داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

من و خواهرم زیر پسرخالم

1399/04/16

آرین ام از تهران . موقعی که 14 سالم بود تو مدرسه چند باری تو دستشویی لاپایی منو کردن و خیلی خوشم اومد . بدن سفیدی داشتم و قیافم هم خوب بود . خودمم خوشم میومد و چند باری به بهونه درس خوندن خونه خودمون هم با یکی از هم کلاسی هام لخت شدم . و یه بار هم رفتم خونشون و اونجا واسه اولین بار کیرشو کرد تو سوراخ کونم و خیلی دردم گرفته بود و از کون دادن بدم اومد ولی فرداش دوست داشتم دوباره بدم و این بار با همون دوستم رفتیم تو دستشویی و اونجا منو با مایع دستشویی کرد که خیلی کونم میسوخت ولی خوشم میومد که کیرشو کرده بود هرچند فقط سرشو کرده بود تو کونم. چند باری هم خونشون و تو انباری امتحان کردیم و بعد از یک ماه بالاخره کونم یکم باز شد و راحت تر کون میدادم . عاشق دادن شدم . لذت میبردم یکی روم خوابیده و با کون سفیدم بازی میکنه . تو محل و مدرسه تابلو نشدم و فقط به همین محمد دوستم کون میدادم البته یکی دوبار هم وسطاش و تو استخر دادم ولی بیشتر با محمد بودم تا 16 سالگی که سر داستانی با محمد دعوام شد . تشنه کیر بودم ولی روم نمیشد زیر هرکسی بخوابم و حتی تو همین شهوانی تاپیک زدم ولی خیلی سخت به کسی اعتماد میکردم و واسه همین نتونستم کسی رو پیدا کنم.
پسر خالم شمالی بود و سربازیش افتاد تهران و بعضی وقتا واسه حموم یا استراحت میومد خونه ما و یه شب میموند و فرداش میرفت شمال اسمش الیاس بود و 25 سالش بود . شبا میومد تو اتاق من میخوابید و اولاش زیاد بهش محل نمیدادم بعدش کم کم درباره سربازی و اینا میپرسیدم و رابطمون بهتر شد منم از مدرسه و این چیزا میگفتم . یه بار ساق پاهامو شیو کرده بودم و عین پاهای دخترا شد و موقع خواب با یه شورت تا نصف رون پاهام بودم و الیاس به شوخی گفت جوون چه سفید کردی منم خندیدم . اومد بغل تختم و به شوخی دست میکشید رو پاهای سفیدم و میگفت یاد دوست دخترم افتادم و منم میخندیدم . چند باری که دست کشید دید من خوشم میاد گفت چشمامو میبندم دارم دوست دخترمو فرض میکنم جای تو . واقعا چشماشو بسته بود و داشت پاهامو دستمالی میکرد . منم دراز کشیدم رو تخت که دیدم پاهام یخ کرد دیدم داره ساق پاهامو لیس میزنه . از مچ پا تا جایی که شورت داشتم و اروم اروم بوس میکرد و لیس میزد خیلی حشری شده بودم . بهش گفتم نکن الیاس یهو یکی میاد . بلند شد برقاروخاموش کرد و دیدم کیرش شق کرده . بیرونو نگاه کرد دید همه خوابن و اومد پیشم دراز کشید و همچنان فقط دستمالی میکرد . منم حشری شده بودم و به پشت دراز کشیدم تا کونمو هم بماله و منظورمو فهمید . نشست روم و شورتمو تا زیر کونم کشید پایین و یه جووون گفت و شروع به گاز زدن کپل هام و لیس زدن سوراخم شد . بدجور داغ شده بودم و میخواستم هرچی زودتر کیرشو بکنه تو کونم. برگشتم عقبو دیدم داره کیر کلفت و درازشو تف میزنه . خوابید روم و شروع به لاپایی زدن کرد. اروم در گوشم گفت بکنم توش ؟ با سر اشاره کردم بکن . لپمو بوس کرد و با دستش سر کیرشو گذاشت دم سوراخم و اروم کرد توش . یکم درد داشتم ولی انقد حشری بودم که حد نداشت . کم کم کیرشو میکرد توش . پنج دقیقه طول کشید تا نصف کیرشو کرد تو کونم و اروم اروم عقب جلو کرد تا ابش اومد . دست زدم به سوراخم دیدم حسابی باز شده . ابشو ریخته بود رو کونم . بعد از اینکه خودمونو شستیم ازم لب گرفت و بغلم کرد عذر خواهی کرد و خوابیدیم.
هر هفته که مرخصی میگرفت میومد خونمون و شب موقع خواب منو میکرد . بعد از دو سه بار قشنگ کیرشو تا خایه میکرد تو کون سفیدم و حسابی منو میگایید . جوری شده بود که واسه اومدنش لحظه شماری میکردم تا بیاد و منو بکنه . کیرش بزرگ و کلفت بود و حسابی سوراخمو پر میکرد . ابشو هم خالی میکرد تو کونم . عاشق این کار بود که ابشو تا قطره اخر بریزه تو کون نرم و سفیدم.
بعد از یه مدت رابطش باهام کم شد و به جاش خیلی با خواهرم گرم میگرفت…
خواهرم یلدا دوسال از من بزرگتر بود و 18 سالش بود اونموقع . صورت بینهایت قشنگی داشت و اندامش هم تازه برجسته شده بود . چند بار دید زده بودمش . معمولا هروقت الیاس میومد لباسای بلند میپوشید ولی این اواخر دو سه بار هم دامن تا زانوش یا شلوارک پوشیده بود و الیاس هم به ساق پاهای لخت و سفید خواهرم خیره شده بود .
یه روز دو ساعت اخر معلممون نیومده بود و تعطیلمون کردن . پدر و مادرم کارمندن و خونه نبودن و احتمالا یلدا هم خونه نبود . کلید انداختم رفتم تو دیدم پوتین های الیاس تو خونه س . اروم رفتم تو دیدم صدای اه و ناله میاد . رفتم از لای در دیدم یلدا خواهرم داگی نشسته و الیاس هم داره از کون ترتیب خواهرمو میده . یلدا هم عین جنده ها ناله میکرد و همش میگفت تند تر بکن . الیاس هم عین وحشی ها با سرعت تو کون خواهرم تلنبه میزد . موقع دادن کون یلدا عین ژله میلرزید . کونش سفید و بزرگ بود . چون پشتش بهم بود سینه های معلوم نبود ولی بدن خیلی بی نقصی داشت کیرم شق شده بود . الیاس خواهر جندمو خوابوند و کیرشو کشید بیرون یکم تف زد . یلدا هم با دستاش لای کونشو باز کرد تا الیاس بتونه تا خایه کیر کلفتشو بکنه تو . الیاس خوابید رو خواهرم دوباره شروع کردن به گاییدن خواهر جندم . یلدا هم با جیغ میگفت بکن …بکن …تند تر بکن…الیاس هم گفت میخواستم عین دفعه قبل با دوستم بیایم ولی نتونست بیاد . خیلی دفعه قبل حال کرده بود .
الیاس خواهرمو حسابی جنده کرده بود و یلدا عاشق کون دادن شده بود .
اروم رفتم تو اتاقم و بی سر صدا دراز کشیدم و به اه و ناله های خواهرم زیر کیر الیاس گوش میکردم که داره از عقب حال میکنه . بعد از نیم ساعت کارشون تموم شد و صدای خواهرم اومد که میخورم ابتو …
الیاس لباساشو پوشید رفت و خواهرم هم رفت حموم و وقتی برگشت دید خونه ام یکم ترسید ولی من به روش نیاوردم. تا شب گشاد گشاد راه میرفت…

نوشته: aryan


👍 53
👎 61
199337 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

896368
2020-07-06 20:13:50 +0430 +0430

خونه شما درو پیکر نداشت؟ سربازهای ان پادگان میومدن خواهر شما رو… کسی هم نمیدید؟ مادری ؟ مادر بزرگی همسایه ای!!

پی نوشت :یه جوک بی مزه ای تو تلگرم خوندم برای اولین بار در زندگیم خواستم دختر بیارم کل همسایه ها جلوی خونشون وایساده بودن یه همسایه داریم 28 ساله که فلجه!! اونم جلو در خونمون قدم میزد!! من فکر کردم همه اینقدر بدشانسن ظاهرا فقط من اینجوریم!!!😁


896372
2020-07-06 20:16:14 +0430 +0430

داستان بدی نبود ولی میتونست بدتر هم بشه که کنترلش کردی آخر کاری .پسر عاریایی تو قرار بود یک عکصی چیزی بزاری. پس کو؟ کاری نکن باهات قهر کنم ها خخ

4 ❤️

896378
2020-07-06 20:19:34 +0430 +0430

آخه آشغال؟ حیفه فحش بخوری تو؟
اینقدر از این داستانای محارم بدم میاد که از مسئولین بی مسئولیت بدم نمیاد.نخوندم دیس به سوراخ کثیفت دادم.

6 ❤️

896397
2020-07-06 20:29:55 +0430 +0430
NA

اگه ماشین زمان بود میرفتم اونشب به بابای خسیست یه کاندوم میدادم

6 ❤️

896402
2020-07-06 20:34:41 +0430 +0430

کسشر،دیس

2 ❤️

896404
2020-07-06 20:35:12 +0430 +0430

خونواده تون حامی سربازا هستن // بجای الیاس ، شماها میرفتید یروز پادگان دیدن همخدمتیها (rolling)

5 ❤️

896412
2020-07-06 20:45:23 +0430 +0430

اینکه یه مزخرف تمام عیار بود!
ولی یادتون نره: سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


896426
2020-07-06 21:03:09 +0430 +0430

(dash) (erection) اول جق بزن قبل از تایپ …
فک کنم اخرش دیگ ابت اومد ریختی رو کیبورد …
زود جمش کردی با کص شعر …
کیر مسربین توت …جقی بی مصرف …

2 ❤️

896427
2020-07-06 21:05:33 +0430 +0430

کیر هرچی دروغگوعه تو کونت

5 ❤️

896438
2020-07-06 21:24:33 +0430 +0430

عزیزم کیر تو اولو آخرت من خواهر ندارم ولی اگر داشتم این چیزی رو که میگی رو میدیدم با یه چوبی چماغی حتی چاقو الیاسو به درک واصل میکردم که خواهرمو جنده کردا نکه نگاهش کنم

6 ❤️

896449
2020-07-06 21:35:03 +0430 +0430

حالا بچه کونی خودت کونت میخاره چرا خواهرتو قاطی میکنی

5 ❤️

896465
2020-07-06 22:00:57 +0430 +0430

بگو الیاس کجای شمال میشینه از یه مسیری رد بشیم ما رو نبینه یه وقت کون ما هم نزاره. : | :D

5 ❤️

896470
2020-07-06 22:31:22 +0430 +0430
NA

کیر تو کون گشاد مامان مهربونت

1 ❤️

896487
2020-07-07 00:21:09 +0430 +0430

من کاری به بیغیرتی وایناندارم ولی عاشق اینم یکی که ازمن بزرگتره منوبغل کنه وازپشت بچسبه بهم وای که میرم توفضاحیف خیلی ساله دیگه نتونستم تجربه کنم

0 ❤️

896517
2020-07-07 03:10:02 +0430 +0430

کیر وزیر جنگ شیلی تو کونت، عوضی، تا اونجا خوندم که ۱۶ سالگی پاهاتو شیو کرده بودی یارو هم ۲۵ سالش بود سرباز بود دیگه ادامه ندادم، آخه پسر ۱۶ ساله شیو؟؟؟
۲۵ ساله سرباز؟؟؟مگه اینکه فوق لیسانس باشه

4 ❤️

896524
2020-07-07 03:47:42 +0430 +0430

شما حتمی یک مشاوره برو.این سطح از مزخرف گفتن واقعا خطرناکه

1 ❤️

896528
2020-07-07 04:32:52 +0430 +0430

کیرم تو خودت و پسر خاله ات و خواهرت :) ننه خراب :) حرومزاده :)

1 ❤️

896534
2020-07-07 05:09:42 +0430 +0430

چخبر اینجا
چرا داستانا امروز بچه بازی شده، همه 15 16 ساله
در ضمن خاک تو سرت پدرت که آبشو حروم کرد واسه تو

2 ❤️

896549
2020-07-07 06:02:02 +0430 +0430

یعنی اگه این دوساعت تعطیلی زنگ اخر نبود نصف داستانای مامان و بی غیرتی اصن بوجود نمیومد

0 ❤️

896603
2020-07-07 10:24:38 +0430 +0430

تو نره‌خر کون بدی میشی گی بعد اون دختر بیچاره بده میشه جنده؟

0 ❤️

896615
2020-07-07 11:21:07 +0430 +0430

#ن_به_بیغیرتی

0 ❤️

896645
2020-07-07 13:17:59 +0430 +0430

برقاروخاموش کرد و دیدم کیرش شق کرده .
مگه کیرش شب تابه؟

1 ❤️

896653
2020-07-07 14:18:46 +0430 +0430

چقدر نجیب و با حیایی تو لامصب

1 ❤️

896673
2020-07-07 17:34:58 +0430 +0430

اگر خالی بود حداقل میرفتی وسط تا تو را هم بکنه اگر راست بود بازم میرفتی وسط داستان اخرش کیری شود

0 ❤️

896682
2020-07-07 18:15:03 +0430 +0430

من شب دستمال کاغذی میخام دربیارم تا جق بزنم. صداش تابلوهه…

اونموقع اوون تلمبه میزد
خخخ

0 ❤️

896704
2020-07-07 20:02:35 +0430 +0430

من فکر کنم موش و گربه های خونه شما هم توسط آقا تست شدن از مامان و باباتون که فکر نکنم گذشته باشه

0 ❤️

896714
2020-07-07 20:30:18 +0430 +0430

گمونم یه ماه دیگه میگذشت …موقع در باز کردن میدیدی یه گروهان تو صف واستادن …
والا اگه من بودم شاید خدمت سربازیم چهار سال میشد …اصلا کادری میشدم . به شوهر خاله و خاله جان الیاس سلام برسون.

0 ❤️

896747
2020-07-07 21:05:56 +0430 +0430

مگه میشه؟؟ مگه داریم؟؟ من دیگه ررررررررد دادم (dash)

0 ❤️

896766
2020-07-07 21:28:21 +0430 +0430

تو 14ساله و.خواهرت دوسال بزرگتر از تو و 18سالشه
مخم گوزید (dash)

1 ❤️

896804
2020-07-08 00:35:11 +0430 +0430

تو کونی، خواهر جنده چه خانواده ایی

0 ❤️

896964
2020-07-08 15:25:48 +0430 +0430

خانوادگي كوني ايد پس

0 ❤️

896982
2020-07-08 18:36:38 +0430 +0430

خاستی درخدمتم

0 ❤️

897028
2020-07-08 20:04:23 +0430 +0430

دوستان اسم تایپ واضع نوشته شده من وخواهرم زیر پسر خالم یعنی هم بی هست هم گی باید خیلی بز باشی نفهمی بعد میاید میخونید تهش چرا کسشعر مینویسید یا لایک کنید یا دیسلایک دیگه این کسشعر هم برای اشخاص خاص راست کنندست برای افرادی هم حال به هم زن کامنت چرت ننویس دیگه هم بی هم گی از هر دوش بدم میاد کسخولا …

1 ❤️

897106
2020-07-08 21:05:54 +0430 +0430

در مجموع داستان ها یکم افت کرده جالب نبود

0 ❤️

897161
2020-07-08 23:03:37 +0430 +0430

بازم بنویس آفرین

0 ❤️

897216
2020-07-09 04:38:45 +0430 +0430

اشتباه نمیکنی ۲۵ ساله باید سرهنگ باشه

0 ❤️

897874
2020-07-11 06:25:26 +0430 +0430

عالی بود . و این همه لایک گرفت

0 ❤️

898207
2020-07-12 04:33:55 +0430 +0430

چه اصراری داری بگی کونت نرم و سفیده ؟ ریدی بابا

0 ❤️

898689
2020-07-13 19:53:53 +0430 +0430

داستانت کیری بود این به کنار
پسر خالت ۲۵ سالش بود بعد سربازی میرفت؟ :(

0 ❤️

898947
2020-07-14 15:23:34 +0430 +0430

مادر به خطا سیب زمینی میبود از تو بیشتر غیرت نشون میداد . با کونی ها زیاد مشکلی ندارم ولی خب کونی کسکش مگه کونیا غیرت ندارن ؟ کیرم تو داستان نویسیت .

0 ❤️

899170
2020-07-15 06:56:50 +0430 +0430

کیر تو مغز جقیت اخه وات د فاک ینی چی اون کیر بی صاجابو ک دارین دیگ چ مرگتونه میرین کون میدین اقا کونی ای درست برو کون بدع ولی نرو همه جا جار نزن (dash)

0 ❤️

899636
2020-07-17 01:32:57 +0430 +0430

هیچی دیگه خونوادگی جنده شدید خواهرت وخودت بیاید منم جفتتون رو میکنم منم سربازم

0 ❤️

899692
2020-07-17 15:13:10 +0430 +0430

چه راحت کون میدین شماها

0 ❤️

899891
2020-07-18 07:04:40 +0430 +0430

اومدی بنویسی ریدی😂

0 ❤️

900070
2020-07-19 07:36:31 +0430 +0430

افسوس از آینده ی این جوانان بی غیرت… بسی دیسلایک.

0 ❤️

900281
2020-07-19 23:34:00 +0430 +0430

اونقدری ازت بدم اومد که از ج ا هم اونقدر بدم نمیاد

0 ❤️

900431
2020-07-20 15:46:37 +0430 +0430

کونی بی غیرت/:

0 ❤️Top Bottom