داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

من بی غیرت و جوراب زنم (۲)

1399/05/24

...قسمت قبل

سلام من سامانم یه همسر قشنگ دارم به اسم ندا.
خبر خوب اینه که ندا الان حاملست و طبق تستایی که دادیم مطمئن شدیم بچه مال خودمه دختر هم هست تا چند ماه دیگه به دنیا میاد.بگذریم.
می خوام یکی از خاطراتمونو براتون بگم. ما بعد از همه ی اون اتفاقات دیگه ۲نفر که سی دی سوپر می فروختند میومدند هفته ای ۲ دفعه بعضی وقتا ۳ ۴ دفعه دوتامونو می کردند.
من شغلم اداری بود و ندا تو یه دفتر خدماتی ایرانسل که یه مغازه بود کار می کرد.
محل کارشون یونیفرم داشت که من هر وقت می رفتم می دیدم ندا فقط درست یونیفرمشو می پوشه بقیه مانتوشو می پوشیدند ولی شلوار دلخواشون پاشون بود. علتشم این بود که اینا هرکدوم ۲ساعت در روز باید یه غرفه بیرون مغازه میشستند و تبلیغ مودم می کردند و شلوار یونیفرمه وقتی می نشستند تا زانو میومد بالا.
ندای عوضی فقط می پوشید و خیلی سکسی می شد تو اون یونیفرم شلوارش طوری بود حتی وقتی راه هم می رفت با اینکه جورابش کوتاه نبود ولی پاهاش معلوم می شد همیشه هم کالج می پوشید می رسید اونجا با دمپایی و جوراب می چرخید و زمانی که روی صندلی غرفه می شست پاهاش معلوم می شد با اینکه می گم اون جورابای قشنگ مشکیش کوتاه هم نبودند تا بالای قوزکش بود قشنگ.
نقطه ضعف اصلی منو ندا که تحریکمون میکرد خب جورابای ندا بود. یه روز اومد به من گفت که ازین ۲تا خسته شده یه تنوعی بدیم منم حس کردم کسیو زیر نظر داره بهش گفتم کسیو سراغ داری گفت نه با خنده گفتم دوباره ببین کسیو زیر نظر داری گفت یه یارو هست تایم فروش مودمم میاد خیلی قیافش ضایست و داغون ولی یه بار اومد گفت خانم شما همین یه جفت جورابو داری منم با خنده بهش گفتم نه ازین مدل یه جین دارم گفت قشگنه که بهش گفتم حالا مدنظرتون بود؟ گفت جورابات؟ گفتم نه مودمو عرض کردم گفت حالا بعدا مزاحم میشم. فرداش باز اومد گفت امروزم همون جوراب پاته من بهش سلام کردم با خنده گفتم نه این فرق داره. دیدم اومد دور جورابم چرخید گفت پاتو از دمپایی درار یه دیقه. که بهش گفتم لطفا مزاحم نشید آقا. گفت می خوام علامت بزارم رو جورابت ببینم فردا هم همینو می پوشی. گفتم بفرمایید خواهشا یارو خندید رفت.
اینارو که ندا بهم گفت گفتم فردا میام سرکارت یه سر یارو اومد خبر بده . محل کارمون نزدیک بود. فردا ساعت ۹ صب بود ندا زنگ زد سامان بیا یارو اومده داره می چرخه اینجا هی منو نگاه می کنه می خنده. منم سریع خودمو رسوندم گفتم عذر می خوام جناب شما اینجا کاری داری ؟گفت شما مالک اینجایی؟ گفتم نه ولی شنیدم برای خانمم مزاحمت ایجاد کردی. خندید گفت زنته؟ گفتم بله. گفت چرا براش جوراب نمی خری گفتم میشه راجب این مسائل صحبت نکنیم؟ گفت نمی گم شورتش که گفتم جورابش الان چند روزه همین یه جفتو می پوشه. طرف خیلی بی ادب بود واقعا. گفتم ازین مدل زیاد داره. گفت نه اینو دقت کردم چند روزه داره می پوشه. سریع رفت سمت ندا گفت خانم یه سوال می پرسم جان عزیزت راستشو بگو این جورابو چند روزه داری می پوشی ندا گفت ۳روزه . اینو که گفت جا خوردم آخه ندا یه جورابو که می پوشه تا فردا صبش که دوش بگیره عوض نمی کنه با همون شب می خوابه.
طرف گفت دیدی گفتم اصن هم از شکلش معلومه هم از بوش که داره میاد . گفتم ندا چرااا. چیزی نگفت یارو برگشت گفت اشکال نداره ندا خندید. به یارو گفتم این مسائل به تو ربطی نداره گفت زنت پاهاش تا زانو بیرونه خیلی نگرانشی بگو دیگه این شلوارو نپوشه فقطم زن تو اینجوریه بقیشون نه دیگه تو دفتر پست همش داریم از پا و جورابای زنت میگیم آدرس خونرو دادم بهش گفتم خیلی جورابشو دوست داری ساعت ۵ بیا اینجا گفت باشه.
ساعت ۴.۳۰ دیدم زنگ می زنند دیدم یاروئه با ۲نفر دیگه زدم اومدند بالا دیدم یکی قفل فرمون بدست یکی زنجیر بدست یکی پنجه بکس ریختند داد و بیداد حرومزاده خایشو داری بیا جلو ببینم. پشمام ریخته بود آخه من برا دعوا نگفته بودم بیان. یه دفعه با قفل فرمون کوبید تو تلویزیون‌ اونیکی با زینجیر زد میز شیشه ایو شکست و اون یکی هم که پنجه بکس داشت زد تمام دیوارو زخمی کرد اومدم جلوشونو بگیرم شروع کردند منو کتک زدند اولیشم خودش با قفل فرمون زد تو سرم کلم شکافت کامل.
داشتند زندگیمو نابود می کردند که اصل زندگیم از در اتاق با جیغ اومد بیرون فقط یه پیراهن و یه شورت و یه جوراب پاش بود.
یهو طرف پا شد گفت بههه بچه ها خانمو میشناسید که؟ اومد سمت ندا دستشو زد به رون ندا گفت بازم همون جوراباست پات اومدم تو گفتم بوی آشنا میاد. پیراهن ندارو داد بالا کش شورت ندارو کشید گفت شورتتو چند وقته عوض نکردی؟
یه نگاه به من کرد گفت ببین زندگیتو آتیش می کشم ندارو برد تو اتاق درم بست من تا اومدم پاشم یه لگد اومد تو صورتم مثل سگ داشتم کتک می خوردم بهشون گفتم یه دیقه وایسید. الان رفیقتون داره تو اتاق چیکار می کنه؟ گفتند داره زنتو میگاد . گفتم خب پس ماهم بریم داخل دیگه هیچی رفتیم داخلو دیدیم دست یارو تو شورت زنمه داره جوراب زنمم لیس می زنه و ندا هم داشت کیف می کرد منم لخت شدم سریع گفتم برم صورتمو بشورم خونی رفتم شستم ولی خونش بند نمیومد گفتم اشکال نداره اومدم اینور اول در ورودیو قفل کردم.
رفتم دیدم ۳تایی دارند زنمو می مالند ۲تا رفیقا شلواراشون تا زانو بود رفتم لخت قشنگ شیوم کرده بودم کیر یکیشونو گرفتم شروع کردم ساک زدم حال کرد منو خوابوند شروع کرد لیسم زد ۲تای دیگه اصل کاریشون با جوراب ندا داشت سکس می کرد اون یکی هم خیالش راحت شد سریع کیرشو کرد تو کس زنم منم این وسط یواشکی زنگ زدم پلیس اون یکی هم خودمو گایید شروع کردم آه و ناله کردند برید بیرون از خونم و گریه می کردم ولی در اصل داشتم لذت می بردم کیف دنیارو میکردم زنمم داشت عشق می کرد که اونی که زنمو می کرد گفت زندگیتو گاییدیم الانم داریم هم ناموستو میگاییم هم خودتو که بهش گفتم اونی که الانم داری میگاییش زندگیمه یه نگاه به ندا کردم اونم نگام کرد دستای همو گرفتیم گفتم مارو از کجا پیدا کردید گفت از آدرس گفتم مگه کجا نوشته بود آدرسو گفت کامل صداش از تلفن رفت اونور تلفنو قطع کردم دیگه منو ندا شروع به حال کردن کردیم هردومو گاییده شدیم جورابای ندا هم دیگه داشت پاره می شد.آبشون اومد منم سریع رفتم بعدش خودم ندارو کردم اینا یه خنده ای کردند اومدند برند دیدند در قفله گفتم بمونید یه چایی در خدمت باشیم کسخل شدند گفتند زن جنده بیا درو وا کن منم باز نکردم ریختند آشپزخونه همه ی ظرفامونو شکستند ندا شروع کرد به گریه کردن و جیغ زدن دوتاشون دستامو گرفتند اونیکی با قفل فرمون رفت بالاسره ندا گلوشو گرفت گفت کلیدو می دی یا بزنم تو سره زنت منم دیگه خایه کردم اومدم بگم ندا شروع کرد به داد زدن نگو به آشغالا بزار بمونند اونم قاطی کرد گفت به ما می گی آشغال ندا ول کرد با قفل فرمون زد تو سرش گفت آشغال خودتی . حالا بیناموس هر چی دلش خواسته به ما گفته بوداا یه آشغال گفت ندا فقط .
یهو دیدم ندا از درد یه جیغ بلند کشید خون که ریخت دیدم بیهوش شد منم نگران شدم ندارو تو این حال دیدم بیهوش شدم چشم وا کردم دیدم بیمارستانم. ظاهرا همسایه ها هم زنگ زده بودند یه دور به پلیس .اونارو هم گرفته بودند . ندا هم حالش خوب بود خدارو شکر .
دادگاه براورد خسارتش بعد ۶ماه شد ۲۷۰ ملیون که یکی ازونا مجبور شد خونشونو بفروشه تا خسارت مارو بده.

نوشته: سامان


👍 4
👎 23
39300 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

908325
2020-08-14 00:12:34 +0430 +0430

جوراب کالج، بلند!!!
یه امشبو امدیم داستان بخونیم پشمامونو شیو کردین همین اول کاری


908329
2020-08-14 00:16:05 +0430 +0430

دوم😂

0 ❤️

908335
2020-08-14 00:22:20 +0430 +0430

کلمه کسخل از تو نشات گرفته فکر کنم

1 ❤️

908382
2020-08-14 01:49:37 +0430 +0430

چه کیری بود. 😂😂😂😂

1 ❤️

908390
2020-08-14 01:59:46 +0430 +0430

مرز های تخیل جابجا شد🤦🏻‍♂️
داستان باید باور پذیر باشه، اینی که نوشتی درحد فیلم سوپره
بی غیرتیشم …

1 ❤️

908425
2020-08-14 05:11:35 +0430 +0430

یعنی ک…ر تو اول و آخرت با این مزخرفاتی که سر هم کرده بودی

1 ❤️

908435
2020-08-14 06:47:06 +0430 +0430

کس مغز مادر به خطا، کستان کیری ننویسین دیگه، ریدم دهنت

0 ❤️

908445
2020-08-14 07:31:10 +0430 +0430

بهت نمیگم داداچ چون کونی هستی اما بهت میگم سیکیم خان، لطفا یه ذره از اون شیزوفرنی بودن حاد دست بردار و مثل آدم فکر کن. فحش واسه تو صلوات وگرنه ازت دریغ نمیکردم
آشغالا!!!

0 ❤️

908449
2020-08-14 07:57:26 +0430 +0430

قبلا ها دادگاه ها برای تجاوز حکم اعدام می بریدن
شما کجا زندگی میکنی واسه تجاوز فقط جریمه مالی بریده شده ؟

1 ❤️

908462
2020-08-14 09:04:34 +0430 +0430

الان پنجاه درصد جامعه جوراب کالج شلوارکوتاه میپوشن ، پنجاه درصدم فتیشش رو دارن ،نکته:این حجم از بیغیرتی و کوسخل بازی اونم در موقع خونریزی و دعوا و شکستن وسائل و تجاوز ، در تاریخ ثبت نشده بود ، خدا قوت پهلوان خسته نباشی دلاور 😁

3 ❤️

908504
2020-08-14 12:08:04 +0430 +0430

کوص زنت کوصکش حروم زاده

0 ❤️

908507
2020-08-14 12:35:10 +0430 +0430

کسکش اینهمه گاییدیمون که بگی فوت فتیشی کیرم تو قبر پدرت

1 ❤️

908522
2020-08-14 14:19:08 +0430 +0430

مرزهای کص شعر رو جابه جا کردی
خو از اول مینوشتی فوت فیتیش
زنت با این تعاریف جنده بوده پس بی غیرتی نیست
به قول کوکا رستم: ها کُکا

1 ❤️

908539
2020-08-14 15:36:50 +0430 +0430

داریم به کجا میریم.ایران شده جاکش خونه.یایکی زنشو کردن یا ننشو یا خواهرشو همه ام عین خیالشون نیس.زده به مختون کمتر بزنید بدبختا

0 ❤️

908603
2020-08-14 23:14:07 +0430 +0430

حالم بهم خورد کله کیری کیر احمدی نژاد داخل عکس فیک سبیل دار تو دهنت و زنت

0 ❤️

908605
2020-08-14 23:29:21 +0430 +0430

ذهنت داغونه. بدبخت روان پریش. تو فیلم پورن هم این مرحله قفله

1 ❤️

908606
2020-08-14 23:33:05 +0430 +0430

داستان زیبا تونو از اول تا اخر خوندم و نتیجه خوندن این داستان زیبا این شد.
شرت بابا بزرگمو از پاش کشیدم (استقامت کرد منم خشونت بخرج دادم).
شرتو رو (16 روز بود حموم نرفته بود) انداختم تو زود پز.
بابا بزرگمو مجبور کردم بشاشه تو استکان.
اب شرتو ریختم تو کاسه ونون کپک زده تریت کردم،
زدم تو رگ بالاشم یه استکان ادرار پدر بزرگ زدم تو رگ.
داستانت خیلی تاثیر گذار بود

0 ❤️

908690
2020-08-15 02:00:47 +0430 +0430

ای مادرتو خر بگاه که اینجوری توهم میزنی.کس کش چی میرنی چی؟؟خوار کسه صنعتی هم اینحوری نیست

0 ❤️

908775
2020-08-15 13:47:55 +0430 +0430

کل کصتانت ب کنار این اخرش ک خسارت گرفتی ب کنار
عنم گرف از داستانت ولی همین تیکه اخرش یکم حالمو بهتر کرد

0 ❤️

908801
2020-08-15 15:29:25 +0430 +0430

اصن خوب نبود

0 ❤️

908805
2020-08-15 15:40:58 +0430 +0430

یا حضرت بلقیس اینا کجا زندگی میکنن چی میزنن ساقیشون کیه

0 ❤️

908824
2020-08-15 17:26:43 +0430 +0430

کسشعری بیش نبود

0 ❤️

908827
2020-08-15 18:43:54 +0430 +0430

الان میخام بدونم خودت راضی و خوشنودی از این کسشعرای که سرهم کردی ؟!
میدونی این چرتدیات بدرد یه فیلم اکشن جنایی هالیوودی میخوره که توش فقط صحنه بکن بکن داره و هیچ ارزش دیگه ای نداره

0 ❤️Top Bottom