من و خانم مدیر مدرسه

1400/02/22

فانتزی جانشین عمله
این یک داستان طولانیه که واقعی بودنش به ما بستگی داره

من برای مصاحبه کار تدریس از طریق دوست خوبم به یکی از مدارس برتر دخترونه تهران معرفی شدم.
تجربه کار توی محیط خشک و جدی مدرسه رو نداشتم فقط آموزشگاه‌ها. اما نمرات و عملکردم عالی بود و احتیاج و اصراری هم به کار توی مدرسه نداشتم.
مدیر اونجا یک خانم جاافتاده و مقتدر بود. تو برخورد اول حدس زدم که بجای پیشنهاد کار می‌خواد منو تحقیر کنه برای همین دست بالا رو گرفتم و اونم که اصلا انتظار این همه اعتماد به نفس از طرف منو نداشت بعد از کمی مکث بالاخره یه کم تواضع به خرج داد و گفت امتحانی مشغول شو

در کمال ناباوری خودم اونها با اونهمه ادعا منو پذیرفتن و خانم مدیر در اولین جلسات من با دانش آموزا اصرار به حضور داشت
ابن برای همه طبیعی بود تا اینکه کم‌کم رفتارهاش معنی پیدا کرد
دوستم که اونجا کار میکرد گفت بعد از سه سال روز تعطیلی‌شو تغییر داده و فهمیدم که دقیقا روزهایی هست که من میام مدرسه… خانم مدیر متاهل بود بچه داشت و منم با اینکه زیر توجه و نگاه‌هاش بخودم همه تنم گرم می‌شد و از محبت‌های کوچیک و طبیعیش به خودم احساس خوبی داشتم ظنی نبردم
تا اینکه به پیشنهاد خودم برای یکنواخت کردن سطح کلاس بعد از ساعات مدرسه کلاس تقویتی گذاشتم برای تعدادی از بچه‌ها و نکته جالب موندن مدیر تا پایان کلاس تقویتی من بود
چندجلسه اول کلاسای تقویتی فقط خسته نباشید می‌گفت و صحبت های معمولی و همون نگاه‌هایی که منو معذب می‌کرد و از آبدارچی می‌خواست برام چای و شیرینی بیاره درحالی که ترجیح میدادم برم خونه…

اون روز آبدارچی نبود و خودش داشت میزو می‌چینید وقتی اومدم داخل دفتر از اینکه دیدم خودش داره کارا رو میکنه خجالت کشیدم و اومدم جلو تا ازش بگیرم… بهم اجازه داد و همونجا ایستاد و از همون فاصله نزدیک بهم زل زد
گفت «دوستت نگفته بود که تو انقدر خوشگلی» و دستشو گذاشت روی کمرم… ظرفا رو روی میز گذاشتم و صاف ایستادم و تو چشماش نگاه کردم. خیلی جدی تو چشمام خیره شد و دستاش از روی کمرم سُر داد روی باسنم و با چهره ی درمونده گفت «نمی‌تونم بهت فکر نکنم»
بدون اینکه بتونم چیزی بگم فقط توی چشماش زل زده بودم

بعد از کش و قوس‌های فراوون بالاخره کارمون به جاهای باریک رسید
من توی ویلاش بودم… توی اتاق خوابش… لخت و اون فقط می‌خواست شروع کنه… انگار این تنها چیزی بوده که بهش فکر می‌کرده و من از اینهمه خواستنش لذت می‌بردم و اونقدر همه چیز برام تازه و عجیب بود که هیچ اعتراضی نمی‌کردم
قرار بود سه روز اونجا باشیم و روز دوم صبح وقتی از خواب بیدار شدم شروع کرد به لمس سوراخ پشتم و گفت «امروز لذت واقعی رو بهت می‌چشونم چیزی که هیچ کس نمی‌تونه بهت بده»
میگفت داری حروم میشی باید بهت نشون بدم و من نمی‌دونستم که بعد ازون اتفاق برای همیشه رام و عاشقش می‌شم
اول نشست روی صورتم و فقط اینجوری اجازه می‌داد بهش لذت بدم بعد طوری که کمرم روی تخت بود گفت پاهامو ببرم بالا جمع کنم کنارم و با دست بگیرم شروع کرد به چرب کردن سوراخ کونم و بازی کردن باهاش یکی یکی انگشت‌هاشو فرو میکرد و منکه واقعا درد داشتم با دست دیگه اطراف سوراخم ماساژ می‌داد و می‌گفت که باید آروم و ساکت باشم
نفسم خیلی تند شده بود یه چیزی شبیه به دیلدو نسبتا کلفت اورد و مدام سرشو میکرد توی کونمو و بیرون می‌اورد داشتم می‌مُردم میخواستم همه‌شو بکنه تو اما میخواست سوراخ کونمو باز کنه تو دلم التماس می‌کردم می‌گفت باید توی کونتو بهم نشون بدی منم حسابی خودمو شُل کرده بودم و وقتی یه‌کم سوراخم باز شد بالاخره کل اون وسیله رو فشار داد توی پشتم و اندفعه لذتش متفاوت بود حالا طوری که کل دیلدو توی پشتم بود تلمبه می‌زد اونقدر اینکارو کرد که از نفس افتاده بودم وقتی دیلدو رو دراورد پاهامو آوردم پایین و فکر کردم کارش تموم شده
شروع کرد به لمس کردن بدنم و خوردن سینه‌هام وقتی همه چیز توی بدنم آروم شد دوباره کلی لوبریکانت به پشتم زد و حالا که حسابی باز شده بود پشتم سه انگشتی توی کونم تلمبه می‌زد بعد آروم انگشت کوچیکشو سُر داد تو… و با شَستش اطراف سوراخمو ماساژ می‌داد
چهارتا انگشتش توی کونم بود و آه میکشیدم حسابی پشتم پُر شده بود و پوستم از هم کشیده شده بود و می‌خواستم که هرکاری می‌خواد باهام بکنه…
گفت امروز روز اموزش کونته دخترنازنین… تو باید خیلی وقت پیش باز می‌شدی
همینطور که حواسم به حرفاش بود با فشار زیاد انگشت شستشو هم کرد توی کونم و من از درد جیغ کشیدم و اون بدون اینکه دستشو تکون بده محکم نگه داشته بود… و با دست دیگه دور سوراخمو ماساژ میداد و می‌گفت که کونم سفت دور دستش محکم شده
باورم نمیشه دستش تا مچ توی پشتم بود و هیچ کاری نمی‌تونستم بکنم جز آه و ناله
کم کم بعد از عادی شدن درد کل دستشو تا مچ توی پشتم حس کردم خواست دستشو تکون بده که دستمو آوردم جلو و مچشو گرفتم دستمو کنار زد و آروم به سختی سعی کرد با دست توی بدنم تلمبه بزنه دستشو مشت کرده بود توی بدنم حس وحشتناک و عحیبی بود از اطراف می‌چرخوند دستشو تو کونم و به چشمام زل زده بود دیگه کم کم شروع کرد به بیرون آوردن دستش و تا نصفه که بیرون ‌اومد من فکر ‌کردم که دیگه الان بیرون میاره و راحت می‌شم …دوباره همه رو می‌داد تو و می‌گفت هیچ کس نمی‌تونه تورو اینجوری تصاحب کنه این چیزیه که بهش احتیاج داری

شروع کرد با کل دستش تلمبه زدن توی کونم و من تمام تنم خیس عرق بود و می‌لرزید بعد وقتی که دیگه راضی شده بود دستشو آروم بیرون آورد و من گشاد شدن سوراخمو حس می‌کردم و حالا به نتیجه ی کارش نگاه می‌کرد به سوراخی که کامل باز شده بود شروع کرد به خوردنش و زبونشو کامل می‌چرخوند توش و گفت کاش شوهرش بود تا ازین سوراخ آماده و گشاد لذت می‌برد و فقط یه آب کیر برای پر کردنش کم داریم
فردا صبح قبل رفتن اونقدر از کارای شب قبل مست بودم که دوباره تو پوزیشن سگی دستشو توی کونم فرو برد و تا دلش خواست تلمبه زد و منم خوشحال بودم که سوراخمو براش گشاد کردم تا بتونم اونو توی خودم حسش کنم این بالاترین چیزی بود ک هردو می‌خواستیم

نوشته: ندا


👍 35
👎 32
100501 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

809133
2021-05-12 00:56:51 +0430 +0430

کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کوسخول گفتی پسره جلقی عقده ای. اما باور کردن جفنگیات تو به ما مربوطه است

5 ❤️

809141
2021-05-12 01:12:07 +0430 +0430

معنی و مفهوم حرفای اینو کسی فهمید

1 ❤️

809151
2021-05-12 01:30:49 +0430 +0430

فکر کنم میخوای مثل شیوا بانو مجموعه بنویسی که ریدی😂
ولی بی شوخی بدک نبود اگه بنویسی و از این بهتر باشی من دنبالت میکنم

2 ❤️

809165
2021-05-12 02:40:47 +0430 +0430

جوووووون

0 ❤️

809175
2021-05-12 03:12:37 +0430 +0430

اخه دفعه اول مشتش رو کرد تو کونت از وسط جر نخوردی طرف یه کیر به قطر۳انگشت میره توش۱هفته نمیتونه برینه خوب مینویسی واغراق باعث ریده شدن به داستانت میشه

1 ❤️

809186
2021-05-12 04:31:14 +0430 +0430

یادش بخیر
آسیه جون منم معلم بود
همچین کون میداد و ساک میزد که نگو
البته واسه ساک هم دهن اون تنگ بود و هم کیر من کلفت!
#کیرکلفت میخوای #یزد #کون خوب داری #بیا

0 ❤️

809216
2021-05-12 10:52:53 +0430 +0430

قشنگ بود. ممنون

1 ❤️

809220
2021-05-12 11:00:08 +0430 +0430

رسما برازرسه!!!باید اسمشو بدارن شهوان هاب

0 ❤️

809223
2021-05-12 11:39:50 +0430 +0430

🤮🤮🤮🤮🤮

0 ❤️

809226
2021-05-12 11:54:03 +0430 +0430

به نظرم واقعی بود

0 ❤️

809242
2021-05-12 14:59:36 +0430 +0430

خدایی کسی تو یه جلسه به فیستینگ نمیرسه. کونی خان این سوراخ کونه دروازه خونتون نیست که با یه جلسه تا مچ بره تو

0 ❤️

809250
2021-05-12 16:02:56 +0430 +0430

لز و گی زیباست

0 ❤️

809259
2021-05-12 16:37:25 +0430 +0430

[در کمال ناباوری خودم اونها با اونهمه ادعا منو پذیرفتن و خانم مدیر در اولین جلسات من با دانش آموزا اصرار به حضور داشت].
ببین داداشم… خودتم میدونی مالی نیستی، چون در کمال ناباوری تو رو پذیرفت… خودت داری میگی دیگه…
به به. ببین بیچاره خانوم مدیر، معلومه از رو مجبوری تو رو منصوب فرموده… چون حتی اونقدر بهت اعتماد نداشته که تنها بفرسته بری سر کلاس… خدایی من خیلی چیزا تو سیستم آموزس دیدم، ولی دیگه این مدلیش و ندیده بودیم که یارو خفت کش بره سر کلاس با معلم، که آق معلم، دست از پا خطا نکنه،
آها… نخیر… خانوم مدیر میخواسته اینو بگیره بکنه… اگرم پا نمیدادی، حتما زورگا میکردت…
داداش این مدرسه نزدیکیهای مسکو نبود؟؟؟ خیلی مدلش مثل این فیلم سوپرای روسی دبیرستانی… هستش…

[قرار بود سه روز اونجا باشیم و روز دوم صبح وقتی از خواب بیدار شدم شروع کرد به لمس سوراخ پشتم و گفت «امروز لذت واقعی رو بهت می‌چشونم چیزی که هیچ کس نمی‌تونه بهت بده»]
نگفتم… خانوم مدیر میخواسته کل قاسم و بکنه…
بیا…صبح دوم داشته انگشت تو کون طرف میکرده…
خداییش… شماها انگشت تو کون کی میکنین؟؟؟ کسی که میخواهین بکنینش؟؟؟؟ یا شخصی که میخواد بکنته تون…
گفته لذت واقعی رو امروز خواهی چشید… فقط بپا نگوزی…
وای… دیلدو هم آورده خانوم مدیر… ما دیگه دبرنا…

0 ❤️

809263
2021-05-12 16:51:06 +0430 +0430

اگه میتونی تو قسمت بعد با حضور شوهرش بگو

0 ❤️

809277
2021-05-12 20:56:19 +0430 +0430

لطفاً بعد دیدن سریال قورباغه عین اون مقدمه ننویسید . عنش دراومده 😂😂

0 ❤️

809291
2021-05-12 23:51:50 +0430 +0430

فانتزی

0 ❤️

809410
2021-05-13 13:28:05 +0430 +0430

کوسشعر بود بی نهایت

0 ❤️

809489
2021-05-13 23:52:02 +0430 +0430

فانتزی لذت بخشیه

0 ❤️

809551
2021-05-14 01:28:11 +0430 +0430

شصت :)

0 ❤️

809600
2021-05-14 05:33:16 +0430 +0430

چی گفتی موقع شروع؟
این دری وری های حکیمانه رو از کدوم قبرستون در میاری؟

0 ❤️

809707
2021-05-14 21:15:48 +0430 +0430

سلام ندا جون،بیا خودم هستم هم بت کیرم گشادت میکنم هم بادستم،قبوله؟

0 ❤️

811497
2021-05-24 14:17:54 +0430 +0430

معنی جمله اولت رو اگه میشه توضیح بده
فانتزی جانشین عمله🤔

0 ❤️