هما خانوم همسايه مشتی

1390/07/10

اسم من محمده 30سالمه خونه ما 2طبقه است و طبقه پایین همیشه دست مستاجره که حیاط خونه هم دراختیارشه 4سال پیش یه زن شوهرمستاجرمابودن که اصالتاشمالی بودن شغل مرده یه طوری بود که هر2ماه 10روز میرفت ماموریت خانومش هم هما خانم بود یه زن خوشگل توپرکه اونموقع 38سالش
بود و هر وقت میومدتو حیات لباس روطناب پهن کنه بالباس خونگی میومد معمولا بایه شلوارتنگ ویه تاپ
یا تیشرت چون کون گنده ایی داشت شلوارش کاملا به کونش میچسبید ومن هم ازپشت پنجره حسابی با
کونش حال میکردم .
یه چندروزی هماخانم رفته بود شمال پیش فامیلاش ومن رو تو خماری گذاشته بود یه روز دیدم اقا محمود(شوهر هما)بایه زن غریبه اومدخونه شک کردم چندروزی امارشو گرفتم دیدم بله اقا درنبودزنش خانم میاره خونه
گذشت و هما خانم ازشمال اومده و طبق معمول من هم از پشت پنجره با کس کون هما خانم حال میکردم. یه روز انچنان محوتماشای هما بودم که متوجه نشدم اون داره منومیبینه وقتی به خودم اومدم سریع خودمو از پشت
پنجره کشیدم کنار.

گذشت تایه روز داشتم تو محل باماشین میچرخیدم سرخیابون هما خانم رو دیدم که منتظر
ماشین بود اون هم منو دید. ازیه طرف بابت تابلوبازی اون روز ازش خجالت میکشیدم از یه طرف اگه سوارش
نمیکردم ضایع بازی بود خلاصه دل زدم به دریا سوارش کردم اومد صندلی جلو نشست گفت نیم ساعته
منتظر ماشینه یه سوالی همیشه میخواستم ازشون بپرسم و اون این بود که چرا بچه ندارن خلاصه ازش پرسیدم
اون هم گفت که مشکل از اونه من هم گفتم پس بهمین خاطرکه اقامحمود زیرابی میره اون گفت چطور من هم داستان چندروزی که رفته بود شمال رو براش تعریف کردم. هما خانم هم گفت که میدونه امابخاطر بچه
چیزی بهش نمیگه بعد گفت که تو همیشه پشت پنجره میخوابی و امارمردم رو میگیری من هم یدفعه فکم یخ زد وفهمیدم قضیه اون روزرو میخاد بگه. افتادم به تته پته که چی بگم که هما خانم گفت که حالا من خشگل ترم یا
اون خانومی که محمود اورده بود? من هم دیدم که نه مثل اینکه خانم بدش نیومده من هم از فرwت استفاده کردم
گفتم البته که شما.

گذشت تا اینکه چند روز بعد که تو خونه تنها بودم تلفن زنگ زد گوشی روبرداشتم هما خانم بود گفت که شیر حموم خرابه و اب داره میره من هم گفتم الان میام درستش میکنم چون یه مقداراین کارارو
بلدم سریع اچارفرانسه روبرداشتم رفتم پایین دیدم مغزی شیرهرز شده واب همینطور داشت میرفت رفتم ازداخل موتورخونه یه مغزی شیراوردم چون ماهمیشه این چیزا روتوخونه داریم وبستم وشیر رودرست کردم
اومدم توپذیرایی که هما خانم گفت بشین تابرات چایی بیارم من هم روی مبل نشستم هما خانم هم اول رفت تو اتاق خواب من تعجب کردم دیدم بعداز5و6دقیقه هما بایه تاپ شلوارک پلنگی تنگ با 2تاچایی وکیک اومد من هم بادیدن این صحنه ابتدا چندلحظه کلا مخم هنگ کرد بعد خود روجمع جورکردم کیک چایی روبرداشتم هماخانم هم مقابل من روی مبل نشست من داشتم دیونه میشدم مخصوصا که لباس پلنگی هم پوشیده بود ومن روبه شدت تحریک میکرد کیرم حسابی راست شده بود وشلوارم روبلندکرده بود هما خانم تااین وضع دید گفت
شما جوونا چرااینقدربی جنبه اید تا یه چیزی میبینید کنترلتونو ازدست میدین من هم باکمال پررویی گفتم ببخشید شمااگرجای من بودیدویه شاه کس بااین لباسها جلوتون مینشست چکارمیکردین اون هم باپررویی گفت که پامیشدم حالشومیبردم من هم بدون معطلی پریدم توبغلشوشروکردم به لب گرفتن بعددستم روبردم روی سینه هاشولباسشودادم بالا وای چه سینه هایی سایز 85درشت مقداری که سینه هاشوخوردم نوکشون تیز شد وسینه هایش سفت شده بود کم کم صدای اخ اوخ هما خانم دراومد من هم رفتم پایین شلوارکشوکه خیلی هم تنگ بودازپاش دراوردم شروع کردم به خوردن کسش بعدازچنددقیقه هما خانم که حسابی حشری شده بود التماس میکرد که پاشومنوبکن من هم بدون معطلی بلندشدم شلوارم رودراوردم وکیرم روکه حسابی راست شده بود
گذاشتم درکس هما خانم وفشاردادم تودیدم کسش خیلی تنگه وکیرم به سختی میره تووهما هم دردش گرفته بود
کمی صبرکردم تا کسش بازشد وکیرم روتاخایه توکسش جاکردم کسش مثل تنورداغ بود چندتا تلمبه زدم دیدم با
این کس داغ اب من هم سریع میادومن هم که میخواستم حسابی کس کون هما خانم رو بگام حالم گرفته میشه به هما گفتم که اسپری تاخیری ندارید اون هم رفت وازتواتاق خواب یه اسپری اورد من هم حسابی کیرم رواسپری زدم ودوباره با یه فشارکیرم روتاته توکس هما جاکردم مقداری صبرکردم تااسپره اثرکنه بعد
شروع کردم به تلمبه زدن هما خانم هم که حسابی حشری شده بود باحرفهاش من دیونه ترمیکردبکن تاته بکن
جرم بده کسوپاره کن همش مال خودته من هم که کاملا اسپره اثرکرده بود وحشیانه تلمبه میزدم بعدازچندلحظه
یکدفعه هما کمرمنومحکم گرفت ویه اهههههههه کشید من فهمیدم که ارضاشده من به تلمبه زدن ادامه دادم وحالا حالاها ارضانمیشدم هما گفت توارضانشدی گفتم من تازه موتورم روشن شده وتاشب اگه شوهرت نیاد
میخام بکنمت اونم گفت که شوهرش ماموریته خیالت راحت نمیاد من هم که دیگه توکونم عروسی شده بود
دوباره شروع کردم به تلمبه زدن حالا نزن کی بزن بعد از10دقیقه گاییدن کس هما خانم گفتم میخوام کونتو هم
بگام اول مخالفت کرد که تاحالا کون ندادم خیلی درد داره من هم کلی مخشو کار گرفتم که یه جوری میکنم که درد نداشته باشه خلاصه راضی شد و دمر روی شکم خوابید وای عجب کونی همیشه ارزوم کردن این کون بود
اول مقداری به سوراخ کون هماخانم اسپری زدم با یک انگشت بعد با دو انگشت شروع کردم به ماسازدادن سوراخ کونش بعد سرکیرم را روی سوراخ کونش گذاشتم و با تف سوراخ کونش راخیس کردم با یک فشارکله کیرم راداخل کون هما خانم فرو کردم بااین حرکت من هما سریع کونشو جمع کرد و جیغ بلندی کشید گفت دربیار سوختم دارم پاره میشم کس کش در بیارمن هم که میدونستم اگه در بیار دیگه نمیتونم کونشو بگام با یه حرکت کیرم روتاخایه توکون هما جا کردم بهش گفتم یه کم صبرکن تااسپره اثر کنه بعداز4و5دقیقه کم کم شروع به تلمبه زدن کردم ناله های هما خانم هم کم کم تبدیل به اه اوففففف شده بود واقعا کون داغ وتنگی داشت هرچه تندترتلمبه میزدم حس میکردم کیرم داره میسوزه هماهم باحرفهاش بیشترمنوتحریک میکردن جون جرم بده کونم مال خودته اگه میدونستم کون دادن اینقدرحال میده زودترکون میدادم خلاصه باورتون نمیشه 1ساعت بخاطراستفاده ازاسپره ازکس کون هماخانم روحسابی کردم تواین مدت هم هما 3بارارضاشد داشت ابم داشت میومد گفتم دارم میام که هما گفت بریز توکسم وسریع برگشت ومنم دوباره کردم توکسش وابم رو تا اخرین قطره تو کسش خالی کردم بعد باهم رفتیم حموم وهمدیگروشستیم. اون روز هما به من گفت که هروقت شوهرش رفت ماموریت خبرت میکنم که بیای باهم سکس کنیم چون وقتی من نیستم اون خانوم میاره حالشومیبره من هم با توحال میکنم که اقا فکرنکنه خیلی زرنگه خلاصه هما خانم 2سالی مستاجرمابودن ومنم تواین مدت حسابی کس کون هماخانم روباخیال راحت بدون کاندم گاییدم .

نوشته: محمد


👍 7
👎 2
161808 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

301233
2011-10-02 19:54:13 +0330 +0330
NA

اگه راست باشه و تو 30 سالت بوده الان باید بالایه 32 باشی بعد مثه الافه تو خونه ای؟ حال ندارم سوتیایه دیگتو بگیرم گه خیلی داری. با نظرم راست میومد.خوش به حالت

0 ❤️

301234
2011-10-03 00:39:56 +0330 +0330
NA

باز اومدین چرت نوشتین ؟ چجوریه که همه خونه ها 2 طبقه ، زن مستاجر زیادی خوشگل و تر و تیپ ، شوهره چند روز چند روز میره مزارع نخود سیاه ، یهویی هم شیر آب میشه بهونه و در اولین فرصت زنه میپره تو بغل شماها ؟؟؟؟؟؟
واو 85 ؟ نگوووووووووووو آخه اینم گفتن داره ؟ یادت رفت قسم بخوری :d
آهان راستی زمان اون اسپری تو داستان یک کمی دیر بوده همون اولای داستان باید جاش میدادی الان اینجا اسپری دیگه میره تو مایه های پیف پاف و اتک و جف و این حرفا حالا دیگه بقیش به خودت مربوطه
تو که خیانت نکردی ؟ پس بد نبود :d

0 ❤️

301235
2011-10-03 00:55:47 +0330 +0330
NA

نوش جونت محمد جان . دمت گرم

0 ❤️

301236
2011-10-03 01:23:47 +0330 +0330

فقط نظرساراخانومو عشقه.یک کارشناس واقعی.انقدخندیدم اشک توچشام جمع شد.

0 ❤️

301237
2011-10-03 02:36:39 +0330 +0330
NA

خوش به حالت واسه همسایتون
خدا یکی هم نصیب ما کنه

0 ❤️

301238
2011-10-03 03:24:07 +0330 +0330
NA

خاک تو سر کس لیستون.

0 ❤️

301239
2011-10-03 03:28:31 +0330 +0330
NA

خاک تو سر کس لیستون. هر کی کس لیسی کنه ننش جندس.
مگه اینجا facebooke که میاین کس لیسی میکنید که مخ بزنید؟؟؟

0 ❤️

301240
2011-10-03 06:41:27 +0330 +0330
NA

آقاي خاص ميگه:
نميدونم چرا داستان (( آزمايشگاه )) رو سايت گذاشته نميشه
اما اندكي صبر پيشه كنيد
با اين داستان سايت خاص خواهد شد
امتياز 100 واسه داستان من خواهد بود
موفق باشيد

0 ❤️

301241
2011-10-03 08:19:40 +0330 +0330
NA

هنوز هیچی نشده بهش گفتی ببخشید شمااگرجای من بودیدویه شاه کس بااین لباسها جلوتون مینشست چکارمیکردین .
دیگه ببخشیدش چی بود…!!!
چقد تو خجالتی هستی آخه

0 ❤️

301242
2011-10-03 09:10:39 +0330 +0330
NA

جدا من موندم چه جوریه که همه داستانا شبیه هم هستن!زنه همش شوهرش ماموریته و همش یا شیر آب خرابه یا کامپیوتر خرابه و پسره هم از همه چیز سر رشته داره!!!اصلا دیگه نخ نما شده!!!

0 ❤️

301243
2011-10-03 09:37:24 +0330 +0330
NA

جهت جلوگيرى از دادن سوژه به نويسنده هاى جقى سايت شهوانى كليه ماموريت هاى ادارات دولتى تا اطلاع ثانوى لغو شد!!

0 ❤️

301245
2011-10-03 13:24:29 +0330 +0330
NA

من موندم این مجردا اجب کمر و رویی دارن !!!
دفعه اول ساعتی میکونن ؟؟؟؟؟
اولین جلسه کون میکنن؟؟؟؟
آدم نمیدونه کدوم رو باور کنه یه عمر تجربه یا یک مشت تخیل!!!

0 ❤️

301246
2011-10-03 13:50:26 +0330 +0330
NA

خاک بر سرت که کس نکردی تا حالا… اسپری عمرا به اون زودی اثر کنه

0 ❤️

301247
2011-10-03 13:55:33 +0330 +0330
NA

خوب اسمش محمد شهوتی بدون کنترل و ریموت 30 ساله اگه همینطور پیش بری تا 10 ساله دیگه کتاب مینویسی و ادعای … میکنی خانه هم 2طبقه که به زوج هایی کرایه داده میشه که زنه شمالی باشه خوشکل و توپر هر وقت میاد تو حیات لباس روطناب پهن کنه بالباس خونگی بیاد معمولا دیگه حداقل بایه شلوارتنگ و یه تاپ یا تیشرت یا تو این مایه ها باشه و کون گنده ایی داشته باشه طوری که شلوارش کاملا به کونش بچسبه که بشه ازپشت پنجره حسابی با کونش حال کرد پس خیلی تفکر بالایی داری آفرین ادامه بده استمناء را 10 سال دیگه اگه ترشی هم نخوری یه چیزی میشی .

0 ❤️

301248
2011-10-03 14:34:53 +0330 +0330
NA

بچه کونی جلقی جمع کن این بساط چرت وپرت گفتنتو
بهت گفت بیا شیر آب خونه رو تعمیر کن بعد لباس پلنگی پوشید وتو بهش گفتی شاه کس بعدم کردیش؟
در حالی که تازه به شامبولت اسپری زده بودی کردی تو کسش بعد شامبول تو بی حس شد وکس اون نشد و 2دقیقه بعدم اون ارضا شد. به به چی از این بهتر؟
از این اسپری های تاخیری سریع و هوشمند که میفهمه فقط باید کیرو بی حس کنه کجا گیر میاد؟
توکه به همه جا اسپری زدی به چشماشم میزدی که نبینه چه کس خل کونی جلقی داره میکندش
اه اه اه
ریدم به داستانت و مخ توهم زدت

0 ❤️

301249
2011-10-03 20:11:00 +0330 +0330
NA

جناب آدمين داستان
ما اگه رسيده چرا
نميذاري نااميدمون
كردي

0 ❤️

301250
2011-10-03 20:51:43 +0330 +0330
NA

باز یه چیز توو خونه همسایه خراب شد…باز کیر رفت تووشش

0 ❤️

301251
2011-10-04 16:34:32 +0330 +0330
NA

کونده مگه نگفتی من تو کف کونش بودم،پس چرا بهش گفتی شاه کسی مثل شما.هما حتما داشته با لوله و شیر حال میکرده زده خرابش کرده.

0 ❤️

301252
2011-10-12 19:29:44 +0330 +0330
NA

چیزی واسه گفتن نمیمونه شما سعی کن یه مدت داستان مطالعه کنی بعد اون یه سری اطلاعات در مورد بی حسی و نوع و تایم اثرش روی کیر و… بخون لازمت میشه

0 ❤️

301253
2011-11-11 20:31:23 +0330 +0330
NA

khak bar sar malome khodetam shomali hasti.

0 ❤️

301254
2014-08-14 16:38:37 +0430 +0430
NA

جالب بود نوش جونت.

0 ❤️

301255
2014-12-07 09:51:32 +0330 +0330
NA

من موندم چرا این مستاجرها همش چیزای خونشون خراب میشه … در ضمن ایشون از اتاق خواب برات کیک و چای آورد (وی مبل نشستم هما خانم هم اول رفت تو اتاق خواب من تعجب کردم دیدم بعداز5و6دقیقه هما بایه تاپ شلوارک پلنگی تنگ با 2تاچایی وکیک اومد ) دوستان زحمت میکشن و الطلفشون به شما ثابت میکنن … در زیپ امامزاده بیژن بازه برو اونجا به صرتت آب توبه بپاشه شاید که رستگار شدی از توهم…

0 ❤️

301256
2014-12-07 09:52:54 +0330 +0330
NA

دوستان من اگه غلط املایی دارم کیبوردم مشکل داره هاااااااااااااااا dash1

0 ❤️

301257
2015-01-10 13:01:16 +0330 +0330

جمع کنین این کونی بازیارو…ای لعنت به قبر پدر هرکی که این چایی و شربت و مبل و این کس شعرارو مد کرد…یه نگا به بقیه داستانا بندازین همشون عین همه فقط اسما عوض شده…قضیشم اینجوریه که طرف موقع چشم چرونی تر میزنه و میرینه به خودش و بعدم طرف میگه فلان چیزم گوزیده بیا درستش کن قهرمان داستانم که همه فن حرییییییییفففففف میره درستش میکنه جنده داستان میگه بشین یه چیزی کوفت کن و بعدم میره تو اتاق و تیپ جندگی میزنه میاد به قهرمان داستان میگه بیا منو بکن…حداقل صد تا داستان این مدلی توی سایت هست… ریدین بابا یکم خلاقیت داشته باشین دیوثا

0 ❤️

649438
2017-09-03 15:47:55 +0430 +0430

خواهر نویسنده رو باید گایید.
من با بیش از 50 تا زن و دختر تا حالا سکس داشتم. و ضمن اینکه متاهل هستم یک سری تجربیات قبلی هم دارم.
قبل از هر چیز بگم که وقتی شما اسپری به اون کیرت میزنی و کیرتو تو کس زنی می کنی، اول کس اون بدبخت بی حس میشه و دیگه هیچ حسی نداره و هیچ لذتی نمی بره.
دیگه بقیه سوتی هات رو میسپرم به دوستان تا کونتو پاره کنن.
ولی اینو بدون که من تجربه همه مدل سکسی رو که امثال تو مجلوق ارزو داشتن رو دارم از سکس با دو دختر خوشکل همزمان بگیر تا سکس MFM و هزاران تجربه دیگه.
تا حالا شده یه زن رو 28 بار پشت سر هم ارضا کنی؟؟
پیش قاضی و جلق بازی؟

برو بچه جقی

0 ❤️