همسایه مسجد

1399/10/30

بالا خره بازنشست شدم با پس اندازی که داشتم و پاداش آخر خدمت توانستم یک ساختمان دوطبقه در کنار مسجدی درپایین شهربخرم که بالایش را اجاره دادم .خودم و همسرم تنها در خانه زندگی میکردیم از خودم بگم با اینکه 50سال دارم بعلت ورزش هیکلم را رو فرم نگهداشته بودم،پسرم و دخترم هم سرزندگی خودشان بودند،چون دیوار به دیوار مسجدبودم مرتب به مسجدمیرفتم و اهالی مسجد هم اگه کاری داشتند بخاطرسابقه کاریم در شهربانی بهشان مشورت میدادم وراهنماییشان میکردم…بگذریم.
این مسجد یک متولی داشت بنام جلیل که درآخر مسجد منزل کوچکی شامل دواتاق وآشپزخانه وحمام داشت .همسر جلیل سه سال پیش برحمت خدا رفت و از او یک پسر 12ساله باقی بود بنام علی. جلیل حدود 57سال سن داره ،همان سه سال پیش رفت به دهاتشان که اطراف … بود و یک زن مطلقه 40 ساله بنام جیران را عقدکرد وآورد و از او یک دختر 2ساله داشت.خانه جلیل که انتهای محوطه مسجد بود یکدر به کوچه داشت تا خانواده اش برای رفت وآمد ازآن دراستفاده کنند،یک درهم به حیاط مسچد راه داشت و جلیل ازآن استفاده میکرد. یکشب حدود ساعت 9شب علی آمد درخانه وگفت آقای … حال بابام خوب نیست ،زود لباس پوشیدم به خانم گفتم کجا میرم ورفتم منزل جلیل دیدم که رویزمین افتاده گفتم چی شده گفت قفسه سینه ام درد میکنه گفتم شاید فشارت افتاده زود آب قند خواستم که چشمم به جیران افتاد که چقدر زیبا وسفید بود
چون دیدم آب قند فایده نداشت با ماشین خودم سوارش کردم وبه بیمارستان رساندمش دکترگفت جون ممکنست دردقفسه سینه اش مربوط به قلب باشه باید امشب تحت نظرباشه وفردا چندتا آزمایش بده علی را کنارکشیدم وعابر بانکم را بهش دادم وگفتم هزینه های بیمارستان را با کارت من پرداخت کن جیران هم بچه بغل آنجا بود به جلیل گفتم من برمیگردم وفردا میام، جلیل گفت پس جیران رابه خانه برسان گفتم حتما .
با جیران سوارماشین شدیم قدری ترکی بلد بودم از گذشته اش سئوال کردم واز جلیل که گفت اشتباه بزرگی کردم که زن جلیل شدم گفتم چرا دیدم سرخ شد اشکش سرازیر شد منهم ازموقعیت استفاده کردم دست چپش را گرفتم ،خدای برگ مگر پوستی لطیف تراز دست جیران وجود داره؟ حسابی حال بحالی شدم گفتم چرا گریه میکنی جلیل آدم بدی نیست گفت نمیگم که آدم بدیه ولی زن هم خواسته هایی داره گفتم یعنی چی کم داری با گریه گفت همین بس که دوساله بمن دست نزده وصورتش را با چادرش پوشاند گفتم اصلا ناراحت نباش من جبران میکنم.اینراکه گفتم ازلای چادر نگاه تعجب آوری بمن کردگفت چطوری گفتم اگه راضی باشی ازهمین امشب دوباره نگاهم کردم وهیچی نگفت.
به محل که رسیدیم حدود ساعت11شب شده بود ماشین رادرکوچه پشت مسجد پارک کردم جیران رفت داخل ودررانیمه بازگذاشت.رفتم داخل چراغهاخاموش بود ونور کمی از پنجره روبه کوچه داخل راروشن میکرد.نشستم که دیدم جیران بالباسی توری که کرست وشورت مشکیش بخوبی مشخص بود ازاتاق آمد داخل اتاقی که بودم وکنارم نشست دیگه جای حرف زدن نبود بغلش کردم ولبهایش را بوسیدم ولباس توریش رادرآوردم سفیدی بدنش مثل مرمردرتاریکی میدرخشید کرستش رابازکردم وسینه های سفیدش را که هاله صورتی داشت شروع کردم به مکیدن که ناله اش درآمد شورتش رادرآوردم وکس بلوریش را خوردم که بالرزش ارضا شد کیرم رادرآورد که ازبزرگی وکلفتیش چشمهایش باز ماند وشروع کرد به خوردن ،خواباندمش وکیرم راگذاشتم درکوسش وآرام دادم داخل واقعا تنگ بود راست میگفت که دوساله جلیل نکرده بودش دیدم ازشدت درد سرخ شده کیرم رابیرون کشیدم وبا تف لیزش کردم ودوباره گذاشتم داخل کسش بعداز هفت هشت دقیقه دوباره ارضاشد منهم داشت آبن میآمد که کشیدم بیرون وریختم روی شکمش ازشدت لذت بیحال شده بود شروع کردم به بوسیدنش که حالش جاآمد،خواستم لباس بپوشم وبروم خانه که دستم راگرفت وگفت درعمرش چنین لذتی نبرده باید تاصبح اینجا بمانیومنهم ازخدا خواسته ماندم ویکباردیگر نزدیکیهای صبح کردمش.جلیل سه روزبعد مرخص شد ودکتر بهش گفته بودکارسبک بکنه ونباید دچارهیجان بشه وتا6ماه نباید سکس داشته باشه تا دررگ گرفته قلبش فنرکاربزارن،هرهفته هم که خانم میرفت به عروس وداماد سربزنه وخانه خالی بود جیران مهمان منه .ببخشید که کمی طولانی شد این اولین باره که مینویسم.

نوشته: پرویز


👍 7
👎 26
40401 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

787149
2021-01-19 00:29:04 +0330 +0330

کسشر گفتناتون به مساجد هم رسید

2 ❤️

787151
2021-01-19 00:32:55 +0330 +0330

دوم😂😂

0 ❤️

787154
2021-01-19 00:39:52 +0330 +0330

پسر 15 ساله همراه موند؟ مگه همراه نیاز بود؟ زنت تا صبح تنها بود نمیترسید!!!

0 ❤️

787156
2021-01-19 00:48:42 +0330 +0330

زمانی که باز نشسته شدی شهربانی وجود داشته! شهربانی و ژاندارمری و… بیست ساله ادغام شدن یعنی الان بالای هفتاد سالته بعد میای تو شهوانی کستان مینویسی؟؟ حالا اونش هیچی خانه جلیل داخل مسجد بوده رفتی داخل مسجد زنای محصنه کردی؟ منار همون مسجد… 😁


787161
2021-01-19 00:58:48 +0330 +0330

جیران این گیف بالایی نیست فکر کنم خودشه بچه ها جیران اومده

0 ❤️

787194
2021-01-19 01:30:32 +0330 +0330

این هم از برکات دین مبین اسلام بود😂😂😂😂

3 ❤️

787205
2021-01-19 01:59:38 +0330 +0330

واقعا یاد مسجد و خادم مسجد آباد کردی ذهن سرویس😂😂😂😂

0 ❤️

787214
2021-01-19 02:29:17 +0330 +0330

تف به شرفت.

0 ❤️

787239
2021-01-19 07:21:48 +0330 +0330

نکته اول: برداشت کردم، باز نشسته شهربانی هستید.قشر نیروی انتظامی جدید (شهربانی و ژاندارمری قدیم) اکثرا (نه همه) بسیار هیز و دزد ناموس هستند.
دومین نکته، امثال خانم جیران در جامعه خیلی زیاده که همسرانشون ناتوانند. با خود ارضایی و سرکوب نیاز این مشکل حل نمیشه و اگر بزرگان کشور( قانون گذاران) راهی پیدا نکنند، این نوع خیانت ، کاملا در جامعه عادی میشه. ازدواج خیلی مقدسه و نباید بخاطر نیاز جنسی رفت سمت ازدواج و یک خانواده سست تحویل این جامعه خراب داد.

1 ❤️

787255
2021-01-19 11:59:49 +0330 +0330

کوط کش حروم زاده دیگه چرا ابروی مسجد و همسایه مسجد و میبرط

0 ❤️

787287
2021-01-19 17:47:40 +0330 +0330

پیرمرد
بازنشسته نیروی انتظامی
مسجدی
دست به خیر
به یه متولی دهاتی بدبخت همچین خیانتی میکنه؟

1 ❤️

787289
2021-01-19 18:48:52 +0330 +0330

حدود ۳۰ سال پیش شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب باهم ادغام شدند و نیروی انتظامی تشکیل شد. یعنی الان بالای ۸۰ سالت میشه.
میگم شاید بد نباشه بجای داستان تخیلی که زاییده ذهن مریضیت برای سکس با زن شوهردار هستی ، یه کم به آخرتت فکر کنی.

0 ❤️

787292
2021-01-19 19:22:39 +0330 +0330

اون بچه دوساله هه کجا موند پس

0 ❤️

787313
2021-01-19 22:12:48 +0330 +0330

تو با ۷۰ یا ۸۰ سال سن کیرت که بلند نمیشه
شاشتم نمیتونی نگه داری چه برسه به کردن زن ۴۰ ساله
شما احتمالا ایزی لایفتو باز کردن کونت گذاشتن
از حرص اومدی شهوانی داستان نوشتی
وگرنه پیرمرد ۸۰ ساله باید سر سجاده باشه نه تو شهوانی

2 ❤️

787332
2021-01-20 00:03:22 +0330 +0330

کمتر دروغ بگین
مردم رو جنده فرض کردن

0 ❤️

787337
2021-01-20 00:23:46 +0330 +0330

خاله الکسیس به این سرعت به پارتنرهاش پا نمیده!!

0 ❤️

787342
2021-01-20 01:00:09 +0330 +0330

هرچند دروغ بود جنده هم اینجوری وا نمیده ولی محض احتیاط کیرم تو گوز دان مادرت جقی برو جفت بزن

1 ❤️

787365
2021-01-20 01:37:30 +0330 +0330

باشه تو خوبی بدنتم ورزشکاریه

0 ❤️

787398
2021-01-20 03:46:39 +0330 +0330

اخر هفتهدهم زنت میره اونور سرویس میده لابد

0 ❤️

787439
2021-01-20 12:08:53 +0330 +0330

نمیگم که دروغه یا راسته ولی اخه هیچ زنی اینقدر شول نیست که یک مرد را تا دید بگه شوهرم منو نمیکنه

0 ❤️

787444
2021-01-20 12:59:07 +0330 +0330

خجالت بکش
تو عروس و داماد داری
اگه بچه هات بفهمن نمی تونی سرت رو بالا بگیری
آخه چی بهت بگم
حوصله تایپ کردن ندارم
وگرنه از زجری که بخاطر پدرم که رفتار مشابه تو داشت بگم میفهمی لذت زود گذر نمیتونه ارزش ابروی بچه هات و زنتو داشته باشه
میگن عاقل به اشاره نادان با کتک

کاری نکن روزگار کتکت بزنه که بدجور میزنه
کاش قول بدی سه سال دیگه بیای همینجا و از خاطراتت برای همه حرف بزنی
تا دیگران بدونن چی بسرت آمده تا درس عبرت بگیرن

0 ❤️

787448
2021-01-20 13:56:10 +0330 +0330

سلام منو به والده گرامی ابلاغ بفرمایید.

0 ❤️

787498
2021-01-20 22:59:03 +0330 +0330

پرویز زنتو… 😂

0 ❤️

788659
2021-01-27 18:47:12 +0330 +0330

شاش سگ تو داستانت مرتیکه پفیوز

0 ❤️

788838
2021-01-28 21:02:57 +0330 +0330

آههرین

0 ❤️

791247
2021-02-11 01:24:02 +0330 +0330

كير تو كون خودت و جيران و جليل و اون مسجد با اين دايتانت

1 ❤️

791262
2021-02-11 01:35:44 +0330 +0330

کیر تو کون بچگیات
جقی
ولی فک کنم،هر روز میری مسجد محله تون به حاج آقا کون میدی…خخخ

0 ❤️
Top Bottom