داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

وقتی تو دوران عقد شوهرم منو کرد

1392/06/07

سلام. سما هستم. 20ساله.نزدیکه یک ساله ک عقدکردم.قدم 170.وزنم 60.پوست سفیدبا موهای مشکى لخت. چشمای درشت مشکی. سایزسینه هام 85. شوهرم هادی 25سالشه.قدش حدود 185.سفید.اندام پر ورزشکاری. چهره ی خیلی جذابی داره. با اولین نگاه عاشقش شدم.اونم باراول ک منو دید پسندید و بعد یک ماه رفت و آمد عقد کردیم. حدود سه ماه ازعقدمون میگذشت ک روز دختربود و من درجریان نبودم اما از یک هفته قبل هادی برنامه ی مسافرت ب یکی از روستاهای ایران ک پدرشوهرم اهل اونجاس و باغ داره رو چید. قرارشد بعد ازظهرحرکت کنیم.با اینکه عقد کرده بودیم اما خانواده هامون تو رفت و آمدهامون سخت نمیگرفتن. ما هم برای بار اول قرارشد ب مسافرت بریم.وقتی رسیدیم هوا ی کم تاریک شده بود. رفتم داخل خونه و مانتو و شالمو درآوردم و سریع رفتم تا شام دست و پا کنم.هادی هم پشت سرمن با وسایل اومد تو.ی تاپ سرخابى ک وسط دو تا سینم باز بود با ی شلوارجىن تنگ تنم بود. وقتی اومد و منو دید ک مشغول کارم داشت نگاه میکرد چند بار سنگینی نگاهشو حس کردم. تا ی دفه نگاش کردم و گفتم چیه؟نگاه میکنی؟بیا ی کمک بکن. گفت چشم همسرم. اومد تو آشپزخونه و منو چسبوند ب اپن و ازپشت بغلم کرد. دستاشو حلقه کرد دورکمرم و گردنمو بوسىد خودمو تو بغلش چرخوندم و هلش دادم و گفتم نمیخوام کمک کنی.برو بذار ب کارم برسم. وقتی با ی خنده ی پرازشىطنت ازآشپزخونه رفت بیرون ی دفه از تصور ی فکر دلم ریخت. آخه تا اون روز من و هادی رابطمون خىلى سطحى بود و تا اون موقع موقعىت خاصی برامون بیش نیومده بود.
بعد شام جلو تلویزیون درازکشىد ک دستشو درازکردو با نگاه اشاره کردک برم رو دستش بخوابم. منم ک تشنه ی آغوش گرمشم همیشه. رفتم و خودمو انداختم توبغلش. تلویزیون و خاموش کرد و بعد با برگشت طرفم و با ی نگاهی سرشارازعشق و شهوت بود نگام کرد و محکم بغلم کردوسرمو چسبوند ب سینش. بعدشروع کرد ب بوسیدنم و نوازش کردنم. وبعد با ی حرکت دستشوگذاشت پشت کمرم و منو چسبوند ب خودش. کیرش از بس سفت شده بود داش شلوارجینشوپاره میکرد. من از اضطراب داشتم سکته میکردم اما منم حسابی حشری شده بودم و هیچ مدلی دلم نمیخواس خودمو ازش جداکنم.
صورتمو گرفت طرف خودش شروع کرد ب بوسیدن لبم و بعد گفت روزت مبارک همسرگلم. بعد شروع کردب خوردن لبم و بعد دستش رو برد رو کمرم و مالیدن کمرم. بعد از لاى یقه ى تاپم شرو کرد ب بوسیدن سینه هام. تاپمو با ی حرکت درآورد و سوتىنموازپشت بازکرد. و شرو ب خوردن سینه هام کرد. وقتی نوک سینه هامومکىد و گازگرفت دیگه دیوانه داشتم میشدم ک دستشو گرفتم تو دستم توصورتم نگاه کردوگفت جونم نفسم.چى میخواى؟من ک داشتم ازخجالت میمردم سکوت کردم و فقط نگاش کردم. بعد با شلوارمو درآورد. شرو کرداز روشرت با کسم بازی کردن. درگوشم گفت جونم.خیس شده؟؟
بعدشورتمو درآوردو خودشم شلوارشو درآورد. کیرش ب نظرم بزرگ اومد. باراول بود کیرشو میدیدم. دستمو گرفت و گذاشت رو کیرش.نمیدونستم باید چکارکنم.شرو ب مالیدن کسم کرد بعد منم سفت کیرشوگرفته بودم تو دستم. آروم اومد روم خوابید و شروع ب لب گرفتن کرد. کیرشو ازبالاتاپایین کسم میبرد.دلم میخواست زودتربکنه تو.
گذاشت سر سوراخم آروم آروم هل داد تو ک ی دفه ی جیغ بلنداز دردکشیدم و بغض کردم. کیرشو درآوردپرخون بود.گفت جانم فداتشم؟میخوای دیگه نکنم؟گفتم فقط تمومش کن.اما چون خیلی درد داشتم دیگه نکردتو. برم گردوند و گذاشت لاى پام و ارضاشد.
ببخشىد اگرطولانی شد.

نوشته: sama


👍 4
👎 1
228574 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

397101
2013-08-29 10:33:51 +0430 +0430
NA

بد نبود

0 ❤️

397102
2013-08-29 12:34:10 +0430 +0430
NA

بهترین کارو کرد تازه باید تو نامزدی می گایید دیر گاییده !

0 ❤️

397103
2013-08-29 13:23:13 +0430 +0430
NA

عجب الاغی بوده نامزدت . نگفته تو دختری مثل وحشی ها داده داخل؟ عدم اطلاع از سکس باعث می شه بهترین شب زندگی یک دختر به بدترین تبدیل شه. یاد بگیرید چجوری باید با دختر باکره سکس کرد . شما هم 4 تا کلاس واسه نامزدت بذار .جای تو بودم 4 تا می خوابوندم تو سرش.

0 ❤️

397104
2013-08-29 13:26:04 +0430 +0430
NA

قبل از این که داستان رو بخونم یه حرفی دارم که امیدوارم مجبور نشم هی تکرارش کنم
اون دو حرف m and s که اول نام کاربری من هست رو دوستان با miss اشتباه می گیرن مدام . همین امروز هم کاربر عزیز متاهلی که درخواست چت البته غیر سکسیش رو داشتن و فقط چند تا سوال می خواستن بپرسن،‌وقتی عرض کردم خدمتشون که بنده زن نیستم،‌خیلی ناراحت شدن و بنده رو با لقب کس کش و بدبخت جهان سومی که کاربری زنونه واسه خودم انتخاب کردم ، مفتخر نمودن و چون بنده رو بلاک کردن من نتونستم خدمتشون عرض کنم که: کس کش باباته حروم زاده که یه عمر کس کشی رفقای طاق و جفت ننتو کرده از زمانی که تو رو رو خشت شهر نو پس انداخته بوده.
اگه تو بی سوادی و نمی دونی میس رو جور دیگه می نویسن تقصیر من نیست . با شمام جناب متاهلی که معلوم نیست اینجا چه گهی می خوری و فقط چند تا سوال داشتی،‌ تو کون پاره اگه دردت سوال بود برات فرقی داشت که من مرد باشم یا زن ؟‌ اگه فرق نداشت پس چرا یه هو رم کردی و لگد به طاق طویله انداختی؟ mhamid21 با توام خوشبخت جهان اولی !

0 ❤️

397105
2013-08-29 13:50:00 +0430 +0430
NA

كوس وشعر بود

0 ❤️

397106
2013-08-29 14:10:33 +0430 +0430
NA

اي بابا توي اون وقت شب اونم توي روستا هيج كس تو اون خونه نبود اصلا رفتين خونه كي صاحب خونه كجا بود (من نميدونم اين دخترها به چه جرعتي به نامزداشون ويا توي دوران عقد بكارت خودشو نو به گا ميدن اگه به هر دليلي اين ازدواج جور نشد ميخوا چكار كنن شايد اصلا بكارت واسشون معني و مفهومي نداشته باشه!؟ ومن و امسال من اما وعقب افتاده ايم به واسه اينجور چيزا اهميت قايل هستيم )(عجيبا غريب)

0 ❤️

397107
2013-08-29 15:01:43 +0430 +0430
NA

hodude 3mah az aghdetun migzash to hanuz kiresho nadide budi??? bad vahshat dashti mikhasti bokone 2???rasti yadam raf az pedar madaret tashakor kpnam ke be rafto amadetun gir nemidadan… :))
baghiasho nemigam delam vasat sukht

0 ❤️

397108
2013-08-29 15:29:02 +0430 +0430
NA

فقط همين؟؟؟ (|:

0 ❤️

397109
2013-08-29 16:45:10 +0430 +0430
NA

بي مزه بود

0 ❤️

397110
2013-08-29 17:31:56 +0430 +0430
NA

حالم از سکس زن و شوهر اینجوری به هم میخوره
من نمیدونم این عبارت با یه حرکت چیه جاافتاده اینجا بس میخواستی با چند حرکت دسشو بذاره بشت کمرت؟
بعد با شلوارمو در اورد؟ این با ابن اینجا چه نقشی داشت؟

0 ❤️

397111
2013-08-29 17:43:22 +0430 +0430
NA

چرت

0 ❤️

397112
2013-08-29 17:45:26 +0430 +0430
NA

چرت

0 ❤️

397113
2013-08-29 17:46:22 +0430 +0430
NA

چرت

0 ❤️

397114
2013-08-29 19:02:38 +0430 +0430
NA

بانو پروازه! این که گفته آروم آروم هل داده تو بدبخت.
شما درست متوجه نشدین.
جسارت بنده رو ببخشید البته که فضولی می کنم.

0 ❤️

397115
2013-08-29 19:46:21 +0430 +0430
NA

اولا دروغه و تو پسر هستی…
دوم عدم اطلاع اخرش همینه دیگه خاک تو سر دهاتیش…
سوم باید تنظیم خانواده و مشاوره قبل ازدواج رو پاس میکردین که متاسفانه…

0 ❤️

397116
2013-08-29 22:58:47 +0430 +0430
NA

سلام. خسته نباشي. با احساس بود قشنگ خانم.

0 ❤️

397117
2013-08-30 02:03:52 +0430 +0430
NA

سلام. سما هستم. 20ساله.نزدیکه یک ساله ک عقدکردم.قدم 170.وزنم 60.پوست سفیدبا موهای مشکى لخت. چشمای درشت مشکی. سایزسینه هام 85. شوهرم هادی 25سالشه.قدش حدود 185.سفید.اندام پر ورزشکاری. چهره ی خیلی جذابی داره.
بعله دیگه فقط ما ورزشکار نیستیم
جمع کن

0 ❤️

397118
2013-08-30 02:22:03 +0430 +0430
NA

MS.TEACHER:
اقا معلم عزیز(بنده شخصا از همین امروز انقد اقا معلم ,اقا معلم میزنم که دوستان با تمام وجود درک کنند که شما اقا هستید. .)
نه عزیز بنده پایه بحث هستم. نویسنده گفت جیغ زدم و فقط بهش گفتم تمومش کن. این نشون میده که این خانم خیلی درد داشته. منظور بنده این بود که اقایون بدونن کجا و چه موقع سکس کنند وچجوری. همینطور بی هوا نپرن به نامزدشون. در اینجور مواقع معمولا خانمها به پزشک مراجعه می کنند تا نوع بکارت مشخص شه. بکارت یک خانم ممکنه خیلی راحت پاره شه .اما بکارت یک خانم دیگه خیلی سختتر که باید اقا بدونه جیکار کنه که درد ایجاد نشه.
برداشت من از داستان این بود که خیلی درد کشیده. شاید اشتباه می کنم.
شما نگران ناراحت شدن من نباش. هر چه می خواهد دل تنگت بگو ما هم در حد توان پاسخگو هستیم عزیز.
پروازی از هیچی ناراحت نمی شه.

0 ❤️

397119
2013-08-30 02:23:53 +0430 +0430
NA

من موندم كه چطور ميشه؟
1-همه دوست پسرها ورزشكارن
2-همه دوست دخترها مثل فرشته و باربي
3-همه عمه و خاله ها تا درو ميبندي خوابيدن كه بذاري توش
دخترها هم كه چيزي به نام پرده نمي دونند
اين دوستهاي دختر ما فقط سخت پا ميدهند.
هركي از نوع خوابيدش سراغ داره يك لطفي هم به ما دهشته باشه
يادتون نره طرف كير تو عمرش نديده ولي وقتي خوابيد با يك هول دادن تا دسته جا رفته صداشم در نياوده

0 ❤️

397120
2013-08-30 02:25:55 +0430 +0430
NA

من موندم كه چطور ميشه؟
1-همه دوست پسرها ورزشكارن
2-همه دوست دخترها مثل فرشته و باربي
3-همه عمه و خاله ها تا درو ميبندي خوابيدن كه بذاري توش
دخترها هم كه چيزي به نام پرده نمي دونند
اين دوستهاي دختر ما فقط سخت پا ميدهند.
هركي از نوع خوابيدش سراغ داره يك لطفي هم به ما دهشته باشه
يادتون نره طرف كير تو عمرش نديده ولي وقتي خوابيد با يك هول دادن تا دسته جا رفته صداشم در نياوده

0 ❤️


397122
2013-08-30 14:11:56 +0430 +0430
NA

بدک نبود بهتر بنویس

0 ❤️

397123
2013-08-31 08:03:43 +0430 +0430

اين جناب ms.teacher امروز مخ مارو گائيد. خب يكبار اعلام كردي بسه ديگه.

0 ❤️

397124
2013-08-31 08:10:53 +0430 +0430

زیاد جالب نبود ;خوشم نیومد

0 ❤️

397125
2013-09-01 09:18:42 +0430 +0430
NA

rooze dokhtar behet mooshak kado dad khkhkh

0 ❤️

397126
2013-12-12 21:09:24 +0330 +0330
NA

خوب نبود اما بدم نبود

0 ❤️

531786
2016-02-24 11:44:05 +0330 +0330

دمت گرم کوسخول

0 ❤️

558614
2016-10-01 10:59:09 +0330 +0330

ای جان پرده تو زد؟ خوب بود بازم تعریف کن مخصوصا اگه از کون بهش دادی

0 ❤️Top Bottom