نفر سوم توافقی

1399/08/22

سلام .من ارش هستم ۳۹ سالمه . هیکل م نه درشته و نه لاغر و همسرم هانیه هست و ۳۶ سالشه ولی اندامش نسبت به سنش خیلی خوب مونده و خیلی به خودش میرسه چون هم ورزش می کنه و هم رژیم غذاییشو حفظ کرده و رعایت می کنه اینم بگم فوق العاده زن هات و سکس دوستی جوری که بعضی وقتا از کردنش خسته میشم ولی اون انگار نه انگار.چند وقتی بود که با سایت شهوانی اشنا شدم و داستانای سکسی یه جورایی رو م تاثیر گذاشته بود و به سکس گروهی و سکس سه نفره چه با مرد و چه با نفر سدم مرد علاقمند شده بودم .
یواش یواش تو سکس با هانیه حرف از نفر سوم میزدم ولی هیچ واکنشی نشون نمیداد و احساس کردم بدش نمیاد.یه بار بعد از سکس در حالیکه لخت تو بغل هم خواب بودیم بهش گفتم جدی نظرت در مورد نفر سوم چیه . اونم با شیطنت گفت حتما دلت میخواد دوتا کس با هم بکنی منم به شوخی گفتم کیر و کسش فرق نمی کنه دوست دارم تجربه کنم هر دوشونو اونم در حالیکه با نوک سینه های من بازی می کرد گفت اخه نفرشم مهم که ادم مطمینی باشه .خلاصه بعد کلی صحبت قرار شد اول یه نفر سوم مرد پیدا کنیم بعدش یه خانم.کل فکر کردم کیو انتخاب کنیم ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدم.به هانیه گفتم اونم گفت چی بگم حق داری با هر کسی نمیشه اینکارو کرد.خلاصه بهش گفتم خودت یه دوست پسر پیدا کن اونم گفت اخه میترسمو از این حرفا.قرار شد خودش دست به کار بشه.یه روز کلی تیپ زدو با شیطنت گفت دارم میرم انتخاب کنم و خنده ای کرد و منم بهش گفتم مراقب باش.اونم رفتو یکی دوساعت بعد برگشت.سلام کردو اومد پرید تو بغلم و شروع کرد منو بوسیدن.بهش گفتم چیشد گفت تو پاساژ از یه پسره شماره گرفته.بعد شمارشو از تو کیفش دراورد و داد به من.منم گفتم چرا میدی به من.گفت نمیدونم چیکارش کنم.بهش گفتم  زنگ بزن ببینیم کیه.ولی بدای اینکه دردسر نشه یه سیم کارت ایرانسل بهش دادم انداخت تو گوشیش و به پسره زنگ زد چند دقیقه ای باهم صحبت کردنو قطع کرد. بهش گفتم تو وات پیام بده عکسشو بفرستا ببینمش.اونم عکس خودشو فرستاد.هانیه تا عکس پسررو دیدم سینه هانیه گرفتمو فشارش دادم اونم یه جیغ کوچولو زد و گفت چیشد .بهش گفتم بیشرف هوس کیر جون کردی ؟ اونم خندیدو گفت خوب چیه پیر مرد بود خوب بود!
خلاصه پسره ۱۷ یا ۱۸ سالش بود و اسمشم شایان و از این پسر سوسولا .مدل موی فشن و لباسای فشن . خداییشم خیلی خوشگل و خوش قد و بالا بود. هانیه که دید من به پسره داره حسودیم میشه سریع شلوارک منو کشید پایینو کیر منو گرفت و گفت عشقم من اول و اخر زنتم و اینم پیشنهاد خودت بود اگه دلت نمیخواد همینجا تمومش کنیم. منم با دستم سرشو به سمت کیرم هدایت کردمو گفتم بخور که تازه کارمون شروع شده.خلاصه یه سکس وحشی با همکردیم جوریکه هیچکدوم حالمون دست خودمون نبود و یکساعتی طول کشید.بعد سکس تو هانیه تو بغل من دراز کشیده بودو منم یه سیگار روشن کردم  بعد بهش گفتم باهاش سر شوخی سکسیو باز کن و بگو عکس لختشو بفرسته .اونم پیام داد شرول کرد به چت با پسره.بعد چند دقیقه یه عکس با شورت از خودش فرستاد .بدن برنزه و خوش فرمی داشت .بعد اون به هانیه گفت که عکس سکسی بفرسته منم گوشیو از گرفتمو یه عکس از شکم به بالا ازش گرفتمو گفتم بفرست.
پسره:  عکسو کی ازت گرفته.
هانیه: شوهرم .
پسره: مگه شوهر داری؟
هانه یه نگاه به من کرد که چی بگم منم گفتم بگو اره دارم ولی دوسش ندارم.
اونم به پسره گفت و خلاصه تا یکساعتی چت می کردن و جوک و خنده میفرستادن برای هم.
فردا از سر کار اومدم خونه به هانیه گفتم گوشیتو بده ببینم چه خبره؟ رفتم تو چتشون پیامارو خوندم دیدم پسره چقدر بد رفته تو کف هانیه و التماسش می کنه که یکساعت بیاد خونمون.به هانیه گفتم بدجوری پسررو حشری کردیا اونم خندید گفت مگه خودت نگفتی امادش کنم.خلاصه گفتم بهش بگو فردا بیاد. به هانیه گفتم چه جوری حالیش کنیم که منم در جریانمو این یه سکس سه نفرست.هر دو شونه هارو انداختیم بالا . هانیه گفت من نمیگم .بعد با هانیه قرار گذاشتیم که مثلا من سر زده میام تو سکسشون و مچشونو میگیرم و …
خلاصه برای فردا ساعت ۲ بعد از ظهر قرار گذاشتنو من از سر کار ساعت یکو نیم اومدم تو محل تو ماشین پنتظر بودم که ساعت ۲ بشه . ساعت دو و ربع اروم اومدم تو خونه دیدم تو حال کسی نیست . از تو خواب صدای حرف زدن میاد. اروم رفتم سمت اتاق و دیدم بعله پسره کامل لخت شده و هانیه رو که یه لباس خواب مشکیه سکسی تنش کرده که تا روی کسش بود و شورتم پاش نبود. با صدای عصبانی داد زدم اینجا چه خبره که یهو پسره از ترس سریع دستشو گرفت جلوی کیرشو
دوید گوشه اتاق. منم به هانیه گفتم چشمم روشن ؟ اونم شوکه شده بود نمیدونست چیکار کنه که به پسره گفتم تو مگه نمی دونستی این خانم شوهر داره؟ اونم با ترسو لرز گفت چرا ولی به خدا غلط کردم . و زد زیر گریه. منم گفت مثلا اگه من دیر میومدم تو الان داشتی هانی جونتو می کردی دیگه؟ اونم فقط می گفت علط کردم ببخشید و از این حرفا. گفتم فکر کنم من بد موقع اومدم. وخندیدم اونم از خنده من تعجب کرده بود.پرسیدم اسمت چیه ؟ اونم با ترس گفت شایان. منم  با خنده گفتم به کارت ادامه بده ببینم که چه غلطی می خواستی بکنی ؟ اونم که کلی ترسیده بود هیچ کاری نمی کرد .یه داد سرش زدم که از ترسش سریع پرید رو تختو نشست کنار هانیه .فقط به من نگاه میکرد دوباره داد زدم شروع کن.اونم با ترس شروع کرد سینه های هانیه رو مالیدن. بعد خوابید روی هانیه هم دلش میخواست سکس کنه هم می ترسید. بهش گفتم همچین می کنیش تا دیگه هوس خیانت نکنه .اگه از کردنت خوشم بیاد باهات کاری ندارم. اونم با ترس گفت قول میدی باهام کاری نداشته باشین منم گفتم اره به شرطی که جوری بکنیش که از جاش نتونه بلند بشه اونم با سر تکون دادنش تایید کردو شروع کرد.هانیه هم که از خدا خواسته شروع کرد لباشو خوردنو اونم زبونشو کرده بود تو دهن اونو می چرخوند.با دستاشم صورتو سرشو می مالید. بعد اومد سمت سینه هاش و با ولع تمام داشت میخورد.کم کم رفت پایین سمت کسش و اینقدر کسشو خورد که برای بار اول ارضا شدنه هانیه رو از چند متری میدیدم.هانیه یا رونای پاش سر شایانو به کسش فشار میداد و با دستاش به تخت چنگ میزد و ناله میکرد. به شایان گفتم تموم شد ؟ همین بود؟ اونم بدون اینکه جواب بده کیرشو اورد سمت دهن هانی تا براش ساک بزنه هانیه هم با ولع تمام شروع کرد براش ساک زدنو کیر شایانو میخورد . شایان کیر بلند و باریکشو دراورد با دستش کیرشو گرفته بودو به لپای هانیه میزدو سر کیرشو می مالید به لبا و چشای هانیه.هانیه تقریبا مست کیر شایان شده بود.بعد شایان سر کیرشو اورد بالا و تخماشو کرد تو دهن هانیه .اونم تخماشو لیس میزدو میکشید تو دهنشو میکشید و ولش می کرد.شایانم از شدت کار هانیه چشاشو بسته بود و فقط می گفت جون بخور خوشگلم.ده دقیقه ای هانیه براش ساک زدو پسره اونو به حالت داگی چرخوند سر کیرشو تنظیم کرد دم کسش و یه نگاه به من کرد که مثلا اجازه بگیره منم با سر گفتم بکن.اونم با یه فشار تمامشو کرد تو کس هانی و اونم به یه جیغ بلند همراهیش کرد و شروع کرد تلمبه زدن.شایان تلمبه میزد و هانیه ناله می کرد .هانیه به من گفت ببین چه خوب می کنه.یاد بگیر و می خندید.و ناله میکرد. شایانم که دید هانیه خوشش اومده تلمبه هاشو محکمتر کرده بود و بادستشم میزد در کون هانیه اونم فقط ناله می کرد. هانیه که مست و حشری شده بود به من گفت یه کیر کمه .دوتا کیر میخوام.شایان منو نگاه کرد و منم با یه چشم بلند لباسامو دراوردمو لخت شدم رفتم رو تخت.یه دونه زدم در کون شایان گفتم نه خوشم اومد خوب می کنی . اونم با یه لبخند گفت اخه هانی جون خیلی کس لامصب.دوتایی زدیم زیر خنده.بعد من رفتم سمت هانیه و کیرمو بردم سمت دهنش اونم یه جون گفتو شروع کرد ساک زدن.به هانیه گفتم دوتا کیر تو کست بره یا نه .اونم گفت بکنید منو که عاشقتونم لامصبا.بعد من خوابیدم رو تخت و هانیه نشست رو کیر من.شایانم از پشت کرد تو کسش .همزمان دوتایی کرده بودیم تو کس هانیه و تلمبه میزدیم.از تماس کیر شایان با کیرم تو کس هانیه خیلی حس شهوت بیشتری بهم دست داده بود خیلی زود ارضا شدم.ولی شایان همچنان داشت تلمبه میزد و کیرش با اب کیرمن داشت تو کس هانیه تلمبه میزد و اونم با یه داد ابش اومد و همشو تو کس هانی خالی کرد و افتاد رو تخت. هانیه یکم لبای منو خورد و رفت سمت کیر شایان.شایان اومد کنار من خوابید و هانیه شروع کرد برای دوتامون ساک زدنو کیرای مارو راست کردن.من خیلی زود دوباره راست شدمو پاشدم از پشت کردم تو کس هانی اونم داشت برا شایان ساک میزد.شایانم با نوک سینه هاش بازی می کرد و مارو نگاه میکرد.باورش نمیشد و همچنان با ترس سکس می کرد.من که دیدم ترس داره هنوز بهش گفتم راحت باش و حالتو بکن. بعد هانیرو خوابوندم رو تخت و سرش کنار تخت ، خودم کردم تو کسشو به شایان گفتم از دهن بکن هانی رو.اونم رفت بالا سرشو در حالیکه سر هانی از تخت اویزون بود کرد تو دهنشو دوتا تو کسو دهنش تلمبه میزدیم. هانیه پاشد چرخید پشت به شایان و رو به من .برا من ساک میزدو شایانم با انگشتش کنوشو باز می کرد و از کون شروع کرد کردن.هانیه دیگه جیغ میزدو از درد کونش  گاهی سر کیرمنو گاز می گرفت که برای بار دوم ارضا شد همونجوری خوابید رو تختو بدنش میلرزید ولی شایان همچنان داشت تو کونش تلمبه میزد هانیه کامل پخش شد رو تخت شایانم خوابید روشو دستاشو از زیرش برد و بغلش کردو تلمبه میزد . چند دقیقه ای کرد و با یه داد ابشو خالی کرد تو کون هانیه. هانیه دیگه نای بلند شدن نداشت.شایانم خوابید بغلشو کمی بی حال بود.من پاشدم هانیه رو چرخوندم به بغل و از کس دوباره شروع کردم تلمبه زدن تو کسش .هانیه درحالیکه سرش روبروی شایان بود با دستاش صورت اونو گرفت شروع کرد خوردن لباش. منم با دیدن این صحنه ناخوداگاه پاهای شایانو میمالیدم اونم سینه های هانی رو میمالید.ده دقیقه ای تلمبه زدم که ابم اومد و خالی کردم تو کس هانی و افتادم کنارش و از بی حالی خوابم برد.بیدار که شدم دیدم کسی نیست و از اتاق رفتم بیرون دیدم هانی لخت داره تو اشپزخونه چای میزاره و پرسیدم شایان کو اونم گفت از ترسش دید تو خوابی فرار کرد. بعد هانی اومد بغل منو لبامو بوسید و ازم تشکر کرد که بهترین سکس زندگیش بوده و گفت برات جبران می کنم من از خدا خواسته گفتم تا ببینیم .خلاصه شایان یه بارم بدون من اومده بود سراغ هانیه و دوساعتی از خجالت کس و کونش دراومده بود .شبش که اومدم خونه هانیه اومد تبغلم و شروع کرد لبامو خوردن .بهش گفتم کیر جون دوست داشتی بیشرف.اونم با دستش کیر منو گرفت و می مالیدو به خنده می گفت خوب چیه مگه برای تو هم کس جونو کوچولو جور مز کنم عزیزم. بعد بهش گفتم مثلا کی . گفت حالا . گفتم نه جونم
من کی؟ اونم با خنده گفت تو باشگاهشون دوتا دختره هستن که خیلی خوش هیکلن و تازه باهاشون دوست شده داره کم کم روشون کار می کنه . منم که خر کیف شده بودم گفتم ببینم عکساشونو اونم نشونم داد و دیدم دلتون نخواد عجب کسای نابی بودن همون جا از شدت حشری شدن هانیه رو به نیت جفتشون کردمو بعد به هانیه گفتم دوتاشونو دیگه اونم گفت زیادیت میشه فکر کنم .منم خندیدم و گفتم نه عزیزم یا دوتاشون یا هیچکدوم.اونم گفت باشه حالا تا ببینم.که تو داستان بعدی براتون میگم که چوری شد که بالاخره منم به ارزوم رسیدم.

نوشته: ارش


👍 8
👎 14
51701 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

776479
2020-11-12 00:39:42 +0330 +0330

جون نیست با سواد. یا جوان یا جوون. دوما اگه بگی زنت دو تا نفر از باشگاه آورد سه تاشونو با هم کردی اصل ماجرایی برایت مینویسم که تا اخر عمر اعلامیه باشگاه ورزشی ببینی جیغ بزنی!!

5 ❤️

776486
2020-11-12 00:51:53 +0330 +0330

قضیه یارو چی بوده که همش با داد و فریاد خودشو خالی میکرده؟

2 ❤️

776499
2020-11-12 01:36:53 +0330 +0330

نمیدونم اما زنت خوب زنده مونده‌تو‌همین چن صفحه یه سی بار کردیش والا نظرم نسبت به جنس ایرانی عوض شد…

3 ❤️

776528
2020-11-12 09:04:34 +0330 +0330

😂😂😂😂😂 شاه ایکس عاشقتم

2 ❤️

776532
2020-11-12 09:41:17 +0330 +0330

جون هانی جنده‌ات ننویس

1 ❤️

776533
2020-11-12 09:44:41 +0330 +0330

این آرش کونیه ورپریده… بهر زنش کیر جوون خریده
حرفای چرت و پرتو کمترش کن …مرتیکه ی کونی کوس ندیده

3 ❤️

776568
2020-11-12 17:50:25 +0330 +0330

اگه واقعی بود خوشتون باشه

0 ❤️

776661
2020-11-13 07:09:09 +0330 +0330

مثل سگ دروغ گفتی !!!

0 ❤️

779916
2020-12-03 05:30:46 +0330 +0330

واقعن لذت بخشه کس دادن زنتو تماشا کنی
ببینی زنت با یه مرد دیگه عشق بازی میکنه و نگاه کنی یعنی عشق و کیف از این بالاتر نیست خوشبحالت

0 ❤️

828530
2021-08-27 23:16:26 +0430 +0430

به هانیه گفتم چه جوری حالیش کنیم که منم در جریانمو این یه سکس سه نفرست.هر دو شونه هارو انداختیم بالا . هانیه گفت من نمیگم .بعد با هانیه قرار گذاشتیم که مثلا من سر زده میام تو سکسشون و مچشونو میگیرم و …

اتاق فکر‌ناسا
میخواد به طرف بگه شوهره راضیه بعد میگه خب بذار خفتشون کنم‌یارو برینه به خودش
😀😀😀😀😀😀

0 ❤️

840646
2021-11-04 00:56:09 +0330 +0330

تو همین الانشم ب بزرگترین آرزوت رسیدی
دیگه زنت جنده شد رفت

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها