
   • 3

  • این موضوع از نظر من دیس لازمه! تو رو به اون مقدساتتون، جان هر کسی که دوست دارید ، به هرچی که می پرستید و بهش اعتقاد دارید ، از این داستانها ننویسید .
   به شرافت نداشته ، به اون کس کشی که بهش اعتقاد دارید ننویسید .
   ادمین عزیز ، دوست گرامی ، من حاضرم تخماتو بلیسم ولی از این داستانها آپ نکن .


   میخوای به کجا برسی ؟ این چیزا فقط به بنیان خانواده ها صدمه میزنه، نکنید ! جان هرکسی که دوست داری قسم که داری میرینی به خانواده ها.

   دفعه دیگه اینجوری التماس نمیکنم ادمین عزیز ، انقدر فحش میدم که مجبور بشی منو از سایت بیرون کنی !
   بسه دیگه !


  •   Hunter7508
  • 3 هفته
   • 3

  • سکس کردی باهاش تا رابطشون بهتر شه!کیر توت عوضی.
   اینم بزارید تو هواپیمای اوکراین


  •   shahvanii139797
  • 3 هفته
   • 2

  • بیناموس ترین فرد ایران با اختلاق خودتی کیرم از پهنا تو کس مامان جندت که تو کسکش رو به دنیا آورد


  •   Tehranface
  • 3 هفته
   • 2

  • حرومزاده.دیوس


  •   hamid30gari
  • 3 هفته
   • 5

  • داشتم به این فکر میکردم که یه کونی این داستان رو نوشته تا رسیدم به جایی که به اندازه ی حسرت این چندماهت براش ساک زدی مطمئن شدم که سکست با امیر بوده نه زنش.


  •   Bokon205
  • 3 هفته
   • 3

  • فقط یه جای داستان حقیقت داشت اونجا که ساک زده بودی


  •   mrroshak
  • 3 هفته
   • 3

  • لطفا ننویس ادامه رو چون کوسشعری بیش نبود


  •   ممم64
  • 2 هفته،6 روز
   • 3

  • بابا این یه گوهی خورد تووهم زده شما چرا خودتونو اذیت میکنین
   نکن عامو جون برا بدنت ضرر داره چشات کم سو میشن


  •   misagh2000
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • اولا کیرم توت که معیارت از استخدام خوشگلی و هیکل زنه نه سوادش.دوما کیرم تو این مملکت که تو مشاورشی.سوما بازم کیرم تو کونت که ی زن متاهل و که پایبند به شوهرش از راه به در میکنی گوساله خوب زوری نمیشه که.


  •   Daniani
  • 2 هفته،6 روز
   • 3

  • تمومیم نداره که کسشر تفت دادن


  •   ارام20
  • 2 هفته،6 روز
   • 3

  • چرا اینقدر کص شعر میگن جماعت تا سروع کیکنن همه جای طرف رو میکنن ?????


  •   بلوچخان
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • یعنی کیربقال سرکوچتون تو کونت بره کسکش.تو با اون سکس داری اونوقت رابطش با شوهرش خوبشده.دیگه ننویس که حالمونو بهم زدی کیرم دهن منشیت بره


  •   girl+angel
  • 2 هفته،6 روز
   • 3

  • ننویسی بهتره. یعنی مرجان یه آه و ناله نکرد اون شوهر بی غیرتش بشنوه؟


  •   Kiyan726
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • متنت خوب بود
   ولی اخرش مطمئنی واس مرجان ساک زدی؟؟؟!!!


  •   Kiyan726
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • ادرس بده مام بیایم مطبت مشاوره واس مام بخوری?????


  •   Kokokin
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • اگر واقعی هست نوش جونت
   دمت گرم نیاز یه نفر برطرف کردی


  •   navida.x
  • 2 هفته،6 روز
   • 3

  • بنده به نمایندگی جمع کثیری از حشریون از ادمین انقلابی شهوانی تقاضا دارم
   تگی تحت عنوان کسشعر احداث کنن
   تا ارشب چشمامونو بگا ندیم سر این چرندیات


   هرکی موافقه لایک کنه لطفا تا بلکه دیده بشه:!!


  •   King_hesam
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • اون مشاوری که میشه مرحم دردبقیه ورازنگهدارشون میشه
   واینکه بیاداینچیزاروتواین سایت بنویسه روباس ازکون دارزد


   واقعاهممون ازدم کمبودداریم ازپایین دست گرفته تااین مشاور


   البته چه میشه کردوقتی نمیذارن بیشترازیناازین شهوت استفاده کردوعقده هاروخالی کرد......حیف حیف


  •   ali80xx
  • 2 هفته،6 روز
   • 1

  • ازونجایی که گفتی زنه از زندیگیشو شوهرش راضی نیست دیگه نخوندم.
   نمیدونم چرا ازین متأهلای ناراضی گیر ما نمیاد!!؟؟؟...


  •   hhhhm@
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • آدم مونده به کی اعتماد کن؟


  •   Sepehr_2000
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • این از مشاورای خانواده، یه نفره ریدی به صنفتون
   اگه بقیه مثل تو حرومزاده باشن، روز به روز حرومزاده های دیگه ای پس میندازین


  •   Gozaran
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • و باز هم آمیزش یک فیلم و تخیلات یک کودک
   حوصله شمردن ایراد های داستانو ندارم
   گویا شما ما رو اسکل گیر آوردی


  •   sixhot69
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • کیرم دهنت اتقدر منزجر کننده نوشتی که چند خط خوندم حالم ازت بهم خورد کونی لاشی زنت رو باید جلوت گایید و بعد حسابی کون توروهم جرداد با این تخیلت


  •   sixhot69
  • 2 هفته،6 روز
   • 1

  • کون اون ۱۴نفرو باید خشک خشک گایید که لایکت کردن


  •   mardvahshi
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • خوب کاری نکردین شما میتونستین به زن و شوهرمشاوره بدین سکسشون بهتر بشه نه اینکه خودتون وارد عمل بشین


  •   royaei
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • بعید میدونم واقعی باشه ؛
   اما این نوع رابطه به هر شکل و به هر نیتی مذموم و عواقب و تاوان داره و خواهد داشت ؛
   موفق باشی


  •   Parsa_jamshidieng
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • تو اینکه باهوشی شکی نیست عنوانت جذاب


   بعد از این تناقضات استفاده کردی مثل پلیسی که دزده و همه مردم عصبی میشند حالا مشاوری که ....


   ولی یه مطلب اذیت کننده دیگه داری ضمن اینکه احتمال ۸۰ یا ۹۰ درصد مشاور نیستی اون مطلب ازار دهندت اینه که میگی خانومه با تو سکس میکنه و زندگیش گرمه


   اخه خارکصه دوتا کتاب راجب به زنها بخون .


  •   mmd_squ
  • 2 هفته،6 روز
   • 1

  • ننه قحبه کارت اینه زندگیا رو پیوند بدی ن که بگایی زنه یارو رو ک جامعه تا وقتی افرادی حشری و جقی ای مث تو داره همینطور کیر میخوره توش تا وفتی وظیفتو شغلتو با کیرت قاطی میکنی کیری


  •   omidario
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • کثافت تو یه نامحرمی تو چطور زن و بچه مردمو ویزیت می کنی...


   بعدش یه کوهی خوردی و بازم داری می خوری بخور اما این توجیه احمقانه رو نیار که رابطه ش با من باعث بهبود رابطه ش شده و...آره جون عمه کسی ات
   راستی زنتو کی می گاد نگفتی؟؟


  •   Marshaall_Boss
  • 2 هفته،5 روز
   • 3

  • نه ننویس خائن پست فطرت...آره...اونجای ننت خندیدی که بخاطر حضور تو رابطه زناشوییشون اوکی شده.بیناموس کثیف.


  •   مردكوهستان
  • 2 هفته،5 روز
   • 1

  • درود
   كاري به داستان ندارم
   ٨٠ درصد كامنت ها اعلام انزجار كردن از رابطه با زن شوهر دار


   خدايا اين كوچه مردها رو از شر اميال شيطاني حفظ كن


   من سال ٩٤ توي بيتالك يه اكانت درست كردم كه زن هستم و متاهل و سن ٤٦ و بدون عكس
   حالا فكرشو كن ظرف چند روز روزي حداقل ١٥ درخواست دوستي ميومد و به تخمشون هم نبود كه متاهل باشي


   آقا جون كار از كار گذشته و الان چند ساله دوستي با زن هاي متاهل رواج يافته


   البته منم از اينكار بدم مياد ولي خدا نكنه با يه زن خوشگل توي يه جا همكار و مخصوصا منشيت باشه بايد حضرت يوسف باشي تا وسوسه نشي


   ايكاش برگرديم به اون زمان كه پسر ها دور زن متاهل نمي رفتن حرمت داشت


  •   حاج.دولدار
  • 2 هفته،2 روز
   • 0

  • هر روز تنها داريش، اما تنها باري كه شوهرش بيرون بود به راحتي و بي صدا سكس كرديد!؟
   اگر يك درصد راست بگي، بزرگترين خر حشري دنيايي


  •   mohammadm58
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • خب عزیزم دکترجون خوشکل پسر بقیشم بگو (rolling) هنوز درد داری؟؟ شوهرش خیلی وحشیانه کرد (dash) بگو عزیزم تا دردات کمتر شه


  •   arash-189
  • 5 روز،2 ساعت
   • 0

  • قشنگ بود


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو