داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

نمایش سارا

1399/04/24

روی تخت دراز کشیده بودمو محو تماشای حرکات خیره کننده سارا شده بودم . سارا یه تاپ مشکی با یه دامن توری کوتاه پوشیده بود که از زیرش شرتی که با تاپش ست کرده بود دیده میشد . سارا در حالی که گوشه لبشو گاز می گرفت کناره های دامنشو گرفته بودو اندام زیباشو به رخ می کشید ، بعد با یه لبخند شیرین که قند تو دلم آب کرد منو مست خودش کرد . بعد با نازو عشوه شروع به درآوردن دامن کردو اونو پرت کرد سمت من ، بعد با اون چشمای خمار یه لبخند شیطنت آمیز زدو پشتشو سمت من کرد . دستشو برد لای موهای بلندشو کونشو تکون میدادو گاهی زیر چشمی نگاهم می کردو لبخند میزد که صبرم تموم شدو رفتم از پشت بغلش کردم ، توله سگ خوب بلد بود چطوری دیونم کنه . از پشت بغلش کردمو بند تاپشو زدم کنارو روی شونه راستش بوسه زدم ، نوک دماغمو آروم آروم از پایین به سمت گردنش می کشیدمو روی گردن بلورینش بوسه می زدمو هم زمان سینه هاشو فشار میدادم ، سرمو بردم سمت گوششو گفتم ( خیلی دوست دارم ) بعد یه گاز ریز از گوشش گرفتم که یه نفس عمیق کشیدو برگشت سمتم ، دستاشو دو طرف سرم گرفتو لباشو گذاشت رو لبام ، منم دست انداختم پشت کمرشو به خودم چسبوندمش . لبامو از لباش جدا کردمو تو چشمای قشنگش خیره شدمو گفتم ( عاشقتم دیونه ) که دوباره گوشه لبشو گاز گرفتو بهم چشمک زد ، دستشو گرفتمو انداختمش رو تخت ، تیشرت خودمو تاپ اونو در آوردمو در آغوشش گرفتم ، حالا گرمای تنشو با تمام سلول های بدنم احساس می کردم . شروع کردم خوردن لباشو مالیدن گردنش ، بعد اینکه حسابی لباشو خوردم رفتم سمت گوششو شروع کردم خوردنو گاز زدن که وقتی این کارو می کردم نفسش بند میومدو دستو پاهاش شل میشد ، دیگه حتی نمی تونست حرف بزنه یا ناله کنه . از پایین گوشش شروع کردم به بوسیدن تا زیر گردنش ، سینه هاشو با دستام گرفتمو شروع کردم لیس زدن بین سینه هاش که دستاشو کرده بود لای موهامو سرمو نوازش می کرد . رفتم سراغ سینه هاشو شروع کردم خوردنو میک زدن که ناله می کردو تند تند نفس می کشید ، وقتی نکشونو گاز می گرفتم جیغ میزدو موهامو می کشید ، با بوسه رفتم پاین تا به شکمو نافش رسیدم ، شروع کردم لیس زدن داخلو اطراف نافش که انگار جون گرفتو منو پرت کرد اونورو محکم سینمو گاز گرفت که از درد چشام سیاهی رفت ، شلوارکو شرتمو در اورد که من گرفتمشو آروم خوابوندمش رو تختو با تمام وجود به چشمای قشنگش خیره شدم ، پیشونیشو بوسیدمو بعد دستمو بردم شرتشو از پاش در آوردم ، انگار دوباره آروم شده بودو تسلیم من . به حالت 69 شدیم که تا شروع کرد ساک زدن به کصش یه لیس آبدار زدم که انگار جونش در رفتو افتاد روم ، شروع کردم لیسیدن کصش که فقط آه می کشیدو تنها کاری که تواناییشو داشت مالیدن کیرم بود که بعد چند دقیقه بدنش شروع کرد به لرزیدنو ارضا شد . بلند شدمو کنارش خوابیدم ، قربون صدقش می رفتمو دستام لای موهاش حرکت می کردو سارا نفس نفس می زدو می لرزید . شروع کرد خیلی آروم گریه کردن که من از این حرکتش جا خوردمو موندم که محکم بغلم کردو گفت شایان خیلی دوست دارم ، منم بغلش کردمو نازو نوازشش می کردم ، بعد که آروم شد گفت شایان می خوام که با خنده گفتم چی شیطون که گفت منو مال خودت کن که لبخند رضایتی زدمو شروع کردم مالیدن کصش که دوباره آهو نالش شروع شدو کصش خیس خیس شد ، کیرمو گرفتمو سرشو مالیدم به کصش که خودشو فشار میداد به من که بکنم تو اما من باید دیونش می کردم ، بعد چند دقیقه سرمو محکم فشاردادو موهامو کشید ، جیغ زد بکن توم لامصب ، لبامو گذاشتم رو لباشو کیرمو کردم تو کصش که جیغ زدو پشتمو چنگ انداخت ، بعد چند ثانیه صبر کردن شروع کردم تلمبه زدن که فقط آهو ناله می کرد منم که از لذت زبونم بند اومده بودو نفس نفس میزدم . بلند شدو نشست رو کیرم ، لباشو گذاشت رو لبامو رو کیرم بالا پایین میشدو ناله می کرد ، هر وقتی هم لبامو گاز می گرفتو آخو اوخ می کرد که دیگه تاقط نیاورددموآبمو خالی کردم تو کص سارا ، اونم لرزیدو افتاد رومن ، پتورو گرفتمو کشیدم رو سارا و به خواب فرو رفتیم … /

نوشته: عاشق سارا ( عاشق مغرور )


👍 4
👎 12
40176 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

899027
2020-07-14 21:13:56 +0430 +0430

غلط املایی زیاد داشتی.زبان داستانتم معلوم نبود چیه.خیلی جا داری تا کستان خوب بنویسی


899029
2020-07-14 21:16:00 +0430 +0430

قبل ارسال یکی دوبار بخون

7 ❤️

899031
2020-07-14 21:16:20 +0430 +0430

تاقط؟؟
خواب خوبی دیدی ولی آخرشُ که شورتت خیس شد،نگفتی!
پاشو که آبگرمکن سوراخه و باید با آب سرد دوش بگیری.البته برات بهتره.همچین خوابایی دیگه از سرت می پره
مزخرف بود.انگار که فوتبال گزارش می کردی!


899033
2020-07-14 21:18:43 +0430 +0430

سعی کردی ادبی بنویسی ولی به بی ادبی بچه های شهوانی ختم شد


899051
2020-07-14 21:50:06 +0430 +0430

چه باحال اون کیر تو رو مالش میدادو خودش ارضا شد
یکم خیلی حروف تکراری داش مخصوصا کلمه بعد تو اوایل داستان


899054
2020-07-14 21:54:01 +0430 +0430
NA

نمیدونم اینا هر کی رو مثلا میکنن بعد از ارضا میلرزن چند تا علت میتونه داشته باشه یا یخ میریزن تو کسشون که سردشون میشه یا میخوان بگن خیلی توانمند هستن بقیه نیستن یا اون لحظه تو کس طرف زلزله میاد بابا یکی یه بار یه گوهی خورد دیگه شما چرا قاشق گوه خوری رو به گردنتون آویزون کردین و هی دنباله رو شدین اخه کونی پیوندی میخواین سرگرم کنید مثل ادم البته از طرفی حق دارید چون اون موقع که در حال نوشتنید اون دستتون به دودولتونه کلا عقل و هوش نداشتتون میپره هر کی رو میکنید ویبراتور توش کار میذارید کیر شهوانیون تو غده هیپوفیزت با اون رشدی که کردی


899056
2020-07-14 22:01:25 +0430 +0430

یکم هیجانش رو ییشتر میکردی؟
خدایی من خوابم گرفت.


899067
2020-07-14 22:20:38 +0430 +0430

وای چه رمانتیک

2 ❤️

899078
2020-07-14 22:48:54 +0430 +0430

یه سری نخاله تو شهوانی اومدن که باید برن خودشونو به دکتر نشون بدن تا شاید دردی رو که از تجاوز تو بچگی بهشون وارد شده رو درمان کنه
زیر تموم داستانها میان فحش میدن یا ایراد الکی میگیرن انگار قراره کتاب نقد کنن
از نمونه های بارزش هم کاربر 407TT و لاک غلطگیر
انگلای بی شرف مگه چقدر درد بهتون وارد شده که این همه عقده دارید
بزارید یک سال بشه که تو این سایت عضو شدید بعد این هم کسشعر تفت بدید

2 ❤️

899079
2020-07-14 22:51:35 +0430 +0430

چرا تو همه داستان ها شما فوش دادید با بسه دیگه خودتونم یه گوه بیشتر نیستید داستانشم خدب بود

1 ❤️

899089
2020-07-15 01:37:37 +0430 +0430

افتضاح


899092
2020-07-15 02:32:56 +0430 +0430

کمی کصشعر بود

3 ❤️

899097
2020-07-15 02:41:32 +0430 +0430

مواد لازم برای نوشتن یک داستان تکراری دیدن یک فیلم پورنو و البته اضافه کردن چند جمله و کس و شعر

4 ❤️

899100
2020-07-15 02:52:13 +0430 +0430

اوه اوه حاجی اب قطعه توهم بدجوری ریدی یه نگاه مجدد جداقل به کستانت مینداختی اخه این چی بود نوشتی
نگارش تخمی ،املا تخمی ،زبان داستان تخمی
بعدشم این که کلا سکس بود …

6 ❤️

899127
2020-07-15 04:45:28 +0430 +0430

کامل نخوندم و کیر جومونگ و ارتش دامل و گوگوریو و جلبن تو کسی که این جمله رو ساحت لرزید و ارضا شد

8 ❤️

899161
2020-07-15 07:23:36 +0430 +0430

فیلم پورن زیاد میبینی؟برا چشمات خوب نیستا !!!
عاشق نرینی زیر خودت نه آب هست نه سنگ

4 ❤️

899167
2020-07-15 07:33:14 +0430 +0430

Sh.kh یا اون امیر ۱۰۰۰۰۰بابا شما خوبین
اینجا هرکسی نظر خودشو میگه به کسی هم مربوط نمیشه جز به نویسنده.هرکسی هم که ناراحته ننویسه ،زوری که نیست اختیاریه

6 ❤️

899168
2020-07-15 07:44:51 +0430 +0430

نتونستم کامل بخونم
توی داستانت بجای نقطه و ، از(و)استفاده کردی
مثلا اول گفتی (روی تخت دراز کشیده بودمو)
یا گفتی( از پشت بغلش کردمو بند تاپشو زدم کنارو روی شونه راستش بوسه زدم ، نوک دماغمو آروم آروم از پایین به سمت گردنش می کشیدمو روی گردن بلورینش بوسه می زدمو هم زمان سینه هاشو فشار میدادم ، سرمو بردم سمت گوششو گفتم خیلی دوست دارم بعد یه گاز ریز از گوشش گرفتم که یه نفس عمیق کشیدو برگشت سمتم ، دستاشو دو طرف سرم گرفتو لباشو گذاشت رو لبام ، منم دست انداختم پشت کمرشو به خودم چسبوندمش . لبامو از لباش جدا کردمو تو چشمای قشنگش خیره شدمو گفتم عاشقتم دیونه که دوباره گوشه لبشو گاز گرفتو بهم چشمک زد ، دستشو گرفتمو انداختمش رو تخت ، تیشرت خودمو تاپ اونو در آوردمو در آغوشش گرفتم)
فک کردم داری اهنگ میخونی

4 ❤️

899174
2020-07-15 08:45:13 +0430 +0430

نکنه سارا رو ویبره بوده؟مردیکه اگه ی بار تو عمرت سکس داشتی این کستانو ب گند نمیکشیدی

4 ❤️

899181
2020-07-15 09:27:10 +0430 +0430

داستان نبود…تبدیل فیلم به متن بود.

6 ❤️

899183
2020-07-15 09:34:14 +0430 +0430

واقعاً مسخره بود و پر غلط
دوستان کسی دوست داشت بیاد تلگرام
09380326676

4 ❤️

899194
2020-07-15 09:54:40 +0430 +0430

نشستی فیلم پورن دیدی اسمم تو خیال انتخاب کردی سارا در حال جق زدن نوشتی آره؟ واقعا معلومه خیلی زدی اونقدر ک مغزت کاملا پوک شده… ادامه بده تا مرگ… تو ازونایی ک باید بت بگن ز گهواره تا گور جق بزن

4 ❤️

899203
2020-07-15 10:49:48 +0430 +0430

یهو وارد سکس شدی خواننده پشماش میریزه . پره غلط املایی بود . و اینکه مگه سارا زنته که بدون نگرانی ریختی تو کصش ؟ تو کصتان هایه قبلی برای واقعی نشون دادن حداقل تو طرف نمیریختن ولی تو با اینکارت ریده مانت رو بیشتر ریدی توش

4 ❤️

899207
2020-07-15 11:11:16 +0430 +0430
NA

film10iran رو سرچ کنید در تلگرام و اینستاگرام‌ و روبیکا و سروش

2 ❤️

899210
2020-07-15 11:14:00 +0430 +0430

اولا اگر کردی تو کسش باید به خون اومدن ارگز تو کسش اشاره می کردی و یا اینکه خانم جنده هستند که خونی از کوسشون. نیامده

4 ❤️

899214
2020-07-15 11:17:59 +0430 +0430

`مزخرف*

داستان مزخرفی بود. برگرفته از صحنه‌های چند فیلم پورن به همراه تخیلات بچه‌گانه‌ی نویسنده بود. زن‌ها وقتی ارضا میشن، به لرزه در نمیان، بدنشون منقبض میشه. گاهی هم منقبض نمیشه و وا میرن. مگه دارن جیش میکنن که لرزه بر اندامشون بیوفته؟ از نظر نگارش هم افتضاح بود. آخر هر کلمه یک حرف واو چسبوندی که روی اعصاب و روان حرکت میکرد. در کل نه احساس داشت نه تحریک کننده بود. معلوم نشد که سارا زنت بود، یا یک جنده بود.

ها کـُ‌کا

8 ❤️

899230
2020-07-15 12:16:11 +0430 +0430

عاشق مغرور نکشیمون بابا

2 ❤️

899234
2020-07-15 12:29:50 +0430 +0430

خوب بود
ولی تاقط؟
یا طاقت؟

1 ❤️

899245
2020-07-15 13:08:57 +0430 +0430

دوستان خواهشا در مورد اینجور داستان ها نظر ندید ، چون اصلا داستان نیستن، فقط ی فیلم پورن که ب صورت نوشتاری دراومدن .شخصا از این ب بعد نظری زیر داستان هایی که ارزش نقد ندارن نمیدم و از داستان هایی شروع ب نظر دادن میکنم که حداقل ها توشون رعایت شده باشه

2 ❤️

899255
2020-07-15 13:33:44 +0430 +0430

دستشو گرفتمو دراوردمو بردمو رفتمو دیدمو اوردمو ریدمو

2 ❤️

899261
2020-07-15 14:58:09 +0430 +0430
NA

بیا برو کیرم دهنت

2 ❤️

899277
2020-07-15 18:45:26 +0430 +0430

چند تا کلمه‌ی سارا بهت داده بودن گفته بودن یدونه کم و زیاد بگی چووونت میذاریم؟ :| فمیدیم اسمش سارا بود بابا ولمون کن!

2 ❤️

899474
2020-07-15 23:25:54 +0430 +0430
NA

اینقدر متاسفانه برای نوشتن این چند سطر بیخود فشار به مغزت آورده بودی که متاسفانه ریدی

1 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom