وقتی کسم جرخورد

  1392/2/17

  سلام
  نمیخوام مجبوربشم ج بدم پس لطفافحش ندید
  اولین روزایی بودکه واردبیمارستان شده بودم.جلوی درب یکی ازاتاقاایستاده بودم ورفته بودم توفکرکه یه دفه یه صدایی پشت سرم گفت ببخشیدوقتی برگشتم بادیدنش دلم لرزید دکتر فرشاد بودکه میخواست واسه چک کردن مریضش بره تواتاق.بدون اینکه حرفی بزنم اجازه دادم واردبشه من ازنوجوونی ووقتی ک فهمیدم کیرچیه همش دنبال این بودم ببینم مال کی اززیرشلواربرجسته تره اونروزم ناخودآگاه همش چشمم به کیرفرشاد بودچون معمولادکمه روپوششم بازمیکرد خیلی مغروربودوکمتربه کسی توجه میکردولی تازگیاحس میکردم خیلی حواسش به منه
  چندوقتی گذشت ومابه هم نزدیکترشدی باهام زیادشوخی میکردتااینکه یه روزبهم زنگ زد.نمیدونم شمارموازکی گرفته بود.خلاصه سرتونودردنیارم....باهم دوست شدیم....
  چندوقتی گذشت همش راجع به بیماریهای مردان و پروستات و سزارین و کس وکسروازین چیزامیگفت تا سر شوخیو باز کردو گفت دوست دارم ببینم چطوری میخوای بزای
  منم از خدا خواسته گفتم منم دوست دارم ببینم توچطوری میکنی.انتظارشو نداشت یه کم مکث کرد بعد چشمک زد و گفت امتحانش مجانیه....
  دو هفته بعد دعوتم کرد نهار بیرون منم بهم الهام شده بود بدم نمیاد یکم بمالتم رفتم حموم حسابی کس تپل و روناموصفا دادم من قدم 170و65وزنمه وسینه ام75کسمم گوشت خالیه
  خلاصه ساعت 11شدمنم به بهونه شیفت خونه روپیچوندمو رفتم بیرون تا سوار ماشینش شدم یه ماچ محکم ازلپم کرد.یه کم چرخ زدیم ورفتیم یه رستوران غذاخوردیم ساعت1ونیم بودبهش گفتم مجیدمن گفتم تاساعت6شیفتم نمیشه برم خونه.اونم به بهونه اینکه گیربازاره گفت بریم خونه من عصرمیرسونمت منم که هم دلم کیرمیخواست هم دوسداشتم خونشوببینم رفتم.رسیدیم به یه اپارتمان شیک واردخونهکه شدیم گفت راحت باش منم که زیرمانتوتاپ تنم بودمانتومودراوردموباتاپ وشلوارلی نشستم اونم لباسشوعوض کردوبایه گرمکن وعرق گیراومدرفت اشپزخونه شربت وشیرینی اوردگذاشت رومیزجلوی کاناپه بعداومدپیشم نشست دستشوانداخت دورگردنم یه نگاه به لبام کردوگفت دوسدارم بخورمشون البته قبلایه بارخورده بود...یه لبخندزدم ولب پایینشوگازگرفتم دیدم داره ازچشاش آتیش می باره این حس واسم ناآشنانبوددوسه باری کرده بودنم
  دستشوکردتوتاپموسینموکشیدبیرون اون لحظه ازاینکه تاچنددقیقه دیگه قراره یه مردخوشتیپ کیرکلفت قراره منوبگادحال کردمویه آه بلندکشیدم که انگارجرقه بود باصدای من تاپوسوتینموجردادوافتادروسینم بلنددادمیزدچراایناروقبلانشونم نداده بودی جوووون مثه بالشه جووووون منم جیغ میزدم اره عوضی گازبزن بخورآههههههه
  که طاقت نیاوردموهلش دادم اون سمت سریع عرق گیرو دراورد وبازافتادروم
  سینه هاموچنگ زد منم دادمیزدم کییییییییر من کیررررمیخوام بکنش توکسم داشتم دیوونه میشدم حتی الان ازتعریفش شورتم خیس شده واحساس نیازبه اون کیرکلفتشومیکنم
  خلاصه شلواروشورتموبایه حرکت دراوردوتاکس چاقمودیده افتادروکسم شروع کردبه لیس وگازداشتم ارضامیشدم که داد زدم بسه منو بگا.اونم معطل نکردکیرشوازاسارت شلوارک درآوردوبهم گفت قمبل کنم منم قمبل کردم وازپشت کردتوکسم خیلی تنگ بود من که قبلاپردم پاره شده بود ازکلفتی کیرمجیدقسمت دیگه مخاط وپرده کسم پاره شد کسایی که باراول کس دادنشون یادشونه میدونن چی میگم دردولذت باهم 5.6دقیقه تلمبه زد که باآه واوه زیادخواهش های بلندم که میگفتم منوبکن بگاعوضی جرم بده بالاخره به اوج لذت رسیدمو ارضاشدم اونم چندلحظه بعدمن وهمه آبوریخت روصورتم منم که عاشقه آب کیرم همه روجلوچشمش لیس زدم وهردوهمونجابی حس افتادیم بعد از اون دوسه بارم جاهای دیگه سکس کردیمو اون دوره کارش تموم شد و از شهر ما رفت...


  نوشته:‌ Roze

 • 10

 • 0
 • نظرات:
  •   mostoufi
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • به تو میگن پرستار مشتی. خدایا درد و بلا به سرمون بیار راهی شیم درمونگاه....


  •   شیرزاد ببری
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون


  •   sevil n
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﻳﻢ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﯼ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻂ ﺳﻮﺗﯽ ﺍﺳﻢ ﻣﺟﻴﺪ ﻣﻦ ﭼﯽ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻂ ﺩﺍﺩﯼ؟
   ﺍﻼﻥ ﻣﻴﻔﻬﻤﻢ ﭼﺮﺍ ﻣﻴﮕﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻫﺎ ﺧﺮﺍﺑﻪ.ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻼﻧﺼﺒﺖ ﺍﻭﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﮐﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻪ و ﺳﺮﻭ ﮔﻮﺷﺸﻮﻥ ﻧﻤﻴﺠﻨﺒﻪ.
   ﺧﺨﺨﺦ


  •   aghabdoost111
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • بابا اگه كوست گوشت خاليه من كير 20سانت درازا با 4سانت قطر تو كار تحويلت ميدم-خواستي تا يكي ديگه قر نزده بجنب و خصوصي بده!يه همچين كيري كم گير مياري.


  •   kashkool
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • [QUOTE]پرستار جنده نوشت:
   نمیخوام مجبوربشم ج بدم پس لطفافحش ندید[/QUOTE]
   خوب اینجا چرت بنویسی ننویسی فحش میدن..توام که چشت دنبال کیر این و اونه اینجام یا کیر حواله میکنند یا کس پریود...
   [QUOTE]پرستار جنده نوشت:
   من قدم 170و65وزنمه وسینه ام75کسمم گوشت خالیه[/QUOTE]
   والا ما هرچی پرستار دیدم خوب نبوده تو با این اوصاف جنیفر لوپزی واسه خودت...البته کون زیادی بدی جنیفر میشی اتومات..بعدش مگه کس بقیه ماسه سیمانه که کس جنابعالی گوشت خالیه؟؟؟؟؟؟؟؟
   [QUOTE]پرستار جنده نوشت:
   زکلفتی کیرمجیدقسمت...[/QUOTE]
   مجید همان فرشاد است منتها از نوع دیگه ای =)) =))
   [QUOTE]پرستار جنده نوشت:
   اون دوره کارش تموم شد و از شهر ما رفت...[/QUOTE]
   کس داستان جالبی نبود.مجلوقیت داشت اما نه زیاد...درکل جنده تشریف داری خواستی بدی بچه های سایت هستن کلفت کلفت میکننت...نمونش خود من =)) انچنان بکنمت مجید و فرشاد و بیمارستان و اوژانس و... برات ارزوی رستگاری کنند


  •   Bahare bano
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • واقعا ک چقد سکسی بوده با عرقگیر! حتمأ آبی نفتی بوده با چندتا سوراخ روش!


  •   داریوش2000
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • فک کنم جنده تموم عیار هستی هم به فرشاد کس دادی هم به مجید کیر تموم اعضا تو دهنت کس مغز خودت خری بقیه رو خر فرض نکن


  •   317
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • دکترای مرد خیلی زن دور و برشونه و خیلی سکس میکنن اما اصلا سکسی نیستن چون بیشتر وقتشونو درس میخونن

   سکس رو در حد تئوری بلدن ................خخخخخخخخخخخخخخخخ


  •   omid11
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • تو کس شعر نوشتن استعداد فراوان داری فرزندم


  •   mari joooni
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • نه بابا ............گوشت خالص؟؟؟؟................... اونوقت کست سیری چنده جنده خانم؟


  •   سامان_هرات
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • اخه دلم حوس کس تو کرد چقدر خوشم امد به من میدی ؟؟؟؟


  •   بی سرزمین
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • بیمارستان امام خمینی تو کوست .راستی اینجا تو نظر سنجی شهوانی جمهوری اسلامی هنوز 41 درصد طرفدار داره .واقعا متاسفم


  •   پوپو کرمانشاه
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • تکلیفتو روشن کن یا به مجید بده یا فرشاد یا من


  •   harmlessoO
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • کس گفتی .....


  •   Zhandarm
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • اونجا که به جای فرشاد گفتی مجید دیگه قید بقیه داسنانو زدم :-|


  •   Mary69
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • Ajab


  •   MS.TEACHER
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • لابد فامیل یارو فرشاد بوده خوب.
   کلا داستانت خیلیییییییییییی مزخرف بود.


  •   faghat_hal
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • کوس مگه چند بار پاره میشه


  •   فرناز20
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • ببینم یه سوال
   جنس تاپو سوتینای شما چیه که انقد زود جر میخوره؟
   نمیشه ادم وار درشون اورد؟


  •   Shameless
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • اين بنده خدا نگفت كه پرستاره يا چى...
   اسم يارو هم دكتر مجيد فرشاد، متخصص زنان ضايعمان! بوده خب...


  •   سحر2013
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • نویسنده داستان یه پسره!داستانشم خیلی چرت بود!فحشم کلا نمیدم!
   امضا شرلوک هلمز!


  •   بخورش
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • کیر کل پرسنل سزارین تو کون تو و فرشاد و مجید


  •   mani47
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • در عالم خیالبافی همچنان بمان..........


  •   عمو خشایار
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • من که شخصیتم اجازه نمیده به این مادر جنده کونی کس کش جنده عوضی اشغال لات بی شعور لاشی بی فرهنگ کسده کونده حرومزاده فحش بدم!
   با شما!


  •   Hich.Kas
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • koni, farshad kardet ya majid?


  •   mahmood2590
  • 3 سال،9 ماه
   • 0

  • خلاصه ومفید افرین دختر خوب


  •   Fah7_78
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • اي جنده شيطون


  •   Black_Lord211
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • گفتی گوشت خالی گشنم شد
   من برم شام بخورم :|
   داستان کصشرتم مال خودت
   پشمک کص گوشتی:|


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو