داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

ورود به دنیای گی

1398/09/21

سلام به همه اعضای محترم و حشری شهوانی.دوستانی که از گی بدشون نیاد لطف کنن نخونن که بخوان بعدش فحش بدن

این ی داستان واقعی با کمی تغییر.
اسم من ارمان و قیافه معمولی و جثه کوچیکی دارم. همه چی بر میگرده به دوران دبیرستان.روزایی که منم مثل همه هم سنو سالام فقط فیلم سوپر میدیدم و مسلما مجبور میشدم جق بزنم. اما ماجرا این بود که همیشه فقط رو حرکات دخترا زوم بودم که چجوری میدن و مخصوصا پجوری ساک میزنن.گاهی وقتا اصلا دیگه کاری به فیلم نداشتم و فقط میگفتم کاش جای این دختره بودم.بعد ی مدت فهمیدم واقعا جق زدن برام لذتی نداره و باید یجوری لذتی که دخترا تو فیلم میبرنو تجربه کنم.شاید بعضیا که درک نمیکنن مسخره کنن.اما شروع کردم بلند کرن موهام و تا اون موقع که ریشو سیبیل فابریک داشتم دیگه از ته زدمشون و کلی علاقه پیدا کرده بودم به لوازم ارایش .و تا اون موقع اصلا با مفهوم گی آشناییتی نداشتم.تا یه روز که داشتم تو نت با اینترنت داغون سرچ میکردم درباره کون دادن و یهو برخوردم به عکسای سکس پسرا.برام جالب بود شروع کردم به دیدنشون و فیلماشم پیدا کردم و خیلی خوشحال بودم که هستن کسایی که این حسو دارن.خلاصه بعد از کلی تحقیق و شروع به کردن چیزای کوچیک تو کونم برای کمی لذت بردن ی روز تو ی سایت با ی مرد ۳۳ ساله اشنا شدم که خیلی محبت امیز برخورد میکرد و ایدی یاهوشو داد اون شب تا صبح چت کردیم برام از گی بودن گفت و که باید چیکار کنم و… تا بالاخره ی روز باهاش قرار گذاشتم.از صبحش ک پاشدم هیچی نخوردم که شکمم خالی باشه حسابی خودنو شستم و ی مقدار کم مو ک روی بدنم بود و شیو کردم و موهامو اتو کشیدم و کلی به خودم رسیدم.پامو که از در گذاشتم بیرون متوجه نگاه عجیب مردم شدم.برگشتم تو کلی ترسیدم.یهو ب خودم گفتم اینا نمیفهمن براشون عادی نیست اما وقتی بهم زنگ‌ زد باز رفتم بیرونو ی ماشین دربست گرفتم تا سر کوچشون .ی گوشه قایم شدم یهو یکی صدام کرد گفت آرمان؟
گفتم بله.من با ی مرد ۳۳ ساله تو اون محل پایین.تقریبا همه بد نگاه میکردن.ولی گفتم به درک.دستشو گرفتم تا دم خونش رفتیم که خیلی خوشش اومد.وقتی رسیدیم گفتم فقط ی لیوان اب بهم بده لطفا از ترس دهنم خشک شده بود و کلی عرق کردم.اب خوردمو اب زدم ب صورتم.گفت نترس نمیخوام بکشمت ک …یهو زود گفتم میخوای بکنی که…خندید و گفت اوهو حالا مونده تا اونجا.که دیگه خندیدیم و یخم یکم اب شد.اومد بغلم کردو گفت وسایلتو بزار ی گوشه .چون سبک بودمو اونم درشت همونجوری منو برد گوشه اتاقش تو ی رختخواب ک از قبل اماده بود.بوسم کرد و لبامو خورد اولش ی جوری بودم ولی یاد فیلما افتادم و همراهی کردم باهاش .بعد چند دیقه که کیرش سیخ شده بود و میمالید به از زیر شلوارش گفت خوشت اومده ها بگیرش دستت.دستمو برد تو شرتش.وای انگار لوله جارو برقی بود از بزرگی.ترسیدم.گفت تازه اولش.منم پر رو زیپ شلوارشو باز کردم.خشکم زد ولی.کیر نیمه سیخش اندازه این سیاهپوستا بود.دستاشو گذاشت رو سرم و گفت بخورش.گفتم بلد نیستم.گفت دیگه با پای خودت اومدی نق نزن و گفت دهنتو باز کن.کیرشو گذاشت تو دهنم و شروع کرد تلمبه زدن اروم.ترش بود و تلخ یجورایی.خوشمزه نبود ولی حس فوق العاده ای داشتم.یکم گذشت وقتی کیرشو دراورد و مالید رو صورتم دیدم واااای چقدر بزرگتر شده و چقدر سفته.با کیرش چندتا محکم زد تو صورت.میخندیدم و لذت میبردم ک گفت کوفت میخندی باید بخوریش.هلم داد و افتادم رو کمر.اومد بالاسرم.کیرشو کرد تو دهنم جوری ک گیر کرده بودم داشتم خفه میشدم پیراهنمو دراورد شلوارمم ک ی اسلش سبز بود با پاش کشید پایین‌. شروع کرد مثل وحشیا تلمبه زدن تو دهنم داشتم خفه میشدم شکمش چسبیده بود تو صورتم هی میخورد تو دماغم و موهامم ک بلند بود جلوی چشامو گرفته بود چند بار خواستم در برم اما دستامو انداخت زیرم و گیر کردم.داشتم بالا میاوردم که یهو کیرشو دراورد تا اومدم نفس بکشم یهو کلی اب پاشید رو صورتم .گریم گرفته بود ولی خندیدم که مثلا کم نیاوردم.چنتا چک زد بهم بازم گذاشت دهنم یکم زد و اورد بیرون گفت همه ابی ک رو صورتته بخور گفتم چشم و خوردم مزش یجوری بود ولی من فقط از نقشی ک داشتم لذت میبردم.بعد گفت بچرخ ببینم جنده‌. چرخیدم و کلی تف کرد رو کونم .اول با انگشت…بعد چنتا.خیلی دردم گرفت.با انگشتم اینجوری شدم وای ب حال کیرش ولی مشتاق بودمو حشری.از قصد کونمو قنبل میکردم و هی میگفت جون چ کونی بکنم جرت میدم تا گفتم منم همینو میخوام.ک یهو حس کردم سر کیرش ک مثل کوره داغ بود رو سوراخمه.وای داغ بوداا.هی فشار داد ولی تو نمیرفت که .هی تف کرد بازم نمیرفت.گفت چقدر تنگی اینجوری نمیشه.بازم انگشتم کرد تا یکم باز شدم.یکم پماد لیدوکائین زد به کونم گفت دردت کم میشه و گفت نمیکنم تو .فقط سرشو .تا اومدم بگم بکن دلم میخواد یهو دنیا رو سرم خراب شد چشام سیاهی رفت و نفسم بند اومد و بعدش چنان جیغی زدم ک اگه سرمو فشار نمیداد رو بالش کل محل میفهمیدن.خلاصه کرد تو من گریه گریه.هی گفت صبر کن جا باز میکنه ولی من فقط گریه میکردم.ولی دیگه اهمیتی نداد شروع کرد اروم عقب جلو کرد.داشتم میمردم فقط.ولی اون گفت دارم حال میکنم انقدر تنگ و داغی. من میگفتم غلط کردم گه خوردم من نمبخوام گی باشم اما اون دیگه داشت سرعتو میبرد بالاتر. من تقریبا از حال رفتم.چشامو که باز کردم صدای تلمبه میومد و کونم که سر شده بود که یهو ی درد وحشت ناک فهمیدم که بخاطر بیرون اوردن کیرش بود و رد شدن سرش از کون تنگم .منو چرخوند و آبشو پاشید رو بدنم .و ی بوسم کرد و گفت مرسی.من دیگه هنگ بودم.بالاخره وحشی بود یا سافت.رفت ی سیگار روشن کرد و به منم گفت میتونی استراحت کنی.منم خوابم برد…
(ادامه دارد)

نوشته: AMSG


👍 25
👎 18
21041 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

825193
2019-12-12 20:48:55 +0330 +0330

گفتی غلط کردی دیگه نمیخوای گی باشی؟؟ 😁 ابله گی بودن چیزیه که باهاش به دنیا میای دست خودت نیست . اونی که توش حق انتخاب داری کونی بودن و یا نبودنه که قتی مال یارو تا ته توش بوده تصمیم به نبودنت از کستانت مسخره تره!! 😁


825200
2019-12-12 20:56:16 +0330 +0330

کونی که خارش میکنه ، خودش سفارش میکنه 😁
مبارک باشه آقا آرمان 😁

4 ❤️

825242
2019-12-12 21:38:51 +0330 +0330

داستان مزخرفی بود.دیسلایک

6 ❤️

825243
2019-12-12 21:39:01 +0330 +0330

كسمغز جون گي يجور تمايله! گي با همجنس بازي فرق داره

5 ❤️

825261
2019-12-12 22:03:55 +0330 +0330

دیگه نویسنده هارو فحش نمیدم فایده نداره
این اِبن خیاریا آدم بشو نیستن
خودمو فحش میدم ک هرشب وقتمو میذارم پای این کستانا

6 ❤️

825279
2019-12-12 22:26:07 +0330 +0330

منم از بچگی دوس داشتم فاعل باشم

1 ❤️

825302
2019-12-12 22:55:18 +0330 +0330

کیر را بهر کون گرد مدور ساختند گر برای کس میساختند چون تبر میساختند…
راستی نسل جدید واسشون کونی بودن و کونی شدن و زوم رو هیکل ناموس خودشون و از این دست کزاز بازی ها… افتخار بزرگی شده…
اما روزگاری یادمه آدم ها خیلی از این چیزهایی که که الان هستن آدم تر و زیبا تر بودن…

3 ❤️

825308
2019-12-12 23:10:33 +0330 +0330

سکس بدون کاندوم، خطر انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو افزایش میده! مراقب سلامت خودتون و اونی که باهاش سکس می کنید باشید.

8 ❤️

825312
2019-12-12 23:19:51 +0330 +0330

درد کجا بود عزیز، حالشو بردی!

0 ❤️

825317
2019-12-12 23:41:57 +0330 +0330

من گی نیستم و قصد بی احترامی ندارم. به شدت با آن مخالفم و از عزیزانی که چنین گرایشی دارن خواهش می کنم که زود تر اقدام به درمان کنن.

0 ❤️

825321
2019-12-13 00:12:02 +0330 +0330

تو پلشت گی نیستی یه کونی بدرد نخوری اسم گی رو خراب نکنید بابا

2 ❤️

825338
2019-12-13 04:30:53 +0330 +0330

ب خاطر تگ گي ديس ميدم نخوندمااا ولي ديسو ميدم حتما،
هركوني اي ب خودش ميگه گي از نظر من گي ها هم كوني ان فرقي ندارن باهم

4 ❤️

825343
2019-12-13 05:12:30 +0330 +0330

مزخرف بود لایک نمیدم دیس هم نمیدم

0 ❤️

825347
2019-12-13 05:19:53 +0330 +0330

و شما جناب مینوو میدونی پنجاه درصد از کاربران شهوانی گی هستند؟ حالا همجنس باز و همجنس گراش فرقی نميکنه اگر قرار باشه همه گی ها از شهوانی بیان بیرون که سایت خلوت ميشه و از سایت سکسی به سایتی دیگر تبدیل میشه و فقط میمونن سی چهل نفر از کاربران تاپ سایت که این ها هم نمیتونند سایت رو نگه دارن به برچسب داستانها نگاه کن یک سوم داستانها گی هستن و تازشم آدمین نیمی از داستانهاي گی را پخش نميکنه شما چه بخواهید و چه نخواهید موضوع گی موضوع برتر و بزرگ این سایته و با فحش ها هم متوقف نميشه

0 ❤️

825410
2019-12-13 11:14:50 +0330 +0330

دیگه خیلی کم میام شهوانی
.اما خب اینجا به عنوان یه گی خدمت شما عرض کنم که اولا سعی کن با همسن خودت بگردی.
دوما پارتنر پیدا کن نه بکن دررو…
سوما اونجا که گفتی نمیخام گی باشم گفتم …
عزیزم اگه شما گی واقعی باشی(که فک نکنم باشی)
هیچ وقت نمیتونی گی نباشی.این حس از اول باهاته تا آخر عمرت.فهمیدی؟
شاه ایکس حق مطلب رو ادا کرد در موردت.
در مورد کامنتا هم بگم که خب متاسفانه هنوز بعضیا به گی نظر بدی دارن…ولی خب کامنتای امیدوارکننده هم زیاد دیدم…
گی های عزیز با پارتنرتون عشق کنید و از دهن کجی و بیشعوری یه عده شل مغز هم نترسید.

1 ❤️

825412
2019-12-13 11:24:07 +0330 +0330

کاربر minow
مغز کوچیک تو توانایی فهم اینکه یک زن یا یک مرد به همجنس خودش حس داشته باشه رو نداره.بنابراین دهن گشادت رو ببند و فکر نکن که هر زری خواستی میتونی بزنی.خدمتت عرض کنم که گی بودن دست خود فرد نیست و حسی هست که همیشه باهاش هست و قابل تغییر هم نیست.گی ها هم فاعل دارند و هم مفعول.نه فاعل هاش و نه مفعول هاش به سگی مثه تو نگاهم نمی کنن.بنابراین گوه خوری مارو نکن برو به جنده گریت برس.

3 ❤️

825416
2019-12-13 11:51:30 +0330 +0330

داستانت زیاد جالب نبود ولی خوب چیکار کنیم از رو مجبوری میگم خوب بود (dash) :(

1 ❤️

825420
2019-12-13 12:25:10 +0330 +0330

به هر کی میخواهید بدید و هر گوهی میخواهید بخورید
فقط یه زمانی این گرایشایه تخمی یه اسم داشت
کونی
یارو حاضر بود خودشو حلق آویز کنه ولی بهش نگن کونی
پس کسشر تلاوت نکنید و برای موجه جلوه دادن این اسمای جنگولک بازی رو حداقل جلوی ما نگید

3 ❤️

825437
2019-12-13 13:39:03 +0330 +0330

ضمن احترام به شما ولی به نظرم ادامه نده خیلی کسشر بود

0 ❤️

825463
2019-12-13 18:36:59 +0330 +0330

بعضی از دوستان شورش رو در آوردن…قدر نخود تحقیق کنید ببینید همجنسگرایی چیه بعدا بیاید به همه بگید کونی…حراف تر از ما ایرانیا کسی نیست…نقد بی جا هم مثل اینکه شده کلاس…و من الله التوفیق

2 ❤️

825468
2019-12-13 19:40:16 +0330 +0330

تو باید مال من بشی

1 ❤️

825638
2019-12-14 04:21:16 +0330 +0330

ای کاش من جایه تو بودم و این داستان به صورت واقعی واسه من میشد

1 ❤️

825644
2019-12-14 04:59:43 +0330 +0330

کوتم خارش گرفت

1 ❤️

825646
2019-12-14 05:14:46 +0330 +0330

توکه میدی بیا به ماهم بده مال من زیاد بزرگ نیست بهت حال میده

1 ❤️

825681
2019-12-14 09:44:37 +0330 +0330

منم تازه ورود پیدا کردم

1 ❤️

825702
2019-12-14 12:22:51 +0330 +0330

باشه ادامشو نمیگم خب فحش ندید .اصلا من کونی ام اره‌راحت شدید؟من خیلی کونی ام.ولی بخدا هیچ میلی ب جنس مخالف ندارم و واقعا علاقم به مرداست.اگه اسمش گی نیست پس چیه اخه؟لطفا جای توهین راهنمایی کنید

0 ❤️

826051
2019-12-16 10:35:51 +0330 +0330

وقتی خوابت برد دیگه نخندیدی یا بازم خندیدی ؟

0 ❤️

826858
2019-12-19 20:51:07 +0330 +0330

گی بودن ب دادن نیست گلم
تو کونت میخاره (dash)

0 ❤️

828191
2019-12-24 01:50:54 +0330 +0330
NA

ساک میزنم تهران

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom