نفر سوم توافقی

  فرامرزم و زنم ملیکا خودم 32 و زنم 26 سالشه. چهار سال پیش ازدواج کردیم و از دو سال پیش واسه اینکه تو سکس یکنواخت نباشیم دو تایی انجمن شهوانی رو چک میکردیم.از پارسال که تب کاکولد و نفر سوم داغ شد اولش خوشمون نمیومد ولی انقد بحثش داغ بود که با خوندنش خودمو خانومم حشری میشدیم و باعث میشد وسط سکس دایم از نفر سوم یا دوستام حرف بزنم ولی جرات انجامشو نداشتیم نه من و نه همسرم. حدود تیر ماه بود که با زنم رفتیم شمال اونجا چون هوا گرم بود یه دامن تا زانوش بدون جوراب پوشیده بود و باعث میشد نگاه ملت رو پاهای سفید زنم باشه. زنمم دایم اینو بهم میگفت و میخندید و خوشش میومد ولی حرکتی نمیکرد. اونجا فهمیدم که از اینکه زنمو بکنن خوشم میاد. از قصد جاهای شلوغ زنمو تنها میفرستادم و خودم با فاصله از نگاه مردم به زنم لذت میبردم. وقتی تو ماشین نشست گفت تو هم خوشت میاد منو بمالنا... تا دو هفته پیش که بالاخره تصمیم گرفتیم توافقی عملیش کنیم ولی با کسی که واسمون دردسر نشه و مارو نشناسه واسه اینکه خونمون رو یاد نگیره از تهران اومدم شهریار سمت میدون جهاد که کارگرهای بیکار وامیستن اومدم اولش یکیو سوار کردم بهش گفتم دو ساعت باهات کار راحت دارم خیلی گیر داد که کارت چیه که بهش گفتم بریم دو تایی جنده بکنیم. اولین چراغ قرمز سزیع پیاده شد و ناپدید شد !! ترسیده بود دوباره برگشتم همونجا یه یارو با هیکل گنده لباسای کثیف بود. یادم افتاد امریکایی ها هوای قشر زحمت کش مثل برق کار و لوله کش رو دارن و بهشون حال میدن اشاره کردم بیاد تو ماشین. تا تهران بهش توضیح دادم و قبول کرد ولی گفت 150 میگیره . واسه کس کردن هم باید پول بدیم. متاهل بود و 37 ساله اهل ارومیه بهش میخورد کیر کلفت باشه. بهش گفتم فرض کن داری زنمو میکنی که با تعجب تمام نگاه میکرد و هرچی میگفتم فقط میگفت باشه وقتی رسیدیم زنم با اکراه نگاهش کرد و استرس داشت خودمم همینطور به خاطر کثیفیش فرستادمش حموم و یه ژیلت دادم تا پشمای کیرشو بزنه و کیرشو تمیز بشوره. وقتی اومد چون لباس سایزش نداشتم همونجور لخت با حوله من خودشو خشک کرد فرستادمش تو اتاقمون. به زنمم گفتم بره. ملیکا عین جنده ها ارایش کرده بود و یه ساپورت تور زنبوری تا زیر کونش پوشیده بود رفت پیشش خوابید . طرف اسمش محسن بود و اولش خجالت میکشید زنم دستشو کشید به کیرش و سینه های پشمالوش کم کم یخش باز شد و صورت ملیکا رو نوازش میکرد. ملیکا اروم کیر محسن که نیمه شق بود کرد تو دهنش و واسش ساک میزد بعد از پنج دقیقه دیگه کامل کیرش شق شده بود. حدود 18 سانت و دو برابر کلفت تر از کیر من خودم سایزم 17 و معمولی ولی واسه محسن خیلی کلفت بود. ملیکا دوباره رو تخت دراز کشید و کیر محسن رو لیس میزد محسن هم سینه های سفید و سایز 75 که خیلی سفت و شق بودن رو گرفته بود میمالید و از لذت چشماشو بسته بود. بعد پنج دقیقه زنم دراز کشید لنگاشو وا کرد به محسن گفت کسمو بلیس.دوست نداشتم این تجربه تموم بشه کاش میشد تا اخر عمر بشینم دادن زنمو به دیگران ببینم لذت ببرم. محسن مثل دیوانه ها زبونشو از بالا تا پایین کس زنم میکشید ملیکا هم سرشو گرفته بود و بیشتر فشارش میداد. بهش گفت کونمو هم لیس بزن که محسن با ولع تمام ملیکا رو با دستای پر رگ و ریشه اش داگی خوابوند و افتاد به جون سوراخ کون صورتیش کیرم داشت منفجر میشد ولی قرص خورده بودم و بعید بود به این زودیا ابم بیاد. کم کم داشت اه و ناله ملیکا در میومد که گفتم بسه بزار بکنه تو کست که ملیکا برگشت و لنگاشو باز کرد. محسن بدون کاندوم و مثل وحشیا به زور کل کیر کلفتشو کرد تو کس زنم و خوابید روش.ملیکا یه جیغ شدید کشید و رو تختی رو گاز گرفت عاشق جیغ زدنش شدم. بزار همسایه ها بشنون بزار کل شهر بفمه که زنم داره کس میده کاش کل شهر بیان زنمو بگان . بدن ملیکا زیر هیکل بزرگ محسن گم شده بود و محسن داشت به شدت تو کس زنم تلنبه میزد ملیکا هم فقط ناله میکرد حسابی دردش گرفته بود. از زیر محسن خودشو کشید بیرون محسن رو هل داد رو تخت و رفت کیرشو تنظیم کرد و بادقت اروم تا ته کرد تو کسش و یه اه سکسی کشید با سرعت کم داشت رو کیر محسن بالا پایین میکرد و محسن هم سینه های ملیکا رو تو مشتش گرفته بود . بعد چند دقیقه خود محسن از بغل ملیکا گرفت و رو کیرش بالا پایینش میکرد که این حالتش باعث میشد کون سفید و گردش به لرزه در بیاد دیگه طاقت نیوردم و رفتم از پشت کیرمو کردم تو کون ملیکا چون یک سالی میشد که از کون میکردمش زیاد اذیت نشد. حالا دو تایی داشتیم زنمو میگاییدیم ملیکا هم حسابی داغ شده بود . منو محسن به شدت داشتیم تو کس و کون زنم تلنبه میزدیم و سوراخهاشو که میخارید رو با کیر پر و خالی میکردیم که یهم خودشو تو بغلم ول کرد و ارضا شد ولی ما ول کن نبودیم. بلندش کردم به محسن گفتم بکن تو کونش دوست داشتم جیغ کشیدنش رو بشنوم محسن هم نامردی و سرشو کرد تو ملیکا سریع خودشو پرت کرد جلو دستشو گذاشته بود رو کونش دردش گرفته بود بعد از دو دقیقه دستشو از رو سوراخش ورداشت.حسابی قرمز شده بود. خودم اروم رفتم کیرمو کردم تو کونش و چند دقیقه توش کردم و بلند شدم یکم لوبریکانت زدم به سوراخش به محسن گفتم اروم بکن. محسن سرشو کرد توش که ملیکا داشت ناله میکرد . حدود 10 دقیقه طول کشید تا محسن کل کیر کلفتشو کرد تو کون زنم . ملیکا از درد قرمز شده بود ولی انقد حشری بود که چیزی نمیگفت محسن تلنبه زدن رو شروع کرد عجب کمری داشت بی پدر. کیرشو تا سرش میکشید بیرون و سریع تا خایه میکرد تو کون ملیکا دیگه زنم باز شده بود و محسن هم با سرعت تمام میکرد که از سرعت و سفت کردن بدنش فهمیدم داره ارضا میشه انقد داغ بود که خوابید رو ملیکا و بی حال شد پنج دقیقه بعد از رو زنم بلند شد. سوراخ زنم همینجور باز مونده بود و اب محسن که خیلی سفید و غلیظ بود از اطراف سوراخش داشت میریخت.به قدری سوراخش باز شده بود که راحت دستم تا ارنج میرفت تو کونش. خودمم امپرم رفته بود بالا و کیرمو کردم تو دهن زنم و جق میزدم تا ابم اومد و همشو خالی کردم تو دهن ملیکا و اونم همشو قورت داد. عرقم در اومده بود. محسن که کلا ولو شده بود. دراز کشیدم رو زنم و ازش لب گرفتم به صورت خوشگلش نگاه کردم و از لذت گل انداخته بود در گوشم گفت بازم میخوام ولی امروز بسه کس و کونم درد میکنه. محسن رو تا ازادی رسوندم و پولشو دادم شمارشو هم گرفتم
  این هفته هم قراره دوباره یه نفر سوم جدید با فانتزی جدیدی با زنم امتحان کنیم.


  نوشته: فرامرززز

 • 21

 • 28
 • نظرات:
  •   rezadanny
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • اول


  •   Eshghiu
  • 8 ماه،3 هفته
   • 14

  • فرامرز داداش محسنم. یه تراولات گوشه نداشت . اون قسمتی که خودتو جر دادم ننوشتی چرا؟
   بعدشم از خودت 7سانت بودا نه 17. کم چس بگو.


  •   شاه ایکس
  • 8 ماه،3 هفته
   • 14

  • مرده شور اینترنتو ببرن که هر چراغ قلی اینجا میشه فرامرز هر کونمرادی میشه اریا هر سکینه ای میشه هلدا و... ا!!! (biggrin) حالا شناسنامشونو ببینی نوشته غلام کربلایی (کبللی غلام) زنبیله خر سفیدی (ملیکا) !!! (biggrin)


  •   Nikolfidas
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • کس مغز مریض بیغیرت کس کشیت خوندن نداره


  •   lovely_grl
  • 8 ماه،3 هفته
   • 13

  • فقط اونجا ک گفتی آمریکاییا هوا قشر زحمت کش لوله کش رو دارن (biggrin) تلفیقی از فیلمای پورن‌هاب و داستانای شهوانی مغزتو پوسیده کرد و همچین کاری کردی


  •   miago
  • 8 ماه،3 هفته
   • 4

  • امريكاييها اين وسط چي بود ، نفهميدم چه ربطي به داستانت داشت؟


  •   3xzo
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • نفرسوم خواستی من هستم پول هم می م


  •   Ali136999
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • زوج از شیرازیم هردو خوش قیافه و به تیپ اهمیت میدیم و مایلیم با زوج زیبای شیرازی دوستی خانوادگی داشته باشیم اهل سکس ضرب و موازی نیستیم معتقدیم سکس دوستی رو خراب و رابطه رو کوتاه میکنه، فقط رابطه شاد و گرم و پوشش ازاد،اگر زوجی ترجیحا شیراز مایل به اشنایی بود به خصوصی پی ام بده باعث افتخارمونه


  •   Tak3da_clip
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • اول


  •   HYPERMAN98
  • 8 ماه،3 هفته
   • 5

  • بخدا اگه کارگردان هری پاتر با این سایت آشنا بشه ثروتمندترین مرد جهان میشه (erection)


   تخیل در حد ارباب حلقه ها


  •   Mr.masoud981
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • نفرسوم هستم
   تجربه چندین سکس با زوج و خانوم متاهل
   اگر دوست دارین همسرتون از ی پارتنر کاربلد و مطمعن لذت ببره درخدمتم


  •   Blackhorse
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • حالا برو یک گربه بیار موقع کردن چنگ هم بزنه


  •   Javane.jahel
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • تکبیر


  •   saeid4321
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • عجب !!! دوست داری کل شهر .... !!!! شما بیماری برو روانپزشک بلکه بهترشی !


  •   Ali@37
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • از میدون جهاد سوار کردی میدون آزادی پیاده کردی شهریار میدون آزادی نداره بفرستش باغ ما همون نزدیکیه بدم بکننش


  •   Dr.sooba
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • استعداد داری،ایشالله به آرزوت میرسی و تو کرایه دادن زنت،حرفه ای می شی


  •   موری.جون
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • به نظرم کاملا واقعی بود و داستانتو قشنگ نوشتی ادامه به جزئیات رو بیشترکن به حرف اون آدمهای نفهم فاقد شعورکه درک فهمیدن تیترداستانم ندارندو میان میخونند و بی احترامی میکنند توجه نکن همشون عقده دارند و پاش بیافته ازهمه بیغیرت ترند


  •   Caboos1
  • 8 ماه،3 هفته
   • 6

  • موری جون کسشر تفت نده هر زری رو هم به همه تعمیم نده
   کجای دنیا کسی رو که با هزار امید و آرزو میاد تو زندگی یه نفر میزاره کس دیگه بهش دست بزنه؟
   از عاقبته این کارا خبر داری؟یا یدونه از این ازگلای انگل صفته نفر سومی که به امید رسیدن به نون و نوایی زیر داستان این کس مغز نظر گذاشتی
   احمقه مالیاتی این خوده کارگرست که توهم نفر سوم زده گفت که کجا وایمیسته برو سوارش کن بلکه به نوایی رسیدی


  •   مهدی-پاشنه-طلا
  • 8 ماه،3 هفته
   • 7

  • نظر دوم عالی بود و اصل ماجرا هم همین بوده


  •   پسر-شیرازی-حشری
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • به به عالیه خواستی بیا تلگرام@MHPPVH


  •   nima_rahnama
  • 8 ماه،3 هفته
   • 5

  • اصن پیشرفتی ک بچه ها تو کامنت گذاشتن کردن خارج از حد تصوره (rolling)
   من دیگه فقط میام کامنت بخونم
   (نفر دوم و شاه ایکس عالی بودن)


  •   مجتبایی
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • خواستی من میام خوب حالی بهش میدهم پولم نمی‌گیرم اگه خوب حال بده پولم خرجش میکنم خواستی بیا خصوصی


  •   arash.abi
  • 8 ماه،3 هفته
   • 4

  • سلام.
   مزخرف و دروغ بود، یه فیلم دیدی و اومدی از روش نوشتی
   ...
   حیف تگ بیغیرتی که رو داستانت خورده..
   دوستان
   اگه احیای دریاچه ارومیه واستون مهمه دیسلایک بدین بهش
   اصلا ننویس


  •   mohamahdi
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • ادم تاسف میخوره با وجود این شدت از بی غیرتی... :( (dash)


  •   Mohamadzb
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • خداوکیلی بیارمنم بکنم بهترین حالوبهت بدم


  •   Roya_ye_Behnam
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • کلا داستان‌های بی‌غیرتی رو خیلی دوست دارم عالی بود هرچند نامبر وان نبود. خودمم شوهر بی‌غیرت می‌خوام


  •   drsaeed_hot
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • دمت گرم... شجاعت تجربه لذت بخش ترین سکس دنیا رو داشتی.. من نفر سوم هستم با کیر کلفت و بزرگ بالای بیست سانت و فقط به خاطر لذتش این فانتزی رو دارم.. اگه دوس داشتی بیا خصوصی تا بیشتر آشنا شیم


  •   meti.diesel
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • هم زنتو کرد هم بش پول دادی؟دمت گرم کجای میدون وايسم منم ببری بکنمش


  •   pf88h
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • سلام نفر سوم هستم کیرم 21سانت و کلفت اگه خواستی در خدمتم
   عاشق اینم که نفر سوم باشم


  •   آرمان69
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • منم میتونم به زنت حال بدم
   از قزوینم
   نفر سوم
   ایدی تلگرام
   HarD1990


  •   Masoud28sss
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • خواستي بگو منم بيام


  •   Urmia@35
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • اگه ضربدری دوس داری ما هستیم از ارومیه


  •   HILLS
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • فرا مرض فرامررررررض .دمت گرم كه به روش مريكايي ها به كارگر جماعت حال ميدي .كوني جون اونهايي كه اونجا حال ميدن به كارگرها جنده هاشونن نه اينكه مرد بره براي زنش بياره .بعد هم اگه دروغ نگفته باشي ديگه اين كير فندقيت جواب اون كون و ك گشاد رو نميده


  •   Parya-reza
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • منم مدتیه رو مخ زنم کار کردم و اونم عاشق این شده که من با یک نفر دیگه بکنمش و خیلی هم حال میکنه فقط مشکل نفر سومه که نمیدونم چطور پیداش کنم


  •   Aazss
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • فقط اون کارگر اولی ک فرار کرد?


  •   Mehrdadgaybot
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • عالیه نفر سوم خواستی در خدمتم


  •   amir.dan96
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • کونی خان


  •   meti.diesel
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • زوج از اورميه بیاد پی وی
   @istisna تلگرام


  •   هات-ارومیه
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • یاشاسن ارومیه


  •   Koospasand
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • نمی دونم این گاییدن زن توسط یه نفر دیگه واقعا باب شده یا اینا همش کس شعره . اگه واقعیه دلیلش چیه کسی می دونه ؟ البته به غیرت و این چیزا نیست حتما لذت زن و‌شوهر توشه ولی چرا نمی دونم


  •   Hooman.Afjeh
  • 8 ماه
   • 0

  • ای کیر صدام حسین کافر تو کونت، آخه مگه خر کونش گذاشته که دستت تا آرنج میرفت توش؟ فیلم سوپر میبینی که نیا اینجا تعریف نکن


  •   mardvahshi
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • خاک تو سرت فرامرز قهرمان شاهنامه هست تو اسمتو بذار کوسکش سابق


  •   محمدکلاته
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • سلام..نفرسوم هرکی میخواد تلگرام پیام بده.محمد۳۰ساله هستم
   Mohammad4217@


  •   Arash600000
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • منم هستم


  •   محمدکلاته
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • محمد ۳۰هستم نفر سوم زوج های باشخصیت و مودب میشم
   Mohammad4217@


  •   ramtin38
  • 4 هفته
   • 0

  • تو خصوصی بهم پیام بده لطفا


  •   mmehdi7
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • نفرسومم بیاتل
   09379905328


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو