داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

من و همسرم و نفر سوممون

1399/07/08

سلام. من محمد هستم. اسم همسرم شبنم و اسم نفر سوممون مجید. دیشب برای بار سوم مجید اومد خونمون.شبنم 172 سانت قدشه و 55 کیلو وزنش.سایز سینه ش 80 . دیشب مثل همیشه یه لباس سکسی خوشگل پوشیده بود با جوراب سکسی ای که از بازار براش خریده بودم.مثل همیشه یه جیگر به تمام معنا بود.مجید ساعت 9 شب اومد خونمون و یه کم صحبت کردیم با هم.من رفتم ذغال قلیون رو بذارم داشتن با هم حرف میزدن یهو دیدم صدا نمیاد. مجید داشت لبای شهوتی شبنم رو میخورد.بعد اومد لباس شبنم رو بزنه بالا که شبنم بهش گفت عجله نکن.بهشون گفتم مشروب بخوریم مجید گفت مشروب بخوره بی حال میشه خوشش نمیاد.ولی شبنم ازم مشروب خواست.دو سه پیک بهش مشروب دادم و بعد رفتیم تو تراس که قلیون بکشیم.نشستیم داشتیم قلیون میکشیدیم ولی حس میکنم از تو خیابون معلوم بودیم.خیلی تابلو بود از پایین ببینن یه زن با لباسای سکسی نشسته ویط دو تا مرد.رفتم چراغ اتاقا رو خاموش کردم اومدم دیدم دو باره دارن لب همو میخورن.نشستم شبنم لم داد تو بغلم و مجید داشت باهاش ور میرفت.شبنم از حال رفته بود همین طوری که تو بغلم بود بهش قلیون میدادم میکشید.بعد از یه ربع مجید دیگه دلش میخواست بره رو تخت به شبنم گفتم پاشو ببرش رو تخت منم یه کم دیگه قلیون میکشم.رفتن دراز کشیدن رو تخت مجید لباسای زنمو در اورد و آروم رفت سراغ کس تپلش.داشت لیسش میزد و این صحنه تو تاریکی و نور خیابون فوق العاده شده بود.شبنم داشت قشنگ حال میکرد.قرار بود هر وقت قراره به یکی دیگه بده چون کسش خیلی خیلی تنگه اول من بازش کنم ولی این بار میخواستم نگاه کنم.

مجید آروم آروم کیرشو فرو کرد تو کس تنگ زنم و شبنم آروم آه میکشید.پاشدم رفتم دستشویی و اومدم دیدم مجید داره تند تند شبنمو میکنه و شبنم هم بلند آه میکشید.رفتم کنار زنم صورتشو نوازش میکردم و داشت لذت میبرد ازم تشکر کرد و بعد بهم گفت کیرمو بذارم تو دهنش.مجید خشن تر از قبل شده بود و داشت حسابی حال میکرد منم کیرمو هل میدادم تو دهن شبنم.بعد به مجید گفتم بذار من بکنمش.پاهاشو انداختم رو شونه هام و تند تند کردمش.شبنم اینطوری سریع ارضا میشه و مجید هم خیلی دوست داره لرزیدنشو ببینه.شبنم به شدت ارضا شد.بعد مجید گفت اگه میشه بریم دم آیینه.رفتیم شبنم رو بلند کردیم پشتش به من بود و دستشم حلقه کرد دور گردنم.مجید میگفت این حرکت رو خیلی دوست داره.بعد دوباره ایستاده شروع کرد به کردن زنم.شبنم خودشو تو آیینه میدید و دیوونه شده بود.چند دقیقه ای اینطوری ادامه دادیم تا اینکه دیدم شبنم گرمش شده.بهم گفت براش آب بیارم.تو همین چند لحظه مجید بهش گفت براش ساک بزنه.اومدم دیدم داره کیر مجید و با ولع میخوره.بهش آب رو دادم و خورد بعد نزدیک مجید شدم دو تایی کیرمونو کردیم تو دهن شبنم.کار سختی بود چند ثانیه خورد بعد رفتیم رو مبل.مجید نشست و شبنم نشست رو کیرش منم رفتم رو دسته مبل و کیرمو کردم تو دهن شبنم.داشت ابم میومد ولی مجید وسطش خسته شد . من نشستم رو مبل شبنم دولا شد و کیرمو میخورد و مجید از پشت کرد تو کس زنم.همیشه وقتی شبنم برام ساک میزنه و آبم خالی میشه تو دهنش همین حس رو دارم.حس میکنم یکی از پشت داره میکنه زنمو.بعد شبنم رو نشوند رو پام پاهاشو گرفتم و دوباره کردش.پاهاش شبنم تو دستام بود و مجید داشت با فشار میکردش.دوباره ارضا شد و تو همین لحظه مجیدم ارضا شد.قشنگ معلوم بود چه حالی کرده.شبنم رفت دستشویی منو مجید رفتیم رو تخت دراز کشیدیم و از جنده بودن شبنم گفتیم.مجید بهم گفت میخوای بازم بکنیش بهش گفتم تا ارضا نشم ولش نمیکنم.شبنم اومد وسطمون خوابید دو تایی بغلش کردیم.پشتشو کرد به من . من سر کیرمو خیس کردم دوباره کردمش.مجیدو بغل کرده بود هی آه میکشید منم تند تند میکردمش و برای بار سوم بهترین انفاق سکسمون یعنی ارضا شدنش پیش اومد دیگه قشنگ میلرزید و جیغ میکشید.بعد بهش گفتم بخوابه رو مجید.مجیدو بغل کرده بود منم کیرمو از پشت فرو کردم تو کسش.افتاده بود رو مجید منم افتاده بودم رو شبنم.همیشه دلم میخواد از دو طرف بکنیمش و باید دیگه کم کم روش کار کنم.آبم اومد ریختم رو کمرش و رفتم خودمو بشورم.اومدم بیرون دیدم در کمال تعجب مجید دوباره داره میکنتش.چند دقیقه ای محکم کردش شبنم دیگه طاقت نداشت داد زد گفت بسه توروخدا.مجید هم کیرشو در آورد.نمیدونم چی شد فقط میدونم شبنم سرشو گذاشت رو بازوهای من و من نوازشش میکردم و مجید از پشت چسبید بهش.فکر کنم شبنم دوست داشت یه کم بخوابه و نصفه شب دوباره شروع کنیم.اما بعد از یه ساعت مجید پاشد که بره.بهش گفتیم بمون چون برنامه داشتم بازم برای سه تامون ولی رفت. شاید خیلیا اینارو باور نکنن ولی زیاد مهم نیست.مهم اینه که خودم و شبنم و مجید دیشب دوباره این چیزارو تجربه کردیم و برخلاف قبل شبنم به شدت لذت برد.همین که همسرم لذت میبره برام کافیه.من نه به غیرتم نه مشکل جنسی دارم.فقط من و زنم فانتزیهایی داریم که از عهده هر کسی برنمیاد.این جور روابط نیاز به جنبه بالا داره و بس

نوشته: محمد


👍 43
👎 36
95800 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

920424
2020-09-29 02:07:41 +0330 +0330

هممممممممممم

0 ❤️

920429
2020-09-29 02:10:46 +0330 +0330

من مجیدم اومدم خونتون هر دوتا تونو تا خایه کردم رفتم!!!
در ضمن شبنمی هم در کار نبود!!!


920430
2020-09-29 02:12:42 +0330 +0330

اولین باری که نفر سوم شدم فکر میکردیم قراره دو سه راند برنامه داشته باشیم … اما چنان رسی ازمون کشیده شده بود که بعد همون راند اول دیگه هیچ انرژی برای بار دوم و سوم باقی نموند برامون


920433
2020-09-29 02:15:20 +0330 +0330

دقیقا همین تجربه رو داشتم من عالی نوشتی

2 ❤️

920440
2020-09-29 02:34:06 +0330 +0330

اخ ريدم به قبر باباي دروغگو فقط😂

6 ❤️

920443
2020-09-29 02:43:12 +0330 +0330

«من نه به غیرتم نه مشکل جنسی دارم.فقط من و زنم فانتزیهایی داریم که از عهده هر کسی برنمیاد.این جور روابط نیاز به جنبه بالا داره و بس»
بابا با جنبه!
بابا خاص!
بابا به غیرت!
بابا فانتزی!
بابا توان!
بابا روابط عمومی!


920444
2020-09-29 02:45:07 +0330 +0330

من تجربه داشتم بعنوان نفر سوم فوق العاده اگه مست باشی

1 ❤️

920447
2020-09-29 03:02:09 +0330 +0330

درود . ما هم همین کارا رو میکنیم

2 ❤️

920449
2020-09-29 03:06:13 +0330 +0330

عالی . خوش باشی

0 ❤️

920458
2020-09-29 03:33:31 +0330 +0330

خیلی دوست دارم اسم این مریضی و بیماری که جدیدا اسمش رو گذاشتن بی غیرتی یا روشن فکری بدونم اسم مریضیش چیه شاید دکتر آشنا داشته باشم آشنا هم نداشتیم بالاخره این همه آدم سره چهارراه نشسته یکی دوتاشون رو میاریم ببینیم مشکل از کجاست من فکر کنم یا واشرش رو باید عوض کنیم یا کلا مغزی رو باید عوض کنیم،بی غیرت چه کس کشیه دیگه،بی غیرت به آدمی میگن که ضعیف و ترسو و تو سری خوره و دوستم نداره زنش یا ناموسش رو با کسی ببینه ولی اگه زنش رو با کسی ببینه چون آدم ترسویی هست و از زنش یا رفیق زنش میترسه خایه نداره حرفی بزنه به این آدم میگن بی غیرت نه به آدمی که خودش با دست خودش زنش رو بخوابن زیره کیره یکی دیگه آخه مریض بیمار کسخلی یا مارو کیر کردی اگه کسخلی که باید بری تو تنظیمات گوشیت روی کسخول کلیک کنی و یه گزینه دیگه حالا هر کدوم که طالب بودی انتخاب کنی اگه ما رو کیر کردی که امیدوارم خدا کیرت کنه اگرم روشن فکری که جونه مادرت برق رو خاموش کن بخوابیم.


920463
2020-09-29 03:45:21 +0330 +0330

وقتی شرف نداشته باشی خیلی اتفاقا میفته و با افتخار مینویسی ، حالا چرا بار سوم خوشت اومد و نوشتی نمیدونم ولی میتونستی بنویسی بعد از چند سال رابطه !!! کی به کیه؟

6 ❤️

920472
2020-09-29 04:10:45 +0330 +0330

باغیرت

من که تمام حرفهایی که زدی را باور کردم، راست میگی تو بی‌غیرت نیستی. شاشیدم توی هرچی بی‌غیرتیه.

ها کـُ‌کا

6 ❤️

920475
2020-09-29 04:23:57 +0330 +0330

کیرم تو کصه زنه جندت
کیرم تو کونه آقا محمد بی غیرت
و کیرم تو کونه مجید فرصت طلب

و من الله هو التوفیق

3 ❤️

920478
2020-09-29 04:32:26 +0330 +0330

اینگونه فانتزی ها بعدا براتون مشکل ساز میشه

پ.ن: بعد از مدت ها اومدم اولین داستان این بوده ظاهرا قراره سرویس بشیم 😂 😂

2 ❤️

920485
2020-09-29 05:43:20 +0330 +0330

ممد
کیرم تو کس عمت 😂

2 ❤️

920491
2020-09-29 06:37:15 +0330 +0330

در نهایت کوس شعر

0 ❤️

920492
2020-09-29 07:11:28 +0330 +0330

من نمیدونم زنی با ۵۵ کیلو وزن چطور میشه که سایز سینه اش ۸۰ باشه و کسشم تپل باشه !!!

6 ❤️

920496
2020-09-29 07:27:19 +0330 +0330

کسکش بی غیرت.

2 ❤️

920497
2020-09-29 07:35:51 +0330 +0330

خدایا هرچه زودتر به اسرافیل بگو صورش بزنه ما دیگه کشش این همه کرسی،شعر نداریم

3 ❤️

920498
2020-09-29 07:36:11 +0330 +0330

آروین شاید باورت نشه ولی من ۵۴ کیلوام هم سایزم ۸۰ هم تپله😆


920500
2020-09-29 08:24:03 +0330 +0330

قد و وزن خانومتون به همراه سایزی که فرمودید مطابقت نداره. لطفا قبل از نگارش حتما یه دور چک بشه
روابط سه نفره هیچ وقت نمیتونه آمیخته با چاشنی روشن فکری و جنبه بالا و از این دست مسائل باشه

3 ❤️

920514
2020-09-29 10:12:35 +0330 +0330

زنای تهران و تبریزی به آی دیم پیام بدین sorkh9494

0 ❤️

920525
2020-09-29 10:48:59 +0330 +0330

عجب نفر سوم هول و عجولی بوده

1 ❤️

920526
2020-09-29 10:51:38 +0330 +0330

مجید از اون هول های عجول بکن در رو بوده ها.
حداقل یکم میگشتی یه نفر سوم باشحصیت و معقول پیدا میکردی
رابطه تون پایدار و طولانی و دورهمی هاتون هیجانی تر همراه با شیطونی و سرگرمی باشه

1 ❤️

920536
2020-09-29 12:01:09 +0330 +0330

این که راست میگی یا دروغ مهم نیست، مهم اینه که چرا یه نفر از اینکه عشقش زیر دست و پای یکی دیگه باشه باید لذت ببره؟یا خود زن اگه واقعا عاشقش شریکش باشه چجوری میتونه یکی دیگه رو وارد رابطشون کنه؟
چجوری میتونید؟؟؟

3 ❤️

920537
2020-09-29 12:01:35 +0330 +0330

55 وزن ضعیفه خیلی خرفت

0 ❤️

920544
2020-09-29 13:18:48 +0330 +0330

عالی بود.یاد سکس های خودم با زوج ها افتادم.نوش,جونتون.یه پیام بهم بده محمد.میخوام یه راهنمایی کاربردی بهت بگم

0 ❤️

920555
2020-09-29 15:04:04 +0330 +0330

ترکی اره ؟
بهم پیام بده

0 ❤️

920556
2020-09-29 15:06:02 +0330 +0330

بدنبال آقای جوان خوش هیکل و خوش فیس از تهران برای رابطه با زوج تل shaydaa90

1 ❤️

920558
2020-09-29 15:25:17 +0330 +0330

زوج پایه ضرب بیاد زوجیم فقط تهرانی همسن خودمون
نفرسوم زیر ۲۰ سال هم اگه هست بیاد

0 ❤️

920562
2020-09-29 16:05:57 +0330 +0330

لامصب ۱۷۲سانت قد ۵۵ کیلو وزن سایز سینه ۸۰؟؟؟؟؟؟؟بسکه جقیدی مغزت پوکیده عنترخان کسی که ۱۷۲سانت قدشع لاقل باید بالای ۶۵کیلو باشه تا بشه سینه ۷۰براش تصور کرد این زن جندت با این قدووزن ۲۰کیلو کمبود وزن داره بعد چجوری سایز سینش ۸۰؟؟؟باور کردیم زنتو گاییدن ولی گوه نخور برای قد و وزنش

3 ❤️

920563
2020-09-29 16:16:47 +0330 +0330

سایت شهوانی توسط بهایها و جهودها برای ترویج فساد تو ایران راه اندازی شده. تمام افراد مجازی و ربات هستند.

0 ❤️

920570
2020-09-29 16:49:52 +0330 +0330

خوش باشین همیشه

0 ❤️

920581
2020-09-29 18:58:30 +0330 +0330

جالبه

0 ❤️

920587
2020-09-29 19:44:26 +0330 +0330

اولشو دیدم دیگه نخوندم.اخه قد172 وزن 55 بعد سینه 80؟؟اینی که شما میگی یعنی این خانم فقط دوتا سینه هست.

2 ❤️

920588
2020-09-29 19:54:57 +0330 +0330

عالی بود.امیدوارم از زندگب مشترکتون و فانتزی تون لذت ببرید.

0 ❤️

920592
2020-09-29 20:29:13 +0330 +0330

سلام باجنبه 😍

0 ❤️

920593
2020-09-29 20:30:46 +0330 +0330

شر و ور بور اخر نفهمیدم دست و پا و دسته مبل و دستشویی و تخت و قلیون
ولی اخرشو خوب اومدی خیلی جنبه داری خخخخ

1 ❤️

920600
2020-09-29 21:00:36 +0330 +0330

نوش جونتون. به نظر منم باید از زندگی به میل خودت لذت ببری

0 ❤️

920602
2020-09-29 21:17:56 +0330 +0330

حداقل یکم با خلاقیت بیشتر کص بگید

1 ❤️

920603
2020-09-29 21:34:06 +0330 +0330

چون نفر سوم بودن رو تجربه كردم اين حسها برام غريبه نيست

0 ❤️

920610
2020-09-29 22:47:23 +0330 +0330

چقدر بی روح و سرد نوشتی. از همون دوتا جمله اول مشخص بود. ننویس دیگه

0 ❤️

920612
2020-09-29 23:15:29 +0330 +0330

چی بگم فقط خیلی دادی برات کافیه

0 ❤️

920619
2020-09-29 23:37:14 +0330 +0330

خانم با ادب از شهرکرد یا اطراف بیاد تلگرام. اینم ای دی
sib3400

0 ❤️

920622
2020-09-29 23:38:04 +0330 +0330

محمد جان این داستان چرت وپرتتو حتما خوابشو دیدی که داری برا ما تعریف میکنی 😂 😂

1 ❤️

920624
2020-09-29 23:42:58 +0330 +0330

تا ادنجا که قد و وزن و سایز زنتو نوشتی خوندم
زنت دوتا ممه اس با دست و پا که ۵۰ کیلوعه قدش ۱۷۲ سینه هاش۸۰

1 ❤️

920625
2020-09-29 23:48:15 +0330 +0330

چون ظبيعي و نرمال نوشتي بوذي من كه تحربه اش رو داشتم بارها،باور ميكنم
به همين سادگي و لذت بخشي هست

1 ❤️

920631
2020-09-29 23:59:45 +0330 +0330

چیزی که بیشتر از داستان جلب توجه میکنه کامنت دوستان جقی هست که میگن اره ما هم وقتی نفر سوم شدیم خیلی حال داد.خخخخ

1 ❤️

920639
2020-09-30 00:18:21 +0330 +0330

من چون خودم متاهلم ودقیقا این فانتزی دارم بعد از خوندن نوشته شما وبا توجه به یک سری از نکاتی که مطرح کردید مطمئنم که این نوشته یه خاطره واقعی هست که اتفاق افتاده و ارزو دارم که من و خانمم به این ارزومون برسیم ولذت ببریم .موفق باشید

0 ❤️

920645
2020-09-30 00:26:04 +0330 +0330

اگر تو بی غیرت نیستی گس کی هست؟

1 ❤️

920648
2020-09-30 00:27:48 +0330 +0330

کیر تو جنبه بالات و بس

1 ❤️

920687
2020-09-30 01:26:49 +0330 +0330

عالی بود نفر سومم از شمال

0 ❤️

920688
2020-09-30 01:30:58 +0330 +0330

اونیکه 177قد داشته باشه و 55کیلو وزن سایز سینه هاش هم 80 قطعا یک نیزه است ک پستون در آورده

1 ❤️

920691
2020-09-30 01:36:11 +0330 +0330

عجبببببب

0 ❤️

920747
2020-09-30 03:46:10 +0330 +0330

آروین … من اول فکر کردم حدود ۲۰ سالته که این حرف و زدی بعد که پروفایل تو خواندم و دیدم ۴۷ سالته تعجب کردم چون این چیزی که تو گفتی مال یکیه که اصلا راجب زن و اندام زن هیچ اطلاعاتی نداره و حتی میشه گفت تا بحال لخت و هیکل هیچ زنی رو ندیده … من خودم چون عاشق دختر و زن های فنچ و ریزه و هستم هر دختر یا زن ریز و کوچولویی که دیذم و سکی داشتم کاملا هم سینه درشت داشتن و هم کس گوشتی و کپل… راجب چیزی که اطلاعات نداری حرف نزنی خیلی سنگین تری … اینو به عنوان یک دوست بهت گفتم

2 ❤️

920756
2020-09-30 05:45:57 +0330 +0330

خوب منم تو جمع تون راه بدید ببینم چطوریه

1 ❤️

920776
2020-09-30 09:38:25 +0330 +0330

متاسفم برای آدمایی که بی احترامی میکنن
من همون محمدم اره فکر کن من جغی ام
ولی عزیز جان وقتی یه خانم میره سینه شو عمل میکنه اونوقت چیزی که برات سواله پیش میاد.
من این داستانو نوشتم برای دل خودم
بی احترامی شما دوستان عزیز اصلا برام مهم نیست
و در اخر تشکر میکنم از دوستان با شخصیت و با ادب که اگه از چیزی خوششون نمیاد فحش نمیدن به هر کسی.

0 ❤️

920777
2020-09-30 10:01:26 +0330 +0330

مرسی مرسی

0 ❤️

920782
2020-09-30 10:26:36 +0330 +0330

میگم چیزه،اگه مجید نیومد بگو من بیام یوقت نترسی ک کسی نیست زنت و بکنه.گوزو

0 ❤️

920793
2020-09-30 12:04:43 +0330 +0330

اصفهان کسی نیست؟

0 ❤️

920808
2020-09-30 15:28:36 +0330 +0330

Mfm یعنی عشق ، هر کی تجربش نکرده نصف عمرش برفناست

0 ❤️

920829
2020-09-30 18:46:05 +0330 +0330

اینجور ک تو تعریف میکنی از شبنم ما هم دلمون خواست 💦💦💦

1 ❤️

920837
2020-09-30 20:02:04 +0330 +0330

منم اسمم مجید هست،بیام؟😁

0 ❤️

920922
2020-10-01 03:07:07 +0330 +0330

خیلی عالیه منم بیام ssv55vv

0 ❤️

920950
2020-10-01 05:25:18 +0330 +0330

دمت گرم
دعا کن زنم راضی بشه این فانتزی رو بتونم منم تجربه کنم

0 ❤️

921236
2020-10-02 10:24:09 +0330 +0330

خوش بحال مجید مگه میشه؟؟ مگه داریم؟؟

0 ❤️

921992
2020-10-05 08:08:53 +0330 +0330

واقعا شماها انگار تا حالا آدم ندیدید! چطور یه آدمی می‌تونه ۱۷۲ قدش باشه و ۵۵ کیلو کلا وزنش باشه ولی در عین حال سایز سینه‌ش ۸۰ باشه؟ داستان می‌نویسید یا کس میگید فقط؟

0 ❤️

922994
2020-10-10 00:11:23 +0330 +0330

کص گفتی آی کص گفتی دیرید دید
مثل یه اسگول گفتی دیرید دید
داستان کصشعر گفتی
اوسگول بودی نوشتی اوسگول بودی نوشتی

0 ❤️

923174
2020-10-10 22:31:36 +0330 +0330

بابا چقدر خالی میبندید اخه مگه میشه ؟؟؟؟

0 ❤️Top Bottom