وقتی زیرش بودم دیدم 2تا دیگم هستن

  پسری هستم 19 ساله سفید کمر باریک کونم بزرگ نرم سفید بی مو لاغر اندام بدنم زنونه حسم زنونه از کودکی


  بایکی تو چت روم اشنا شدم فردا رفتم دستشویی تمیز کاریو بعد یه دوش گرفتم رفتم برم سمت خونشون


  رسیدم خونشون رفتم تو گفتم یه چند تا فیلم سوپر بزار حشری شیم .فیلم میدیدیم باهم ور میرفتیم که اخرایه فیلم بود که رومبل بودیم شروع کردم ب خوردن کیرش شق کع بود اب حشرشم که میریخت دهنم داشتم میخوردم که ابش اومد دهنم منم ساک میزنم ب تقلید فیلم های پورن تا ته حلقم میکنم التو اگه سایزش البته 14 ب بالا باشه برسه ته حلق.
  خلاصع ساک میزدم ابش اومدو نگفت ریخت تو دهنم منم توف کرددم بیرونو دهنمو شستم ولی مزش معلوم بود -


  تمیزش کرد با دستمال دوباره شروع کردم ب ساک زدن و لیسیدن تخماش اونم سینهامو میمالید همینجوری که رو مبل بود انگشتایه پاشو میزد ب سوراخم


  ولی ساک که میزدم ابش تو کیرش هنو بود تو دهنم میومد منم تند تند ممیخوردم شق شه.


  بعد گفت دراز بکش دمر خوابید روم نم نم کرد توام تلمبه زد داشت میکرد اه اه من در اومد بینه این همه دادنام این کیرش خوب کلفتو دراز بود مناسب بود 16 بود ضخیم


  میکرد تلمبه میزد که گفتم کرم بزن برگشتم یهو تو آینه 2نفرو دیگرو دیدم تو اتاق


  گفتم اینا کین گفت بیا حال میده منم میخاستم تجربه کنم ولی ناز کردم یه نمه


  ولی دیگه الکی بود مخالفتم چون یهو ب خودم اومدم دیدم قمبل کردم اونام کیرشونو ب نوبت تو دهنم میکنن


  در پوزهای مختلف ولی یکیشون که میکرد ابش اومد ریخت توحلقم بعد که کشید بیرون فهمیدم ابش اومده بوده


  یکی تلمبه میزد دمر ابشو اومد بریزه از اه اه کردنش یهو از زیرش رفتم جلو ریخت روپام


  3امیه که بعد که اینا نشستن داشت میکرد به صورت ایستاده گفت بخورش هی خوردم خوردم اومد ابش دیگه این کشید بیرون ریخت رو دستمال


  اینم از دادن در یک روز خوب


  بعد اینا
  نوشته: آرمین

 • 10

 • 15
 • نظرات:
  •   shadow69
  • 2 سال،4 ماه
   • 1

  • ﻣﻦ ﻛﻪ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﭼﻲ ﺑﻠﻐﻮﺭ ﻛﺮﺩﻱ ﻭﻟﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﻤﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺮ ﭼﺴﺒﺶ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻛﻴﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﻛﻴﻮﻥ ﻣﻴﺪﻱ


  •   shadow69
  • 2 سال،4 ماه
   • 1

  • ﭼﻴﻤﻦ ﺧﻮﺵ ﺍﻣﺪﻱ (rose)


  •   shadow69
  • 2 سال،4 ماه
   • 1

  • ﭼﻴﻤﻦ ﺧﻮﺵ ﺍﻣﺪﻱ (rose)


  •   Me_unique1
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • بس مبارک و فرخنده باد دادن شما ای هموطن (rolling)


  •   مریم۶۸
  • 2 سال،4 ماه
   • 1

  • خاک تو سرت بچه کونی


  •   cyborg1981
  • 2 سال،4 ماه
   • 2

  • وجدانا اینجور داستانا حال بهم زنه فکر کن این یارو یه روزی بخواد ازدواج کنه باید یکی رو بیاره هم خودشو بکنه هم زنشو متاسفم واقعا با کیا شدیم هشتاد میلیون


  •   arasyar
  • 2 سال،4 ماه
   • 1

  • شما به حرفهای این جماعت جاهل اصلا توجه نکن اینها چون قیافه خوبی ندارند و کسی اینا رو نمیکنه از کون سوزی این حرفها رو میزنن شما به عشق و حال خودت برس


  •   top65teh
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • ????????????


  •   soheil_koni_22
  • 2 سال،3 ماه
   • 1

  • جووووووووووون


  •   nima_121212
  • 1 سال،4 ماه
   • 1

  • خوش ب حالت


  •   avagirl123
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • :(


  •   احسان با کون گنده
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • منم کونیم بگو بیان منو گروپ بکنند


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو