ویسکی خونه ی دوستم

  با سلام خدمت دوستان شهوانی من
  خاطره ای که میخام واستون تعریف کنم بر میگرده به دو سال پیش من الان 26سالمه اسمم بهنام
  و رضا دوستم همسن هم محله ای مون بود رضا از من زودتر ازدواج و اسم خانمش فریبا بود
  خلاصه بگذریم از این حرفا
  یه روز سرد پاییزی بود که من هوس مشروب خوردن کردم. زنگ زدم به رضا و گفتم که مشروب بخوریم امروز اونم از خدا خواسته گفت عشقست منم رفتم خونه یه شیشه ویسکی که داشتم برداشتم رفتم خونه رضا رسیدم خونه زنگ زدم فریبا ایفون جواب داد گفت کیه که من به شوخی بهش گفتم اقا دزده در باز کرد و رفتم تو سلام احوالپرسی و نشستیم فریبا رفت تو آشپزخونه ومیوه اورد خوردیم رضا گفت پس کو مشروبی که میخواستی بیاری گفتم تو ماشینه یادم رفته بیارم رضا گفت بشین من میرم میارم رفت و فریبا هم داشت بند و بساط پای مشروب اماده میکرد که زنگ زدن پرسیدم فریبا کیه که اومد گفت پیک موتوری سرکوچه زنگ زدیم جوجه چند سیخ بیاره واستون تو همین صحبتا بودیم که رضا رسید بالا و گفت خب حالا بیاید بشینیم بترکونیم امروز ساعت تقریبا سه عصر بود ساقی رضا شد فریبا هم یه سفره پهن کرده دیدم شیش تا لیوان گذاشته گفتم ما دو نفریم چهار تا لیوان بس بود فریبا گفت منم وایسم یه گوشه نگاه کنم رضا گفت نه عزیزم تو هم بیا بشین بغل خودم بزن خلاصه چنتا پیک زدیم سلامتی هم دیگه فریبا کشید کنار گفت من میخام برم خرید زیاد نمیخورم وقتی برگشتم اگه مونده بود بازم بهتون ملحق میشم بلند شد رفت لباس پوشید و رفت وقتی مطمئن شدم دیگه توی راه پله نیست به رضا گفتم میدونی الان هوس چی کردم رضا اونم گفت نه وی میخوای بگو تا زنگ بزنم فریبا بخره سرراه گفتم نه دیونه هوس کون کردم که بکنم
  رضا هم خندید و گفت خیلی مستیا گفتم کونکش مست نیستم هوس کردم گفت حالا بخوربعد برو یه دور بزن بیرون کون پیدا بکن منم دیگه کلا از فکر کون در اومدم.
  مشروبمون تموم شد فریبا رسید و سلام کرد گفت تموم کردین همشو رفت تو اتاقش رضا بلند شد بره دستشویی پاهاش بهم گیر کرد خورد زمین فریبا اومد بیرون پرسید چی شد چیکار میکنی رضا باز انقد خوردی که حالت بد شد بلند شدم دونفری زیر بغلشو گرفتیم بردیمش حموم من موندم رضا و دوش اب سرد اب یخ ریختم روش یهو مثل برق گرفته ها از جا پرید
  یکم همین طوری کردم بردمش بیرون یکمم ابلیمو دادیم بهش خورد بهتر شد که تقریبا ساعت شیش عصر شده بود از اتاقشون اومدم بیرون فریبا هم اومد بیرون گفتم ابجی کار نداری من برم خونه دیگه دیر میشه که یهو رضا گفت فریبا بیا اینجا
  فریبا گفت وایسا الان میام بهنام رفت داخل اتاق و برگشت گفت که رضا میگه وایسا نرو کارت دارم منم وایستادم فریبا داشت شام درست می کرد برای منم یکم میوه اورد منم مه دیگه جا نداشتم رضا بعد نیم ساعت از اتاقشون اومد بیرون گفتم بهتری رضا گفت اره خوبم بهنام جان بشین کارت دارم میخام عیشمون کامل بشه امشب فریبا رو صدا زد و دو نفری رفتن تو اتاق چند دقیقه تو اتاق بودن که یهو در باز شد فریبا اومد بیرون.
  وای خدا انگار توهم زده بودم مثل یه خواب بود برام فریبا خانم با لباس خواب سکسی اومد توی پذیرایی منم با دیدن این وضع سریع سرمو انداختم پایین رضا و فریبا خنده شون گرفت بهم گفتن سرتو بیار بالا بابا این ادامه عیش و نوش امشبه رضا گفت مگه تو هوس کون نکردی من دیگه فکم قفل بود نمی تونستم صحبت کنم.
  داشتم یه خانم جذاب با پوست برنزه اندامی متوسط نه زیاد چاق نه زیاد لاغر میدیدم که ایده ال هرمردی بود کون یکم بزرگ سینه سایز 60یا70 .
  خلاصه فریبا رفتم تو اشپز خونه ادامه اشپزی رضا هم فیلم سوپر گذاشت داشتیم میدیدیم موضوع فیلما هم کاک اولد بود فریبا کارش تموم شد اومد نشست روی پای من شروع کرد لبامو خوردن منم از خجالت رضا نمیتونستم همراهیش کنم لباشو برداشت از رو لبام گفت بابا بخور دیگه از این شوهر بیغیرتمم خجالت نکش این خودش واسم

  جور میکنه میان منو میکنن دیگه داشت یخام اب میشد بلند شدیم رفتیم تو اتاقشون منو فریبا دوباره بهم چسبیدیم شروع کردیم به لب بازی و این حرفا انداختمش روی تخت افتادم روش شروع کردم به خوردن لباش و زیر گلوش چشمم افتاد به اون دوتا سینه نازش مثله این کس ندیده ها افتادم به جون سینه ها رضا داشت نگاه میکرد گفت واسه منم بذاری یکم بهنام که فریبا گفت خفه شو بیغیرت میخاد بهنام امشب جرم بده ببین یاد بگیر چطوری منو میکنه با کیرش تا تو هم دودول اشغالت شاید بلندشه و بتونی یکم کوسمو بخارونی
  از سینه هاش همینطور رفتم پایین رسیدم به کوسش یکم خوردم کوسشو بهش گفتم که بیا 69بشیم فریبا جان مدلمون عوض کردیم شدیم 69یجوری برام ساک میزد که یادم میرفت دارم کوسشو میخورم حدود بیست دیقه داشتیم همو میخوردیم که باهم ارضا شدیم بلند شد از رو من.
  روی تخت ولو شده بودم بلند شدم خودمو تمیز کردم یه اب خوردم اومدم تو اتاق دوباره فریبا رو داگی کردم کیرمو کردم تو کوسش رضا هم اومده بود پیشمون کیرمو با دستش گرفت همینطور که داشتم تلمبه میزدم در اورد از کوسش گذاشت دم کون زنش گفت بکن تو کونش تا حالا نذاشتم کسی کونشو بکنه ولی تو بکن یه سوراخ تمیز و تنگ داشت یکم وازلین از توی کشو پا تختیشون در اورد مالید روی سوراخ کون فریبا و یکمم مالید روی کیر من.
  کیرمو گذاشتم دم سوراخش یکم دادم تو دیدم فریبا داره میره جلو و پارچه روی تختو تو مشتش گرفته ولی صداش درنمیومد کیرمو در اوردم گفتم فریبا دراز بکش یکم کونتو قمبل کن یه متکا گذاشتم زیر شکمش اومدم رو پاهاش کیرمو گذاشتم دم سوراخش یکم فشار دادم تو این دفه نتونست تحمل کنه پارچه روی تختو تو دهنش کرد و جیغ زد همینطوری که جیغ میزد منم کیرمو فشار میدادم تا تهش رفت توکونش همین که دید تمام کیرم تو کونشه خودشو شل کرد و گفت اخ رضا زنت جر خورد
  منم نامردی نکردم همنجوری که شل بود چنتا تلمبه محکم زدم که گریه ش گرفت
  من از شدت حشر دیگه رو خودم کنترل نداشتم چنان محکم تلمبه میزدم که تخت

  دیگه غیژ غیژ میکرد نیم ساعتی کردمش از عقب اخراش دیگه باز شده بود زیاد درد نمیکشید داشتم ارضا میشدم پرسیدم فریبا کجا بریزم ابمو گفت همونجا بریز کارش دارم ارضا شدم و همون تو کونش تمام ابمو ریختم ابی هم نمونده بود برام چون دفه دومی بود که ارضا میشدم بی حال افتادم کنارش تا افتادم روتخت رضا اومد دم کون زنشو لیس میزد و با ولع میخورد ومیگفت خیلی خوشمزس وقتی که بلندشدم برم خونه دیدم ساعت نزدیک 9شبه شام خوردیم زنگ زدم خونه به بابام گفتم که شب من خونه رضا میمونم تنهاس گفت اشکالی نداره بمون وتا صبح شیطونی کردیم منو فریبا روی تخت خوابیدیم رضا هم رو زمین کنار تخت صبحم یه بار دیگه از عقب کردمش دوش گرفتم و رفتم دفتر کار پیش بابام


  امیدوارم از خوندن داستان لذت برده باشید و منتظر داستانای بعدیمون باشید
  رضا جان اینم داستان گاییدن کون زنت که گفتی بذارم تو سایت شهوانی دوست عزیز بی غیرت من


  نوشته: بهنام

 • 9

 • 29
 • نظرات:
  •   boyboy36
  • 1 ماه،2 هفته
   • 6

  • قول میدم شرف. شما 2 پیک بزن بعد 2 پیک میری تو خیابون داد میزنی ای جماعت بیایین کون من بزارید
   یه گروه خونی خودت و اون دوست بی رگت نمیخوره یه شیشه رو تموم کنسد


  •   عشقبازمست...
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • تو کونی با نوشابه کوکا اوردوز میکنی ویسکی میدونی چیه
   ویسکی جک دانلز از پهنا تو کون هر چی امثال تو تو ایران


   یه چیزی
   به این خانما به این دخترا باید یاد داد شوهر ایندشون دوس پسرشون رو ببین مطمئن بشن کونی و چاقال نبوده بعد از کلی التزام و ضمانت و چک و سفته بله رو بگن


  •   Mamad00021
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • اخه کس..کش.. جقی تو نخورده مستی بعدش یدونه شیشه رو با دوستت مخوری من بشاشم تو ویکسی بدم بخوری فرق ویکسی با شاش رو نمیفهمی کم بزن همیش بزن


  •   DickSavage
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • باز این مردم جقی فیلم سوپر دیدن اومدن کستان نویسی ... (dash) (wanking)


  •   TheBitchKing
  • 1 ماه،2 هفته
   • 8

  • شیوه کستان نوشتن این دوست غیر عزیزمون اینطوریه:
   من مرورگر رو باز کردم گزینه فیترشکن رو دیدم اون گوشه کلیک کردم روش خواستم شهوانی رو باز کنم دیدم فارسیه کیبورد بعد که شهوانی باز شد یه کستان اون گوشه دیدم بازش کردم دیدم خیلی کسشر نوشته و به پدرجد نویسنده ریدم


   خو بلد نیستی بیخود میکنی مینویسی یابو.


  •   عشقبازمست...
  • 1 ماه،2 هفته
   • 5

  • به هیچ وجه مشروب تو ایران نخورید مگر هوم مید یا تولید دست خودتون باشه
   خارجش هم خطرناکه
   الکل چوب رو میکنن تو شیشه با چند تا قرص و آب و اسانس به اسم ودکا و کیرخر های دیگه که یه دلار براشون اب میخوره میدن قیمت کس ننشون
   مخصوصا مافیای روس


   کسکش مادرجن ازینایی که ثروتشونو از زدو بند دلار دولتی دراورده تک دختر یه خانواده پولدارو غر زده آورده تو خونش بهش مشروب کیری داده دختره اوردوز کرد و درجا مرد پسره کیرش هم نبود


  •   amiiir_h
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • چی میکشین یا چی میخورین ک انقد مغزه پریودتون واسه کستان نوشتن فعاله؟!؟
   عجبزززز..عاقا دقت کردین تاالان خبری از داستان های گی نبوده؟؟؟ ادمین در حال بروزرسانی میباشد


  •   Hysterical_man
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • اول بهش گفتی ابجی بعد کردیش؟از کلمه ابجی و حرمتش خجالت میکشیدی حداقل
   علائم نگارشی و پاراگراف بندی بخوره تو سرت،لعنتی حداقل کلمات رو درست بنویس


  •   احسان با کون گنده
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • (dash)


  •   L(G)BT_LIFE
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • دوتا پیک بخوری تنها کاری که میکنی میری داخل توالت و پتو یه روزنامه جای پتو میندازی رو صورتتو فکر میکنی رو ابرایی :)


  •   HYPERMAN98
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • به تجربه میگم
   هر کس توی داستانش از وازلین حرف زد بدونید دروغه


   وازلین مال قدیما بود، نه الان


   انقدر ژل و روغن و روان کننده معطر خارجی اومده که کسی دیگه واسه کون کردن از وازلین استفاده نمیکنه


  •   saeedno15
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • تو با دلستر مست میشی بعد میگی یه شیشه ویسکی دو نفری؟؟؟ ما چهار نفر یه شیشه خوردیم راه خونمونو گم کرده بودیم, چشم به زن رفیقت داشتی بی ناموس؟


  •   ehsan9705
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • کس ن‌ن‌ت


  •   پروفسور بالتازار
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • چرا امشب همه تریپ ویسکی برداشتن؟ حالا مثلا ودکا بخورین تو خالی بندی نمیشه؟ بعدشم تو رفیق پای مشروب خوریت رو نمی‌دونستی که اینقدر جاکش هست؟ این داستان‌هایی که توش یه زن هست که خیلی با علاقه کون میده معلومه تراوش ذهن به جقی حقه بازه که علایق خودشو میخواد خاطره جابزنه


  •   Hamidarakii
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • دقیقا کون میدی و دادی و خواهی داد....


  •   ARAD_SM
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • نمیدونم زنودخترای ایرونی جنده شدن یاپسراومردای ایرانی کونی درهرحال هرکی ازراه میرسه به کسوکون زن مردم جامیده باهمین سرعت پیش بریم پیشرفتمون حتمیه اقای ادمین بزن زنگث


  •   Mtn1360
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • چرت بود خیلی


  •   داریوشم
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • (dash)


  •   A....k
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیر به غیرت رضا کیر به کون بهنام کیررر


  •   dr_albana
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • خیلی مزخرف بود. تو بیغرتیش شکی نیست. فقط خیلی طرف کونی بود


  •   zanbory
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • قدیما افرادی که عرق خور بودن و مست میکردن ازناموس محله خودشون محافظت میکردن ولی متاسفانه از وقتی رژیم عوض شده بلانسبت عرق خورها شدن لاشی و چشمشون دنبال ناموس مردمه.فکر کنم شما بوی عرق به مشامت برسه چپ کنی داداچ تا اینکه بخای یه شیشه اونو مصرف کنی
   ...،،،،


  •   Alouche
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • چرت چرت چرت دیس


  •   Ali123an
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • ریدم تو اون مخ تعطیلت با این داستان کیریت
   عوارض جق زدن زیاده


  •   Emperatoorxxx
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • چشا بابات روشن


  •   man...X
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • سلام
   فکر میکنم به یه بی غیرت بالا ترین لذت رو میده وقتی جلوی چشمش زنش رو میکنی
   من تا حالا یه بار این مدل سکس برام اتفاق افتاده که وقتی تنها بودیم ازش پرسیدم گفت هیچ لذتی بالاتر از این نیست و بیشترین لذت رو برده (rose)


  •   hmnn
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • من کلا از داستانهای بیغیرتی بشدت خوشم میاد


  •   shahvanii139797
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • ای کس مادرت ای کیرم تو کون مامان جندت


  •   rezamikrob
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • کیرم تو این کون از هر چی کونیه متنفرم


  •   Rj.rj
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • 1 شیشه ویسکی خوردی؟؟کستان نویسی نکنید انقدر.
   کسی که عرق خوره چشمش دنبال ناموس رفیقش نیست
   درضمن فک کنم نشستی خوردیو موقع جق زدنت یادت افتاده یه کسشری هم تفت بدی دیسلایک24


  •   excavator
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • خب بعد اون اوضاع و حال خراب رفیقت یه کم دور از انتظاره به فکر سکس بیافته.کسی با اون حال معمولا میگیره میخوابه تا نصف شب و بیدار شد حال بد و تشنگی داره فقط


  •   rmd677
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • پاشو بچه این آفتابه رو بردار بیار ، اینقدر با لولش ور نرو


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو