پادگان و مهمان سرا و سكس هر شب

  سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه.
  این خاطره ای كه میخام تعریف كنم خیلی تصادفی بود ولی از شانس من همیشگی شد تا اخر خدمت سربازیم.
  فقط خواهشا اگه خوشتون نیومد فش ندین ممنونم.
  از خودم كه بگم من یه پسر خیلی معمولی هستم و اعزام شدم خدمت و تو ی شهر غیر تهران افتادم و ب خاطر اینكه لیسانس داشتم اصلا تو بدنم نمیرفت كه تو تهران نباشم كه برام خیلی خوب شد هر شب سكس میكردم .
  داستان از اونجایی شروع شد كه من وارد پادگان شدم و اعصاب داغون و رفتیم تقسیم شدیم و ی هفته تو بلاتكلیفی بودیم كه تقسیم شدیم و افتادیم یگان و خدمت شروع شد.چون من درجه دار بودم نسبت ب بقیه سربازار تصمیم گرفتم كه برم مهمان سرا و ی اتاق بگیرم و اونجا بمونم.خلاصه كاراشو كردیم و سه نفر از یگان با هم رفیق شدیم كه ی اتاق گرفتیم و انداره سه نفر خوب بود.نزدیك ده متر بود و حموم و دستشویی و آشپز خونه تو سالن داشت و خیلی اتاق داشت و ما این اتاقو گرفتیم.(اونایی كه مهمان سرا رفتن میدونن تو حین خدمتشون)
  یكی از این رفیقامون كه سكسام با این بود اسمش رامین بود كه قدی حدود ١٧٥داشت و هیكلشم خوب بود و من اصلا نمیدونستم كونیه.
  اونیكی هم اسمش علی بود كه كاری زیاد باهاش تو داستان ندارم و ب كارمونم نمیاد
  منم كیارشم
  شب سه شنبه بود كه تو پادگان ما رزم شبانه بر پا بود كه من پیچونده بودم و رامینم نرفته بود و علی نتونست بپیچونه و فردای اون شبم تعطیل بود یعنی چهارشنبه
  تازه شام خورده بودیم با رامین كه رامین گفت كیا من میرم دوش بگیرم و بیام
  منم لش كرده بودم و كسشعرایی كه تو تلوزیون میداد و میدیدم
  رامین لباساشو دراورد و من شك كردم بدنش خیلی سفید بود و ی نمور موهاش درومده بود كه من زیاد توجه نكردم گفتم شاید باشگاه تازه شروع كرده تو پادگان
  منم خب تو كف بودم
  رفت و بعد نیم ساعت اومد
  به به
  دیدیم ی شرت چسبون نارنجی تنش كرده و حوله رو تنش
  حولرو كه انداخت زمین دیدم ی دونه مو تو بدنش نیست
  همونجا نبض كیرم شروع كرد ب زدن
  هیچی نگفتم
  لباساشو پوشید و اومد كنار من
  حرف باز شد و گفتم چرا موهای بدنتو زدی
  دیدم خندید
  گفتم چرا میخندی
  گفت كه از مو زیاد خوشم نمیاد همیشه دوس دارم تمییز باشم
  منم ی خنده شیطونی وار بهش زدم و چیزی دیگه نگفتم
  فك كن ی جیگر نشسته بغلت كه هم اتاقیته و همیشه میتونی باهاش سكس كنی
  داشتم ب اینا فكر میكردم كه تو خودم بودم كه دیدم زد زیر خنده و منم ب خودم اومدم گفتم چرا میخندی
  دیدم داره ب كیرم میخنده كه از روی شلوارخودشو نشون میده و سفت شده مثل سنگ از فكرایی كه از سرم رد میشد
  ساعت حدود نه و نیم شب بود
  گفت چرا راست كردی
  گفتم تو فكر بودم زده بالا حسابی
  خب ی هفته بود كه با هم اشنا شده بودیم و ی ذره از هم شناخت داشتیم
  گفت اگه الان بكی پیشت بود كه میتونستی تو این اتاق همیشگی بكنیش حالت چطور میشد
  منم فقط ی جووووون خیلی ریز كشیدم و گفتم نیست كه
  ولی خب ی بوهایی برده بودم از این حرف زدنش
  گفت اگه بگم هست و الان پیشت نشسته چیكار میكنی
  منم ی دفعه كل بدنم داغ شد و قلبم شروع كرد ب تند زدن
  گفتم جملتو ی بار دیگه بگو
  گفت اره كیا من مفعولم
  سر همینه كه شیو میكنم
  گفتم عزیزم چی از این بهتر
  گفت ولی قول بده كسی مخصوصا علی نفهمه
  من از تو خوشم اومده و تو هم از من
  گفتم اره
  گفت تا اخر خدمتمونم كه تایم زیاد داریم
  تا اون موقع سوراخ برام نمیزاری
  دیگع كیرم داشت میتركید
  گفتم حاضری؟؟
  گفت من برای كیر همیشه حاضرم
  رزم شبانه تا ساعت یك طول میكشید
  منم رفتم درو قفل كردم و چراغو كم كردم كه نور رمانتیك باشه
  ی پتو انداختم و رامینو گرفتم بغلم
  ی لب با ارامش از هم گرفتیم
  دنیا داشت دور سرم میچرخید كه میدونستم این سكسا ادامه داره اونم تو مكان امن و بدون استرس و خیلی تصادفی
  تو لب گرفتن كه ب اینا فكر میكردم حشرم بیشتر میشد
  خیلی اروم لب همو خوردیم و لخت شدیم
  وای چی میدیم
  ی بدن سفید و شیو شده
  لاغر خوشگل
  حدود هفتاد كیلو بود
  شروع كردم اروم از گوشش خودم كه دیدم داره صداش در میاد عشق میكردم
  قشنگ با ارامش سینشو خوردم
  و اومدم پایینتر روناشو چنگ میزدم كه عشق میكرد
  برگشت و ی كون قلمبه خوشگل سفید افتاد جلوم
  ی قوس كمر خوشگل داشت كه قشنگ همرو خوردم و كونشو باز كردم ك دیدم وای وای ی سوراخ خوشگل و تنگ داره
  اروم انگشت كردم توش دیدم تو نمیره
  ی جووون كشیدم و دوتا زدم رو كونش
  منو پرت كرد سمت دیوار چشاش خمار بود
  ی لب ریز گرفت و رفت رو سینم
  كارشو خیلی خوب بلد بود بهش میومد
  ی جووون میگفت
  كیرمو گرفت و شروع كرد ب خوردن و لذت میبرد
  منم اصلا تو خودم نبودم بین زمین و هوا بودم
  و گفتم دوس دارم تف رو لبات ببینم كه انداختمش زمین و كیرمو تا اخر كردم تو دهنش و هی اوق میزد و منم حال میكردم
  تف بود كه میومد بیرون
  بعد كه قشنگ كیرم اماده بود حالت سگی كردمش و كیرمو گذاشتم دم سوراخش كه هل دادم دیدم نمیره
  كه شروع كردم انگشت كردن
  دوتا انگشت كردم توش كه راهش باز شد
  خب قبلا داده بود
  كیرمو هل دادم تو
  اخ اخ چه داغ بود
  میكردم و حال میكردم
  اونم صداش درومده بود
  انقد ارامش داشتم كه زیاد تلمبه زدم
  بعد خسته شدیم و من دراز شدم و اومد نشست رو كیرم و با ی اشاره كیرمو بلعید
  گفت من ابتو میخورما تو كونم نریزی
  اینو گفت من دیونه شدم
  وحشی وار میكردمش
  صداش كلا اتاقو گرفته بود
  گفتم داره میاد كه كشیدم بیرون و خالی كردم تو دهنش و صورتش
  ولو شدم رو زمین
  ی سیگار كه طبق معمول بهمن دولی بود و روشن كردم
  و سبك شده بودم و سیگار كشیدم
  اون توله سگم هی ابمو بازی میداد تو دهنش و قورت داد اخر
  رفتیم دستشویی و اومدیم دوباره تو اتاق
  جفتمون با شلوارك بودیم و تا علی بیاد تو بغل من خابیده بود و رسما زن من شده بود
  منم هی سیگار میكشیدم و لب میگرفیم
  بعد علی اومد و همه چه ب روال عادی برگشت و خابیدیم
  از اون ب بعد شبایی كه علی نگهبان بود سكس میكردیم و از هم لذت میبریم
  تو مكان امن و مفت
  ببخشید طولانی شد


  نوشته: Patal

 • 19

 • 22
 • نظرات:
  •   A....k
  • 1 هفته
   • 4

  • مگه به سرباز ها کافور مکیدن تا اون دوسال سربازی حشری نشن


   شانس ما که زمان ما اینطوری بود اینقدر بهمون کافور میدادن تا اون دوسال عقیم می‌شدیم کامل


  •   شاه ایکس
  • 1 هفته
   • 6

  • شاسمیخ الدوله یعنی چی تو کتم نمیرفت لیسانس داشتم تهران نباشم؟؟ همه اینایی که تهران خدمت کردن لیسانسن؟؟ همه اونایی که شهرستان خدمت کردن زیر دیپلمن؟ چرا مزخرف میگی اخه؟؟ در ضمن این دوستت اگر مفعول بوده سربازی نداشته میرفته نظام وظیفه میگفته همجنس گراست میفرستادنش پیش روانپزشک معتمد اون تاییدیه مینوشته کارتشو میگرفته اعلامیه اش رو زده به تابلو اعلانات اداره نظام وظیفه! خیلی چرت بود.


  •   Avvaaa
  • 1 هفته
   • 4

  • کستانی بیش نبود....اونجا هتل بود پادگان نبود ...


  •   narange
  • 1 هفته
   • 1

  • خب قبلا داده بود؟ ... تو این نوشتنت!


  •   Aliniko110
  • 1 هفته
   • 1

  • حیف که من معاف شدم نرفتم خدمت


  •   M4AW4
  • 1 هفته
   • 1

  • مرسی از کصتان زیبات


   لطفا_کصتان_ننویسیم


  •   خوشگلخانم
  • 1 هفته
   • 2

  • کثیفایه حال بهم زن


  •   zanbory
  • 1 هفته
   • 0

  • گی نمیخونم..درمورد لیسانس هم اگر توی آزمونی که زمان خدمت انجام میدی به نسبت رتبه ای که میاری انتخاب شهرباخودت و درجه بهت میدن..رتبه های پایین استوار۱وستوان۳و رتبه خوب وعالی ستوان۲الان نمیدونم چجوریه چون قوانین ممکنه فرق بکنه .


  •   boy99IR
  • 1 هفته
   • 1

  • منم اگه رفتم ساک بزنمم


  •   Milad_dar
  • 1 هفته
   • 3

  • نوش جونت دادا


   کاری به نوشته ندارم ، ولی همینش خوبه که دو سال سربازی رو خوب گذروندی


   حداقلش اینه که حیف نشدی


  •   hunterxxxx
  • 6 روز،22 ساعت
   • 0

  • نه خوشمان نیامد دیس


  •   sasanalavi
  • 6 روز،18 ساعت
   • 3

  • این که تو غذای سربازها کافور میریزن اصلأ اینجوری نیست. من زمان خدمتم ۱۰ ماه تو آشپزخونه پادگان شهرضا کار کردم از اول جوشیدن آب دیگ تا زمان پخش غذا هم بودم کلید انبار هم مدتی دستم بوده اصلأ اسمی از کافور هم نبوده.


  •   پروفسور بالتازار
  • 6 روز،18 ساعت
   • 2

  • شاه ایکس عزیز، نویسنده جاهل نوشته تو بدنم نمی‌رفت نگفته تو کتم نمی‌رفت! این بابا با کونش فکر می‌کنه میگه تو بدنم نمی‌رفت!


  •   Saeedrat
  • 6 روز،16 ساعت
   • 0

  • اخ سرباز خیلی دوس دارم اگه سرباز تو تهران یا شهرهای دیگه هس پیام بده یا بیاد تلگرام اینم ایدیمه کیرمم کلفته saeedrat


  •   sarakospanbeh
  • 6 روز،15 ساعت
   • 1

  • به به چه جناب سروانهایی،؟؟؟؟؟؟؟


  •   ممدعشقی
  • 6 روز،15 ساعت
   • 0

  • حالم از سربازی و خاطرات کیریش به هم میخوره. سربازی =دیس


  •   omid9899
  • 6 روز،13 ساعت
   • 1

  • منم تو خدمت کون دادن رو تجربه کردم و یادش بخیر یه بچه خوشگل سنندجی چقدر منو میکرد


  •   +A
  • 6 روز،13 ساعت
   • 1

  • فقط اونجا که گفتی" کیرتو بلعید " :))


  •   samsepg
  • 6 روز،13 ساعت
   • 2

  • سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  •   Mj6633
  • 6 روز،12 ساعت
   • 0

  • تو ده متر آشپزخونه و سرویس هم داشتید بعد تو ده متر چندتا چراغ داشتید که کمش هم می‌کردید بعد تو بچه تهرانی چی تو بدنت نمی‌رفت الاغ منکه تو کتم نمیره بچه تهران باشی بس کنید اینهمه دروغ و خدایی کرونا میگیریدا همه داستان‌ها شده یه مشت دروغ و چرندیات بنظرم داستان و از حالت نوشتاری به حالت ویس باید تغییر بده این شهوانی حداقل گوش کنیم خسته شدیم انقدر خوندیم


  •   دریادلتنها
  • 6 روز،9 ساعت
   • 0

  • ای بابا باز این اسکل پیداش شد؟ یکی بیاد گزارش اينو به آدمین بده تا از شرش راحت بشیم عجبا


  •   Parsa_81_esf
  • 6 روز،5 ساعت
   • 1

  • 18 اصفهان همسن برا رابطه بیاد


  •   amadimahdi
  • 6 روز،4 ساعت
   • 0

  • حیف نیست که کیر فقط تو کوس بره بخدا از هر چه ادم کونی هست خیلی خیلی بدم میاد زن برای مرده و مرد برای زن مکنید این کار ها رو


  •   Rasoolmahmad
  • 6 روز
   • 0

  • یه همجنسگرا واسه رابطه پایدار میخام ۲۷ ساله هستم زیر سال باشه کیسم


  •   4man4
  • 5 روز،11 ساعت
   • 0

  • کافوراش کار نمیکرده


  •   Emperatoorxxx
  • 5 روز،6 ساعت
   • 0

  • چشا پدرت روشن


  •   Mazy1221
  • 5 روز،5 ساعت
   • 0

  • این خصوصیات به الکسیس میومداااا
   اشتباه نمیکنی؟؟
   بعد اونجا به توی کونی کافور نمیدادن؟
   /:


  •   who_am_i
  • 5 روز،5 ساعت
   • 2

  • شاه ایکس عزیز با این که کامنتاتو دوس دارم ولی کصشر نگو عزیزم من خایه مال کسی نیستم ولی خدمت نرفتی نظر کصشر تفت نده...
   منظور طرف اینه درس خونده لیسانس داره دوس داشته بیوفته شهر خودش نه این که لیسانسش و درجش باعث میشد تهران بیوفته چپه فهمیدی کلن...
   اون کصخل بالاییتم باید توجیه کنن کافور خیلی ساله ممنوعشده تو غذای سربازی چون کادر هم همون کصشرو میخوره


  •   who_am_i
  • 5 روز،4 ساعت
   • 2

  • و خدمت کصخلان عزیز بله تو خیلی از پادگان ها یه جایی هست به اسم مهمانسرا که کادر هایی که از پادگان های دیگه مامور میشن به اونجا و یا مجرد هستن خونه ندارن اونجا میخابن اتاق بهشون میدن اونجاهم یه سری سرباز داره برا نظافت و انجام کارهاشون کصشر نگید وقتی یه چیزی رو نمیدونید.
   هیچ آزمونی هم برا این که بیوفتین شهر خودتون ازتون نمیگیرن شاس مغزا


  •   Ali_545
  • 5 روز،4 ساعت
   • 0

  • به کیارش بیشتر میخورد کونی باشه


  •   Hooman.esf.59
  • 5 روز،2 ساعت
   • 0

  • گوووووز به هرچی کون کونک بازی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو