يه روز عالى

  سلام اسم هارو تو اين متن با حروف انگيلسي نشون ميدم تا مشكلى پيش نياد
  من با دخترى دوست هستم و تيريپ ازدواج هميم
  چند سالى هست با هميم و دختر خيلى خوبيه
  خيلي سخت و دير راضي شده به رابطه جنسي
  دو سه بار اول كه راضى شد بياد خونه فقط بدنشو ماساژ دادم و براش اورال سكس انجام دادم تا لذت سكس رو بچشه و طلبه شه بيشتر بياد هم اينكه ترسش بريزه
  چون هميشه ميگفت بريم خونه از خود بيخود ميشي كار دستم ميدى
  خلاصه امروز براى اولين بار قرار شد منم لذت ببرم و سكسمون تا حدودى كامل باشه
  اول رفتيم بيرون يكم دور زديم بعد اومديم خونه
  تا رسيديم و در رو بستم
  از پشت بغلش كردم و سينه هاشو گرفتم تو دستم
  گفتم اخجون امروز بالاخره نوبت منه
  اونم با خنده ميگفت آروم ديوونه اره نوبت توعه
  چنتا لب ريز و گاز لپش گرفتم
  مغنعشو دراورد بعدم مانتوشو دراورد
  شروع كردم خوردن گردنش چون خيلي لذت ميبره از اين كار
  آروم اومدم پايين تر و بالاى سينه هاشو گاز كوچيك گرفتم و شروع كردم ماليدن
  يبار قبلا راجب مالش سينه هاش حرف ميزديم كه بهم گفت تو خيلي اروم ميگيرشون حس و حالى نميده
  همون حرفش اومد تو ذهنم و گفتم تو بودى محكم ميخواستى؟!
  دستمو بردم زير سوتينش و محكم سينه هاشو ماليدم
  يكم حال كرد و چشماشو خمار كرد
  شروع كردم بوسه هاى ريز از شكمش
  آروم رفتم پايين تر و دقيقا سرمو بردم بين پاهاش
  يه نفس عميق كشيدم چون ديوونه ى بوى كصشم
  گفتم بلند شو دربيارم
  كه خودش كمرشو يكم بلند كرد و شلوار و شرتشو دراورد تا روى زانوش و همون طور دراز كش پاهاش اورد بالا تا بقيه شلوارشو من دربيارم
  منم شلوار و شرتشو دراوردم شروع كردم بوسيدن و مكيدن انگشتاى پاش
  من هر موقع اين كارو ميكنم چشماشو ميبنده و منم براى همين دوس دارم اين كارارو
  كم كم اومدم بالاتر و چنتا گاز از رونش گرفتم
  آروم زبونمو روى كصش كشيدم و بردم بالا تا نزديك چوچولش
  آروم روى چوچولش بازى بازى كردم با زبونم يكم كصش نرم و لزج شده بود و فقط با چشم بسته ميگفت (ام) آروم تر يا (ام) پايين نرو
  خلاصه يكم خوردم براش و حال كرد
  تكون تكون خوردناى ريز شكمش
  فشار دادن دستام كه موقع خوردن تو دستاى هم ميگيريم
  حس فوق العاده اى هست برام و از اين ك داره لذت ميبره واقعا حال ميكنم و خوشحال ميشم
  يكم كه گذشت از خوردنم و چشماشو باز كرد
  آروم زبونمو از كصش كشيدم روى بدنش اومدم بالا
  همين جورى ليس زدم اومدم بالا سينه هاشو رد كردم و لبشو ليسيدم و باز شروع كردم خوردن لباش
  بلند شدم نشستم روش طورى كه پاهام دو طرف بدنش بود و وزنم روى زانو هام بود
  كمربندمو باز كردم و شلوار و شرتمو آوردم پايين
  گفت واى استرس گرفتم فك كردم مثل هر سري تا همين جا كافيه
  گفتم عه s لوس نشو ديگه نگاه چ نگاهت ميكنه
  خندش گرفت
  گفتم با دستات بمالش خب اونم آروم گرفتش تو دستش
  يكم بازى كرد بلند شدم و كامل شلوارمو دراوردم
  دو باره همون جورى نشستم ولى يكم بالاتر جورى ك سينه هاش زير تخمام بود دقيقا
  گفت واى ميخواى چيكار كنى
  گفتم وقت اينه با طعمش اشنات كنم
  گفت توروخدا اصلا آماده نيستم براش باور كن حالم بد ميشه
  گفتم جان من يكم لااقل منم حسشو تجربه كنم
  گفت باشه نامرد جان
  منم گفتم پس براى اينكه سختت نشه يكم ليسش بزن
  يكم ليس زد گفتم تكون نخور بزار بكنم دهنت
  همون جورى ك دراز كشيده بود آروم كلاهكشو بردم تو دهنش
  چند بار جلو عقب كردم ك عق زد
  منم سريع خودمو لوس كردم گفتم واى s تو از من چندشت ميشه؟!
  گفت ن قربونت برم بار اوله خيلي سخته تحملش بزار دارم عادت ميكنم
  گفتم پس من ميشينم تو خودت برام بخور اين شرايط سختته
  نشستم و اونم تقريبا نيمه دراز كش از رو برو اومد بين پاهام و يكم ليس زد و شروع كرد خوردنش كه هر از چندى يه عق از روى چندش ميزد
  دلم سوخت گفتم عيب نداره عزيزم با دستت برام بزن اذيت دارى ميشي
  اونم شروع كرد با دست برام زدن
  تا يكم حسم برانگيخته ميشد ميگفتم ول كن تا آبم نياد و بيشتر لذت ببرم حالا كه موقعيت پيش اومده
  اونم همون جورى باهاش ور ميرفت و گه گاهى يكم ميخوردش
  گفتم كافيه عزيزم حالا برگرد يكم با كونت ور برم
  اونم برگشت و آروم انگشت وسطو بردم تو كونش
  يكم جلو عقب كردم و يكم جا باز شد انگشت اشارمم كردم تو سوراخش و جلو عقب كردم
  يكم ادامه دادم و انگشت انگشتريمم با اونا كنار هم گرفتم و آروم تو كونش جلو عقب كردم و اين مدت فقط هر بار انگشت جديدي اضافه ميشد يه آخ پر از شهوت ميگفت
  گفتم s حالا كه سوراخت امادس ميزارى بكنمت؟
  گفت اخه درد داره
  گفتم عزيزم درد داشت بگو درميارم ديگه
  با يه مكث گفت باشه عزيزم فقط كم و آروم
  منم پاهامو بردم دو طرف باسنش و كيرم بردم نزديك سوراخ كونش يكم فشار دادم ديدم نميره تو
  دوباره با انگشتام بازش كردم و سريع سعي كردم زور بزنم تا بره داخل
  اما نشد كه نشد
  بعد از زور الكى كه زدم و عصابم خورد شد گفتم ولش كن بيا همون ساك بزن حالش بيشتر بود
  گفت حالم خوب نيست عزيزم و منم بي حالى تو صورتش ميديدم
  گفتم عيب نداره با دست
  اومد كنارم
  جفتمون تقريبا لم داديم و اون شروع كرد برام زد
  منم يكم لب گرفتم
  گفتم پاتو باز كن منم برا تورو بمالم
  همين جورى يكم براى هم ماليديم و گفت من ديگه نميخوام كافيه و خنديد
  گفتم ولى من ميخوام و خنديديم
  گفت چرا نمياد برا تو اخه
  گفتم اخه عزيزم بد گرفتى خيلي و حسي بهم نميده كه
  گفت خب زودتر بگو بابا دستم خسته شد و خنديد
  گفتم ميخواى زود بياد؟
  گفت اره
  گفتم دراز بكش
  گفت واى ن توروخدا تازه مزش رفته از دهنم و تركيدم از خنده
  گفتم بخواااب با لحن سكسي و آروم از پاهاش گرفتم و كشيدمش و دراز كش شد
  آروم گذاشتم تو دهنش يكم جلو عقب كردم سرشو كشيد و عق زد دوباره
  دوباره كردم تو دهنش يكم بيشتر طاقت اورد
  يكم جلو عقب كردم داشت آبم ميومد ك باز سرشو كشيد و عق زد
  منم نتونستم جلو خودمو بگيرم و زود آوردم خودمو عقب تر و كيرمو گذاشتم يكم پايين تر از سينه هاش كه يهو آبم اومد
  دو سه ثانيه آبم و اومد و تخليه شدم
  گفت دهنتو سرويس نزديك بود بريزى تو دهنم و خنديديم باهم
  بلند شدم و دستمال كاغذى آوردم اول كير خودمو پاك كردم بعدم با چنتا دستمال ديگه سينه و شكم s رو تميز كردم
  لپشو بوس كردم گفتم مرسي عزيزم خيلي حال داد اونم گفت فداى تو و بلند شديم لباسامونو پوشيديم و رسوندمش خونشون
  اين داستان كاملا واقعى و براى همين امروز ظهر هستش
  اميد وارم خوشتون بياد
  و اگر دوست داشتين نظر بدين و راهنمايى كنين كه چرا نتونستم از كون بكنم
  مرسي از همه


  نوشته: M-bigD

 • 2

 • 10
 • نظرات:
  •   17862828Mahan
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • دیس اول


  •   As-pikc
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • بشقاب اول


  •   Soroush_Khi
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • (ام)کیرم دهنت M
   (ام)کونی M
   (ام)داستانت کس شعر بود M


  •   فوهات
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • میدونی چرا نتونستی بکنی؟چون کوچولویی.
   بکن نیستی.تجربه نداری.یکم علم بیاموز


  •   Naz10100
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • دیس۴


  •   شاه ایکس
  • 1 سال،1 ماه
   • 5

  • چون شما خودت هنوز وقت کون دادنته!! (biggrin)


  •   ملكه_قلابي٢
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • اين sك وسطهاش گفته بودي اسم دختره بود!!! حالا احمق جون مثلن ميگفتي صغري يا خديجه يا هر كوفتي چ مشكلي پيش مي اومد ك انگليسي گفتي!!! اخه شماها واقعن كجاي ايرانيد؟ضريب هوشيتون چنده!؟؟


   شغلاتون چيه!؟؟؟عنتر!!!


  •   amirifarhad605
  • 1 سال،1 ماه
   • 2

  • با عرض سلام و احترام خدمت اعضا محترم خصوصا پاهای ثابت نظر نویسی از قبیل ملکه خانم قلابی ،آقا مهتی پاشنه طلا و غیره و ذالک . بنده یکی از سر گرمی هایم خواندن کامنت های بامزه شماست بدون اینکه این داستان های عمدتا کس شعر را بخوانم ....دمتان گرم .خیلی مواقع از حرف های شیرین تان با صدای بلند خندیده ام...خنده در این روزگار وانفسا غنیمتی است..موفق و سالم باشید .
   عین الله باقر زاده


  •   Zhazha
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • ببخشید پای داستان شما این موضوع میگم، اون یارو که دنبال زن شوهر داشت میگشت و زیر هر داستانی تبلیغ میکرد بی خیال شد نوبت مهینِ. آبجی یه تاپیک بزن خیال همه رو راحت کن.


  •   Mehdi_wolf
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • شربت نخوردید؟ المغز المجلوق ...... به نظرم بکن تو سوراخ حموم ...


  •   Neshane21
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • چند سطر ایکس شر


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو