من نسترن به شوهرم خیانت کردم

1399/11/02

من با شوهرم تو یه اتلیه عکاسی کار میکنیم و من عکاسم، 40 سالمه و سایز سینه هام 90، کونمم بزرگه جوری که هر مشتری میاد توجهش جلب میشه، شنبه هفته پیش یه مشتری پسر واسمون اومد برای اینستاگرامش عکس میخواست، لعنتی جوون بود حدود 22 خیلی خوشگل بود لباش گوشتی بودو پوستش روشن، من راهنماییش کردم بره داخل اتلیه ولی گفت چراغا خاموشه لطفا خودتون برید اول، منم رفتم چراغارو براش روشن کردم برگشتم متوجه شدم داره به کونم نگاه میکنه، خلاصه راهنماییش کردم جلوی نور و برای اینکه نور مزاحم نیاد درو بستم، همیشه همینکارو میکنم واسه همین شوهرم کاری نداره، خلاصه یه چنتا عکس که گرفتم و خواستم بهش نشون بدم، اومد که عکسارو ببینه متوجه شدم آرنجشو میمالونه به سینه هام، راستش خیس شدم با اینکارش بعد مدت ها، بعد گفت باید لباسمو عوض کنم، گفتم راحت باش، اونم از خدا خواسته پیرهنشو کند، واااای عجب بدنی داشت، لعنتی ورزش میکرد معلوم بود، دست خودم نبود داشتم نگاه میکردم بدنشو متوجه شد، بعد رفت جلو نور و بازم ازش عکس گرفتم، بعد باز عکسارو نشونش دادم که ایندفعه دیدم بیشتر داره دستشو میمالونه به سینه هام، داشتم وا میدادم همونجا، بعد که عکسارو دید گفت میشه پرده پشت سرم سفید باشه بجای سیاه؟
منم گفتم اره فقط باید عوض کنم، پرده ما برقی بود ولی گیر میکرد همیشه، واسه همین رفتم رو چهارپایه که خودم دستی عوضشون کنم، همون اول تعادلم بهم خورد داشتم میخوردم زمین، واسه همین پسره اومد که کمکم کنه، گفت من نگهتون میدارم که عوض کنین، دیدم بدونداینکه من چیزی بگم اومد پشت سرم از پایین جفت دستاشو گذاشت روی کونم که مثلا نگهم داره، وااای داشتم دیوونه میشدم، میخواستم همونجا بگم بکش پاییش شلوارمو بکن تو پسر، ولی جلو خودمو گرفتم، پرده رو که عوض کردم اومدم پایین، رفتم که بازم ازش عکس بگیرم، کم کم وسط عکاسی شروع کرد دکمه های پیرهنشو باز کردن و بهم گفت بگیر، منم چنتا گرفتم ازش بعد اومد که عکسارو ببینه بجای اینکه بیاد کنارم وایسته از پشت اومد کیرشو که از رو شلوارم قشنگ معلوم بود راست شده و کلفت شده رو یه لحظه مالوند به کونمو اومد کنارم وایستاد باز ارنجشو انداخت وسط سینه هام اینبار شروع کرد محکمتر تکونش دادن، واای نوک سینه سفت شده بود همینجوری داشت میمالوند منم داشتم عکسارو عوض میکردم، کم مونده بود همونجا ارضا شم، شرتم خیس خالی شده بود، گفت یه لباس دیگه عوض کنم بقیشو بگیریم، گفتم باشه، رفت پیش لباساش چنتاشو انتخاب کرد بعد پیرهنشو درآورد، اما ایندفعه شلوارشم در آورد، من همینجوری مونده بودم، بعد پشتشو کرد به منو شرتشم یهمو دراورد🤭 منم همینجوری موندم، چه کون تپلو سفیدی داشت دلم میخواست چنگش بزنم، بعد همونجا پشت به من شروع کرد لباسشو پوشید، من که گرمم شده بود و داغ داغ شده بودم رفتم تو سالن که هوا بخورم، شوهرمو صدا کردم دیدم جواب نمیده، زنگ زدم به گوشیش که کجا رفتی؟ گفت یه ربع دیگه میام اومدم واسه ماشین چراغ بخرم همین بغل، گفتم اوکی قطع کردم، پسره رو صدا کردم گفتم آماده ای بیام؟ گفت آره
روی صندلی نشسته بود پشت به من، درو بستم، یهو صندلیو چرخوند دیدم لباس تنشه ولی شلوارو شرتشو تا زانو کشیده پایین، خشکم زد،خیلی حشری شده بودم ولی انتظارشو نداشتم، اگه شوهرم برمیگشت این صحنه رو میدید چی؟ وای خشکم زد، خیره شده بودم به کیرشو هیچ کاری نمیکردم، چه کیر بزرگ و خوش فرمی، انقدر کیرش خوشگل بود که نمیتونستم چشم از روش بردارم، حواسم کلا تو کیرش بود که یهو تیشرتشم در آورد و شروع کرد با کیرش بازی کردن، به خودم اومدم یهو، گفتم چیکار میکنی بچه؟
گفت من بچه نیستم میبینی که، بخاطر تو بزرگ شده، دوسش نداری؟
من ساکت مونده بودم، بلند شد از سر جاش اومد طرفم، ترسیدم گفتم شوهرم الان میاد دیوونه، گفت عب نداره من که دیگه عکس نمیخوام فقط یکم بازی کنیم،
گفتم بازی؟ چه بازی؟
گفت چون وقتمون کمه مثلا تو بشین رو زانوهات من کیرمو بیارم جلو صورتت بعد اونوقت هربازی خواستی باهاش بکن، همینجوری که داشت اینارو میگفت دیگه نزدیک شده بود بهم دستمو گرفت هول داد رو به پایین منم ناخواسته نشستم رو زانوهام، بعد دستو همونجوری که گرفته بود گذاشت رو کیرش که چسبیده بود به صورتم، وااای چه گوشتی داشت کیرش همین که دست زدم بهش انگار دنیارو دادن بهم، یکم با دست عقب جلو کردم واسش دیدم نه این پسره رد داده دستشو گذاشت پشت سرم کیرشو فشار داد تو دهنم، گفت اااااخخخخخ، منم که دیدم کیرش خوش گوشتو خوشمزست، کم نذاشتم براش، داشتم میخوردم حسابی براش، بعد لعنتی حشری شروع کرد با دستاش فشار بیشتری پشت سرم آوردو کیرشو تند تند میکرد ته گلوم و در میآورد، منم داشتم ارضا میشدم خودم با خوردن کیرش از بس که خوب بود، بعد دوبار گفت اخخخخخ داره. میاد، منم هول شدم دیدم دستمال نزدیک نیست اینم شروع کرده به ارضا شدن، کیرشو محکم تو دهنم نگه داشتم همه آبش ریخت تو دهنم مجبور شدم بخورم همشو، اب کیرش تو دهنم بود همینجوری که صدای در اومد که باز شد، شوهرم بود صدام کرد، اب کیرارو قورت دادم همشو تا بتونم جوابشو بدم، پسره ام که صدای شوهرمو شنید تند تند لباساشو پوشید، برای اینکه. خیلی قلبمون تند میزد یکم دیگه الکی عکاسی کردیم بعدم اومدیم بیرون، خلاصه به من که خیلی خوش گذشت، شماره پسره رو هم گرفتم شاید بعدا جلوترم رفتیم کسی چه میدونه؟!

نوشته: نسترن


👍 43
👎 21
113301 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

787503
2021-01-21 00:36:31 +0330 +0330

خسته نباشی

2 ❤️

787504
2021-01-21 00:40:45 +0330 +0330

اسم داستان شبیه کلاسهای ان ای معتادهاست. من نسترن هستم دوماهه جق رو ترک کردم


787506
2021-01-21 00:41:58 +0330 +0330

عالی بود ممنون

1 ❤️

787513
2021-01-21 00:57:19 +0330 +0330

نگم براتون که نویسنده پسره؟😂😂😂😂

1 ❤️

787527
2021-01-21 01:13:35 +0330 +0330

و باز پورن هاب حادثه آفرید!! 😁

6 ❤️

787530
2021-01-21 01:17:56 +0330 +0330

چه جالب مردم با ساک زدن ارضا میشن. پیرکس 😏

4 ❤️

787543
2021-01-21 02:00:12 +0330 +0330

اوووف خیلی خوب بود 💋

0 ❤️

787547
2021-01-21 02:09:47 +0330 +0330

باز یه حدیثی دیگر از پسر کسمغز ملجوق

2 ❤️

787555
2021-01-21 02:52:39 +0330 +0330

دوست داشتم راست کردم

0 ❤️

787556
2021-01-21 02:54:01 +0330 +0330

چون خودم و خانمم اتلیه داریم خیلی حال داد ایول قشنگ تصورش کردم
فقط اون پایین اوردن پرده برقی با دست رو خراب کردی 😁

0 ❤️

787557
2021-01-21 02:56:28 +0330 +0330

اینی ک گفتی ، فیلمو تو پورن هاب هست یا ایکس ویدئوز؟

1 ❤️

787566
2021-01-21 03:33:21 +0330 +0330

😋😋😋

0 ❤️

787567
2021-01-21 03:37:17 +0330 +0330

"دستمو گرفت هول داد رو به پایین منم ناخواسته نشستم رو زانوهام، بعد "

توکه از همون اولش خیس شده بودی. دیگه "ناخواسته"نشستن چه صیغه ایه.

0 ❤️

787570
2021-01-21 03:58:44 +0330 +0330

میگم می‌رفتی روبرو داخل اریکه بد نمی‌گذشت بهت یا مثلاً می‌تونستی بری با یک بچه دو ساله خوشگل تر حال میکردی ‌توکه خیالی میای چیزی میگی که قابل باور نباشه اینم بد نبود . آخه یک زن چهل ساله با دیدن یک پسر بیست و دو ساله که آرنجش بخوره به سینه اش آنچنان خیس می‌کنه و هوس سمس می‌کنه .؟ البته ممکنه اینجوری بشه یکی اما صددرصد کسی که باشه باید بیمار روحی باشه چون از نظر طبیعت زن باید یکی که بشود حسی بهش داشته باشه رو بگی که داستان قابل پذیرش و باور بشه . این و نهایت پسر بچه های همین شما برایش قابل باور هست نوشته های الکی که ذهنیت نوجوانان کم سن و سال هست فقط نه کاربران بزرگ سال .

0 ❤️

787575
2021-01-21 04:35:15 +0330 +0330

پسر جون قشنگ معلومه نشستی برازرز رو الک کردیا ، اخه لامصب وقتی داری پورن میبینی یا جلق نزن یا اگرم میزنی چشماتو نبند عزیز دل برادر خخخخخخ،اخه بی انصاف مخاطب به جهنم از بابت ما خیالت راحت شیرین باورت کردیم در حد عمامت ولی به سلولای بیچاره مغز خودت رحم کن ، من هر جوری تصویر ذهنی گرفتم نتونستم این معادله رو جور کنم اخه لامصب دقیقا تو چه زاویه و پوزیشنی ایستاده بودید کنار هم و در همون حال پسره یواشکی دستشو انداخته بود وسط ممه های نودت اخه ،خداوکیلی ترشحات مغز شما یه قطرش واس خشک شدن جنگلای امازون کافیه فقط موندم اون بدن بیچاره تو چی میکشه با اون همه ترشحات ، بهت توصیه میکنم هر وقت به سرت زد ازین اراجیف واس خلق ببافی ،نباف ، به جاش پولی که میدی به بسته بده یه بسته دیگه بگیر ،البته بجای نت توش نوار بهداشتیه بعد یکی یکی بزار جلو پوزت و تا زمانی که پریود مغزت تموم نشده این نسخه رو تکرار کن ، گلابی گلنار بغل کن

1 ❤️

787583
2021-01-21 06:02:32 +0330 +0330

آدرس آتلیه لطفا

0 ❤️

787593
2021-01-21 08:12:44 +0330 +0330

عالی بود، خیلی خوب نوشتی.تو که اینقدرخوب مینویسی، داستانِ سکس با شوهر خواهرت رو هم بنویس.

0 ❤️

787595
2021-01-21 08:37:56 +0330 +0330

باز ادامه بده لطفا.قسمتای دیگه هم بنویس

0 ❤️

787614
2021-01-21 10:18:55 +0330 +0330

این جقیا دست از این سایت برنمیدارن

1 ❤️

787626
2021-01-21 11:25:08 +0330 +0330

خداکنه ی ماشین بیمه دار بهت بزنه بمیری تا ی دیه ی ناب به شوهرت بدن دو سود میبره یکی ی پول هنگفت یکی خلاص شدن ازتو بیشرف. تف به ناموست تازه میگه چهل سالمه خاک تو سر جقیت شوهرت برات کم میزاره؟!!!خب ازش جداشو چرا خیانت.
بنظرم خیانت کثیف ترین کار دنیاست

1 ❤️

787633
2021-01-21 11:57:45 +0330 +0330

عالی بود

0 ❤️


787674
2021-01-21 16:28:03 +0330 +0330

عالی بود عزیزم
نگارشت رو هم دوس داشتم

0 ❤️

787678
2021-01-21 17:01:23 +0330 +0330

بابا این کسشعر میگه شما چرا باور میکنید . یعنی اینقد ساده هستین خخ 😂

1 ❤️

787679
2021-01-21 17:33:24 +0330 +0330

کاش خانم منم از این کارا بلد بود

0 ❤️

787683
2021-01-21 18:17:16 +0330 +0330

شنیده بودم عکاسها از خجالت مدلهای سکسی درمیان اما جدیدا مدلهام ترتیب عکاسارو میدن؟ خوب مده جدیده؟
ضمنا داستان فیک بود صد در صد شک نکنید

1 ❤️

787685
2021-01-21 18:28:25 +0330 +0330

نسترن جان خوب بود ادرس میدی منم عکس میخوام بندازم جانان

0 ❤️

787698
2021-01-21 20:18:28 +0330 +0330

توی دنیای واقعی امکان پذیر نیست ،،فانتزیه یه مغز حشریه!!!

1 ❤️

787707
2021-01-21 22:11:35 +0330 +0330

ملت چقد خوش شانسن ک همزمان با دادنشون/کردنشون همه چیز واسشون محیا میشه

جنده و مریض جنسی رو با حشری قاطی نکنین😉

پ.ن:گلنار جدید توهم زا هس

1 ❤️

787714
2021-01-21 23:17:34 +0330 +0330

این داستان های مسخره توهین به شعور مخاطبه

1 ❤️

787776
2021-01-22 02:47:48 +0330 +0330

نسترن دمت جیز تو واقعا عکاسی میکنی یا کیر مردم تو دهنت آبیاری شوهرت ناغافل رفت واسه ماشین نداشته چراغ بخره یا لامپ ترکیده تو رو
خخخخخخ

1 ❤️

787785
2021-01-22 03:36:02 +0330 +0330

گلنار گلنار کجائی که از غمت ناله می کند جقی وفا دار
کمتر جق بزن یا حداقل بذار تخیلاتت تئ ذهن خودت بمونه

0 ❤️

787837
2021-01-22 12:36:21 +0330 +0330

یعنی پسره با ساک ارضا شد؟ چرا من با ساک ارضا نمیشم؟

0 ❤️

787857
2021-01-22 16:06:20 +0330 +0330

همیشه خوش باش واز زندگیت لذت ببر

0 ❤️

787910
2021-01-23 00:37:11 +0330 +0330

دیس . مطمعنی بچه باباتتی

0 ❤️

787986
2021-01-23 09:34:21 +0330 +0330

دوس دارم یه پسر جوون خوش استیل مخ زنمو بزنه / حیف زنم اهل نیس و سفته ولی بدجور حشریه

0 ❤️

788336
2021-01-25 12:24:01 +0330 +0330

خدا بده شانس

0 ❤️

788591
2021-01-27 05:55:37 +0330 +0330

الان ما باید چکار کنیم نکنه انتظار داری یکی از ما ازخودگذشتگی کنه بیاد به شوهرت بگه من کردمش ؟ آره

0 ❤️

788889
2021-01-29 01:38:47 +0330 +0330

حیف ۱۰۰ کیلوبایت نت که خرج ناموست کردم خارقهبه دیگه داستان می‌نویسه واس ما

0 ❤️

788953
2021-01-29 10:11:05 +0330 +0330

حیف ۱۰۰ کیلوبایت نت که خرج ناموست کردم خارقهبه دیگه داستان می‌نویسه واس ما

0 ❤️

789996
2021-02-03 20:50:07 +0330 +0330

جالب بود آفرین

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌هاTop Bottom