هرچی تو بخوایی

1399/12/08

دستمو میکشه میبره تو اتاق
صورتمو میگیره و محکم بوسم میکنم
همزمان دستش میره دست سینه هام و نوکشونو فشار میده
آه آرومی از دهنم خارج میشه
زیر لب جوونی میگه و دستشو میبره پایینتر
و لباشو محکمتر روی لبام فشار میده
میکشه عقب
زبونم رو مبکشم روی لبام
و میگم : تو اتاقت آب داری ؟ تشنمه
از بالا نگام میکنه دستم رو میکشه و هلم میده روی تخت
:قراره کلی بت آب بدم
به کمر روی تخت میافتم و منتظر نگاش میکنم
کمربندشو با یه حرکت باز میکنه و شلوارشو میکشه پایین
هولم میده رو تخت تا کامل بخوابم
زانو هاشو میزاره دوطرف صورتم و باسنش رو میزاره رو صورتم و عصبی میگه زبونتو در بیار
و روی صورتم عقب جلو میکنه
میاد پایینتر و تخماشو میزاره دهنم
کیرش وسط پیشونیمه
با زبونم با تخماش بازی میکنم
از بالا نگام میکنه
موهاش ریخته رو صورتش و اخم کرده
مو هامو میگیره تو دستش و کلمو میاره بالا
و محکم فرو میکنه تو دهنم
توی موهام چنگ میزنه و محکم تو دهنم عقب جلو میکنه
سرمو میگیره و محکم فشار میده
نفس کم میارم و دست و پا میزنم
ول نمیکنه
محکم به رون پاش چنگ میندازم
صدای خنده هاشو میشنوم و محکمتر فشار میده
مث مار به خودم میپچم
یهو از دهنم در میاره صداش تو اتاق میپیچه و محکم هولم میده
وامیسه رو تخت پاهاشو به اندازه عرض شونه باز میکنه و نگام میکنه . میدونم باید چیکار کنم
خودمو جمع میکنم و میخزم وسط پاش
آروم از مچ پاش شرو میکنم لیس زدن و آروم بالا میرم
دور تا دور کیرشو لیس میزنم
بغل های تخماشو زبون میزنم
موهامو میگیره و سرمو میبره پایین تر
سوراخ کونشو لیس میزنم
سرمو فشار میده تو کونش
موهامو میگیره و از کونش جدام میکنه
هولم میده رو تخت و اشاره میکنه سرم از تخت آویزون باشه
انگشتشو میزاره روی انتهای گلوم و میگه
میخوام حلقتو قشنگ باز کنی تا اینجا باید بره تو
و انگشتشو فشار میده
سرمو تکون میدم
با کیرش میزنه تو گوشم و میگه فهمیدی ؟
میگم بله
لبخند کجی میزنه و میگه خوبه حالا زبونتو در بیار و از سوراخم لیس بزن تا سر کیرم
سرمو با دستش میگیره بالا و سوراخ کونشو میزاره رو زبونم و سرمو تو کونش به چپ و راست محکم تکون میده
کل صورتم از اب دهن خودم خیس میشه 
میگه دهنتو کااامممللل باز کن . فهمیدی ؟
سرمو تند تند تکون میدم و دهنمو تا جایی ک جا داره باز میکنم
با شصتش گلومو نوازش میکنه و اروم میگه
دختر خوب
سر کیرشو به لبام میکشه
سعی میکنم کیرشو با دهنم بگیرم
کیرشو میکشه عقب و میگه میخواییش ؟
سرمو تکون میدم
اروم میگه: دوست داری باهاش خفه ات کنم
دهنمو میبینم و آب دهنم رو قورت میدم
گلومو فشار میده : من اجازه دادم دهنتو ببندی ؟
سریع دهنمو باز میکنم
کیرشو تنظیم میکنه ک محکم میکوبونه
صدای کوبیون کیرش به ته حلق من تو اتاق میپیچه
زیر لب میگه :
لعنتی عاشق صداشم و محکمتر میکوبه
کیر بزرگش رو تا آخر تو حلقم میکنه و نگه میداره
تخماش رو بینیم میافتع و موهای بالای کیرش چونمو غلغلک میده
نفس کم میارم
پاهامو میکوبوونم رو تخت
رو تختی رو چنگ میزنم
به رون پاش مشت میزنم
محکم میکشه بیرون و با ولع هوای اتاق رو نفس میکشم
دوباره و دوباره کارشو تکرار میکنع تا خسته میشه
کل صورتم خیس و موهام به پیشونیم چسبیده
لم میده روی کاناپه ی کنار تخت
کیر گلبهیش سیخ وایساده
رو تخت نفس نفس میزنه
اشاره میکنه بیا جلو
: بشین روش
آروم میشینم روش و حس میکنم تا قفسع ی سینه ام بالا اومد
چشمامو از درد و  لذت میبندم
: چشماتو باز کن . خوبه … حالا روش بالا پایین شو
باسنمو تکون میدم و بالا پایین میکنم
میخنده : چی سوااارر شدیییی
لبخند جم و جوری میزنم
سرمو میگیره و محکم لبامو بوس میکنه
بدنمو میگیره و همینجوری که کیرش تومه بلند میشه
لب تخت میشینه
اشاره میکنه بلند شم
با اکراه از روی کیرش بلند میشم
روی کمر میخوابه و میگه
بشین روش ولی پشتت بمن باشه
میشینم رو کیرش
لذت وصف نشدنی زیر شکمم احساس میکنم
اروم بالا پایین میکنم
:پامو بخور
اه ارومی از دهنم خارجی میشه
همینجوری ک کیرش تومه دلا میشم و پاهاشو لیس میزنم
پاهاش از آب دهنم خیس میشه
پاشو تکون میده و از دهنم میکشه بیرون
همچنان صورتم جلوی پاشه و نفس آرومی میکشم
:پاشو صورتت روی تخت باشه باسنتو بده بالا
آفرین دختر خوب
کمرتو قوس بده
هوم … خوبه . محکم با دست اسنپک‌میزنه
کمرمو میگیره و با یه حرکت داخلم میکنه و محکم شرو میکنه تلمبه زدن نفسم بالا نمیاد اب دهنم روی رو تختی میریزه گلومو از پشت میگیره و بلندم میکنه
ضربه های محکمش نفسمو میبره
میکشه بیرون و برم میگردونه
:پاهاتو بده بالا
تو شکمت جمع کن
هوم… خوبه
همینجوری ک من دارم می‌کنمت خودت کصتو بمال
بمال دختر
عاره . همینه
گردنم رو میگیره و فشار میده
محکمتر میکوبه
دونه دونه انگشت هاشو تو دهنم میکنه
انگشت سومی رو اوق میزنم
یدونه میزنه تو گوشیم
موهامو میکشه و یه ضربه ی محکم دیگه ای تو کصم میزنه
سرشو میاره نزدیک گوشم و زمزمه مییکنه
: داره میاد
 با ذوق میگم : بریز دهنم
کج میخنده : میخوریش ؟
سرمو تند تکون میدم و میگم : میخورمش
: قورتش میدی ؟
: قورتش میدم
پوزخند میزنه زل میزنه تو چشمام و محکم خودشو میکوبونه بم
لب میزنم : تشنمه
کیرشو در میاره
میگه برو پایین
اروم میرم پایین
کاندوم رو در میاره پرت میکنه
همونجوری ک به پهلو خوابیده بود
کیر شقشو میکنم دهنم
دستمو میگیره میزاره رو تخماش
با انگشت فاکم با سوراخ کونش بازی میکنم و تخماشو میمالم
تو دهنم عقب جلو میکنه و مایه غلیظی رو ته حلقم‌میریزه
یه خورده اش از گوشه لبم میریزه پایین و بقیشو قورت میدم
کیرشو در میاره و انگشتشو میگیره بالا
ینی نیا سمتم
چشماشو میبنده و نفس عمیقی میکشه
شلوارکشو میپوشه و از اتاق میره بیرون
گوشه تخت جمع میشم و به این فکر میکنم من هیچ وقت ارضا نشدم …
ولی همین ک اون لذت میبره برام کافیه …

نوشته: آیسان


👍 8
👎 4
23701 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

793767
2021-02-26 01:15:08 +0330 +0330

نچ

0 ❤️

793817
2021-02-26 03:22:09 +0330 +0330

خوشم اومد اولین لایک تقدیمت .احساس میکنم اولین نوشتته و به نظرم هنوز جای کار داری . فقط چنتا نقص جزعی تو کار بود. مثلا تقریبا اخرای داستان جای گویندگی مرد و زن تغییر کرد که اینجاش متوجه شدم داستانت ساختگیه ولی چون مثل همه نیومدی اولش ننوشتی این داستان واقعیه. کسی هم که خوشش نمیاد از اینجور داستانا اول به تگ داستان دقت کنه اگه مورد نضرش نیست الکی دیس لاک نده. به هر حال اولین لایک تقدیمت عزیزم.💜(قلب بنفشم از قصد فرستادم😅)

1 ❤️

793836
2021-02-26 05:36:38 +0330 +0330

❤️ 💋 👍

0 ❤️

793859
2021-02-26 09:42:58 +0330 +0330

خیلی بد

متاسفانه شما باید دویاره به مدرسه تشریف ببرید و روی املا و انشا کار کنی. خیلی افتضاح نوشتی. بعضی صحنه‌ها هم اشتباه بود. مثلا به کمر خوابیدی و اون هم هولت داد رو تخت؟ میشه؟ بد نوشتی، خیلی بد.

ها کـُ‌کا

0 ❤️

793867
2021-02-26 10:54:40 +0330 +0330

هیچ وقت ارضا نشدی…؟!خوب بایا کن😂

2 ❤️

793898
2021-02-26 14:19:00 +0330 +0330

با شصتش گلومو نوازش میکنه و اروم میگه
دختر خوب

اینجاش و دوست داشتم [:

1 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom