داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

من و زن همسايه قديمى

1398/05/25

سلام اسم من على ساكن كرج هستم
٢٧ سالمه، ده سال كه از محله قديمى مون جا بجا شديم اما هنوز هم با دوستام در ارتباط هستم، يه روز دوستم زنگ زد گفت با محمد و خانوم هامون نشستيم شب نشينى تو هم بيا، از من انكار از اونا اصرار،منم لباس پوشيدم و رفتم ، خلاصه اونجا كلى خنديديمو يه دونه هم عكس يادگارى گرفتيم. من ب دوستم گفتم اين عكس رو برام تلگرام كن گفت اوكى،
خلاصه اون شب من و دوستم و خانومش از خونه زديم بيرون سوار ماشين من شديم تا ساعت دو سه شب بود بيرون بوديم من اونارو رسوندم خونه و رفتم منم خونه.
وقتى رسيدم خونه لش كردم تو جام يهو تلگرام پيام اومد ديدم خانوم دوستم شمارمو از دوستم گرفته و برام عكس رو فرستاده منم كلى تشكر كردمو شب بخير گفتمو خوابيدم. از فردا شروع كردن پيام دادن به من همانا تا ناهارتو خورديو اينجور صحبتا.
منم كصخلم اصلا فك نميكردم اين تنش ميخاره.
خيلى بهم زنگ ميزد حرف ميزد ميگفت تو هرچى بگى من رو حرفت حرف نميزنم تو بهترين داداش دنيايى از اين كص شعرا.
دوست دخترم بهم ميگفت اين كونش ميخواره على جوابشو نده منم اصلا به اين موضوع فك نميكردم ميگفتم اگه تماسى هست در حد همين داداشى و اينجور چيزاست.
به شب دلو زدم ب دريا در حين پيام بازى بهش گفتم حس سكسى نسبت بهت دارم
يهو يه جوابى داد كه من ريدم ب خودم
گفت من با تو همه چى دوست دارم.
منم حشرى شدم زد بالا لامصب
اصلا نفهميدم چى شد كه مكانو جور كردم باهاش قرار گذاشتم.
ظهر بود منتظر بودم كه بياد فك نميكردم بياد اما اومد وقتى اومد منو بغل كرد بعد نشستيم رو كاناپه سرشو گذاشت رو شونم گفت اخيش
بعد نميدونم چى شد سرمو چرخوندم لب تو لب شديم
بهش گفتم لباساتو در بيار
نميدونيد چه استيلى داشت كه جنده خانوم ورزشكار سينه و باسن عالى
رفتيم رو تخت همينجور كه لب بازى ميكردم باهاش كه اومدم پايين تى شرت و سوتينش رو در اوردم
سينه هاشو درسته كردم تو دهنم
اونم كه فقط چشاشو بسته بود صداش در نميومد
منم فقط شورت پام بود
شلوارتو دار اوردم به شورت قرمز پوشيده بود ،در اوردم خدايا كس انقدر تميز من نديده بودم ، صورتى صورتى فقط يه خط،
ناخوداگاه سرم رفت سمت كسش ميليسيدم فقط چشاشو بسته بود لبش و فشار ميداد
تمومش كردم بلند كه شدم اونم سريع بلند شد نشست منم سر پا يهو شرتمو كشيد پايين كيرم افتاد بيرون همرو كرد تو دهنش يكم كه خورد خودش دراز كشيد
منم اومدم روش تنظيم كردم رو سوراخ اروم دادم تو كسش، وقتى كردم تو پشمام ريخت انقدر تنگ بود گفتم مگه سكس نداشتى گفت چند ماهه به مشكل خورديم سكس نكردم
منم اروم اروم ميكردم تو كسش اونم خودشو ميداد عقب دردش ميگرفت،
من تو عمرم همچين كس تنگى نكرده بودم
شروع كردم اروم اروم تلمبه زدن لب گرفتن به سه دقيقه نشد ابم اومد.
دراز كشيديم تو بغل هم
لب بازى ميكرديم و خاطره واسه هم ميگفتيم
كه دوباره راست كردم من اومدم روشو اروم فشار دادم رفت تو چقدر تنگ بود اخه
اروم اروم ميكردم گفت على فاطمه رو از كون ميكنى گفتم اره گفت منم ميخوام از كون بدم
گفتم درد داره نميخواد گفت دردشو تحمل ميكنم.ميخوام فقط تو منو از كون كرده باشى.
اينم بگم اصلا ب كسى كس نداده بود غير شوهرش فقط من زدم توش
خلاصه كرم گشتم پيدا كردم اونم به شكم خوابيد كون داد بالا منم يكم كرم برداشتم زدم انگشتم ب زور ميرفت تو انقدر تنگ بودانگشت دومم ده دقيقه طول كشيد بهد اروم اروم جا كردم كلاهكشو داخل،مگه داريم انقدر تنگ اخه، داشت زمين گاز ميزد
ميگفتم اين كون واسه كيه ميگفت تو فقط تو بكنشى،
منم با اينكه دو بار ابم اومده بود اما چند دقيقه كه عقب جلو كردم ابم داشت ميومد كه فهميد كونو بيشتر داد بالا همشو خالى كردم تو كونش
دراز كشيدم روش ،
بعد يه نيم ساعتى تو بغل هم وول خورديمو لب بازى بعد لباساشو پوشيد رفت بعد پى ام داد گفت چهار بار ابمو اوردى،
منم بعدش ديگه نه محله رفتم نه رفيقامو ديدم كلا عذاب وجدان كصخلم كرد
انقدرى كه از اون موقع به بعد حتى نتونستم مخ يه دختر رو بزنم
همش گهى كه خوردم مياد تو ذهنم
تاوانشو هنوز دارم ميدم
اولين و اخرين زن متاهلى بود كه كردم
اما بدبختم كرد
هيچكس نفهميد اما من و خودش كه ميدونيم
اين عذاب هميشه همه جا همراهم هست.
ممنونم كه وقت گذاشتين خواستم فقط راز كه تو دلم نگه داشتمو ب شما بگم
خواهش ميكنم هيچوقت دنبال زن مردم نريد خيلى تاوان پشتش داره.

نوشته: على


👍 10
👎 23
50729 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

790335
2019-08-16 19:48:41 +0430 +0430

باور کنید این جمله عینا از متن بالا کپی شده؛
شلوارتو دار اوردم به شورت قرمز پوشیده بود.
منظورشون این بوده؛
شلوارشو درآوردم یه شورت قرمز پوشیده بود.
یک هلی کوپتر صفر کیلومتر به کسی اهدا میشه که بگه دست علی آقا زمان تایپ کجا بوده.


790346
2019-08-16 19:57:47 +0430 +0430

دوست گور ب گور شدت خودش تل نداشت یعنی؟؟؟ چقد راحت شما سکس میکنید


790355
2019-08-16 20:06:46 +0430 +0430

۱: کیری ک واسه رفیق بلند شه باید سر صاحبش بره زیر گیوتین
۲: چرا همه داستانها امشب دختره عاشق پسره میشه
پس فقط واس ما خار داره
۳: چرا توجیه سکسهاتون میشه چن ماهه سکس نداشتیم و ب مشکل خوردیم و از این مزخرفات

مث ادم بگو طرف داد منم کردم
این خزعبلات چیه دیگ

3 ❤️

790372
2019-08-16 20:25:37 +0430 +0430

کاری به داستانت ندارم فقط به خاطر پاراگراف آخر لایک میکنم .
آوا خانم بیخوابی یا دیر خوابیدن برای نینیت ضرر داره هااا. خخخ

0 ❤️

790373
2019-08-16 20:25:44 +0430 +0430

کاری به داستانت ندارم فقط به خاطر پاراگراف آخر لایک میکنم .
آوا خانم بیخوابی یا دیر خوابیدن برای نینیت ضرر داره هااا. خخخ

1 ❤️

790399
2019-08-16 21:26:19 +0430 +0430

نگارش خوب بود منهای اشتباهات تایپی ؛
با موضوع داستان مخالفم چون نباید خودت رو تو همچین موقعیتی قرار میدادی که عقلت رو به هوس بسپاری ؛
با پیامت موافقم اما این پیام اگر برای هر کسی مفید باشه برای شما جز پشیمونی چیزی نداره ؛
کاش قبل از هر کاری کمی فکر بشه قبلش ؛
موفق باشی

0 ❤️

790406
2019-08-16 22:36:37 +0430 +0430

شلوارتو در آوردم چيه!!!برو شلوار ننه اتو در بيار جاكش
توي خروس دو دقيقه ميكردي آبت ميومد چجوري ٤ بار ارضاش كردي؟!
اون دوست دخترتم كه كيونيه شماره بذار همه فيض ببرن.
ولي جدي زن شوهر دار پاخوري داره بد چوب ميره تو كونت
نكنيد اصلا ارزش نداره…

4 ❤️

790424
2019-08-17 01:40:06 +0430 +0430

واسم خیلی سواله که چطوری میشه، همه ی دخترایی که بچه های شهوانی باهاشون سکس میکنن هم از کوس میدن هم از کون!!! (clap)

ایرانی سرفراز، ایرانی قهرمان

0 ❤️

790452
2019-08-17 03:59:17 +0430 +0430

ZHAZHAی عزیز دستش تو شورت قرمز بکنش بوده داشته کیر اونو میمالیده.
کس‌مغز جقی

2 ❤️

790465
2019-08-17 05:06:06 +0430 +0430

کیر ک راست میشه همه چی فراموش میشه. بعد ک آبه میاد تازه میفهمین چ گوهی خوردین هی عذاب وجدان عذاب وجدان میکنین. ولی بازم راس شه بازم پا بده همه چی یادتون میره طرفو جر میدین.

0 ❤️

790468
2019-08-17 05:24:06 +0430 +0430

کسی که خودش میخواد بده را باید کرد

0 ❤️

790508
2019-08-17 08:20:31 +0430 +0430

واقعا یه کسکش ملجوقی کس بیبیت با بیسکوئیت ننویس

0 ❤️

790516
2019-08-17 09:17:34 +0430 +0430

گوه نخور… بهترین کوس و کون زن شوهرداره… کسکش نصیحت میکنه

0 ❤️

790611
2019-08-17 19:28:29 +0430 +0430

داستانت کیری بود چون توش شربت نخوردین.

1 ❤️

790651
2019-08-17 19:48:51 +0430 +0430
NA

آخی،بچه مثبت،وقتی میکردی عذاب وجدان نداشتی؟بقول خودت چهار بار ارضاش کردی یادت نبود چه گهی خوردی وقتی تموم شد یادت افتاد

0 ❤️

790788
2019-08-18 06:09:35 +0430 +0430

تا اونجا خوندم که نوشته بودی تو عمرم همچین کص تنگی نکرده بودم !!
دست تو یکم شل بگیر پوستش در اومد !

1 ❤️

790914
2019-08-18 17:25:32 +0430 +0430
NA

کس کش زن رفیقتو کردی از ترس حامله شدنش و اینکه کونو به باد ندی در رفتی آبا از اسیاب بیفته برگردی دوباره بکنی ولی غافل از اینکه ننت گاییدس

0 ❤️

790915
2019-08-18 17:25:33 +0430 +0430
NA

کس کش زن رفیقتو کردی از ترس حامله شدنش و اینکه کونو به باد ندی در رفتی آبا از اسیاب بیفته برگردی دوباره بکنی ولی غافل از اینکه ننت گاییدس

0 ❤️Top Bottom