هنوزم از کاری که کردم راضیم

1400/10/23

هر حرفی که میزد با نیشخند مثل خنجری توی جیگر من فرو میرفت و من به حرمت خونه ای که توی حیاتش بودم فقط خون به جوش اومدم رو کنترل میکردم.بخیال خودش شک رو به جون من انداخت و زندگیم رو بهم زد و رفت. اون پسر عمه و خواستگار چندساله همسر من بود که قطر زندگی میکرد و وقتی فهمیده بود دختر داییش ازدواج کرده پاشد اومد ایران که بهم بزنه یه زندگی که تازه شکل گرفته بود رو.قبل از اینکه از در پاشو بزاره بیرون فقط بهش گفتم از حرفایی که به من زدی رضایت داری باخنده گفت بله و رفت.بگذریم گذشت و دست بر قضا چندسال بعد عاشق صمیمی ترین دوست همسر من شد.از طریق رابطه فامیلی که خانواده ها باهم داشتن.اینجا بود که کینه من و یاداوری تمام حرفاش که همیشه توی ذهن من بود بلاخره قرار بود به یه ثمری بشینه.اونا ازدواج کردن و دختره پاشدواسه زندگی بااین اقا رفت قطر.

بعد از یه مدت شماره قطر همسر جناب پسر عمه رو گرفتم باهاش وایسادم پی ام بازی کردن. بماند چقدر تلاش کردم که رامش کنم چون بلاخره میشناخت منو و مقاومت میکرد اما خب تسلیم شد.اول با پی ام های عاشقانه بعد با شوخی های سکسی و سکس چت کاری کردم که دیوونه سکس با من بشه.جوری سکس فکر سکس با من روانش رو بهم ریخته بود که وقتی اومد ایران روز سوم یا چهارم بود که دیگه نتونست تحمل کنه.منم همه برنامه هام رو چیده بودم برای همین روز و تعریف کردنش با ریشخند به همسرگرامیش.به همون کسی که با پوزخند جلوی من بد ناموس من رو گفت‌.یادمه کلید خونه دوستم رو ازش قرض گرفتم و بااین خانم قرار سکس گذاشتم.بردمش توی اون خونه تا درو بستیم و قفل کردیم چسبید بهم و اومد شروع کنه به میک لاو گفتم وقت زیاد نداریم بهتره زودتر شروع کنیم بلافاصله لباساشو از تنش کند و شروع کرد واسه من ساک زدن.منم سرشو گرفته بودم و کیرمو با حرص توی دهنش عقب جلو میکردم بعد چند دقیقه گفتم حالا نوبت کسته که کیرم جرش بده واست .ازم خواست کسشو بخورم که گفتم نه خوشم نمیاد یه لحظه بهش برخورد اما هیچی نگفت.بردمش توی اتاق خواب اون خونه بهش گفتم داگ استایل شو.شد و همون حالتی تا ته کیرمو کردم توی کسش واسه خودش روی ابرا سیر میکرد و منم محکم تلمبه میزدم توی کسش .همزمان هم داشتم لذتمو میبردم و هم داشتم ناموس اون کسکش رو میگاییدم .در حال کردن بهش گفتم کجاس شوهرت ببینه چجوری دارم زنشو میگام کجاس ببینه زنش داره داگ استایل به من کس میده کجاس ببینه پشت سر زن مردم حرف زدن باعث میشه زنتو بگان .اینارو که میگفتم اون هم توی اون حالت دادنش به من به حرف اومد که داری انتقام میگیری پس.بگیر بگا زنش رو جررر بده زنش زیر کیر توئه منم با شنیدن این حرفا سرعتمو بیشترش کردم و تمام ابمو ریختم توی کسش و همون حالتی خودمو انداختم روش و دراز کشیدم روش.همون حالتی بعد از اینکه نفسامون برگشت سرجاش توگوشش گفتم درجریان بودی که پشت سر زن من شوهر تو چیا به من گفت فلان سال؟گفت اره همه رو زنت بهم گفته بود ولی همه ش دروغ و تهمت و خیالپردازی بود.گفتم بله من هم میدونم همه ش دروغ بود.چون اگه واقعیت داشت چه دلیلی داشت چندین سال خواستگار همسر من باشه.اما این خیالپردازی نیست وقتی بخواد بشنوه که زنشو داگ استایل کردم با ذکر نشونی و خال های اندامش.اینو که شنید زد زیر گریه گفتم نترس یکاری میکنم که فقط شک کنه.رسوات نمیکنم حالام پاشو تمیز کن خودتو وبپوش برو.اون با استرس و نگرانی رفت و من زنگ زدم به شوهر کصکشش.چون شماره ش رو هم از زنش قبل ها گرفته بودم به یه بهانه ای واسه همچین روزی .فقط چند جمله بهش گفتم وقتی جواب تماس رو داد.بهش گفتم من فلانیم یادته فلان سال چیا گفتی درمورد دختر داییت؟وایساد ادای شرمنده هارو دربیاره که حرفش رو قطع کردم گفتم ببین بیناموس فقط بدون یه خال ریز زیر پستونشه و به خال ریز سمت چپ کسش و زدم زیر خنده و قطع کردم.زنگ زد بهم گفت متوجه منظورت نشدم گفتم شدی اتفاقا و قطع کرد.تا شب نشده بلاکم کرد و فقط میدونم از زنش خواست که زودبرگرده قطر دیگه هیچوقت ندیدم هیچکدومشون رو… و من هنوزم از انتقامی که از اون بیناموس گرفتم راضیم

نوشته: ساسان


👍 7
👎 15
24201 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

853157
2022-01-13 05:00:36 +0330 +0330

می‌خوام زنگ بزنم به زنت بگم یه خال روی لپ کون سمت راست شوهرته،نترس رسوات نمی کنم،راستش رو میگم که این قضیه واسه دوران بچگی بوده و الان خیالت راحت کاری باهاش ندارم.
تو هم امشب بلیت بگیر برگرد چکسلواسون،دیگه هم نیا ایران که دوباره…

4 ❤️

853162
2022-01-13 05:48:04 +0330 +0330

انتقام سخت !!!
که چی بشه مثلا؟؟این موضوع چه ربطی به این سایت واعضاش داره؟۹خواستی به بچه های سایت بگی ما اینیم!!
خداشفابده

1 ❤️

853165
2022-01-13 05:57:10 +0330 +0330

من از آخر نفهمیدم شما مردین ؟ شما زن هستید ؟ مشتی عربه مفعول بود شما فاعل ؟ مشتی عرب قزطس فاعل بود شما مفعول ؟ هر دو مفعول بودین دنبال یک فاعل میگشتین کون هر دوتون بزاره ؟

تو رو خدا کمی راهنمایی کن بابا با این داستان نوشتنت 🙄😭

2 ❤️

853192
2022-01-13 09:14:21 +0330 +0330

امیر قطر کونت را بگاید این اراجیف را از کدام دستفروش خریدی

3 ❤️

853202
2022-01-13 10:08:41 +0330 +0330

بنظرم این هفته دور …دورِ کص نویسهاست…
اخه کله کیری کدوم ابله پیدا میشه که دختری رو که دوست داشته ازدواج کرده زودی بپره بره واسه شوهر از زنش بد بگه ؟ طرف عقب افتاده هم باشه خایه نمیکنه اینکار رو بکنه …کیر تو اون مغزت کنند با اون تخیلاتت .
یارو میگی عاشق بوده ؟ چه جور عاشقی بوده که زیر اب عشقش رو زده ؟ مگر اینکه خودت باشی …از تو بعید نیست مغزی که همچین انتقامی در تخیلش پرورش بده باید داد دست دلاک های حمومی شهر اونقدر بکننش که تا دوازده سال چشم باز کنه فقط سفیدآب ببینه .

1 ❤️

853219
2022-01-13 12:01:18 +0330 +0330

نامردی کردی

1 ❤️

853252
2022-01-13 16:38:27 +0330 +0330

تو وایسادی و اون در مورد جندگی زنت برات گفت؟!!!
کاری به راست و دروغ حرفهای اون ندارم.فقط برام جالبه که تو فقط شنونده بودی.
تو اگه انتقام بگیرد بودی که تحمل نمی‌کردی اون حرفا رو بشنوی.
داستان هم گیری بود

1 ❤️

853260
2022-01-13 19:00:03 +0330 +0330

کص مغز دیوونه
کیرم تو کص اول تا آخر هرچی آدم لایه مثل توی حرومزاده
تو که نابود کردی اون زن رو کص کش بی همه چیز
اگه داستانت واقعی باشه خیلی کص کشی ،بی همه چیز

1 ❤️

853309
2022-01-14 01:23:24 +0330 +0330

این چرندیات تو خونه صغری غلطتک ( جنده و بکش محله ما) هم قفله

2 ❤️

853326
2022-01-14 01:46:16 +0330 +0330

مجبورت کردن اینجا داستان بگی کستان توهمات مغزه پکیدتو برا ملت نگو

1 ❤️

853331
2022-01-14 01:56:41 +0330 +0330

فهمیدی زنت جنده بوده و الان با این توهم مثلا هم خودتو قانع کردی زنت جنده نیست و هم از گاییندش انتقام گرفتی، ننویس جقی با اینجا اومدن و کستان نوشتن مشکلت حل نمیشه باید طلاق بگیری😂😂😂

0 ❤️

853473
2022-01-15 00:58:14 +0330 +0330

آدم تخمی، داستان تخمی

0 ❤️

853687
2022-01-16 08:39:33 +0330 +0330

منم باید انتقام بگیرم از دختر پررو و زبون درازی که منو به بازی گرفت و بعدشم ازدواج کرد هنوز نتونستم کنار بیام و ببخشمش و اگه نتونم ببخشمش، میدم هم خودش و هم خواهر مجردشو بدجوری ترتیبشون رو بدن و میخوام اونقدر تمیز اینکار رو انجام بدم که هیچ ردی باقی نمونه
لطفا مراقب زندگیتون باشین و وقتی وارد رابطه میشین گوه نزنین به اعصاب طرف مقابل

0 ❤️