وقتی آقای دکتر پارتنر سکسم شد

1399/09/02سلام من مانی هستم این داستان که براتون میگم کاملا واقعیه و هنوز باهم در ارتباطیم. اول بگم که من مانی ۱۷۴ قد ۶۷ وزن پوست گندمی و باسن گرد بدنم اصلا مو نداره یه ذره بعضی جاهام کرک داره که موبر میذارم و همیشه فول شیو. فقط دوست دارم که مفعول باشم . رو مامیم هم بی هستم که درباره اون بعدا میگم. در ضمن همیشه شورت زنونه سکسی می پوشم.این داستان مال ۷سال پیش وقتی من ۲۱ سالم بود هستش. خوب قصه ازون جا شروع میشه که توی ساختمان داییم یه مطلب دکتر هم بود که تازگیا یه دکتر عمومی اومده بود اجاره کرده بود. حدودا ۵۰ ساله من صورتم خوشگل و دخترونس همیشه از بچگی بالا خواه داشتم تو مدرسه کلاس اول راهنمایی که بودم گنده مدرسه دوستم بود و کسی چپ نگاه میکرد کتک میخورد . اینو واسه این گفتم که نگاه کثیف بعضی مردا رو میشه حس کرد وقتی نگاه میکنه منظورش چیه. این دکتر جدید هم از همون آقایون چشم پاک بود یه جوری منو نگاه میکرد که خجالت می کشیدم همیشه وقتی منو تنها میدید سلام که میکردم دستشو دراز میکرد به هوای دست دادن دست منو می گرفت تو دستش و حال و احوال میکرد و ول نمی کرد. هر بار باید منو سه تا ماچ میکرد و هر بار جوری لپم رو بوس میکرد که هی نزدیک میشد به لبام راستش منم دلم خواسته بود یه روز بعد از ظهر هوا تازه داشت تاریک میشد اتفاقی تو آسانسور با هم تنها افتادیم و حس کردم چقدر حس فاعل بودن داره دکتر و دوست دارم بهش بدم . بی مقدمه گفتم دکتر میتونم چند لحظه وقت تون رو بگیرم که خیلی مشتاق گفت حتما عزیزم جانم گفتم حالا یه روز که مطب بودین گفت مورد پزشکی با مورد دیگه ؟ گفتم راستش پزشکیه اما روم نمیشه بگم در همین حال کاملا حشری شده بودم و دوست داشتم همین الان ببرتم تو مطب و ویزیتم کنه اما دکتر وقت نداشت گفت فردا حتما بیا پیشم و تو طبقش خداحافظی کرد و پیاده شد منم که حشرم افتاده بود پشیمون شدم و گفتم وای چرا اینو گفتم به دکتر اگه به کسی بگه به داییم بگه موبایل دکترو هم داشتم اونم شماره منو داشت گفتم بهش زنگ بزنم بگم بین خودمون باشه بعد گفتم چی بین خودمون باشه تو که چیزی نگفتی این حرف ضایع است برداشت بد میکنه تو همین فکرا بودم که دکتر بهم پیام داد که مانی جان من فردا صبح حدود ۱۰ تا ۱۱ میام مطب اگه کاری نداشتی میتونی اون موقع بیای برای ویزیت منم که دیگه حشر نبودم و یک کم هم ترسیده بودم که آبروریزی بشه پیش داییم و یه وقت دکتر به داییم نگه که مانی چی گفته میخواستم به دکتر پیام بدم که میخواستم در مورد حساسیت فصلی سوال کنم و چیز مهمی نبوده . تو اتاقم رو تخت نشسته بودم و میخواستم پیام بدم به دکتر که یکی از پارتنرام(من ۳تا پایانی دارم ) پیام داد بهم تو واتساپ بیا تصویری . اومدم تصویری و یکم حرف زدیم و گفت الان یه عکس میخوام من ۱۰ ۱۵ روز بود شیو نکرده بودم گفتم آماده نیستم و گفت منتظر میشم حاضر شی منم رفتم حموم و فول شیو کردم بدنمو انقدر بدنم ناز شده بود که تا صبح چهار بار تصویری دوستم آبش اومد. وای کونم خودمو حشری میکرد تا صبح تو نت با دوستم سکس میکردیم که یهو دیدم پیام اومد از دکتر نگاه کردم دیدم ساعت ۱۰:۳۰ شده و دکتر گفته مانی جان من مطبم هر وقت دوست داشتی بیا میدونستم تایم دکتر و تایم نشستن تو مطبش بعد از ظهر اس و منشیش بعد از ظهر میاد جواب دادم که تا یه ربع دیگه میرسم خدمتتون . سکس نتی خیلی حشری میکنه آدمو ولی ارضا نمیشه آدم. منم اونروز خیلی حشر بودم ‌. یه گرمکن اسپرت با آدیداس و یه سوییشرت کلاهدار پوشیدم . زیر هم یه دونه از شورتای مامان گیپور مشکیه رو پوشیدم و رفتم مطب دکتر. بعد از سلام و احوال پرسی گفتم دکتر یه مشکلی جدیدا پیدا کردم که حسش میکنم اما لمسش نکردم . دکتر گفت چه مشکلی گفتم دکتر میدونم دکترا همه محرم رازن اما دوست ندارم فعلا به کسی چیزی بگم دکتر یهو بی هوا بلند شد و اومد سمت من و صورتم رو گرفت تو دستش جوری که شصتاش گوشه های لبم بود و در حالی که شصت هاشو می مالید رو لبم با یه حالتی بهم گفت همه چی بین ما می مونه و در حالی که جلوم وایساده بود سرم رو بغل کرد و گفت حالا زود بگو ببینم چی شده سرم رو انداختم پایین که دکتر اومد دم گوشم و دهنش رو کنار گوشم گرفت و یواش گفت میخوای در گوشم بگی منم از خدا خواسته گفتم اره که گوشش رو آورد دم دهنم آهسته گفتم دکتر داخل مقعدم احساس میکنم یه جوش زده که درد داره ولی روم نشده برم دکتر جایی نشون بدم اینو که گفتم یه نفس راحت کشیدم و انگار که توپ رو انداخته باشم تو زمین دکتر خیالم راحت شد که گفت رو اون تخت دراز بکش گفتم چشم دکتر فقط کسی نیاد گفت نه کسی تو مطب نیست که و بعدم در حالی که به سمت در میرفت گفت اینم در که خیال آقا مانی ما راحت باشه و در رو قفل کرد من بندگرمکنم رو شل کردم و دمر خوابیدم رو تخت ویزیت دکتر بالا سرم بود ودر حالی که داشت دستکش دست میکرد گفت شلوارت رو بده پایین . وای لحظه موعود رسیده بود منم حسابی حشری شده بودم کم مونده بود جلو دکتر زانو بزنم و التماس کنم بذاره براش ساک بزنم گرمکنم رو داشتم میدادم پایین که یه ذره کونم رو دادم بالا و قنبل کردم کش کمر گرمکنم رو انداختم زیر باسنم و شلوارم رو یه ذره دادم پایین جوری که کش شلوار افتاد زیر خط باسنم و کونمو داد بالا بعد با یه صدای حشر گفتم خوبه آقای دکتر که دکتر دستش رو گذاشت روی باسنم و درحالی که یه دستش رو شونم بود انگشتش رو انداخت دمه سوراخم و تا سوراخم رو لمس کرد باصدای حشری گفتم آاآاآآه . تا فشار داد سفت کردم و گفتم اییی گفت چی شد آروم با حالت دخترونه گفتم درد گرفت گفت تحمل کن گفتم نمیتونم کرم دست و صورت دارم . بدم . گفت وازلین دارم فکر کنم بهتر باشه گفتم باشه بعد گفت فقط مانی جان اگه ممکنه یک مقدار کمرت رو بده بالا که من مسلط باشم و همون موقع انگشت سبابه رو که چربش کرد با وازلین گذاشت رو سوراخم و یه فشار داد تا فشار داد من دوباره سفت کردم و همزمان گفتم آخ و اون دستش رو که رو شدنم بود گرفتم تو دستم جلوی صورتم که داشت باسوراخم بازی میکرد که من سوراخم رو شل کردم که انگشتش بره تو و شروع کردم انگشت دستش که تو دستم بود رو لیس زدن حالت ساک .انگشتش رو کرده بود تو سوراخم و عقب جلو دیگه فهمیده بود که داستان جوش خیالیه و دردم کون دادن بوده. دستش رو ازتو دستم در آورد و همینطور که انگشتش رو توی سوراخم بالا پایین میکرد روی سرم دست میکشید که یهو انگشتش رو فرو کرد تا ته تو سوراخم و منم دستشو که داشت میکشید رو سرم رو گرفتم شروع کردم به بوسیدن. و همینطور که دستش رو میبوسیدم با یه حالت حشری و یه بغض التماس میکردم و می گفتم خواهش میکنم تو رو خدا که گفت چی میخوای چیه گفتم میخوام وجودت بره تو وجودم گفت باشه صبر کن و رفت سمت میزش من از تخت اومدم پایین و خودم به حالت بعلاوه انداختم رو تخت دمرو طوری که بالا تنه ام رو تخت بود و باسنم لب تخت و پاهام رو زمین دکتر رفت کاندوم اورد تا رسید پشتم برگشتم و جلوش زانو زدم گفتم دکتر ممنونم ازتون لطفتون رو جبران میکنم و کاندوم رو ازش گرفتم و گفتم اجازه میدین لپم رو گرفت و گفت مرسی مانی جان . من کاندوم رو باز کردم صورتم رو گذاشتم بین کیر و تخماش و بدون اینکه دست به کیرش بزنم بدون کاندوم کیرش رو کردم تو دهنم و لیسیدم سایز کیرش معمولی بود ولی مثله سنگ شده بود کاندوم رو کشیدم رو کیرش و رفتم رو کاناپه و به حالت قنبل آماده شدم و گفتم دکتر یه لحظه بیا اومد جلوم وایسادم گفتم ممنونم که بهم لذت میدین و تخماشو لیسیدم و کیرشو تا ته کردم تو دهنم و در آوردم و تف کردم روش لحظه ای که گفتم آیییی کیرش رو سوراخم بود ودادم وقتی دراومد که تا تهش تو سوراخم بود من سجده کرد بودم و صورتم به بغل رو کاناپه دستامو از مچ گرفته بود و تلمبه میزد . وای که چقدر خوب میزد دستامو گرفته بود که دست به دولم نزنم آبم نیاد که تا تهش حال بده بهم غافل از اینکه جوری میکرد منو که سه بار آبم اومد بدون اینکه لمس کنم دولم رو وقتی گفت داره میاد سریع برگشتم و با دهن براش ساک زدم تا آب داد تو دهنم. آبش رو خوردم کامل کیرش رو لیسیدم و میک زدم تا ته ابش رو قورت دادم سجده کردم پاشو بوسیدم پای چشمام گود افتاده بود .این شاید ۳ یا چهارمین سکس زندگیم بود که خیلی بهم حال داد الان ۷ سالمه با دکتر دوستم و با همیم. وقتی زیر دکتر میخوابم یکی از بهترین حالای عمرم رو تجربه میکنم.

نوشته: مانی


👍 11
👎 12
56201 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

777992
2020-11-22 00:26:17 +0330 +0330

ای کاش واقعن بشه این چیزا رو تجربه کرده …

0 ❤️

777995
2020-11-22 00:32:43 +0330 +0330

تف تو نگارش مغز مریض و تباهت

3 ❤️

777998
2020-11-22 00:36:38 +0330 +0330

اسمتو از مانی عوض کن بزا کانی!! 🤤

4 ❤️

777999
2020-11-22 00:37:53 +0330 +0330

خیلی عن خوردی. گمشو پلشت گوساله

0 ❤️

778011
2020-11-22 00:52:09 +0330 +0330
+A

دیگه کم کم داره بدم میاد از دکترا 😕

0 ❤️

778120
2020-11-22 15:27:46 +0330 +0330

مامانت چی شد اونم بگو

0 ❤️

778128
2020-11-22 16:34:23 +0330 +0330

باور کنید یا نه منم ۶ سال با یک دکتر میخوابیدم

0 ❤️

778295
2020-11-23 08:45:22 +0330 +0330

خوب کونو دادی رفت 👌

0 ❤️

778308
2020-11-23 09:27:57 +0330 +0330

خوب بود مانی جون کیرم میخوادت

0 ❤️Top Bottom