نقشه سکس

  سلام دوستان اول از همه یه نقد دارم برای کسانی که داستان سکس خیالی مینویسن و ادعای واقعی نوشتن دارن،آخه داداشم اگه اینطوری که شما داستان خیالی نوشتی واقعی باشه الان کل ملت باید تو خیابونا کس بکنن...مگه انقدر راحته؟؟؟؟خب حالا بریم سر داستان من که حتی نیاز نیست بگم واقعی و خودتون میتونید قضاوت کنید...


  من سعید هستم17سالمه و همیشه دوست داشتم یه سکس داشته باشم حتی به اندازه ده دقیقه!بدنم سیکس پکه و چشام آبیه قدمم 183و 74 کیلو وزنمه با موهای بلند و قیافمم همچین بد نیستش و پوستمم سفیده و حدود 6 ماه نصف ظرفا و لیوانای خونه رو شکستم تا قبول کنن که لیزر فول بادی انجام بدم؛حالا بگذریم من یه عمه داشتم به نام رومینا که حدودا177 قدش بود و 60 کیلو وزنش و کلا قلمی بودش با صورت زیبا و موهاش که همیشه از کمرش بود و به داشتن همچین مویی افتخار میکردش و ای که خودم با اخلاقی که داشتش و حرکاتی که ازش میدیدم حدس میزدم که از سکس بدش نمیاد بدنش واسه سکس ساخته شده بود عالی بود ولی همیشه فکر میکردم که چطوری بکنمش؟؟
  1 سال بود به فکر این بودم که چطوری اونو بگام و هرشب وقتی میخوابیدم فقط به فکر این بودم که چه راهی رو برای سکس با اون پیش بگیرم!شوهر رومینا پرستار بود و توی بیمارستان کار میکرد و شیفت کاریش این طوری بود که ساعت 7 صبح میرفت سر کار و ساعت 1 ظهر برمیگشت من حدود یک سال اماده بودم تا یه فرصت خوب گیم بیاد که یهو شیفت کاری های بیمارستان کلا عوض شد و اینطوری شد که یک روز کامل بیمارستان کار کنن و یک روز کامل خونه استراحت کنن...عالی بود حالا من میتونستم اونو تنها گیر بیارمو بکنمش ولی دوتا مشکل سر راهم بود یک:کدوم روز شوهرش خونه نیست؟؟و دوم این که چطوری باهاش سکس کنم چون همینطوری نیستش که برم وسط و بگم من میخوام بکنمت....پس باز دو هفته فقط فکر کردم تا چه روشی پیدا کنم ناگهان یه روش خوب به ذهنم رسید و اون روش این بود که پوست پام دقیقا اطراف کیرم ترک داشت و دکتر یک کرم داده بود برای این که رفع بشه و این ترک پوستم تا کنار کیرم و قسمتی از پایین اون رو در بر داشت...حالا باید بهانه ای پیدا میکردم تا کرم رو عمم بماله پس رفتم از فروشگاه لوازم ورزشی یه پارچه و نوار مخصوص شکستگی دست به همراه گیره خریدم و رفتم خونه بعدش گوشی رو برداشتم و زنگ زدم به خونه عمم و پس از احوال پرسی گفتم که نزدیکای خونتونم میخوام بیام خونتون آقا جواد خونه هستن یا نه که گفتش نه جواد بیمارستانه و من خونه تنهام و بعد گفت که سعید جان بیا الان نهار میزارم بیا منتظرتم....
  من گوشی رو قطع کردم و نوار و پارچه شکستگی رو بستم به دستم و گیرشم زدم روش و کرم ترک پوستم رو به همراه دفترچه بیمه و یه چهارتا قرص برداشتم و انداختم توی یک نایلون دستی و آماده شدم و رفتنی رفتم تا از یکی از دوستام که تو کار لوازم زناشویی یه بسته کاندوم بگیرم چون کسکش دونه ای نمیداد حتی به من ک هدوستش بودم!!!بعدش یه تاکسی گرفتم و رفتم سمت خونه ی عمم که تو راه یه چندباری زنگ زد که کجا موندی و من میگفتم که تو راهم تا این که به خونشون رسیدم...
  رفتم تو سلام علیک کردم و همچین نقش بازی کردم که باورش شده بود دستم شیکسته و حیلیی برام ناراحت شده بود و احساس تاسف میکرد؛چند دقیقه راجع به این که دستم چی شده و شکسته صحبت کردیم تا این که من عمدا دفترچه بیمه و قرصا به همراه کرم رو نشونش دادم و گفتش که اینا برای چیه و من بهش گفتم که من برخی قسمت از پوستام ترک داره و دکتر گفته که هر روز تو این ساعت ازش استفاده کنم و اگه یک روز ازش استفاده نکنم درمانم به تعویق میفته و ترک بیشتر میشه.....عمم هم بهم گفت که خوب دست راستت که شکسته ولی دست چپت که سالمه برو تو اتاق و کرم رو بمال!
  وقتی اینو گفت حسابی شوکه شدم ولی به روم نیاوردم....وای اصلا حواسم به دست چپم نبود!تو اون لحظه تو دلم گفتم کیرم توی این دست چپ لعنتی که قراره گند بزنه به همه ی این نقشه ها و یک سال تفکر....یهو به خودم اومدم و یخورده چشامو خیس کردم و گفتم عمه چی بگم؟؟عمم مات و مبهوت موند و من گفتم عمه وقتی داشتم به مامانم کمک میکردم این دستم موند لای در و خیل درد میکنه و کلا زیاد خم نمیشه و بازم نقش بازی کردم و چنان آب غوره گرفتم که بیچاره عمم میخواست عر بزنه برام....خخخخ
  بعد با چشمای خیسم گفتم حالا این کرمو چیکار کنم؟؟این ترک پوست؟؟؟من اصلا شانس ندارم که عمم بعد یه دقیقه کامل سکوت گفت عیبی نداره درست میشه فعلا اینجا که کسی نیست ولی اگه تو قول بدی به کسی نگی من فقط این بار کرمتو میزنم منم با چشمای خیسم اول گفتم نه این خیلی بده ولی عمم میگفت من محرمتم تا من مثلا قبول کردم.....خدایی چقدر اسکولش کردم بیچاررو
  بهم گفت بلند شو وایستا و خودش اومد و جلوم نشست و یه دقیقه یا دو دقیقه فقط فکر کرد و کلا خونه ساکت شده بود بعد کمربندم رو باز کرد(داخل پرانتز بهتون بگم که هیچ کس تو فامیل به جز پسرعموهام سیکس پک و بدن ورزیده من رو ندیده بودن گرچه از روی لباس هم بدنم بی نظیره)بعد من خیلی سریغ گفتم عمه لطفا لباسامو کلا دریار چون کثیف میشه و خودشم تایید کرد و اول لباسام رو کامل درامورد همینطور که رکابیمو درمیاورد چشاش درشت شد و با تعجب به بدن من نگاه کرد بعد چند ثانیه به بدنم زل زد بعدش کمربند نیمه بازم رو کامل باز کرد و شلوارم رو کشید پایین بعد شورتمم کشید پایین ولی وقتی داشتشورتم رو پایین میکشید یه چششو بسته بود و یه چشش باز بود....
  دیگه کاملا لخت بودم یه چندثانیه به عضله های پام و بدنم نگاه کرد بعدش به کیرم نگاه کرد و کرمو برداشت و آب دهنشو قورت داد و گفت کجاها رو باید بزنم منم با چشمم میگفتم که کجاها رو بزنه همه جا رو کامل زد تا این که رسید به کیرم و من گفتم تو که پایین اونو میزنی کلا بزن عیبی هم نداره اونم اول یخورده قبول نکرد ولی انجامش داد کیرمو کامل گرفته بود دستش و کرم میمالید.....
  کیرم کامل بلند شد و به اوج بزرگیش رسید و دیدم عمم همچین خوب داره کیرمو میماله و کم کم داره از کرم مالیدن به یه سمت دیگه میره پس منم سعی کردم که آب کیرم بیرون بیاد پس بعد یه دقیقه همینطور که عمم داشت کیرمو میمالید آبم روی دستاش پاشیده شد بعد من خیلی زود گفتم عمه ببخشید دست خودم نبود برو دستاتو بشور که عمم با یه خنده گفت که نمیخواد حالا میشورم و دیدم داره باز کیرمو میماله!!!
  من که دیگه مطمئن شدم عمم حشری شده یه دستشو با دست چپم گرفتم تا تابلو بازی نشه و بلندش کردم و همینطور که میخواستم باهاش حرف بزنم اون هنوز یه دستش رو کیرم بود و داشت میمالیدش و من بعد این که بلندش کردم گفتم عمع همیشه دوست داشتم ببوسمت،همیشه دوست داشتم اون لباتو ببوسم!
  بعد اون خندید و گفت هیچوقت فکر نمیکردم بدنت اینطوری باشه و تا اینو گفت من دیگه هیچی حالیم نشد با هردوتا دستام گرفتمش و در همین حال گیره دستم باز شد و پارچه افتاد ولی مهم نبود چون داشتم ازش لب میگرفتم اونم دستشو از کیرم برداشت و از گردنم گرفت همینطوری فقط چند دقیقه ازش لب گرفتم بعد همینطوری که داشتم لب میگرفتم دستمو از پشت بردم رو کونش و بعد کسش رو میمالیدم...عمم دیگه از دست رفته بود لباساشو خیلیآروم درآوردم و کلا لختش کردم و یخورده باز ازش لب گرفتم بعد گفتم برام ساک بزن که گفتش مگه کرم نمالیدم؟؟منم گفتم درسته حالا که کرم مالیدی میکنمت پس پاشو بلند کردم و با الهام از سکسایی که دیده بودم گذاشتم رو شونم ولی اذیت شد و مجبور شدم با دست نگهش دارم بعد کیرمو خواستم بکنم تو کوسش که گفت دیوونه شدی میخوای حاملم کنی؟؟اصلا هیچی دیگه یادم نبود دیگه خر شده بودم!خری که فقط میخواست یه کس بکنه زود از تو جیب شلوارم کاندومارو درآوردم و یکی رو برداشتم عمم که داشت میدید کاملا تعجب کرده بود و دیکه کلا فهمیده بود که از اولشم من فیلم بازی کرده بودم.....
  کاندومو کشیدم رو کیرم پاره شد ولی مهم نبود یکی دیگه برداشتم و کشیدم رو کیرم و همون استایل رو باز با عمم گرفتم چسبوندمش به دیوارو پاشو گرفتم دستم و یخورده بردم بالا و کیرمو کردم تو کس تا تهش تا ته میفهمی تا ته!!!!!دیگه کلا خر شده بودم این خر داشتم میکردمش حدود 7 یا 8 تا استایل روش پیاده کردم حدود نیم ساعت فقط داشتم میکردمش ولی دیگه پاهام سست شده بود و عمم هم میگفت که بسه کسم داره میسوزه ولی من حالیم نبود چون شاید دیگه نمیتونستم عمم رو بکنم پس آوردمش رو زمین و به سبک داگ استایل از کون کردمش بیچاره دیگه داشت عر عر میکرد که دیگه کاندومو درآوردم و آبمو پاشیدم تو کونش بعد خودمو انداختم رمین عمم هم یخورده دراز کشید و بعد بلند شد و لباساشو پوشید بعد چند دقیقه به من گفت آقای فلج میخوای تو پوشیدن لباسات کمک کنم چون انگار دستت شیکسته نه؟؟؟منم خندیدم و گفتم فقط به خاطر تو بود و بعدش داستان نقشه کشیدنم رو براش گفتم و رفتم حموم و لباسامو پوشیدمو ناهارو خوردم و رفتم خونه....
  توی راه که سوار ماشین بودم خیلی راضی بودم چون بالاخره عمم رو گاییدمش و ناهارمم خوردم و حالا دیگه دارم برمیگردم خونه.....
  دلم واسه جواد بیچاره میسوزه.....
  دوستان ممنونم از توجه شما و احتمالا این تنها داستان من برای شهوانی خواهد بود چون تنها سکس عمرمه و بعدش حتی با چندتا دوست دخترایی هم که دارم سکس نکردم....
  متشکرم و خداحافظ


  نوشته: سعید هنرمند

 • 3

 • 23
 • نظرات:
  •   zzzzz525
  • 5 ماه،1 هفته
   • 6

  • پسری که واسه راضی کردن ننه باباش ظرف میشکونه کیونیه . داستانتم از بیخ فقط و فقط زاده پورن هاب کتگوری Stepmom بود بدنتم سیکس پکه و چشات آبی قیافتم خوبه همه میخوان بهت بدن ولی تو مثلا با اینکه ته دلت راضی هستی میگی نه و فلان و بیسار . احسنت بر تو ای مفعول


  •   jerard96
  • 5 ماه،1 هفته
   • 4

  • ادمین


   مگه نگفتم اون در صاب مرده رو ببند بچه جماعت نیاد اینجا و عقده های روانیشو اینجا خالی نکنه


   رو سر در این خراب شده نوشته زیر ۱۸ ممنوع


   کیر شوهر عمه من تو کونت


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 5 ماه،1 هفته
   • 14

  • بچه جان با این مشخصاتی که از خودت دادی قطعا و بلاشک خودت کون تشریف داری ، لیزر هم کردی چه حالی میکنه شوهر عمه باهات


   جدای از این که چرت بود و به اندازه یه ببعی هم شعور نداری ، الاغ جان دارو و پماد رو از هر خراب شده ای که بگیری همونجا هم کاندوم داره ، اورانیوم که نیست بری از یه رفیق فلانت بگیری ، البته به تو حتما بدون پول میدن


   سر داستان رو هم دوس داری که گفتی میخای بری سر داستان !! لیز نخوری از روش . انتر


  •   boybnd27
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • تو که راست میگی ولی کیرِ خر ملانصرالدین تو چشای آبیت


  •   شاه ایکس
  • 5 ماه،1 هفته
   • 14

  • 1- 17 سالته اینجه چجه غلطی میکنی!
   2- این سیکس پک که تو شنیدی با اون لواشک که هر روز ینقلی بقال میده دستت میگه یه دور اینو بلیس یه بار اونو فرق داره!1
   3- دست راستت شکسته دست چپت لای در مونده پس با دودولت کرایه ماشینو دادی و خرید کردی؟؟
   4- تنها قسمت راست کستانت همون ارزوی فرو رفتن کیر در دست چپت بود که به نیابت دوستان برات ارزو میکنم همون کیر تو مغز چشم دماغ و جاهای دیگت هم بره که ما رو از خوندن مزخرفاتت معاف کنی. آمین!!


  •   lovely_grl
  • 5 ماه،1 هفته
   • 5

  • صرفم گرفت اومد نظر بدم مرتیکه نحس


  •   تخم هایش
  • 5 ماه،1 هفته
   • 6

  • این تعریفایی که تو از خودت کردی،به یاد خودت زدم (wanking)


  •   Mj6633
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • با کسوشعر بودن داستانت و کونی بودن خودت کار ندارم کاندوم اول پاره شد عجب بعد تا دسته کردی توش یجوری میگی انگار خری و کیر خر کردی توش بنظرم جواد بد تا آخر جا کرده بهت


  •   fazi20
  • 5 ماه،1 هفته
   • 5

  • چند بار عین خر کردنت خر از اونا بگو برامون از عر زدنات :)


  •   ehsan9705
  • 5 ماه،1 هفته
   • 4

  • من از ادمین محترم تعجب می‌کنم که این فنچولکا رو راه میده و در عین حال کستانشونم آپ می‌کنه، رفتار دوگانه داری برادر ادمین.
   دوم این‌که به سیاره شهوانی خوش آمدید قدا همه 180 به بالا سیکس پک.
   فکر نمی‌کنم کسی با کون دادن و جلق زدن سیکس‌پک بشه.
   قسمت بالای پا اون‌جایی که به شیرت وصل میشه معمول بهش میگن ران نه پا.
   بعد چه جوری کاندوم کشیدی سر دودولت وقتی دستت تو کونت-ببخشید بسته بود؟
   والا ما بعد 15 سال متاهلی کاندوم پاره نکردیم.
   و اون فراز اخلاقی اول کستانت خیلی منو تحت تاثیر قرار داد اولش فکر کردم دوس‌دختری چیزی تو کاره بعد دیدم عمته
   بعد از فحوای داستانت این جوری برداشت کردم که رفتی خونه عمت که برات کرم بزنه دیدی شوهر عمت کیر به دست برات کرم زد و کرد توش.
   خیلی برات مایه گذاشتم نظر نوشتم خسته شدم


  •   shahvanii139797
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • کس مامانت کوچولو جقی


  •   m...h...a...
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • اقای جانی سینز لطفا دیگه سکس نکن...اولش میای میگی سکس دروغین ننویسید و فلان..بعدش خودت ریدی..توی تعریف کردن از خودت و عمت زیاده روی کردی...در کل میخام بگم ریدی..تنها نکته مثبتش کاندوم بود..ولی دروغ گفتی و بعضا غلط املایی داشتی..پس دیسلایک


  •   kamran836
  • 5 ماه،1 هفته
   • 3

  • همیشه با این کامنتهای انتهای داستانها مخالف بودم ولی این یکی رو خدایی نشد چشم پوشی کنی هرچی گفتین دستتون درد نکنه
   اخه جیر جیرک اینجا چه کار به قد و رنگ چشم و هیکل تو دارند دنبال شنیدن یه داستان سکس درست حسابی هستند
   که بوی گند دروغ از داخلش بلند نشه


  •   kamran836
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • همیشه با این کامنتهای انتهای داستانها مخالف بودم ولی این یکی رو خدایی نشد چشم پوشی کنی هرچی گفتین دستتون درد نکنه
   اخه جیر جیرک اینجا چه کار به قد و رنگ چشم و هیکل تو دارند دنبال شنیدن یه داستان سکس درست حسابی هستند
   که بوی گند دروغ از داخلش بلند نشه


  •   royaei
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • من میگم اگه شماهایی که اینجور تخیلاتتون رو به رشته تحریر در میارین و کلی به مغزتون فشار میارین که واسه یه داستان همه چی رو واسه خودتون مثل جاده صاف و هموار میکنین یکم به پیشرفت و یکم به زندگی فکر میکردین الان میتونستین توالت خونتون رو حسابی برق بندازین ؛

   اصلا خوب نبود انقدر تخیلی و انقدر توهمی بود که حال آدم بهم میخوره ؛
   موفق باشی


  •   خشم_شب
  • 5 ماه،1 هفته
   • 2

  • تو خودت کردنی هستی جــیـــگــر :)


  •   Kosdat
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • یدونه لایک داره اونم فک کنم خودش لایک کرده


  •   boyhot22
  • 5 ماه،1 هفته
   • 2

  • ۱۷ سالشه سیکس پک داره چش ابی پوسف سفید اخه کونی کس کش ۶ ماه ظرفارو میشکوند نکنه جاستین بیبری؟


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • اینم در ادامه کامنت قبلی :


   یارو سوراخِ باسنش درد میکرد...


   میره دکتر ، دکتره بهش یه پُماد میده میگه: اینو باید روزی سه بار بمالی دورِش!
   یارو میگه: چجوری؟ میشه توضیح بدی ؟!
   دکتره میگه: برگرد برات بمالم ، میماله و یارو برمیگرده خونه


   شب به زنش میگه: زن بیا برام پُماد بمال...
   زنش داشته میمالیده ، یارو میگه: دست چپت کجاست؟؟ زنش میگه روی شونَت!
   میگه دست راستت کجاست؟! زنش میگه: خوب دارم پماد میمالم دیگه!!


   یارو میگه: ای دکتره دیوث ، صبح داشت پماد میمالید جفت دستاش روی شونه هام بود !!!


   حالا شده حکایت این بچه الاغ هر روز میرفته شوهر عمه براش پماد رو می مالونده ، روز آخر شوهر عمه نبوده میده عمه پماد بزنه که تازه اونجا میفهمه داستان چی بوده!!!


  •   mrsmith
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • اخه بچه اوبی چی ضر میزنی


  •   Mamad.tala
  • 3 ماه،3 هفته
   • 0

  • کیرم دهنت، کسگش تو میخواستی با اون پارگراف اول داستانت بگی داستان من واقعیه
   خب کیرم تو مغزت پاراگراف دوم ریدی که
   چشا آبی سیکس پک قد ۱۸۳موهای بلند قیافتم بد نیستش
   لیوانم که میشکونی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو