وقتی جر خوردن رو به معنای واقعی تجربه کردم

1394/11/15

سلام ایام به کام
اسمه من محمد هستش و بیست و سه سال سن دارم
چند وقت پیش که درسم تموم شد بخاطر بی کاری رفتم تو اژانس، بخاطر قدمت و کیفیت سرویس دهی اژانس درامدمم خوب بود. بعد چند ماه کار کردن و پسنداز تصمیم گرفتم یه تایلند برم یه حالی به خودم بدم ، باید بگم که من عاشق گی هستم و رابطه هم داشتم به صورت دو طرفه ولی فانتزیم سکس با یه دوجنسه یا به قولی شیمیل بود.
یه جورایی به خاطر اینکه تایلند شیمیل زیاد داره اونجا رو انتخاب کردم خلاصه ما پا داد و رفتیم تایلند پاتایا که بودم از رزرویشن هتل ادرس کلابه دوجنسها رو گرفتم بعدش با تاکسی رفتم اونجا وقتی رسیدم انگار به بهشتم رسیده بودم بعد یه ابجو خوری دیدم دوتا شیمیل که یکیشون دو رگه بود و تقریبا سیاه پوست بود حسابی تو نخمن منم از خدا خواسته رفتم پیششون و دست و پا شکسته باهاشون حرف زدم بعد از اشنایی ازم خواستن باهاشون برم
وقتی رسیدیم به خونشون بهم گفتن باید دوش بگیریم ، حمام کردیم و کار شروع شد اون تایلندیه کیرش راحت بیست و پنج سانت بود ولی کلفت نبود بدنه خوبیم نداشت ولی اون سیاه کیرش وحشتناک بود نمیدونم شاید بالایه سی سانت بود و کلفتیش انقدر بود که موقع ساک زدن حس خفگی داشتم .
قرار بود سه طرفه بزنیم من شروع کردم برا تایلندیه ساک زدن اونم چشماش و بست و دراز کشید سیاه پوستم لایه پام خوابید و ساک میزد ولی یا سوراخمم بازی میکرد بعد چند دقیقه عوض کردیم تایلندیه شروع کرد ساک زدن برا من و سوراخ لیسی من داگ استایل بودم سیاه پوسته جوری کیرش و عقب جلو میکرد تو دهنم که حالت تهوع گرفته بودم تو همین حال سر کیر اون یکی و حس کردم رو سوراخم که تا حسم تموم نشده بود تا ته کرد تو درد داشت ولی نه خیلی چند لحظه مکس کرد بعد شروع کرد تلنبه زدن خوب میکرد زیر کیرش خوشحال بودم و لذت میبردم ولی کیره اون سیاه راه تنفسم و یجورایی بسته بود بعد چند دقیقه کیر
ش و دراورد خواست بشینم رو کیرش و خودم بالا پایین کنم منم کاری که میخواست و کردم کیرش بهم حال میداد ولی ابش زود اومد کیرش و دراورد از سوراخم کاندمش و کشید بیرون ازم خواست براش ساک بزنم منم عاشق اینجاشم و سریع و با ولع شروع کردم ساک زدن که اونم اب کیر تو کاندم و ریخت رو صورتم کارش که تموم شد سیاه با یه کیر خفن کاندوم کشیده جلوم بود ازش خواستم که همش و فرو نکنه اونم قبول کرد
داگ استایل رفتیم که شروع کنه هر کاری میکرد سر کیرش نمیرفت تو سوراخم با هر زحمتی بود فرو کرد تمامه بدنم لرزید شروع کرد به تلنبه زدن ولی کله کیرش و جا نمیکرد کم کم داشت بهم حال میداد ولی دردشم شدید بود خوب داشت میکردبعد چند دقیقه ‌حالت و عوض کردیم من خوابیدم پام و گذاشت رو شونش دوباره شروع کرد اینبار محکم تر میکرد و ازم لب میگرفت داشتم دیوونه میشدم از یه ور دردش زیاد بود از یه ور عالی داشت میکرد از تکونایه بدنش معلوم بود داره ارضا میشه اونجا بود که تا اخر فرو کرد منم بلند داد زدم ولی فایده نداشت ابش داشت میومد و حسابی داشت حال میکرد یهو کشید بیرون کاندوم
ی که خونی شده بود و دراورد کرد تو دهنم تو اون لحظه درد سوزش شهوت لذت همش قاطی بود سر کیرش دهنم بود که ابش اومد خیلیم زیاد بود ابش تا حالا چنین کیر و اب کیری ندیده بودم بهم گفتن هرزه خوبی بودم براشون خودمم راضی بودم ولی واقعا داغون شدم زیر کیرشون نزدیک یک ساعت طول کشید تا بتونم بلند شم سه روز تو پاتایا کاره من کون دادن به این دو تا بود هر دفه از قبلش بهتر میکردنم حتی رابطه میسترس و اسلیوم تجربه کردم که اگه خواستید تعریف میکنم
منتظر کامنتا هستم

نوشته: Tshunter


👍 1
👎 9
66847 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

530120
2016-02-04 22:13:02 +0330 +0330
NA

برگرفته از کتاب توهمات یک جقی
جلد دوازدهم صفحه 334 پاراگراف دوم

0 ❤️

530122
2016-02-04 22:23:11 +0330 +0330

منم این تجربه رو داشتم …خیلی حال داد

1 ❤️

530163
2016-02-05 09:57:30 +0330 +0330

خوش به حالت. چه جوری میتونی بدی به کلفت؟
من که کیر مفمولی هم اذیتم میکنه .
دنبال کیر نازک و قلمی هستم که گیرم نمیاد

1 ❤️

530212
2016-02-05 21:02:14 +0330 +0330

حالم به هم خود با این داستانت

0 ❤️

530221
2016-02-05 23:04:35 +0330 +0330
NA

اخوی به نظر من تو پول جمع کردی رفتی اونحا کون دادی همینجا هم شیمیل هس
بعدشم اینهمه دختر تو رفتی تایلند بمای تفریح کون بدی واقعا احسن داری برادر
راستی چند تا ازشون بچه داری

0 ❤️

530226
2016-02-06 00:06:42 +0330 +0330
NA

اونکه کیر نازک و قلمی میخواست کی بود؟

شرمنده بر من کلفتو درازه

0 ❤️

530232
2016-02-06 01:38:37 +0330 +0330

اورانگوتان زشت بوگندوی چوس نفس !
تو به چه حقی در دوران تحریم دلارهای مملکت اسلامی را بردی در دیار کفر خرج برطرف کردن خارش کونت کردی ؟ چرا ریدی به فرمایشات مقام معظم رهبری ؟ مگر جوانان برومند کون کن قزوینی چه چیز از شیمیل های تایلندی کم دارند ؟ شرم بر تو کون پاره تو

3 ❤️

530330
2016-02-07 06:27:27 +0330 +0330

آفرین تبریک میگم بهت چاقال

0 ❤️

663649
2017-11-30 09:02:59 +0330 +0330

حس خوبی بادوجنسه دوست دارم تجربش کنم

0 ❤️Top Bottom