داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

نازایی

1399/05/07

سلام دوستان .مهسا هستم.من چندسالی مددکار کانون امور خانواده زندانیان بودم البته بخاطر طرح دانشگاهیم یک جورایی مجبوری بود.توی کانون زنای زیادی میومدن که هرکدومشون ب طوری سرپرست خانواده بودن یعنی پدرشون یا همسرشون توی زندان بود حالا ب هر دلیلی. توی یکی از پرونده ها اسم زنی درج شده بود با مشخصاتی که کنجکاو شدم دربارش بدونم زهره ۲۸ساله بود. وقتی بهش زنگ زدم بیاد کانون تا بتونم برای مخارجش نامه بنویسم ب اجرای احکام بهانه اورد که راهش دوره و خودم از طرفش انگشت بزنم کاغذهارو. از اونجایی که ادرسش توی پرونده بود کاغذها رو برداشتم و رفتم سراغش. یک زن سفید پوست با لبای گوشتی و ابروهای قهوه ای با چشای سیاه.یک چهره نمکی و خنده رو. بهش گفتم کلک راه که خیلی دور نبود چرا منو تو زحمت انداختی گفت من کمردرد شدیدم سختمه با اتوبوس جابجا شم هزینه تاکسی هم که…گفتم اگر دوس داری بگو چرا شوهرت زندانه گفت بخاطر پرونده ناموسی .من تو پرونده دیده بودم ولی دوس داشتم برام بیشتر بگه برای همین کنجکاوانه نگاش کردم متوجه فضولیم شد و گفت سه سال پیش اومدیم این محله .محمود یک سه چرخه گرفته بود تو میدون بار میوه باهاش کار میکرد هرچی درمیاوردیم میدادیم ب اجاره خونه و خرج دوا دکتر واسه بچه دارشدن .یک روز زن همسایه اومدو گفت زنی رو می شناسم که با داروهای خانگی باعث میشه بجه دار بشین .ب محمود گفتم گفت ماکه این همه هزینه کردیم اینم روش برو ببین چه دارویی میده فرداش با زن همسایه رفتیم یکی دو محله از ما فاصله داشت خونه زنه.رفتیم داخل دیدم چندخانم عین خودم که همه برای بارداری اومده بودن نشسته بودن بعد که نوبتم شد زنه که اسمش طاهره بود دست رو شکمم کشیدو گفت اووووه چه عفونتی داری تو درمانت سخته ولی بچه دار میشی باید ۶ ماه هر هفته بیای من برات دارو ب شکمت بمالم و شکمتو بادگیری کنم منکه از حرفاش جیزی متوجه نمیشدم ولی از اینکه امیدوارم کرده بود که بچه دار میشم هر هفته میرفتم پیشش.بعد یک ماه گفت زهره خانوم شما باید روی کمرت دعا نوشته بشه ولی من چون سواد ندارم باید بگم شوهرم بیاد داخل اتاق من دعارو بخونم شوهرم بنویسه.ب خودم لرزیدم .نامحرم؟؟؟نه اصلا محمود منو میکشه.قبول نکردم گفت هرجور مایلی ولی بدون این دعا بچه دار نمیشی.دو دل شدم گفتم خو محمود که نمیفهمه بعدشم شوهره در حضور زنش میخااد رو کمرم دعا بنویسه پس حکما نمیتونه خلافی بکنه .قبول کردم .طاهره پاشد منو راهنمایی کرد تو اتاق بغلی.رفتم تو.گفت مانتوتو دربیار که با زعفرون دعارو مینویسیم دست و پاگیر نشه. دستام میلرزید مانتومو دراوردم .درباز شد یک مرد لاغر سبزه و قدبلند با یک ته ریش نامنظم اومد تو اتاق طاهره هم پشت سرش اومد گفت اع زهره چرا تیشرتتو در نیاوردی زود باش دیگع ب شکم هم بخواب تا من دعارو بخونم.دستام یخ کرده بود ضربان قلبمو میشنویدم لباسمو دراوردم ب روی شکم خوابیدم سرمو از شدت خجالت چسبوندم ب فرش.شوهر طاهره نشست کنارم طاهره بهش یک لیوان اب زعفرون با قلمو داد بعدم شروع کرد ب خوندن شوهرشم مینوشت .بعد از یکی دو خط احساس کردم فشار دستش داره رو پشتم زیاد میشه.طاهره گفت زهره جون فکر نمیکردم بدنتم عین صورتت اینقده سفید باشه .با اخم برگشتم نگاهش کردم تا بفهمه که حرف خوبی نزده که یکهو شوهرش گفت طاهره کاش کون توهم این اندازه ای بود.وای خدا سرم گیج رفت پاشدم بشینم که شوهر طاهره نشست رو کمرمو طاهره سریع شالمو از پشت رو دهنم بست.دست و پا میزدم.شوهرش شلوارمو کشید پایین .با پاهام میکوبیدم ب شکمش.برم گردوند شورتمو دراورد میگفت طاهره ببببببین چه چیزی برام تور کردی طاهره هم‌ گفت اره عشقم از روزی که دیدمش میدونستم از اوناس که تو ببینیش ابت میاد.اشکام میریخت اتاق دور سرم میچرخید شال دور دهنم بود نمیتونستم جیغ بزنم با نگاهم التماسشون میکردم ولی بی فایده بود شوهرش دستامو محکم گرفته بود کنار پهلوهام.سرشو برد لای پامو نفس کثیفشو داد داخل کصم.با پام یک لگد بهش زدم نشست رو پاهام یک دستشو برد شلوارشو در اورد کیر سیاه پر پشمشو چنان وحشیانه کرد توی کصم که چشام سیاهی رفت درد تو شکمم پیچید طاهره اومد کمکش دستامو محکم برد پشت کمرم گفت زهره کیر شوهرمو دوس داری؟میبینی چه کلفته.حسش میکنی؟
اشکام میریخت .گوشام حرفاشو نمیشنید فقط صورت محمود جلو چشام بود.
شوهرش چنگ زد ب سینه هام دهن گشاد کثیفشو اورد جلو و سینه راستمو کرد تو دهنش با دست دیگه سینه چپمو میمالید بقدری وحشیانه اینکارو میکرد که حس میکردم تمام پوست سینه ام کش اورده. تلمبه هاشو محکمتر میکرد کیرشو سر شکمم حس میکردم.یکهو با فشار ابشو ریخت توم بعدم گفت طاهره دمت گرم بازم از این کص طلا ها برام جور کن.
طاهره تهدیدم کرد که ازت فیلم گرفتیم جایی دهنتو باز کنی فیلمتو پخش میکنیم اگرم فیلمو میخای قیمتش ۳۰میلیونه بده فیلمو بگیر بی حساب بشیم.
پاهامو رو زمین میکشوندم نفهمیدم چجوری رسیدم خونه.چجوری ب محمود میگفتم که توی دام این شیادا افتادم.
شب که محمود اومد پریدم بغلش کلی گریه کردم اول فکر کرد کسی فوت کرده هول کرده بود براش همه چیو گفتم .من اون شب رقص غیرتو تو چشای محمود دیدم.شب با قرص مسکن خوابیدم صبح با صدای زنگ بیدار شدم مامور انتظامی بود گفت اومدیم خونه رو بازرسی کنیم.محمود کارشو کرده بود…

دوستان صدالبته که زهره برای من با این جزییات نگفته بود من برای حجم داستان با جزئیات توضیح نوشتم.ممنون برای نظراتتون چه خوب چه بد
نوشته: مهسا


👍 55
👎 15
55000 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

902950
2020-07-28 01:41:29 +0430 +0430

کانون اسلاح طربیط جای خوبی برای گوش کردن حرفای انسانهای دردمنده. امیدوارم پای کسی بازنشه

دیس و ن کلفت به تجاوز.

#ادمین جان ببخش بیزحمت


902954
2020-07-28 01:43:18 +0430 +0430

امیدوارم بتونی با این زخم کنار بیای.لعنت به هرچی متجاوزه


902959
2020-07-28 01:44:52 +0430 +0430

فقط بخاطر اون توضیح آخرت لایک


902961
2020-07-28 01:45:44 +0430 +0430

امیدوارم واقعی نباشه ولی متاسفانه تا خرافات هست و اعتقادات سست،این بلاها هم هست و گریانگیر عده ای کم سواد و محروم
البته خرافات در همه ی سطوح جامعه دیده میشه ولی برای یه عده…
خیلی ناراحت کننده بود.


902963
2020-07-28 01:45:56 +0430 +0430

دست طاهری سی تی اسکن بوده فهمیده عفونت دستگاه تناسلی داره .؟؟؟بعدشم مملکت دیگه انقده کیری نیست.با احساسات مردم بازی نکن .برو به درمان عفونت دوستت برس 😁


902977
2020-07-28 01:57:10 +0430 +0430

داستان تجاوز رو کامل گفتی ولی نگفتی شوهرش چطوری تلافی کرده بود.


902986
2020-07-28 02:04:47 +0430 +0430

من کاری به داستان ندارم تو خجالت نمیکشی پرونده خصوصی دیگران رو داستان می کنی؟؟؟

تا وقتی کسخل هایی مثل زهر وجود داشته باشن کسکش های مثل طاهره هم وجود دارن


902987
2020-07-28 02:06:01 +0430 +0430

قشنگ بود مرسی
حالا از خاطرات خودتون یه چیزی بنویسین

5 ❤️

902988
2020-07-28 02:06:14 +0430 +0430

به نظرم غیر واقعی اومد


902998
2020-07-28 02:19:08 +0430 +0430

تا خر نباشه خر سوار نیست 👌


903002
2020-07-28 02:24:02 +0430 +0430

متاسفانه اینجور اتفاقا کم نمیوفته!

خیلیا قربانی تجاوزن؛ و خیلی ها هم بخاطر اینجور خرافات قربانی تجاوز میشن.

امیدواریم که سطح آگاهی مردم بالا بره که هر چیزیو نردبون نکنن برای رسیدن به خواسته هاشون.


903016
2020-07-28 03:07:39 +0430 +0430

این نازایی بهترین آپشنه تو ایران
هیچکس نمیزایید الان هممون با هم اِف نمیرفتیم 👌 😂 😁


903017
2020-07-28 03:08:52 +0430 +0430

توی اورژانس های اجتماعی پره از این پرونده هایی که زنا بخاطر بچه دار شدن میرن و تو دام شیادها می افتن،
متاسفانه از ترس ابروشون چیزی نمیتونن بگن یا تهدید میشن،
اخه تو این مملکت گوه که سگ صاحابشو نمیشناسه!
خرج خودتون و ب زور میارید ،
بچه برا چیه؟
فکر ایندشو نمیکنید؟
ی کارگر و فقیر اذافه میکنید؟؟؟؟؟


903018
2020-07-28 03:14:26 +0430 +0430

کس تودهم بد جور خوارش داشت ونیاز به گائش

6 ❤️

903020
2020-07-28 03:19:41 +0430 +0430

ولی دهنت سرویس مددکار کانون حکما مشاور اجتماعیه و عملا بلده دو خط بنویسه و میشنیدم رو نمینویسه میشنویدم تو حرف زدنم بلد نیستی بعد مشاوری لاشه گوشت 👿


903022
2020-07-28 03:25:51 +0430 +0430

ای ولا
مادر این دعا نویسا رو باید پاره پاره کرد
شیادای کس کش
تو این وضع بی پولی این دعانویسا و رمالا و فالگیرا کارو بارشون همیشه سکه س
خونه شون پر دلار و اسکناس و طلا جواهر
هر کی پایه س پیام بده بریم این رمال اارو خفت کنیم و دارو ندارشونو بکشیم بالا
از شبر مادر حلالتره

6 ❤️

903023
2020-07-28 03:27:24 +0430 +0430

هر کی پی انتقام میگرده
بمن پیام بده
تا طرف رو تیکه تیکه نکنم ول کنش نیستم

5 ❤️

903031
2020-07-28 04:05:48 +0430 +0430

امان از جهل، تمام بدبختی های این مملکت و مردم از جهله. و رمال ها از همین جهل مردم برای مقاصد شوم و درآمدهای سرشار کاذب بهره می برند‌.

تشکر از مهسای عزیز، باز هم بنویس


903034
2020-07-28 04:12:54 +0430 +0430

معضلات اجتماعی‌ گفتن‌تونُ گاییدم.
بگید راست کنیم جق بزنیم به اندازه کافی کیرخر داریم تو جامعه.
دیس‌ مطلق به این کزژعرا.

4 ❤️

903051
2020-07-28 06:55:30 +0430 +0430

با توجه به اوضاع و شرایط فعلی ، بار نفهمی و حماقت و شهر هرت بودن داستان اونقدر سنگین هستش که حتی سوپرخرافی ها نمیتونن چنین داستانی رو باور کنند!!
مهمترین ایراد این داستان اینه که از بین تمام شوهر هایی که زن هاشون بدین شیوه مورد تجاوز قرار گرفته بودن فقط محمود بود که تخم غیرتش به خارش افتاد؟ یا فقط زن محمود بود میون اینهمه زن بگا رفته صداش دراومد؟ زنی که از بی ابرو شدن نزد شوهر بدلیل وفا داریش …بدون ترس قید ابروش رو میزنه و خبر میده مطمئنا بدون ترس هم خونه اون زنیکه میتونه از همون ابروش دفاع کنه !داستان این باور رو بهت میده که مدتهای مدیدی این تجاوزات در اون خونه انجام میشده !!! یعنی شهر هرتی از سر صدقه زنهای بیشعور و بیغیرتی چند راس شوهرو کُس گیج بودن کلانتری محل بوجود اومده که دوتا متجاوز طماع نترس …هم پول های شوهر هارو تیغ میزنن هم زن هاشونو به سیخ میزنن.!!


903059
2020-07-28 07:50:00 +0430 +0430

لعنتییی وقتی سطح سواد جامعه هنوز اینقدر پایینه که بجا این کارا و دعا نویسی به دکتر خوب و لقاح مصنوعی مراجعه نمیکنند توقع بیشتر از این هم نداشته باشید
شوهر اون خانوم هم یه روانی بوده که ظاهرا زنش نمیتونسته ارضاش کنه برا همین شروع کرد به همچین گهگاری ای


903081
2020-07-28 09:21:29 +0430 +0430

باعث تاسف
امیدوارم به جایی برسیم که بتونیم هر مشگلی را منطقی و از راهش حل کنیم
که البته خیلی مونده
.
.
.
نکته دیگه
من تا بحال نشنیده بودم شکم را بادگیری کنن
این هم جالب بود


903086
2020-07-28 09:44:36 +0430 +0430

نصف مشکل این مملکت اینه طرف نون شب خودشم نداره بخوره با چرخ دستی داره دست فروشی میکنه به زور خرج کرایه خونه اش در میاد بعد میخواد بچه دار بشه! بچه میخوای چیکار لامصب میخوای بیاری عقده زندگی و تفریح بمونه رو دلش؟ تن بی سر کلاه نمیخواد کاش یه عده میفهمیدن…

لایک 21 تقدیم شد.


903094
2020-07-28 10:12:18 +0430 +0430

حق متجاوز مرگه فقط خایه میخواد

5 ❤️

903104
2020-07-28 11:15:03 +0430 +0430

چه جالب همه کسایی که در هر صورت زیر پست ها فحش ناموسی به نگارنده میدن اینجا و زیر پست همه مثلا دخترا چه با شخصیت میشن 😂
همه هم افراد ثابت کامنتای سایت هستن 😂

3 ❤️

903120
2020-07-28 12:18:06 +0430 +0430

ازین اتفاقها صد البته واقعی زیاده تو جامعه ما… خیلی هست… متاسفانه

5 ❤️

903125
2020-07-28 12:28:49 +0430 +0430

stiven.basic
وقتی یکی کصشعر بنویسه زیرش فوحش میخوره
ولی وقتی یکی چیز خوبی بنویسه زیرش تقدیر میشه
حالا اگه تو مشکلی داری با این قضیه میتونیم به تو فوحش بدیم !!!

5 ❤️

903141
2020-07-28 14:03:57 +0430 +0430

fssgrsph دوست عزیزم
کسی هم نگفته ارزونه 😂😂😄
ولی این یارو که میگه هرکاری کردم نشد خب میرفت اینم انجام میداد

5 ❤️

903144
2020-07-28 14:16:11 +0430 +0430

ما هم یه فامیلِ شخمی داشتیم…لاشی بود در حد تیم ملی…
با زعفرون دورِ ناف زنها دعای محبت می نوشت😂😂😂یبار شوهر یکی از مشتری هاش اومد و اساسی تمام محبت هاشو جبران کرد 😂😂😂
به نظرم زنی که تا این حد خنگ هس هر چی سرش بیاد کمه…🙄


903154
2020-07-28 15:13:19 +0430 +0430

خدا لعنتشون کنه،مهسا جان خوب بود

4 ❤️

903157
2020-07-28 15:19:44 +0430 +0430

منم قبلا هم شنیدم اینایی که میگن دعا مینویسم واسه زنها که حامله بشن میکننشون

4 ❤️

903173
2020-07-28 16:08:47 +0430 +0430

آقای گلزار چه غلطی کردی که ادمین میخواد کونت بزاره. نکنه ویلون زدنتو دیده؟؟؟؟

3 ❤️

903180
2020-07-28 16:18:58 +0430 +0430

تازه داشتم میرفتم تخمه افتابگردون بگیرم ؟! آخرش چیشد ؟

3 ❤️

903181
2020-07-28 16:32:06 +0430 +0430

سلام دوستان ممنون بابت نظراتتون خوشحال شدم داستانمو خوندین بابت غلط املایی و دستوری عذرخواهم .داستان کاملا واقعی بود و متاسفانه من برای تکمیل پایان نامه دانشگاهم مناطقی رفتم که مردم نون شب نداشتن ولی پول ب رمال و دعانویس میدادن و چه دخترها و زن هایی که توی این کثافت خونه ها بهشون تجاوز شده .فقر فرهنگی از برهنگی اسیبش بیشتره

6 ❤️

903207
2020-07-28 19:14:14 +0430 +0430

به نظر من هر کسی که بره دنبال این چرندیات حقشه که بهش تجاوز کنن حالا میخواد خوشتون بیاد یا نه .به قول دوستمون طرف انقار سی تس اسکنی سونوگرافی چیزی بوده که بادست گذاشتن رو شکم خانم فهمیده اون تو چه خبر خوب احمق جان مقصر اصلی خودتی گلابی

6 ❤️

903219
2020-07-28 21:03:44 +0430 +0430

نمیدونم چرا اما لایک میکنم
همیشه وقتی میبینم همجنس خودم بزور و اونم بخاطر جنس مذکر بودنش حالا تجاوز نه حتی زور میگه ب اون کسی ک منو آفریده نفسم از خشم و ناراحتی بالا نمیاد چندین درگیر شدم اما چوبشو خوردم بازم اهمیت ندادم گرفتن حق مظلوم از ظالم واقعا شیرینه . لایک

5 ❤️

903220
2020-07-28 21:14:57 +0430 +0430

از همه معذرت میخوام.‌ کامنت م غلط املایی و اشتباه جمله بندی زیاد داشت نتونستم پاکش کنم راهی بلد نبودم
شرمنده .
یکم هم حالمو این داستان بهم ریخته بود.

4 ❤️

903242
2020-07-29 00:14:40 +0430 +0430

مهساجون

کوتاه بود ولی ارزش خوندن داشت.البته اشکالی هم نداشت اگه مفصل تر مینوشتی

2 ❤️

903250
2020-07-29 00:34:57 +0430 +0430

چ تلخ
ممنون از هشدار خوبت

4 ❤️

903256
2020-07-29 01:05:45 +0430 +0430

اخه جنده شاشیدم تو این نظام که جنده هایی مثل تورو میزارن یکاره ای باشی تا توی حرامزاده هم بیایی اسرار مردمو فاش کنی از اون مادر خرابایی

1 ❤️

903379
2020-07-29 02:57:21 +0430 +0430

Paye tswiri am pol migirm id insta & telgramm = paria_hz1

0 ❤️

903810
2020-07-30 02:44:03 +0430 +0430

خوب بود هرچند فکر کنم از واقعیت بخوره

1 ❤️

903880
2020-07-30 09:09:28 +0430 +0430

این لایک داشت اخه ؟ اونایی که لایک زدن از چیه این داستان الکی خوششون اومده؟

0 ❤️

904055
2020-07-30 22:42:01 +0430 +0430

نظر شما چیه؟

0 ❤️

904263
2020-07-31 11:24:58 +0430 +0430

دم محمودگرم

1 ❤️

904366
2020-07-31 21:04:26 +0430 +0430

خوب ریخته توش بچه دار بشه دیگه…
انسان هیچ وقت از نزاد پرستیش کم نمیشه چی میشه وقتی نازایی ی طفل معصومو ب سرپرستی بگیرید بجا این همه مشکلات

0 ❤️

904924
2020-08-02 03:10:22 +0430 +0430

خب بعدش 😏

0 ❤️

906867
2020-08-08 21:14:28 +0430 +0430

والا جای دی لایک‌واسه نشون دادن مخالفت باید اینطور داستان ها رو لایک کرد که بجای فقط بکن بکن یک سری درس به ماها میدن .

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom