هما

1397/09/06

از در که اومد تو گفتم چهار دستو پاشو بعد قلاده رو بستم گردنش جنده بود دفعه اول بود میومد خونم تو یه سایت صیغه پیداش کرده بودم ، تو تلگرام چت کردم باهاش گفتم سگ می خوام ، می شاشم روت از کس و کونم می کنمت ۳۵۰ می دم قبول کرد گفت میام آدرس دادم حتی شماره تلفنمم نداشت اصلا فکر نمی کردم بیاد نشسته بودم دیدم مسج داد من دم درم کدوم واحدی؟ کف کردم!!!

من : اومدی!!! من الان نیستم خونه نگفتی همین الان میای!!!
هما: با اسنپ اومدم دم ساختمانیم که گفتی! کی می رسی ؟
من: نمی دونم ۱۰ دقیقه دیگه شاید
هما : اکی من منتظر می مونم تو تاکسی
ای بابا چی کارش کنم استرس داشتم نکنه طرف دزدی چاقو کشی چیزی باهاش باشه

همینجور که چهار دستو پا میومد گفت کاش میزاشتی مانتومو در بیارم تنگه اینجوری راحت نمی تونم بیام
بدون اینکه جوابشو بدم قلادشو محکم کشیدم رفتم رو مبل نشستم

من: پارس کن؟
هما:چجوری؟
من:نمی دونی سگ چجوری پارس می کنه؟
هما: نه تو بگو چجوریه ؟
من: بگو هاپ هاپ من سگتم ارباب
هما: هاپ هاپ من سگتم ارباب

قیافش یه ذره جاخورده بود وقتی می خواست پارس کنه کامل سرخ شده بود از خجالت خیلی دوست داشتم بدون تو مغزش چی می گذره اون لحظه

من : خوبه یاد گرفتی؟
هما:آره
من: آره نه بله ارباب
هما: باشه بابا، بله ارباب

بلند شدم دو زانو نشوندمش دستاشو با بند چرمی قلاده از پشت بستم هنوز مانتو روسریش سرش بود اومدم روبروش محکم زدم تو گوشش، جاخورد فکر نمی کرد بزنمش بغض کرده بود.

من:دهنتو وا کن می خوام کیرمو بزارم توش

دهنش وا کرد منم شلوارمو دادم پایین کیرمو از تو شورتم درآوردم

من : زبونتو در بیار

با کیرم چند بار زدم رو زبوش بعد کیرمو گذاشتم دهنش با دوتا دستم دو ور صورتشو گرفتم کیرمو تو دهنشو جلو عقب می کردم خیلی نه شاید تا نصف دندوناش می گرفت به کیرم تعجب کردم یه جنده چجوری ساک زدن بلد نیست

قدش کوتاه بود شاید ۱۵۵ لاغر موهای ساده لخت مشکی با یه آرایش خیلی مختصر یه جور لهجه داشت بنظرم اومد تازه اومد تهران وقتی کیرمو تو دهنش جلو عقب می کردم چشاشو بسته بود ۴و۵ دقیقه تو دهنش تلمبه زدم آبم اومد ریختم تو دهنش
دستشو باز کردم گفتم مرسی هما جان ۳۵۰ تومن تراول ۵۰ تومنی تو دستم بود

هما: همین نمی خوای بکنی؟
من : نه دیگه واسه امروز بسته
هما : اااااااا حالا چیزی داری شام بخوریم

نگران بودم آبم اومده بود دیگه حوصلشو نداشتم از یه طرفم عذاب وجدان داشتم که به زنم خیانت کردم می خواستم سریع از دستش خلاص شم اینم گیر داده بود

هما: اینا عکس ها کیه زنته؟؟؟؟

چپ چپ نگاش کردم

هما: عجب پت فضولی هستم. (خنده) هیچی نداری یعنی گشنمه
من: نه عزیزم ،
پولارو داشتم می زاشتم تو کیفش

من : جایی کار دارم دیرم شده

دستشو گرفته بودم می کشیدمش دم در

هما: ای بابا تو ارباب نیستی که جنده کنی
می خندید منم خندیدم درو واز کرده بودم بازو گرفته بودم فشارش می دادم سمت بیرون

من: حالا باهم صحبت می کنیم می گم باز بیای

بلاخره رفت خیلی حالم بد بود هم استرس داشتم که این آدرس خونمو می دونه نیاد آبروریزی کنه هم عذاب وجدان داشتم چرا اینکارو کردم سوییچ ماشینو ورداشتم رفتم بیرون سیگار خریدم روشن کردم ۵ سال بود نمی کشیدم یه ۱ ساعتی تو خیابونا گشتم برگشتم خونه

نوشته: کانت


👍 0
👎 12
19987 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

732547
2018-11-27 21:53:42 +0330 +0330

اسم تو کونت است مجلوق کونت!! بیخودی اسم بزرگان تاریخو به گند نکش!! ?

3 ❤️

732596
2018-11-28 07:18:04 +0330 +0330

بهلول دانا درگوشم گفت،
صد داستان مثل اینو بلد بودم نمی نوشتم.

5 ❤️

732613
2018-11-28 11:11:02 +0330 +0330

خخخخخخخ تو ارباب نیستی ترباب هستی که زود تر زدی تو شلوارت. کانت چیه بی ادب؟ کان خودت…

4 ❤️

732672
2018-11-28 20:47:41 +0330 +0330

استفراغی داستانت. ننویس عامو

0 ❤️

Top Bottom