من و دوست دخترم و دوستش

1396/08/02

سلام . امروز میخوام داستان منو دوست دخترمو بگم که مال یه سال پیشه
من با یه تور که داييم برای نوجوانان می برد با دوست دخترم و یکی از دوستانش که اسمش زیبا بود رفته بودیم سفر تو کویر نزدیک کاشان . از اونجایی که من چهارمین پسر توی این تور بودن و چادر ها سه نفره بود به من یه چادر سه نفره دادن که فقط خودم توش بودم.
شب که شد با دوست دخترم که کون خوش فرمی داشت قرار گذاشتم که ساعت 12 شب بیاد چادر من تا با هم حال کنیم
ساعت 12 شد و دوست دختر من اومد اول لب رفتم ازش بعدش لختش کردم و از سینه هاش شروع کردم به خوردن تا رسیدم به کسش یه چن دقیقه ای خوردم براش و اون هم برای این که چادر های دیگه نفهمن دستشو گذاشته بود رو دهنشو آروم آه و ناله می کرد خوردنم که تمموم شد لباسامو در آوردم و کیرم گذاشتم تو دهنش و اون یکمی برام ساک زد بعدش از پشت کیرمو کردم تو کسش که خیلی خیس و داغ بود و چون این سومین باری بود سکس می کردیم کسش تنگ بود
بعد یه چن دقیقه ای پوزيشن عوض کردیم من خوابیدم زیر اونم نشست رو کیرم و شروع کرد به بالا و پایین پریدن
داشتیم حال می کردیم که در چادر باز شد . منو دوس دخترم خشکمون زده بود که دیديم زیبا دوست دوست دخترم که ممه های خوبی داشت اومد تو چادر انگار که نه انگار ما داشتیم سکس می کردیم
در چادر رو بست و همون جوری زل زد به منو دوست دخترم و همین طور یه چند لحظه تو سکوت سپری شد که زیبا شروع کرد یه پایین کشیدن شلوارش و گفت : منم راه میديد
منو دوست دخترم تو تعجب بودیم که من یه نگاهی به شرتش انداختم و دیدم که کسش یکم خيسه
دوست دختر من هم بدون اینکه به من توجهی بکنه گفت باشه
خلاصه زیبا بخت شد و مستقیما اومد نشست روی سرم جوری که کسش تو دهنم بود
آروم شروع کردم به خوردن و تلمبه زدن
یه چن دقیقه ای خوردم که دیدم صدای زیبا داره در میاد اون موقع بود که گفتم وقتشه
زیبا رو خوابوندم زمین و دوست دخترم هم به شيکم افتاد رو زیبا جوری که کس جفتشون رو هم بود
کیرمو گذاشتم در مس زیبا سرشو کردم تو که فهمیدم زیبا هنوز باکرست
گفتم آماده ای اونم جواب داد آره فقط آروم
منم کیرمو کردم تو کسش می خواست جیغ بزنه که دوست دخترم دستشویی سریع گذاشت رو دهن زیبا تا صداش در نیاد من هم آروم شروع کردم به کردن
بعد یه مدت تلمبه هام رو سریع تر کردم داشت کم کم آبم میومد که زیبا ارضا شد
سریع کیرمو در آوردم میدونستم اگه درجا بکنمش تو کس دوست دخترم آبم زود میاد برا همین شروع کردم به انگشت کردن کس دوست دخترم یه کم که گذشت شروع کردم به کردن بعد چند دقیقه دوست دخترم هم ارضای شد و آب خودم هم داشت میومد پس کیرمو در آوردم و الموت ریختم روی کس دوست دخترم و آبم از روی کس اون آروم آرومر بخت روی کس زیبا بعدش ولو شديم بعد چن دقیقه بلند شدیم تمیز کردیم و جا اندختيم و تا صبح لخت کنار هم خوابیدیم و بعدش صبح ساعت 5 هر دو شون رو بلند کردم تا برن به چادر خودشون
از اون روز به بعد یه سال گذشته و هنوز من هم با زیبا هم با دوست دخترم سکس دارم

نوشته: Zeri


👍 8
👎 14
36960 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

659412
2017-10-24 20:43:06 +0330 +0330
NA

ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻧﻜﻦ ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺩﺧﺘﺮﺍﻱ ﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﻛﻴﻮﻧﻴﺎﻱ ﺗﻮﺭ ﻭ ﺻﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺍﻳﻴﺖ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺑﻬﺖ ﻛﻴﻮﻥ ﺩﺍﺩﻥ :,(

2 ❤️

659422
2017-10-24 20:52:16 +0330 +0330
NA

یعنی جوری که تو تعریف کردی اگه منم اونجا بودم لابد باید به تو کون میدادم
باشه تو راست میگی ، دلفینها هم پرواز میکنن ، لاکپشتها تو مسابقات دو اول میشن .
تو کا راست گفتی ولی کوس ننه دروغگو

0 ❤️

659426
2017-10-24 20:54:22 +0330 +0330

چه سریه گذاشت پردشو بزنی خخخخ

0 ❤️

659427
2017-10-24 20:57:11 +0330 +0330

دوست دخترت دستشوئی گذاشت رو دهن زیبا؟؟!!
الموت ریختی رو کس دوست دخترت؟؟!!الموت قلعه نبود مگه؟
حالا لابد لایک هم میخوای

0 ❤️

659464
2017-10-24 23:30:44 +0330 +0330

دخترای اروپا هم میخوان بیان توی چادر / تایم جقتو بیشتر کن که جا بشن

1 ❤️

659470
2017-10-25 02:01:41 +0330 +0330

ای بابا شب بوده ندیدی زیبا نبوده که داییت بوده یه دست کونت گزاشته و رفته
جاکش این چ داستانیه اخه

0 ❤️

659480
2017-10-25 04:15:34 +0330 +0330

داداش ما به همه گفیتم کردیم، تو هم بگو کرده،،، خوبیت نداره…

0 ❤️

659483
2017-10-25 04:39:29 +0330 +0330

داداش داستان کردن بقیه اعضاء تور رو هم برامون بنویس لطفا خجالت نکش کردیشون ندادی که بزار ماهم فیضی ببریم وصف العیش نصف العیش دمت گرم صابون گلنار جدید گرفتم

0 ❤️

659493
2017-10-25 07:10:17 +0330 +0330

بچه کونی یادت رفت بگی قد بلند و هیکل ورزشکاری هستی و دودولت ۲۴ سانته .در ضمن وقتی جغ میزتی نیا داستان بنویس چشات تار میبینه پر غلط املایی میشه

2 ❤️

659512
2017-10-25 10:30:04 +0330 +0330

ینی ته واقعیت بودا نکنه کل افراد توی تور بهت دادن و نمیخوای بگی ? ?

0 ❤️

659514
2017-10-25 10:53:05 +0330 +0330

گه نخور بابا

0 ❤️

659542
2017-10-25 15:35:47 +0330 +0330

وقتی داری ارضا میشی چند لحظه دستت را از روی کیبورد بردار تا اینقدر غلط ننویسی

0 ❤️

659549
2017-10-25 18:48:33 +0330 +0330

نکنی مارو بکن خان (dash)

0 ❤️

659636
2017-10-26 06:28:52 +0330 +0330

آقا یه فیلمی بود شهاب حسینی بازی می کرد نقش استاد دانشگاه رو داشت و دانشجو ها رو برد کویر رو ببیند
قطعا نویسنده فیلم رو دیده اما چون مامانش حموم بوده نتونسته بده دیداری با گلنار داشته باشه
واسه همین اومده و شروع کرده به زر زدن
پسرم خوب می رفتی تو دستشویی و جفت رو می روی
چرا میای و خودت رو به فلک می دی

0 ❤️

739508
2019-01-04 22:33:43 +0330 +0330

اولا دوست دخترت اسم نداره فقط دوستت اسم داره؟
دوما یا مرحوم بروسلی
تو یه حرکت کس اون که رو دهنت بودو انداختی رو کسی که رو کیرت بود و خودتم رفتی روشون؟ کنگ فوئه مگه
سوما دستشویی گذاشت رو دهنش؟خیلی کار زشتیه
چهارما همینجوری یهویی پردشو زدی؟
پنجما اومد گفت لطفا منم بکنین؟
شیشما کیرم دهنت
هفتما کیر بقیه هم دهنت

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها