من و منشی مدیرعامل

1391/09/26

حدود 27-28 سالم بود بعد از 2 سال کار کردن توی عسلویه ، یه موقعیت شغلی خوب توی تهران گیرم اومده بود و حالا دیگه مجبور نبودم برم توی گرمای جنوب کار کنم. دفتر شرکتمون توی پاسداران بود و همکارای جدیدم زمین تا آسمون با همکارای قبلی فرق میکردن که البته اوایل توی ارتباط باهاشون مشکل داشتم بخاطر اینکه من به خلق و خوی پروژه عادت کرده بودم و توی محیط دفتر با اون سکوتی که توش حاکم بود معذب بودم. بیشتر کارکنان شرکت رو خانومها تشکیل میدادن بجز چند تا از مدیرها و پرسنل بخش خدمات. شرکت یه ساختمون 5 طبقه بود که طبقه پنجم فقط مدیر عامل و منشیش بودن برای همین خیلی ساکت و آروم بود. خیلی سنگین رنگین میرفتم و میومدم کاری به کار کسی نداشتم و سرم به کار خودم گرم بود.
داستان از اونجائی شروع شد که بعد از یه مدت بخاطر پروژه ای که دست من بود و مجبور بودم تقریباً روزی 2-3 بار برم طبقه پنجم دفتر مدیر عامل با منشیش صمیمی شدم. اون یه دختر حدود 30 ساله مجرد بود که ظاهر بدی هم نداشت. اوایل خیلی بهش نزدیک نمیشدم ولی بعد که از طرف اون مطمئن شدم که قابل اعتماده و توی محیط کار آبروریزی راه نمیندازه من هم سعی کردم بیشتر باهاش ارتباط برقرار کنم. کم کم به جائی رسیده بودیم که صبح قبل از اومدن آقای مدیر عامل و عصر بعد از رفتن ایشون من میرفتم طبقه 5 و کلی با هم حرف میزدیم و شوخی میکردیم. در طول روز هم کلی ایمیل های جور وا جور خنده دار و اجتماعی و سکسی و … براش میفرستادم. این شوخی ها تا جائی رسید که رومون تو روی هم باز شده بود و یه روز من بخاطر تشکر از یه کار معمولی که برام کرده بود صورتمو بردم جلو و لپشو بوسیدم. همین شد آغاز ماجرائی که فجایعی رو به دنبال داشت.
بعضی روزا باهاش هماهنگ میکردم و صبح با ماشین میرفتم دنبالش با هم میرفتیم سر کار. روزهای 5 شنبه که شرکت نیمه تعطیل بود و خیابونها هم خلوت ، میرفتیم با هم صبحانه میخوردیم بعد میرفتیم سر کار. یه روز بعد از صحبت های شر و ور همیشگی بهش گفتم داستان میخونی برات بفرستم اون هم گفت آره وقت آزاد زیاد دارم من هم یه داستان توپ از توی یکی از همین سایتهای داستانهای سکسی کپی کردم و براش ایمیل کردم. خلاصه بعد از 2-3 ساعت بهش زنگ زدم و نظرشو راجع به داستان پرسیدم. گفت خیلی تحریک کننده بود و خواست دیگه از این داستانها براش نفرستم چون زیادی تحریک میشه و بهش فشار میاد. منم بهش گفتم خب هر وقت بهت فشار اومد بگو خودم میام درمانت میکنم. این شد که دیگه دنیا برامون سکسی شد و رابطمون یه شکل دیگه پبدا کرد. از اون روز به بعد همه بحثمون در رابطه با سکس بود و بس.
یه روز توی حرفاش گفت که قبلاً نامزد داشته و با هم دیگه سکس هم داشتن. من خیلی کنجکاو شدم که بیشتر از جزئیات سکسشون بدونم ازش سوالهای زیادی کردم و در نهایت متوجه شده که بله خانوم چون فکر میکرده با نامزدش 100% ازدواج میکنه سکس کامل داشته و بعد هم طرف آدم عوضی در میاد و خانوم رو ول میکنه و میره . این هم برای اینکه آبرو ریزی نشه صداشو جلوی خانوادش در نیاورده بود. این وسط من خوشحال از اینکه اون اوپنه ، فقط دنبال یه موقعیت مناسب میگشتم برای اینکه بیارمش خونه و ترتیبشو بدم. بالاخره بخت به ما رو کرد و دائیم با زن و بچش اقامت کانادا براشون جور شد و برای اینکه احتمال میدادن ممکنه با شرایط اونجا نتونن کنار بیان و لازم بشه که برگردن ، خونه و زندگیشونو به همون شکل گذاشتن و رفتن. من موندم و یه خونه خالی و یه دختر اوپن آماده.
وقتی شرایط رو بهش گفتم خیلی خوشحال شد و قرار شد یه روز 2 تائی مرخصی بگیریم و ناهار با هم باشیم. من هم برای اون روز بساط آبجو و سایر خوراکیهای مربوطه رو تهیه کردم و رفتم دنبالش. ساعت 11 بود که رسیدیم خونه دائیم و اون مانتو و روسریشو درآورد و با هم نشستیم به صحبت. به پیشنهاد من بساط ودکا و مزه رو آوردم و شروع کردیم به خوردن. فکر کنم 2-3 پیک خورده بودیم که گفت من دیگه بسمه و بلند شد ازم خواست که بیاد توی بغلم بشینه. من هم پیکمو گذاشتم کنار و از روبرو بغلش کردم طوری که صورتمون روبروی هم بود و پاهاش تقریباً دور کمرم. نفسش که همراه با بوی ودکا بهم میخورد داشت دیوونم میکرد هر دو توی چشمای هم نگاه میکردیم و چند لحظه ای ساکت بودیم همزمان لبهامون رو به سمت همدیگه بردیم و قفل کردیم توی هم. من که هیچی حالیم نبود ولی فکر کنم 10 دقیقه داشتیم لبای همدیگرو میخوردیم یواش یواش دستمو بردم سمت سینه هاش و شروع کردم به مالیدن یه خرده از روی پیرهنش مالیدم و بعد دستمو بردم زیر لباسش و از زیر سوتین گذاشتم روی سینش یه آهی کشید که لذت رو میشد کاملاً ازش فهمید من هم دیگه داشتم حسابی تحریک میشدم خواستم لباسشو در بیارم که دستمو گرفت و نذاشت گفت من اینجوری راحت نیستم بریم به جائی که تاریک باشه اول رفتیم توی اتاق خواب دائیم ولی اونجا آفتابگیر بود و کاملاً روشن. مجبور شدم یه پتو بردارم ببرم بندازم کف یه اتاق دیگه که پرده های خیلی کلفتی داشت و وقتی در رو میبستی دیگه چشم چشمو نمیدید. پتو رو پهن کردم و بغلش کردم آوردمش توی اتاق. بخاطر اینکه بتونم به کم اطرافمو ببینم لای درو باز گذاشتم و خوابوندمش روی زمین و خوابیدم روش و دوباره شروع کردم به خوردن لباش. بعد از چند دقیقه مالیدن سینه هاش از روی لباسش ازش خواستم که بلند بشه تا لباس و سوتینشو در بیارم. سینه های خیلی قشنگی داشت . زیبا و خوردنی . حسابی سینه هاشو خوردم و زبونمو به همه جای بدنش کشیدم اون فقط چشاشو بسته بود و با یه کنترل خاصی که ناشی از خجالتش بود آه و ناله میکرد موقعی که زبونمو به نوک سینه هاش میکشیدم یا توی نافش میچرخوندم صداش بیشتر میشد و من هم بیشتر بهش حال میدادم. تو همون حال لباس خودمو هم درآوردم و به یه چشم به هم زدم شلوار اونو از پاش کشیدم بیرون حالا دیگه هردومون فقط با یه شورت بودیم یه شورت مشکی توری که ست سوتینش بود تنش بود و حسابی هم خیسش کرده بود من دوباره خوابیدم روش طوری که کیر بلند شده ی من روی کس خیس اون قرار گرفته بود و شروع کردم لباشو خوردن و سینه هاشو مالیدن. جوری خودمو تکون میدادم که کیرم هم از روی شورت به کس اون مالیده بشه و دیوونش کنه. لبامو از لباش جدا کردم و دوباره شروع کردم به لیسیدن بدنش. از گردنش شروع کردم تا اومدم پائین و پائینتر تا به شورت خیسش رسیدم زبونمو از روی شورتش به کسش کشیدم و حسابی صدای آه و نالشو درآوردم. بغل شورتشو لیس زدم و زبونمو از کنار شورتش گذاشتم روی کسش. دیگه کم مونده بود داد بزنه واقعاً داشت لذت میبرد یه خرده با کسش بازی کردم و بعد شورتشو درآوردم فکر کنم دیگه داشت ازش آب میچکید اونقدر که خیس بود. با دستهام دوتا پاشو گرفتم آوردم بالا و شروع کردم به لیس زدن کسش . فکر کنم یه 5 دقیقه ای کسشو حسابی میخوردم که دستشو گذاشت روی سرم و محکم نگه داشت تا با لیس زدنهای من ارضا شد. بی رمق افتاد و من هم کنارش دراز کشیدم تا حالش جا بیاد . چند دقیقه گذشت که احساس کردم دستشو از روی شورت گذاشته روی کیر من و داره اونو میماله. دیگه نوبت اون بود که به من حال بده. دوباره لبامون قفل شد توی همدیگه و دست اون رفت توی شورت من. دو دقیقه بیشتر نتونست طاقت بیاره و لبامو ول کرد و بلند شد شورت منو در آورد و شروع کرد کیر منو لیس زدن. با همچین ولعی میخورد که انگار تا حالا همچین چیز خوشمزه ای نخورده بوده. بعد از یه 3-4 دقیقه ای بلند شدم خوابوندمش روی زمین و پاهاشو از هم باز کردم اول یه خرده کسشو لیس زدم که خیس بشه بعد سر کیرمو گذاشتم دمشو یواش یواش کردم تو. اولش خودشو سفت کرد گفت یواش بکن دردم نگیره ولی بعد از چند بار عقب و جلو کردن آروم شد من هم سرعتمو بیشتر کردم . همچین ضربه می زدم که صدای برخورد بدن من به اون تمام اتاق رو برداشته بود. بعد از چند دقیقه ای ازش خواستم که برگرده تا من از پشت بکنمش. وضعیتشو عوض کرد و من از پشت دوباره کردم توی کسش. این دفعه بیشتر از قبل تحریک شدم بطوری که بعد از 10-12 تا تلمبه زدن احساس کردم دارم ارضا میشم اون هم از جیغ و دادی که راه انداخته بود معلوم بود که چیزی نمونده تا ارضا بشه. کیرمو کشیدم بیرون و بهش گفتم برگرده. خواستم یکم تاخیر بندازم تا بیشتر بتونیم حال کنیم. کنارش خوابیدم و لبامو گذاشتم روی لباش و دستمو گذاشتم روی سینش. یه چند دقیقه ای به همین صورت ادامه دادیم بعد همینطور که داشتم لباشو مبخوردم پاشو برد بالا و با دستش کیر منو گرفت و گذاشت جلوی کسش. کم مونده بود التماس کنه که بکنمش من هم دیدم دیگه نمیشه صبر کرد بلند شدم و کیرمو کردم توی کسش و با قدرت تمام تلمبه زدم دیگه بیشتر از 17-18 تا تلمبه نتونستم تحمل کنم و لحظه آخر قبل از اینکه آبم بیاد کیرمو کشیدم بیرون و آبمو ریختم روی شکم و بدنش. بعد از اینکه کاملاً خالی شدم با چند تا دستمال سریع تمیزش کردم و رفتم وسط پاهاش و شروع کردم کسشو لیس زدن سفت گرفته بودمش و محکم داشتم لیسش میزدم زیاد طول نکشید که دیدم باز سر منو با دستاش گرفت و به طرف کسش فشار داد اونقدر منو به اون حالت نگه داشت که کم مونده بود خفه بشم تا اینکه ارضا شد و منو ول کرد . منم خوابیدم کنارشو محکم همدیگرو بغل کردیم. چند دقیقه ای به همون شکل بودیم. بعد دوتائی بلند شدیم و یکی رفت به سمت دستشوئی و یکی به سمت حمام. بعد از اینکه خودمونو تمیز کردیم اومدیم دوباره توی بغل هم ولو شدیم. می گفت خیلی بهش حال داده. با اینکه قبلاً هم سکس داشته ولی تا حالا اینقدر توی سکس حال نکرده بوده. من هم خیلی بهم حال داد من هم با اینکه قبلاً سکس داشتم ولی خب هر گلی یه بوئی داره و هر سکسی لذت خودشو داره.
بعد از اون جریان چپ و راست میرفتیم خونه ی دائیم و حسابی با هم خوش میگذروندیم شده بودیم مثل زن و شوهر . هر وقت اراده میکردیم میرفتیم اونجا و یه دلی از عزا در می آوردیم. تا اینکه به خاطر یه اتفاق برنامه های سکسیمون یه شکل دیگه شد و یه حال جدیدی پیدا کرد.
(ادامه دارد)
ادامه ی داستان بستگی به نظرات شما داره

نوشته: New Writer


👍 1
👎 0
78917 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

348586
2012-12-16 06:53:00 +0330 +0330

مــــــــــــادره سر سفره آروق ميزنه:
پسر کوچيکه ميگه کيــــــــــــــر خـر.
پسر بزرگه ميگه خفــه شو مـــادر جنــــــــــــــــده مثل اينکه مـــادرته ها.
پــــــــدره ميگه مــــــــــــادرتونو گاييـــــــــــــدم با اين تربيتتون

خخخخخخخ

0 ❤️

348587
2012-12-16 06:57:01 +0330 +0330
NA

یادش بخیر منم چند سالی عسلویه بودم .اگه بازم واقعی مینویسی بذار، ولی اگه میخوای تبدیلش کنی به گـَــنگ بــَــنگ و اینکه خودش برات کس میاورد و اینا … ننویس
بعد من نفهمیدم بساط آب جو بود یا وودکا … در هر صورت وودکا نوشیدنی زنونه است گیراییش برای خانوما خوبه. یه کم دست و دلباز باش
خوشیتون با دوام باشه و بازم بخورین به سلامتی ما که با خوشیتون سر مست میشیم

0 ❤️

348588
2012-12-16 08:44:18 +0330 +0330
NA

آمیدوارم بهتون خوش بگذره . خیلی به خودت فشار نیار هنوز جوان هستی با کلی امید و ارزو . دختره رو هم خیلی سر وکار نگذار . یا بگیرش یا اگر نمی خاهیش واقعیت رو بهش بگو تا خودش نسبت به ادامه رابطه تون تصمیم بگیره

0 ❤️

348589
2012-12-16 09:36:31 +0330 +0330
NA

khoub bood baaghiyasham bezar dada

0 ❤️

348590
2012-12-16 09:55:51 +0330 +0330
NA

بد نبود لااقل از بعضی مزخرفاتی که تو سایت میزارن بهتر بود.

0 ❤️

348592
2012-12-16 11:07:10 +0330 +0330

نویسنده جدید گرامی
دستت درد نکنه خیلی زیبا نوشتی ادامه داستانت رو هم بیصبرانه منتظرم تا بخونم خیلی واقعی بنظر میرسه واقعا عالی بود .با تشکر دوست دار شما . مهتاب

0 ❤️

348593
2012-12-16 11:26:25 +0330 +0330
NA

بد نبود ولی اینو بدون که در موقع کردن از کیر قطراتی اب منی تا ارضاع کامل خارج میشه پس اگه تا حالا حامله نشده دیگه نمیشه بریز داخلش تا اونم حال کنه. یعنی از فحش بدتره زنی رو بکنی ابتو داخلش نریزی.

0 ❤️

348595
2012-12-16 18:33:47 +0330 +0330
NA

حداقلش مثل بعضی داستانها بی سر وته نبود.درکل خوب بود سعی کن داغتر بنویسی و هیجانشو بیشترکنی تا یکنواخت نشه. موفق باشی

0 ❤️

348596
2012-12-16 19:32:54 +0330 +0330
NA

خوب نوشتی . موفق باشی

0 ❤️

348597
2012-12-17 00:09:50 +0330 +0330

ممنون داستانت اينكه حداقل شبيه تخيلات و عجايب و غرايبي كه اينروزا ميزارن توي سايت نبود بنظرم جالب امد و مهمتر اينكه كپي از سايتهاي ديگه مثل لوتي و … نبود . ادامه بده من

0 ❤️

348598
2012-12-17 18:21:28 +0330 +0330
NA

بد نبود فقط رو ادامش خوب کار کن

0 ❤️

348599
2012-12-18 06:26:51 +0330 +0330
NA

آره ، بد نبود ، حداقل از اون کسمشنگایی که کسشعر تحویل ملت میدن خیلی بهتر بود. منتظریم ;-)

0 ❤️