داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

پادگان و مهمان سرا و سكس هر شب

1399/01/04

سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه.
این خاطره ای كه میخام تعریف كنم خیلی تصادفی بود ولی از شانس من همیشگی شد تا اخر خدمت سربازیم.
فقط خواهشا اگه خوشتون نیومد فش ندین ممنونم.
از خودم كه بگم من یه پسر خیلی معمولی هستم و اعزام شدم خدمت و تو ی شهر غیر تهران افتادم و ب خاطر اینكه لیسانس داشتم اصلا تو بدنم نمیرفت كه تو تهران نباشم كه برام خیلی خوب شد هر شب سكس میكردم .
داستان از اونجایی شروع شد كه من وارد پادگان شدم و اعصاب داغون و رفتیم تقسیم شدیم و ی هفته تو بلاتكلیفی بودیم كه تقسیم شدیم و افتادیم یگان و خدمت شروع شد.چون من درجه دار بودم نسبت ب بقیه سربازار تصمیم گرفتم كه برم مهمان سرا و ی اتاق بگیرم و اونجا بمونم.خلاصه كاراشو كردیم و سه نفر از یگان با هم رفیق شدیم كه ی اتاق گرفتیم و انداره سه نفر خوب بود.نزدیك ده متر بود و حموم و دستشویی و آشپز خونه تو سالن داشت و خیلی اتاق داشت و ما این اتاقو گرفتیم.(اونایی كه مهمان سرا رفتن میدونن تو حین خدمتشون)
یكی از این رفیقامون كه سكسام با این بود اسمش رامین بود كه قدی حدود ١٧٥داشت و هیكلشم خوب بود و من اصلا نمیدونستم كونیه.
اونیكی هم اسمش علی بود كه كاری زیاد باهاش تو داستان ندارم و ب كارمونم نمیاد
منم كیارشم
شب سه شنبه بود كه تو پادگان ما رزم شبانه بر پا بود كه من پیچونده بودم و رامینم نرفته بود و علی نتونست بپیچونه و فردای اون شبم تعطیل بود یعنی چهارشنبه
تازه شام خورده بودیم با رامین كه رامین گفت كیا من میرم دوش بگیرم و بیام
منم لش كرده بودم و كسشعرایی كه تو تلوزیون میداد و میدیدم
رامین لباساشو دراورد و من شك كردم بدنش خیلی سفید بود و ی نمور موهاش درومده بود كه من زیاد توجه نكردم گفتم شاید باشگاه تازه شروع كرده تو پادگان
منم خب تو كف بودم
رفت و بعد نیم ساعت اومد
به به
دیدیم ی شرت چسبون نارنجی تنش كرده و حوله رو تنش
حولرو كه انداخت زمین دیدم ی دونه مو تو بدنش نیست
همونجا نبض كیرم شروع كرد ب زدن
هیچی نگفتم
لباساشو پوشید و اومد كنار من
حرف باز شد و گفتم چرا موهای بدنتو زدی
دیدم خندید
گفتم چرا میخندی
گفت كه از مو زیاد خوشم نمیاد همیشه دوس دارم تمییز باشم
منم ی خنده شیطونی وار بهش زدم و چیزی دیگه نگفتم
فك كن ی جیگر نشسته بغلت كه هم اتاقیته و همیشه میتونی باهاش سكس كنی
داشتم ب اینا فكر میكردم كه تو خودم بودم كه دیدم زد زیر خنده و منم ب خودم اومدم گفتم چرا میخندی
دیدم داره ب كیرم میخنده كه از روی شلوارخودشو نشون میده و سفت شده مثل سنگ از فكرایی كه از سرم رد میشد
ساعت حدود نه و نیم شب بود
گفت چرا راست كردی
گفتم تو فكر بودم زده بالا حسابی
خب ی هفته بود كه با هم اشنا شده بودیم و ی ذره از هم شناخت داشتیم
گفت اگه الان بكی پیشت بود كه میتونستی تو این اتاق همیشگی بكنیش حالت چطور میشد
منم فقط ی جووووون خیلی ریز كشیدم و گفتم نیست كه
ولی خب ی بوهایی برده بودم از این حرف زدنش
گفت اگه بگم هست و الان پیشت نشسته چیكار میكنی
منم ی دفعه كل بدنم داغ شد و قلبم شروع كرد ب تند زدن
گفتم جملتو ی بار دیگه بگو
گفت اره كیا من مفعولم
سر همینه كه شیو میكنم
گفتم عزیزم چی از این بهتر
گفت ولی قول بده كسی مخصوصا علی نفهمه
من از تو خوشم اومده و تو هم از من
گفتم اره
گفت تا اخر خدمتمونم كه تایم زیاد داریم
تا اون موقع سوراخ برام نمیزاری
دیگع كیرم داشت میتركید
گفتم حاضری؟؟
گفت من برای كیر همیشه حاضرم
رزم شبانه تا ساعت یك طول میكشید
منم رفتم درو قفل كردم و چراغو كم كردم كه نور رمانتیك باشه
ی پتو انداختم و رامینو گرفتم بغلم
ی لب با ارامش از هم گرفتیم
دنیا داشت دور سرم میچرخید كه میدونستم این سكسا ادامه داره اونم تو مكان امن و بدون استرس و خیلی تصادفی
تو لب گرفتن كه ب اینا فكر میكردم حشرم بیشتر میشد
خیلی اروم لب همو خوردیم و لخت شدیم
وای چی میدیم
ی بدن سفید و شیو شده
لاغر خوشگل
حدود هفتاد كیلو بود
شروع كردم اروم از گوشش خودم كه دیدم داره صداش در میاد عشق میكردم
قشنگ با ارامش سینشو خوردم
و اومدم پایینتر روناشو چنگ میزدم كه عشق میكرد
برگشت و ی كون قلمبه خوشگل سفید افتاد جلوم
ی قوس كمر خوشگل داشت كه قشنگ همرو خوردم و كونشو باز كردم ك دیدم وای وای ی سوراخ خوشگل و تنگ داره
اروم انگشت كردم توش دیدم تو نمیره
ی جووون كشیدم و دوتا زدم رو كونش
منو پرت كرد سمت دیوار چشاش خمار بود
ی لب ریز گرفت و رفت رو سینم
كارشو خیلی خوب بلد بود بهش میومد
ی جووون میگفت
كیرمو گرفت و شروع كرد ب خوردن و لذت میبرد
منم اصلا تو خودم نبودم بین زمین و هوا بودم
و گفتم دوس دارم تف رو لبات ببینم كه انداختمش زمین و كیرمو تا اخر كردم تو دهنش و هی اوق میزد و منم حال میكردم
تف بود كه میومد بیرون
بعد كه قشنگ كیرم اماده بود حالت سگی كردمش و كیرمو گذاشتم دم سوراخش كه هل دادم دیدم نمیره
كه شروع كردم انگشت كردن
دوتا انگشت كردم توش كه راهش باز شد
خب قبلا داده بود
كیرمو هل دادم تو
اخ اخ چه داغ بود
میكردم و حال میكردم
اونم صداش درومده بود
انقد ارامش داشتم كه زیاد تلمبه زدم
بعد خسته شدیم و من دراز شدم و اومد نشست رو كیرم و با ی اشاره كیرمو بلعید
گفت من ابتو میخورما تو كونم نریزی
اینو گفت من دیونه شدم
وحشی وار میكردمش
صداش كلا اتاقو گرفته بود
گفتم داره میاد كه كشیدم بیرون و خالی كردم تو دهنش و صورتش
ولو شدم رو زمین
ی سیگار كه طبق معمول بهمن دولی بود و روشن كردم
و سبك شده بودم و سیگار كشیدم
اون توله سگم هی ابمو بازی میداد تو دهنش و قورت داد اخر
رفتیم دستشویی و اومدیم دوباره تو اتاق
جفتمون با شلوارك بودیم و تا علی بیاد تو بغل من خابیده بود و رسما زن من شده بود
منم هی سیگار میكشیدم و لب میگرفیم
بعد علی اومد و همه چه ب روال عادی برگشت و خابیدیم
از اون ب بعد شبایی كه علی نگهبان بود سكس میكردیم و از هم لذت میبریم
تو مكان امن و مفت
ببخشید طولانی شد

نوشته: Patal


👍 20
👎 26
57644 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

859702
2020-03-23 20:44:05 +0430 +0430

مگه به سرباز ها کافور مکیدن تا اون دوسال سربازی حشری نشن

شانس ما که زمان ما اینطوری بود اینقدر بهمون کافور میدادن تا اون دوسال عقیم می‌شدیم کامل

6 ❤️

859710
2020-03-23 20:53:04 +0430 +0430

شاسمیخ الدوله یعنی چی تو کتم نمیرفت لیسانس داشتم تهران نباشم؟؟ همه اینایی که تهران خدمت کردن لیسانسن؟؟ همه اونایی که شهرستان خدمت کردن زیر دیپلمن؟ چرا مزخرف میگی اخه؟؟ در ضمن این دوستت اگر مفعول بوده سربازی نداشته میرفته نظام وظیفه میگفته همجنس گراست میفرستادنش پیش روانپزشک معتمد اون تاییدیه مینوشته کارتشو میگرفته اعلامیه اش رو زده به تابلو اعلانات اداره نظام وظیفه! خیلی چرت بود.

6 ❤️

859728
2020-03-23 21:21:55 +0430 +0430
NA

خب قبلا داده بود؟ … تو این نوشتنت!

1 ❤️

859737
2020-03-23 21:35:09 +0430 +0430

مرسی از کصتان زیبات
#لطفا_کصتان_ننویسیم

1 ❤️

859743
2020-03-23 21:51:50 +0430 +0430

کثیفایه حال بهم زن

2 ❤️

859761
2020-03-23 22:34:20 +0430 +0430

گی نمیخونم…درمورد لیسانس هم اگر توی آزمونی که زمان خدمت انجام میدی به نسبت رتبه ای که میاری انتخاب شهرباخودت و درجه بهت میدن…رتبه های پایین استوار۱وستوان۳و رتبه خوب وعالی ستوان۲الان نمیدونم چجوریه چون قوانین ممکنه فرق بکنه .

0 ❤️

859824
2020-03-24 01:27:31 +0430 +0430

نه خوشمان نیامد دیس

0 ❤️

859870
2020-03-24 05:41:37 +0430 +0430

شاه ایکس عزیز، نویسنده جاهل نوشته تو بدنم نمی‌رفت نگفته تو کتم نمی‌رفت! این بابا با کونش فکر می‌کنه میگه تو بدنم نمی‌رفت!

2 ❤️

859908
2020-03-24 08:43:41 +0430 +0430

به به چه جناب سروانهایی،؟؟؟؟؟؟؟

1 ❤️

859934
2020-03-24 11:06:03 +0430 +0430
+A

فقط اونجا که گفتی" کیرتو بلعید " :))

1 ❤️

859940
2020-03-24 11:19:06 +0430 +0430

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

3 ❤️

859945
2020-03-24 11:50:08 +0430 +0430

تو ده متر آشپزخونه و سرویس هم داشتید بعد تو ده متر چندتا چراغ داشتید که کمش هم می‌کردید بعد تو بچه تهرانی چی تو بدنت نمی‌رفت الاغ منکه تو کتم نمیره بچه تهران باشی بس کنید اینهمه دروغ و خدایی کرونا میگیریدا همه داستان‌ها شده یه مشت دروغ و چرندیات بنظرم داستان و از حالت نوشتاری به حالت ویس باید تغییر بده این شهوانی حداقل گوش کنیم خسته شدیم انقدر خوندیم

0 ❤️

860022
2020-03-24 20:02:57 +0430 +0430

حیف نیست که کیر فقط تو کوس بره بخدا از هر چه ادم کونی هست خیلی خیلی بدم میاد زن برای مرده و مرد برای زن مکنید این کار ها رو

0 ❤️

860133
2020-03-24 23:35:15 +0430 +0430

یه همجنسگرا واسه رابطه پایدار میخام ۲۷ ساله هستم زیر سال باشه کیسم

0 ❤️

860311
2020-03-25 12:25:48 +0430 +0430

کافوراش کار نمیکرده

0 ❤️

860400
2020-03-25 18:00:09 +0430 +0430

چشا پدرت روشن

0 ❤️

860414
2020-03-25 19:11:55 +0430 +0430

این خصوصیات به الکسیس میومداااا
اشتباه نمیکنی؟؟
بعد اونجا به توی کونی کافور نمیدادن؟
/:

0 ❤️

860425
2020-03-25 19:59:18 +0430 +0430

به کیارش بیشتر میخورد کونی باشه

0 ❤️

860482
2020-03-25 21:34:25 +0430 +0430

#گوووووز به هرچی کون کونک بازی

0 ❤️

862343
2020-03-31 22:27:22 +0430 +0430
NA

داداش تو خدمت کون زیاد میشه بکنی

0 ❤️

865217
2020-04-09 07:44:26 +0430 +0430

تو رو پرت کرد سمت دیوار چشماش خمار هم بود
خدا دیگه بسه خسته شدیم

0 ❤️Top Bottom