هیزم خیس

1400/03/19

سلام من اسمم خاطره است ۲۱ ساله ام و اهل تهران ظاهرم ب گفته ی بقیه خوبه و اندامم تو پر و قد بلندم
ماجرا ی من با رضوان از پنج سال پیش شروع شده بود ولی تا این حد قوی نشده بود
رضوان شوهر خاله ی منه و ۴۴ سالشه ولی اصلا به قیافش نمیخوره چون کوچیک تر نشون میده قد بلند و لاغره موهای لخت و چشای سیاااهه سیاه داره ک واقعا بعضی وقتا مستقیم تو چشاش نمیشه نگا کرد…
از همون پنج سال پیش اس ام اس هاش شروع شد نامه عاشقانه و فلان تا ی مدت روندادم بهش اما خب چون نمیشد قطعه رابطه کنم خالم شک میکرد تو جمع مجبوربودم بحرفم باهاش
من ی دختر خیلی خیلی شهوتی ام اما تا حالا سکس نداشتم چون با یکی دوتا پسر در حد حرف زدن پیش رفتم اینم بگم پرده دارم دخترم و با مالیدن و فیلم خود ارضایی میکنم…از اونجا ک گاهی پیام میداد شبا دیر وقت منم حشری بودم کرم میریختم مثلا میگف کاش پیشم بودی منم میگفتم اگه بودم چیکار میکردی و بحث ب جاهای باریک میکشید تااین ک دو سه ماه قبل یکی دوبار فرصت پیدا کرد دستشو مالید ب بدنم اما ماجرای اصلی برمیگرده به یک ماه قبل
خونه داییم بودم قرار بود با اسنپ برگردم ک داییم گف ماشینش دسته دوستشه وگرنه میرسوندمنو و چون شب بود ساعت ۹ بود گفت ک رضوان داره میاد اونجا تا وسایلی ک داییم میخواستو بده بخاطر همون سپرد منم برسونه خونه منم ک مامانم و خالم و مامانبزرگم با تور رفته بودن مشهد یه هفته نبودن خونه ما هیچکس نبود من نمیترسیدم ولی ب اسرار مامانم قرار بود گاهی بیام خونه داییم ک خیالش راحت شه وگرنه شبو نمیموندم چون با زن داییم میانه خوبی نداشتم …
رضوان اومدو منم سوار شدم تو راه کسشر میگفت که خالت دوروزه مشهد رفته باد به سرم میخوره ارامش دارم فلان منم اصن اهمیت نمیدادم یهو وسط راه دستشو گذاشت رو پام چون حوصله نداشتم گفتم بکش دستتو ک داد زد سرم
شوهر خالم:

 • احمق چیه چته جوگیر شدی بعد دو هفته دیدمت دلم برات تنگ شده بود چرامیزنی تو ذوقم؟
  من:
  +خب ک چی الان؟ ب درک تنگ شده نمیخوام دست بزنی بهم رو دادم پررو نشو ک
  -حرف دهنتو بفهم خاطره .من دوستت دارم وگرنه قصدم بد نیس میدونی خودت
  +هه اره جوونه عمت ببین خرر خودتی خب؟ دوتامونم خوب میدونیم من ک ی دختر حشری تو ام با این سن پنج ساله تو کف من موندی دلت میخواد با من باشی نمیتونی وگرنه دوس داشتن کیلو چنده عمو؟
  _بس کن دیگه حرف مفت نزن من اگه برا سکس میخواستم تورو دختر کم بوداطرافم؟ جنده همه جا هست چرا گیر دادم ب تو بیشور؟
  +چ بدونم
  _ناراحتم کردی خاطره حرفت بهم برخورد همیشه بد متوجه میشی
  +ب جهنمممم منو ببر خونه الاغ
  _ب چ جرعت با من اینجوری میحرفی؟ دلت کتک میخواد هااان؟
  +گمشوبابا مگه بچه ام کتک بزنی اسکل
  _خفهه شووو بی لیااقت
  یهو دستشو اورد بالا ک بزنه تو صورتم ک منصرف شد با حرص دستشو کوبید به فرمون
  _ادمت میکنم وایسا امروز این کار تموم میشه
  یهو دیدم داره میره سمت خونه خودش
  +کجا میریی؟ من هیچ جا نمیاما
  _مگه دست توعه؟ راننده منم من میبرم
  تا اومدم حرف بزنم داد زد
  _خااطره به قران مجید قسم یه کلمه اضاافه بحرف ببین چیکارت میکنم بخدا دخلتو میارم خفه شوتا برسیم خونه ی ما کاریت ندارم میریم صحبت کنیم فقط
  دیگه چیزی نگفتم اونم زرت زرت سیگار میکشید تا رسیدیم رفتیم بالا ی خوفی داشتم راستش اولین بار بود تنها بودم باهاش خونشونم ویلایی بود اطراف کسی نبود
  +ببین رضوان اصن نیاز نبود بیاییم اینجا ساعت دهه شبه خب باشه من فهمیدم دوسم داری پنج ساله همین حرفارو میزنی منم مبگم نمیشه من کجا تو کجا توو شوهرخالمی میفهمی؟
  _خاطره عزیزم عشقم من از تو انتطار ندارم ک عاشقم شی من دلم ب حالت میسوزه لعنتی حشریت از چشات میباره چرا نمیزاری من ارومت کنم من حشرتو بخوابونم چرا بدبینی؟ میدونم میخوای روت نمیشه
  +ببین باز کسشر گفتی بعد ک فحش میدم عصبی میشی پسر تموم شده ب توبگم منو بکنی؟
  یعنی از گفتم مث سگ پشیموون شدم اما فایده نداشت رضوان خیلیییییییی رو من غیرتی بود اسم پسر میاوردم باهام تند رفتاری میکرد چ برسه ب این حرفم با عربده ای ک زد تنم یخ کرد
  _چییییی گفتی؟ خااطره چه غلطی کردی؟؟؟؟ دلت کیر میخواد ب من نمیگی ب غریبه میگی؟
  +من کی گفتم دلم میخواد من اصن حرفی نزدم
  _بس کن باشه دیگه بریم حیاط؟
  +باشه زود باش بعدش باید برم خونه
  رفتیم توو حیاط ک داشت بارون میبارید همه جا خیس اب بود خیلی تاریک بود پام خورد به لبه باغچه ک گودال داشت با سر رفتم تو چاله
  _خااطره چیشدد؟؟ ای یاااباااا حالت خوبه؟
  +واای اه همش تقصیره توعه واااییی پام درد میکنه آخ پام
  _باشه باشه بریم بالا ببینم چیشد
  رفتیم خونه اولش لنگ میزدم بعد دیدم یکم خراش رو پام افتاده ولی عوضش از سر تا پااا خیس اب و گل بودم جوری ک مبل ها کثیف شدن
  +وای خدا چیکارت کنه سر وعضمو ببین اخه همه جااام گل شد
  _اشکال نداره برو حموم بشور دست و پاتو صورتتو منم میرم از لباسای خالت بیارم
  رفتم داخل حموم صورتمو شستم دیدم بخام لباسامو درارم بازم بدنم کثیفه دوش اب بازکردم خودمو گربه شور کنم در بیام یهو دلم ی جووری شد رفتم سمت در ک قفل کنم دیدم قفل نمیشه تو تنم یه تاب بود ک بلندیش به پایین باسنم میرسید با شورتم خیس بودم میخواستم اونارم دربیارم ک درو زد
  _خاطره درو باز کن برات صابون تمیز اوردم
  +نه مرسی نمیخوام
  _پس باچی میشوری بیا بگیر بابا نمیخورمت
  ی حسی گفت دروباز نکن ولی خب رفتم سمت در باز کردم سعی کردم اصلا دیدع نشم صابونو گرفتم رفتم زیر دوش پنج دقیقه نگذشت ک صدای داد رضوانو شنیدم
  _میکشمت میکشمتتتتت خاطره این پسره سعید کیههه چی میگهههه
  سعید از بچه های دانشگاه بود از گروه پیدام کرده بود و خیلی عوضی بود بعد دو روز چت یهو عکس کیرشو بی هوا بهم فرستاده بود منم ک خاستم اذیتش کنم سر ب سرش گذاشتم و از کیرش تعریف کرده بودم یهو فهیدم چتارو خونده تا ب خودم اومدم دیدم داخل حمومه
  +کثاافت پس دست رد ب سینه من میزنی دلیلش اینه ارع؟؟؟ بخدا زندت نمیزارم
  _بابا داشتم باهاش شوخی میکردم مگه کامل نخوندی
  +من از عشقت دیوونه شم تو بری از کیر اون تعریف کنی؟؟؟
  من میرفتم عقب اون میومد جلو چشاش وحشتنااااک شده بود تا جایی ک بخورم ب دیوار رفتم اومد چسبیدبهم صورتمو اوردبالا دستامم بالا سرم برد نگه داشت نمی تونستم تکون بخورم شروع کردب خوردن لبام ولی من همراهی نمیکردم سرشو برد تو گردنم میک میزد و نفس میکشید یهو محکم منوب خودش فشار داد و تو ی حرکت تابمو پاره کرد
  _لعنتی سینه هات از رو لباس وسوسه کننده بود چ برسه ب لختش جوووونم چ بزرگن
  بعدشم سینه هامو خورد و گرفت دستش نوکشو فشار میداد
  +بسه دیگه برو بیرون چ غلطی میکنی
  _هیسس خفه شو خفه خفه حالا حالا هاا کار داری اینجا قرار نیس برم جایی
  یهو موهامو کشید و خمم کرد
  +ااای وحشی ولم کن
  _بشیییین چهار زانو زود باش
  +نمیخوام گفتم ولم کن
  _نمیخوای؟؟؟
  بعدش موهامو محکم تر کشید جووری ک واااقعا دررد کرد مجبور شدم بشینم چهار زانو پشتمم دیوار بود اومد نزدیک تر تا چسبیدم ب دیوار شلوارشو کشید پایین شق شده بود خیلی بلند نبود ۱۵ سانت بود ولی خیلی کلفت بود
  _دهنتو باز کن
  +نه
  همین ک گفتم نه دوباره موهامو گرفت و کشید تا اینکه تحملم تموم شد و داد زدم اونم از فرصت استفاده کرد گذاشت تو دهنم منم مجبوری یکم ساک زدم تا اینکه بلندم کرد و چسبوند منو ب دیوار از پشت چسبید بهم دستشو اوردجلوی کصمو مالید از پشتم کیرشوخیس کردگذاشت رو سوراخ کونم
  +نکن تورو خدا نکن اولین بارمه میترسم ول کن دیگه ادب شدم
  _خاطره اینو بکن تو مغز پوکت تو امشب زیر من جون قراره بدی پس الکی اصرار نکن خودم حواسم هست یواش میکنم
  تا اومدم حرفی بزنم دستشو گذاشت رو دهنم و فشار داد حتی جیغام با اینکه جلو دهنمو گرفته بود ولی معلوم بود از درد نمیتوتستم وایستم ب شدت سوراخم میسوخت معلوم بود نصف رفته داخل
  _ببین یکم تحمل کن نصفشم بره حله بعد ی فشار محکم داد ک اشکم دراومد راهه گریه ام باز شد اونم تند تند تا ته میکوبید دستشو برداشت منم دیگه خودمو کنترل کردم جلوش جیغ نزنم حس حقارت بهم دست میداد چون
  _آه و ناله کن خااطره عاشقه صداتم
  +خفه شو رضوان
  _نمیکنی نه؟ الان یکاری میکنم جیغت بره رو هوا
  موهامو از پشت گرفت سرمو نزدیک سینه اش کرد و گلومو محکم گرفت کیرشو دراورد و با فشار یه دفعه ای کردتو کونم
  +اااااخ یووواش وااای مررردم
  _ای جووونم پری دریایی من عروسک منی تو هیکل نیس ک بهشته کمر باریک منی کون قلمبه ایه منییی ممه هشتادو پنجه خووودمی اوووووف
  با سرعت کیرشو میکوبید تو کونم
  +ب ب بسه د د دیگه چرا ارضا ن ن نمیشی؟
  _هه اررضا؟؟ تو اگه بدونی من چه کمری دارم حالا مونده بیاد
  بعدشم دستمو کشید منو بردبیرون پرتم کردرو تخت افتاد روم انقد بوسید و گازم گرفت ک تو تاریکی ام کبودیامو میدیدم خیلی حشری شده بودم ولی نشون نمیدادم رفت پایین تر سراغ کصم هی تعریفش میکرد و لیسش میزد بعد که دید ارضا نمیشم اعصابش خورد شد
  _چرا ابت نمیاد دختر؟ اینهمه کردمت خوردمت
  +من با این حرکات عاشقونه تو ارضا نمیشم مازوخیسم دارم باید خشن باشه تا ارضا شم
  _جوووون خشن میخوای؟؟ چرا نمیگی
  +ن ک بلدی بدبخت
  _بدبخت تویی من بخاطر اینکه اذیت نشی دلم نیومد الان دیگه دارم واست
  برم گردوند رو تخت از پشت دراز کشید روم کیرشو کردتو کونم و با همه زورش منو کرد انقد محکم میکرد ترسیدم تخت بشکنه دیگه دست خودم نبود آه و ناله میکردم و اونم وحشی تر میشد
  _کیر سعید خوب بود؟ ب میگفتی کیر قشنگ ؟؟؟؟ کیر شووهررخالت داره پارت میکنه ؟؟ بگو غلط کردم تا ارضا شم وگرنه ی ساعت دیگه ام جا دارم
  +آاااه ب باشه اوووم ن مث اینکه خوشم اومده نمیگمم
  _نمیگی ؟ باشه پس جرت میدم تا صب خااطره
  +آااه یس اااخ بکن بکککن توش تا ته بکن
  _خوشت اومد؟ بازم کیر خواستی میای پیش شوهرخالت؟
  +آه اره آاایی تندد تررر
  با ضربه های تندش ارضا شدم یکم گذشت رضوانم تو کونم ریخت ابشو بعدشم بغام کرد دوباره حرفای عاشقونه ی نگاع ب ساعت کردم ۳ شب بود یکم خوابیدم ک با احساس دستش رو کصم بیدار شدم ساعت پنج و نیم بود دو سه ساعت گذشته بود دستمو گرفت بردسمت کیرش ک دیدم بیداره بهم گف ساک میزنی یا دوباره جرت بدم رفتم براش خوردم ک بازم حشری شد و افتاد ب جونه من ساعت ۷ صب تموم کردیم خوابیدیم فرداش رفتم خونه دیدم پیام داده دختر کوچولوم خیلی بی ادبی میکرد حسااابی ادب شد منم دیگه گفتم هر چ بادا باد هفته پیش دیدمش با چشاش منو میخورد خالم اسرار کرد شبو بیا خونمون بمون رفتم اونجا از حرصش ابنبات چوبی رو میخوردم لیس میزدم حالش بد میشد ولی چون خالم اونجا بود نمیتونست کاری کنه ی چند بارم تو اتاق خودشو چسبوند بهم گفت میبینم دلت هوس کیرمو کرده منم خندیدم گفتم فعلا ک نمیتونی غلطی کنی اونم عصبی شد و تا صبح نتونست از حشریت و عصبانیت بخوابه و پشت سر هم سیگار کشید منم خوب تلافی کردم یکم دلم خنک شد رفتنی بهم گفت با بد کسی در افتادی دعا کن گیرم نیوفتی ک این سری بهت رحم نمیکنم.

تمام

نوشته: خاطره


👍 5
👎 14
24501 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

814335
2021-06-09 00:38:46 +0430 +0430

کسشر بعدی

1 ❤️

814344
2021-06-09 00:45:57 +0430 +0430

دقت کردین چقدر باحاله؟!!

نصف جندگیشونو تعریف می کنن یهو وسط داستان می گن:اع اینم بگم پرده هم دارم!

+خو به یه ورم

6 ❤️

814354
2021-06-09 01:10:02 +0430 +0430

سیروس دین محمدی

0 ❤️

814355
2021-06-09 01:10:32 +0430 +0430

میگم جدا از شعری که گفتی رضوان اسم زن نیست؟😂😂😂

6 ❤️

814372
2021-06-09 01:33:16 +0430 +0430

رضوان کص ننت✋

0 ❤️

814422
2021-06-09 08:04:33 +0430 +0430

با این شرایط به جنده های محل نا هم روزی چندبار تجاوز میشه.
این نمیشه تجاوز بهش میگن ادای تنگا در آوردن

1 ❤️

814432
2021-06-09 09:21:57 +0430 +0430

بابا ریدی تو کتگوری شوهر خاله، کاش کتگوری سکس زوری رو بهتر مینوشتی دوستم ، من سکس زوری خیلی دوست دارم

0 ❤️

814458
2021-06-09 13:28:36 +0430 +0430

منم دوستش دارم

0 ❤️

814470
2021-06-09 15:42:31 +0430 +0430

از اونجا که دیالوگ ها شروع شد متوجه شدم به شدت کسشر نوشتی!

0 ❤️

814519
2021-06-10 00:10:18 +0430 +0430

شما خودت میخواستی،خلاص!..تجاوز چی چی؟!

1 ❤️

814522
2021-06-10 00:37:44 +0430 +0430

جنده خانوم به منم بده

0 ❤️

814568
2021-06-10 06:40:36 +0430 +0430

ایستاده شاشیدم تو دهنت گوسفند کودن
نشسته هم ری… تو حلقت
یابو علفی این چیه نوشتی آخه؟؟

0 ❤️

814739
2021-06-11 09:28:08 +0430 +0430

هیزم خیس تو کیون تو و هر چی‌ مارِ تو آستینِ
این تجاوز نیست!

0 ❤️