داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

وحید و عمه

1399/05/19

سلام . اسم من وحیده . من 21 سالمه و یه عمه دارم که 30 سالشه و اسمش لیلاست خیلیم خوشگله . این عمه من از اون وقتی که من یادم میاد یه کم خارش داشت . اما این آخرا دیگه از همیشه بیشتر بود . ماجرا از اونجا شروع شد که ما تو فردیس زندگی میکردیم و عمه اینا تو تهران .

ماجرا برمیگرده به سه چهار ماه پیش . من از این کارم قبل از اینکه این سایتو ببینم خیلی پشیمون بودم و فکر میکردم که فقط من یه نفر تو دنیا این کار رو کردم ( سکس با محارم ) اما این سایت رو که دیدم گفتم ماجرای سکس با عمه لیلا رو براتون بگم . خیلی حاشیه رفتم بریم سراغ داستان . یه روز من میخواستم برم تهران تا یکی از دوستام رو ببینم . گفتم از شب برم خونه عمه اینا بخوابم و صبح برم پیش دوستم . بعداز ظهر ساعت 5 بود من راه افتادم و ساعت هفت و نیم من تهران بودم . وقتی رسیدم در رو زدم عمه بزرگم در رو باز کرد ( اون یکی عمم ) . سلام علیک و روبوسی کردیم رفتم تو .شوهر عمه لیلا رفته بود از بندر جنس بیاره ( فروشگاه صوتی تصویری داره ) وعمه لیلا آبجیش رو صدا کرده بود که پیشش بمونه تنها نباشه . نمیدونست که من میخوام برم خونشون . خلاصه نشستیم صحبت کردن . تا اینکه موقع شام شد . عمم زنگ زد از رستوران شام آوردن . نشستیم خوردیم . شب ساعت یازده شد . عمه بزرگم خسته بود گفت من برم بخوابم . من هم تو چون تو خونه عجله داشتم واسه اومدن وقت نکرده بودم دوش بگیرم . قبلشم باشگاه بودم بدنم خیلی کثیف شده بود . میخواستم برم دوش بگیرم دیدم یه اصلاحی هم کنم بد نیست . به عمه گفتم عمه جون خونه ژیلت دارین . رفت یه دونه آورد . گفتم عمه میتونی این پشت گردنم رو واسم بزنی بلند شده . گفت باشه تو برو دوش بگیر الان میام . میخواستم برم یادم افتاد من که با خودم شورت نیاوردم . روم نمیشد به عمه بگم . خلاصه هر طور که بود به عمه گفتم . آخه عمه من که لباس نیاوردم . گفت منظورت شرت و ایناس ؟ . گفتم آره . گفت : اگه میتونی بپوشی واسه علی رو بیارم بپوش ( شوهر عممه ) . گفتم نه بابا عمه یه چیزی گفتیا نمیشه که . شورت که چیزی نیست که بشه واسه کس دیگه رو پوشید . با خنده گفت من و عمه ژیلات ( همین عمه بزرگم ) واسه همدیگرو میپوشیم خونه هم بودنی . منم گفتم آخه شما فرق دارین ولی منظورم از لحاظ زن و مردی نبود . عمم گفت نه بابا چه فرقی داره . واسه شما یه سر داره ولی واسه ما نداره . من همینجوری موندم چی بگم . گفتم خوب حالا چیکار کنیم . گفت خوب همون رو بیرون در بیار در اومدی از حموم همون رو میپوشی . من هم بعد کمی تته پته . ندونستم چی بگم گفتم آخه نمیشه که پس باید قبل از اینکه در بیارمش پشت گردنم رو بزنی . عمم یهو برگشت گفت اوا عیبی نداره که توام . منم عمتم دیگه . گفتم آخه زشته . عمم برگشت گفت نه بابا خیلیم خوشگله . دید من از این حرفش جا خوردم . گفت نترس نخواستیم بخوریمش که . دیگه من منظورش کاملا دستم . اومد . مثل اینکه آقا علی درست و حسابی بهش نمیرسیده . خلاصه رفتم حموم توی رختکن لخت شدم . شرتم هم در آوردم . رفتم تو . سرم رو که شامپو زدم و شستم . تا اومدم دوباره شامپو بزنم .دیدم عمم داره در میزنه . در رو زد منتظر جواب نشد اومد تو . منم خجالت کشیدم دتم رو گرفتم جلو کیرم که هنوز خواب بود . عمم گفت دوش رو ببند خیس نشم . دوش رو بستم . تا دیدم عمم هواسش به کیرمه دیگه کیرم داشت شق میشد . دیگه دیدم خیلی تابلو پشم کیرم هم زیاد بود دیگه کیرم تو دستم جا نگرفت .یهو عمم برگشت گفت تو دستت جا نمیشه مجبوری ؟ گفت نمیدونستم اینهمه خجالتی بودنتو . گفتم اینکه دیگه طبیعیه گفت چرا . منم دیگه دیدم کار از کار گذشته . گفتم مگه میشه یه خانوم به این خوشگلی به چیز آدم زل بزنه . آدم بی تفاوت باشه . گفت خوب لفظ قلم نیا . راحت باش . دستم رو تا برداشتم عمه لیلا گفت اووه چند ساله بهش نرسیدی . گفتم چطور گفت پشمات خیلی زیاد سده . به جای پشت گردنت بزار پشمای چیزتو بزنم . گفتم چیمو ؟ گفت دودولتو خوبه ؟ گفتم یعنی در حد دودوله ؟ گفت بسه پررو نشو . خورد تو ذوقم . اما عمم زود گفت شوخی بودا . عمه گفت اینو که با ژیلت نمیشه کاریش کرد بزار اول با قیچی بزنم . رفت قیچی بیاره دیدم با شلوارک و سوتین اومد تو . خیلی کیف کردم . گفتم عمه این چیه سوتین دختر بچه هاست ( آخه تا بالای نوک پستونش بود ) گفت چطور ؟ گفتم آخه خیلی کوچیکه . مخصوصه ؟ گفت مخصوص چی ؟ گفتم هیچی بابا ولش کن . گفت پیرهنم رو در آوردم که مو نچسپه بهش . گفتم منظورت پشمه ؟ خندید . عمه گفت بیا جلو ببینم . رفام جلو تا عمم نشسته بود روی صندلی تا چشمم از بالا به سینه هاش افتاد کیرم دوباره شق شد . آخه خیلی بزرگ بودن . خیلی خم سفت و سفید مثل برف . عمم گفت چیه بازم اینو تیزش کردی واسمون . گفتم آخه تقصیر خودته عمه جون . ببین وضعتو . گفت خوب الان یه کاری کن این بخابه رگاشم زده بیرون . بخوام تکو بخورم میره تو چشم . بعد با هم خندیدیم . گفتم چیکارش کنم آخه ؟ گفتم یه لحظه بری بیرون من درستش میکنم ( میخواستم جلق بزنم ) الان میگید این چه احمقیه . اما از اینکه با عمه خودم سکس کنم میترسیدم . خیلی کار کثیفی میدونستمش ( البته هستا ) .به خاطر همین حرفش زو وسط نمیکشیدم . عمم گفت چیکارش میخوای بکنی بدبختو ؟ گفتم حالا . گفت هر کار میخوای بکنی جلوی من بکن . مثل اینکه حدث زده بود . گفت میخوای جلق بزنی ؟ خواستم بگم نه . اما دیدم راه دیکه ای ندارم . گفتم آره . گفت خوب شروع کن . یه لحظه شحوت کل وجودم رو گرفت . بی خیال همه چی شدم . گفتم خالی خالی که تا فردا طول میکشه . گفت پس اگه میخوای یه کم شامپو بزن . گفتم نه منظورم از نظر شامپو و اینا نبود . منظورم رو فهمید . گفت یعنی میگی لخت شم ؟ کامل نه ولی یه کارایی بکن که من حشری شم . گفت تو شروع کن من باهاتم . یهو برگشت شلوارکشرو با شرتش رو با هم تا زیر کونش کشید پایین . دستش رو انداخت دو طرف کونش رو باز کرد و قمبل کرد . سوراخ کونش کامل معلوم بود . کسش هم از زیر بیرون بود . همون جا کم مونده بود کل آب بدنم یه جا از کیرم بریزه بیرون . اما خودم رو با زور نگه داشتم .گفت اگه میخوای انگشت کن رودتر آبت بیاد . اونم مثل اینکه میخواست منو شحوتی کنه که بکنمش . گفتم نه عزیزم هنوز زوده . گفت پس تو میخوای طولش بدی . گفتم عمه پستوناتو درار مردم . گفت چشم . برگشت پستوناشو از بالی سوتین دراورد بیرون . دهنم وا موند دیدم وای چه پستونای سرحال و خوشگلی . گفت میخوای بیشتر لذت ببری ؟ منم گفتم آره . گفت پس بیا جلوتر رفتم جلو فکر کردم میخواد ساک بزنه . کیرم رو گرفت . نشست رو زانو کیرم انداخت لای پستوناش . گیرم داشت میترکید . گفتم خشک خشک ؟ یه تف کردش رو کیر من یه تفم انداخت لای پستوناش . کیرمو گذاشتم لای پستوناش . اونم پستوناشو از دو طرف به هم فشار میداد . سه چهار بار که بالا پایین کردم آبم با فشار پاشید زیر فک عمه لیلا . گفت ای دیوونه میگفتی زودتر که اینقد بی جنبه ای دیگه . دهنم وا موند گفتم به این میگی بی جنبه ؟ هرکس دیگه ای بود همون اول که قمبل کردی کل شیره جونش میریخت بیرون . گفت یعنی این قدر سکسی ام . گفتم آره خوش به حال آقا علی . یهو یاد عمه ژیلا افتادم . گفتم نکنه بیدار سه ببینه با هم تو حمومیم . اونم که نخود تو دهنش خیس نمیشه . آبرومون تو فامیل میره . گفت نه بابا من از صبح اونقدر از اون بدبخت کار کشیدم که تا فردا بعد از ظهر میخوابه . یادم افتاد صبح میخوام برم پیش علیرضا دوستم . گفتم عمه خوب بیا بزن حالا . گفت راست میگی . کیرمو شستم . رفتم جلوی عمه . تا عمه دستشو زد به کیرم کیرم دوباره مثل چوب شد . عمه گفت اه بابا بازم که شروع کردی ؟ بابا تو دیگه کی هستی ؟ تو که همین الان جلق زدی . آبتم هنوز زیر چونمو لای پستونمه . گفتم عمه تو هم یه چیزیت میشه ها من دارم سعی میکنم بخوابه تو از پستونات تعریف میکنی ؟ گفت دیگه من طاقت ندارم . کیرمو گرفت تا ته کرد تو حلقش . چندبار عقب جلو کرد . گفتم عمه گفتی اگشتت کنم هنوزم رو حرفت هستی ؟ گفت آره حتی اگه میخوای بکنی میتونی بکنی اما فقط از کون . چون بی جنبه ای یهو دیدی ریختی تو کسم حالا خر بیار باقالی بار کن . گفتم چشم عمه جون . گفتم همونجوری قنبل کن . گفت تو کیرتو آماده کن . گفتم اول انگشت کنم دیگه گفت باشه . قنبل کرد . گفتم خودم میخوام لای کونتو باز کنم . لای کونشو باز کردم . اول یه کم کسو کونشو از پشت مالیدم . بعد انگشت اشارم رو کردم تو دهنم خیسش کردم . کردم تو سوراخ کون عمه . خیلی تنگ بود . به شوخی گفتم عمه سوراخ کونتو بخورم . گفت همش واسه خودته . گفت سوراخ کونمو یکم زبون بزن گلگلکم میاد خوشم میاد . یه که سوراخ کونشو زبون زدم . بعد دوتا انگشتم رو با هم کردم تو سوراخش یهو یه داد نه خیلی بلند کشید . گفتم عمه الان آبجیت بیدار میشه ها . گفت ببخشید . گفت نمیخوای بکنی تو سوراخم . سه سایته داری انگشت میکنی سوراخ کونمو . گفتم چرا . تو باز کن کونتو . دستشو انداخت باز کرد . سوراخش یخه کم گشادتر شده بود اما نه زیاد کیر منم کلفته . عمه گفت کیرتو بیار جلو یواش یواش بمال به سوراخ کونم بعد بکن تو . کیرمو یه تف زدم . میمالیدمش به سوراخ کون عمه لیلا اونم شل میشد . بعد گفت بسه بکن تو کونم . کرم رو گرفتم کردم تو سوراخ کونش یه تکون داد خودشو بعد گفت اینجوری کمردرد میگیرم بزار مدل سگی قنبل کنم . گفتم عمه ولی ماشالا خیلی حرفه ای ها . گفت آخه علی خیلی سلیقش با بقیه فرق میکنه به خاطر همون هر نوع سکسی رو رو من امتحان کرده من هم یاد گرفتم . چند بار که عقب جلو کردم عمم گفت وحید دستتو از پایین بنداز کسم رو بمال که تو تموم ارضا شدی من تو کف نمونم . منم دستمو انداختم دیدم وای چه کس نرمی . یه دو سه دقیقه که مالیدم عمه دیدم داره ارضا میشه . هی داد زد بکن بکن تو کونم . کسمو بمال . تندش کن . همینا رو هی گفت بعدش یه اه کشید . بدنش شل شد . سوراخ کونشم شل شد . رفت و آمد کیرم هم راحت تر شد . دیدم عمه با یه صدای خمار گفت وحید زودتر تمومش کن من خوابم داره میگیره . بی حال شدم . چندتا که تلنبه زدم یه کم تندش کردم .دیدم آبم بازم میخواد بیاد کیرم رو از تو سوراخ کون عمه کشیدم بیرون . آبم رو ریختم رو کون عمه بعد یه که کونشو با لیزی آب کیرم مالیدم تا یه کم حال اومد . پاشد شلوارکشو شرتشو گذاشت تو رخت کن یه دوش گرفتیم . من با اینکه کیرم خوابیده بود دیدم دیگه فرصت شاید پیش نیاد گفتم زیر دوش یه بار دیگه بکنمش اما عمه مخالفت کرد . گفتم حد اقل لای پاهات بندازم . گفت باشه بدن عمه رو کلا لیف کشیدم کامل کفی شد . از عقب بغلش کردم کیرم رو انداختم لای پاهاش . پستوناش رو هم گرفتم تو دستام گرم و لیز . کیرمو که عقب جلو میکردم . کیرم میخورد به کس عمه به خاطر همین عمه هم دوباره ارضا سد منم آبم اومد این سری عمه رو خوابوندم و ابم رو روی کسش ریختم . البته این سری آبم کمتر بود . بعدش دیگه احساس کردم کیرم درد میکنه . کمرم هم همینطور . خلاصه آخرش هم قسمت نشد که ما این پشمای کیرمون رو بزنیم . پشت گردنم هم همینطور . با عمه از حموم در اومدیم . صبح که بیدار شدیم عمه ژیلا سر صبحانه گفت چقدر رنگت واشده لیلا ؟ حموم بودی ؟ من گفتم فهمیده . اما عمه لیلا گفت آره قبل از اینکه شماها بیدار شین من رفتم دوش گرفتم . . من هم نزدیکای ظهر بود رفتم پیش دوستم علیرضا و و بعد برگشتم فردیس . بعد اون هر وقت عمه رو میبینم اون نگاش یه کیر منه منم نگام به پستونای عمه .

نوشته: وحید


👍 22
👎 21
38400 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

906901
2020-08-09 00:21:07 +0430 +0430

تو برا عمت فحش درست میکنی خودتم میکنیش؟🤮

3 ❤️

906921
2020-08-09 00:38:10 +0430 +0430

صد در صد ساخته ذهن یک جقی خار عمه تو گاییدم

2 ❤️

906931
2020-08-09 00:50:00 +0430 +0430

تکراری بود کونی تکراری ننویس

4 ❤️

906949
2020-08-09 01:20:34 +0430 +0430

آخه لاشی در کدوم حمومی،قفل نداره که مث کیرخر سرشو انداخت اومد تو

0 ❤️

906950
2020-08-09 01:22:09 +0430 +0430

با کصستانت اسم وحید رو به فاک دادی

0 ❤️

906952
2020-08-09 01:24:30 +0430 +0430

دل پری از شوهر عمه داری😁😁😁
زشته …خیلی زشته…خیلی خیلی زشته…بفهمن چه زنازاده یی هستی و چه تفکراتی داری، تف هم نمی کنن تو صورتت…
برو دیگه این ورها آفتابی نشو

2 ❤️

906956
2020-08-09 01:37:51 +0430 +0430

اصل ماجرا: شوهر عمه با یه تاجر سیاهپوست عرب که جنس میاورده بندر معامله داشته یه سفر اینو با خودش میبره کلی جنس بر میداره پول کم میاره!! عربه میگه اینو بزار اینجا ضامنت باشه خودت برو تهران کسریشو جور کن بفرست !! چند ماه بعد شوهر عمه زنگ میزنه میگه شرمنده هنوز پول جور نشده!! عربه میگه بقیش که حلالت هیچی سفارش بعدیتم مجانیه!! 😁

4 ❤️

906961
2020-08-09 01:49:51 +0430 +0430

خدایا نسل شما عمه و زن دایی و زن عمو و خواهر زن نویسایی که همش طرفشون میخاریده و شوهرش یهو میره مسافرت و مشکل جنسی داره و یکی از اقوامتون میمیره و … هنوز منقرض نشده؟ بخدا این داستانا همون زمان آویزونشم تکراری بودن. چه وضعیه. به قول اون یارو تو شبکه ضد عنقلابه شما از کجا میاین پدر سگا

2 ❤️

906972
2020-08-09 02:36:19 +0430 +0430

تا ژیلت خوندم. خوب کونده گدای بدبخت سرکیر ناصرالدین قاجار تو کونت بدبخت جقی.۵سال فردیس زندگی کردم با انواع آدما برخورد داشتم ولی تو از نوشتنت معلومه از همشون عن تری. خواهشا اعصاب ملتو الکی خوردنکنید با این کستان نوشتناتون

1 ❤️

906979
2020-08-09 03:11:23 +0430 +0430

خیلی تحفه بود، تکراری هم آپ کردی!؟

0 ❤️

906984
2020-08-09 03:29:13 +0430 +0430

با ابنکه من سکس با عمه و زن دایی و زن عمو و خواهر زن رو دوست دارم ولی مالی نبود ، کتگوری رو به گاز دادی

0 ❤️

906996
2020-08-09 07:15:15 +0430 +0430

آدم تو حموم هی تف میزنه جایی که کلا خیس هستین استاد

0 ❤️

907018
2020-08-09 10:01:17 +0430 +0430

عمت جندس اینو بدون

0 ❤️

907028
2020-08-09 10:59:36 +0430 +0430

چند سال پیش اینو خونده بودم. یادش بخیر

0 ❤️

907032
2020-08-09 11:29:05 +0430 +0430

داستانت تقریبا تکراری بود
تخیلی بود
مزخرف بود
در اخر عمت بسی ج.نده بود 😕

1 ❤️

907043
2020-08-09 13:28:11 +0430 +0430

عمه ۳۰ ساله معلوم آدم و شق میکنه. الان عمت کجاست؟ دلمان خواست.

0 ❤️

907056
2020-08-09 14:20:28 +0430 +0430

تکراری و فسیل

0 ❤️

907060
2020-08-09 14:57:01 +0430 +0430

وقتی یه کس ندیده داستان کس و کون کردن مینویسه !
فقط یه چیز میگم:
مگه خودت خونه زندگی نداری که یه شب رفتی خونه عمت یاد اصلاح گردن و پشمای کیرت میوفتی ؟

دیگه باقیش بماند. تو ‌که میخوای سر هم کنی یه کم فکر کن عزیز من !

0 ❤️

907075
2020-08-09 17:07:12 +0430 +0430

یعنی وجدانا برازرس ی فیلم با این سناریو بزنه 1میلیارد بازدید میخوره

0 ❤️

907076
2020-08-09 17:24:33 +0430 +0430

شر و ور🙄

0 ❤️

907079
2020-08-09 17:46:34 +0430 +0430

گلگلک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چند بار خوندم تا باور کنم واقعا نوشتی گلگلک…

0 ❤️

907092
2020-08-09 20:24:32 +0430 +0430

کسایی ک لایک کردن کوصموتورن حد اقل مال دهساله این داستان

0 ❤️

907096
2020-08-09 21:35:28 +0430 +0430

منم میخواستم یه بار عمتو بکنم ولی دیدم صف شلوغه منصرف شدم خودتو کردم .
کثافت عمه حرمت داره نه لذت

0 ❤️

907097
2020-08-09 21:37:00 +0430 +0430

کیرم دهن خودت بعدم عمت مجلوق

0 ❤️

907103
2020-08-09 22:39:29 +0430 +0430

توصیفاتت جالب و تحریک کننده و مکالماتت طبیعی بود در کل راست کردم🤤

0 ❤️

907350
2020-08-10 17:10:24 +0430 +0430

اللهم اشف کل مریض من دیگه ررررررررد دادم

0 ❤️

907364
2020-08-10 19:07:04 +0430 +0430

وجدانا نمیدونم بعضیها چطوری براشون همه چیز سه سوته جور میشه و طرف مقابل خودش میکشه پایین و تازه خودش میگه باید از کون بکنی ای سگ برینه تو شانس امثال من پس محارم که غلط کنم اما طرف اگه جنده دوزاری هم باشه وقتی بمن میرسه میشه مادر ترزا یا یه قدیس که از اون دنیا اومده واسه هدایت بشریت و کلا مخالف سکس و این رابطه هاست والله یادم میاد دوسه مرتبه که دل به دریا زدم و پیشنهاد دادم به دوسه تا خانم دقیقا مثل تبهکارهای فیلمهای وسترن یه اعلامیه برام به همراه عکس و جایزه زده بودن و پایینش هم نوشته بودن زنده یا مرده اونقت مردم میرن مهمونی میکنن میرن عزا میکنن میرن عروسی میکنن تا حتی دستشویی و سرویس بهداشتی عمومی هم میرن در را باز میکنن میبینن یه خانم تو دستشویی میکه عزیزم من اشتباهی به عشق تو اومدم لطفا منو بکن

0 ❤️

907518
2020-08-11 02:54:03 +0430 +0430

گلگلکی کی بودی بچه کونی،

0 ❤️Top Bottom