من و دختر دایی دوست داشتنی ام

  سلام دوستان اسم من سامان میخوام داستان واقعی خودم و با دختر دایی ام براتون تعریف کنم دختر دایی من اسمش ترانه ست 28 سالشه چشم های کشیده درشت و ابروهای صافی داره پوستش هم خیلی سفیده تقریبا بلوری من واقعا این مدل پوست میپرستم ترانه چند وقته طلاق گرفته و دائم خونه ما میاد و میره با خواهرم من خیلی جوره خواهرم 30 سالشه اون هم طلاق گرفته خلاصه دوتایی حال میکنن برای خودشون مسافرت میرن کلی برنامه دارن ولی من عاشق اون موقع هایی ام که تو خونه هستن چون ترانه خیلی راحته میگرده جلو من اصلا یه وقتایی منو نمیبینه انگار. خیلی بد اخلاق هم هست ولی بدن خوبی داره بخوام دقیق بگم مناسب ترین سایز کون با رون های بزرگ قد 180 تقریبا و سینه ها 75 تا 80 خیلیییی ناز بدن این دخنر با فیس خوبی هم که داره همیشه ارزو میکردم کاش من جای شوهر قبلیش بودم عمرا از روش بلند میشودم بگذریم
  چند وقت پیش نشسته بودم پای تی وی داشتم با کنترل این کانال اون کانال میکردم که منو صدا کردن تو اشپزخونه برای پاک کردن سبزی من اصلا این کارا نمیکنم اما به خاطر اینکه ترانه ببینم رفتم تو همین حال که داشتم سبزی ها رو به فنا میدادم ترانه امد رد شه کونش چسبوند به کون من یک لحظه دنیا تو مشتم بود تمام حسم بکار گرفتم تا اون لحظه دیرتر بگذره فکر کنم خودش هم فهمید که یکم فشار اوردم. چند لحضه بعد سبزی از من گرفتن من هم پرو چون داشتم به حرفاشون گوش میکردم از ترانه پرسیدم چرا جدا شدی فکر کنم اولین باری بود که از اون فاصله نزدیک داشتیم صحبت میکردیم من هم نگاهم نمیتونستم کنترل کنم و همش رو خط سینه و لب و چشماش دوخته میشد داشتم میگفتم که ادم نامرد زیاد پیدا میشه یک هو خودشو بین پاهای من جا کرد خودشو لوس کرد گفت تو هیچوقت به عشقت خیانت نکن همونجوری چرخید رفت
  من داشتم میترکیدم از خشم و شهوت نمیدونستم منو واقعا به هیچ حساب میکنه یا از قصد میخواد بگه تو هیچی نیستی نمیتونی منو بکنی تاظهر با خودم حسابی فکر کردم و نقشه کشیدم میدونستم اهل مشروب و مسافرت هست من هم که کاسب خوب خیلی سراغ دارم یه عرق کشمیش و یه شراب قرمز ناب گرفتم و یه بطری شعرق ساختم گذاشتم تو زیر زمین البته زیر زمین ما خیلی بزرگ و مبله خودش یه سوئیت حساب میشه دم عصر به ترانه گفتم تا حالا شراب 10 ساله خوردی اونم پرسید چی میگی این برای چی پرسیدی منم سریع جمعش کردم گفتم همینجوری چون یه شراب ده ساله دارم یکدفعه امد تو ذهنم بیخیالش اون دوباره ادامه داد مگه شراب میخوری تو. من: اره بعضی وقتها خیلی کم. اون:اها از کجا میدونی ما میخوریم.؟ من :مگه ژینا هم میخوره اون: وای سوتی دادم شروع کرد به خندیدن منم داشتم سینه هاشو میدیدم شل میشدن سفت میشدن شل میشدن سفت میشدن دوباره شروع کرد به حرف زدن از کجا اوردی چجوریه و اینا منم بهش گفتم بعد غروب بیا تو زیر زمین اونجا اگه حالمون بد شه کسی نمیفهمه اونم قبول کرد ساعت 8 بود که دیدم اون با خواهرم امد تعجب داشتم شاخ در میاوردم اخه اصرار کردم چیزی نگه بهش اون نفهمه دیگه نا امید شدم بیخیال کردن ترانه شروع کردیم خوردن گفتم بزار سر شوخی حداقل باز کنم تو مستی بعدا میکنمش تا نصفه خوردیم اونا دیگه بسشون بود ولی خودشون اصرار میکردن منم یکی دوتا پیک دیگه براشون ریختم خیلی بالا بودیم ژینا پیراهنش در اورد گفت خیلی گرمه ترانه هم امد تیشرتش در بیاره منم سریع رفتم کمکش همونجوری که تیشرتش می کشیدم بالا با یه دست هم کمرش رو لمس میکردم تیشرتش در اوردم اما هنوز پشتش نشسته‌ بودم اروم رفتم سمت گوشش بهش گفتم حالت میخرم معلومه خیلی بالایی یکم صورتش چرخوند گفت آره سامی جون فکر نمیکردم اینجوری بشم منم اروم گفتم هر چی بخواهی هست فقط کافی تو اراده کنی عزیزم گفت مثلا چی منم اروم گفتم گل قرص سکس هرچی یه لحظه شهوت تو چشماش دیدم اما شرایط در نظر میگرفت بلند شد رفت پیش ژینا شروع کردن با هم شوخی کردن خندیدن من نمیتونستم بگذرم از اون کون و بدن دوباره یک پیک سنگین برای همه ریختم نمیخواستن بخورن من مجبورشون کردم که منو نگرفته حال نمیده تنهایی ژینا خیلی بالا بود هم با ترانه هم با من داشت شوخی سکسی میکرد اینو بگم که ژینا قدش 170 فیتینس کار پوست برنزه دماغش طبیعی سربالا خیلی عالیه از ترانه کم نمیاره من دیگه طاقت نیاوردم همون موقع که چسبیده بود به ترانه منم چسبیدم به ترانه و گفتم منم هستم دیگه نفهمیدم چند دقیقه ای داشتم باهاش ور میرفتم که دیدم ژینا بیهوش شد یا خوابید من هم که تو بهترین لحظه ممکن بودم لباسم کندم و باشورت افتادم رو ترانه اونم که خیلی بالا بود دیگه شهوت امونش بریده بود لب گرفتم داشت لبمو گاز میگرفت سوتینش دراوردم نمیتونستم رو پا وایسم فقط رو هم بودیم قد من 187 وزنم 80 فیتینس کار کیرم هم 18 سانت ولی کلفته همینجوری که بغل هم دیگه سرمیخوردیم کیر من که کلفت شده بود اروم با دستم هول دادم لای شرتش و با یه فشار همش کردم تو وای چه نفسی گرفت تو صورتم چقدر گرم بود کسش پاهاشو بازتر کرد تا فشارش کمتر بشه منم شروع کردم تلمبه زدن بعد چند دقیقه یه دستم دور کونش یه دستم دورگردنش حلقه کردم با تمام وجود ابم خالی کردم توش فقط داشت جیغ های ریز میکشید اندازه یه استکان ابم داشت از تو کسش میزد بیرون یه 5 دقیقه داشتم لب میگرفتم چشمام باز کردم دیدم 6 صبحه هنوز تو بغلم بود
  نگاه کردم ژینا رفته بود بالا
  ترانه رو چرخوندم چه کون سفیدی داشت چندتا بوس کردم دور سوراخشو خیلی ناز بود دوست داشتم یبار بکنم توش اما بعدا و به وقتش...
  اگه دوست داشتید لایک و کامنت بزارید ادامه شو تعریف کنم
  نوشته: ساسی بی حیا تیغ دار

 • 7

 • 19
 • نظرات:
  •   Sawidhashari
  • 1 هفته،4 روز
   • 2

  • آخ جوووون اولم


  •   19masoud13
  • 1 هفته،4 روز
   • 6

  • طرف تو رو به پشم کسش هم حسابت نمیکرده بعد بهت داد؟؟؟


   وقتی به یک جقی الکل صنعتی میدن و میگن شراب 10ساله هست نتیجش میشه این داستان.....


  •   مهسان۷۰۹۳
  • 1 هفته،4 روز
   • 9

  • ژینا عین سوسک توالت یهو گیج شد افتاد خوابید؟؟؟؟ (dash) نزن برادر نززززن لاقل موقع نوشتن نزن قبلش بزن که پشیمون بشی از نوشتن


  •   Losser
  • 1 هفته،4 روز
   • 2

  • ژينا گل اون
   گل مونگل اون


  •   لاکغلطگیر
  • 1 هفته،4 روز
   • 6

  • 18 سانته ولی کلفته؟
   دختره قدش 180 بود؟
   همینا معلوم میکنه خیلی دروغه داستانت
   بابا این تخیلاتُ رو جلوی آینه واسه خودت تعریف کن
   بسه!دروغ بسه!
   و من اللّه توفیق!


  •   شاه ایکس
  • 1 هفته،4 روز
   • 7

  • شعرق!!!!! وقتی یک جقی وفادار آب صابون گلنار رو سر میکشه نتیجه اش میشه این!!(biggrin)


  •   1352sina
  • 1 هفته،4 روز
   • 2

  • لحضه غلط . لحظه


  •   Tiktak1313
  • 1 هفته،4 روز
   • 4

  • جوجه تیغی جون ب ژینا و ترانه بگو مشتریاشونو میارن پیش تو حداقل دیگ داری رد میدی ها
   بخاطر خودت گفتم حالا


  •   woodpecker
  • 1 هفته،4 روز
   • 4

  • اینقدر افکارت لاشخور مآبانه ست که حتی به عقده های خودم تو تخیل پا نمیدی .. از سوژه داستان بگیرو نقشه کشیدن و به ابزارِ رسیدن به وصال و اخر سرم پریدن رو خر بیهوش و شورتش رو نداده پایین دودول 8 سانتی رو کردی 18 سانت ( عین قد کوتولت که کردی 187 ) هلش دادی ..مثل نگارشت از همه جاش بوی لاشخوری بلند بود. تو که عاشق کونش بودی.. عقده ات هم یادی ازش نکردی....تک خور .
   عزیز دل شما هم شبها مغزت رو بغل خایه هات نخوابون ..کسمغز


  •   LOOLOO_KHAN
  • 1 هفته،4 روز
   • 4

  • نه جون من دیگه تعریف نکن
   مگه سبزی هارو کمر دوخم پاک میکردی که میخواسه رد بشه کونش به کونت خورده؟
   معلوم بود درحال کون دادن بودی که کونت داغ شده
   برو جقتو بزن عسیسم


  •   Daland
  • 1 هفته،4 روز
   • 5

  • نمیدونم واقعا چی بهت بگم.طرف تورو به کیر خرم حساب نکرد بعد چطور وا داد و سریع خوابید زیرت...شراب ده ساله؟؟؟؟؟کیرم تو مخیلاتت شراب هفت ساله نه ده ساله.شراب تهش هفت ساله...
   بعدشم داستان و ولش کن این کامنت سجاد(کاربر)رو بچسبید خخخخخخ


  •   ninanina
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • چه باحاله


  •   amirrr2
  • 1 هفته،3 روز
   • 3

  • چقدر بدم از این سایت بری با داستان کصشعرت


  •   زندگی+فانتزی
  • 1 هفته،3 روز
   • 4

  • باز خداروشکر داستانت دنباله دار نیست


  •   admin_s_father
  • 1 هفته،3 روز
   • 3

  • اوشگول


  •   سکسدوست
  • 1 هفته،3 روز
   • 4

  • ای کیفم تو بانک صادراتت . تا میگی بیوه بوده ....میفهمم ارزوی یک جقول الدوله است ، تو ذهن تبدارش ... صابونتو عوض کن ...تا توانی در جوانی جلق بزن ....دست راستت خسته شد با چپ بزن ..راه ابت بسته شد بیا برای اهالی شهوانی ساک بزن ....ناخن پاهاتو بردار لاک بزن ...کیر هفت سامورایی تو هفت سوراخت ....


  •   زولان
  • 1 هفته،3 روز
   • 3

  • کم بزن کور میشی بچه


  •   Hooman.esf.59
  • 1 هفته،3 روز
   • 2

  • با توضیحاتی که در مورد خودت دادی
   معلوم شد، هول دوزاری که میگن تویی.


  •   abdolak2
  • 1 هفته،2 روز
   • 1

  • اینا تصویر ذهنی جغیدنات بود دیگه گل پسر صابونتو عوض کنی بهترم میشه


  •   washan
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • کاری به یک سری اغراق ندارم.
   اینکه تو موقعیت ریسکی سکس کنی واقعا عالیه.
   خصوصا با فامیل.
   هرچیش حقیقته نوش جونت


  •   مردتنها90
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • مگه میشه؟؟ مگه داریم؟؟ (dash)


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو