داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

پاساژ خلوت

1399/05/17

عروسی خواهرم نزدیک بود من و زن داداشم رفته بودیم برای خرید لباس واسه عروسی خیلی سلیقه به خرج میدادیم و سخت پسند میکردیم به نوعی باهم رقابت خوشگل خریدن داشتیم هر لباسی برام جالب نبود تا اینکه زن داداشم گفت تو انور رو بگرد منم این طرف پاساژ رو میچرخم سر ظهر بود و پاساژ خلوت گرمای ظهر تابستون بهانه ای بود برای بعضی از مغازه های پاساژ که بسته باشند و استراحت کنند منم داشتم واسه خودم چرخ میزدم و نگاه میکردم یه مغازه لباسی داشت خیلی خوشگل ولی بسته بود بیرونش نشون میداد تاریکه داخلش منم سرمو نزدیک تر بردم توی مغازه رو نگاه کنم دیدم یه نفر خوابیده ولی با دیدن من بلند شد امد در بازش کرد و گفت بله خانم چیزی میخواستی .
یه جوان خوش قدوبالا و چشمان درشت و و زیبا تا دیدمش که در رو باز کرده گفتم ببخشید مزاحم استراحتت شدم من این میخوام ببینم اندازه من میشه دارید یه نگاه کنم.
با شیرین زبونی گفت بله بفرمائید.
میخواست چراغ ها رو روشن کنه گفتم نیاز نیست فقط میخوام اندازشو تست کنم اگه پسندم شد واسه رنگش نشد مزاحم نمیشم .
لباس داد بمن و اطاقک پرو رو نشونم داد.
تو دلم گفتم عجب حماقتی کردم که چراغها رو نزاشتم روشن کنه حالا بیاد و یه کاری کنه کی میفهمه توی این تاریکی .
وقتی رفتم تو پرو و چراغ روشن کردم لباس هام دراوردم که تن کنم نگاه پسره فروشنده توی خاطرم امد که میخواد منو دستمالی کنه.
راستش اولش شکه شدم ولی بدم هم نمی امد یه دستی بزنه ولی لباس رو تن کردم خودمو دید زدم و درب رو نیمه باز کردم صدا زدم جناب میشه یه سایز کوچکتر بدین این کمی گشاده.
لباس رو وقتی اورد و داد دست من دستم به دستش خورد و گفت اینکه اندازه شماست بخدا خیلی شیکه و زیباست منم گفتم اقا چکار میکنی من گفتم بیا نظر بده .
گفت اخه کسی نیت که نظر بده منمتعریف جنس کردم.
وست انداختم ک کناره های پهلوم رو کشیدم گفتم گشاده ببین.
گفت تن به این تناسب و این لباس عالیه.
گفتم نظر نمیخوام بدین .
دیگه داشتم باهاش سر شوخی رو انگاری باز میکردم که گفت ببخشید .
منم تا خواست بره گفتمقابلی نداشت.(از دهنم درفتنفهمیدم چی شد که اینو گفتم ).
گفت صاحبش هم خوشگل و هم قابل امد جلو و گفت کمک نمیخوای که دیدم توی اتاق پرو کنارمه.
در بسته است و کسی هم نیست و دوربین هم خاموشه میشه یه چند دقیقه مزاحمت بشم.
تا امدم داد بزنم گفت الان دیگه داد هم بزنی ابروت رفته و تا کسی نفهمیده باید بری با دادو بیداد خودتو خراب میکنی .
دستش اورد و سینه هامو گرفت و لبش رو روی لبم حس کردم یا کمی که مالید سینه هامو شل شدم دیگه دستش توی شرت من بود که من بخودم امدم داشت لای لبهای کوصم باز میکرد و چ چولم رو با انگشت دستش میمالید همه دلذت دنیا رو تو تنحس میکردم که گفت یه کمی پاتو باز کن جیگرم خوشگل چشم عسلی .
باز کردم پامو از هم دیگه با یه دست کیر کلفتش داد از وی شلوار دستم داشتم یه کمی با اکراه میگرفتمش ولی وقتی دوباره چوچولم رو مالید سفت تر گرفتمش و براش میمالیدم .
توی همون حالت گفت ساک میزنی گفتم نه گفت پس من میخورمش کوص تو .تا شورت و شلوار رو دراوردم انداختم زمین یهوئی دیدم سرش رو کوصم
باور میکنید کوص عرق کردمو چنان خورد که شوهرمبعد حموم و اینطوری نمیخورد . دیگه داشتحالم بجا میامد از حرکتش .
که بلند شد توی بسته زودن چشمای من کیر روی کوصم حس کردم با یه تکون و دست انداخت دور کمرم و تا ته کرد توش که صدای ناله من بلند شد ولی لبم گاز میگرفتم که صدام در نیاد .
گفت راحت باش صدات بیرون نمیره.
همون مانتو که تنم بود رو پهن کرد زمین و منو خابوند و لنگام داد هوا تلمبه میزد خیلی سریع وخشن .
منکه ارضا شده بودم فهمید گفت خوبه منم برسم به حال تو پوزیش عوض کردیم که داگی بکنه دیگه انقدر بافشار میامد توکوصم انگاری پوست کیرش کوصم میخورد وقتیکه حسابی داگی ترتیب دادمنو اجازه کون کردن گرفت از من تا امدم ناز کنم نه نمیشه نمیدم سر کیرش بافشار توس کونم حس کردم تا دسته زده بود توی کونم باور کنید شوهرم اینجوری منو نمیکرد ازکون که این میکرد بعد از کلی کردن از کون منو دوباره خوابند و از کون کرد و بعد دوسه دقیقه رگهای کیرش داشت توی کونم دل دل میزد و منو محکم توبغل فشار میداد که ابش خالی شد توی کونم.
پاشد و لباس هاشو مرتب کرد و پرید جعبه دستمال اورد و ددد که کونمو تمیز کنم.
بعد لباس خودمو مرتب کردم و اونم رفت و چراغها رو روشن کرد و درب رو باز کرد و منتظر من شد که بیام بیرون از پرو امد پشت در گفت بیا زود بیرون تا کسی نیست.
سریع امدم بیرون و دباس توی دستم و اونیکی هم که اورده بود ووی اطاق پرو بود زن داداشم گفت کجائی دختر گفتم گمت کردم یا رفتی کجا رفتم من همینجا داشتم میگشتم و اینو پسند کردم گفت عابیه منم یه دست میخوام مثل این فقط یه سایز کوچکتر باشهیه نگاه من به فروشنده کردم و اون به من گفتم توی اتاق پرو هست برو پرو کن من اینجام.
رفت و نه پسندید بعد تن کردن و من بایه تخفیف خیلی خوب خرید کردم وقتی داشت برام بسته زندی میکرد دیدم دوتا ۵۰تومن انداخته بود کنار لباس که زن داداشم متوجه نشه.
بعد از اون دیگه ت ی خلوت پاساژ نمیرم و زبونمو بی خودی حرکت نمیدم که کوص تاوان اون باشه.
بعد از اون جریان دیگه به اون پسره کوص ندادم
غلط املائی داره ببخشید بچه ها نمیذارند حواسم جمع باشه وقت غلط کیری ندارم همینه که هست
نوشته: زری


👍 12
👎 20
21600 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

906379
2020-08-07 01:09:35 +0430 +0430

نویسنده پسر بود.


906382
2020-08-07 01:13:15 +0430 +0430

تو خودت جنده بودی


906406
2020-08-07 01:44:52 +0430 +0430

تو رو خدا برو به اون پسره کس بده!!!
حالا به اون کس نمیدی به بقیه که میدی!!
خدایا شل مغزان رو گرفتار خریت نکن

2 ❤️

906408
2020-08-07 01:47:31 +0430 +0430

خیلی جالب بود دوستم، من که شق کردم

0 ❤️

906429
2020-08-07 02:12:49 +0430 +0430

اولا که شما پسری دوما پاساژ بوده بازار شام نبوده که دیدن تو تا مغازه اون سمت اینقدر طول بکشه که شما از کس و کون سکس کنی سوما تخفیف داد بعد پول داد؟ نمیتونست پول لباسو نگیره وقتی اون خانوم اومد بگی کارت کشیدم؟ غلط های املاییش به کنار خیلی چرت بود!!


906435
2020-08-07 02:20:39 +0430 +0430

پسر جان از متاهل بکش بیرون ،کستان فانتزیت رو در چیزهای دیگه استفاده کن ،

1 ❤️

906446
2020-08-07 02:29:38 +0430 +0430

کاملا مشخص بود پسر این داستان رو نوشته.ضمنا هیچ احمقی ظهر تابستون خرید نمیره.و مغازه دار هم حتما میره خونه.

4 ❤️

906453
2020-08-07 02:36:20 +0430 +0430

زری از اسمت معلومه از اون ارزون ها هستی…😁

4 ❤️

906469
2020-08-07 03:17:47 +0430 +0430

همینی که هست؟
چاقو گذاشتن زیر گلوت ک بیای ی ماجرای چرت رو بدون جذابیت با ی حجم زیادی غلط تایپی بنویسی
بعد میگی همینی که هست.
خیلی بی سوادی

2 ❤️

906478
2020-08-07 04:25:12 +0430 +0430

بچه ها نمیزارن یا دستت مشغوله پسرجون؟

1 ❤️

906491
2020-08-07 06:54:24 +0430 +0430

تا دو سه خط اول داشت آروم عاقلانه پیش می‌رفت که یهو دستت رفت تو شرتت… از اون جا به بعدش نه من فهمیدم چی نوشتی نه خودت نه باقی بچه های شهوانی!

2 ❤️

906503
2020-08-07 07:43:46 +0430 +0430

تو اتاق پرو دراز کشیدی؟ اتاق پروش چند متری بود مگه؟
بعد به این راحتی کس دادی و جنده هم نیستی؟
معلومه پسری و یاد فانتزیات افتادی و یه داستان تحیلی نوشتی

1 ❤️

906508
2020-08-07 08:17:49 +0430 +0430

چرا این رو تو داستان ها نشون میدین که زن ها به راحتی میدن؟ بابا خانوم ها خودشون شعور دارن و به این راحتیا‌به کسی نمیدن و عفت دارن . این کسشراتو جمع کن . جقم نزن کور میشی

3 ❤️

906545
2020-08-07 10:55:00 +0430 +0430

حال کونت چطوره حالا ؟
تو که دادی بازم بده حااشو ببر میگه نمیگی از شوهرت بهتر کردتت

0 ❤️

906551
2020-08-07 11:11:00 +0430 +0430

عجب جنده ای هستی تو. قیمتتم پایینه انگار
. 2تا 50 تومنی؟ واقعا ک… بیچاره شوهرت

1 ❤️

906557
2020-08-07 12:21:10 +0430 +0430

خخخخ فانتزی خوبی بود پسر جان

0 ❤️

906563
2020-08-07 13:56:02 +0430 +0430

اتاق پرو؟! دراز؟!آخه مجبور کص بنویسی؟؟
همینی که هست؟!!
فکر کنم نهایت چهارده پونزده سالت باشه،سریع برو بیروووووووووووووون

1 ❤️

906565
2020-08-07 14:04:46 +0430 +0430

گوزو. سرگیجه گرفتم. هر وقت می نویسی دستت از داخل شورت وامونده ات در بیار

1 ❤️

906582
2020-08-07 16:37:23 +0430 +0430

باز تو اتاق پرو بودی حواست جمع نبود غلط کیری نکردی؟؟
زری رفته ب بازار
کون داده دوهزار

1 ❤️

906589
2020-08-07 17:39:53 +0430 +0430

تابلوی کص مغز

0 ❤️

906623
2020-08-07 23:45:26 +0430 +0430

قشنگ بود خب خدایش البته اگه واقعی صدرصد بود که دیگه لنگه نداشت داستانت

0 ❤️

906760
2020-08-08 06:18:27 +0430 +0430

داستان یه پسره جقی پادوی مغازه بوتیک تو پاساژ. مگه میشه؟؟ مگه داریم؟؟

0 ❤️

906852
2020-08-08 18:02:36 +0430 +0430

رفت و نه پسندید بعد تن کردن و من بایه تخفیف خیلی خوب خرید کردم وقتی داشت برام بسته زندی میکرد دیدم دوتا ۵۰تومن انداخته بود کنار لباس که زن داداشم متوجه نشه.

!!!

0 ❤️

907100
2020-08-09 23:11:44 +0430 +0430

جنده خانم همه که مثه تو بیشعور نیستن که ته کستانت میگی همینه که هست

0 ❤️

907979
2020-08-12 18:33:57 +0430 +0430

یه جنده فوق حرفه ای هم به این زودی وارد دادن نمیشه. واسه یه جق ساده که هر کس و شعری رو نمیارن تو داستان. کافیه واسه یه داستان چند ردز وقت بزاری و هر بار که میخای ادامشو بنویسی یبار از اول چک کنی. مرسی

0 ❤️

909723
2020-08-19 19:17:20 +0430 +0430

والا اینطور که معلومه خوشت اومده 😂😂😂

0 ❤️Top Bottom