داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

هوس کیر و دادن به کارگر ساختمانی

1396/10/11

سلام من اسمم مجید
سه ماه تابستون تنها بودم و کسی خونه نبود .هرچی گشتم و دور زدم کس به پستم نخورده بود شها تنهایی سرکرده بودم و گاهی هم یه جق زدن تموم شده بود .تا اینکه یه روز توحموم هوس کردم که موهای بدنم کامل بزنم تابحال اینقدر کامل بدنم نزده بودم کامل بی مو دست که میکشیدم خودم هوس میکردم با انگشت سوراخ کونمو میمالوندم و حسابی کیف میکردم .یه فکری به سرم زد که کسی رو پیدا کنم که منو بکنه از حموم اومدم بیرون و یه شورت بندی زنونه که رنگ شاد داشت پوشیدم تو اینه قدی خونه خودمو برانداز کردم کونم قشنگ بود توش و حسابی گرد و کردنی و کیرمو شق کرده بود لباس پوشیدم و با ماشین تو شهر دور زدن ولی کسی رو پیدا نکردم دور یه میدون ایستادم و دور بر نگاه میکردم که چند ضربه به شیشه ماشین منو به خودم اورد یه پسر جوون با لباس بلوچی بود و دنبال کار ومن بهش گفتم کار ندارم و اون بنده خدا برگشت که بره پیش دوستاش تو مسیر که میرفت نورخورشید بهش میخورد و از پشت که من میدیدم اندامش تو نور معلوم بود و کیرش اویزون بود و انگار شورت هم نداشت .وهمین شد یه جرقه تو ذهنم بوق زدم و پسره برگشت اشاره کردم بشینه تو ماشین و اونم قبول کرد بهش گفتم من یه نفر میخوام که بتونه ماساز بده من کمرم رگ برگ شده تو حموم ماساز بده منو تا بدنم نرم بشه بنده خدا گفت من بلد نیستم و منم گفتم مشگلی نیست من هرکاری گفتم تو انجام بده و اونم قبول کرد و مبلغ دستمزد توافق کردم و رفتیم خونه که رسیدیم بهش گفت برو حموم و خودتو بشور و اماده شو تا من بیام و بنده خدا هم که اسمشو علی میزارم قبول کرد .ومنملباسهامو دراوردم و با اون شورت زنونه خوشگل رفتم تو حموم اولش علی منو دید خجالت کشید و منم گفتم خجالت نکش ومنم میخوای در بیارم و رفتم زیر دوش اب گرم و گفتم کمرمو بمال علی هم مشغول شد اولش کمر دور بود و با دستش ماساز میداد ولی منهی عقب رفتم تا علی به دیوار رسید و عقب نتونست بره و کیرش چسبید به کونم و گرمای کیرش و شکمش منو تحریکرد بند شورتمو باز کردم و شورتم افتاد رو زمین عمدا خم شدم تا کامل کیرش به سوراخم بخوره خودمو تکون دادم که کامل کیر ش کامل بره لای کونم حسابی داغ بود و علی هم دوزاریش افتاده منو بغل کرد و کیروشو فشار داد حالا که علی اماده شده بود نوبت من بود برگشتم و لیف برداشتم سینه و پاهاشو شستم و با صابون کیرشو شستم و اب کشیدم جلوش زانو زدم و کیرشو تو دهنم گذاشتم وای چه کلاهک نرمی داشت شهوت تموم وجودمو گرفته بود حسابی کیرشو خوردم و مالوندم بلند شدم و پشت بهش ایستادم علی کیرشو صابونی کرد و گذاشت لای پام کمی خم شدم تا کیرش بره تو کونم نبض سوراخکونم داشت دیونم میکرد و من خیلی هوس کیر کرده بودم علی با دستش کیرشو تنظیم کرد رو سوراخ نرمی کلاهک کیرش که به سوراخ کونم که خورد ناخواسته کیرم بلند شد و تحریک شدم کمی به سوراخم مالید کیرشو اروم فشار داد کمی کیرش رفت داخل ولی درد شدیدی داشت و من تحمل نداشتم کمی صابون به سوراخ کونم زدم و بهش گفتم بشین رو زمین و خودم هم پشت بهش نشستم حالا کونم باز تر شده بود کمی کیرش رفت اخل و من دردم بیشتر شد تو همون حالت توقف کردم وخودمو به عقب و رویی گردن علی انداختم دستم دور گردنش بود و اروم نشستم و کل کیرش رفت داخل و گرمای بدنش به پشتم حس کردمدر همین بین اب فراوانی از کیرم زد بیرون ولی من هنوز سیر نشده بودم علی با دو دست کمرم و گرفتو منم اروم بالا و پایین شدم حالا کیرش کامل داخل کونم بود و علی داشت لذت میبرد بعد از چند بار تلمبه زدن بلند شدمو تکیه به دیوار دادم و علی باز کیرشو تو کونم جا زد و اینبار دستش دو شکمم ودست دیگش رو باسنم بود و تلمبه میزد هی چند دقیقه که تلمبه زد بهش گفتم بزار بخوابم روزمین و تو هم بخواب روم دراز کشیدم و علی با صابون باسن و پشتم رو صابون زد و دراز کشید روم کیرشو از لا لمبرهای کونم داد داخل ومن دواره تحریک شدم و کیرم بلند شد علی کامل خوابید روم و کیرش کامل تو کونم و موهای کیرش بغل کونم و نوازش میداد و علی هم داشت لذت میبرد و تند داشت تلمبه میزد و منو کامل بغل کرده بود و هر ضربه که به کونم میزد باسنم مثل زله بالا و پایین میشد و علی هم داشت ابش میومد و نبض کیرش رو تو کونم حس میکردم حسابی داغ بود و به من حال داد خودمونو شستیم و اومدم بیرون علی داشت لباس شو میپوشید که من دوباره هوس کردم وبه علی گفتم دوباره و علی گفت حال ندارم و منم حلش دادم رو مبل و خودم جلوش نشستم بند کلفت شلوار بلوچی باز کردمو کیرشو دوباره کردم تو دهنم کیرش خوابیده بود و نرمی خوبی داشت حسابی مالیدمو خوردمش تا بلند شد تو همون حالت رو مبل شلوار از تنش در اوردم و رو دسته مبل خم شدم و علی تف به کیرش زد و گذاشت دم سوراخ کونم کمی مالید به سوراخ کونم که من باز و بسته شدن سوراخ کونم متوجه میشدم و علی اروم کیرشو حل داد داخل و اب دهنش حسسابی روان کرده بود و شروع بع تلمبه زدن کرد و صدای ضربه های بدنش و کیرش به باسنمو پام منو تحریک کرد و ابم اومد و علی هم بعد از چند دقیقه ارضا شد و پولشو گرفتو منو اونو تا جلوی در بدرقه کردم و جلوی در بهش گفتم هرچی اینجا دیدی فراموش کن

نوشته: majid


👍 7
👎 14
74796 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

667623
2018-01-01 20:52:49 +0330 +0330

تخم های باقر تو دهنت
کون دلمبه اوبی

0 ❤️

667645
2018-01-01 22:49:20 +0330 +0330
NA

اوبنه ای کس خل

0 ❤️

667650
2018-01-01 23:07:14 +0330 +0330

بارون میاد شر شر ،پشت خونه هاجر ،هاجر عروسی کرده…
عمو زنجیرباف بعله ،زنجیر منو بافتی بعله،پشت کوه انداختی بعله… (فکرکردی خیلی کسخلی،من از تو کسخول ترم)‏‎ ‎

0 ❤️

667660
2018-01-02 02:58:01 +0330 +0330

آه… چرا کارگر رو بیچاره کردی، میخوای بدی؟؟ خجالت نداره، بیا پی‌وی…

0 ❤️

667790
2018-01-03 12:02:53 +0330 +0330

منم به کارگر دادم
لذت داره

0 ❤️

684310
2018-04-27 09:49:04 +0430 +0430

دوستان
به خصوص دوستای جوونتر،

فارغ از هر گرایش جنسی که دارید،

توجه کنید که برای حفظ سلامت تون، و جلوگیری از دچار شدن به بیماری های جنسی-مقاربتی، بویژه ویروس اچ-آی-وی و بیماری ایدز، حتما از کاندوم استفاده کنید.

اینکه در بعضی از داستان ها گفته میشه که سکسها بدون کاندوم انجام میشه خیلی بده و خطرناک، و اینکه تبلیغ میشه که فلانی آبشو ریخت توی سوراخ، یا من آبمو ریختم توی سوراخ فلانی فقط یه اشتباه بزرگه. امیدوارم مدیران سایت، دقت بیشتری بکنند و جلوی ترویج این عمل پرخطر رو بگیرند، و همچنین از انتشار داستان های با موضوع سکس پایین تر از سن قانونی و سکس با بچه های زیر هجده سال، و فوبیا های جنسی، و توهین های نژادی، و گرایشی رو هم بگیرند و اینطور نباشه که فقط واسه ی پز، صفحه اول سایت نوشته باشند که این چیزا ممنوعه، بدون اینکه کمترین نظارتی بکنند)

دوستان، سکس بی کاندوم، یعنی فاجعه، یعنی خطر، یعنی ریسک بیمار شدن.

این حرف ها هم که آبمو ریختم تو سوراخ، بیشتر لذت داد، یا آب خاصیت داره و این حرفا همه غیرعلمی و اشتباهه.

دوستان، سکس بکنید، با هرکس که دوست دارید، اما به خاطر یک لذت، یک عمر خودتون رو پشیمون نکنید و با سرنوشت شریک جنسی تون هم بازی نکنید.

کاندوم فقط ابزار جلوگیری از بارداری شدن زنها نیست. بلکه مهمتر از هرچیز جلوگیری می کنه از انتقال بسیاری از بیماری های مقاربتی که با سکس منتقل میشه. چه بین زن و مرد و چه بین دوتا مرد.

نباید خجالت بکشید. هرجای ایران که هستید.
هیچ اشکالی نداره به داروخونه بگید کاندوم می خواید. اونا خودشونو موظف می دونن به همه کاندوم بفروشند. حتی اگه سن تون هم کمه برید و خجالت نکشید و از داروخونه کاندوم بخواید.

پس یادتون نره
برای سکس، حالا هر نوع سکسی که دارید
کاندوم، کاندوم، و فقط کاندوم

کاشکی دوستان دیگه هم همراه بشند تا هرکدوممون که میبینیم توی داستانی یا خاطره ای رفتار پرخطر جنسی ترویج شده، دستکم یه هشدار ساده به بقیه ی خواننده ها بدیم. کمک کنیم روزی برسه که هیچ کس دیگه به خاطر آگاهی کم یا ندانسته تن به رفتار پر خطر جنسی نده و در مقابل درخواست سکس پرخطر از طرف شریک جنسی اش، محکم بگه یا سکس مطمئن و با کاندوم و یا اصلاً نه، اون هم یک نه محکم.

1 ❤️

836347
2020-01-16 00:52:21 +0330 +0330

داستانت خوبه کمی دقت کن غلط املایی نداشته باشی بازم بنویس

0 ❤️

906087
2020-08-05 18:08:30 +0430 +0430

کاش تو هم میکردی

0 ❤️

911218
2020-08-25 23:05:11 +0430 +0430

این روزها کون دادن شده جزو افتخارات یک عده ای که نمیدونم اسمشون رو چی بزارم
بعضی وقتها از خودم خجالت میکشم که با این جماعت شدیم ۸۰ میلیون

0 ❤️

911862
2020-08-28 02:45:40 +0430 +0430

صابون و شامپو و اینا کونو میسوزونه و باعث میشه مدفوع بیاد بیرون امکان نداره کسی با اینا سکس کنه و لذت ببره اصلا امکان نداره کسی سوزشش رو تحمل بتونه و به سکسش ادامه بده

0 ❤️Top Bottom