من آرمانم

1400/01/11

سلام
من ارمانم 18 سالمه با قد۱۸۰ و وزن ۱۲۰ و سایز حدود ۱۵ سفید و تپل و بی مو هستم .من همیشه فیلم های گی نگاه میکردم ولی همیشه بعد جق بدم میومد و حالم بد میشد .من تقریبا روزی یک بار میزدم تا اینکه تصمیم گرفتم ۱۰ روز نزنم خیلی سخته اونایی که مثل من هستند میدونن. روزای آخر به بدن خودم حس داشتم .تو نت با یه پسره اشنا شد ۲۰ ساله بود. مجرد اهل شیراز ولی تهران بود. سبزه بود هم قد ولی اوم ۸۰ وزن داشت دنبال یه دوست بود در درجه اول بعد پایدار و اینکه هر وقت خواست باشم. منم دوست داشتم ولی قرار شد فقط ساک اونم دوطرفه و لب بازی. قرار گذاشتم رفتم‌خونش اخه تنها زندگی میکرد .یه شورت اضافه بردم با خودم .تا رسیدم درب باز کرد دیدم یه شلور و تیشرت پاش هست و اصلا اماده نبود .دیدم مهمون داره یه پسر حدود ۱۹ بود که از دیشب امده بود و قرار بود بره ولی بعد ناهار .خلاصه منم نشستم برای ناهار که برای پویا که دوستم بود کار پیش امد گفت میرم میام ولی تو بمون ارمان .و علی هم هست تنها نیستین .خلاصه بعد ناهار من داغ داغ بودم‌ اینقدر به کیرش نگاه کردم گفت اگه دوست داری بیا دست بزن منم از خدا خواسته رفتم دست زدم فکر کنم حدود ۱۸ ولی کلفت بود .کنارش نشستم یکم مالیدم از رو شلوار .گفت تا حالا خوردی ؟گفتم نه ،گفت دوست داری بخوری ؟گفتم اره ولی قرار بود برای پویا بخورم و اینکه من داغم ابم بیاد چی ،گفت اگر نگران ابت هستی برات ژل و اسپری میزنم و قرص میخوری تا فردا نمیاد .خلاصه قبول کردم .قبلش گفت یا نباید بخوری یا اینکه میخوری تا ابم بیاد .وایی نشسته شورتو داد با شلوار پایین دست کردم جلوش زانو زدم شروع به خوردن کردم .قبلا با خیار تست کرده بودم .خایه خاش بزرگ بود .خیلی خوب بود انقدر خوردم که زمان از دستم رفته بود که یهو دیدم سرمو محکم فشار داد و دهنم داغ شد و بعد گفت بخور و میک بزن کیرمو که اب توش نمونه .وایی عالی بود .گفت خیلی خوب خوردی فکرشو نمیکردم .بعد رفتم صورتمو شستم و گفت تا زمانی که پویا بیاد میتونی بخوری یا اینکه بمالیش .وقت نشد دیدم پویا امد قشنگ کیر ورم گرده زیر شلوارش معلوم بود .تا امد من تو اتاق بودم یه در کونی زد و گفت ارمان میشه امروز فقط بخوری اخه مهمون دارم گفتم تو چی گفت حال ندارم .وای من گفته بودم زود ارضا هستم قبلش دوباره بیحسی زد گفت بخور اینقدر خورم که که صورتم خیس شده بود ولی هرچی فشتر اوردم انگار اصلا کیر ندارم ارضا نشدم .بعد ساک پویا یکم دراز کشیدم .دیدم ارضا نشدم پویا و علی تو حال بودن مم تو اتاق گفتم دلو به دریا بزنم و کون بدم شاید بشم همون چیزی که دوست داشتم .اینو بگم علی و پویا بهم نگفته بودن که من خوردم براشون .تو کیفم یه شورت داشتم که فقط جای گیر داره و دیگه چیزی نداره پوشیدم و لخت شدم دیدم دارن فیلم میبینن رفتم تو حال یهو خشکشون زد بهم نگاه کردن گفتن ارمان خوبی ؟امدم بینشون مشستم و شروع به مالیدن کیراشون کردم گفتم من زن شما ها شروع کنید . وایی بعد چند دقیق شک علی گفت پویا قبل اینکه بیای مال منو خورد من او کف کونش بورم و پویا شکه شد گفت پس دیگه کونش حلال شد کفتم میشه اسپری نزنیکه قبول نکردم وایی یکی گردنو میک میزد یکی سنمو میخورو وایی مثل جنده ها شده بودم حدور ۴۰ دقیقه فقط داشتن منو میخوردن و گاهی پویا کیرمو محکم فشار میداد گه جیغ میزدم .علی گفت پویا من دوست دارم بزارم دهنش و تو بزار تو کونش من طاق باز خوبیدم علی کیرشو کرد دهنم منم یکم استرس داشتم ولی شهوت غالب بود .هی لامو میبستم که پویا گفت اینطوری نمیشه علی بیا دوتایی که علی پاهامو گرفت بالا منم ترسییدم فقط خواش میکردم دیدم پویا داره تلاش میکنه که یکم عقب جلو کرد تو وای تمام بدنم سوخت زدم زیرریه ولی پویا داشت محکم فرغونی میکرد و علی هم تو دهنم وایی گاهی پویا کیرمو میکشد که دردم بیشتر میشد ولی وسطاش داشتم حال میکردم که جاشونو عوض کردن دور کیر پویا خونی بود گفت بخور مال جر خوردنت هست چیزی نیست واییی این جابجایی ۳بار شد بعد علی خوابید من رفتم روش و بعد پویا امد روم وایی جر خوردم ولی چون ارضا نشده بودم داغ بودم .دیدم با تلمبه های محکم پویا دارم ارضا میشم که علی گفت بزن بیاد .پویا داگی کرد و علی تو دهنم وایی داغ شده بودم .علی گقت بیاد یه دور دیگه میکنیمت که ناله کنی و خلاصع ابم زیاد امد .بعد چند دقیه علی شروع کرد به کردن چون پویا ریخت رو کمرم علی خلی بد میکرد فقط ناله کردم .صدای موزیک زیاد فقط جیغ میزدم پویا هم که دیگه شل شده بود گزاشت دهنم گفت. میک بزن وای از خودم بد امده بود از یهورم علی قطع نم کرد جوری تلمبه میزد خایه درد گرفته بودم اخه خودشم تاخیری زده بود منو همجوره کرد دید ارضا نمیشه گفت برو خودتو بشور لباس بیرون بپوش گفتم چرا گفت زر نزن هر چی میگم بکن منم قبول کردم .گفت بیا بریم پویا بیحال بود منم با علی رفتم حالا فکر کنید ۱۱ شب اونم گیرش زیر شلوار معلوم اینو بگم گفتم به خانواره که میمونم خونه دوستم .خلاصه ریموت یه مغازه داشت زد و یه لباس زیر فروشی بود رفتم تو درب داد پایین گفت لخت شو یه شلوار تنگ تنم گرد و یه سوتین گفت لباس بپوش با یه نایلون مشکی رفتیم پیش پویا منم تو خیابان خجالت میکشیدم بااینکه لباس مردونه تنم بود ولی کون درد داشتم رفتیم بالا دیدم پویا تو همینن شرایط بود .پویا گفت کجا رفتین تا امدیم شروع کرد بهلب گرفتن من لخت شدم تمام بدنم از یر لباسه معلوم بود پویا گفت منم مسخوام ولی دیگه میل نداشتم که علی گفت خودم میخوام جرش بدم وایی نگم براتون پاهام میلرزو گریه ولی خشن گایده شدم جوری مکم میکرد که داشتم میمردم اخراش پویا امد تو تا علی ابش داشت میمو کشید بیرون پویا کرد بعد دوتایی ریختن دهنم وایی بی جون شده بودم .دراز کشیدم .کونم گشاد شده بود لباس تو تن جر داداه بودن .اوناهم از شدت خستگی کنترم خوابیدن وایی نصف شب که بیدار شدم دیدم کیراشون شله با اینکه خوب گاییده شده بودم ولی چون حس گی بودنم دوباره برگشته بود و باورم نمیشد که با دوتا کیر کلفت خوابیده بودم یکم لیس زدم .الان حدود ۲سال هست که هر هفته باهاشون سکس میکنم .خیلی راضی هستم حال یسری میان فوحش میدن و …‌ولی شاید بعد سکس حس بدی داشته باشی ولی ۱۰ دقیقه بعدش اوکی میشی .باهاشون شیراز رفتم .جنگل رفتم .با علی تنها بودیم دو روز تو باغ خیلی خوش میگذره اونا دوست دختر هم ندارن .هروقت میبینمشون اول یه بوس بعد تو ماشین باشیم یکشون میاد عقب میمالمشون تا برسیم مکان .دوستشون دارم .بعد سکس خیلی کونم میسوخت اب گه میگرفتم درد داشتم تا یک هفته بعد ردیف شدم .گشاد شدم .اگر واقعا دوست داری کونی بشی مثل من این کارو بکن ولی اگر از روی حوس هست جق بزن ،من الان دوسال جق ترک کردم تو سکس میشم .خیلی دوست دارم .کل بدنم لیزر کردم و ریش پشم هر ستامون نداریم .ممنون که ماجرا منو خوندین لطفا دارید میکنید کسی به حرفش گوش کنید راز نگهدار باشید و تهدیدش نکنید .

نوشته: Ad


👍 6
👎 7
14901 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

800678
2021-03-31 00:53:41 +0430 +0430

او قو قو قو لی لی لی دً دً دً
عمویی چند سالته کون پاره؟؟
میمون جقی مگه مجبورت کردن بنویسی لاشی؟ حاضرم شرط ببندم هیچ کس داستانو تا آخر که هیچ تا نصفه هم نخونده/
بوزینه کیردوست درسته تو کف کیری و با فکرش جق میزنی ولی موقع نوشتن دست بی صاحبت رو از سوراخ کونت بکش بیرون که اینقدر غلط املایی نداشته باشی::
زدم زیر ریه/ ررررررییییه؟؟؟؟؟
تنه درخت خرمای خونمون توی ماتحتت کیردوست

3 ❤️

800696
2021-03-31 01:17:09 +0430 +0430

خلاصه بنویسید

0 ❤️

800704
2021-03-31 01:29:19 +0430 +0430

18 سال 120 وزن!!! تا اینو خوندم کلا اف شدم نشد بقیه داستانتو بخونم

2 ❤️

800707
2021-03-31 01:31:15 +0430 +0430

وااای کیرم دهنت

0 ❤️

800708
2021-03-31 01:31:27 +0430 +0430

افتضاح بود داستانت

1 ❤️

800713
2021-03-31 01:37:47 +0430 +0430

ای خدا کی اینارو راه میده بابا یه دری برا این طویله بزارین

0 ❤️

800724
2021-03-31 01:58:09 +0430 +0430

سرم گیج رفت

0 ❤️

800732
2021-03-31 02:28:24 +0430 +0430

دو خط آخر رو قبول دارم .
اگه رفقا خط کش رو از کون داستان بکشن بیرون و همه چیو سال و سانت نکنن " داستان " خوبی بود

0 ❤️

800733
2021-03-31 02:29:34 +0430 +0430

آرمانم بابا نرده چارشافم !

1 ❤️

800750
2021-03-31 03:20:20 +0430 +0430

آرمانم بابا نرده چارچافم

1 ❤️

800830
2021-03-31 11:20:06 +0430 +0430

جونم هر سه تاتون

0 ❤️

800859
2021-03-31 14:21:04 +0430 +0430

بابا نرده چارشافم 😂😂😂
داستانتم بکیرم

0 ❤️

800917
2021-03-31 23:47:00 +0430 +0430

۱۲۰ کیلویی و کون میدی؟

0 ❤️

801106
2021-04-01 18:34:05 +0430 +0430

این مشخصاتی که مثلا درباره خودت کصیدی اگه من داشتم سر چهارراه وایمیسادم و کوکائین میفروختم

آدم خایه میکنه آدمای به این مشخصاتو میبینه غافل از اینکه اینجا داریم از کون دادناشون میشنویم😀

0 ❤️

801122
2021-04-01 19:38:35 +0430 +0430

بچه جون بدو درس و مشقتو بنویس
اعتماد به سقف تو رو من داشتم الان داشتم با جوبایدن بیلیارد بازی میکردم. نسل کونی هستین شما اما تو کونی دروغ پردازی که مفت نمیارزه

0 ❤️

801129
2021-04-01 21:10:27 +0430 +0430

آنقدر غلط داشتی که نفهمیدم کی داشت کی رو میکرد فقط اونجایی بامزه بود که یارو گفت کونت بر اون حلال شد، معلومه که هنوز مسلمونی از بین نرفته و مردم حلال و حروم سرشون میشه

0 ❤️