من و مادر دوستم (بدون سوپرمن بازی)

  سلام من علی هستم
  این خاطره ای که مینویسم مال پارساله وقتی که 17 سالم بود
  بزارید از خصوصیات خودم بگم
  یه نوجوون هیکلی که هم بسکتبال میرم و هم بدنسازی . خوشتیپ شاخ نیستم ولی ظاهر خوبی دارم و زیاد تو کف مدل مو و از اینجور چیزا نیستم ولی وقتی تو خیابون راه میرم بخاطر هیکل ورزشکاریم یه خورده جلب توجه میکنم
  دوست دخترم ندارم یعنی تا حالا اقدام نکردم شاید چون جنمش رو ندارم
  من از دبستان بچه درسخونی بودم و بچه ها اگه مشکلی تو درس داشتن از من میپرسیدن یا میرفتم خونشون بهشون درس میدادم یکی از دوستام اسمش پویان بود ( اسم مستعار ) بچه درسخونی نبود و خیلی هم شر بود ( موندم با اون هیکل نحیفش چرا انقدر دعوا میکنه ) ولی هرچی بود دوستم بود و خونشون هم نزدیک و هر موقع مشکلی داشت میرفتم خونشون و بهش یاد میدادم درسو . از دبستان با هم بودیم تا الان که دبیرستانیم . پدرش تولیدی داشتو وضع مالیشون مثل ما خوب بود ( یه چیزی بین متوسط و خر پول ) و مادرش که داستان در مورد اون هست خیلی به فکرش بود از منم خوشش میومد و اینو بگم که خیلی خوشپوش بود و همیشه بوی عطر میداد . با منم دیگه تعارف نداشت و راحت بود جلوم . راستش تا موقعی که به سن بلوغ برسم احساس خاصی بهش نداشتم ولی از موقعی که کیرم کوس کوس کرد چشامو بیشتر باز کردم دیدم عجب هیکل خوش فرم و سکسی داره !!!!!!!!!!!! آخه کلاس ایروبیک میرفت جوری که یه کمر باریک و یه کون گنده داشت . از راهنمایی که تو کفش بودم تا دبیرستان فقط دید میزدم ولی یه خورده که جقی شدم تو دبیرستان ( هر روز جق نمیزدما ولی هفته ای یه بار آخه با کمر خالی که نمیشه ورزش کرد ) و مصرف موزم بالا رفته بود یه 30 یا 40 باری به یادش زده بودم یه جورایی برام شده بود فیلم سوپر زنده . همینجوری جق میزدمو نو کفش بودم ولی باید چیکار میکردم ؟!؟!؟!؟!؟!
  اولین باری که فهمید منم تو کار جق و فیلم سوپرم موقعی بود که پویان خاک بر سر یه سی دی پر سوپر از من گرفته بودو رفته بود خونشون مادرش پیله کرده بود و دیده بود فیلما رو و اونم فرتی منو لو داده بود . بازم میرفتم و به پویان تو درساش کمک میکردم و اونم به روی خودش نمیاورد ولی پویان گفته بود چه گندی زده . به همین روند ادامه دادم تا اینکه بچه ها رو بعد از عید بردن اردو اصفهان . من نرفتم چون سال سوم بودمو امتحان نهاییو , معدل برای کنکور ولی پویان که کشته مرده اردو و دله بازی بود ثبت نام کرد . پدر پویان هم برای خرید چوب ( برای کارگاه مبل سازی ) رفته بود . دفتر حسابان من دست پویان بود و یادش رفت بهم پسش بده و منم چون نیازش داشتم زنگ دم خونشون و به مادرش گفتم که دفتر رو آماده کنه بیام ببرم ( خودمونی بودم )
  خلاصه رفتم طرف خونشون فکر هم چی رو میکردم جز اونی که میخواست اتفاق بیفته .
  زنگو که زدم درو باز کرد گفت بیا بالا ( آپارتمان ) . دم در خونه که رسیدم زنگ زدم اومد دم در تعارف کرد که برم تو ولی چون عجله داشتم گفتم ممنون مزاحم نمیشم ولی انقدر اصرار کرد تا رفتم تو .
  وقتی دم در بود فقط سرش رو از اون ور در داده بود بیرونو صحبت میکرد ولی وقتی رفتم تو دیدم یه تاپ تنگ پوشیده با یه شلوار تنگ که همون کمر نازک و کون گنده بدجوری تو چشم بود . یه لحظه چشمم قفل شد ولی تا منو نگا کرد سریع سرم رو آوردم بالا . گفت برو بشین تو حال الان دفترت رو میارم منم نشستم . تلویزیون روشن بود و ماهواره بهش نصب بود . حالا بگو چی داشت پخش میکرد ؟!؟!؟!؟!؟!؟ فیلم سوپر . خشکم زده بود راستش منم که جقی بودم سریع راست کردم ( آخه خیلی با کیفیت بود . از اون فیلم سوپرای برنامه ریزی شده با کیفیت تصویر توپ ) البته قطع صدا بود . تو کف فیلم سوپر بودم که یهو اومد نفهمیدم کی اومد . ولی دید که زل زدم به فیلم سوپر ( خودش چرا داشت فیلم سوپر نگا میکرد سوالی بود که اون موقع به ذهنم نرسید ) دفترو بهم داد . خواستم برم که گفت بشین میخوام در مورد اون فیلمایی که به پویان دادی باهات صحبت کنم . فکر کردم الان میخواد دعوام کنه ولی گفت میدونم تو سن بلوغی ولی استمناع راه مناسبی و نیستو یه راه دیگه پیدا کن و از اینجور حرفا . شرایط منو در نظر بگیرید : تو حال نشتم جلوم داره فیلم سوپر پخش میشه یه خانوم خوش هیکل و سکسی با لباش تنگ نشته جلوم و داره در مورد جق و سکس باهام صحبت میکنه . خیلی سعی داشتم کیر سیخم رو یه جوری بپوشونم تا معلوم نباشه ولی نمیشد . اونم هی داشت حرف در مورد سکس میزد تا اینکه گفت من میتونم مشکلت رو حل کنم ؟!؟!؟!؟!؟!؟ یه لحظه برق از چشمم پرید . گفتم چجوری ؟ گفت بماند . منم که حشری شده بودم خودمو نزدیکتر کردمو گفت چجوری دیگه کیرمم ول داده بودم . با نوک انگشت زد به سر کیرم ( مثل اینکه یه شیشه آبلیمو بخوری تمام تنم لرزید ) اونم اومد نزدیکو چسبید بهم . شلوارم رو باز کرد و شرتمو کشید پایین و شروع کرد ور رفتن با کیرم تا به خودم اومدم دیدم دارم با دستام سینه هاش رو میمالم . سریع پا شد و لخت شد معلوم بود خودش از من حشری تره . منم پیرهنم رو درآوردم و شروع کردم به خوردن سینه هاش اونم با دست کیرم رو مالش میداد . داشتم مثل فیلم سوپرای حرفه ای کار میکردم .
  شروع کرد برام ساک زدن بدجوریم حرفه ای بود ( معلمش کی بود ؟ الگوی ساک زنیش کی بود نمیدونم ) منم که تا حالا فقط جق زده بودم سریع آبم اومد ولی این دفعه کیرم نخوابید و بعد از ثانیه دوباره سیخ شد . همه فیلم سوپرایی که دیده بودم داشت از جلوی چشمم رد میشد .
  منو از رو مبل بلند کرد و خودش تکیه داد به مبلو و کونشو داد طرف من . گفتم کدومو گفت کون .
  منم یه نفس نیمه عمیق کشیدمو کیرمو گذاشتم در کونش . یه ذره تنگ بود و یجا تو نمیرفت بخاطر همین آروم آروم دادم تو ولی وقتی تا ته رفت تو شروع کردم تلمبه زدن . جیغش رفته بود هوا ولی من دیگه وحشی شده بودم ( انگار صداشو نمیشنیدم ) چون قبلش ارضا شده بودم آبم نیومد فهمیدم به همین زودیا خبری نیست . وقتی تا ته میکردم توش و بهش میخردم کون گندش مثل ژله میلرزید و این منو حشری تر میکرد . یه دست انداختم پایینو شروع کردم مالوندن کسش . معلوم بود خوشش اومده . هی آه آه میکرد . بدجوری حشری شده بود و دیگه درد کونش یادش رفته بود و منم داشتم تند تند تلمبه میزدم .بعد از 2 یا 3 دقیقه بدنش لرزید و تکون نخورد فهمیدم ارضا شده ولی من که ندید پدید بودمو تا حالا کسی رو نکردهخ بودم هنوز داشتم از کون میکردمش ولی اون دیگه صداش درنمیومد ( معلوم بود سوراخ کونش بازتر شده )
  بعد از دوباره آبم اومد ولی این دفعه با فشار بالا و همش رو ریختم تو کونش
  خودم عاشق این قسمتم : وقتی داشتم بیرون میکشیدم از کونش یه حس خاصی بهم دست انگار 100 برابر احساس مردونگی میکردم .
  خلاصه تموم شدو من رفتم خونه . سال بعد هم محله ما عوض شد ( همون مدرسه میم ولی دیگه خونمون به اونا نزدیک نیست .
  اینم یه داستان بدون خالیبندی و سوپر من بازیو دروغ
  دوستای گلم انقدر داستانای اسطوره ای و خیالیتون رو ننویسید


  نوشته: علی

 • 11

 • 7
 • نظرات:
  •   hamid.looloo
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • ادرس بده من برم بکنمش؟


  •   saalim
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • مثل خر دروغ ميگى


  •   سیاوش 55
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • آقای شوارنس نیگر . تو که راست میگی اخه جنده دیگه نصیحت کردنت چیه تو چاخانت رو بکن و برو دیگه چرا لباس چرک دیگرون رو میشوری میدونم تو داری حقیقتو میگی.ولی بازم بنویس ماملتی هستیم که کیرمون برای زنمون بلند نمیشه اما با خوندن کس شعرهای تو و دوستانت بلند میشه و ثواب کس کشیش گیر شما میاد اما ما کسه رو میکنیم.


  •   bokone ghavi
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • آخه این کس شعرا چیه مینویسین؟


  •   کیر دانا
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • من نمیدونم چی بگم
   ولی وقتی تو تا حالا کس نکرده بودی
   و تو هیچ فیلم سوپری هم ارضا شدن این شکلی ندارن
   تو چجوری فهمیدی ارضا شده
   کس گفتی دیگه هی هم اصرار که این سوپر من بازی نیست
   یه بار گفتی آبت زود اومد دیگه تمومه تو سوپر من بازی در نمیاری


  •   bandar e lian
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • من نميدونم چرا بعضي ها هنوز دوست دارن فحش بخورن؟! اخه كسكش كوني اگه ميخاي فحش بخوري يه كلمه بگو نياز به داستان نويسي نداره . من شرط مابندم هيكلت به يه كير 15سانتي هم نميرسه


  •   ffozool
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • معلومه داري دروغ ميگي ولي فرضش هم كه درست باشه ميري مادر دوستت رو مي كني جلقوي عوضي


  •   Marilyn Manson
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • خودت اعلام کردی که کس شعره؟!


  •   ffozool
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • معلومه داري دروغ ميگي ولي فرضش هم كه درست باشه ميري مادر دوستت رو مي كني جلقوي عوضي


  •   ru.ha
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • chera b in bad bakh gir midin b kose nanash khandide o y kire kihari neveshte hamin k neveshte dasesh dard nakone kasi k majboresh nakarde bode bara ma neveshte


  •   ice boy 2033
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • آخه انقدر جق زدی مغزت ژله ای شده.جق کمتر زندگی بهتر.


  •  
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • قشنگ بود. حداقل از شعر های اون خانوم بهتر بود.


  •   hooman63
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • گناه داره بچه.چرااذیتش میکنید.حالا1چیزی گفت.ببخشیدش.ولی دوستان خواهشاتوهین نکنید.ایراداش رو دربیارید ولی توهین نکنید.


  •   hadi_sa1390
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • مثل سگ دروغ گفتی در ضمن بیسواد استمناع نه استمنا


  •   priest
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • آخه کونتاقال داری کس میگی ازکیرکلفتتر.دیگه این کسشعرارو برا ملت نگو.
   برو کون بده رزق حلال بدست بیار جیگر.
   بای بای.


  •   agha_shayan
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • اگه خیلی کس خل باشم باور میکنم.ولی حیف که نیستم.بچه جون اینقدر جق نزن


  •   aaaahhhhh
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • خدا وکیلی خیلی تخیلتون بالاست.نه شما همه ی اونایی که داستان سکسی نوشتن.من تقریبا اکثرشو خوندم.همه شون تخیلی هست.مثلا همین داستان سپردن گوشت دست گربه.دیگه همه میدونن آب پسر زودتر از دختر میاد.مگه حالا دوپینگ کنن پسرا.اونجا نوشته آب خودش نیومده آب زنه 4 بار اومد!!!!!!!!!!!!!!واقعا باحالین.مرسی


  •   hoseyn90
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • داستانت خیلی کیری بود
   کس ننت مادر قهوه

   فقط ی کس مغز مثل ننه ی جندت با بابای کونیت میتونن این داستان رو باور کونن !


  •   همسایه
  • 7 سال،8 ماه
   • None

  • باز هم تخیلات ذهن یک جقی !
   نا امیدت نمیکنم خوب بود عالی بود بازم بنویس :D


  •   agha_shayan
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • کسی دوشواری داره با این موضوع؟؟؟


  •   Ashkan orum
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • =))


  •   داریوشم
  • 3 سال،7 ماه
   • 0

  • چیزی نگم بهتره!


  •   angal98
  • 3 سال،7 ماه
   • 0

  • اگه یه روز دماغت خون افتاد اصلا نترس مغزت پریود کرده میدونی چرا؟چون تو کس مغزی!!!!


  •   zero.one.zero
  • 3 سال،6 ماه
   • 0

  • اخه کسکش خودت خاره اسطوره رو گاییدی چی کسشر میگی . ریدم به اون ذهن خلاقت . یه خواهشم دارم از تمامی دوستان . این قسمت (فهمیدم ارضا شده) از داستانای کیریتون حذف کنید . به کیرم که فهمیدی . شده مثه جریان شربت اوردن . تو همه داستانا هست


  •   J.S.SARDAR
  • 3 سال،6 ماه
   • 0

  • ببین فقط همون ستون برقه دم در خونتون توی کون خودت مادرت پدرت خواهرتو کل فامیلتو حتی بچه های توی شکم مادراشون کص مغز عوضی


  •   hamed2258
  • 2 سال،11 ماه
   • 0

  • مرسی که دروغ ننوشتی .کاش همه اینجوری بنویسن


  •   Hot____man
  • 2 سال،3 ماه
   • 0

  • کس کردی چشات وا شد ..... مگ توالته
   جقی کونی بیش نبودم ک ابم زود اومد... کیر خرو این همه کسشر (dash)


  •   yavar1371
  • 2 سال
   • 0

  • گمشو دروغگو


  •   afshin 21
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • یا شما ایران زندگی نمیکنید یا اینکه ما تو یه ایرانه دیگه زندگی میکنیم که به این راحتی ک س میکنید.
   وقتی داری جق میزنی ننویس بزار جقت تموم بشه بعد بنویس


  •   arashdlove1776
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • نظر شما چیه؟قشنگ بود


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو