وام کارگر و کردن زن کارگر

  با سلام
  من رامین هستم ۳۶ ساله
  تهران
  مجرد
  کیرمم ۲۰ سانته و کلفتیشم خوبه
  پدرم یه آدم خیلی پولدار بود که دو سال قبل تصادف کرد و از دنیا رفت
  از ثروتش بگم که یک معدن سنگ و هتل تو مشهد و رستوران تو تهران و پاساژ تو تهران داشت
  من تک فرزند بودم و همه ثروت موند برای من
  مشخصه با این همه ثروت باید انواع کس هم در اختیار من باشه که همینطور هم هست
  ولی یه کوس چند وقت پیش کردم که خیلی بهم حال داد
  یک کارگر تو معدن داشتم که حدود ۶۰ سال سنش بود و وضع مالی خوبی هم نداشتن
  یه روز تو دفتر کارم بودم که یه خانم چادری اومد تو دفتر و تقاضای ملاقات با من رو داشت که منشی راهنمایی کرد و اومد تو
  خانمی حدود ۵۰ سال سن ولی خیلی خوشگل بود. چون با چادر بود اندامش مشخص نبود ولی صورتش خیلی خوشگل بود
  خیلی هم با ناز صحبت میکرد
  تعارفش کردم و نشست رو مبل و گفت که خانم یکی از کارگراتون به نام ـ.... هستم
  راستش وضع مالی خیلی خوب نیست و مشکل داریم و خونمون با توجه به اینکه نیاز به تعمیر داره نیاز به وام داریم
  شوهرم درخواست داده ولی شما هنوز جواب ندادین
  منم گفتم چشم و درخواستشو بررسی میکنم و تا جایی که بتونم کمکتون میکنم
  اونم تشکر کرد و بلند شد و در همین لحظه خواست چادرشو مرتب کنه چادرش رفت کنار
  یه بلوز با ساپورت مشکی پوشیده بود. عجب بدنی داشت منم خیره پاهاش شدم که اونم فهمید و یه لبخندی زد و مجدد تشکر کرد و گفت که بتونم جبران کنم
  منم شمارشو گرفتم و گفتم خبرشو به خودتون میدم
  درخواستشو پیدا کردم و در خواست ۵۰ میلیون وام رو داشت
  شوهرشو خواستم اومد و یه مرد ۶۰ ساله و داغون و از بس تو معدن کار کرده بود از پا افتاده بود
  گفتم ۵۰ تومن رو میتونی پس بدی
  گفت سعیمو میکنم و اضافه کاری میام تا بتونم بدم
  گفتم برو خبرشو میدم
  فرداش زنگ زدم خانم کارگره که اسمش مریم... بود
  سلام و احوال پرسی کردمو گفتم درخواست شوهرتو دیدم
  چجوری میخاد ۵۰ تومن رو برگردونه. مبلغ زیادیه و نمیتونم موافقت کنم
  شروع به التماس و خواهش کرد
  گفتم به یه شرط موافقت میشه
  اونم اینه که یه روز دعوتت میکنم بیای خونمون
  یه لحظه مکث کرد و گفت باشه
  شماره کارت گرفتم ازش و مقداری پول به حسابش ریختم و گفتم به خودت برس بعد بیا
  دو روز بعد قرار گزاشتم
  ظهر ساعت ۱۲ آدرس خونه رو دادم اومد زنگ در رو زد اومد تو در حال رو که باز کردم
  یه حوری جل در دیدم
  چقد خوشگل و کردنی شده بود
  یه مانتو کوتاه مشکی و با یه ساپورت آبی که روناش میخواس پاپورت رو پاره کنه
  آرایشی هم کرده بود که نگو
  تعارفش کردم اومد تو
  نشست رو مبل و گفتم از اون روز خیلی خوشگلتر شدی ها
  گفت چشاتون خوشگل میبینه
  گفتم از خیلی از این ۲۰ ساله ها بهتری
  خوب بدنتو نگه داشتی
  خوش به حال شوهرت
  گفت چرا خوش به حال شوهرم
  گفتم خوب همچین تیکه ای رو میکنه
  گفت الان که اینجام و مال توام
  گفتم آره پس خوش به حال من
  خنده ای کرد
  تابستون بود یه شربت براش آوردم
  گفتم هوا گرمه راحت باش
  بلند شد مانتوشو در آورد
  با یه تاب تنگ زرد رنگ که سینه هاش میخواس تاب رو پاره کنه
  گفتم جوون عجب بدنی داری
  کوفتش بشه شوهرت همچین تیکه ای رو هر شب میکنه
  گفت ای بابا ‌، هر شب کجا بود ماهی یه بارم نمیکنه
  گفتم خودم در خدمتت هستم
  شربت رو خوردیم و گفتم بریم رو تخت
  گفت بریم بلند شد و راه افتاد از عقب نگاه میکردم عجب کونی داشت
  یکی زدم رو کونش مثل ژله لرزید
  خندید
  رو تخت نشست و رفتم تو بغلش و سینه هاشو گرفتم و لبشو بوسیدم و شروع کردم لب گرفتن
  نفساش تند شده بود و دستشو از روی شلوار گذاشت رو کیرم و گفت ای جوونم عجب کیری داری
  مممم این کیر خوردن داره
  سینه های سفتی داشت. انگار نه انگار که ۵۲ سال سن داره
  حسابی ازش لب گرفتم اونم تو کارش وارد بود و کارشو بلد بود
  تابشو در آوردم. خودش ساپورتشو در آورد
  یه سوتین مشکی توری رو با ست شورتش تنشکرده بود عین پورن استار ها شده بود
  سوتین رو زدم کنار و حسابی ممه هاشو براش خوردم
  صداش در اومده بو و میگف کیر میخام رامین جون بده بخورمش
  منم ۶۹ شدم و کیرمو دادم کرد تو دهنش. خودمم شرتشو زدم کنار و شروع کردم به خوردن کوسش
  عجب کوس تمیزی داشت. با اینکه ۵۲ سال داشت ولی خیلی تنگ بود و صاف و تمیز
  مشخصه شوهرش ازش کار زیادی نکشیده
  حسابی کوسشو براش خوردم و کیرم تو دهن مریم بود
  تو دهنش تلمبه میزدم
  چه حالی میداد
  کوسکش عین جنده ها برام میخورد
  گفتم بسه دیگه
  نوبت کوسته که بکنمش
  لنگاشو دادم کنار و تف انداختم سر کیرم و کردم تو کوسش
  کوسش گشاد نبود
  یعنی سایز کیر من بود
  شروع کردم تلمبه زدم. میگفت جووون عجب کیری تو کوسمه. بکن نوش جونت رامین جون
  بکن امشب جنده توام
  محکمتر بزن. محکم بکن کوسمو
  منم محکم میزدم
  با هر بار زدن سینه هاش میلرزید و منو شهوتی میکرد
  برش گردوندم حالت داگی و چند تا زدم از رو کونش
  کون بزرگش مثل ژله میلرزید
  کردم تو کوسش یه آخ گفت
  منم محکم مثل اسب میکردمش
  موهاشو گرفته بودم و با تمام توان تو کوسش
  میزدم. اونم نعره میزد از خوشی. خوابیدم رو کوتش و تلمبه زدن رو تندتر کردم و گفتم من کون میخام. میخام از کون بکنم
  اونم گفت بخدا از کون تا حالا ندادم. کیر توام بزرگه. جر میخورم. گفتم یواش میکنم اذیت نشی
  گفت فقط چرب کن. منم روغن وازلین زدم دم سوراخ کونش و کیرمو گزاشتم فشار دادم. اونم از ترس خودشو سفت کرده بود و کیرم تو نمیرفت. چند تا زدم از رو کونش گفتم خودتو شل کن
  شلکرد و فشار دادم سر کیرم رفت تو که صدلش در اومد. واااای درد میکنه. در بیار دارم پاره میشم. ؤؤووووووو در بیار
  گفتم طاغت بیار آروم میشه
  دراز کشیدم روش و دو دقیقه ای صبر کردم ولی اون بالش رو گاز گرفته بود. فشار دادم تا ته کیرم رفت تو. مریم داشت بال بال میزد. دیدم فایده نداره. کیرمو از کونش در آوردم. سوراخشو براش مالیدم. آروم شد و گفت دسته کلنگ کردی تو کونم. داشتم جر میخوردم. هر چقدر دوس داری از کوس بکن. منم درازکشیدم اومد رو کیرم نشست و بالاپایین میشد. برش گردوندم افتادم روش و با تمام توان تلمبه میزدم که داشت آبم میومد که در آوردم و همه آبمو ریختم رو سینش و رو صورتشم ریخت که با دست تمیز کرد
  کیرمو به سینه هاش مالیدم و روش دراز کشیدم و چند دقیقه ای به همین حالت بودیم
  بلند شدیم با هم رفتیم حموم و همدیگرو شستیم
  ظهر غذا رو خوردیم و اون رفت خونش
  شب بهش پیام دادم چیکار میکنی
  گفت از درد کون خوابم نمیبره
  گفتم بخواب و فردا به خودت برس که فردا شب باید به شوهرت یه کوس اساسی بدی
  گفت چرا
  گفتم فردا وام رو براش میریزم
  نوشت که الهی مریم قربونت بشه.

  فرداش وام رو به به جای ۵۰ مبلغ ۱۰۰ تومن با اقساط یک تومن هر ماه موافقت کردم
  همون لحظه هم واریز شد
  شبش بهم پیام داد و خیلی ازم تشکر کرد و منم نوشتم شیرینی وام رو دفعه بعد باید بدی
  نوشتم شیرینیش یه سکس از کونه
  نوشت ای به چشم
  یه کون بهت بدم که حال کنی
  الان ۶ ماهه که هفته ای یه بار میکنمش
  خیلیکردنش حال میده
  نمیدونم کردن همه سن بالاها اینجوری حال میده یا مریم یه چیز دیگس


  نوشته: alishahvani1391

 • 14

 • 67
 • نظرات:
  •   Litel._.boy
  • 1 ماه،3 هفته
   • 12

  • وقتي از اندازه كيرت كفتي معلوم شد كستانت اي كارت بيشرفي بود


  •   Aazss
  • 1 ماه،3 هفته
   • 20

  • خوشم اومد یکی از شرایط اصلی سکس ک شربت بود رو رعایت کرده بودی
   ولی چرا قلیون توش نبود هان؟


  •   Prome7
  • 1 ماه،3 هفته
   • 21

  • برو پولاتو دیلدو بخر بکن تو کون مادرت با این ادعاهای کثیفت


  •   Mahsatt78
  • 1 ماه،3 هفته
   • 28

  • اولین دیسلایکو با اکانته جدیدم که همین امشب ساختم تقدیمت کردم‌...تو نه تنها بچه مایه دار نیستی بلکه ی عقده ای هستی که تو بچگی کونت گذاستن الان اومدی توی این سایت واق واق میکنییییی...برو خودتو بکش


  •   شاه ایکس
  • 1 ماه،3 هفته
   • 26

  • کسی که معدن و هتلش در مشهد است رستوران و پاساژش رو هم همونجا میسازه که اداره همش براش راحت باشه ثروتشو صد تا جا پخش نمیکنه. درضمن صد میلیون ماهی یک تومن میشه صد ماه حدود نه سال این یارو که میگی مطمئنا نمیتونست نه سال دیگه تو معدن کار کنه درضمن صد میلیون نه سال دیگه یک دهم ارزش الان رو هم نداره اگر سرت تو حساب بود اینا رو میدونستی . خلاصه که معلومه از کارگرای معدن دل خونی داری!! (biggrin)


  •   Hooman.esf.59
  • 1 ماه،3 هفته
   • 18

  • هم حروم زاده ای
   هم بی سواد
   هم دروغگو و جقی
   اولا از ضعف دیگران سواستفاده کردی، پس حروم زاده ای
   دوما به تاپ میگی تاب که احتمالا از ننه ی جنده ت یاد گرفتی
   سوما دروغگو و جقی هستی چون طرف ظهر اومد پیشت البته تو خیال، بعد بهت میگفت بکن امشب جنده ی توام
   دیدی ریدی؟ آب هم قطع است
   پس لیسش بزن
   مرتیکه ی هول دوزاری


  •   A....k
  • 1 ماه،3 هفته
   • 18

  • من یه سوال دارم کسی که اینقدر وضعش خوبه وقت می‌کنه بیاد اینجا داستان بنویسه؟


   معمولاً آدم هایی با این همه دارایی صبح تا شب یا دارن میکنن یا دارن که میزنن کلا عشق و حال میکنن بعد چرا باید ایشون بیاد داستانشو اینجا بنویسه


  •   Prome7
  • 1 ماه،3 هفته
   • 9

  • برو پولاتو دیلدو بخر بکن تو کون مادرت با این ادعاهای کثیفت
   بعدشم ساعت ۱۲ ظهر اومده بود خونتون گفتش که امشب جنده تو ام؟!
   جقیییییی


  •   Sohiel1360
  • 1 ماه،3 هفته
   • 11

  • کسکش بی شعور ، کارگر حرمت داره الاغ ، تو یک هزارم شرایطی رو که تعریفشو کردی نداری فقط آرزوهاته ...
   معلوم نیست توی کدوم معدن کارگر بودی بقیه کارگرا میبردنت توی تونل و ترتیبتو میدادن ، عقده داری ازشون .
   همیشه یادت باشه اکثر پولدارا از کارگری و زحمتکشی شروع کردن و قابل احترامن .


  •   Mhm13621m
  • 1 ماه،3 هفته
   • 6

  • اینکه داستانت خیالیه هیچی، دوست داری پولدار باشی بخودت مربوط، ولی اینکه پدر محترمت پول لازم باشه و بجاش مامانت بده خوبه نه، من بهت فحش نمیدم ولی بدون پسر جان ک.سه ن ن ت


  •   Aryo20
  • 1 ماه،3 هفته
   • 4

  • هرچی اومدم بنویسم دیدم خیلی حرف بدیه که اینجا هم نمیشه گفت، دوستان هستن من میخونم فقط


  •   Paria_1991
  • 1 ماه،3 هفته
   • 9

  • خاک تو سرت


  •   Hot.Kis
  • 1 ماه،3 هفته
   • 4

  • وضع مالیت خوبه با وازلین کون کردی؟؟؟
   فکر نمیکنی همین حرفت همه ادعا هاتو زیر سوال میبره؟؟؟


  •   Cleverman
  • 1 ماه،3 هفته
   • 10

  • اسم هر چی علیه خراب کردی
   در این که واقعی نبود شکی نیست ، خاک توی سرتون با این فانتزیهاتون ، یعنی آخر حرومزادگی را برای خودت آرزو کردی ، سواستفاده از نداری دیگران ، سکس با زن شوهردار دار و...
   تا درخواست وام و واریز مقداری پول خوندم ، حیف وقت و حیف نت
   دیسلاک با افتخار


  •   ramtin.sexchatt
  • 1 ماه،3 هفته
   • 4

  • بی شرمی و وقاحت یه عده دیگه داره از حد میگذره... این داستان یه نمونه از توهمات و تخلیات یه انسان بیماره که حتی سواد ابتدایی در نگارش رو نداره ...
   حیوون اولا که طاقت نه طاغت...
   ثانیا شرم بر امثال شما که توی افکار مریضتون نجابت یه زن کارگر زحمت کش رو بازیچه قرار میدین.
   ثانیا این ثروت نیست که به آدم شخصیت میده... شخصیت مجموعه ای از عادت هاست که یه فرد برا رسیدن بهشون باید زحمت بکشه که تو نویسنده این داستان حتی بویی ازش نبردی


  •   serpico173
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • عرض به حضورت که با فرض اینکه کاملا راست گفته باشی به این نتیجه میرسیم که یه حرومزاده به تمام معنا هستی.


  •   Phenom313
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • اصلا کاری به دروغ بودن و کس شعر بودنش ندارم.اما یه آدم چقدر می تونه پست باشه که از شرایط بد بقیه سو استفاده کنه حتی تو خیالات جقولانه اش!امیدوارم کل بیل و کلنگ های معدنچی ها تو ماتحت بره اونم از پهنا،عزت زیاد!


  •   Irish..GuNNer
  • 1 ماه،3 هفته
   • 6

  • خب مغز فندقی. تو که میل به میلف داری، حتما باید وضع مالیت آنچنانی باشه؟! یعنی یه ذره خلاقیت نداری که بخاطر مشکل مالی بهت بدن؟! واسه حماقت مغزیت تاسف میخورم. تو اگه دوره متوسطه رو رد کرده باشی خودمو دار میزنم. بیخاصیت عقده‌ای. دیگه یا یه شرکتی تقه‌تو زده یا با کارگرا خرده برده‌ای داری.
   دیس تو حلقت.


  •   Behzadjafari
  • 1 ماه،3 هفته
   • 8

  • احتمالا برعکس گفتی درستش اینه
   1 کارگر معدن تو محلتون کون مادر 50 سالت گذاشته با 1 کیر 25 سانتی بدون شربت


  •   mortezastranger
  • 1 ماه،3 هفته
   • 6

  • راستشو بگو کی تو معدن کونت گذاشته که اینطوری تو تخیلاتت داری زنشو می کنی
   احتمال میدم صابکارت باشه چون خیلی عقده داشتی ازش


  •   mountain
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • مطمئنم این کُستان رو زیر ک.یر نوشتی...
   بچه کونیِ حرومزاده...


  •   amirkhan6262
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • داداش چی میزنی؟
   ساعت ۱۲ ظهر اومد خونت
   بعدش موقع کردن بهت گفت امشب جنده توام
   بعدش که سکس تموم شد ناهار خوردید؟
   من دیگه رد دادم
   آهان یادم رفت اینو بگم
   ولی جا داره ازت یه تشکری بکنم
   بازگشت غرورآفرین شربت خوردن به داستانها


  •   ssonna
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • درسته همش تخیلاتت ذهن بیمارت بود،ولی چیزی از ذات حروم زادت کم نمیکنه و لازم بدونی که چقدر چندش آوری و حقیر.


  •   Sargardan44
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • اگه واقعی باشه که خیلی بیشرفی. اگه میخوای به ی کارگر ضعیف کمک کنی از ته دل کمک کن نه اینجوری واقعا متاسفم ?


  •   hari.chobin
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • منم سن بالا کردم واقعا از دخترای امروزی بهترن خیلی توی سکس به طرف حال میدن


  •   Am_am99
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • دیسلایک. شربت مغز


  •   Lucky.man
  • 1 ماه،3 هفته
   • 13

  • آقای محترم
   موضوعت تهوع آور بود. یه مقدار خوندم و بسیار عصبی شدم.
   اولا جماعت کارگر بسیار باکرامت هستند. شاید فقیر باشن اما صاحب عزت نفس هستند.کار می کنند تا منت کسی بالاسرشون نباشه.


   دوم، هیچ کارفرمایی مستقیم وام نمیده. هر شرکتی با بانکی کار میکنه و کارگرها از آن بانک حقوق میگیرند. و فرد به هر دلیلی تقاضای وام را به بانک میده. نهایتا کارفرما سفارش کارگر را به بانک میکنه تا در اخذ وام تسریع بشه.


   سوم، وقتی میگی 20 سانتم، دقیقا داری دروغ میگی.


   چهارم، اگر واقعا پول دار باشی سراغ پیرزن نمیری. به هر حال کسی که 50 سال از سنش میگذره طبیعتاً بدنش خیلی افت کرده.


   پنجم؛ لااقل یه تحقیق کن که سوتی به این بزرگی ندی. کارگرهای معدن جزء کارهای سخت و طاقت فرسا محسوب میشن و با 20 سال کار بازنشسته میشن. و شروع کارگری در معدن نمیتونه از سن 25 سال بیشتر باشه. یعنی کارگر معدن حداکثر در 45 سالگی بازنشسته میشه. خانم 50 ساله اگر شوهرش 55 نباشه، از 45 هم بیشتره.


   ششم؛ با پوزش فراوان بایت بگم خر خودتی. درسته شهوانی یه سایت سکسیه ولی تحصیلکرده و متخصص انواع و اقسام رشته ها توش به وفور پیدا میشه.


   عزت زیاد.


  •   Sadras02
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • مجقول گندت بزنن با این داستانت تا اونجایی که زنش واسه وام اومد خوندم ...قبل نوشتن برو یه دست جقتو بزن بعد بیا بنویس چرت پرت ننویسی


  •   احسان با کون گنده
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • خط اول معلوم بود کصشعر یه جقیه بقیشو نخوندم


  •   حاج.دولدار
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • ٥٠ ساله داري ميگي
   ميلفم ٣٥ تا ٤٠ هست
   ٥٠ پيره


  •   Mj6633
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • معدن هتل پاساژ و.... تک فرزند بنظرم هر وقت کف کردی برو هتل زنگ بزن دو سه تا داف از موسکو برات بیارن یه شامپاین بزن بعد اونا خودشون یادت میدن چیکار کنی ولی با شخصیتی که میشه از نوشته ات برداشت کرد احتمالا تو یه مسافرخونه کنار سوسکا داشتی جق میزدی و میگفتی چی میشد من اینجوری بود وضع زندگیم بعد اینم بگم کارخدا شاید یروزی اوضاع مالیت درست شد اگر شد هیچوقت نونی که درمیاری و نکن تو گوه برو جنده بکن به کارگرت وام بلاعوض بده یاد بگیر جنتلمن باشی جقی دوزاری نباش کارگر 60 ساله هم اجازه کار تو معدن و نداره پسرجون


  •   خروسجنگی
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • اولا که کسشعر و دروغی بیش نبود.تو یه ادمی هستی که شپش تو جیبت گل کوچیک بازی میکنه.چون اگه ادم ثروتمندی بودی این همه عقده نداشتی.دومامعلومه که این داستانت فانتزی برات.بهت اینو بگم فقط که خیلی فانتزی کثیفی داری مثل خودت.ادم حرومزاده لاشی ادم واقعا از گرفتاری های دیگرون سواستفاده نمیکنه


  •   خروسجنگی
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • درضمن احتمالا برعکس گفتی صاحب کار پدر نداشتت کون مادرت گذاشته.بعد از اون کس مغز 100 میلیون دادی واسه یه کس پیر .واقعا کیر اسب رستم از پهنا تو مغزت


  •   farirad
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • داچ علی با وازلین جغ میزنی که دم دستت بود راستی امیدوارم تو معدن بهت خوش بگذره مشخص سنگ ها رو با دسته بیلت جابجا میکنی کارگر خوب یعنی تو دمت گرم


  •   آن_دو_احمق
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • وای چی میدیدم داشت یا نه؟
   اونایی که خوندن لایک بزنن اگه نداشت


  •   Blackmaster15
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • گیریم که کصتانت واقعی بود! مهندس اون وسط یه کاندوم بزار ایدز نگیری! ۵۰سالش بوده ولی تنگ؟؟؟
   سینه هاش سفت؟ کونش ژله؟ اونم زن یه کارگر؟ واگن معدن تو کونت
   Dislike


  •   lovely_grl
  • 1 ماه،3 هفته
   • 5

  • ثروت برای آدمایی ک ذهن فقیری دارن مثل پوشیدن کتونی روی شلوار پارچه ای میمونه همونقدر چیپ.. همونقدر تو ذوق زن


  •   سنگ سرد
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • کارگر معدن ۶۰ ساله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  •   Nasr7070
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • شورت کیپ بپوش وقتی توهم میکنی دستت راحت نره توش


  •   Yashar1987
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • کسایی که طرفو مجبور میکنن به سکس به نظر من از خوک کمترن اگه داستانت واقعی باشه و به پولت مینازی شک نکن یه جا بد پس میدی فعلا خوش خوشانته


  •   kiredivoone
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • مثلا اگه راست بگی چقدر تو بدبختی که همچین کسانی رو میکنی،جقتو بزن کونی


  •   sikir
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • شما رو به همون کوس نه‌نه‌تون که ازش در اومدید(که بعید میونم چون احتملا از کونش افتادین تو خلا) اینو دیگه روال نکنید، از بیغیرتی و کوس دادن زناتون و آبجیاتون به غریبه ها و سکس با محارم رسیدید به گروکشی از زن کارگر زحمتکش بدبخت...


  •   Zizi@000
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • کلا تا اونجایی ک من داستانای سایت رو میخونم ۳،۴ تا چیز مشترکه.
   همه سایز کیرا ۱۹،۲۰
   همه زنا موقع کردن میگن من جنده ی توام...
   حالا سوال اینجاست اون سایز کیرای ۱۳،۱۵ه همشون منم. یکیم تو صورت جنده بهش بگی جنده ب ادم نمیده پا میشه میره حالا چجوری ایند اینجوری راحت خودشونو جنده میکنن و اینجور حرفا رو ب خودشون میزنن نمیدونم. بحث سومم اینه عاقاا مگه همه زنا میتونن کیر ۲۰ سانتی دو تحمل کنن ی ذره تحقیق کنین میفهمین فقط ۳۰% زنا با همچین سایزی حال میکنن بقیه درد میکشن کلا اندازه ی لوله ی کس از دهانه تا رحم ۹ سانته حالا مدقع تحریک نهایتش ۱۳ بشه خب چطوری اون ۲۰ سانتو جا میکنی طرف دردش میگیره‌.


  •   Hamidarakii
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • اولا ک اگه راست گفته باشی خیلی پستی زن یه کارگرو واسه بدبختی شون بکنی. دوما زن شوهردار مساوی زنا. سوما اینو بدون اینجوری پیش بری همه چیزو از دست میدی مطمئن باش. اولین چیزی ک زنا واست به وجود میاره فقر و از دست دادن برکت ماله. برو جلو ببین راست میگم یا نه.


  •   HYPERMAN98
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • اولا که بعید میدونم که راست باشه


   ثانیا اگر واقعیت باشه که از تو کثیف تر آدمی پیدا نمیشه، که بخاطر نیاز مالی یه بدبخت، زنشو جنده کردی


   خدا جای حق نشسته، به وقتش خارتو میگاد


  •   Poriya-69
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • فقط میتونم بگم ریدم دهنت


  •   mardelor
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • کاملا مشخصه که فقط به عشق کیرهای کلفتی که حواله کون خودت و والده محترمت میشه قلم به دست گرفتی


  •   sexybala
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی....


  •   Mmy29673
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • من فک میکنم تو معدن جرت دادن عقده ای شدی.کارگر معدن اگه شرفشو میفروخت نمیشد کارگرمعدن میشد یکی از مسیولین.کیرت دسته کلنگ نیس دسته چاقو میوه خوریه.کیر خشایارشاه توکونت.


  •   مهندس۴۵
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • یعنی ملجوق کیر ۲۰سانتی ؟؟معدن و هتل و پاساژ ..اونقت برای کوس ۵۰ساله ۵۰ میلیون دادی از کجا جنس میگیری


  •   mehdize3
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • یعنی ما هم باید باور کنیم الان


  •   excavator
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • یه کم طاغت بیاری از این زندگی که داری خلاص میشی و شاید به آرزوهات برسی


  •   Ariakh1364
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • برای اولین بار مینویسم تراوشات یک ذهن جقی


  •   Ho8474
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • آخه کسکش دروغگو ی کارگر شصت ساله در شرف بازنشستگی گفت اضافه کاری میکنه و وام رو پس میده
   بعد تو صد میلیون دادی با باز پرداخت ماهی یک میلیون که از سر کیر من پس بگیری؟
   کیرم تو سر در معدنت که هر وقت میری سرکشی از زیر کیر من رد بشی


  •   Amoomid
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • داستان خوب بود ولي دروغ بود


  •   Mardimorde
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • کارگرای معدن به مامانت بدجور حال دادن اره عمو جون کستانی که تو گفتی اگرم واقعیت داشته باشه تو فقط یه حرومزاده ای که همون کارگرای معدن تخمتو کاشتن


  •   mehrdad61artoor
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • عزیزم ببین. تو میتونی داستان بگی اما نگو خاطرست. کدوم مدیر معدنی وقت داره که بیاد اینجا و این همه داستان تفت بده؟ دروغ خیل بده.


  •   amir.ymcmb1
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • خیلی خسیسی. چی میشد حالا یه صفر بیشتر میزاشتی یه میلیارد بهش میدادی؟ شوهرش تا ۸۳ سال دیگه بهت پس میداد دیگه


  •   ramin-11
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • این داستان تخیلی و زاییده ذهن نویسنده است.
   ۱- کسی با این دارایی و ثروت کیس های عالی حتما داره و هیچ وقت زن کارگر ۵۰ ساله نمیکنه
   ۲- درخواست وام ۵۰ میلیونی اونم برای کارگری ۶۰ ساله در هیچ جایی تخصیص داده نمیشود
   ۳- و موارد دیگر ،...

   ۴- واقعا چرا برای توصیف یه سکس خودتون رو مجبور میکنی چیزی بنویسید که از حد تخیلات خارج بشید ساده و صریح


  •   Ali_545
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • گوه نخوووور


  •   heshmattakchesh
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • کستان ترین کستانی بود که تا حالا خوندم دیس تا ته ما تحتت


  •   Mr.lanati
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • عمه ننه کس ۵۲ ساله فقط شاشیده باشه و باکره هم باشه بازم گشاده عمه سگ. بر فرض راست بودن داستان که محاله خاک تو کون و روح بابات که صد تومن دادی پیر کس شوهر دار کردی خوشحالم هستی؟؟ زن ۵۲ ساله یه کارگر معدن ته تهش میشه صغری پیرسگ ولی تو داشتی مشخصات جنیفرلوپز رو میدادی پدرسک.
   البته من هیچ اسراری به لزوم واقعیت بودن این داستان ها ندارم و مهم نیست واقعیه یا تخیل اما با این حجم کسشعر مشکل دارم. تو کسکش میگی تو کف کس نبودی اونوقت با دیدن هر سانت از بدن یه پیر کس اینقد به وجد میومدی؟ ریدم کف دستت قبل و بعد و حین جق زدنت


  •   Hashronashr
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • از اون تفی که زدی سر کیرت به میزان ثروت پدرت پی بردم


  •   kakamoon
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • طاغتتوو...روغن وازلین :/ مثلا صاحب شرکت باشی حرف یامفت ببافی
   آنریل!@!!


  •   Kaka1564
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • خانم های سن بالا که نیاز به یک پسر سن پایین دارن از تهران و کرج پیام بدن دوستون دارم ❤️ ??
   عاشق خانم های سن بالا هستم
   نیاز به مامان دارم
   ????????


  •   Tiktak1313
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • ببین این داستانت سه حالت بیشتر نداره
   یا مریم خانوم همسایتونه و کونت میسوزه نمیتونی بکنیش
   یا تو هم کارگر همون معدنی و کونت از این میسوزه ک چرا با وام ۵ ملیونی تو موافقت نشد ولی ب پیری ۳۰ تومن دادن
   یا همه اینا تخیلات ذهن جقی میباشد
   البته هر سه مورد شامل هنین گزینه سوم هستنا


  •   hast1373
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • داستان واقعی ابنجوریه
   شوهرشو صدا کردی اومد بهش گفتی ۵۰ ملیونو نمیتونه پس بده اونم قاطی کرد به ۴۰ رفش مختلف کردت تو هم واسه این ک آبروتو نبره مجبور شدی ۱۰۰ ملیون وام بهش بدی واسه این که به همه نگه کردت هم مجبوری هفته ای یه بار بهش بدی


  •   Mester.kir
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • بدبخت جقی گیرم که کستانت راس باشه،از زن کارگر بدبخت که کون خودشو پاره میکنه دوزار حقوق بگیره سواستفاده کردی بعد خوشحالی و به خودت افتخارم میکنی؟


  •   Shahab___sang
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • بازم کسشعربازم اسکی رفتن ازکیردیگران اگه توواقعااینقدثروت داشتی الان بایدتوکشورهای خارجی بهترین کوس هارومیکردی


  •   West63
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • وقتی از کون میکردی کیرت گوهی نشد???


  •   Jonevaro
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • ریدم به خودتو داستانت وزندگیت. لیاقت فحش هم نداری


  •   Soshaint
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • چند وقت پیش کردم خط اول
   هفته ای یبار میکنم خط اخر
   حداقل اصول نگارش داستان رعایت کنید


  •   Soshaint
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • شاید معدن ها متفاوت باشه
   یمدت مدیر پروژه معدن بودم،لاکچری ترین جایی تو معدن بود کانکس بود
   مدیریت کلا تو دفتر مرکزی بودن


  •   saman.3
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • اره جون خودت تو 100میلیون وام دادی خخخخ


  •   لاکغلطگیر
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • تو که راست میگی،مام باور کردیم
   پیرمرده نپرسید چرا وام رو به حساب زنش ریختی؟
   نپرسید چرا بیشتر ریختی؟
   چون پولداری،باید کُس های زیادی در اختیارت باشه که هست و اون وقت رفتی سراغ یه پیرزن؟
   زنها هیچ کدوم سن واقعی شونُ رو نمیگن،این دقیق بهت گفت ۵۲ سالشه؟
   طاغت؟جل؟زدی از رو کونش؟از؟
   بقیه رو دوستان گفتن
   حقیقت داره آدما از چیزی که ندارن حرف میزنن
   ریدم تو شعور و ثروت نداشته ت
   بروعمو،برو


  •   amirrreee
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • بد نبود


  •   patrikkhan
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • شک نکن ثروت بابات . همش وام بوده حاصل ضمانتی که مامان جونت داده . میگی نه برو ازش بپرس


  •   Rezaeer9171
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • کیروغزلی بیش نبود آخه آدم پولدار تو شهوانی میاد داستان کس کردن بنویسه بااین همه ثروت خیلی وقت داری کسشعر بگی دادا


  •   bluelady
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • نه فقط از دیدگاه خودم و اعضا
   بلکه بر طبق نظریات «زیگموند فروید»
   تو از نظر مالی ضعیف هستی
   رابطه جنسی ترس داری
   وام اگر تایید بشه در نوبت پرداخت قرار میگیره
   و امور مالی بعد از پرداخت حقوق ماهانه پرسنل و هزینه های جاری وام میده
   هیچ شرکتی وام بالاتر از دریافتی سالانه شخص نمیده
   فقط تا اونجا که باوام موافقت کردی خوندم
   کمی به شعور مخاطب احترام بزار


  •   kambizzzzz
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • چه داستان جفنگی!!!! مامان جونتو گاییدم


  •   danny19
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • داداش سانتی متر تو فرهنگ لغت شما چطور تعریف شده؟


  •   Rbleipzig
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • تو از اين سريال سيكيم خيارى ها نمايش خانگى زياد ميبينى كه همه پولدارن ، جو گيرت كرده اون كرسعشرا بلند شدى يه رول علف كشيدى تو هپروت خودت فك كردى خيلى شاخ و شمشادى نشستى كسعشر مغز ميبو توهميتو ريختى اينجا ، پاشو سيرابى صبح بايد برى حمالى


  •   baloch900
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • ریدی با این بی کلاس یت


  •   saman15000
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • تو هر خطش یه بار میریدی
   کلا هم ریدی


  •   miladbw
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • کص ننه ات


  •   محسن یزدی
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • کیرم تو مخ فاسدت
   اخه احمق کارگر معدن ۲۰ساله بازنشسته میشه
   دوما شربت را خوب اومدی
   سوما گفتی کس اش تنگ بود وبعدش میگی اندازه کیرمن بود
   یا کیرت کوچوله هه یا کس اون گشاد یا...
   نتیجه جلقی هستی داداش
   ادم پولدار هیچوقت نمیره هرکسی بکنه


  •   shaghtoor_009
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • شاید باورت نشه اما داستانتو نخوندم . بجاش کل کامنتای دوستان رو مطالعه کردم و دیدم سزاوار شخصیت شماس شبت شیک . کونت گشاد . صابونت پر کف . کیر تو مادرت
   تکبیر


  •   Amir0hk07
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • پولتو بروخ نکش یروزی یکی پیدا میشه چک سفید میده برا کونت مثه من خواستی پی ام بده @amirhk


  •   بده.بکنیم.دعاکنیم
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • کسکش از بچه های قدیمی سایت خجالت میکشم اینو برات بفرستم اما میگی ۱۲ ظهر اومد بعد گفت امشب مال توام.
   میخوای جق بزنی ساعت هم نگاه کن.
   میگم بابای تو مرده مادر منم مرده .
   بیاباهم معامله کنیم بابای من بیاد مادرتو بکنه.
   در مقابل میگم مادرم تو اون دنیا بره به بابات کس بده خوبه!
   البته اگه بابات مثل خودت جقی نباشه!


  •   1376Alone
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • نخوندم چون حرومزاده ای
   کسی که محتاجه هرکاری برای پول میکنه تو بی ناموس نباش
   کیرم اندر تخت مادرت


  •   Xknight.1
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • گوزو. پدر قرمساقت این همه داره و همه رقم هم داری می کنی؟!! پس اینجا چه غلطی می کنی؟ کاری به بقیه اراجیفت ندارم. میگم براش نوشتی که شیرینی اش از کون می کنیش؟!! خوب گوزو همین رو میکنه اتو حسابی تیغت می زنه. یا زنه کسخله یا تو مغزت رسوب گرفته از بس جق زدی و داری شر و ور می نویسی.
   اصل اینه که یک زمانی کارگر معدن و گارسون بودی به هزار طریق جرت دادن اینجا الان داری عقده گشایی می کنی،.
   گوزو ننویس دیگه


  •   Toooffaaannn
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • بیایید_کص_نگوییم (dash)


  •   میسترس.ساناز
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • fek knm record cm ro zadi


  •   Arash_bushehri
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • امیدوارم فقط داستان بوده باشه ... هرچند این موضوع حتی داستان بودنش هم دردناک و شرم آوره .


  •   الماسی1
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • تو بچه ولد زنا عقده پول داری اونوقت گیریم راست باشه تف به شرف نداشته ت که ب زن کارگر بدبخت که صبح تاشب جون میکنه رحم نکردی.
   ان شاء الله توهمین دنیا تقاصش وزنت وبچه هات پس بدن


  •   arsisp
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • قطعا دروغ بود جلقی بدبخت


  •   Gasekh
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • کار خوبی نکردی


  •   alireza16_178
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • کسمغز


  •   kianikian777
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • فک کنم از کارگر جماعت دلت پره جلو چشمت مامانیتو گاییدن عقدشو داری خالی میکنی با این داستان گفتنت (wanking)


  •   aref.3200
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • مامانت چند سالشه اخه گفتی بابات به رحمت خدا رفته و مامانتم که سن بالاس گناه داره شمارشو بده اونم نیاز داره خب ، دیس دادم نه به داستان که دروغ باشه یا واقعیت بلکه بخاطر اینکه کارگر داستان مظلوم بود


  •   Am1360
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • الان کدوم سگ بغل کردی کارتن خواب دوزاری


  •   Hosein696
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • سلام منو به مادرت برسون


  •   ممم64
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیر پدرت تو کونت ادم دروغگو


  •   خسروnawand5
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • خانوم‌های سن بالا که اینجور کیری میخوان و مزه سکس واقعی رو میخوان بچشن بیان تلگرام تا هماهنگ کنیم ضمنا برای زوجها هم نفر سوم هستم و امتحان کنید خودتون مشتری میشید navand8@


  •   Abhava
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • کل داستان خالی بندی بود اما واقعا تو واقعیت از این اتفاقها میفته و شاهدشم بودم.لعنت خدا به اون مردی که وقتی یک انسان برای سیر نگه داشتن شکم فرزندانش و خانوادش به اون میگه کمکم کن و دستشو به عنوان نداری دراز میکنه اونوقت اون مرد کثیف در قبالش.....بماند عیب نداره بعدا میفهمن چکار کردن و بس


  •   علوس
  • 2 هفته،3 روز
   • 0

  • وقتی یک هتل دارمینویسه حوری جل دردیدم اونوقته که امام خمینی رحمت الله علیه ازتوی هزارتومنی میادبیرون واینجورپولمون بی ارزش میشه
   خاک برسرت که اقتصاداین کشورروفلج کردی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو