من و فرشید بیچاره

1390/02/04

این چیزی که مینویسم رو حتما بخونین.
پارسال همین موقعها بود که من و فرشید(دوستم)مونده بودیم کف کس.گفتیم چی کنیم چی نکنیم تصمیم گرفتیم کس پولی بکنیم.این شد که فرشاد به 1 جنده ی 24 ساله که دانشجوی شهرمون هم بود زنگ زد و ردیفش کرد واسه فردای اون روز.عصرش تصمیم گرفتیم که سکس رو دو نفره انجام بدیم ببینیم حالش چطوره انقد تعریف میکنن.
فردا شد و من و فرشاد رفتیم دختره رو سوار کردیم و بردیم خونه فرشاد اینا که خالی بود.رفتیم نشستیم و یکم کس کلک بازی درآوردیم و کم کم کارو شروع کردیم.من نشستم اینور دختره و فرشاد هم اونور.شروع کردیم به خوردن گردن طرف.همینجور که داشتیم لیس میزدیم دختره هم آه و اوه و خنده رو با هم قاطی کرده بود و نفس نفس میزد.سینه هاش رو تو دستم گرفتم چه سینه هایی.با اینکه شل و ول بود اما آخره سینه بود.گفتم اینجور نمیشه بریم رو تخت تو اتاق.دختره گفت قرارمون یکی یکیه دوتایی من عمرا نمیدم.فرشاد زد در کونش و گفت بدو زرزر نکن.سارا (اسم مستعار)هم خندید و رفت تو.رفتیم تو اتاق بغلش کردم پرتش کردم رو تخت و شروع کردم به درآوردن لباساش.فرشاد هم گیر داده بود داشت گردنش رو میخورد سارا هم هی آخ و اوخ میکرد و دیگه کاملا وا داده بود.لباس و سوتینشو که درآوردم پریدم رو سینه هاش.بزرگ-سفید-نرم مثل بادکنک.شروع کردم به خوردن سینه هاش اونم سرم رو گرفته بود و رو سینه هاش فشار میداد.به فرشاد گفتم بپر رو پایین تنه کار کن سارا هم گفت آره راست میگه کونی بپر.فرشاد رفت پایین و شروع کرد به انجام عملیات.
کیرم و درآوردم دادم دست سارا اونم شروع کرد به ورز دادنش.پاشدم نشستم رو سینش و کیرم و گذاشتم تو دهنش.لامسب سینش مثل بالش میموند.دیدم فرشاد رفته داره کسش رو میخوره منم از فرصت استفاده کردم دستام رو اهرم کردم و تند تند تو دهنش تلمبه میزدم(البته هواسم بود زیاد نره تو دهنش که بیاره بالا).بالا پایین میکردم و تو اوج لذتم بودم دیدم بیچاره داره خفه میشه بیخیال تلمبه شدم رفتم سراغ سینه.سینه هاش رو تو دستام مشت کردم به هم چسبوندم و کیرم و کردم لای سینه هاش.شروع کردم به تلمبه زدن.فرشاد هم اونور داشت کیرش رو میمالید به کس سارا.همینجور که حالش بیشتر میشد منم سرعتم و زیادتر میکردم.وقتی داشت آبم میومد همونجا لای سینه هاش آبم رو تخلیه کردم.از لای سینه هاش داشت آبم میریخت بیرون و سارا هم کیف میکرد واسه خودش.کشیدم بیرون و افتادم اونور.
فرشاد داشت نگاه میکرد که دید 1ذره از آبم ریخت رو تخت مامان باباش.عصبی شد گفت پاشین بابا گند زدین به حال و احوالم.
دیگه خلاصه فرشاد رو آروم کردم و رفتیم تو حموم که کثافت کاری هم نشه.
فرشاد که حشرش بالا بود دختر رو روی زمین خوابوند کونش رو آورد بالا و شروع کرد به کردن سارا.اونم که ماشالا جنده گشاد تخمش هم نبود.منم رفتم گذاشتم تو دهنش.فرشاد که ارضا شد پاشد آبش رو ریخت رو کون سارا و منم دیدم تا تنور داغه وقتشه.پریدم پشت سارا و کیرم رو چپوندم تا خرخره تو کون خانم.کونش رو گرفته بودم تو دستام و تابش میدادم از زیر هم دستم رو قلاب کرده بودم و کسش رو میمالوندم.فرشاد که تازه ارضا شده بود رفته بود بیرون سیگار بکشه.
سارا گفت وحشیانه بکن.جر بده.منم محکم با دست ضربه میزدم به کونش و انگشتمم با کیرم کرده بودم تو.تلنبه تلنبه تلبنه تا ارضا شدم.کشیدم بیرون ریختم رو صورتش.
رفتیم بیرون 1 پیتزا زدیم و دوباره حشر گل کرد(ای کاش نمیکرد)
رفتیم تو حموم و فرشاد گفت دیگه اینسری از کس میکنمت(سارا دیگه باید میرفت عجله داشت دیگه از غید لفت و لیس گذشتیم)فرشاد کاندوم آورد که دختره گفت با کاندوم نه.خلاصه پاشو کرده بود تو 1 کفش که با کاندوم نه.
به فرشاد گفتم این 1 ریگی به کفششه بیخیالش شیم.فرشاد خان گیر داد که نه.دوستام هم بی کاندوم کردن همه هم سالمن(بعد معلوم شد دروغ میگفته سارا خانوم به همه اینو میگفته ولی کسی زیر بار نمیرفته)
دیگه فرشاد پرید رو دختره و شروع کرد به تلنبه.جفت انگشته فاکش هم کرده بود تو سوراخ دختره و فشار میداد.منم اونور با کیرم ور میرفتم تا شق بمونه.دختره به فرشاد گفت بخواب روم(با اشوه و حشر تمام)فرشاد خوابید روش و ادامه تلنبه.نزدیکای ارضا شدنش بود که دختره پاشو غلاب کرد دوره کمر فرشاد.تا فرشاد اومد بکشه بیرون این مثل کنه چسبید بهش و نذاشت و تموم آب فرشاد ریخت تو خانم.فرشاد حیرون پا شد و منو نگاه میکرد.دختره میخندید و گفت باید منو بگیری.نگیری میرم شکایت که منو زور گیر کرده.
حالا ما هم مونده بودیم چی کنیم.نه میشد بریم دادگاه بگیم یارو جندس میگن گه خوردین جنده بردین از اونطرف کی حاضر میشد بگه آره منم بردمش.از طرفی هم اگه شکایت میکرد میفتاد گردن فرشاد.
فرشاد قاطی کرد و رفت که بزنه سارا رو بکشه که من جلوش رو گرفتم.چون دیگه اینجوری کار خرابتر میشد.
بگذریم به سلامتی الان فرشاد الاف دادگاه شد و آخرش هم مجبور شد یارو رو بگیره.سارا هم بعد اینکه بچه رو به دنیا آورد مهرش رو قسط بندی کرد و زد به چاک.بیچاره الانم که الان دپرسه.
منم از اون موقع جرات ندارم طرف جنده برم.

نوشته: فرید


👍 0
👎 0
24464 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

277940
2011-04-24 22:59:42 +0430 +0430

kos nagoo
farshad to boro pain’tane…onam 3sot shoro kard kos lisi…

0 ❤️

277942
2011-04-25 01:18:51 +0430 +0430
NA

اینم عاقبت اینه که وقتی با جنده پولی هستی عقلت بپره سر کیرت.

0 ❤️

277943
2011-04-25 03:26:47 +0430 +0430
NA

خودت دوست داری بهت چی بگم؟
چه نظری بدم؟

0 ❤️

277946
2011-04-25 09:59:50 +0430 +0430
NA

کس میگی فکر میکنی درست میگی اخه کسمخ اولا که دختره با یه بار دادن حامله شده دوما زود رفته شکایت کرده و هنوز بچه بدنیا نیومده افتاد گردن رفیقت؟اخه کدوم دکتری از تو رحم میتونه ازمایش دی ان ای بگیره که مال شما گرفته سوما طبق قانون پسره میتونه قبول نکنه با دختره ازدواج کنه اما باید شلاق رابطه نامشروعو بخوره بعدشم اگه ثابت شد بچه ماله اونه مسئولیت بچه رو قبول کنه واجرت المثل دختره رو بپردازه همین یکم واقعی بنویسید لطفا

0 ❤️

277947
2011-04-25 10:50:27 +0430 +0430
NA

aryaspb راست میگه دیگه کودن بچه وقتی به دنیا میاد میتونن ازمایش بگیرن و بفهمن تخمه ترکه کیه حالا اگه دختر بود یارو پردشو میزد اگه تو 24 ساعت میبردن پزشک قانونی اونو میشد یه کاریش کرد و قابل باور تر بود ولی نه این به قوله خودتون جندرو که ساعت به ساعت با یکی سکس داره بعدشم از تو رحم ازمایش دی ان ای بگیرن =)) بعدشم راه هایه بهتری هم بود میتونستین بچه رو بندازین کاری نداشت که به زورم میشد در ضمن یه جندرو هیچ وقت بدون رعایت کردن مسائل بهداشتی ( کاندوم ) نمیکنن کلا خاک تو سرت با این داستانت خواهشا دیگه ننویس خوشحالمون میکنی …

0 ❤️

277948
2011-04-25 12:42:30 +0430 +0430
NA

من نشستم اینور دختره و فرشاد هم اونور الان دقیقا کی کدوم ور؟؟؟
با اینکه شل و ول بود اما آخره سینه بود ببخشید دیگه کجاش اخر سینه بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یعنی می خوام ببینم به چی می گه اخر سینه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

.پاشدم نشستم رو سینش و کیرم و گذاشتم تو دهنش ایشون اون زیر له نشدند؟؟؟ سینه های بادکنکیشون نترکید؟؟

دیدم فرشاد رفته داره کسش رو میخوره مال جنده رو می خورد؟ اووووووووووغ

.از لای سینه هاش داشت آبم میریخت بیرون و سارا هم کیف میکرد واسه خودش با اب کیر شما حال می کرد؟

انگشتمم با کیرم کرده بودم تو کونش غار بود کونشون؟؟؟

فرشاد قاطی کرد و رفت که بزنه سارا رو بکشه که من جلوش رو گرفتم یعنی این تیکه اش خدا بود :))

0 ❤️

277949
2011-04-25 13:23:54 +0430 +0430
NA

به شما بانو اور (جاکش)محترم
ننویس ننویس ننویس ننویس
الت پریش(کس خل)
نکن این کارا حال ما رو بد نکن
بدون کاندوم نکن بده .بله بده

0 ❤️

277950
2011-04-25 13:44:31 +0430 +0430
NA

با نظر آریا و باران موافقم
انقدرا هم الکی نیست که یه جنده رو به یکی قالب کنن؛
حالا از اینا گذشته؛واقعا فرشاد کس اون جنده رو خورد؟(أیییییی حالم بد شد)

0 ❤️

277951
2011-04-25 13:45:49 +0430 +0430
NA

با نظر آریا و باران موافقم
انقدرا هم الکی نیست که یه جنده رو به یکی قالب کنن؛
حالا از اینا گذشته؛واقعا فرشاد کس اون جنده رو خورد؟(أیییییی حالم بد شد)

0 ❤️

277952
2011-04-25 13:47:39 +0430 +0430
NA

انا دمت گرم =))

0 ❤️

277953
2011-04-25 14:06:48 +0430 +0430
NA

آنا جون تركوندي عزيز!
بعدم اين يارو فرشيده فرشاده حالا هر كي هست بعد از اينكه ريدن به تخت بابا ننه‌ش يادش رفته بره حموم!!
اگر اين داستان واقعيت داشته باشه در اصل دختره به كون اينا گذاشته! دمش گرم! هم كسشو كرده تو حلقشون هم ريده به زندگيشون!! خودشم رفته با اقساط مهرش داره به ريش آقايون مي‌خنده! اين يارو هم داستانو نوشته حالا يه ملت دارن بهشون مي‌خندن!
نتيجه اخلاقي داستان: جنده تحصيل‌كرده نكنين كه بدجور ركب مي‌خورين!! يعني حداقل كسيو بكنين كه ضريب هوشيش در حد خودتون باشه اگر پايين‌تر از خودتون پيدا نميشه!

0 ❤️

277954
2011-04-25 14:35:25 +0430 +0430
NA

قربونتون باران نفس و فریجاب عزیززززززززززززززززززززززز

0 ❤️

277955
2011-04-25 16:09:08 +0430 +0430
NA

یه سوال کوچیک :
“رفتیم بیرون 1 پیتزا زدیم و دوباره حشر گل کرد”
کسی توصیه میکنه با جنده رستوران رفتن ؟!!

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom